Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015"

Transcript

1 Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015

2 Πίνακας Περιεχομένων Ι. Γενικοί Κανόνες... 3 ΙΙ. Οργανωτικές Προβλέψεις... 4 ΙΙΙ. Δομή της Διοργάνωσης IV. Δικόγραφα... 7 V. Προφορική Διαδικασία... 8 VI. Βραβεία VII. Λοιπές Διατάξεις

3 I. Γενικοί Κανόνες Άρθρο 1 - Αντικείμενο. Το παρόν σώμα κανόνων διέπει τη Διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης (εφεξής: ΕΔΕΔ), ο οποίος θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα από την ELSA Greece στις 8-10 Μαΐου του Άρθρο 2. Υποκείμενο. Όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον ΕΔΕΔ τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και υπόκεινται στις προβλέψεις του. Άρθρο 3 Ερμηνεία του Κανονισμού. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την εξουσία να ερμηνεύει αυθεντικά και να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Αλλαγές στον Κανονισμό μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη της κύριας φάσης της διοργάνωσης και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΔΕΔ (http://mootcourt.elsa-greece.org/) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρθρο 4 Στόχος του Διαγωνισμού. Στόχος του ΕΔΕΔ είναι να ενθαρρύνει την ενασχόληση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Νομικής στην Ελλάδα με ζητήματα εφαρμογής Ποινικού Δικαίου σε πρακτικές υποθέσεις, μέσα από την προσομοίωση της διαδικασίας μιας ποινικής δίκης επί υποθετικών πραγματικών περιστατικών. Μέσα από την κατάρτιση δικογράφων και την προφορική υποστήριξη των επιχειρημάτων τους, οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν όχι μόνο στην μελέτη ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, αλλά και στην βελτίωση της ρητορικής τους ικανότητας και του τρόπου παρουσίασης των επιχειρημάτων τους ενώπιον ενός Δικαστηρίου. Άρθρο 5 Συμμετοχή. Δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Διοργάνωση ομάδες απαρτιζόμενες από φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν ενεργά σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα νομικής ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με έδρα την Ελλάδα ή έχουν προσφάτως αποφοιτήσει από τέτοια προγράμματα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι φοιτητές που βρίσκονται σε ελληνικό πανεπιστήμιο στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής (Erasmus). 3

4 Άρθρο 6 Σύνθεση Ομάδας. Κάθε ομάδα απαρτίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) παίκτες, οι οποίοι συνεργάζονται στην έρευνα και την επεξεργασία των δικογράφων της ομάδας. Πριν από κάθε αγώνα της κύριας φάσης, η ομάδα επιλέγει τον έναν (1) ή τους δύο (2) ομιλητές που θα την εκπροσωπήσουν στον συγκεκριμένο αγώνα. Η επιλογή της ομάδας στα πλαίσια των ημιτελικών δεν θα τη δεσμεύει σε περίπτωση που προκριθεί στον τελικό. Επιπροσθέτως, η ομάδα μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) προπονητές, οι οποίοι θα επικουρούν την προετοιμασία και την οργάνωσή της. Οι περιορισμοί του άρθρου 5 δεν ισχύουν για τους προπονητές της ομάδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων πρέπει να δηλώνονται στην Οργανωτική Επιτροπή, με καταληκτική ημερομηνία την 20 η Μαρτίου Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων δεν θα γίνουν δεκτές μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας. Η ομάδα ορίζει τον προπονητή ή το μέλος της που θα είναι αρχηγός της ομάδας και θα την εκπροσωπεί απέναντι στην Οργανωτική Επιτροπή. II. Οργανωτικές Προβλέψεις. Άρθρο 7 Εγγραφή Ομάδας α) Η δυνατότητα εγγραφής ομάδας για το διαγωνισμό είναι ανοιχτή από τις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 20 Φεβρουαρίου β) Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή online ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του ΕΔΕΔ (http://mootcourt.elsa-greece.org/). Δυνατότητα εγγραφής υποψηφίου υπάρχει μέχρι τις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 8 Μαρτίου γ) Η υποβολή κάθε υποψηφιότητας γίνεται ατομικά, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να δηλωθούν στην αίτηση τα ονόματα των επιθυμητών συμπαικτών του υποψηφίου στο Διαγωνισμό. Η εν λόγω πρόβλεψη δε δεσμεύει την Οργανωτική Επιτροπή, σε περίπτωση που αποφασίσει διαφορετικά ως προς τη σύνθεση των ομάδων κατά τη διαδικασία της επιλογής των ομάδων. δ) Κάθε ομάδα είναι αποκλειστικά αρμόδια να διευθετήσει τα ζητήματα της μεταφοράς της από και προς την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και της διαμονής της σε αυτήν. Η Οργάνωση προσφέρει στις ομάδες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά δεν αναλαμβάνει την υλική διεκπεραίωσή του. Άρθρο 8 Επιστημονική Επιτροπή Το γραπτό έργο των ομάδων και η πορεία τους στη Διοργάνωση μέχρι τους ημιτελικούς αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς που θα αναλάβουν την επιστημονική επίβλεψη του ΕΔΕΔ. Η Επιστημονική Επιτροπή διορθώνει σε καθεστώς ανωνυμίας τα 4

5 δικόγραφα που υποβάλλονται από τις ομάδες και βαθμολογεί την απόδοση των ομάδων. Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει τη διασφάλιση των συνθηκών ανωνυμίας και την αμερόληπτη διεκπεραίωση των καθηκόντων της Επιστημονικής Επιτροπής. Η στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής γίνεται με μέριμνα από την Οργανωτική Επιτροπή με βασικά κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση, την αμεροληψία και το κύρος των μελών της πρώτης. Άρθρο 9 Περιορισμός Συμμετοχών από την ίδια Σχολή. Επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή στη Διοργάνωση περισσότερες ομάδες φοιτητών από την ίδια νομική σχολή, αλλά ο αριθμός των ομάδων που θα λάβουν τελικά μέρος από την ίδια σχολή (π.χ. Νομική Θεσσαλονίκη) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ομάδες. Άρθρο 10 Ανώνυμος Προσδιορισμός Ομάδας Για την εξασφάλιση της αμερόληπτης και δίκαιης διεξαγωγής του διαγωνισμού, κάθε ομάδα λαμβάνει έναν ανώνυμο αριθμό μετά την εγγραφή της στο διαγωνισμό. Οι ομάδες λαμβάνουν αυτόν τον ανώνυμο αριθμό μέσω από την Οργανωτική Επιτροπή και τον διατηρούν καθ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Άρθρο 11 Δημοσίευση της Υπόθεσης της Διοργάνωσης. H Υπόθεση της Διοργάνωσης θα σταλεί στις συμμετέχουσες ομάδες την 1 η Μαρτίου 2015 μέσω από την Οργανωτική Επιτροπή. Διευκρινιστικές ερωτήσεις γύρω από την ερμηνεία της Υπόθεσης μπορούν να υποβάλλονται σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της Υπόθεσης. Ερωτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν πρόκειται να απαντηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή. III. Δομή της Διοργάνωσης. Άρθρο 12 Δομή. Η διαδικασία της διοργάνωσης θα είναι η εξής: α) Η διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει δύο (2) γύρους: τον Ημιτελικό Γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 09/05/2015 με τη συμμετοχή εννέα (9) ομάδων, και τον Τελικό Γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 10/05/2015 με τη συμμετοχή των τριών (3) καλύτερων ομάδων. β) Η βαθμολογία των ομάδων κατά τον Ημιτελικό Γύρο θα απαρτίζεται κατά το ήμισυ (50%) από την βαθμολόγηση των δικογράφων που θα υποβάλλουν και κατά το ήμισυ (50%) από την προφορική τους επίδοση στην υποστήριξη της επιχειρηματολογίας τους. γ) Η βαθμολογία των ομάδων κατά τον Τελικό Γύρο και ο τελικός νικητής της Διοργάνωσης προκύπτει εξ ολοκλήρου από τη βαθμολόγηση της προφορικής τους επίδοσης στην υποστήριξη της επιχειρηματολογίας τους και αποφασίζεται από τους Κριτές. δ) Αρμόδια για την αξιολόγηση των δικογράφων των ομάδων είναι η Επιστημονική Επιτροπή, ενώ αρμόδιοι για την αξιολόγηση της προφορικής επίδοσης των ομάδων κατά την τελική φάση της 5

6 Διοργάνωσης είναι οι Κριτές που θα επιλεγούν από την Οργανωτική Επιτροπή για να διευθύνουν την ακροαματική διαδικασία.. Άρθρο 13 Πρόκριση και Συμμετοχή στον Τελικό Γύρο. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε δίκη του Ημιτελικού Γύρου προκρίνεται στον Τελικό Γύρο. Ο Τελικός Γύρος θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι Κριτές που θα τον διευθύνουν θα είναι εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δικαστικού σώματος ή του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο τελικός νικητής της Διοργάνωσης θα αποφασισθεί από τους Κριτές του Τελικού, με μόνο κριτήριο την προφορική επίδοση των ομάδων, σε σύσκεψή τους μετά την διεξαγωγή της Δίκης. IV. Δικόγραφα. Άρθρο 14 Φύση και Υποβολή των Δικογράφων. α) Τα Δικόγραφα της εν λόγω διοργάνωσης προβλέπονται με σκοπό να συνδεθεί η συμμετοχή των ομάδων με την ουσιαστική εξάσκηση και βελτίωση σε επίπεδο κατάρτισης σύνθετης νομικής επιχειρηματολογίας και όξυνσης της δημιουργικής νομικής σκέψης. Κάθε ομάδα υποβάλλει τρία (3) Δικόγραφα, ένα για κάθε πλευρά της δίκης (υπεράσπιση, πολιτική αγωγή, κατηγορούσα αρχή). Διευκρινίζεται ότι για λόγους απαγκίστρωσης από περιορισμούς της πράξης, τα Δικόγραφα δεν ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής ισχυρισμών σε πραγματικό Ποινικό Δικαστήριο βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά διέπονται από τις προβλέψεις του ανα χείρας κανονισμού. β) Τα Δικόγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από τις ομάδες στην Οργανωτική Επιτροπή μέσω , προκειμένου αυτή να τα προωθήσει με διαδικασίες ανωνυμίας και με απόδοση κωδικού αριθμού στην Επιστημονική Επιτροπή, μέχρι τις 08/04/2015. Μεταγενέστερη υποβολή Δικογράφων δεν θα γίνει δεκτή σε καμία περίπτωση. Άρθρο 15 Ανώνυμος Χαρακτήρας των Δικογράφων. Από τα Δικόγραφα πρέπει να απουσιάζει κάθε αναφορά στα ονόματα των συντακτών του, της Σχολής από την οποία προέρχονται ή τα ονόματα των προπονητών της ομάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αμερόληπτη βαθμολόγηση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου αυτού οδηγεί σε αποκλεισμό της ομάδας από τη Διοργάνωση. Άρθρο 16 Τύπος των Δικογράφων. α) Τα δικόγραφα μπορούν να είναι αρχεία μορφής.doc (/.docx) και.pdf. β) Πρέπει να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 (και οι υποσημειώσεις 10). γ) Πρέπει να έχουν 1.5 διάστιχο. δ) Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εκατοστά από κάθε πλευρά. ε) Πρέπει να υπάρχει αριθμός σελίδας στο υποσέλιδο κάθε σελίδας του δικογράφου, εκτός από την 6

7 πρώτη. στ) Παραβίαση των ανωτέρω προβλέψεων θα κοστίσει βαθμολογικά στην ομάδα. Άρθρο 17 Όριο Λέξεων. Το Δικόγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λέξεις (10.000), συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων. Παραβίαση της ανωτέρω πρόβλεψης θα κοστίσει βαθμολογικά στην ομάδα. Άρθρο 18 Δομή Δικογράφων. Η επιλογή της δομής του Δικογράφου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε ομάδας και αξιολογείται από την Ομάδα Αξιολογητών Διοργάνωσης. Ένα τυπικό παράδειγμα δομής θα περιλάμβανε: 1) Εξώφυλλο 2) Σελίδα Τίτλου 3) Πίνακα Περιεχομένων 4) Πίνακα Συντομεύσεων 5) Σύντομη απόδοση του Ιστορικού 6) Ερωτήματα 7) Νομικά Επιχειρήματα 8) Σύνοψη των Επιχειρημάτων 9) Παράρτημα 10) Βιβλιογραφία και λοιπές πηγές 11) Οπισθόφυλλο Άρθρο 19 Βαθμολογία Δικογράφων. Ο άριστος βαθμός για ένα δικόγραφο είναι το 100 (που κατόπιν αποτελεί το 50% της τελικής βαθμολογίας της ομάδας για να προκριθεί στον Τελικό Γύρο) και διακρίνεται στα εξής κριτήρια: i) Οργάνωση, δομή και ανάλυση των ζητημάτων 20 πόντοι ii) Χρήση πραγματικών περιστατικών και νομικών κανόνων 20 πόντοι iii) Χρήση πηγών και βιβλιογραφίας 20 πόντοι iv) Πειθώς, παρουσίαση και λογικός ειρμός 20 πόντοι v) Γραμματική, σύνταξη και σαφήνεια 20 πόντοι Άρθρο 20 Λογοκλοπή. Φαινόμενα λογοκλοπής όσον αφορά τα Δικόγραφα της Διοργάνωσης δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά σε καμία περίπτωση από την Οργανωτική Επιτροπή και η διάγνωσή τους αποτελεί λόγο για ισόβιο αποκλεισμό των μελών της ομάδας που τα διέπραξε από τη Διοργάνωση. V. Προφορική Διαδικασία. 7

8 Άρθρο 21 Περιεχόμενο και Διάρκεια. α) Η προφορική παρουσίαση των επιχειρημάτων της ομάδας πρέπει να δείχνει την άριστη γνώση του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, στο πλαίσιο που ορίζει ο παρών Κανονισμός. β) Η διάρκεια κάθε δίκης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ώρες και θα ακολουθεί ως προς τα στάδια της διαδικασίας και τον τρόπο διεξαγωγής την πραγματική ποινική δίκη. Άρθρο 22 Εμφάνιση της Ομάδας ενώπιον των Κριτών. Κάθε ομάδα οφείλει να παρίσταται κατά την καθορισμένη από το Πρόγραμμα του Διαγωνισμού ακριβή ώρα διεξαγωγής της Δίκης, στην οποία συμμετέχει. Κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να κοστίσει στην ομάδα τον αποκλεισμό της από τη Διοργάνωση. Άρθρο 23 Ομιλητές. α) Κάθε ομάδα θα έχει τρεις (3) διαγωνιζόμενους, ικανούς να την εκπροσωπήσουν από τις θέσεις της Υπεράσπισης, της Πολιτικής Αγωγής και της Κατηγορούσας Αρχής (Εισαγγελέας). Η κατανομή των ρόλων στα μέλη της ομάδας είναι εσωτερικό ζήτημα. β) Για κάθε Δίκη θα παρίσταται ένας (1) βασικός ομιλητής και ένας (1) βοηθός ομιλητής από κάθε ομάδα ενώπιον των Κριτών. Ο βασικός ομιλητής θα απευθύνει ενώπιον του Δικαστηρίου την βασική ομιλία, ενώ η Ομάδα επιλέγει αν θα απευθύνει αυτός ή ο βοηθός ομιλητής τη δευτερολογία. γ) Απαγορεύεται ρητά και επιφέρει μηδενισμό η πιστή ανάγνωση των δικογράφων της Ομάδας κατά την προφορική διαδικασία. Άρθρο 24 Μάρτυρες. Η Οργανωτική Επιτροπή για τη στελέχωση και εκπαίδευση ομάδας συμμετεχόντων-μαρτύρων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αποδεικτική διαδικασία της δίκης. Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει οδηγίες στις ομάδες σχετικά με τη συμπεριφορά των μαρτύρων κατά τη διάρκεια της δίκης, τον τρόπο εξέτασής τους και τον εν γένει ρόλο τους στην προφορική διαδικασία. Άρθρο 25 Επικοινωνία. α) Απαγορεύεται ρητά η προφορική ή γραπτή ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνία των δύο (2) διαγωνιζομένων της Ομάδας με άλλα μέλη της Ομάδας ή άλλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της Δίκης. β) Οι δύο (2) διαγωνιζόμενοι της Ομάδας επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ τους με περιεχόμενο τη στρατηγική της Ομάδας, εφόσον δεν ενοχλούν τον Ομιλητή που έχει το λόγο. γ) Το μόνα αντικείμενα που επιτρέπεται να έχουν στα έδρανα μαζί τους οι διαγωνιζόμενοι είναι έγγραφα, γραφική ύλη και ένα ρολόι. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της Δίκης. Άρθρο 26 Προβολή Ενστάσεων. 8

9 Ενστάσεις κατά την προφορική διαδικασία εγείρονται μόνο για ζητήματα διαδικασίας που αφορούν την παραβίαση αναγκαστικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή την πραγματική αδυναμία της ενιστάμενης Ομάδας να συμμετέχει στη διαδικασία της Δίκης. Η ανάπτυξη ομιλίας που παραχαράσσει τα πραγματικά περιστατικά της Υπόθεσης της Διοργάνωσης, η ανάπτυξη εντελώς διαφορετικών επιχειρημάτων σε σχέση με τα δικόγραφα της Ομάδας και η κάθε άλλη πλημμέλεια ως προς το περιεχόμενο αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τους Κριτές και δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογητικό λόγο ένστασης. Άρθρο 27 Χρόνος Ομιλιών. α) Οι Ομιλητές διαθέτουν είκοσι (20) λεπτά για να αναπτύξουν πλήρως την επιχειρηματολογία τους κατά τη βασική ομιλία και δέκα (10) λεπτά για τη δευτερολογία. β) Πέρα από το χρονικό αυτό διάστημα, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της πέντε (5) λεπτά για την εξέταση ενός Μάρτυρα. Η εξέταση των μαρτύρων λαμβάνει χώρα ανάμεσα στη βασική ομιλία και τη δευτερολογία. γ) Οι ερωτήσεις που θα τεθούν από τους Κριτές και οι απαντήσεις των Ομιλητών σε αυτές προσμετρώνται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και δεν γίνεται σε καμία περίπτωση επέκταση του χρόνου αυτού. γ) Στην περίπτωση που ο Ομιλητής χρειάζεται πέραν του καθορισμένου χρόνου διάστημα λιγότερο του ενός (1) λεπτού για να ολοκληρώσει την Ομιλία του, μπορεί να το αιτηθεί από τους Κριτές και αν του επιτραπεί να προχωρήσει. Άρθρο 28 Κριτές. α) Η επιτροπή των Κριτών θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ένα (1) ή δύο (2) Μέλη και τον Γραμματέα του Δικαστηρίου. Τα εν λόγω πρόσωπα θα ορίζονται με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής και θα είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και αμεροληψίας. β) Τα άτομα που μπορούν να ορισθούν ως Κριτές μπορούν να είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό. γ) Οι Κριτές είναι αρμόδιοι για την επιβολή του Κανονισμού, τη διεύθυνση της προφορικής διαδικασίας, την υποβολή ερωτήσεων στους Ομιλητές και την βαθμολογική αξιολόγηση της προφορικής επίδοσης των Ομάδων. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των χρονικών περιορισμών στις ομιλίες και την υπενθύμιση των Ομιλητών ότι πρέπει να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όταν ο χρόνος πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. δ) Ενστάσεις σχετικά με τα πρόσωπα που συνθέτουν την επιτροπή των Κριτών γίνονται δεκτές μόνο πριν από την έναρξη της Δίκης και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος γι αυτό. Άρθρο 29 Βαθμολογία Προφορικής Διαδικασίας. Ο άριστος βαθμός για την προφορική επίδοση είναι το 100 και διακρίνεται στα εξής κριτήρια: i) Οργάνωση, δομή και ανάλυση των ζητημάτων 20 πόντοι ii) Χρήση πραγματικών περιστατικών και νομικών κανόνων 20 πόντοι 9

10 iii) Χρήση πηγών και βιβλιογραφίας 20 πόντοι iv) Πειθώς, ποιότητα επιχειρημάτων και λογικός ειρμός 20 πόντοι v) Παρουσίαση 20 πόντοι Άρθρο 30 Ποινές για Ανάρμοστη Συμπεριφορά. Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται απολύτως τον Κανονισμό της Διοργάνωσης, καθώς και τους κανόνες δεοντολογία ενώπιον του Δικαστηρίου. Η Συμπεριφορά της πρέπει να διέπεται από ευγένεια και ευπρέπεια καθ όλη τη διάρκεια της Διοργάνωσης. Φαινόμενα ανάρμοστης και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς τιμωρούνται πρωτίστως με αρνητική βαθμολογική αξιολόγηση της ομάδας και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με αποκλεισμό προσώπων ή και της Ομάδας από τη Διοργάνωση. VI. Βραβεία. Άρθρο 31 Κατηγορίες Βραβείων. Η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνδυασμό με την Επιστημονική Επιτροπή και την επιτροπή των Κριτών, απονέμει τα ακόλουθα βραβεία: α) Νικητής της Διοργάνωσης: στην νικήτρια Ομάδα του Τελικού. β) Φιναλίστ της Διοργάνωσης: στις δύο άλλες Ομάδες του Τελικού γ) Βραβείο καλύτερου Δικογράφου: στην Ομάδα με τα καλύτερα Δικόγραφα. δ) Καλύτερη Υπεράσπιση: στην Ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς ως Υπεράσπιση. ε) Καλύτερη Πολιτική Αγωγή: στην Ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς ως Πολιτική Αγωγή. στ) Καλύτερη Εισαγγελία: στην Ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς ως Εισαγγελία. ζ) Εύφημος Μνεία: στην Ομάδα που θα κριθεί ότι επέδειξε αξιοσημείωτη προσπάθεια παρά την ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών. Μία ομάδα ενδέχεται να λάβει παραπάνω από ένα εκ των παραπάνω βραβείων, εφόσον αξιολογηθεί έτσι αρμοδίως. Πέρα από τα εν λόγω βραβεία, κάθε Ομάδα θα λάβει μετά το πέρας της Διοργάνωσης Βεβαίωση Συμμετοχής από την Οργανωτική Επιτροπή. VII. Λοιπές Διατάξεις. Άρθρο 32 Τόπος Διεξαγωγής του ΕΔΕΔ. 10

11 Ο ΕΔΕΔ θα λάβει χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Οργανωτική Επιτροπή θα παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις στις Ομάδες για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σε κάθε χρονικό σημείο που αυτές γίνονται διαθέσιμες. Άρθρο 33 Κώδικας Ένδυσης. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέρχονται τηρώντας τον κώδικα ένδυσης που επιβάλλει η διαδικασία της Δίκης. Άρθρο 34 Τροποποίηση του Κανονισμού. Ο εν λόγω Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία είναι 11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Γενικά α. Ο Διαγωνισμός με τον τίτλο «3 ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής ο Διαγωνισμός ) διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας Οι κανονισμοί της EFPA για το EuroPsy και τα παραρτήματά τους www.europsy-efpa.eu Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 2. Κανονισμοί της EFPA γιά το EuroPsy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα