Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008

2 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγικό σηµείωµα 3 2. Αντικείµενο και σκοπός του ΠΜΣ 4 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 5 4. Χρονική διάρκεια 6 5. Σε ποιους απευθύνεται 6 6. Αριθµός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης 6 7. Υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Κριτήρια εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Κριτήρια εισαγωγής στο ιδακτορικό ίπλωµα 9 8. Ειδικές διατάξεις 9 9. Υλικοτεχνική υποδοµή ιδάσκοντες ιευκολύνσεις και παροχές Πρόγραµµα σπουδών Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ιατριβής ιδακτορικό ίπλωµα ιδακτορική ιατριβή Αριθµός Εισακτέων ιάρκεια Σπουδών εξιότητες των Υποψηφίων ιδακτόρων Απαιτήσεις Απόκτησης ιδακτορικού ιπλώµατος Υποστήριξη ιδακτορικής ιατριβής Σχέδιο Έρευνας, ιεξαγωγή Πειραµάτων 17

3 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο οδηγός µεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΦΑΑ Σερρών συντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) - ΙΙ για την Κατηγορία Πράξης α. µε τίτλο «Αναµόρφωση - Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών». Το ΤΕΦΑΑ Σερρών µετά από 21 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ως βασικό µέληµα να ανταποκριθεί στην αποστολή του, που είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήµης µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Κινησιολογία», στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Οι µεταπτυχιακές σπουδές είναι στενά συνυφασµένες µε την επιστηµονική έρευνα και στοχεύουν στη δηµιουργία νέων ερευνητών, στην πρόοδο της επιστήµης και στην παραγωγή νέας γνώσης. Οι σπουδές αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής διατριβής αλλά οικοδοµούνται στις στέρεες βάσεις της διδασκαλίας µαθηµάτων, διεξαγωγής σεµιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και καθοδήγησης ερευνητικών εργασιών που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης και ιδακτορικού ιπλώµατος. Έτσι, το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών βρίσκει τη φυσική του συνέχεια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών προκειµένου το καλύτερο ανθρώπινο δυναµικό των πτυχιούχων µας να αναδειχθεί ως επιστηµονική οντότητα και να δηµιουργήσει εξελικτική και πρωτότυπη γνώση. Η γνώση αυτή δεν µπορεί παρά να είναι προϊόν εξειδίκευσης, διότι µόνον έτσι ο φοιτητής-ερευνητής υπερβαίνει τη φαινοµενικότητα των δεδοµένων και διεισδύει στην αιτία τους πλησιάζοντας έτσι την επιστηµονική σοφία. Η ένταξη αυτής της ειδικής γνώσης στην ευρύτερη ολότητα της ανθρωποκεντρικής αθλητικής επιστήµης είναι ο απώτερος στόχος προς τη γενικότερη µόρφωση και παιδεία του ανθρώπου. Η θεσµοθέτηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί χρέος για το ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ΤΕΦΑΑ Σερρών και πρόκληση για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και την πόλη των Σερρών. Η Επιτροπή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

4 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Αντικείµενο και σκοπός του ΠΜΣ Το ΤΕΦΑΑ Σερρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Κινησιολογία και ιδακτορικού ιπλώµατος στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό. Κύρια αποστολή ορίζεται η παραγωγή και διάδοση νέας γνώσης στο ευρύτατο επιστηµονικό πεδίο της Κινησιολογίας. Στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η δηµιουργία και η υποστήριξη ενός κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών µε προοπτική να καλυφθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ευρύ επιστηµονικό πεδίο. Μέχρι σήµερα, τα υπάρχοντα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών ( ιατµηµατικά και µη) σ όλη την Ελλάδα, δεν κάλυπταν το γνωστικό αντικείµενο της Κινησιολογίας. Με την πρωτοπόρα αυτή πρόταση αναβαθµίζουµε επιστηµονικά την προσέγγιση σε θέµατα που άπτονται της Αθλητικής Επιστήµης, όπως η βελτίωση και διατήρηση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, η µεγιστοποίηση της απόδοσής του, αλλά και της κινησιοθεραπείας, της αποκατάστασης και της θεραπευτικής γυµναστικής. Η δυναµική του προτεινόµενου προγράµµατος πηγάζει από την επιστηµονική εξειδίκευση των ερεθισµάτων που θα πρέπει να λαµβάνει ο φοιτητής, καθώς και από τη διαρκή βελτίωσή του στη βάση της συγκριτικής του επανεξέτασης µε αντίστοιχα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο ΠΜΣ δηµιουργείται προκειµένου να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισµό και να συµπορευθεί µε τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται µε προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρµόσιµο σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγµατικότητα. Προτείνονται θεµατολογικές ενότητες µαθηµάτων, προκειµένου να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τοµέα των Αθλητικών Επιστηµών και της Κινησιολογίας, να αναβαθµιστεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων. Σε γενικές γραµµές το προτεινόµενο πρόγραµµα θεσπίζει τα εξής: 1. Εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής και δηµοσίευσή της. 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής και εισαγωγής στον προγραµµατισµό. 3. ιδασκαλία νέων µαθηµάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στα νεότερα ερευνητικά δεδοµένα, συνεκτιµώντας την εκάστοτε θετική εµπειρία αντίστοιχων Προγραµµάτων Σπουδών του εξωτερικού. 4. Περιορισµένος αριθµός φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραµµα. 5. Εργαστηριακός-σεµιναριακός χαρακτήρας των µαθηµάτων λαµβάνοντας πάντοτε υπόψην το υπάρχον δυναµικό και τις εγκαταστάσεις του Τµήµατος. Έµφαση δίνεται στην προαγωγή της ερευνητικής/κριτικής σκέψης των φοιτητών και καθίσταται εφικτή η εξάσκηση στην ερµηνευτική προσέγγιση ή επίλυση προβληµάτων και καίριων ζητηµάτων. 6. ηµιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που θα υποστηρίζει το νέο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και θα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη νέων µορφών διδασκαλίας και µάθησης. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη βοήθεια εξαµηνιαίων µαθηµάτων που θα συνοδεύονται από εκπόνηση οµαδικών γραπτών εργασιών. Παράλληλα, η εισαγωγή του πολλαπλού συγγράµµατος έναντι του µοναδικού, αφενός καλύπτει ένα µεγαλύτερο φάσµα της βιβλιογραφίας, αποτυπώνοντας έναν καρποφόρο επιστηµονικό διάλογο και αφετέρου υποστηρίζει την ικανότητα τού φοιτητή για αξιολόγηση της πληροφορίας και για δηµιουργική χρησιµοποίησή της.

5 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Ανάπτυξη και θεσµοθέτηση ενιαίας οργάνωσης του µαθήµατος και αξιολόγησης των φοιτητών απ όλους τους διδάσκοντες του µαθήµατος. 8. Εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, ώστε να µπορεί να αναµορφώνεται και να προσαρµόζεται εύκολα στις νέες τάσεις ή να µπορεί να αντιµετωπίζει γρήγορα και αποτελεσµατικά ενδεχόµενα προβλήµατα. Κατ αυτόν τον τρόπο θεσπίζονται ασφαλιστικές δικλείδες και συγκεκριµένοι δείκτες εκπαιδευτικής και λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, προκειµένου το περιεχόµενο και ο τρόπος παροχής σπουδών να βελτιώνονται διαρκώς. 9. Ανάπτυξη υπηρεσιών δηµοσιοποίησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα, την τοπική κοινωνία και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Τέλος µια από τις καινοτοµίες του προτεινόµενου ΠΜΣ του ΤΕΦΑΑ Σερρών, στην Κινησιολογία, είναι η προσπάθεια για ουσιαστική διαφοροποίηση της εικόνας της γυναίκας, ώστε να εξισορροπηθεί η σχέση των δύο φύλων και στον αθλητισµό. Συγκεκριµένα, ορισµένοι στόχοι του προγράµµατος είναι: 1. η ισότιµη συµµετοχή ανδρών και γυναικών φοιτητών/τριών στο πρόγραµµα (εφόσον απαιτείται, θα υφίσταται επιλογή τουλάχιστον 30% επί του συνολικού αριθµού των συµµετεχόντων στο ΠΜΣ) και 2. ο εµπλουτισµός της ύλης των µαθηµάτων µε στόχο να καλυφθούν θέµατα που αφορούν τις γυναίκες-προπονήτριες, τις γυναίκες-αθλήτριες και τις ερευνήτριες της αθλητικής επιστήµης. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο που τουλάχιστον µία διδακτική µονάδα να αφιερώνεται σε θέµατα που αφορούν τις γυναίκες αθλήτριες. ίνεται έµφαση στην καθοδήγηση επιστηµονικών και διπλωµατικών εργασιών σε θέµατα που άπτονται ιδιαίτερων θεµάτων Κινησιολογίας, και τα οποία απασχολούν τις γυναίκες αθλήτριες όλου του εύρους των ηλικιών. Επιµέρους θέµατα που θα εξετασθούν είναι: 1. φυσιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιδράσεις της άσκησης στις γυναίκες που συµµετέχουν σ αυτήν, οι διαφοροποιήσεις τους βάσει επιπέδου, βαθµού και είδους συµµετοχής, και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που συµµετέχουν στον αθλητισµό, 2. προβλήµατα γυναικών µε αναπηρία που εµπλέκονται µε τον αθλητισµό, 3. ειδικά διατροφικά προβλήµατα που απασχολούν τις αθλήτριες υψηλού επιπέδου και 4. γενικότερα θέµατα που εξετάζουν τη γυναίκα ως φίλαθλο, αθλούµενη σε ερασιτεχνικό επίπεδο, διοικητικό παράγοντα, προπονήτρια, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ.α. 3. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει: 1. Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στην κατεύθυνση της Κινησιολογίας και 2. ιδακτορικό ίπλωµα ( ) στη Φυσική Αγωγή.

6 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Χρονική ιάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα η ελάχιστη και οκτώ (8) η µέγιστη. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ιδακτορικού ορίζεται σε έξι (6) επιπλέον διδακτικά εξάµηνα η ελάχιστη και δώδεκα (12) η µέγιστη. 5. Σε ποιους απευθύνεται Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφεροµένων: 1. σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας, 2. σε πτυχιούχους Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν ως ισότιµα µε τα Ελληνικά, 3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (µε αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ ανώτατο όριο το 30% του συνόλου των εισαγοµένων φοιτητών και 4. Σε κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος (master), αντίστοιχων ισότιµων τίτλων της αλλοδαπής ή µεταπτυχιακού διπλώµατος της ηµεδαπής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος (master) ή αντίστοιχων ισότιµων τίτλων της αλλοδαπής ή µεταπτυχιακού διπλώµατος της ηµεδαπής, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις µπορούν να συνεχίσουν στο ΠΜΣ. τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στη φυσική αγωγή, 6. Αριθµός εισακτέων στο Μ Ε Σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος θα φοιτούνε στο ΠΜΣ συνολικά είκοσι (20) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνεται µε βάση τα µόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής. 7. Υποβολή Υποψηφιότητας στο Μ Ε Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της µοριοποίησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: 1. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά ή ισπανικά) µε πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα. Η ύπαρξη ξενόγλωσσου απολυτήριου λυκείου ή βασικού πτυχίου σε µία από τις παραπάνω χώρες αποτελεί κριτήριο γνώσης της ξένης γλώσσας. Τα παρακάτω πιστοποιητικά αποδεικνύουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο «Lower»: i. TOEFL 500 ή 150 (µε το καινούριο σύστηµα) ii. Lower Cambridge iii. Lower Michigan iv. Lower Oxford (σε Preliminary level άνω του 80% - Distinction) v. IELTS 6.0 vi. Palso (υψηλότερο επίπεδο) και vii. Κρατικό Πτυχίο Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). και όσα αναφέρονται στο Π 50/2001 και στις τροποποιήσείς του (Π 347/2003 & 116/2006) 2. ύο συστατικές επιστολές από µέλη ΕΠ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ΤΕΙ.

7 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας και οι συστατικές επιστολές αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο ΠΜΣ Κριτήρια εισαγωγής στο Μ Ε Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω: 1. Αντίγραφο πτυχίου, και βεβαίωση ισοτιµίας από το ΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, 2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (µεταφρασµένο), 3. Βιογραφικό σηµείωµα µε στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελµατικής εµπειρίας (εφόσον υπάρχει), 4. Βεβαίωση εκπόνησης ιπλωµατικής Εργασίας (από τη γραµµατεία) και κατάθεσή της (από τη βιβλιοθήκη), 5. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, 6. ικαιολογητικά δηµοσιεύσεων, 7. ικαιολογητικά ανακοινώσεων, 8. Μεταπτυχιακός τίτλος κλπ. Αιτήσεις χορηγούνται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ Επίσης είναι καταχωρηµένες σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: /kinesiology/ Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηµεροµηνίες που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε Ακαδηµαϊκού έτους. Την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει µαζί. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα από τις αρµόδιες αρχές. ικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που δεν έχουν πιστοποιητικά γνησιότητας δεν αξιολογούνται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη γραµµατεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή αποστέλλονται ταχυδροµικά. Επισηµαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτή η συµπληρωµατική κατάθεση δικαιολογητικών. ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ του ΑΠΘ Γραµµατεία ΠΜΣ (υπόψη: κ.. Γκιµπιρίτη - Καρατζιά & κ. Μ. Εµµανουηλίδου) Σέρρες τηλ.: , , fax: Οι υποψήφιοι που θα φοιτήσουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιλέγονται µε αντικειµενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριµελή επιτροπή, η οποία ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται µε βάση τα µόρια που συγκεντρώνει από επιµέρους κριτήρια. Κάθε κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική βαρύτητα. Τα κριτήρια για την µοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: 1. Βαθµός πτυχίου (30 µόρια) Βαθµός Πτυχίου: ΑΕΙ x 3 Βαθµός Πτυχίου: ΤΕΙ x 2,5 2. Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας (10 µόρια) Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, ανεξάρτητα από τη βαθµολογία της, αξιολογείται µε 10 µόρια. Πιστοποιείται µε βεβαίωση από τη Γραµµατεία και τη Βιβλιοθήκη του αντιστοίχου Τµήµατος στο οποίο εκπονήθηκε. Σε περίπτωση που η εργασία έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα µόρια που δίνονται

8 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, στον υποψήφιο αντιστοιχούν µε το πηλίκο των 10 µορίων δια του αριθµού των συγγραφέων. 3. Αποδεδειγµένη επαγγελµατική προϋπηρεσία στην επιστηµονική περιοχή του υποψηφίου όπως παρακάτω (5 µόρια): 5 εξάµηνα εργασίας x 1 = 5 µόρια 2 εξάµηνα εργασίας x 1 = 2 µόρια 1 εξάµηνο εργασίας x 1 = 1 µόριο Επιπλέον 5 µόρια για προϋπηρεσία στα ΤΕΦΑΑ (1 χρόνος =1 µόριο). Η επαγγελµατική προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή σύµβαση µε το ηµόσιο ή µε ΝΠ, 2. Βεβαίωση από το ΥΠΕΠΘ, 3. Πιστοποιητικό ασφάλισης, 4. Συµβόλαιο µε Αθλητική Οµοσπονδία ή απόδειξη πληρωµής από Αθλητική Οµοσπονδία. Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. ικαιολογητικά που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δε γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελµατικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται. 4. ηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά (20 µόρια) Ελληνικά και διεθνή περιοδικά µη αξιολογηµένα = 10 µόρια για τον 1 ο, 8 για το 2 ο, και 5 για τον 3 ο µε την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. ιεθνή περιοδικά αξιολογηµένα µε δείκτη σηµαντικότητας (Journal Impact Factor) = 20 µόρια για τον 1 ο, 15 για το 2 ο, και 10 µόρια για τον 3 ο. ηµοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις δεν υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες ή στον περιοδικό τύπο). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν αντίτυπο της δηµοσιευµένης εργασίας. Η επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων έχει το δικαίωµα να κρίνει κατά περίπτωση τις εργασίες που είναι δηµοσιευµένες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά µη αξιολογηµένα. Αν η εργασία είναι υπό δηµοσίευση, τότε πρέπει επιπλέον να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (10 µόρια) Η συµµετοχή σε κάθε ανακοίνωση αξιολογείται για τον 1 ο συγγραφέα µε 5 µόρια, και για το 2 ο µε 3 µόρια*. Ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση. 5.2 Αναρτηµένες ανακοινώσεις (poster) σε επιστηµονικά συνέδρια Η συµµετοχή σε κάθε αναρτηµένη ανακοίνωση αξιολογείται για 1 ο συγγραφέα µε 3 µόρια, και για το 2 ο µε 2 µόρια.* Ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση. *Σηµείωση. Θα αξιολογηθούν µέχρι 3 για κάθε κατηγορία ανακοινώσεων. Το σύνολο των µορίων και για τα δύο είδη των ανακοινώσεων (προφορικές και αναρτηµένες) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10 µόρια.

9 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, εύτερο πτυχίο από άλλο τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (15 µόρια) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ αξιολογούνται µε 15 µόρια, ενώ οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου ΤΕΙ µε 10 µόρια. 7. Κατοχή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος - ιδακτορικού ιπλώµατος (25 µόρια) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master) µοριοδοτούνται µε 15 µόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µοριοδοτούνται µε 25 µόρια. ΣΥΝΟΛΟ: 120 µόρια 7.2. Κριτήρια εισαγωγής στο Για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων (Υ ) στο Πρόγραµµα του ιδακτορικού Κύκλου Σπουδών θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος των Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (µε αναγνωρισµένο τίτλο από το ΟΑΤΑΠ). 2. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος, συναφούς αντικειµένου µε τα αντικείµενα που διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ της χώρας, άλλων πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (µε αναγνωρισµένο τίτλο από το ΟΑΤΑΠ), υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης σε συναφή µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, εντός των δύο (2) πρώτων εξαµήνων της χρονικής διάρκειας του ιδακτορικού ιπλώµατος, τα οποία ορίζονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. 3. Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας Αγγλικής, τουλάχιστον επίπεδο «Lower» (σπουδές στο εξωτερικό ή πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Π 50/2001 και στις τροποποιήσείς του, Π 347/2003 & 116/2006). Ο Υ, έχοντας τη συγκατάθεση του επιβλέποντα καθηγητή υποβάλλει αίτηση και ολοκληρωµένο φάκελο (βιογραφικό) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για την εισαγωγή Υ θα υποβάλλονται (από 1 µέχρι 23 Νοεµβρίου) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. αίτηµα του Υ, µε τη συγκατάθεση του επιβλέποντα καθηγητή, 2. µεταπτυχιακός τίτλος, 3. πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (µεταφρασµένο), 4. βιογραφικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, 5. πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή για ορισµό τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης για ένταξη του Υ στο ΠΜΣ. Υποτροφίες (από το ΙΚΥ ή άλλο φορέα) ή άλλη τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών, χωρίς να απαιτείται άλλη κύρια εργασία, είναι προϋποθέσεις που διευκολύνουν την ολοκλήρωση των σπουδών. 8. Ειδικές διατάξεις Η ισοψηφία µεταξύ υποψηφίων στην τελευταία θέση καθίσταται σχεδόν αδύνατη αφού λαµβάνεται υπόψη η διαφορά στο δεκαδικό ψηφίο των µορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας όµως αποφασίζει η επιτροπή του ΠΜΣ (λαµβάνοντας υπόψη και το τρίτο δεκαδικό κτλ.). Για όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται µε την αναστολή φοίτησης ή εγγραφής, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να διατηρήσουν τη θέση µόνο για µία ακαδηµαϊκή χρονιά. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην αρχή

10 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, κάθε εξαµήνου (πριν την έναρξη των µαθηµάτων), αίτηση αναστολής φοίτησης µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιτροπή του ΠΜΣ εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει κατά περίπτωση. Οι κενές θέσεις που πιθανά θα προκύψουν µ αυτή τη διαδικασία για την τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά δεν καλύπτονται από άλλους υποψηφίους. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, είναι υποχρεωµένοι παράλληλα µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών να παρακολουθήσουν µε επιτυχία τέσσερα (4) προβλεπόµενα µαθήµατα του προπτυχιακού κύκλου. Τα µαθήµατα αυτά είναι: - Για τους προερχόµενους από Τµήµατα που έχουν συνάφεια µε το ΤΕΦΑΑ (Ιατρική, Φυσιοθεραπείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Εργοθεραπείας): Προπονητική, Εργοφυσιολογία, Βιοκινητική, Μέθοδοι Έρευνας. - Για τους προερχόµενους από Τµήµατα που δεν έχουν συνάφεια µε το ΤΕΦΑΑ: Προπονητική, Εργοφυσιολογία, Βιοκινητική, Ανατοµία. Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών για να κάνουν έναρξη εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους διατριβής. Η επιτροπή του ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωµα για τροποποιήσεις στη λειτουργία του προγράµµατος στα προσεχή ακαδηµαϊκά έτη. 9. Υλικοτεχνική υποδοµή Τα µαθήµατα γίνονται στο διδακτήριο του Τµήµατος στον Άγιο Ιωάννη Σερρών και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται. Για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΠΜΣ, το ΤΕΦΑΑ Σερρών διαθέτει τρία (3) θεσµοθετηµένα Εργαστήρια (Αθλητικής Βιοµηχανικής, Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής και Φυσιολογίας-Αθλητιατρικής-Υγιεινής-Βιοχηµείας), όλα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ Σερρών που διαθέτει συνολικά, περίπου επιστηµονικά βιβλία, 89 επιστηµονικά περιοδικά (25 από αυτά διατίθενται σε τριαντακονταετείς σειρές), ενώ λαµβάνει συνδροµητικά περί τα 800 επιστηµονικά περιοδικά. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε µέσα από το διαδίκτυο της Νησίδας Η/Υ του Τµήµατος, είτε µέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τµηµάτων. 10. ιδάσκοντες Οι διδάσκοντες είναι όλοι µέλη ΕΠ του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Επίσης διδάσκει και ένας αριθµός προσκεκληµένων επιστηµόνων από πανεπιστήµια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες για τους διδάσκοντες (βιογραφικό σηµείωµα, περίγραµµα µαθήµατος, κλπ) δίνονται από την ηλεκτρονική σελίδα του ΠΜΣ (www.phed-sr.auth.gr /kinesiology/). 11. ιευκολύνσεις και παροχές Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µε την έναρξη του προγράµµατος αποκτά τα εξής δικαιώµατα: ικαιούται φοιτητική ταυτότητα, Έχει δικαίωµα δανεισµού από τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος, Έχει πρόσβαση στη νησίδα των Η/Υ του Τµήµατος και

11 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Έχει πρόσβαση στο ιαδύκτιο (Internet), (προσωπικό κωδικό για τη χρήση e- mail και πρόσβαση σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών). 12. Πρόγραµµα Σπουδών 12.1 Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Το ΠΜΣ χωρίζεται σε 4 εξάµηνα κοινά για όλους τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Κατά τη διάρκεια του 1 ου και 2 ου εξαµήνου διδάσκονται 8 γνωστικά αντικείµενα, κατά τη διάρκεια του 3 ου εξαµήνου διδάσκονται τα υπόλοιπα 2 γνωστικά αντικείµενα και τέλος το 4 ο εξάµηνο είναι αφιερωµένο στη συγγραφή της µεταπτυχιακής διατριβής. Η συµµετοχή σε όλα τα µαθήµατα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους µεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογείται απουσία µόνο 10% ανεξάρτητα από αιτία). Κάθε φοιτητής µπορεί να συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός µαθήµατος µέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωµένος να ξανά παρακολουθήσει το µάθηµα. Απώλεια µαθήµατος για δεύτερη φορά, συνεπάγεται έξοδο από το πρόγραµµα. Απώλεια µαθήµατος θεωρείται: Βαθµολογία µικρότερη του έξι (6), σε 10-βάθµια κλίµακα, ή µη συµµετοχή στις εξετάσεις σε δύο συνεχόµενες προγραµµατισµένες εξετάσεις. Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόµενο όριο. Ο υπεύθυνος καθηγητής του µαθήµατος θα παραδίδει τις βαθµολογίες σε κλειστό φάκελο στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Οι βαθµολογίες θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, όταν παραδοθούν όλες οι βαθµολογίες των µαθηµάτων του εξαµήνου. Τα µαθήµατα του ΠΜΣ είναι τα παρακάτω: Πρόγραµµα Μαθηµάτων για το Μ Ε Ανάλυση των µαθηµάτων ανά εξάµηνο 1 ο εξάµηνο ω/ε Μ 1. Νευροµυϊκές προσαρµογές και έλεγχος της προπόνησης Ψυχολογία του αθλητισµού και της άσκησης Πρακτικές εφαρµογές της Εργοφυσιολογίας - Εργοµετρίας Στατιστική ο εξάµηνο 5. Μέθοδοι έρευνας Πειραµατικός σχεδιασµός και ανάλυση στην Κινησιολογία Λειτουργική ανατοµική Θέµατα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική ραστηριότητα ο εξάµηνο 9. Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της 3 3 προπόνησης 10. Πρακτικές εφαρµογές της Αθλητικής Βιοµηχανικής ο εξάµηνο Μεταπτυχιακή διατριβή (Master s Thesis) 6 ΣΥΝΟΛΟ Θεσπίζεται η συµµετοχή σε ποσόστωση 20% διακεκριµένων καθηγητών από το εσωτερικό (4) και το εξωτερικό (4) στη διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από τις καινοτοµίες του ΠΜΣ είναι η συµµετοχή αναγνωρισµένων καθηγητών από Πανεπιστήµια και Ερευνητικά κέντρα µε αντικείµενο συναφές µε την Κινησιολογία. Η εργαστηριακή άσκηση τονίζει την

12 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, έµφαση που δίνεται στη σύνδεση µε την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των φοιτητών και τη γρήγορη προσαρµογή στις εξωπανεπιστηµιακές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων οι φοιτητές σε οµάδες εργασίας πρέπει να είναι σε θέση να συλλάβουν και να πραγµατοποιήσουν ένα πειραµατικό πρωτόκολλο, να διευθύνουν προπονητικές µονάδες για αθλητές και µη, να αξιολογήσουν την εσωτερική παρακίνηση ασκουµένων και να προτείνουν εναλλακτικές µορφές άσκησης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Βασικός στόχος παραµένει η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στο ΠΜΣ. Συγκεκριµένα, θεσπίζεται η αξιολόγηση του µαθήµατος και του διδακτικού προσωπικού από τους φοιτητές, που στοχεύει στο να δίνει ανατροφοδότηση στο διδάσκοντα σχετικά µε την άποψη των φοιτητών για το συγκεκριµένο µάθηµα όπως και για τη διδασκαλία του διδάσκοντα. Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας περιεχοµένου µαθήµατος και διδασκαλίας αποσκοπεί στην υψηλότερη αποτελεσµατικότητα των αποφοιτούντων από το πρόγραµµα και σε µια άρτια προετοιµασία τους για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει χρήση σταθµισµένου ερωτηµατολογίου, το οποίο θα αποτελείται από ερωτήσεις που θα αναφέρονται στην επικοινωνία του διδάσκοντα µε τους φοιτητές, στη δοµή και το περιεχόµενο του µαθήµατος όπως και στις µεθόδους αξιολόγησης των διδασκοµένων. Επίσης, θα παρέχεται χώρος στον φοιτητή/τρια να επισηµαίνει αναλυτικά πιθανές πτυχές του µαθήµατος που χρήζουν βελτίωσης, σύµφωνα πάντα µε την άποψη του φοιτητή. Το γεγονός ότι το ερωτηµατολόγιο θα αποτελείται από ερωτήσεις, οι οποίες απαντιούνται σε κλίµακα Likert, θα δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει ο διδάσκων τη σχετική αποτελεσµατικότητα του µαθήµατός του και να αξιολογεί τη βελτίωση του µαθήµατός του στο χρόνο. Τέλος διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας µέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των διδασκόντων σε θέµατα διδασκαλίας όπως και µέσα από την υλικοτεχνική τους υποστήριξη. Αποσπούνται από το Γραφείο Εκπαίδευσης Αξιολόγησης Προσωπικού (ΕΑΠ, Staff Development and Training Office), το οποίο λειτουργεί ήδη στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, δύο διοικητικοί υπάλληλοι, των οποίων η δράση συνίσταται στα παρακάτω: Παροχή συνοδευτικού υλικού ως προς την οργάνωση των µαθηµάτων και της αξιολόγησης των µεταπτυχιακών φοιτητών, Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε θέµατα ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και εκµάθησης (Academic Teaching and Learning Workshops), σε συνεργασία µε εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς, Οργάνωση των µετακινήσεων των διδασκόντων για συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες και workshops µε θέµα την εκπαίδευση στον τοµέα της Κινησιολογίας, Οργάνωση επίσκεψης εξωτερικών κριτών για συµµετοχή στην αξιολόγηση του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ιατριβής Ο µεταπτυχιακός φοιτητής εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 7 από τα 10 µαθήµατα (21 ιδακτικές Μονάδες - Μ) υποβάλλει αίτηση για εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής (Νοέµβριο-χειµερινό εξάµηνο και Απρίλιο-εαρινό εξάµηνο). Η αίτηση περιλαµβάνει τη δήλωση του θέµατος, και την πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή για ορισµό της τριµελής συµβουλευτικής επιτροπής. Ως Επιβλέπων Καθηγητής αναλαµβάνει το µέλος ΕΠ που έχει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Η διαδικασία εκπόνησης της µεταπτυχιακής διατριβής (Μ ) αποτελείται από τα στάδια: Παρουσίασης της πρότασης της Μ που αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το πειραµατικό πρωτόκολλο (2 ο δεκαπενθήµερο εκεµβρίου ή Μαΐου).

13 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Κατάθεση της γραπτής πρότασης της Μ στη γραµµατεία του ΠΜΣ ένα (1) µήνα µετά τη δηµόσια παρουσίασή της. Μη κατάθεση της πρότασης στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα, ακυρώνει τη δηµόσια παρουσίαση και η διαδικασία της επαναλαµβάνεται στο επόµενο εξάµηνο (χειµερινό ή εαρινό). Η πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από την τριµελή επιτροπή. Υποστήριξη της Μ (1 ο δεκαπενθήµερο Ιουνίου ή Νοεµβρίου ή Φεβρουαρίου). Η υποστήριξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια του 6 ου µήνα, από την ηµεροµηνία παρουσίασης της πρότασης της Μ (ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της µεταπτυχιακής διατριβής) και µόνο εάν ο υποψήφιος καταθέσει την Μ γραπτώς σε όλα τα µέλη της τριµελής επιτροπής, τουλάχιστον 15 µέρες πριν την υποστήριξή της. Υποβολή αίτησης για την υποστήριξή της Μ δεκαπέντε µέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία υποστήριξης. Στο τέλος της υποστήριξης της Μ συµπληρώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης από την τριµελή επιτροπή και παραµένει στον επιβλέποντα καθηγητή. Παραδίδεται στον υποψήφιο µε την ολοκλήρωση των σχετικών διορθώσεων της Μ. Κατάθεση στην Γραµµατεία του ΠΜΣ του Πρακτικού Αξιολόγησης, µαζί µε δύο (2) αντίτυπα της Μ και τη βεβαίωση κατάθεσης της Μ σε ηλεκτρονική µορφή στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης (ΠΕ8) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες της παρουσίασης της πρότασης και της υποστήριξης της Μ θα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Κατάθεση της πρόσκλησης για τη δηµόσια παρουσίαση της πρότασης και της υποστήριξης της Μ στη Γραµµατεία του ΠΜΣ και ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ τουλάχιστο µία (1) εβδοµάδα νωρίτερα. Η πρόσκληση πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η απονοµή του Μεταπτυχιακού Τίτλου γίνεται µετά την επικύρωση του από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ιδακτορικό ίπλωµα ιδακτορική ιατριβή Με δεδοµένη την κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης σε σχετική επιστήµη, το διδακτορικό πρόγραµµα εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα, η διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί µια σηµαντική συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση. Σηµαντική συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση αποτελεί, η διδακτορική διατριβή, η οποία ασχολείται επιτυχώς µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: Πρωτότυπη ανάπτυξη ή εξέλιξη θεωρίας και εµπειρική της τεκµηρίωση. Αυστηρός έλεγχος µιας υφιστάµενης θεωρίας µέσω νέων εµπειρικών δεδοµένων. Εµπειρική ανάλυση νέων φαινόµενων και τάσεων µε επιστηµονική µεθοδολογία. Το διδακτορικό δίπλωµα πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του γνωρίζει να διεξάγει αυτόνοµη πρωτότυπη επιστηµονική έρευνα. Η εν λόγω έρευνα έχει διεξαχθεί µε επιτυχία σε συγκεκριµένο, και συνήθως αρκετά στενό γνωστικό αντικείµενο. Το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο ο διδάκτορας πρέπει να το κατέχει στο µέγιστο δυνατό βαθµό, αλλά και να κατέχει και τις τεχνικές έρευνας για να ασχοληθεί στη µετέπειτα καριέρα του και µε άλλες περιοχές, περισσότερο ή λιγότερο κοντινές, δεδοµένων φυσικά των µέσων και του απαραίτητου χρόνου. Επίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να κατέχει τις τεχνικές δηµοσιοποίησης (έγγραφης και προφορικής) των αποτελεσµάτων και της επιστηµονικής συζήτησης στο αντικείµενο του γνωστικού πεδίου του.

14 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Αριθµός Εισακτέων Ο αριθµός των εισακτέων στο διδακτορικό κύκλο σπουδών ορίζεται κάθε χρόνο από την τελευταία ΓΣΕΣ του ακαδηµαϊκού έτους και είναι συνάρτηση του µέγιστου αριθµού υποψήφιων διδακτόρων που προβλέπεται για κάθε επιβλέποντα καθηγητή: τακτικός καθηγητής αναπληρωτής καθηγητής µόνιµος επίκουρος καθηγητής επίκουρος καθηγητής 4 υποψήφιοι διδάκτορες 3 υποψήφιοι διδάκτορες 2 υποψήφιοι διδάκτορες 1 υποψήφιος διδάκτορας Οι διατάξεις του Ν2083/92 (Π 380/889) και ο εσωτερικός κανονισµός του ΑΠΘ ορίζουν τις αρµοδιότητες του επιβλέποντος καθηγητή και της συµβουλευτικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη ΓΣΕΣ µε εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Ένα µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, όχι όµως ο κύριος επιβλέπων, µπορεί να είναι µέλος ΕΠ από άλλο πανεπιστηµιακό Τµήµα του ΑΠΘ σε συναφές γνωστικό αντικείµενο ή από άλλο Πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού. Είναι δυνατή επίσης η συµµετοχή ενός καθηγητή, µέλους ΕΠ Πανεπιστηµίου του εξωτερικού ισότιµου µε τα ελληνικά (αρθ. 26, παρ. 6β, Ν 3549/07), στην τριµελή επιτροπή. Σε περίπτωση που ο κύριος επιβλέπων του διδακτορικού φοιτητή αποχωρήσει ή απουσιάσει για ένα χρονικό διάστηµα (εκπαιδευτική άδεια, κ.λ.π.) από το ΤΕΦΑΑ Σερρών, δύναται (εφόσον το επιθυµεί) να διατηρεί την εποπτεία µε τη σύµφωνη γνώµη της ΓΣΕΣ. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται συνεπιβλέπων, µέλος της επιτροπής που είναι µέλος ΕΠ (επίκουρος, αναπληρωτής καθηγητής, καθηγητής) του ΤΕΦΑΑ Σερρών. Ο επιβλέπων καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα. Η λειτουργία της συµβουλευτικής επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή, του οποίου η εµπλοκή στην επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, η άµεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα είναι τακτική και συνεχής ιάρκεια Σπουδών Ο ελάχιστος χρόνος περάτωσης διδακτορικής διατριβής λογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής του θέµατος από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος και είναι τρία χρόνια (3), ενώ ο µέγιστος πέντε συν ένα (5+1) χρόνια, όπως ορίζει ο Νόµος πλαίσιο. Για να γίνει αποδεκτό το θέµα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, θα πρέπει προηγουµένως να έχει γίνει επιτυχώς η δηµόσια παρουσίαση της πρότασής του στην Ολοµέλεια των Υπευθύνων των Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων και να κατατεθεί γραπτώς. Η δηµόσια παρουσίασή της θα γίνεται δύο φορές το χρόνο (2 ο δεκαπενθήµερο Μαΐου ή Σεπτεµβρίου). Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία για ορισµό του θέµατος και παρουσίαση της πρότασης, δεκαπέντε µέρες πριν την παρουσίασή της. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ταυτόχρονα καταθέτει και το έντυπο βασικών σηµείων της διδακτορικής διατριβής. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες παρουσίασης θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης µε τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Μετά τη δηµόσια παρουσίασή της, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει ένα (1) µήνα για να καταθέσει τη γραπτή πρόταση, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Μη κατάθεση της πρότασης στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα, ακυρώνει τη δηµόσια παρουσίαση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται για την επόµενη ηµεροµηνία δηµόσιας παρουσίασης της πρότασης διδακτορικής διατριβής.

15 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, Η έκταση της πρότασης θα είναι σελίδες κειµένου, θα είναι γραµµένη στα ελληνικά και θα περιλαµβάνει: θεωρητικό πλαίσιο όπου ορίζεται η ευρύτερη γνωστική περιοχή, περιγράφεται γενικά το θέµα και δίνεται σχετική βιβλιογραφία, ανάπτυξη συγκεκριµένου θέµατος, όχι απαραίτητα πρωτότυπου αλλά ικανού να περιλάβει τα κριτήρια εισαγωγής και τις υπόλοιπες δεξιότητες που αναφέρονται στον ερευνητικό σχεδιασµό και τη διεξαγωγή πειραµάτων. Η εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής πρέπει να αποτελεί σηµαντική συµβολή στο οικείο γνωστικό αντικείµενο. Τον έλεγχο της συνάφειας του θέµατος της διατριβής και του αντικειµένου του επιβλέποντα διατηρεί η ΓΣΕΣ εξιότητες των Υποψηφίων ιδακτόρων Οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών και θα κριθούν κατά την εξέταση είναι οι παρακάτω: Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, εντύπων και ηλεκτρονικών. Οργάνωση προσωπικής βιβλιογραφίας και παρακολούθηση τρέχουσας έρευνας. Ανάγνωση, ανάλυση, σύγκριση, αξιολόγηση και σύνθεση τεχνικών κειµένων (βιβλίων και άρθρων) µεθόδων και αποτελεσµάτων έρευνας. ιατύπωση σχεδίου έρευνας και διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας (ερωτήµατα-στόχοι, µέθοδοι-πειράµατα, απαντήσεις-αξιολόγηση έρευνας). Συγγραφή τεχνικών κειµένων, αναφορών, άρθρων και µονογραφιών. Παρουσίαση τεχνικών εργασιών σε σεµινάρια, επιστηµονικά συνέδρια και δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά Απαιτήσεις Απόκτησης ιδακτορικού ιπλώµατος Για την απονοµή του ιδακτορικού ιπλώµατος απαιτούνται τα παρακάτω: Μια φορά το χρόνο (όταν συµπληρώνεται ένα ηµερολογιακό έτος από την έγκριση του θέµατος), ο υποψήφιος διδάκτορας συντάσσει έκθεση προόδου (ειδικό έντυπο) σε συνεργασία µε την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή την οποία υποβάλλει στη ΓΣΕΣ. Η έκθεση προόδου έχει έκταση περίπου 2-3 σελίδες και περιλαµβάνει: o µια σύνοψη των δραστηριοτήτων του υποψηφίου της προηγούµενης χρονιάς µε έµφαση στη γραπτή και πειραµατική του εργασία (δηµοσιεύσεις και σχετικό λογισµικό ή εφαρµογές), ένα σχέδιο δραστηριοτήτων για την επόµενη χρονιά µε έµφαση στο χρονικό προγραµµατισµό (τριµήνου) και στα παραδοτέα (δηµοσιεύσεις και πειράµατα, λογισµικό ή εφαρµογές). Στον υποψήφιο δίνεται ξεχωριστό έγγραφο µε εξειδικευµένες παρατηρήσεις. o Σηµειώνεται ότι πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστο τρεις ετήσιες εκθέσεις προόδου για να έχει ο υποψήφιος δικαίωµα αίτησης υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. Μια φορά το χρόνο (στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους -Σεπτέµβριο-), ο φοιτητής υποβάλλει ερευνητική αναφορά η οποία ελέγχεται και τελικά αποτελεί εσωτερική δηµοσίευση (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή). Η ερευνητική αναφορά υποβάλλεται στα άλλα δύο µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Οι εσωτερικές δηµοσιεύσεις των υποψηφίων αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος που συντηρείται από τη Γραµµατεία. ύο δηµοσιεύσεις, σχετικές µε τη διδακτορική του διατριβή, σε περιοδικά αξιολογηµένα που βρίσκονται σε βάσεις δεδοµένων ή έχουν δείκτη σηµαντικότητας. Τα ανάτυπα των δηµοσιευµένων εργασιών κατατίθενται στη γραµµατεία του ΠΜΣ και παρατίθενται στο παράρτηµα της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η εργασία είναι υπό δηµοσίευση,

16 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, κατατίθεται/παρατίθεται η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας. Οι δηµοσιεύσεις, όπως και οι εσωτερικές δηµοσιεύσεις, θα αναρτώνται τακτικά στο δικτυακό τόπο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Τµήµατος. Υποχρεωτική φυσική παρουσία στο Τµήµα τουλάχιστον 10 ώρες εβδοµαδιαίως για 4 εξάµηνα, από τις οποίες οι 5 ώρες (εκτός από την περίοδο των εξετάσεων) θα είναι για την επίβλεψη ή την οργανωτική υποστήριξη ενός εργαστηρίου, συνήθως αυτό στο οποίο εργάζονται. Οι ώρες αυτές θα είναι σε ώρες γραφείου και θα ορίζονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Υποχρεωτική συµµετοχή ως επιτηρητές στις εξετάσεις του προπτυχιακού κύκλου σπουδών κάθε Σεπτέµβριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο (περίπου 5 επιτηρήσεις των δύο ωρών σε διάστηµα 3 εβδοµάδων). Μια φορά το 15νθήµερο τουλάχιστο ο φοιτητής να έχει προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο φοιτητής κρατά οπωσδήποτε τακτικό ηµερολόγιο των συναντήσεων και τίθενται στόχοι σε εβδοµαδιαία ή 15νθήµερη βάση. Στην αρχική φάση των σπουδών οι συναντήσεις µπορεί να είναι ιδιαίτερα τακτικές για λόγους καθοδήγησης. Όµως η προγραµµατισµένη συνάντηση έχει ιδιαίτερη σηµασία και δεν πρέπει να παραλείπεται εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Ιδιαίτερα τονίζεται το ζήτηµα του χρονικού προγραµµατισµού (ετήσιου, τρίµηνου αλλά και δεκαπενθήµερου ακόµη). Επειδή οι διδακτορικές σπουδές καλύπτουν ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς ενδιάµεση εξέταση, είναι σχετικά εύκολο για τον υποψήφιο να αναβάλλει την περάτωση εργασιών, να χαλαρώνει την πίεση για το ωράριο κλπ. Το συσωρευτικό αποτέλεσµα τέτοιων καθυστερήσεων µπορεί να είναι καταστρεπτικό. Άλλες δραστηριότητες που µπορεί να έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι: Παρακολούθηση, σχετικού µε το θέµα του διδακτορικό, οποιουδήποτε µαθήµατος από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων, εάν κρίνει απαραίτητο ο επιβλέπων καθηγητής. Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη φοιτητών 4 ου έτους που εκπονούν τη διπλωµατική τους ή µεταπτυχιακών φοιτητών είναι «αναγκαίο κακό» για τους διδακτορικούς φοιτητές και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται αφού σπάνια υπάρχει επαρκές προσωπικό υποστήριξης. Η διεξαγωγή φροντιστηριακών ή εργαστηριακών µαθηµάτων µπορεί να είναι ενδιαφέρουσα ως εκπαιδευτική εµπειρία, ιδίως για όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτική ή ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία. Πάντως δεν είναι υποχρεωτική και επαφίεται στο φοιτητή να επιδιώξει την εκπαιδευτική εµπειρία. Η σχετική εβδοµαδιαία απασχόληση πρέπει να περιορίζεται σε 2-3 ώρες εβδοµαδιαία. Οι παράπλευρες αναπτυξιακές ή ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. επιδοτούµενα σεµινάρια ή ερευνητικά προγράµµατα ή µελέτες) είναι µεν ενδιαφέρουσες αλλά πρέπει να κρατούνται σε λογικά χρονικά επίπεδα (π.χ. 6-8 ώρες την εβδοµάδα κατά µέσο όρο) αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ενδιαφέροντος Υποστήριξη ιδακτορικής ιατριβής Η διδακτορική διατριβή µπορεί να κατατεθεί µόνο µετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον εξαµήνων από την έγκριση του θέµατος του φοιτητή στο διδακτορικό κύκλο σπουδών. Επισηµαίνεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης για ορισµό επταµελούς εξεταστικής επιτροπής είναι η εκπλήρωση όλων των διαδικασιών που παρατίθενται παραπάνω. Η επταµελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ µε εισήγηση του κύριου επιβλέποντα. Η υποστήριξη µπορεί να λάβει χώρα 60 µέρες µετά τον ορισµό της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής και

17 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, µόνο εάν ο υποψήφιος καταθέσει την διδακτορική διατριβή γραπτώς σε όλα τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση για υποστήριξη 15 µέρες πριν την υπεράσπιση στη Γραµµατεία, υπογεγραµµένη από την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Ταυτόχρονα καταθέτει και την περίληψη της διδακτορικής διατριβής του. Η υποστήριξη της ιατριβής γίνεται δηµόσια, ενώπιον της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, στο κεντρικό αµφιθέατρο του Τµήµατος και µόνο σε αυτό, σε τακτή ηµεροµηνία που ορίζεται από την ΓΣΕΣ. Ο υποψήφιος υποστηρίζει, υπερασπίζεται και «δεν παρουσιάζει» τη διδακτορική του διατριβή σε ανοικτή διάλεξη. ικαίωµα ερωτήσεων κατά την υποστήριξη έχουν µόνον τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και αφού τελειώσει η υποβολή των ερωτήσεων, τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής συσκέπτονται και διαµορφώνουν το Πρακτικό Αξιολόγησης. Το Πρακτικό Αξιολόγησης παραµένει στον επιβλέποντα καθηγητή και παραδίδεται στον υποψήφιο αφού γίνουν οι απαιτούµενες διορθώσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της επταµελούς επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη διατριβή του υποψηφίου αν κρίνει ότι δεν είναι του ανάλογου επιπέδου. Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος έχει δικαίωµα να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόµη µια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή Σχέδιο Έρευνας, ιεξαγωγή Πειραµάτων Η διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας απαιτεί «χονδρικά» τα παρακάτω βήµατα: ιατύπωση ερωτήµατος ή θέσης που δεν έχει απαντηθεί ή επαληθευτεί µέχρι τώρα µε βάση τη βιβλιογραφία (π.χ. ποιο είναι το κινητικό πρότυπο που συσχετίζεται µε την καλύτερη στατική και δυναµική ισορροπία των ηλικιωµένων ώστε να αποφευχθούν οι πτώσεις από εξωτερικό αποσταθεροποιητικό ερέθισµα;). ιατύπωση του σχεδίου έρευνας. Αυτό σηµαίνει ότι ένα θέµα µπορεί και πρέπει να αναλύεται σε επιµέρους υποθέµατα τα οποία µπορεί: o να αποτελούν παράλληλες, ανεξάρτητες υποπεριπτώσεις του θέµατος (π.χ. οι επιπτώσεις της ενδυνάµωσης των πελµατιαίων καµπτήρων της ποδοκνηµικής και η χρησιµοποίηση της στρατηγικής ποδοκνηµικής στη o βελτίωση της στατικής ισορροπίας των ηλικιωµένων) να αποτελούν ενδιάµεσα στάδια, δηλαδή αλυσίδα από υποπροβλήµατα (π.χ. οι επιπτώσεις του επιπέδου δύναµης εκτεινόντων και καµπτήρων του γονάτου καθώς και πελµατιαίων και ραχιαίων καµπτήρων της ποδοκνηµικής στην στατική ισορροπία και στη συµµετρική κατανοµή του βάρους στους ηλικιωµένους). ιατύπωση σειράς πειραµάτων ή θεωρητικών αποδείξεων ή ανάπτυξης εφαρµογής για την υλοποίηση του σχεδίου έρευνας. Πρέπει να είναι φανερό σε κάθε βήµα ποιο είναι το πρωτότυπο µέρος του πειράµατος, δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό του, ποιες είναι οι ελεύθερες παράµετροι του πειράµατος (το αποτέλεσµα που ψάχνουµε), ποια είναι τα δεδοµένα και οι τιµές ελέγχου (π.χ. µέγεθος πίνακα, µέγεθος πακέτων, εύρος ζώνης δικτύου κλπ), µε ποια πειράµατα και αποτελέσµατα θα συγκριθεί το πείραµά µας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή αυθαίρετων παραδοχών και εύκολων λύσεων που όµως δεν υποστηρίζονται επιστηµονικά. Κάθε βήµα πρέπει να έχει κάποια δικαιολόγηση.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βαθµός πτυχίου (50 µόρια) Βαθµός Πτυχίου: ΑΕΙ x 5 1

1. Βαθµός πτυχίου (50 µόρια) Βαθµός Πτυχίου: ΑΕΙ x 5 1 ιαδικασία επιλογής Α. Προϋποθέσεις Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της µοριοποίησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: 1. Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, 15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), ( Ph.D), είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα