Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης"

Transcript

1

2

3 02

4 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους τοµείς: ενέργειας, περιβάλλοντος, προηγµένων υλικών, βιοµηχανικών διεργασιών, πολυµέσων, τεχνολογιών διαδικτύου, επιστηµών υγείας, ηλεκτρονικού εµπορίου, µεταφορών, αγροβιοτεχνολογίας, τροφίµων όπως επίσης και σε θέµατα εκπαίδευσης, µεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηµατικότητας. Στα δέκα έτη λειτουργίας του, το ΕΚΕΤΑ έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 640 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το πλούσιο και πρωτότυπο επιστηµονικό και τεχνολογικό έργο του ΕΚΕΤΑ έχει τύχει υψηλής διεθνούς αναγνώρισης όπως καταδεικνύεται από τις πολλές διακρίσεις και βραβεία που έχουν λάβει οι ερευνητές του Κέντρου. Παράλληλα µε το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο, το ΕΚΕΤΑ προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συµµετέχει στη δηµιουργία νέων εταιρειών (τεχνοβλαστών) µε σκοπό την επιχειρηµατική εκµετάλλευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων του. Οι συνολικές χρηµατικές εισροές του Κέντρου στη δεκαετία ( ), από διάφορες πηγές χρηµατοδότησης (π.χ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρήσεις, Εθνική χρηµατοδότηση, κλπ.), ξεπερνούν τα 180 εκ.. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι για κάθε 1 που λαµβάνει το ΕΚΕΤΑ από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως τακτική επιχορήγηση, οι ερευνητές του Κέντρου εξασφαλίζουν από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης επιπλέον 3. Το ΕΚΕΤΑ, το µοναδικό ερευνητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας, συµβάλλει ενεργά µε τις προσπάθειές του στη διασύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, όπως και στην ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Το ΕΚΕΤΑ, στηριζόµενο στο υψηλής στάθµης επιστηµονικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του, στις σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδοµές και τη γεωγραφική θέση του, αποτελεί µοναδικό φορέα επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας και κόµβο καινοτοµίας στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Το ΕΚΕΤΑ, διαθέτοντας µία σύγχρονη επιστηµονική και διοικητική δοµή και οργάνωση, φιλοδοξεί να δράσει ως µοχλός βιώσιµης και καινοτόµου ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δηµιουργία επιστηµονικών και επιχειρηµατικών δικτύων συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηµατικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2010 Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος.Σ. ΕΚΕΤΑ 03

5 04

6 Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...6 Ιστορικό...7 Κτιριακές Υποδοµές...7 Το ΕΚΕΤΑ µε αριθµούς...8 Ερευνητικό προσωπικό...9 Επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο...10 Τιµητικές διακρίσεις και βραβεία...10 Ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες...10 Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα...11 Επιστηµονικές και ενηµερωτικές εκδηλώσεις...12 Επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα...13 Κεντρική ιεύθυνση ΕΚΕΤΑ...20 Ινστιτούτο Τεχνικής των Χηµικών ιεργασιών...22 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής...25 Ινστιτούτο Μεταφορών...28 Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας...31 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων...35 Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών...38 Στρατηγική ανάπτυξης και όραµα για το µέλλον...40 Ανθρώπινο δυναµικό και δίκτυα συνεργασίας...40 Επιστηµονικές & Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες...42 Κτιριολογικό Πρόγραµµα

7 Εισαγωγή Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το Μάρτιο του Το ΕΚΕΤΑ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Αποστολή του ΕΚΕΤΑ είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρµοσµένης έρευνας µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς των: βιοµηχανικών διεργασιών, προηγµένων υλικών, πληροφορικής, τηλεµατικής και τηλεπικοινωνιών, µεταφορών, αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίµων, βιοτεχνολογίας, τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίµων και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, βιοϊατρικής πληροφορικής, βιοϊατρικής µηχανικής και φαρµακογενετικής. Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήµερα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής (ΙΠΤΗΛ) το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών (ΙΒΒΕ) Η οργανωτική δοµή του ΕΚΕΤΑ παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΕΤΑ συµµετέχουν ο ιευθυντής της Κεντρικής ιεύθυνσης, οι ιευθυντές των Ινστιτούτων του Κέντρου, καθώς και ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραµ- µατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ..) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (Ι.Π.ΤΗ.Λ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕ.Τ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Β.Β.Ε.) Εικόνα 1: Οργανωτική δοµή του ΕΚΕΤΑ 06

8 Ιστορικό Το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το Μάρτιο του Τον αρχικό πυρήνα για την ίδρυση του ΕΚΕΤΑ, αποτέλεσαν το Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), το οποίο από το 1987 έως το 2000 είχε µία επιτυχηµένη πορεία, ως Ινστιτούτο του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής (ΙΠΤΗΛ) που ιδρύθηκε το Ταυτόχρονα µε την ίδρυση του ΕΚΕΤΑ, ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ). Το 2002 εντάχθηκε στο ΕΚΕΤΑ το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρ- µογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ), που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα. Τέλος, το 2007 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών (ΙΒΒΕ). Κτιριακές Υποδοµές Οι κτιριακές υποδοµές του ΕΚΕΤΑ, συνολικής επιφάνειας τ.µ., βρίσκονται στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, σε µια έκταση 45 στρεµµάτων. Συγκεκριµένα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στεγάζονται η Κεντρική ιεύθυνση και τα Ινστιτούτα ΙΤΧΗ, ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ, ΙΝΑ και ΙΒΒΕ. Το κτιριακό συγκρότηµα του ΕΚΕΤΑ στη Θέρµη περιλαµβάνει επίσης ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, την υπηρεσία επιστηµονικής πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και βιβλιοθήκης, καθώς και µία Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων, επιφάνειας τ.µ., για τη στέγαση των νέων spin-off επιχειρήσεων του ΕΚΕΤΑ. Οι κτιριακές υποδοµές του ΙΤΕΣΚ βρίσκονται στην Πτολεµαΐδα λόγω της άµεσης συνεργασίας του Ινστιτούτου µε τις παραγωγικές µονάδες της ΕΗ. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων του ΙΤΕΣΚ είναι περίπου τ.µ. Επίσης, το ΕΚΕΤΑ διαθέτει δύο παραρτήµατα ένα στην Αθήνα, και ένα στο Βόλο όπου δραστηριοποιούνται ερευνητικές οµάδες των Ινστιτούτων ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ και ΙΤΕΣΚ. 07

9 Το ΕΚΕΤΑ µε αριθµούς Στην περίοδο , το ΕΚΕΤΑ συµµετείχε σε περισσότερα από 640 ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΓΓΕΤ, όπως και σε προγράµµατα παροχής επιστηµονικών υπηρεσιών σε δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις. Οι συνολικές χρηµατικές εισροές του Κέντρου ανέρχονται σε περίπου 180 εκ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε περισσότερους από φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεπερνούν τα 150 εκ. ευρώ. Η οικονοµική ανάλυση των ερευνητικών εισροών του Κέντρου για την δεκαετία αποδεικνύει ότι για κάθε 1 που λαµβάνει το ΕΚΕΤΑ από τη ΓΓΕΤ ως τακτική επιχορήγηση, εξασφαλίζει 3 επιπλέον ως έσοδα από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης. Πίνακας 1: Συνοπτική εικόνα του ΕΚΕΤΑ για την περίοδο Προσωπικό (πλήρους ή µερικής απασχόλησης) Σύνολο Εισροών, Μ 10,2 9,5 11,8 14,5 18,3 17,9 26,8 22,2 23,7 19,3 Από ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΕ και ΓΓΕΤ, Μ Από Βιοµηχανίες και Οργανισµούς, Μ 7,2 4,7 7,9 9,4 12,4 11,1 19,3 14,1 15,5 12,1 1,2 2,2 1,9 2,4 3,1 3,5 3,1 3,2 3,9 3,9 Ενεργά Έργα ηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά (SCI) Αναφορές στο δηµοσιευµένο έργο (χωρίς αυτοαναφορές) Κατά την τελευταία αξιολόγηση του ΕΚΕΤΑ, από διεθνείς επιτροπές κριτών, που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ τον Ιούλιο του 2005, το ΙΤΧΗ κατέλαβε την 1η θέση. Επίσης, τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ (ΙΝΑ, ΙΤΕΣΚ, ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ), αξιολογήθηκαν ως επιστηµονικά κέντρα αριστείας, στο συγκεντρωτικό πίνακα κατάταξης όλων των ερευνητικών Ινστιτούτων της ΓΓΕΤ. 08

10 ΤΠ Matching Funds ΓΓΕΤ (ανταγ) ΕΕ Υπηρεσίες Λοιπά Εικόνα 2: Χρηµατικές εισροές ΕΚΕΤΑ ανά πηγή χρηµατοδότησης Ερευνητικό προσωπικό Το επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΕΤΑ περιλαµβάνει: 109 ερευνητές (συµπεριλαµβανοµένων και των µεταδιδακτορικών ερευνητών) 254 επιστήµονες και τεχνικούς 38 µεταπτυχιακούς υποτρόφους 65 διοικητικούς υπαλλήλους υποστήριξης έρευνας Ερευνητικό Τεχνικό ιοικητικό Βοηθητικό Υπότροφοι ΣΥΝΟΛΟ Εικόνα 3: Χρονική εξέλιξη του προσωπικού στο ΕΚΕΤΑ ανά κατηγορία 09

11 Επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο Στη δεκαετία ( ), οι ερευνητές του ΕΚΕΤΑ δηµοσίευσαν περισσότερες από επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, περισσότερες από 65 εργασίες ως κεφάλαια σε βιβλία ή/και µονογραφίες και επι- µελήθηκαν 940 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων. Στην ίδια περίοδο, το δηµοσιευµένο έργο των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ έλαβε περισσότερες από ετεροαναφορές. Έως και σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει υποστηρίξει την εκπόνηση περισσότερων από 160 διδακτορικών διατριβών και 130 διπλωµατικών εργασιών σε συνεργασία µε το ΑΠΘ, σε επιστηµονικά αντικείµενα συναφή µε τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων του Κέντρου. Επίσης, οι ερευνητές του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού συµµετέχουν ενεργά στη διδασκαλία και επιµόρφωση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. Τιµητικές διακρίσεις και βραβεία 1 ο Βραβείο ιεθνούς ιαγωνισµού της Microsoft για Προσβασιµότητα, Ανάπτυξη συστήµατος προσβασιµότητας των τυφλών στο διαδίκτυο µέσω αφής, ΙΠΤΗΛ (2010) International Activities Award από το Συµβούλιο Έρευνας για τις Μεταφορές της Ακαδηµίας Επιστηµών Αµερικής, ΙΜΕΤ (2009) Energy Globe Award 2009, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου µε τίτλο: Ground Coupled Heat Pumps of High Technology GROUNDHIT, ΙΤΧΗ (2009) Ευρωπαϊκό Βραβείο Descartes 2006 Τεχνολογία Hydrosol Παραγωγή υδρογόνου µε ηλιακή ενέργεια και νερό, ΙΤΧΗ (2007) International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE) Technical Achievement Award, για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα: HYDROSOL, ΙΤΧΗ (2006) Αναγνώριση του ΙΜΕΤ ως Κέντρο Αριστείας σε θέµατα Ανάλυσης της δυναµικής συµπεριφοράς οδηγού, ΙΜΕΤ (2006) Global 100 Eco-Tech Award at the EXPO 2005 (Japan), για την τεχνολογία: Production of Hydrogen Through the Splitting of Water with Solar Energy (2005) European Group Technical Achievement Award, του European Association for Signal, Speech and Image Processing (EURASIP), ΙΠΤΗΛ (2005) Oronzio De Nora Foundation Prize 2004 of ISE σε θέµατα Ηλεκτροχηµικής τεχνολογίας και µηχανικής, ΙΤΧΗ (2004) Ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες Το ΕΚΕΤΑ, το µοναδικό ερευνητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας, πρωταγωνιστεί στη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηµατικούς φορείς στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές συνεργασίες του ΕΚΕΤΑ µε επιλεγµένους ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηµατικούς φορείς. 10

12 Ακαδηµαϊκοί και Ερευνητικοί Οργανισµοί: Σχεδόν όλοι οι ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της Ελλάδος, Imperial College of London, Hamburg University of Technology, University of Taiwan, Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck- Gesellschaft, Institute of Transport Economics, German Aerospace Centre, Aachen Techical University, Technical University of Denmark, Delft University of Technology, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, University of Cambridge, Royal Institute of Technology, Institute of Chemical Technology Prague, Universidad del Pais Vasco, Universite de Liege, University of Stuttgart, University of Newcastle, κτλ. Επιχειρήσεις: ΕΛΠΕ, MotorOil, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ, ΟΤΕΝΕΤ, BP, OMV, TOTAL, Borealis, Dupont, Akzo Nobel, Singapore Refining Co., Dow Chemicals, BASF, Honda, Fiat, VW, DaimlerChrysler, Volvo, Aramco, Philips Components, Intracom, Siemens, Microsoft, Motorola, Telefonica, France Telecom, Telespazio S.P.A., Thai International Freight Forwarders Association, Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), Euroheat & Power (UNICHAL), κτλ. Επίσης το ΕΚΕΤΑ έχει υπογράψει µνηµόνια επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µε τους ακόλουθους ελληνικούς και ξένους οργανισµούς: Fraunhofer-Gesellschaft, Γερµανία, (2007) Πανεπιστήµιο του Berkeley, ΗΠΑ, (2007) Interdisciplinary Institute for Collaboration and Research on Enterprise Systems and Technology (IICREST), Βουλγαρία, (2008) Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ, (2008) Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα Βασική επιδίωξη του ΕΚΕΤΑ είναι η ανάπτυξη πολύπλευρων συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και γενικότερα της χώρας, µε στόχο την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του Κέντρου. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΕΤΑ ίδρυσε την Εταιρία ιαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε ΑΠ/ΤΠΘ), η οποία σε συνεργασία µε το Γραφείο ιαµεσολάβησης του ΕΚΕΤΑ παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Πληροφόρηση, προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του Κέντρου Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα Επιπλέον, το ΕΚΕΤΑ συµµετέχει στη δηµιουργία νέων, εταιρειών (spin-off) σε εξειδικευµένους τεχνολογικούς τοµείς: VRSENSE Α.Ε.: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεµατικής, (2005) 11

13 CPERI SOLUTIONS ΕΠΕ: Εφαρµογές και αξιοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών διεργασιών, (2005) CLEAN ENERGY ΕΠΕ: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες µε εφαρµογή στα στερεά καύσιµα, (2009) PolymerS ΕΠΕ: Προηγµένο λογισµικό CAD για τις βιοµηχανίες παραγωγής πολυµερών, (2009) CERTH-Logic ΕΠΕ: Πληροφοριακά συστήµατα διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης ερευνητικών και ακαδηµαϊκών φορέων, (2010) Επίσης, το Κέντρο συµµετείχε στο συντονισµό και τη δηµιουργία του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. Επιστηµονικές και ενηµερωτικές εκδηλώσεις Το ΕΚΕΤΑ, στην προσπάθειά του να προωθήσει και να αξιοποιήσει τα επιστηµονικά και τεχνολογικά αποτελέσµατά του έχει διοργανώσει, στα 10 χρόνια λειτουργίας του, σειρά επιστηµονικών και επιχειρηµατικών συναντήσεων και διαλέξεων. Συγκεκριµένα, το ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε: 26 ιεθνή επιστηµονικά συνέδρια 22 Ενηµερωτικές εκδηλώσεις 12 Επιχειρηµατικά συνέδρια 11 Ηµερίδες 8 Επιστηµονικά συµπόσια 2 Επιστηµονικές/Επιχειρηµατικές συναντήσεις Το ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχµής αλλά και τις δυνατότητες του Κέντρου να παρέχει υψηλής στάθµης εξειδικευµένες υπηρεσίες προς τη βιοµηχανία, διοργάνωσε σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα, στα 10 χρόνια λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ, επισκέφθηκαν το Κέντρο περισσότεροι από µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου, σπουδαστές και φοιτητές ΑΕΙ. Παράλληλα, τα ερευνητικά αποτελέσµατα του Κέντρου προβλήθηκαν σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις, παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ενηµερωτικές εκπο- µπές και δηµοσιεύτηκαν σε µαζικά µέσα ενηµέρωσης του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου. Επίσης, το ΕΚΕΤΑ συµµετείχε σε τέσσερα Φεστιβάλ Επιστήµης και Τεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο, στην έκθεση Hi Tech Innovators Partenariat 2007, στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην έκθεση συστηµάτων πληροφορικής Infosystems, καθώς επίσης και σε άλλες εκθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ξάνθη, Κοµοτηνή, Φλώρινα κ.α.. 12

14 Επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους παρακάτω τοµείς: Ενέργεια Νέα µέθοδος παραγωγής υδρογόνου µε ανάπτυξη µονολιθικού αντι δραστήρα από τη διάσπαση νερού µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας Παραγωγή υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης του νερού και χρήση φωτοβολταϊκών Παραγωγή υδρογόνου από την αποσύνθεση του προπανίου σε ηλε κτροχηµικό αντιδραστήρα αγωγού πρωτονίων µε ηλεκτροχηµική µέθοδο Κελιά καυσίµου υδρογόνου Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας από ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοκαυσίµων (βιοεθανόλης, βιοντίζελ, βιοϋδρογόνου) Προώθηση της µικτής καύσης λιγνίτη µε βιοµάζα σε ποσοστό 5%, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση τόνων λιγνίτη/έτος και µείωση εκποµπών CO 2 κατά περίπου tn/έτος Περιβάλλον Προώθηση τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage CCS) Ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών για την αξιοποίηση αποβλήτων µε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο Καινοτόµες µεθοδολογίες και συσκευές για τη µέτρηση του µεγέθους και της σύστασης νανοσωµατιδίων αιθάλης Νέα καταλυτικά υλικά για την ελάττωση ΝΟx σε µονάδες καταλυτικής πυρόλυσης Προηγµένες διεργασίες µε µεµβράνες για αφαλάτωση, επεξεργασία νερού και βιοµηχανικών και αστικών λυµάτων Ανάπτυξη περιβαλλοντικών καυσίµων για καθαρή αυτοκίνηση ιαχείριση και ποιότητα υδάτινων πόρων 13

15 Προηγµένα Λειτουργικά Υλικά Ανάπτυξη προηγµένων υλικών: ηλεκτρονικά κεραµικά/νοή- µονα υλικά, κεραµικές µεµβράνες, καταλύτες, δοµικά κερα- µικά Ανάπτυξη βιοϊατρικών υλικών: συστήµατα απόδοσης βιοενεργών ουσιών, βιοαισθητήρες και βιοδιαγνωστικά Σχεδιασµός διεργασιών και τεχνολογιών νέων προηγµένων υλικών, µικροσωµατιδίων και κόνεων και άλλων συναφών τεχνολογιών αιχµής Αξιοποίηση τέφρας και παραπροϊόντων καύσης άνθρακα στην παραγωγή άοπλου σκυροδέµατος, συνθετικών ζεολίθων και σύνθετων κραµάτων Βιοµηχανία Πιλοτική µονάδα πυρόλυσης ισχύος 26 kw, εγκατεστηµένη και σε λειτουργία στους χώρους της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαΐδα Ανάπτυξη πιλοτικών µονάδων για την αξιολόγηση καταλυτών για διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛΠΕ, BP, AXENS κ.α.) Ανάπτυξη προηγµένου λογισµικού για βιοµηχανίες παραγωγής πολυµερών (BORΕALIS, SOLVAY, ATOFINA, DUPONT, κ.α.) Εφαρµογές τεχνητής όρασης για το βιοµηχανικό έλεγχο και την προηγµένη επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής Μοριακός έλεγχος και τυποποίηση τροφίµων, ποτών, σπόρων και προϊόντων κρέατος Βιοτεχνολογική ανάπτυξη προϊόντων από γεωργικά παραπροϊόντα Γεωργία Τρόφιµα Ανάπτυξη κα βέλτιστη παραγωγή λειτουργικών τροφίµων Γονιδιακή αλληλουχία φυτών ηµιουργία βλαστοπλάσµατος και τραπεζών σπόρων ηµιουργία βάσεων δεδοµένων για συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη γενετική των φυτών Μοριακή αποτίµηση της βιοποικιλότητας για την ορθότερη διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας του τόπου µας και του βαλκανικού περίγυρου Αξιοποίηση βιοτεχνολογιών στην παραγωγή και τον έλεγχο σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού Ανάπτυξη και εφαρµογή πρωτοκόλλου ανίχνευσης ασθένειας τρελών αγελάδων (prions) και γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών Σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής εµβολιασµένων φυταρίων λαχανικών 14

16 Νέοι γενότυποι ανθέων Βιοπληροφορική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας γονιδιωµάτων φυτών µε πρακτικές επιπτώσεις στην ποιότητα και ποσότητα της αγροτικής παραγωγής Βιοδιαγνωστικά tests για γενετικά τροποποιηµένα φυτά και τρόφιµα Επιστήµες Υγείας Εφαρµογές τηλεϊατρικής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ια-δικτυακά εργαλεία για την προώθηση της ιατρικής παρακολούθησης (telemonitoring) και της φροντίδας από απόσταση (telecare) Επεξεργασία βιοϊατρικών δεδοµένων από λεµφώµατα του αιµοποιητικού ιστού µε τη βοήθεια τεχνολογιών βιοπληροφορικής και στόχο την προσωποποιηµένη πρόγνωση και θεραπεία Οργάνωση πληροφορίας και παραγωγή γνώσης από ηλεκτρονική βιβλιογραφία (text mining) για ενίσχυση της ιατρικής και διατροφικής έρευνας Προτυποποίηση και επεξεργασία ιατρικής πληροφορίας Συστήµατα νόησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου µηχανής Βιοϊατρική µηχανική, µηχανική κυττάρων και ιστών Μηχανική βιοσκελετικών συστηµάτων και βιοηλεκτρονική Μοριακή ιατρική, γενετική βάση νοσηµάτων Συστήµατα αποδέσµευσης φαρµάκων Μεταφορές Ανάπτυξη και λειτουργία του Κόµβου ΙΜΕΤ πληροφόρησης στον τοµέα των µεταφορών στην Ελλάδα, και υποβοήθηση της µελέ της συστηµάτων κυκλοφορίας και µεταφορών µε ειδικά λογισµικά Προηγµένα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού και ιδιαίτερα των ατόµων µε αναπηρία Σύστηµα εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησης ανάλογα µε τον οδικό κίνδυνο Προηγµένα συστήµατα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των εµπορευµατοκιβωτίων (containers) σε όλη την αλυσίδα µεταφοράς και στους τερµατικούς σταθµούς Συστήµατα πληροφόρησης των µετακινουµένων, σε πραγµατικό χρόνο, για αύξηση της κινητικότητας και διευκόλυνση των µετακινήσεων (infomobility) Ευφυή συστήµατα αστικής κινητικότητας και ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας (προωθείται εφαρµογή στην κεντρική περιοχή Θεσσαλονίκης) 15

17 Ευφυή συστήµατα διαχείρισης εµπορευµατικών µεταφορών (διαχείριση στόλου, εφαρµογές logistics) Πρότυπα συστήµατα εκπαίδευσης στον τοµέα των µεταφορών µε πολυµέσα (εκπαίδευση οδηγών και εκπαιδευτών οδηγών- εκπαίδευση µαθητών σε σχολεία) Πολυµέσα & Ηλεκτρονικό Εµπόριο Ανάπτυξη δικτυακών εργαλείων για την επεξεργασία πολυµεσικού περιεχοµένου Τρισδιάστατη εικονική παρουσίαση ενός εκθεσιακού χώρου Εφαρµογή λογισµικού για την προστασία πολυµέσων Εργαλείο οµότιµης επικοινωνίας Peer-to-Peer χρηστών στο διαδίκτυο Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ: ιασυνδεόµενοι µικρόκοσµοι πολυµέσων για τη διαθεµατική διερεύνηση της Γης Ολοκληρωµένο σύστηµα εκπαίδευσης ατόµων µε µειωµένη όραση και τυφλών εκ γενετής που βασίζεται σε απτικές τεχνικές εικονικής πραγµατικότητας Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη θεµατική ενότητα της Θρησκευτικής Αγωγής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Σύστηµα για τη δηµιουργία πειραµατικών εργαστηρίων εξ αποστάσεως µε χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση Υποδοµές βιοπληροφορικής και υπολογιστικής βιολογίας για βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και εκπαίδευση 16

18 ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Πρωτότυπα επιστηµονικά και τεχνολογικά αποτελέσµατα των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ έχουν κατοχυρωθεί σε 33 διπλώ- µατα ευρεσιτεχνίας (patents): Catalyst supporting honeycomb and method of manufacturing the same, (2008), A.G. Konstadopoulos (US 2008/ , US 2008/ ) Exhaust gas purifying apparatus, (2008), A.G. Konstadopoulos (US 2008/ , US 2008/ , US 2008/ , EP ) Particulate matter detection sensor, (2008), A.G. Konstadopoulos (US 2008/ , US 2008/ ) Process of producing a catalytic coating and catalyst filters, (2007), A.G. Konstadopoulos (EP ) Gas-solid phase reaction, (2006), A.G. Konstadopoulos (CA , WO , EP , US 2009/ ) Σύστηµα διασύνδεσης αισθητήρων και παροχής επεξεργασµένης πληροφορίας µέσω σηµασιολογικής διάχυσης γνώσης, (2005), Π. Μήτκας (GR ) Αντικείµενο, µέθοδος και διαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών δεικτοδότησης, οργάνωσης και έξυπνης αναζήτησης οπτικών δεδοµένων (εικόνα, βίντεο) µε βάση το περιεχόµενο, (2005), Ι. Κοµπατσιάρης (GR ) Αντικείµενο, µέθοδος και διαδικασία ανάπτυξης προηγµένων εφαρµογών πληροφορικής µε τη χρήση εικονικής πραγµατικότητας, (2004),. Τζοβάρας (GR ) Prion protein-binding peptide sequences, (2004), Th. Sklaviades (WO 2004/037854) Method of producing a multilayer microelectronic substrate, (2003), V.T. Zaspalis (US , WO ) Hybrid electronic device comprising a low-temperature-cofired-ceramic LTCC-tape, (2003), V.T. Zaspalis (US , WO 03/100799) Composition for dielectric ceramics, (2003), V.T. Zaspalis (WO ) Dielektrische Keramische Zusammensetzung, (2003), V.T. Zaspalis (DE ) Verfahren zum Herstellen eines aus mehreren Schichten bestehenden microelektronischen Substrats, (2003), V.T. Zaspalis (DE ) Magnetodielektrisches keramisches verbundmaterial, vervahren zu zeiner herstellung, verwendung und multifunktionelle komponent daraus, (2003), V.T. Zaspalis (DE ) Method and Protontype Reactor for Ammonia Synthesis at Atmospheric Pressure, (2002), V.T. Zaspalis (EP B1) Bonding materials, (2002), C. Kiparissides (US 6,335,386, WO 98/22549) Μέθοδος και αντιδραστήρας σύνθεσης αµµωνίας σε ατµοσφαιρική πίεση, (1999), Μ. Στουκίδης (GR ) Μέθοδος και διάταξη επιβαλλόµενης παλλόµενης ροής σε στήλες µε πληρωτικό υλικό, (1998), Α. Καράµπελας (GR ) New polymer membranes prepared from polysulfone and polyimide blends for separation of industrial gas mixtures, (1997), G. P. Sakellaropoulos (EP A2, GR ) Encapsulation within a cross-linkable polymeric material and compositions so obtained, (1994), C. Kiparissides (WO 94/07597) 17

19 ΕΚΕΤΑ Εγκαίνια εργαστηρίων µεγάλου ύψους ΙΤΧΗ, Σεπτέµβριος 2000 ^ Εκδήλωση από τη θεµελίωση των κτιρίων των Ινστιτούτων ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ, ΙΝΑ, Ιούνιος 2003 ^ ^ Επίσκεψη του Επιτρόπου της Ε.Ε., κ. Philippe Busquin, και του Υπ. Έρευνας της Τυνησίας, κ. Shador Korbi, Ιούνιος 2003 ^ Από την εκδήλωση για τα 5 χρόνια λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ, Μάρτιος 2005 ^ Ηµερίδα Ινστιτούτου Μεταφορών, Νοέµβριος 2004 Χριστουγεννιάτικη γιορτή προσωπικού ΕΚΕΤΑ, εκέµβριος 2004 ^ 18

20 ΕΚΕΤΑ Εγκαίνια αµφιθεάτρου ΕΚΕΤΑ, Ιανουάριος 2007 ^ Τιµητική βράβευση του Οµότιµου Ερευνητή, κ. Α. Καράµπελα, από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, καθ. Κ. Κυπαρισσίδη, Νοέµβριος 2009 ^ Από τα εγκαίνια των Ινστιτούτων ΙΠΤΗΛ, ΙΝΑ, > Νοέµβριος 2008 ^ 3 ο Συνέδριο Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας, Οκτώβριος 2009 ^ 2ο Συνέδριο Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας, Μάιος 2008 < Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας προσωπικού ΕΚΕΤΑ, Φεβρουάριος

21 Κεντρική ιεύθυνση ΕΚΕΤΑ Αποστολή Η Κεντρική ιεύθυνση (Κ ) του ΕΚΕΤΑ εποπτεύει, συντονίζει και διαχειρίζεται τα διοικητικά, οικονοµικά και αναπτυξιακά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριµένα, η Κ είναι υπεύθυνη για θέµατα προσωπικού, κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΕΚΕΤΑ, προµήθειας υλικών και πειραµατικών διατάξεων, είσπραξης όλων των οικονοµικών οφειλών προς το Κέντρο, οικονοµικής παρακολούθησης όλων των ερευνητικών προγραµµάτων που εκτελούνται στο Κέντρο, νο- µικών υποθέσεων και επικοινωνίας µε όλους τους ηµόσιους, ιδιωτικούς και ξένους φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το ΕΚΕΤΑ, κλπ. Η λειτουργία της Κεντρικής ιεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ υποστηρίζεται από τις Μονάδες: Γραφείο Προέδρου ιοικητικών Υπηρεσιών Οικονοµικών Υπηρεσιών Παρακολούθησης Προγραµµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστηµάτων Γραφείο ιαµεσολάβησης Το ΕΚΕΤΑ διαθέτει επίσης υπηρεσία επιστηµονικής πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και βιβλιοθήκης για παροχή και διάχυση της επιστηµονικής πληροφόρησης και γνώσης, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στους ερευνητές του ΕΚΕΤΑ και άλλων συνεργαζόµενων µε το ΕΚΕΤΑ ερευνητικών, εκπαιδευτικών, δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Προσωπικό Η ιεύθυνση του Κέντρου απασχολεί σήµερα 47 οικονοµικούς, διοικητικούς, επιστηµονικούς, τεχνικούς και βοηθητικούς υπαλλήλους. Συνεδριακό Κέντρο Το ΕΚΕΤΑ διαθέτει ένα σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο περιλαµβάνει: Το Αµφιθέατρο Βεργίνα (140 ατόµων) Την αίθουσα συνεδριάσεων Ζέφυρος (25 ατόµων) Την αίθουσα συνεδριάσεων Αίολος (40 ατόµων) Χώρο εστίασης/ δεξιώσεων (φουαγιέ) Χώρο υποδοχής/ γραµµατείας 20

22 Το άρτια εξοπλισµένο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ διατίθεται σε ηµόσιους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις, Πανεπιστηµιακούς και Ερευνητικούς Φορείς, Επιµελητήρια, κλπ. για εκδηλώσεις επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, επαγγελµατικού ή επιχειρηµατικού χαρακτήρα. Επιστηµονικά Συνέδρια 1 ο Συνέδριο Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στη Θεσσαλονίκη, 9-10 Μαρτίου, ο Συνέδριο Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στη Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου, ο Συνέδριο Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στη Θεσσαλονίκη: Καινοτοµία & Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες στους Τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Βιοτεχνολογίας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Επιστηµών Υγείας, 9 Οκτωβρίου, 2009 Ηµερίδα µε θέµα Algae: The Energy Supplier of the Future, 19 Νοεµβρίου, 2009 my Certh Η Κεντρική ιεύθυνση του ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια της αυτοµατοποίησης και απλοποίησης των διοικητικών και οικονοµικών διαδικασιών της έχει αναπτύξει ένα νέο διαδικτυακό σύστηµα µηχανοργάνωσης ερευνητικών οργανισµών, το mycerth, που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και φιλικότητας προς το χρήστη. Συνοπτικά το µηχανογραφικό σύστηµα mycerth αποσκοπεί στη διοικητική και οικονοµική διαχείριση ερευνητικών φορέων, καθώς και τη διαχείριση επιστη- µονικής γνώσης, παρέχοντας: Ολοκληρωµένη διαχείριση και διάχυση πληροφοριών Μείωση γραφειοκρατίας Καλύτερη οικονοµική διαχείριση πόρων αύξηση της διαφάνειας Γραφείο ιαµεσολάβησης Στην Κεντρική ιεύθυνση του ΕΚΕΤΑ λειτουργεί το Γραφείο ιαµεσολάβησης µε βασικό στόχο την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται µε την εξέλιξη της σταδιοδροµίας των ερευνητών. Από το 2003, το Γραφείο ιαµεσολάβησης του ΕΚΕΤΑ συντονίζει το ελληνικό δίκτυο EURAXESS (www.euraxess.gr), η αποστολή του οποίου είναι η επίλυση όλων των θεµάτων που συνδέονται µε την κινητικότητα των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Το 2006, µετά από απόφαση της ΓΓΕΤ, το Γραφείο ιαµεσολάβησης του ΕΚΕΤΑ ορίστηκε ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραµµα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου. Βασική αρµοδιότητα του ΕΚΕΤΑ ως Εθνικό Σηµείο Επαφής (ΕΣΕ) είναι να παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση και τεχνική βοήθεια σε νέους αλλά και έµπειρους ερευνητές που ενδιαφέρονται για τις δράσεις τουπρογράµµατος Marie Curie. 21

23 Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Αποστολή Κύρια αποστολή του ΙΤΧΗ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της βιοµηχανικής καινοτοµίας µέσω της διεξαγωγής βασικής και εφαρ- µοσµένης έρευνας σύµφωνα µε τις τεχνολογικές ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Συγκεκριµένα, οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΤΧΗ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση ενέργειας, την αξιοποίηση ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων, την παραγωγή νέων προηγµένων υλικών και τη βελτιστοποίηση των βιοµηχανικών διεργασιών. Ερευνητικές Κατευθύνσεις Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις και Εργαστήρια του ΙΤΧΗ είναι: Προηγµένα Χηµικά και Βιοχηµικά Συστήµατα Παραγωγής Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίµων & Υδρογονανθράκων Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυµερών Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές ιεργασίες Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ιεργασιών Τεχνολογίες Σωµατιδίων και Προηγµένων Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωµατιδίων και Αερολυµάτων Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών Ερευνητικό Προσωπικό Το επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ΙΤΧΗ περιλαµβάνει: 10 κύριους ερευνητές, 31 µεταδιδακτορικούς ερευνητές, 10 συνεργαζόµενα µέλη ΕΠ, 41 ειδικούς λειτουργικούς και τεχνικούς επιστήµονες, 30 υπαλλήλους υποστήριξης έρευνας, 17 υποψήφιους διδάκτορες µε υποτροφία και 11 προπτυχιακούς υπότροφους. Κτιριακές Υποδοµές & Επιστηµονικός Εξοπλισµός Το ΙΤΧΗ στεγάζεται σε χώρο συνολικής επιφάνειας τ.µ. και διαθέτει εξαιρετικές πειραµατικές διατάξεις, εργαστηριακής και πιλοτικής κλίµακας, υποστηριζόµενες από υψηλής ποιότητας αναλυτικό εξοπλισµό. Η συνολική αξία του εργαστηριακού και αναλυτικού εξοπλισµού που διαθέτει σήµερα το ΙΤΧΗ ανέρχεται σε 19 Μ. 22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ Δεκέμβριος 2006 Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του ΕΚΕΤΑ Στόχοι του ΕΚΕΤΑ Διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Απολογισμός Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Απολογισμός Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ 2005 2010 Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2010 Απολογισμός Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ 2005 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΕΚΕΦΕ «Δ» σήμερα. 600 στρέμματα 2 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Επίλυση μεγάλων προκλήσεων έρευναs σε περιοχές αιχμής (Solving grand

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ Σεπτέμβριος 2007 1 Απολογισμός των πρώτων 24 μηνών της Διοίκησης του ΕΚΕΤΑ 2 Περιεχόμενα Ανάπτυξη υποδομών ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ 13 Φεβρουαρίου 2009 1 Περιεχόμενα v ΑνάπτυξηΕΚΕΤΑ 2005 2008 v Οικονομική Ανάλυση ΕΚΕΤΑ v Μηχανογραφικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr Απρίλιος 2015 Τα αντικείμενα της

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές

Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές Α. Γ. Κωνσταντόπουλος ιευθυντής Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ )

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ypan.gr/c_announce/45_3852_cms.htm

http://www.ypan.gr/c_announce/45_3852_cms.htm Page1 of 5 search : Ομιλίες υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και υφυπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου στα εγκαίνια της έκθεσης του ΕΚΕΤΑ. 16/4/2007 Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Λεωνίδας Αντωνίου Προϊστάµενος Τοµέα Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα