Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI"

Transcript

1 Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Οµάδα: ρ. Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ρ. Γεώργιος Λάππας Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Κ. Ι. Τσικριτζής Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας

2 - 2 -

3 Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας Κοζάνη, Ιούνιος

4 Σύνταξη οδηγού: Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Γεώργιος Λάππας Καθηγητής εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Συντονισµός - αξιολόγηση: Βασίλειος Κώστογλου Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης Επιστηµονικός υπεύθυνος έργων Γραφείου ιασύνδεσης Γενική εποπτεία: Λάζαρος Τσικριτζής Επ. Καθηγητής ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης Τίτλος έργου: Γραφείο ιασύνδεσης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Υποέργο: Σύνταξη Οδηγού Επαγγελµάτων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας µε ίδια µέσα Copyright 2007 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ιεύθυνση: ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης, Κοίλα Κοζάνη Τηλέφωνο: , fax: , URL:

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ H ταχύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών δηµιούργησε πληθώρα καινούριων επαγγελµάτων και νέες επιστηµονικές ειδικότητες στην αγορά εργασίας. Ο χώρος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης έσπευσε να καλύψει την ανάγκη παραγωγής εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού µε τη δηµιουργία νέων Τµηµάτων, αλλάζοντας ριζικά το χάρτη της Ανώτατης εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ή µεγέθυνση των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ έγινε, ως συνήθως, χωρίς προηγούµενη σοβαρή µελέτη της αγοράς εργασίας, αλλά µε κριτήρια συχνά τοπικιστικά και µικροπολιτικά. ίπλα στις παραδοσιακές ειδικότητες, οι οποίες συνήθως έχουν κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα και λίγο ή πολύ- καθορισµένο επαγγελµατικό αντικείµενο, δηµιουργήθηκαν νέες ειδικότητες χωρίς ξεκαθαρισµένο επαγγελµατικό περίγραµµα (Job Profile) και χωρίς εξασφαλισµένα τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Η ακριβής περιγραφή των επαγγελµάτων είναι ένας τοµέας στον οποίο ολόκληρη η Ευρώπη υστερεί, πολύ περισσότερο η Ελλάδα, διαπίστωση στην οποία συµφωνούν και οι αρµόδιοι φορείς της Πολιτείας, (ΕΚΕΠΙΣ, Υπουργείο Εργασίας, κλπ). Το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τα νέα Τµήµατα να «βρουν τον εαυτό τους» και να προσδιορίσουν το ακριβές στίγµα τους στην αγορά εργασίας, ανέλαβε να εκπονήσει επτά Οδηγούς επαγγελµάτων για ισάριθµες νέες ειδικότητες. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται και το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η σύνταξη του παρόντος Οδηγού βασίστηκε στην επεξεργασία πολλών πληροφοριών, η συλλογή των οποίων συνάντησε αρκετές δυσκολίες λόγω της µεγάλης διασποράς των απαιτούµενων στοιχείων, αλλά και της παντελούς έλλειψης ανάλογων προσπαθειών µέχρι σήµερα. Αυτό οφείλεται φυσικά και στο γεγονός ότι σε όλη τη χώρα υπάρχει µόνο ένα Τµήµα µε αποφοίτους στην ειδικότητα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Ένα επιπλέον εµπόδιο για τη σύνταξη του Οδηγού ήταν η έλλειψη αξιόπιστων µηχανισµών παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, µηχανισµών που είναι απαραίτητοι για τη χάραξη µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, τεκµηριωµένης σε συγκεκριµένα στοιχεία της αγοράς εργασίας. Ας σηµειωθεί τέλος ότι, παρά την προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι τοµείς επαγγελµατικής απασχόλησης και µεταπτυχιακής εξειδίκευσης, πιθανόν να υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν συµπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό. Για το λόγο αυτό είναι ευπρόσδεκτες προσθήκες, τροποποιήσεις ακόµη και ενστάσεις, από όλους τους ενδιαφεροµένους: εκπαιδευτικούς, αποφοίτους, φοιτητές και επαγγελµατικούς ή επιστηµονικούς φορείς. Μόνον έτσι ο Οδηγός επαγγέλµατος του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας θα παραµείνει ένα ζωντανό και χρήσιµο εργαλειο για τους πτυχιούχους του Τµήµατος κι όχι µόνο. ρ. Λ. Τσικριτζής, Επίκουρος καθηγητής, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΙ Μ - 5 -

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ 2.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης του Οδηγού. 2.2 Περιεχόµενα και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Αντικείµενο του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οµή των Σπουδών Ποσοτικά Στοιχεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5.1 Γενικές Πληροφορίες Συνήθη Πεδία αποσχόλησης Εργασία στο ηµόσιο Τοµέα Προσοντολόγιο και Γενικές Πληροφορίες ηµόσιος Υπάλληλος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Υπάλληλος ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ηµόσιοι Οργανισµοί, Φορείς, Ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας ΝΠΙ, ΝΠ που Απασχόλησαν Φοιτητές ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στα Πλαίσια Πρακτικής Άσκησης Ενδεικτικά Αποσπάσµατα Προκηρύξεων για το έτος 2006 µετά από έρευνα στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου Τµήµατα και Γραφεία Σχετικά µε ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία σε Κυβερνητικά Οργανογράµµατα 5.3 Εργασία στον Ιδιωτικό Τοµέα Υπεύθυνος Τύπου (Press Officer) Marketing and PR Officer Account Manager Product Development Officer Υπεύθυνος/η Χορηγιών PR Manager Product Manager Public Affairs Manager Senior Product Manager Web Consultant Σύµβουλος Επικοινωνιακής Πολιτικής Αυτοαπασχόληση και Επιχειρηµατικότητα. 5.5 Μελλοντικές Προοπτικές. 5.6 Επαγγελµατικές Προοπτικές Εκτός Ελλάδας Απασχόληση Αποφοίτων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.. 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 6.1 Γενικές Πληροφορίες Κριτήρια Εισαγωγής σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στην Ελλάδα σε κατευθύνσεις ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

7 6.4 Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στο Εξωτερικό σε κατευθύνσεις ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 7.1 Επαγγελµατικοί Φορείς ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα 7.2 ιεθνείς Επαγγελµατικοί Φορείς ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παραρτηµα Α: ηµόσιοι Οργανισµοί, Φορείς, Ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας, ΝΠΙ, ΝΠ που απασχόλησαν φοιτητές ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στα πλαίσια Πρακτικης Ασκησης Παραρτηµα Β : Εταιρειες που απασχόλησαν φοιτητές ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στα πλαίσια Πρακτικης Ασκησης Β.1 Εταιρειες ηµοσιων Σχεσεων Και Επικοινωνιας Β.2 Εταιρειες ιαφηµισης.. Β.3 Μεσα Μαζικης Επικοινωνιας (Μ.Μ.Ε.).. Β.4 Στελεχωση Τµηµατων ηµοσιων Σχεσεων, Μαρκετιγκ, ιαφηµισης και Επικοινωνιας Σε Εταιρειες Παραρτηµα Γ: Αποσπάσµατα ΦΕΚ Προκηρύξεων του ηµοσίου Τοµέα για το έτος 2006 που µπορούσαν να συµµετέχουν απόφοιτοι του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.. Παραρτηµα : Αποσπασµατα Προκηρύξεων ΦΕΚ που ενω προκήρυξαν θέσεις ειδικότητας ηµοσίων Σχέσεων δεν συµπεριέλαβαν στην προκήρυξη αποφοίτους του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

8 - 8 -

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ως το πρώτο Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι πρωτοπόρο στον τοµέα των ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας, µε σηµαντικές διδακτικές, ερευνητικές και καινοτόµες δράσεις στα επιστηµονικά πεδία των ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Το αντικείµενο του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι ελκυστικό στην αγορά εργασίας αφού οι απόφοιτοι του τµήµατος βρίσκουν θετική ανταπόκριση σε αυτή. Ο/Η φοιτητής/τρια του τµήµατος φτάνοντας στην ολοκλήρωση των σπουδών του/της και στην αναζήτηση κατευθύνσεων ως απόφοιτος/η πλεον «ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» έχει πολλές επιλογές και επαγγελµατικές δυνατότητες. Η οµάδα σύνταξης του οδηγού µε υπευθυνότητα αλλά και ιδιαίτερη χαρά προχώρησε στην δηµιουργία του παρόντος οδηγού ώστε να αποτελέσει έναν χρήσιµο εργαλείο επαγγελµατικών διεξόδων και κατευθύνσεων για τους απόφοιτους τµηµάτων «ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας». Η Οµάδα Σύνταξης του Οδηγού : Γιαννάς Πρόδροµος, Προιστάµενος Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Λάππας Γεώργιος, Μέλος ΕΠ, Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Ευχαριστίες: Η οµάδα σύνταξης του οδηγού εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της στην φοιτήτρια του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αικατερίνη Μιχαήλ για την βοήθεια της στα σταδια της έρευνας

10 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να παρουσιάσει αναλυτικά το Επαγγελµατικό Περίγραµµα (Job Profile) του πτυχιούχου του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα ο Οδηγός περιλαµβάνει κεφάλαια σχετικά µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, τις µελλοντικές επαγγελµατικές προοπτικές του Τµήµατος, κλπ. Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αυτού του είδους δεν αποτελούν µόνο ένα σηµαντικό βοήθηµα για τους αποφοίτους, αλλά και ένα βασικό εργαλείο για όσους εµπλέκονται στη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε το νόµο 2916/2001. Τα Τ.Ε.Ι είναι Ν.Π.. και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού τους νόµου. Αποστολή τους είναι να παρέχουν τις απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις στους πτυχιούχους τους, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν επαγγελµατικά και επιστηµονικά στις απαιτήσεις της ειδικότητας τους. Στα πλαίσια αυτά το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Μ παράγει αποφοίτους οι οποίοι µπορούν να απασχοληθούν ως : α) στελέχη ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, εµπορικών επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, β) σύµβουλοι δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε εταιρείες και οργανισµούς. γ) στελέχη επικοινωνίας σε οργανισµούς, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), πολιτικά κόµµατα, µη-κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισµούς δ) επικοινωνιολόγοι σε πολιτικά κόµµατα, εταιρείες πολιτικής επικοινωνίας, διαφηµιστικές εταιρείες, εταιρείες δηµοσκοπήσεων. Σήµερα στο τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Μ σπουδάζουν συνολικά 1536 ενεργοί σπουδαστές, οι οποίοι αύριο θα κληθούν να ενταχτούν ως νέοι επιστήµονες στην ελληνική αγορά εργασίας. Ελπίζουµε ο Οδηγός αυτός να τους βοηθήσει να βρουν ευκολώτερα τον επαγγελµατικό τους δρόµο και να χαράξουν µε ώριµο τρόπο την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 2.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης του Οδηγού Η σύνταξη του οδηγού ακολούθησε δύο φάσεις : H πρώτη φάση επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών σχετικών α) µε τα επαγγελµατικά αντικείµενα των πτυχιούχων του Τµήµατος στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα και β) µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που σχετίζονται µε την ειδικότητα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Επίσης η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλες, συναφείς ειδικότητες. Κατά τη δεύτερη φάση έγινε ο έλεγχος, η συµπλήρωση και σύνθεση των στοιχείων και η τελική σύνταξη του οδηγού. Ως πηγές πληροφοριών για την σύνταξη του Οδηγού χρησιµοποιήθηκαν : Στοιχεια για την αγορά Εργασίας από το Γραφείο ιασύνδεσης Λίστες εταιρειών ηµοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και ιαφήµισης, που ευρέθησαν απο το διαδίκτυο Οδηγοί ηµοσίων Σχέσεων Sites και ένυπα Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού και εξωτερικού για την καταγραφή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος

11 Προκηρύξεις θέσεων εργασίας για το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2.2 Περιεχόµενα και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού Ο Οδηγός αρχίζει µε µια σύντοµη εισαγωγή για το πρόγραµµα σπουδών και στη συνέχεια ακολυθούν τα εξής βασικά κεφάλαια : Επαγγελµατικά δικαιώµατα Επαγγελµατικά πεδία απασχόλησης στο ηµόσιο και στον Ιδιωτικό τοµέα υνατότητες αυτοαπασχόλησης Μεταπτυχιακά προγράµµατα Πίνακες µε φορεις σχετιζόµενους µε το επάγγελµα Ενδεικτικά στοιχεία απασχόλησης. Παραρτήµατα α) Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες που µπορουν να απασχολήσουν τους αποφοιτους του Τµήµατος β, γ ) ΦΕΚ, που περιέχουν προκηρύξεις σχετικές µε την ειδικότητα. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παρόντος Οδηγού, θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: Λόγω της ταχύτατης µεταβολής του επαγγελµατικού τοπίου στη χώρα µας, ο Οδηγός θα πρέπει να ανανεώνεται συστηµατικά. Το θέµα του µισθού είναι γενικά δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Στη γενική περίπτωση ακολουθούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν για το συγκεκριµένο επάγγελµα. Σπανίως συναντώνται και υψηλότερες αποδοχές. Οι τυπικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας συνήθως αναφέρονται σε πτυχίο, γνώση ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία και επαγγελµατική εµπειρία, γνώση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής. Σπανιότερα στις απαιτήσεις αναφέρονται και µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ευελιξία σε µετακινήσεις και ταξίδια, εξειδικευµένες γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση θέµατα δυνατότητας συνεργασίας, εργασίας σε οµάδα, εργατικότητας κ,λ,π θεωρούνται αυτονόητα. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 3.1 Αντικείµενο του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ανήκει στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, εδρεύει στην Καστοριά και αποτέλεσε το πρώτο τµήµα σε επίπεδο ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείµενα των ηµοσίων Σχέσεων. Πρόσφατα δηµιουργήθηκε και ακόµη ένα τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος του τµήµατος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, είτε ως στέλεχος δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εµπορικών επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, είτε ως σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, είτε ως επικοινωνιολόγος

12 3.2 Σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων Και Επικοινωνίας Ο σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών είναι να εφοδιάσει τον πτυχιούχο ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µε τις απαραίτητες επιστηµονικές και θεωρητικές γνώσεις στον τοµέα των ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας καθώς και µε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί ο κλάδος των ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Οι δεξιότητες αναπτύσσονται µέσα από σειρές εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων/πράξεων εµπέδωσης της θεωρίας. Το πρόγραµµα σπουδών εµπλουτίζεται µέσα από προαιρετικά µαθήµατα µε επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες για όσους θέλουν να εµβαθύνουν ακόµη περισσότερο σε εξειδικευµένα θέµατα της ειδικότητας σπουδών. Στα τελευταία δύο εξάµηνα το πρόγραµµα σπουδών έχει αυξηµένες απαιτήσεις για τους µελλοντικούς επαγγελµατίες στο χώρο καθώς µέσα από το Σεµινάριο Τελειοφοίτων, την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση θα µπορέσει ο φοιτητής να συνδυάσει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από το σύνολο του προγράµµατος σπουδών και να ολοκληρωθεί ως µελλοντικός επαγγελµατίας στο χώρο. 3.3 οµή των Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάµηνα, τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, φροντιστηρίων και σεµιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και µελετών. Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν την φόιτηση τους µε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελµατικής απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας 6 µηνών. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια του όγδοου εξαµήνου των σπουδών, σε αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η εµπειρία της πρακτικής άσκησης αποτελεί για τους φοιτητές µια πολύ καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη µε τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα τους. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 1o εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/Π Σ Αρχές Οικονοµικής Ποσοτικές Μέθοδοι Εισαγωγή στους Η/Υ Αρχές Επικοινωνίας Αρχές ικαίου Αρχές Μάνατζµεντ Σύνολο Εβδοµαδιαίων ωρών ο εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/Π Σ Αρχές Μάρκετινγκ Χρήση Εξειδικευµένου Λογισµικού Η/Υ Πολιτική Κοινωνιολογία Κοινωνική Ψυχολογία Εσωτερικές Επικοινωνίες Τεχνικές Ερωτηµατολογίου και συνέντευξης Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών

13 3 ο εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/Π Σ ηµόσιες Σχέσεις Πολιτική Επικοινωνία Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισµού ιαφήµιση Οικονοµική της Επικοινωνίας ιεθνείς Επικοινωνίες Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών ο εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/Π Σ Μάρκετινγκ ΜΜΕ Κοινή γνώµη, Κουλτούρα και Επικοινωνία Θεσµοί και ράσεις της Ε.Ε Στρατηγικές ηµοσίων Σχέσεων ιεθνείς Σχέσεις Υπερεθνικοί Οργανισµοί Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών ο Εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/Π Σ ηµοσιότητα ΜΜΕ Νοµοθεσία Νοµολογία ΜΜΕ ηµοσκοπήσεις ιαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων Ορολογία Αγγλικά Ι Ορολογία Ι(Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά) Σύνολο Εβδοµαδιαίων ωρών ο Εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/ Π Σ Εφαρµοσµένες ηµόσιες Σχέσεις Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίας Ορολογία Αγγλικά ΙΙ Ορολογία ΙΙ (Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά) µάθηµα επιλογής Σύνολο εβδοµαδιαίων Ωρών Μάθηµατα επιλογής: Εταιρική Ταυτότητα και Εικόνα, ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσµός Χορηγιών, ιαπολιτιστικές Επικοινωνίες 7 ο εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/ Π Σ Επικοινωνιακή Πολιτική Επικοινωνιακός Προγραµµατισµός Ολοκληρωµένη ηµιουργία Πολυµέσων Σεµινάριο Τελειοφοίτων µάθηµα επιλογής Σύνολο εβδοµαδιαίων χωρών Μαθήµατα επιλογής:mme και Ελληνική κοινωνία, Ολοκληρωµένη Επικοινωνία ηµ. Σχέσεων, ηµόσιες Σχέσεις στον Τουρισµό, Χρηµατοοικονοµικές ηµ. Σχέσεις

14 8ο εξάµηνο Μαθήµατα Θ Ε Α/ Π Σ Πρακτική άσκηση (πέντε ηµέρες την εβδοµάδα για έξι µήνες) Πτυχιακή εργασία Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών Θ= ώρες θεωρίας εβδοµαδιαίως Ε= ώρες εργαστηρίου εβδοµαδιαίως Α/ Π= ώρες ασκήσεων /πράξεων εβδοµαδιαίως ΣΥΝ= σύνολο ωρών εβδοµαδιαίως =Μαθήµατα ειδικότητας 3.4 Ποσοτικά Στοιχεία Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικά τα στοιχεία των φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος ίδρυσης του τµήµατος , όπου καταγράφονται οι εγγεγραµµένοι, οι διεγραµµένοι, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος και οι συνολικά ενεργοί φοιτητές καθώς και το σύνολο των πτυχιούχων του τµήµατος. Πίνακας 1: Ενεργοί Φοιτητές και Πτυχιούχοι Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εγγεγραµµένοι ιεγραµµένοι Πτυχιούχοι Σύνολο Ενεργών Φοιτητών Σύνολο Πτυχιούχων

15 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος καθορίζονται µε το Προεδρικό ιάταγµα 287 (ΦΕΚ 257/ τ.α ) και είναι τα παρακάτω: 1. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισµών. 2. Σχεδιασµός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένων εκστρατειών ενηµέρωσης 3. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισµών και ατόµων. 4. Συµµετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 5. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δηµοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων. 6. Σχεδιασµός και εφαρµογή της παρουσίασης του φορέα (δηµόσιου, ιδιωτικού, µη κερδοσκοπικού) µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 7. Συµµετοχή στο σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων έρευνας αγοράς, µε στόχο την διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή και την αποτίµηση των αποτελεσµάτων δράσεων και προγραµµάτων επικοινωνίας. 8. Συµµετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωµάτων

16 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5.1 Γενικές Πληροφορίες Συνήθη Πεδία αποσχόλησης Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων µπορούν να βρούν απασχόληση ως: Στελέχη ηµοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τµήµατα ηµοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισµών του ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα Στελέχη σε τµήµατα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και ιαφήµισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τοµέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους µπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισµών ιατρικής περίθαλψης, της φαρµακοβιοµηχανίας. Στελέχη εταιρειών ηµοσίων Σχέσεων, διαφηµιστικών εταιρειών, εταιριών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δηµοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δηµιουργία ιστοσελίδων, Στελέχη ειδησεογραφικών οργανισµών, οργανισµών της ηµόσιας ιοίκησης, µη κυβερνητικών οργανισµών, φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, και εν γένι ιδρυµάτων που προάγουν τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τις τέχνες. Στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη µια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Επίσης οι πτυχιούχοι των ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µπορούν να εξελιχτούν και να εργαστούν ως: ιευθυντικά στελέχη τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων, ιαφήµισης, Μάρκετινγκ ιευθυντές εταιρειών ηµοσίων Σχέσεων, διαφηµιστικών εταιρειών, µη κυβερνητικών οργανώσεων φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυµάτων, Σύµβουλοι ηµοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, πολιτικά κόµµατα, πολιτικές προσωπικότητες Στη συνέχεια περιγράφονται συνήθεις θέσεις εργασίας του πτυχιούχου δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 5.2 Εργασία στο ηµόσιο Τοµέα Προσοντολόγιο και Γενικές Πληροφορίες Οι προσλήψεις στους δηµόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας. Το Προεδρικό ιάταγµα 50 του 2001 (Π.. 50/2001) όπως τροποποιήθηκε από το Π 347/2003 καθορίζει τα προόντα διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα δηλ. το λεγόµενο «προσοντολόγιο» όπως επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που ορίζουν προσόντα διορισµού κατά κλάδο ή ειδικότητα για θέσεις µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού. Ο/H απόφοιτος του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς που προκυρήσονται από το ΑΣΕΠ και αφορά είτε εξιδεικευµένα την ειδικότητα των ηµοσίων Σχέσεων ή της Επικοινωνίας ή γενικότερα θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται στον κλάδο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Τ.Ε. Σχολών ιοίκησης και Οικονοµίας

17 (Σ..Ο.) όπου και υπάγεται το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας για τις ειδικότητες Τ.Ε. που αφορούν προκυρήξεις του δηµοσίου. Για το διορισµό στο δηµόσιο απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η υποχρεωτική γνώση χειρισµού Η/Υ και Πληροφορικής. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής (ΦΕΚ 63/ ) µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνει τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν και σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ο απόφοιτος του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει την αναλυτική του βαθµολογία ως επαρκή αποδεικτικό για την γνώση χειρισµού Η/Υ και Πληροφορικής για τις προκυρήξεις του δηµοσίου τοµέα. Σύµφωνα µε το Π 347/2003 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να περιορίζουν, µε την προκύρηξη πλήρωσης θέσεων τα αντικείµενα σπουδών που απαιτούνται. Με την πρακτική αυτή το προσοντολόγιο αναφέρεται σε ορισµένους µόνο τίτλους από τους προβλεπόµενους, ή ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες του φορέα σε εξειδικευµένο προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκηρύσσονται για παράδειγµα θέσεις (βλέπε ΦΕΚ Προκήρυξη (Αριθµός 1/2006) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) οι οποίες να έχουν ως αντικείµενο τις ηµόσιες Σχέσεις και ο φορέας να ορίζει ως προσοντολόγιο να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης-Π.Ε.) αποκλείοντας αποφοίτους µε πλήρη εξειδίκευση στο αντικείµενο όπως τους απόφοιτους του τµήµατος ηµοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας οι οποίοι υπάγονται στην Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.). Η ίδια ακριβώς πρακτική περιορισµού του γνωστικού αντικειµένου της προκήρυξης ακολουθήθηκε σε προκήρυξη των Η.Λ.Π.Α.Π. (βλέπε Παράρτηµα ) αποκλείοντας πτυχιούχους του τµήµατος. Είναι λοιπόν ευκταίο, θέσεις στο δηµόσιο που αφορούν την ειδικότητα των ηµοσίων Σχέσεων να στελεχώνονται πρωτίστος από τους πτυχιούχους του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση στον τοµέα των ηµοσίων Σχέσεων. Αυτό θα µπορούσε να γίνει αν ο φορέας που προκηρύσει την θέση στην ειδικότητα των ηµοσίων Σχέσεων απαιτεί ως κύριο τίτλο σπουδών το πτυχίο του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και µονο σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος/α να απαιτείται ως επικουρικός τίτλος σπουδών άλλος συναφής τίτλος ηµόσιος Υπάλληλος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Στην κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων πτυχιούχων δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας περιλαµβάνονται όσοι εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...). εδοµένου ότι στα υπουργεία και τους οργανισµούς του δηµοσίου υπάρχει ανάγκη και µπορούν να λειτουργήσουν γραφεία δηµοσίων σχέσεων, γραφεία ενηµέρωσης ή γραφεία τύπου θα µπορούσαν οι θέσεις αυτές να καλυφθούν από τους πτυχιούχους του τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καθως έχουν την καταλληλότερη εξειδίκευση στο αντικείµενο. Περαν της πλήρωσης θέσεων στον εξειδικευµένο τοµέα των ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης που απαιτούν πτυχίο Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως ΤΕ ιοικητικού Λογιστικού Υπάλληλος ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Με την επιφύλαξη ότι στους Ο.Τ.Α διατηρούνται σε ισχύ ιδαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού, ισχύουν όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν για την κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων πτυχιούχων δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

18 5.2.4 ηµόσιοι Οργανισµοί, Φορείς, Ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας ΝΠΙ, ΝΠ που Απασχόλησαν Φοιτητές ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στα Πλαίσια Πρακτικής Άσκησης Βλέπε Παράρτηµα Α Ενδεικτικά Αποσπάσµατα Προκηρύξεων για το έτος 2006 µετά από έρευνα στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου Βλέπε Παράρτηµα Γ Τµήµατα και Γραφεία Σχετικά µε ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία σε Κυβερνητικά Οργανογράµµατα της Κυβέρνησης και του Κράτους. Προεδρία της Ελληνικής ηµοκρατίας: Στην Προεδρία τηε Ελληνικής ηµοκρατίας λειτουργεί το Ιδιαίτερο Γραφείο της Προεδρίας της Ελληνικής ηµοκρατίας το οποίο περιλαµβάνει δυο Τµήµατα: α)γραφείο Τύπου, β)γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Τύπου ανήκει η παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου ηµερησίου και περιοδικού τύπου, η επισήµανση θεµάτων, η διατήρηση αρχείου, η έκδοση τριών ειδικών δελτίων ενηµέρωσης κάθε πρωί, η ενηµέρωση του Προέδρου καθώς και οι σχέσεις του µε τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Mέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων ανήκει η ρύθµιση των θεµάτων που αναφέρονται στις δηµόσιες εµφανίσεις και µετακινήσεις του Προέδρου της ηµοκρατίας, ο προγραµµατισµός των ταξιδιών του στο εσωτερικό καθώς και η επιµέλεια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, δεξιώσεων κλπ., στο Προεδρικό Μέγαρο. Γραφείο Πρωθυπουργού: Το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίµου. Σκοπός του Γραφείου Τύπου είναι η πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Επίσης, στα καθήκοντα του Γραφείου Τύπου περιλαµβάνεται η παρακολούθηση, µελέτη και ποιοτική ανάλυση των ειδήσεων που δηµοσιεύονται ή µεταδίδονται µε στόχο την έγκαιρη, πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του. Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού Ηρώδου Αττικού 19 Μέγαρο Μαξίµου Τ.Κ Αθήνα Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς : Στην Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς λειτουργούν πέντε ιευθύνσεις: Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Κοινωνικής Συµµετοχής, ιοικητικό-οικονοµική, Οργανισµού Προγραµµατισµού και Μελετών, και Πληροφόρησης Εκδηλώσεων και ιεθνούς Συνεργασίας. Στην τελευταία λειτουργούν 3 Τµήµατα όπυ θα µποροπυσν να απασχοληθούν στελέχη ηµοσίων Σχέσεων, τα εξής : 1) ιεθνούς συνεργασίας 2) ηµοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων 3) Πληροφόρησης νεότητας

19 Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού: Στο γραφείο του υφυπουργού αθλητισµού υπάγεται το Τµήµα Τύπου. Τηλ επικοινωνίας.: , , ΥΠΑΝ- Υπουργείο Ανάπτυξης: Και στο υπουργειο αυτό Το υπουργείο ανάπτυξης αποτελείται από 2 υφυπουργούς, έξι γενικές γραµµατείες και λειτουργεί το Γραφείο Τύπου. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας : Στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας ανήκει η Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης, στην οποία υπάγεται η ιεύθυνση ηµοσίων Σχέσων & Ενηµέρωσης Πολίτη και χωρίζεται στα ακολούθα σχήµατα: Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Τµήµα Σχέσεων Με Τον Πολίτη, Τµήµα Γραµµατείας Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας Υπουργείο ικαιοσύνης : Στο Υπουργείο ικαιοσύνης λειτουργεί Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης : Στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης λειτουργεί το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων.. Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Επικοινωνία: Τηλ.: Fax: Υπουργείο Εθνικής Άµυνας : Το υπουργείο Εθνικής Άµυνας περιλαµβάνει τη ιεύθυνση Ενηµέρωσης. Επικοινωνία: Μεσογείων , Χολαργός Τ.Κ , Τηλ.Κέντρο: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας : Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας περιλαµβάνει το Γραφείο Υπουργού, το οποίο περιλαµβάνει το Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και το Γραφείο Εθιµοτυπίας ηµοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεµάτων και Εκδηλώσεων. Επικοινωνία: Τηλ.: ΥΠΕΣ Α- Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης: Στο Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.. 151/2004 οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της και καθορίζουν την οργανωτική της διάρθρωση. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας πειρλαµβάνει και Γραφείο Τύπου & ηµοσίων Σχέσεων Επικοινωνία: Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ , Αθήνα Τηλέφωνα: ,

20 ΥΜΑΘ- Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης : Το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης περιλαµβάνει και τη ιεύθυνση Οικονοµικών και ιοικητικών υπηρεσιών. Αποτελείται από 4 τµήµατα, ένα από αυτά είναι το τµήµα ηµοσίων Σχέσεων & Υποστήριξης Εκδηλώσεων. Επικοινωνία: Τηλέφωνο: ΥΜΕ Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών: Το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνίας περιλαµβάνει το γραφείο του υπουργού, το οποίο έχει ένα τµήµα Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων, υπάγονται: Η προβολή του έργου του Υπουργείου και η αποτελεσµατική διαχείριση της επικοινωνίας του Υπουργείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επεξεργασία πολιτικής και προγράµµατος επικοινωνίας του Υπουργείου (ανάγκες και στόχοι επικοινωνίας, µέσα και µεθοδολογία και επικοινωνίας). Η υλοποίηση της πολιτικής και του προγράµµατος επικοινωνίας και η περιοδική αναφορά και ενηµέρωση προόδου υλοποίησης του Προγράµµατος επικοινωνίας. Η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας του Υπουργείου, προβολή του ρόλου του και ενηµέρωση γενικού κοινού και ειδικών κατηγοριών κοινού στους τοµείς αρµοδιότητας του, µε την παραγωγή ειδήσεων και ενηµερωτικού υλικού και διοχέτευση τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη (µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηµόσιοι και κοινωνικοί φορείς, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χρήσεις υπηρεσιών, κοινό κλπ.), µε βάση την πληροφόρηση του τµήµατος από τις υπηρεσίες ή και την συλλογή πρωτογενών στοιχείων. Η προετοιµασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δηµοσίων σχέσεων του Υπουργείου περιλαµβανοµένων και ηµερίδων, συνεδρίων ή συναντήσεων. Η καθοδήγηση και υποστήριξη των υπολοίπων υπηρεσιών του Υπουργείου για την δραστηριότητά τους που αφορά πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόµενους για τον τοµέα αρµοδιότητάς τους. Η γραµµατειακή παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και η οργάνωση της συµµετοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε δραστηριότητες διεθνών σχέσεων σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ιεύθυνσης Μεταφορών και της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνιών. Η λειτουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριακού υλικού κοινού ενδιαφέροντος για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου. ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ , Χολαργός Τηλέφωνο: Εmail: ΥΠΕΧΩ Ε- Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων περιλαµβάνει το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων. ιεύθυνση: Αµαλιάδος 17, Αθήνα Τηλ. εξωτ.: , , Φάξ: ΥΠΠΟ- Υπουργείο Πολιτισµού: Το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων είναι αρµόδιο για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών και επίσηµων επισκεπτών στα πλαίσια των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, για θέµατα πληροφόρησης και ενηµέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώµης, για θέµατα εθιµοτυπίας, για τις σχέσεις του Υπουργείου Πολιτισµού µε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,

Επαγγελματικός Οδηγός Πτυχιούχων Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Δυτικής Μακεδονίας

Επαγγελματικός Οδηγός Πτυχιούχων Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Δυτικής Μακεδονίας Επαγγελματικός Οδηγός Πτυχιούχων Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Δρ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ 10.00-12.00 ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΕΕ Α 3. Α 4 ΡΑΓΙΕΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 12.00-14.00 Α 3 ΡΑΓΙΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 29/6/2015 ΕΥΤΕΡΑ 14.00-16.00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι Α 3. Α 4 ΡΑΓΙΕΣ ΑΛΛΑ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ 16.00-18.00

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ 10.00-12.00 ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΕΕ. Α 4 ΡΑΓΙΕΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 12.00-14.00 ΡΑΓΙΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 29/6/2015 ΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι. Α 4 ΡΑΓΙΕΣ ΑΛΛΑ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ 16.00-18.00 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ 17397 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 17-12-2010 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών ς & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ Το Τμήμα Μηχανικών ς και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα