ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς Κορινθίους (κεφ. ιβ - ιγ ) Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀποτελοῦν ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ἐλευθερίας, Δικαιοσύνης, Ἰσότητας, τολμηρὰ προχωρημένες ἀντιλήψεις Κοινωνικῆς Πρόνοιας, μεταχείρησης τῶν ἀδυνάμων καὶ μὴ προνομιούχων, ἀλλὰ καὶ κορυφαῖο πρότυπο Ἀλληλεγγύης, Ἀδελφοσύνης, Φιλίας, Εἰρήνης ἀνάμεσα στοὺς Λαούς. Τελικά, Ἀγάπης, γιὰ ὅλους. Τὸ μήνυμα αὐτό, μεταμεταμοντέρνο, ἀποτελεῖ καὶ τὴν πλέον ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ ὅσους κατηγοροῦν τὸ Χριστιανισμὸ (καὶ τοὺς Πολιτικοὺς ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὶς Ἀξίες Του) γιὰ συντηρητικότητα(!): «Ὁ Χριστὸς μοιάζει μὲ τὸ σῶμα, ποὺ ἐνῷ εἶναι ἕνα ἔχει πολλὰ μέλη καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος, ἂν καὶ εἶναι πολλά, ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα. Κι ἐμεῖς ὅλοι, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε μὴ Ἰουδαῖοι, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, γίναμε μὲ τὸ βάπτισμα διὰ τοῦ ἑνὸς Πνεύματος ἕνα σῶμα». ( ) Υπάρχουν πολλὰ μέλη, ἀλλὰ ἕνα μόνο σῶμα. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ τὸ μάτι στὸ χέρι: «Δὲν ἔχω τὴν ἀνάγκη σου», οὔτε τὸ κεφάλι στὰ πόδια: «Δὲ σᾶς χρειάζομαι». Ἀντίθετα, τὰ μέλη τοῦ σώματος ποὺ φαίνονται νὰ εἶναι τὰ πιὸ ἀδύναμα εἶναι τὰ πιὸ ἀναγκαῖα, κι ἐκεῖνα τὰ μέλη τοῦ σώματος ποὺ τὰ ἔχουμε σὲ λιγότερη ὑπόληψη, τὰ περιποιούμαστε περισσότερο καὶ τὰ ἄλλα, ποὺ δὲν εἶναι παρουσιάσιμα, τὰ περιβάλλουμε μὲ περισσὴ φροντίδα, ποὺ δὲν τὴ χρειάζονται τὰ ἄλλα, τὰ παρουσιάσιμα μέλη. Ὁ Θεὸς συναρμολόγησε τὸ σῶμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμὴ στὰ μέλη ἐκεῖνα ποὺ ὑστεροῦν, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει πόλεμος μέσα στὸ σῶμα, ἀλλὰ τὰ μέλη νὰ φροντίζουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Πραγματικά, ὅταν ὑποφέρει ἕνα μέλος, συμπάσχουν ὅλα τὰ μέλη κι ὅταν τιμᾶται ἕνα μέλος, χαίρονται μαζί του ὅλα τὰ μέλη. Ἐσεῖς ὅλοι μαζὶ ἀποτελεῖτε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ εἶστε μέλη του, ὁ καθένας σας χωριστά. Γι αὐτὸ στὴν ἐκκλησία ὁ Θεὸς τοποθέτησε τὸν καθένα στὴν ὁρισμένη του θέση. ( ) «Ὁ ζῆλος σας, μάλιστα, πρέπει νὰ στρέφεται πρὸς τὰ σημαντικότερα χαρίσματα». Σᾶς δείχνω κι ἕναν πολὺ ἀνώτερο ἀκόμα δρόμο: ( ) «Μείζων τούτων ἡ Ἀγάπη». Βλέπε καὶ Πράξεις Ἀποστόλων 2, 44-45: «Κι ὅλοι οἱ πιστοὶ ζοῦσαν σ ἕνα τόπο καὶ εἶχαν τὰ πάντα κοινά ἀκόμη πουλοῦσαν καὶ τὰ χτήματα καὶ τὰ ὑπάρχοντά τους, καὶ μοίραζαν τὰ χρήματα σὲ ὅλους, ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ καθενός». ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ Πραγματοποιήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ Ἰβα-νώφειο στάδιο τοῦ Ἡρακλῆ, στὶς 9-10 Ἰουνίου τὸ Ἀνοιχτὸ Συνέδριο τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης. Ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Στέλιος Παπαθεμελῆς, μὲ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ἐξήγγειλε τὴν αὐτόνομη κάθοδο τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης στὶς ἑπόμενες βουλευτικὲς ἐκλογές. Στὸ Συνέδριο πῆραν μέρος 600 περίπου σύνεδροι καὶ πάνω ἀπὸ 2000 μέλη τοῦ κόμματος. Παρευρέθησαν καὶ ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ ὁ Ἀπόστολος Σταύρου, γραμματέας τῆς Κ.Ο. τῆς Ν.Δ., ὁ Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, τὸ μέλος τῆς Γραμματείας τοῦ ΔΗΚΚΙ Χρῆστος Μπάλτος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόμματος Κύπρου Δημήτρης Συλλούρης, ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ ΑΡΔΗΝ Γιῶργος Καραμπελιᾶς, ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας Μανώλης Μηλιαράκης, ὁ καθηγητὴς τοῦ Παντείου Νεοκλῆς Σαρρῆς καὶ ὁ ἔπαρχος Φοινίκης Ζῆσος Λούτσης. Παρευρέθησαν ἐπίσης ὁ βουλευτὴς ΝΔ Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Ἰωαννίδης, ὁ βουλευτὴς Κοζάνης Γιῶργος Παπαδόπουλος, ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης Βαγγέλης Δημητρίου, καθὼς καὶ πολλοὶ πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς. Χαιρετισμοὺς ἔστειλαν πολλοὶ βουλευτὲς, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΣ ΕΔΕΚ Κύπρου Γιαννάκης Ὁμήρου, ὁ ἱστορικὸς ἡγέτης τῆς ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης, ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Παναγιώτης Κρητικός, ὁ τ. Ὑπουργὸς Ἀνάστασης Πεπονῆς, ὁ τ. Ὑπουργὸς Στάθης Γιώτας, ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης Βενιαμὶν Καρακωστάνογλου, ὁ ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Νικόλαος Κουρῆς καὶ ὁ καθηγητὴς Γεώργιος Βυθούλκας. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἄρχισαν μὲ ἁγιασμό, τὸν ὁποῖο τέλεσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Τασσιᾶς ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, καὶ συνεχίστηκαν μὲ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης Στέλιου Παπαθεμελῆ καὶ τὶς θεματικὲς ὁμιλίες τῶν εἰσηγητῶν. Μίλησαν ἡ Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, τ. πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γιὰ τὴν οἰκονομία, ὁ Μάνος Μεγαλοκονόμος, Πρέσβης ἐ.τ., γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ὁ Δημήτρης Δήμου, Ἀντιστράτηγος ἐ. ἀ., γιὰ τὴν ἄμυνα, ὁ Νῖκος Ράπτης, Ἐκπαιδευτικός, γιὰ τὸ περιβάλλον, ὁ Μελέτης Μελετόπουλος, δρ. Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, γιὰ τὴν παιδεία, ὁ Ἐρωτόκριτος Θεοτοκᾶτος, Πρόεδρος Ἕνωσης Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «Οἱ Ἅγιοι Πάντες», γιὰ τὸ δημογραφικό, ὁ Βασίλης Καραμπατάκης, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, γιὰ τὴν ὑγεία, ὁ Φώτης Πλατανίδης, Ἐπιχειρηματίας, γιὰ τὴν ἀγροτικὴ πολιτική, ὁ Νικήτας Ἀλιπράντης, Καθηγητὴς Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρᾴκης καὶ Πανεπιστημίου Στρασβούργου, γιὰ τὶς ἐργασιακὲς σχέσεις, καὶ ὁ Ἰωάννης Ζελίλωφ, Πρόεδρος Συλλόγου «Ἡ Ἐπιστροφή», γιὰ τοὺς παλιννοστοῦντες. Ἀκολούθησαν οἱ τοποθετήσεις τῶν συνέδρων. Τὴν ἑπόμενη μέρα Κυριακὴ συνεχίστηκαν οἱ τοποθετήσεις τῶν συνέδρων καὶ ἀκολούθησαν ἀρχαιρεσίες πρὸς ἐκλογὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου (βλ. σχετικὸ πίνακα). Τὸ Ἀνοιχτὸ Συνέδριο ἔκλεισε μὲ βαρυσήμαντη ὀμιλία τοῦ Προέδρου Σ. Παπαθεμελῆ. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μεταδόθηκαν ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση (ΕΡΤ 3) καὶ μαγνητοσκοπήθηκαν ἀπὸ τοπικὰ κανάλια, ἐνῷ ἐκαλύφθησαν ἀπὸ τὸν τοπικὸ καὶ τὸν ἀθηναϊκὸ τύπο. Στὸ τεῦχος αὐτοῦ τοῦ μῆνα παραθέτουμε σύντομα ἀποσπάσματα τῶν εἰσηγήσεων τοῦ Συνεδρίου. Τὰ πλήρη κείμενα δημοσιεύονται στὴν ἰστοσελίδα τοῦ κόμματος Οἱ ὑπόλοιπες εἰσηγήσεις θὰ δημοσιευθοῦν στὸ ἑπόμενο φύλλο τῆς Π.Ε.

2 2 ÔÏÈÙÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË Οἰκονομία τῆς Μαρίας Νεγρεπόντη ελιβάνη τ. Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ἡ Δημοκρατική Ἀναγέννηση, χωρὶς βέβαια νὰ ἐπιδιώκει νὰ ἐμφανιστεῖ ὡς θαυματοποιός στὸ ὄντως πολὺ δύσκολο εὐρωπαϊκὸ οἰκονομικὸ περιβάλλον, φιλοδοξεῖ ὡστόσο νὰ γίνει τὸ νέο πολιτικὸ κόμμα ποὺ ὄχι μόνο θὰ θέσει σὲ νέα βάση τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ὑλοποίηση λύσεων ποὺ θὰ βελτιώσουν τὴν τύχη τῶν πολλῶν. Καί, φυσικά, αὐτὲς οἱ λύσεις θὰ προέλθουν ἀπὸ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ φιλοσοφία ἀπ αὐτὴν ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς κόλπους τοῦ ἄκρατου νεοφιλελευθερισμοῦ. Εἰδικώτερα, γιὰ τὴ Δημοκρατική Ἀναγέννηση ἡ συνύπαρξη ἀνερχόμενου πλούτου καὶ ἀνερχόμενης φτώχειας δὲν εἶναι ἀνεκτή, καὶ γι αὐτὸ ἀπαιτεῖ τὴ λήψη ἄμεσων μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της. Γιὰ τὴ Δημοκρατική Ἀναγέννηση ἡ θέση τοῦ Κράτους δὲν εἶναι στὴ γωνία, ὅπου τὸ ἔσπρωξαν οἱ ἀκραιφνεῖς νεοφιλελεύθεροι, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο συμπλήρωμα καὶ ἰσότιμο συνεργάτη τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. Ἡ Δημοκρατική Ἀναγέννηση δὲν ἀναγνωρίζει μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐπιβάλλονται ὡς μονοδρομικὲς καὶ ποὺ δὲν ἐπιδέχονται συζήτηση, ἀλλὰ ἀντίθετα πιστεύει ὅτι ἀπαιτεῖται σοβαρὴ ἐξέταση τῶν στόχων, τῶν συνεπειῶν καὶ τῆς συμβατότητας τῆς καθεμιᾶς ἀπ αὐτές, μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Γιά μᾶς, ἡ υἱοθέτηση ἰδιωτικοποιήσεων χάρη τῶν ἰδιωτικοποιήσεων κινδυνεύει νὰ εἶναι συνώνυμη μὲ τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας σὲ ἰδιῶτες, καὶ εἴμαστε ἀντίθετοι, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὸ τὸ ξεπούλημα ἀφορᾷ ὑπηρεσίες κοινῆς ὠφελείας. Γιὰ μᾶς τὸ ἰδεῶδες τοῦ 21ου αἰώνα δὲν νοεῖται νὰ εἶναι ἡ ἐλαχιστοποίηση τῆς ἀμοιβῆς τῆς ἐργασίας καὶ γι αὐτὸ μᾶς ἀνησυχεῖ πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι 11 ἑκατομμύρια Εὐρωπαίων ἀνήκουν ἤδη στὴν κατηγορία τῶν ἐργαζόμενων πενήτων καὶ ὁ ἀριθμός τους διευρύνεται συνεχῶς καὶ στὴν Ἑλλάδα. Γιά μᾶς, ἡ ἀνταγωνιστικότητα καὶ τὰ παχυλὰ κέρδη ἀκούγονται ὄμορφα, ἀλλὰ ὡστόσο εἴμαστε κάθετα ἀντίθετοι ὅταν αὐτὰ ἐπιδιώκονται μὲ τὴ βοήθεια μαζικῶν ἀπολύσεων ἐργαζομένων καὶ μὲ τὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἐργατικῆς ἀμοιβῆς. Ἐξάλλου, πιστεύουμε ὅτι ὅταν ἡ ἀνεργία εἶναι τόσο ὑψηλή, ὅσο ἡ ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ εὐρωπαϊκή, κάθε προσπάθεια γιὰ αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητας εἶναι χωρὶς περιεχόμενο. Γιὰ μᾶς τὸ ἀσφαλιστικὸ ὀφείλει νὰ ἀναζητήσει λύσεις ποὺ νὰ ἔχουν τὴν ἐγγύηση τοῦ δημοσίου, καὶ ὄχι νὰ γίνει στροφὴ πρὸς ἰδιωτικὴ ἀσφάλιση, ποὺ ἤδη ἀριθμεῖ ἀρκετὰ δράματα ἐκεῖ ὅπου ἔχει ἐφαρμοστεῖ. Ὑποστηρίζουμε, σχετικά, ὅτι ἂν οἱ ρημαγμένες ἀπὸ τὸ Β Παγκόσμιο πόλεμο οἰκονομίες μπόρεσαν νὰ ἀναστήσουν, μεταπολεμικά, τὸ εὐρωπαϊκὸ κοινωνικὸ κράτος, τώρα ποὺ εἴμαστε ἀπείρως πλουσιώτεροι ἀπὸ τότε, δὲν ὑπάρχει δικαιολογία γιὰ τὴν κατεδάφισή του. Γιά μᾶς, ἡ διατήρηση τῆς προοδευτικῆς φορολογίας ἐπιβάλλεται, γιατὶ μόνο μὲ τὴ συνδρομή της μπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει τὸ κράτος Πρόνοιας καὶ νὰ ἐπιλυθεῖ, ἱκανοποιητικά, τὸ ἀσφαλιστικό. Καὶ ἔρχομαι στὴ μαγικὴ λέξη τῶν μεταρρυθμίσεων, γιὰ τὶς ὁποῖες ἂν καὶ ἡ συζήτηση εἶναι καθημερινή, ὡστόσο τὸ περιεχόμενό τους, μεθοδικά, περιβάλλεται ἀπὸ πυκνὸ πέπλο μυστηρίου, ἀκριβῶς ὅπως συνέβη μερικὰ χρόνια πρὶν καὶ μὲ τὶς μεθοδεύσεις ἐπιβολῆς τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἡ ἔλλειψη αὐτὴ διαφάνειας εἶναι, σαφέστατα, ἠθελημένη. Γιατί, πῶς νὰ ὁμολογηθεῖ στὰ 4/5 τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης ὅτι λ.χ. ἡ ἐπιδίωξη μεγαλύτερης εὐελιξίας, στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, σημαίνει ἁπλᾶ τὴ συλλήβδην κατάργηση τῶν δικαιωμάτων τῆς ἐργασίας; Ὅτι ἡ ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν μεταρρυθμίσεων θὰ ὁδηγήσει τὶς ἐργασιακὲς σχέσεις σ ἕνα νέο Μεσαίωνα, χωρὶς καὶ νὰ ἐπιλύει τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης, ποὺ εἶναι ἡ ὑψηλή της ἀνεργία; Πῶς νὰ ὁμολογηθεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκεται, πάνω ἀπ ὅλα, σχεδὸν μὲ σαδισμό, ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς νεοφιλελεύθερους, εἶναι ἡ ἐπικράτηση συνθηκῶν πλήρους ἀνασφάλειας, στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ποὺ θὰ ὑλοποιηθοῦν μὲ τὴν κατάργηση τῆς μόνιμης ἀπασχόλησης καὶ τὴν ἐπιβολὴ νεολογικῶν συνονθυλευμάτων, ὅπως ἀπασχολησιμότητα, ἐνοικίαση ἐργαζομένων, ἄτυπη ἀπασχόληση, συμβόλαια ἀπασχόλησης μίας ἡμέρας, περισσότερες ὧρες ἐργασίας μὲ χαμηλότερο ἀπὸ πρὶν μισθὸ κ.ο.κ. Καὶ γιὰ νὰ μεταφέρω αὐτὴν τὴν ἐπιδιωκόμενη εὐελιξία στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ ἐργασίας, θὰ ὑποστηρίξω ὅτι ὁ σχετικὸς προβληματισμὸς εἶναι χωρὶς ἀντικείμενο. Πράγματι, ἐμεῖς ἔχουμε παραοικονομία ποὺ ἀνταγωνίζεται τὸ ἐπίσημο ΑΕΠ μας, ἡ φοροδιαφυγή μας εἶναι τόσο ὑψηλὴ ποὺ 4 στοὺς 10 ἐπιχειρηματίες φοροδιαφεύγουν καὶ τὸ 14% τῶν φορολογουμένων πληρώνει τὸ 82% τοῦ συνόλου τῶν ἄμεσων φόρων, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις ὁ ἀριθμὸς τῶν μὴ ἀσφαλισμένων ἐργαζομένων, στὴν Ἑλλάδα, ἀγγίζει τὸ 1,1 ἑκατομμύριο, καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν αὐτοαπασχολουμένων, στὴν Ἑλλάδα, εἶναι περίπου τριπλάσιο τοῦ ἀντίστοιχου τῆς Εὐρώπης τῶν 15. Ἀλήθεια, λοιπόν, ὅταν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα, τί εἴδους μεγαλύτερη εὐελιξία νὰ ἐπιδιώξουμε; Ἡ Δημοκρατική Ἀναγέννηση δὲν εἶναι, γενικά, ἀντίθετη σὲ μεταρρυθμίσεις, ἀλλὰ εἶναι πεπεισμένη ὅτι αὐτὲς ποὺ τώρα προωθοῦνται εἶναι ἀντίθετες αὐτῶν ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ υἱοθετηθοῦν. Πράγματι, τὸ σύνολο τῶν μεταρρυθμίσεων, στὴν Εὐρώπη, βασίζεται σὲ ὑποθέσεις τῶν νεοφιλελευθέρων ποὺ οὐδέποτε ἐπαληθεύτηκαν, ἀλλὰ καὶ ποὺ ἤδη διαψεύδονται ἀπὸ πολυάριθμες σχετικὲς μελέτες. Καί, σχετικὰ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις αὐτές, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δῆθεν ἀποβλέπουν στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας, τῆς ὁποίας τὸ ποσοστὸ στὴ χώρα μας εἶναι τὸ ὑψηλότερο στὴν Εὐρώπη, πιστεύουμε ὅτι εἶναι τραγικὰ ἐσφαλμένα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται καὶ ποὺ αὐξάνουν τὴν προσφορά της, ὅπως ἡ μεγαλύτερη διάρκεια ἑβδομαδιαίας ἐργασίας, ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου συνταξιοδότησης, ἐνῷ ἀπαιτεῖται ἡ λήψη διαμετρικὰ ἀντίθετων μέτρων. Ὁ χρόνος εἶναι ἐξαιρετικὰ περιορισμένος, καὶ μόνο τηλεγραφικὰ μπόρεσα νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποιες θέσεις τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης στὰ πολυάριθμα οἰκονομικά μας προβλήματα. EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σὰν τὸ λὲς καὶ δὲν τὸ κάνεις, τὴν ὑπόληψή σου χάνεις. Ρωμαίικος καβγᾶς, τούρκικος χαλβᾶς. Ὁ φοβιτσιάρης ἄνθρωπος φοβᾶται καὶ τὸ δίκιο του. Ὁ Θεὸς δίνει τροφὴ στὰ πουλιά, μὰ δὲν τὴ βάνει καὶ στὴ φωλιά. Ἀπ ὅλους παῖρνε συμβουλὴ κι ἀπ τὴ δική σου μὴ βγαίνεις. Περιοδική έκδοση Εκδότης: Δημήτρης Βαμβακάς Ἰδιοκτησία: Μακεδονικός Κοινωνικός Σύνδεσμος Ερμού , Θεσσαλονίκη τηλ.: e mail: Υπεύθυνος: Δημ. Βαμβακάς Σελιδοποίηση, φιλμ, εκτύπωση: ΦΙΛΙΠΠΟΣ Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Θεσ/νίκη) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ἀττικὴ) ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (Ἀττικὴ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Ἀττικὴ) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Εὔβοια) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ζάκυνθος) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Ἀττικὴ) ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Θεσνίκη) ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Ξάνθη) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Πέλλα) ΒΙΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Πέλλα) ΒΡΑΧΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μαγνησία) ΒΡΑΧΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Κορινθία) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Καβάλα) ΓΙΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ἀττικὴ ) ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Γερμανία) ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ἀττικὴ) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Η.Π.Α.) ΔΕΛΙΒΑΝΗ-ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (Θεσ/νίκη) ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ἀττικὴ) ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Ἀττικὴ) ΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΔΡΑΓΩΝΑ ΑΚΡΙΒΗ (Ἀττικὴ) ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Καρδίτσα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κοζάνη) ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ἀχαΐα) ΖΑΦΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΖΕΛΙΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ (Θεσσαλονίκη) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ἀττικὴ) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (Ἀττικὴ) ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ἀττικὴ) ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΑΝΟΣ (Χανιὰ) ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Θεσ/νίκη) ΚΑΛΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ἀττικὴ) ΚΑΛΥΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ (Κυκλάδες) ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΑΡΑΚΙΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Θεσ/νίκη) ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ἀττικὴ) ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Κεφαλλονιὰ) ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΕΣΑΝΛΗ ΖΩΗ (Θεσσαλονίκη) ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Θεσσαλονίκη) ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Ἀττικὴ) ΚΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Θεσ/νίκη) ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πιερία) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΟΤΟΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Θεσσαλονίκη) ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (Θεσσαλονίκη) ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (Ἀττικὴ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Ἀρκαδία) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ἀττικὴ) ΛΑΤΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Αἰτωλοακαρνανία) ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) (Θεσ/νίκη) ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ἀττικὴ) ΜΑΝΤΖΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ (Ἀττικὴ) ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΜΑΝΟΣ (Ἀττικὴ) ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Ἠλεία) ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Θεσσαλονίκη) ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ἀττικὴ) ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (Ἀργολίδα) ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ (Ρέθυμνο) ΜΠΙΤΣΑΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ἀττικὴ) ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΜΥΤΩΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (Ἀττικὴ) ΝΑΘΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Φλώρινα) ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (Θεσσαλονίκη) ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ἀττικὴ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φωκίδα) ΠΑΠΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Μεσσηνία) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γρεβενὰ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ἀττικὴ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Ροδόπη) ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΝΤΙΝΟΣ (Ἄρτα) ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Θεσσαλονίκη) ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δράμα) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Λάρισα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ἕβρος) ΠΑΠΑΤΡΥΦΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Ἀττικὴ) ΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πιερία) ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Λάρισα) ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Λασίθι) ΠΛΑΤΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (Ἀττικὴ) ΠΛΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ (Φλώρινα) ΣΕΛΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Λέσβος) ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Ἀττικὴ) ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Σάμος) ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ (Φθιώτιδα) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Λακωνία) ΣΤΥΛΟΣ ΒΡΥΤΟΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ) (Θεσ/νίκη) ΣΥΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΣΥΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Βοιωτία) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη) ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Θεσσαλονίκη) ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Θεσσαλονίκη) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ἀττικὴ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ (Σέρρες) ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (Ἀττικὴ) ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Θεσσαλονίκη) ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Εὐρυτανία) ΤΣΙΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Ἀττικὴ) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (Καστοριὰ) ΦΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ἰωάννινα) ΦΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Ἀττικὴ) ΦΟΡΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καστοριὰ) ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΛΩΣ (Ἡράκλειο) ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Χαλκιδικὴ) ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Θεσσαλονίκη) ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τρίκαλα) ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ (Χανιὰ) ΧΟΡΤΗ ΕΛΕΝΑ (Ἀττικὴ) ΧΡΗΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ἀττικὴ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Χίος) ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΘΑΛΕΙΑ (Ἀττικὴ)

3 ÔÏÈÙÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË 3 πὸ τὶς ἐξελίξεις στὸ γεωπολιτικὸ χῶρο τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἀν. Μεσογείου, στὸν ὁποῖο ἐντάσσεται καὶ ἡ Πατρίδα μας, προέκυψαν νέες ἀπειλές, οἱ ὁποῖες συνδυαζόμενες μὲ τὴν ὁρατὴ καὶ συνεχῆ ἐκ Τουρκίας μόνιμη ἀπειλὴ, διαμορφώνουν νέους πιὸ δύσκολους ὅρους γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Χώρας. Οἱ προκλήσεις προέρχονται ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη ρευστότητα στὸ τρίγωνο Βαλκάνια Μέση Ἀνατολὴ-Καύκασος καὶ τὶς ἀσύμμετρες ἀπειλὲς (Τρομοκρατία) ποὺ δημιούργησαν μία ἐντελῶς νέα κατάσταση στὶς παγκόσμιες ἰσορροπίες. Ἡ ἀποτροπὴ αὐτῶν τῶν ἀπειλῶν καὶ πρωτευόντως τῆς τουρκικῆς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς ἀποκλιμάκωσης τῶν ἐντάσεων, καθιστᾷ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τὸν κύριο μοχλὸ ἐξασφάλισης τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καὶ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ σοβαρότητα τῆς κατάστασης ἐπιβάλλει τὴ λήψη ἄμεσων μέτρων ποὺ θὰ στηρίξουν τὴν ἀμυντική μας ἐπάρκεια, σήμερα καὶ στὸ μέλλον. Ὡς ἐκ τούτου τὸ πρόγραμμα τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων εἶναι ξεκάθαρο, ρηξικέλευθο καὶ ἀπαλλαγμένο πάσης κομματικῆς σκοπιμότητος. Ἡ Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση εἶναι ἀποφα-σισμένη νὰ ταράξει τὰ νερὰ στὸ χῶρο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Νὰ δώσει νέο κῦρος στὰ στελέχη καὶ τὴν πραγματική τους θέση ποὺ δικαιωματικὰ τοὺς ἀνήκει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὥστε νὰ ἀποτελέσουν ἕναν ἀκομμάτιστο μηχανισμὸ ἀφοσιωμένο στὸ Ἔθνος καὶ μόνο, ἱκανὸ νὰ ἀποβεῖ ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἐγγυητὴς τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς Πατρίδας. Οἱ Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις, λόγῳ μικροῦ Ἐθνικὴ Ἄμυνα μεγέθους, εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀντιπαρατάξουν στὴν ποσοτικὴ ὑπεροχὴ τοῦ ἀντιπάλου πλήρη ποιοτικὴ ὑπεροχή. Ἔχουμε πρόταση ἀναδιοργάνωσης γιὰ ἕνα στρατὸ εὐέλικτο, μὲ μεγάλη ἰσχὺ καὶ ἀποτελεσματικό. Ἡ συνεργασία τὸν ὀργάνων τῆς Πολιτείας μὲ τὰ ἐρευνητικὰ ἱδρύματα καὶ τὴν ἐγχώρια βιομηχανία θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ σαφεῖς κανόνες. Τὸ ὅλο σύστημα τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ ὥστε νὰ ὑποστηρίζει τὴν ἐθνικοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ νὰ φθάσει σὲ ἀξιόλογο ἐπίπεδο, πρᾶγμα ποὺ θὰ ἐξασφαλίσει καὶ ἐξοικονόμηση σημαντικῶν ἐθνικῶν πόρων. Θὰ πρέπει τὸ ἐρευνητικὸ δυναμικὸ τῆς χώρας νὰ ἐνθαρρυνθεῖ νὰ ἀναλάβει πρωτοβουλίες ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν τὴν προσπάθεια ἀναβάθμισης ἀξιοποίησης τῆς τεχνολογίας πρὸς ὄφελος τῆς ἄμυνας τῆς χώρας. Τοῦ ημήτρη ήμου ἀντιστράτηγου ἐ. ἀ. Θὰ ἐπιδιώξουμε κατάργηση τοῦ Στρατολογικοῦ Ν 3421/2005, ὁ ὁποῖος ἀφήνει ἀνοικτὰ παράθυρα στοὺς φυγοστράτους καὶ τοὺς ἀνυποτάκτους. Τὸ πεδίο τῆς θητείας θὰ ξεκαθαρισθεῖ ἀπολύτως. Γιὰ τὴ Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση ἡ θητεία ἀποτελεῖ τιμητικὸ δικαίωμα προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν πρὸς τὴν Πατρίδα γιὰ τὸν κάθε Ἕλληνα. Θὰ ἐπανεξετάσουμε αὐστηρὰ τὸν περὶ στρατεύσεως νόμο κλείνοντας ὅλα τὰ τυχὸν ὑφιστάμενα παράθυρα. Ἡ διάκριση τῶν συμπατριωτῶν μας σὲ πατρίκιους καὶ πληβείους μᾶς βρίσκει διαμετρικὰ ἀντίθετους. Τὸ γενικευμένο ἐσχάτως φαινόμενο τῶν φυγοστράτων πρέπει νὰ ἐκλείψει ὁριστικά. Ἡ Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση πιστεύει ὅτι, μὲ τὰ παραπάνω μέτρα, οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις θὰ δώσουν σὲ φίλους καὶ ἐχθροὺς τὸ στίγμα τῆς δυνατῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ δυνηθοῦν νὰ στηρίξουν μία ἀξιοπρεπῆ Ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Παράλληλα ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ νιώσει τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας, ποὺ τόσο λείπει στὴν ἐποχή μας, γιὰ νὰ ἐπιδοθεῖ ἀπρόσκοπτα στὰ εἰρηνικά του ἔργα. Πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ σημερινὴ γραφειοκρατικὴ μορφὴ τῆς στρατιωτικῆς θητείας καὶ νὰ προσανατολισθεῖ σὲ μία ἔντονη, βραχεία καταδρομικὴ ἐκπαίδευση ποὺ νὰ ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἕνα καλὰ ὀργανωμένο σύστημα ἐφεδρείας καὶ ἐπανεκπαίδευσης ἐφέδρων. Ταυτόχρονα πρέπει νὰ συνδεθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μὲ τὴν σύγχρονη γεωστρατηγικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἔρευνα καὶ νὰ ἀναβαθμισθεῖ ἠθικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὸ λειτούργημα τοῦ ἀξιωματικοῦ. Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ σύγχρονη βάση ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ βιομηχανία ποὺ σήμερα βίσκεται σὲ κατάσταση ἀποσυνθέσεως. Ἐργασιακὲς σχέσεις κόσμος τῆς ἐργασίας, αὐτὸς ποὺ ἀποζεῖ ἢ ἁπλῶς ἐπιβιώνει ἀπὸ τὴν ἐργασία του ἢ ἀποζοῦσε ἀπ αὐτὴν (στὶς περιπτώσεις ποὺ ὑπάρχει προσωρινὴ ἢ ὁριστικὴ διακοπῆς της), αὐτὸς ὁ κόσμος στὴ μεγάλη του πλειοψηφία βλέπει τὴ ζωή του νὰ χειροτερεύει ἀπὸ τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 20ου αἰώνα. Χρειάσθηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μὲ τεράστιες ἀνθρώπινες θυσίες, γιὰ νὰ προβλεφθεῖ, κυρίως στὴ Εὐρώπη μία κάποια προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἐργασίας καὶ νὰ ἐξασφαλισθεῖ μία κάποια κοινωνικὴ ἀσφάλεια, ἀλλοῦ καλλίτερη, ἀλλοῦ χειρότερη γιὰ τὰ γηρατειά, τὴν ἀσθένεια καὶ τὴν ἀνεργία. Αὐτὸ τὸ κάποιο οἰκοδόμημα, ποὺ κτίσθηκε μέσα στὸ καπιταλιστικὸ σύστημα, κατεδαφίζεται διεθνῶς, καθημερινὰ καὶ συστηματικά, ἀλλὰ προσεχτικά, γιὰ νὰ μὴ προκληθοῦν βίαιες λαϊκὲς ἀντιδράσεις. Τεράστιο σὲ σημασία γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀπαξίωση τοῦ κόσμου τῆς ἐργασίας ἐκπορεύεται πρωταρχικὰ ἀπὸ ὑπερκρατικὰ μορφώματα καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία ἔχει γίνει, ὡς μὴ ὤφελε, ὁ εὐρωπαῖος κήρυκας τῆς ἀκραίας καπιταλιστικῆς ἰδεολογίας, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ δυνατότητες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὰ κράτη ἔχουν σημαντικὰ περιορισθεῖ. Εἰδικὰ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ αὐτὸς ὁ ἑσμὸς τῶν ἀπάτριδων τεχνοκρατῶν, ὅπως τὴν εἶχε ἀποκαλέσει ὁ Ντὲ Γκὼλ ἔχει ἐπιδοθεῖ σὲ μία ἄνευ προηγουμένου προβολὴ νεοφιλελεύθερων ψευδολύσεων κοινωνικῶν ζητουμένων (ἀνεργίας, κοινωνικῆς ἀσφάλισης). Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα τί μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει; Ι. Στὸ ἐσωτερικό. τοῦ Νικήτα Ἀλιπράντη καθ. ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρᾴκης 1. Πρώτη καὶ ἐπείγουσα ἀνάγκη-πράξη ἐντιμότητας ἔναντι τῶν πολιτῶν- εἶναι νὰ ἐγκαταλειφθεῖ τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡ ἰδεολογικὴ γλῶσσα, ἡ πανουργία τοῦ λόγου, ὅπως τὴν ὀνόμασε πρόσφατα συνάδελφος οἰκονομολόγος. 2. Ἐνῷ ἡ νεοφιλελεύθερη πολιτικὴ ἐξωθεῖ στὴν υἱοθέτηση κοινῶν παρονομαστῶν ἐλάχιστης προστασίας, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀξιοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ ἐξουσία ἡ συχνότατη ρήτρα κοινοτικῶν κειμένων ποὺ ἐπιφυλάσσει εὐνοϊκώτερες ἐθνικὲς ρυθμίσεις. 3. Ἑλληνικὲς ρυθμίσεις ποὺ ὑπολείπονται σὲ προστασία ἀπὸ αὐτὲς τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἢ καὶ εὐρωπαϊκῶν ρυθμίσεων μποροῦν καὶ πρέπει νὰ βελτιώνονται. 4. Ὅπου δὲν προβλέπονται σὲ εὐρωπαϊκὲς ἀποφάσεις ἀπόλυτα συγκεκριμένες ὑποχρεώσεις γιὰ συρρίκνωση ἐργασιακῶν δικαιωμάτων ἢ γιὰ ἀντικοινωνικὲς ρυθμίσεις, ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ πρέπει νὰ μὴν εἶναι βασιλικώτερη τοῦ βασιλέως δείχνοντας κονφορμιστικὴ συμμόρφωση. 5. Τέλος, ἡ χρηματιστηριακὴ οἰκονομία, ἔστω κι ἂν ἔχει ἐπιβληθεῖ διεθνῶς καὶ τείνει νὰ μεταβάλει τοὺς πολῖτες ἐκόντες-ἄκοντες, σὲ «τζογαδόρους» (ἀφοῦ καὶ ἡ ἀποταμίευση διαβρώνεται γενικὰ ἀπὸ τὸ ποσοστὸ πληθωρισμοῦ), ἂς μὴ νομισθεῖ ὅτι εἶναι μονόδρομος γιὰ τὸν ἐθνικὸ νομοθέτη. Θὰ ἀπαγορευόταν νὰ κατοχυρωθεῖ π.χ. νομοθετικὰ ἡ ἀγοραστικὴ ἀξία τῆς ἀμοιβῆς τῆς ἐργασίας ἐπιβάλλοντας ὁ τόκος τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων μισθῶν καὶ συντάξεων νὰ εἶναι τουλάχιστον ἴσος πρὸς τὸ ἑκάστοτε κρατικὰ προσδιοριζόμενο ποσοστὸ πληθωρισμοῦ. ΙΙ. Στὸ ὑπερεθνικὸ ἐπίπεδο Ἤδη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ε.Ο.Κ., μία ἀπὸ τὶς βασικὲς διαστάσεις ἐπιδιώξεις τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ἦταν ἡ ἐξίσωση τῶν ὅρων ἀνταγωνισμοῦ. Ὁ θεμελιώδης καὶ πάντοτε ἰσχύων σκοπὸς αὐτὸς μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ὁδηγήσει στὴν υἱοθέτηση κοινῶν κανόνων προστατευτικῶν τῆς ἐργασίας, οὕτως ὥστε ὁ ἀνταγωνισμὸς νὰ ἀσκεῖται, κατὰ τὸ δυνατόν, πέραν καὶ ἐκτὸς τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι εἰς βάρος της. Τίποτε στὶς εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες δὲν ἐπιβάλλει τὴν ἄγρια ἀνταγωνιστικότητα ποὺ εἶναι τὸ μοντέλο τῆς ἄγριας Δύσης. Αὐτὸ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραγνωρίζεται ἀπὸ κανένα φορέα πολιτικῆς. Κι ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἔχει εὐθυγραμμισθεῖ στὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἄκρατου νεοφιλελευθερισμοῦ, ὑπάρχουν πολλὲς δυνατότητες δράσεων καὶ ἀντιδράσεων ποὺ ἀνήκουν κυρίως στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Σὲ καθαρὸ διεθνὲς ἐπίπεδο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ρόλος τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Ἐργασίας καὶ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ περαιτέρω ἀποδυνάμωσή της.

4 4 ÔÏÈÙÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ ρ. Κωνσταντίνου Γουμάγια Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση γιὰ περισσότερη παιδεία καὶ γνώση τῆς καινοτομίας αιδεία εἶναι κυρίως ἡ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ νεαροῦ ἀνθρώπου. Ὀφείλει νὰ προωθεῖ τὰ ταλέντα του, τὶς ἱκανότητές του καὶ τὶς ἐπιδεξιότητές του καὶ νὰ τὸν προετοιμάζει στὴ συμμετοχή του στὴν ἐπαγγελματικὴ ζωὴ καὶ κοινωνία. Δικαίωμα τοῦ πολίτη καὶ ὑποχρέωση τῆς πολιτείας εἶναι ἡ ἰδανικὴ προώθηση τῶν ἱκανοτήτων τοῦ κάθε πολίτη καὶ σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες. Ἡ Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση πρέπει νὰ τονίσει τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη βελτίωσης τῆς παιδείας καὶ τῆς συγκριτικῆς της θέσης σχετικὰ μὲ ἄλλες χῶρες. Στόχος τῆς παιδείας πρέπει νὰ εἶναι ἡ διαμόρφωση πολιτῶν ποὺ γνωρίζουν τὴν ἱστορικὴ κληρονομία, ποὺ ξέρουν νὰ μιλοῦν μὲ ἐπάρκεια μιὰ ἀπὸ τὶς πλουσιότερες γλῶσσες τοῦ κόσμου, ποὺ διατηροῦν τὶς ἀνθρωπιστικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἀξίες καὶ εἶναι προετοιμασμένοι νὰ ἀναλάβουν καὶ νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶς προκλήσεις τοῦ μέλλοντος. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, ἡ πρόσβαση κάθε πολίτη σὲ αὐτὴν δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ δέος, ἀλλὰ νὰ ἀποτελέσουν εὐκαιρία ἀνάδειξης τῆς προσωπικότητας τοῦ πολίτη καὶ κατὰ προέκταση ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πρέπει νὰ διαμορφωθεῖ τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ἔτσι ὥστε οἱ καταχραστὲς τῶν καινοτομικῶν τεχνολογιῶν νὰ ἀνακαλύπτονται καὶ νὰ τιμωροῦνται ἀνάλογα. Ἡ ἀνάγκη βελτίωσης τῶν σχολείων καὶ τῶν κρατικῶν πανεπιστημίων εἶναι ἀναμφισβήτητη. Σὲ καμιὰ ἄλλη χώρα τοῦ κόσμου δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διάδοση τῶν ἰδιωτικῶν φροντιστήριων ποὺ φανερώνει τὴν ἀδυναμία τῆς πολιτείας νὰ παρέχει στοὺς πολῖτες της τὴν ὀφειλόμενη μόρφωση καὶ τοὺς ἀναγκάζει νὰ καταφεύγουν στὰ ἰδιωτικὰ φροντιστήρια ἐπιβαρύνοντας μὲ τεράστιες δαπάνες τὸν ἐτήσιο οἰκογενειακὸ προϋπολογισμό. Δὲν προτείνεται ἡ κατάργηση τῶν ἰδιωτικῶν φροντιστήριων, ἀλλὰ ἡ βελτίωση τῆς δημόσιας παιδείας, ὥστε αὐτὰ νὰ ἀποτελέσουν ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν ἐξαίρεση καὶ ὄχι τὸν κανόνα. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀναγνωρίσει ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα κεφάλαια τόσο τῆς οἰκονομίας ὅσο καὶ τῆς κοινωνίας ἀποτελοῦν οἱ ἐπιστήμονές της, στοὺς ὁποίους θὰ πρέπει νὰ δοθοῦν τὰ ἀνάλογα κίνητρα καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ πρέπει νὰ διαμορφωθοῦν ἀνάλογα πλαίσια, ὥστε ἡ παραγωγική τους ἐκμετάλλευση νὰ μὴ γίνεται ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ χώρα μας. Σωστὲς ὑποδομὲς ὅπως τεχνολογικὰ καὶ ἐρευνητικὰ κέντρα, ἱδρύματα, ἀλλὰ καὶ σεβασμὸς στὸ εὐαίσθητο αὐτὸ κεφάλαιο μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴν ἐπαναφορὰ ἑνὸς πολὺ σημαντικοῦ μέρους του καὶ ἀνάπτυξής του στὴ χώρα μας. Ἡ ἔρευνα καὶ ἡ τεχνολογία δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ προνόμιο μόνο μεγάλων καὶ ἀναπτυγμένων κρατῶν. Ἡ χώρα μας ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ ἐπενδύσει σὲ ἐναλλακτικὲς μορφὲς ἐνέργειας καὶ σὲ μιὰ μοντέρνα πολιτικὴ προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Πρέπει νὰ ἀποδείξει ὅτι λαμβάνει σοβαρὰ τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν. Ἐπενδύσεις στὴ χρησιμοποίηση τῆς αἰολικῆς καὶ ἡλιακῆς ἐνέργειας δὲ δημιουργοῦν μόνο νέες θέσεις ἐργασίας καὶ νέες εὐκαιρίες, ἀλλὰ συμβάλλουν σημαντικὰ καὶ στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Οἱ στόχοι αὐτοὶ ἐπιτυγχάνονται μόνο μὲ τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἡ πολιτικὴ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ρόλο συντονιστικό. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ χεδὸν ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ πρώτου συνεδρίου τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης. Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅλοι ὅτι ἔχουμε ἕνα γόνιμο διήμερο ἐργασιῶν. Θέλω νὰ πῶ ὅτι, ὅ,τι ἀκούστηκε ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ γνωστὸ ξύλινο κομματικὸ λόγο. Εἶναι μία διαφορὰ ποιότητας. Ἀποφασίσαμε, κατεβαίνουμε, προχωροῦμε. Θέλω νὰ πῶ ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Ἔλεγε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς, ὅταν κάναμε τὴν ἐπανάσταση, ἀλλὰ ἐμεῖς ἂν δὲν εἴμεθα τρελοὶ δὲ θὰ ξεκινούσαμε τὴν ἐπανάσταση. Διότι δὲν εἴχαμε καβαλαρία, ἱππικό, διότι δὲν εἴχαμε πολεμοφόδια, διότι δὲν εἴχαμε λεφτά». Ξεκινήσαμε ὅμως καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημα, ὅπως λέει ὁ Κολοκοτρώνης, τῶν πατριωτῶν Ἑλλήνων καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τῶν φίλων μας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ περίσσευμα διαφόρων ἀνωνύμων καὶ ἐπωνύμων κέντρων, ἑλλαδικῶν καὶ ἐξωελλαδικῶν. Ἀποφασίσαμε, κατεβαίνουμε, προχωροῦμε. Ὅ,τι κάνουμε - αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο τῆς προβολῆς μας - τὸ κάνουμε μὲ τὸ ὑστέρημα τῶν φίλων μας, τῶν ἀνθρώπων ποὺ μᾶς ἀγαποῦν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, ποὺ ἐλπίζουν σὲ μᾶς. Ἐλπίζουν γιατὶ ξέρουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουμε καὶ δὲν πρόκειται νὰ τοὺς προδώσουμε. Θέλω νὰ δηλώσω ἐδῶ μὲ ἀπόλυτα κατηγορηματικὸ τρόπο, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς φωνή μας ὅτι ἡ ἀπόφασή μας εἶναι ὁριστική, εἶναι τελεσίδικη καὶ ἀμετάκλητη. Δὲν πρόκειται νὰ συνεργαστοῦμε μὲ κανένα ἐκλογικά. Βεβαίως, εἴμαστε ἀνοικτοὶ σὲ φίλους ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἄλλα κόμματα, σὲ προσωπικότητες τοῦ δημοκρατικοῦ χώρου, σὲ τίμιες φωνὲς αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τοὺς καλοῦμε ὅλους νὰ συστρατευθοῦν. Πρέπει νὰ πῶ ὅτι ἐδῶ ἀκούστηκαν αὐτὸ τὸ διήμερο πολυτιμώτατες σκέψεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ παρήλασαν ἀπὸ τὸ βῆμα καὶ ποὺ συνεισφέρουν στὴν τελικὴ διατύπωση ἑνὸς προγράμματος ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Δίνουμε ἀπόλυτη προτεραιότητα στὴν διατύπωση ἑνὸς ὁλοκληρωμένου ἐθνικοῦ δόγματος. Θέλουμε ἕνα πλῆρες καὶ ὁλοκληρωμένο ἐθνικὸ δόγμα ποὺ νὰ καλύπτει κυρίως τὸ κεφάλαιο κόκκινη γραμμή. Ἑλληνοτουρκικὰ Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀπὸ μία ἄποψη ἡ Τουρκία ποὺ μᾶς ἐκβιάζει, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἴμαστε, κυρίως, ἐμεῖς. Διότι εἴμαστε ἐμεῖς, στὸ βαθμὸ ποὺ ὑποκύπτουμε μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, σὲ αὐτὸν τὸν ἐκβιασμό. Εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέψαμε στὶς ἡγεσίες ἀλλὰ καὶ στὴν ἴδια τὴν κοινωνία, στὸν ἴδιο τὸ λαὸ νὰ κυριαρχεῖται συχνὰ ἀπὸ ἕνα φοβικὸ σύνδρομο. Προϋπόθεση, λοιπόν, εἶναι ἡ ὁμοψυχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει οἱ ἡγεσίες δὲν ἔχουν ἐκπονήσει δόγμα γιὰ τὸ Κυπριακό, γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά. Σκόπια Περιέργως, ἔχει ἐκπονηθεῖ δόγμα στὶς 13 Ἀπριλίου τοῦ 92, γιὰ τὸ Σκοπιανό. Τὸ δόγμα αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔκτοτε δὲν ἔχει τολμήσει κάνεις νὰ τὸ ἀμφισβητήσει, τὸ χρησιμοποιοῦν ὅλοι ὡς φύλλο συκῆς τὴ συγκεκριμένη στιγμὴ λέει ὅτι ἡ ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους δὲ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὄνομα μὲ τὴ λέξη «Μακεδονία» καὶ τὰ παράγωγά της. Δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, τὸ Δόγμα ὑπονομεύθηκε, αὐτοϋπονομεύθηκε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Ἡ διαρροὴ ἀπὸ τὴν τότε ἐξουσία ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμη νὰ συμβιβαστεῖ μὲ μία διπλῆ, σύνθετη ὀνομασία, ἔδειξε αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦν ὅλοι οἱ διαχειριστὲς κρίσεων στὸν κόσμο. Κατάλαβαν γρήγορα ὅτι ἡ ἐνδοτικὴ πλευρὰ εἴμαστε. Καὶ μετὰ χαρᾶς, πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, δεχθήκαμε ὡς βάση συζητήσεως ἐκεῖνο τὸ φοβερὸ καὶ κωμικὸ Republica Macedonia Skopia. Μὰ δὲν εἶναι σοβαρὰ αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ γίνονται ἀκόμα πιὸ ἄσχημα, ὅταν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι τὰ Σκόπια βγῆκαν ἀμέσως καὶ εἶπαν: «Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τίποτα. Δὲν ἀκούσαμε τίποτα, δὲν μᾶς εἶπε κανεὶς τίποτα καὶ ἂν μᾶς ποῦν, δὲν τὸ συζητοῦμε κἂν»..., ἐνῷ ἐμεῖς βγήκαμε ἀμέσως καὶ εἴπαμε ὅτι τὸ δεχόμαστε ὡς βάση συζητήσεως. Καὶ μᾶς ἔδωσαν τὸ μέτρο ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πολιτικὴ συμπεριφορὰ ἡ δική μας. Ἀκολουθοῦμε συχνὰ μία πολιτικὴ φιλοσοφία, μία ἐθνικὴ στρατηγική, δραματικὰ κατευναστική. Θέλω νὰ πῶ ἔτσι μὲ ἔμφαση, πιστεύω ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲ θὰ πατήσει τὴν πεπονόφλουδα νὰ δεχθεῖ νὰ μποῦνε τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴν ὀνομασία FYROM. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι, ἂν συμβεῖ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, τὸ δικαίωμα τοῦ βέτο θὰ ἔχει ἀκυρωθεῖ ἐντελῶς, διότι τὸ βέτο ὑπάρχει γιὰ τὴν ἔνταξη ἢ τὴ μὴ ἔνταξη. Ἐὰν ἐνταχθεῖ μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα δὲν ὑπάρχει βέτο, γιατὶ θὰ ἔχει ἐνταχθεῖ καὶ βεβαίως τὴν ἑπόμενη μέρα ὅλοι θὰ τὸν προσφωνοῦν

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο απασχολεί κοινωνίες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη αγωνιστικού απεργιακού προγράμματος δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη διάρκεια του διμήνου Φεβρουαρίου Μαρτίου 2014

Οργανωτικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη αγωνιστικού απεργιακού προγράμματος δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη διάρκεια του διμήνου Φεβρουαρίου Μαρτίου 2014 Αθήνα 13.02.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 82 Προς: Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Κυρίες και Κύριοι, Eίναι μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στις εργασίες της συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές της επαρχίας είναι οι πρώτοι από τους επαγγελματίες του

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου

Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου Προς: Πρωθυπουργό, κ. Λουκά Παπαδήμο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Αντώνη Σαμαρά Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κ. Γιώργο Καρατζαφέρη Κοινοποίηση: Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωπόνος ΤΕ MSc Στέλεχος ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ Καλαμάτας Οι διαστάσεις του προβλήματος. 1.Τι είναι τελικά η παγκοσμιοποίηση; 2.Ποια η υφιστάμενη κατάσταση των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

: Στην Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παρέστη

: Στην Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παρέστη 05-11-2016: Στην Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παρέστη ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΑ, Τζανέτος Φιλιππάκος. Αθήνα 05-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΕΝΝΑ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή STUDIUM HISTORICORUM ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 2730 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη Στὴν μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Επιμένοντας πως η καθημερινότητα στις γειτονιές του Χαλανδρίου οφείλει να καθορίζει τον χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών, ο Νίκος Παχύλας, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Βασικές προϋποθέσεις συγχωνεύσεων: Η μη αλλοίωση της μετοχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα Γ1 "Πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε σε μια χώρα που μας παρέχει εκπαίδευση. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι να σεβόμαστε τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας και να απαιτούμε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα