Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης"

Transcript

1 Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης Βασίλειος Χαρίσκος, Φάμπιαν Κλάινε, Μάνφρεντ Κένινγκσταϊν & Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 1 Περίληψη: Η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρεάζει τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων για τις προοπτικές τους μακροπρόθεσμα. Με την χρήση ερωτηματολογίου συγκρίνουμε τις προσδοκίες ελλήνων και γερμανών φοιτητών και φοιτητριών αναφορικά με την εξέλιξη του εισοδήματος τους και την δυσκολία να βρουν εργασία σύμφωνη με τα προσόντα τους. Οι έλληνες συμμετέχοντες αναμένουν μόνο μια μικρή διαφορά στις αποδοχές των εργαζομένων με ανώτατη εκπαίδευση συγκριτικά με τους εργαζόμενους με μέση εκπαίδευση. Επίσης, οι έλληνες φοιτητές αναμένουν να έχουν μεγάλες δυσκολίες να βρουν μια κατάλληλη εργασία μετά την αποφοίτησή τους. Επομένως, τα κίνητρα για την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου είναι σχετικά χαμηλά. Οι κ.κ. Χαρίσκος, Κλάινε και Κένινγκσταϊν, είναι στο Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Nordhäuser Straße 63, D Erfurt. Ο κ. Κένινγκσταϊν συνεργάζεται επίσης με το Ινστιτούτο IZA και είναι ο αλληλογραφών συγγραφέας: Ο κ. Παπαδόπουλος είναι στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 1 Εισαγωγή Τι σκέφτονται οι έλληνες φοιτητές για το οικονομικό τους μέλλον καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με την τρέχουσα οικονομική κρίση; Πόσο μεγάλες είναι οι απώλειες εισοδήματος που αναμένουν; Πόσο εκτιμούν τα οικονομικά οφέλη ενός πανεπιστημιακού πτυχίου; Για πόσο καιρό εκτιμούν ότι θα αναζητούν μια θέση εργασίας που να ταιριάζει με τα προσόντα τους; Και πόσο έντονη είναι η προθυμία τους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό; Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τις σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Οι διάφορες ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες εισοδήματος επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο. Η αύξηση της ανεργίας έχει πλήξει περισσότερο τους νέους και τα άτομα μέσης ηλικίας, ενώ οι περικοπές μισθών και συντάξεων καθώς και οι πολλαπλές νέες φορολογικές νομοθεσίες έχουν καταστήσει ελλειμματικά τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Οι έλληνες φοιτητές αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Είναι το μελλοντικό εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της χώρας τους και αναμφισβήτητα αποτελούν το τμήμα εκείνο της ελληνικής κοινωνίας που ουσιαστικά δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Οι εκτιμήσεις των νέων φοιτητών σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς εργασίας, θα μπορούσαν να αναδείξουν την επικείμενη διαρροή εγκεφάλων. Στις 24 Νοεμβρίου 2011, διενεργήσαμε μια έρευνα με ερωτηματολόγια, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ζητήματα. Ειδικότερα συλλέξαμε ατομικά στοιχεία για τις προσδοκίες σχετικά με την εξέλιξη των καθαρών εισοδημάτων, την διάρκεια της αναζήτησης εργασίας και την διεθνή κινητικότητα της εργασίας από τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ερφούρτης στην Γερμανία. Ενδιαφερόμαστε πρωτίστως για τα δεδομένα που αφορούν τους έλληνες φοιτητές. Τα στοιχεία των γερμανών φοιτητών χρησιμοποιούνται ως ένα ενδιαφέρον σημείο αναφοράς. Η Γερμανία επηρεάστηκε λιγότερο από τη κρίση χρέους της ευρωζώνης, συνεπώς οι προσδοκίες των γερμανών φοιτητών έχουν διαμορφωθεί σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Επιπλέον τα στοιχεία σχετικά με τους γερμανούς φοιτητές χρησιμεύουν στον έλεγχο για συστηματικά λάθη όσον αφορά στη διαμόρφωση των προσδοκιών. Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης μας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Πρώτον, οι έλληνες φοιτητές αναμένουν μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος, τόσο για τα άτομα με μέση εκπαίδευση όσο και για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση. Επιπλέον, θεωρούν μικρά τα απόλυτα και σχετικά οφέλη της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεύτερον, οι έλληνες φοιτητές εκφράζουν εντονότερη προθυμία να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό σε σύγκριση με τους γερμανούς φοιτητές. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι οι έλληνες φοιτητές πιστεύουν ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο για να βρουν εργασία αντίστοιχη με τα προσόντα τους. Η εργασία εκτυλίσσεται ως εξής: Η επόμενη ενότητα σκιαγραφεί την κατάσταση στην Ελλάδα κατά την περίοδο της συλλογής των στοιχείων. Στην συνέχεια (στην ενότητα 3) εξηγούμε τη δομή του ερωτηματολογίου και τις ιδέες, στις οποίες βασίζονται οι ερωτήσεις. Η ενότητα 4 παρουσιάζει την ανάλυση δεδομένων και τα αποτελέσματα. Στην ενότητα 5, παρουσιάζουμε τα τελικά συμπεράσματα. 2 Η οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2011 Το 2011, η Ελλάδα ήταν σε βαθιά ύφεση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η αναμενόμενη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ ήταν -5,5% στο τέλος του έτους και μια πρόσθετη μείωση της τάξης του -2,8% είχε προβλεφθεί για το έτος Η ανεργία ήταν στα 16,5% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού 5

3 εκατομμυρίων ατόμων, φθάνοντας το 42% στους άτομα ηλικίας ετών. Η κυβέρνηση αναμενόταν να απολύσει εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα μέχρι το 2015 για να εφαρμόσει ένα ειδικό σύστημα εργασιακής εφεδρείας το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει την ανεργία ακόμα υψηλότερα. Επιβλήθηκαν νέοι φόροι και υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, συμπεριλαμβανομένου του φόρου αλληλεγγύης και του έκτακτου φόρου στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ταυτόχρονα, οι μισθοί μειώθηκαν περίπου 25-30% κατά μέσον όρο σε σύγκριση με το επίπεδο τους το έτος Επιπλέον τα μέτρα λιτότητας συμπεριλάμβαναν την κατάργηση ή συγχώνευση δημόσιων οργανισμών και βαθιές περικοπές των μισθών και των ειδικών παροχών των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με το ελληνικό προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2011, το δημόσιο χρέος ήταν 383 δισεκατομμύρια ευρώ (ESA 95), αντιπροσωπεύοντας το 174% του ΑΕΠ του 2011 το οποίο ήταν 202 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2012, αναμενόταν αύξηση του χρέους στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ (186% του ΑΕΠ των 215 δισ. ευρώ), παρά τις προσπάθειες για δημοσιονομική προσαρμογή και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν το 2012 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Τον Οκτώβριο του 2011, η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν αναγκαία για να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο με στόχο το επίπεδο του 120% του ΑΕΠ μέχρι το Mετά τη σύνοδο κορυφής, η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου για την διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος για την πολιτική της κυβέρνησης, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που τελικά οδήγησαν στην παραίτηση του κ. Παπανδρέου. Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουκάς Παπαδήμος ανέλαβε την διακυβέρνηση ως νέος πρωθυπουργός με την υποστήριξη ενός τριμερούς συνασπισμού αποτελούμενου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ, την Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2011 ήταν αβέβαιο αν τα μέλη την Eurogroup θα συμφωνoύσαν να καταβάλουν την 6η δόση του δανείου του Μαΐου 2010 (8 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα ταμειακά αποθέματα αρκούσαν μέχρι στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι, για το ελληνικό κοινό η απειλή της πτώχευσης ήταν εμφανής. 3 Κατασκευή του Ερωτηματολογίου Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1.1 έως 1.6), ρωτήσαμε τους φοιτητές να αναφέρουν πως αντιλαμβάνονται την εξέλιξη των εισοδημάτων και της φορολόγησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), τις δυσκολίες τους στην εύρεση εργασίας στη χώρα καταγωγής τους και την προθυμία τους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Ένα βασικό στατιστικό στοιχείο της ατομικής ευημερίας είναι το ετήσιο καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ένα άτομο. Στόχος μας ήταν να ανακαλύψουμε τις υποκειμενικές εκτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με το ποσό αυτό. Ζητώντας απλά από τους φοιτητές να αναφέρουν τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη του καθαρού εισοδήματος μας φάνηκε προβληματικό, διότι θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση μεταξύ καθαρού και ακαθάριστου εισοδήματος. Επομένως, αποφασίσαμε να δώσουμε πρώτα ένα σημείο αναφοράς για το ακαθάριστο εισόδημα και την φορολογία (φόρος εισοδήματος και εισφορά κοινωνικής ασφάλισης από τον εργαζόμενο) και να ζητήσουμε στη συνέχεια να αναφέρουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την εξέλιξη του ακαθάριστου εισοδήματος και του φορολογικού συντελεστή. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις απαντήσεις για να υπολογίσουμε τις προσδοκίες των φοιτητών για το καθαρό εισόδημα. Ειδικότερα, ενημερώσαμε τους συμμετέχοντες ότι σύμφωνα με την EUROSTAT το μέσο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των αγάμων στην Ελλάδα ήταν ευρώ για το έτος 2009 ( ευρώ στην Γερμανία). Επίσης, ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με την EUROSTAT ο φορολογικός συντελεστής στο

4 εισόδημα συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του εργαζομένου για κοινωνική ασφάλιση ήταν 20,82% (41,32% στην Γερμανία). Με βάση αυτές τις πληροφορίες ζητήθηκε από τους φοιτητές να δώσουν, π.χ., μία εκτίμηση για την εξέλιξη αυτών των στατιστικών στοιχείων για τα έτη 2011 και Στο εξής αναφερόμαστε στις εκτιμήσεις των φοιτητών ως «προσδοκίες». Κατ αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι έχουμε αποφύγει την ενδεχόμενη σύγχυση μεταξύ καθαρού και ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης, πιστεύουμε ότι ήταν χρήσιμο να προσφέρουμε μια κοινή βάση για την διαμόρφωση των προσδοκιών. Φυσικά, το ακαθάριστο εισόδημα και το ποσοστό του φόρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των προσδοκιών για το καθαρό εισόδημα. Η ερώτηση 1.1 αφορά την εξέλιξη του εισοδήματος και των φόρων ενός μέσου ατόμου (σημείο αναφοράς) για τα έτη 2011 και Οι απαντήσεις αυτές μας δείχνουν την αντίληψη των φοιτητών σχετικά με την εξέλιξη του εισοδήματος για τα δύο χρόνια πριν από την πραγματοποίηση της μελέτη μας καθώς και για τα επόμενα δύο χρόνια. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε τις εκτιμήσεις τους για τα έτη 2011 και 2013 έτσι ώστε να καταγράψουμε την αποτίμησή τους για τις αλλαγές που συνέβησαν στο παρελθόν αλλά και για αυτές που θα έρθουν στο μέλλον. Η ερώτηση 1.2 αφορά την εξέλιξη του εισοδήματος και των φόρων για τους εργαζόμενους με πανεπιστημιακό πτυχίο. Η σύγκριση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1.2 και 1.1 μας πληροφορεί πως αντιλαμβάνονται την εξέλιξη του σχετικού εισοδήματος των πτυχιούχων πανεπιστημίου σε σχέση με τα άτομα με μέση εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές θα ανήκουν στο τμήμα του εργατικού δυναμικού με ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι, οι προσδοκίες αυτής της ομάδας μπορούν να υποδείξουν ακόμη καλύτερα τις μελλοντικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Η ερώτηση 1.3 αφορά την εκτίμηση της προσδοκώμενης εισοδηματικής κατάστασης των ιδίων των συμμετεχόντων. Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν ποιο έτος εκτιμούν ότι θα αρχίσουν να εργάζονται μετά την αποφοίτηση τους, τις ετήσιες αποδοχές κατά το πρώτο έτος εργασίας και το ποσοστό των πληρωμών για τον φόρο εισοδήματος και την κοινωνική ασφάλιση. Η ερώτηση ζητά το εισόδημα και τον φόρο με την προϋπόθεση της έναρξης της απασχόλησης και όχι απλά το εισόδημα κατά το πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση, για να αποφύγουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από εκτιμωμένους χρόνους ανεργίας. Η ερώτηση 1.4 μετρά την εκτιμώμενη δυσκολία για την εύρεση κατάλληλης εργασίας στο εσωτερικό. Ζητήσαμε από τους φοιτητές να θεωρήσουν όχι οποιαδήποτε εργασία αλλά την εργασία εκείνη που να ταιριάζει στην εκπαίδευσή τους. Η ευημερία και η ικανοποίηση από την εργασία εξαρτώνται κυρίως από την εναρμόνιση της εργασίας με τα προσωπικά προσόντα. Τέλος, οι ερωτήσεις 1.5 και 1.6 αφορούν την προθυμία των φοιτητών να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό και την εκτίμησή τους σχετικά με την μέση προθυμία των συμφοιτητών τους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της «διαρροής εγκεφάλων» που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δηλαδή της απώλειας εργατικού δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου εξ αιτίας της μετανάστευσης. Οι ερωτήσεις 2.1 έως 2.5 αφορούν προσωπικά στοιχεία των φοιτητών (ηλικία, φύλο, εθνικότητα αριθμός εξάμηνων, κλάδος σπουδών) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μερική ανάλυση όταν είναι απαραίτητο. Τέλος, οι ερωτήσεις 3.1 έως 3.10 αφορούν αποφάσεις στο παιχνίδι λοταρίας του Holt και Laury (2002). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουμε τις προσωπικές στάσεις απέναντι στον κίνδυνο. Ατομικοί παράμετροι κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών (το φύλο, κλπ.) ως ερμηνευτικές μεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης. Δεδομένης της μελλοντικής οικονομικής αβεβαιότητας, θεωρήσουμε ότι οι στάσεις απέναντι στον κίνδυνο να παίζουν ενδεχομένως κάποιο ρόλο

5 4 Αποτελέσματα 4.1 Το σύνολο των δεδομένων Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τις απαντήσεις 234 φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (δείγμα Θεσσαλονίκη ή Ελλάδα) και 87 φοιτητών του Πανεπιστημίου της Ερφούρτης (δείγμα Ερφούρτη ή Γερμανία). Τα ελληνικά στοιχεία συλλέχθηκαν στις 23 Νοεμβρίου, 2011 και τα γερμανικά στοιχεία συλλέχθηκαν στις 24 Νοεμβρίου, Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, εθνικότητα, κλάδος σπουδών, ηλικία και αριθμό εξάμηνων). Πίνακας 1: Προσωπικά χαρακτηριστικά Ελλάδα Γερμανία Μέγεθος δείγματος Άρρενες 52 % 52 % Γηγενείς 95 % 99 % Ηλικία % 26 % Εξάμηνο = 1 92 % 91 % Οικονομικά 96 % 37 % Οι περισσότεροι φοιτητές σπουδάζουν οικονομικά και βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο. Περίπου οι μισές είναι γυναίκες. Οι έλληνες φοιτητές είναι κάπως νεότεροι σε σύγκριση με τους γερμανούς, λόγω της χαμηλότερης ηλικίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό σχολικό σύστημα. Η διάμεση ηλικία είναι 18 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Ερφούρτη. Ενώ σχεδόν όλοι οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη (97%) σπουδάζουν οικονομικά, το δείγμα είναι περισσότερο μικτό στην Ερφούρτη, όπου μόνο το 36,8% των συμμετεχόντων σπουδάζουν οικονομικά ως κύριο ή δευτερεύοντα κλάδο σπουδών. Ωστόσο, πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν Staatswissenschaften που είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μελέτης που περιλαμβάνει τρεις τομείς (οικονομικά, νομικά και κοινωνικές επιστήμες) κατά το πρώτο έτος των σπουδών. Επομένως το 89.8% των φοιτητών στην Ερφούρτη έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον κάποια οικονομικά μαθήματα. Στη συνέχεια, εκτός αν δηλώνεται το αντίθετο, όλες οι αναλύσεις δεδομένων θα έχουν ως βάση γηγενείς φοιτητές, δηλαδή, χρησιμοποιούμε μόνο έλληνες συμμετέχοντες από το δείγμα Ελλάδα και γερμανούς συμμετέχοντες από το δείγμα Γερμανία. Αυτό περιλαμβάνει 96,3% του συνόλου των συμμετεχόντων (95,3% από το δείγμα Ελλάδα και 98,9% από το δείγμα Γερμανία). 4.2 Προσδοκίες για την Εξέλιξη του Καθαρού Εισοδήματος Ο πίνακας 2 συνοψίζει τις προσδοκίες για την εξέλιξη του καθαρού εισοδήματος. Δείχνει τις διάμεσες απαντήσεις για τα δείγματα Ελλάδα και Γερμανία χωριστά. 1 Πίνακας 2: Καθαρό εισόδημα για ένα Μονομελές Νοικοκυριό Έτος Ελλάδα Γερμανία EUROSTAT Προσδοκίες Προσδοκίες (Πανεπιστημιακό Πτυχίο) EUROSTAT Όριο Φτώχειας Αναφέρουμε τους διάμεσους των απαντήσεων αντί για τους μέσους όρους για να αποφύγουμε προβλήματα ευρωστίας με τις ακραίες τιμές (robustness against outliers).

6 Σύμφωνα με τον πίνακα, οι έλληνες φοιτητές εκτιμούν το μέσο ετήσιο εισόδημα (μονομελές νοικοκυριό) να μειωθεί κατά περίπου ευρώ από το 2009 έως το 2011 και κατά περίπου ευρώ από το 2011 έως το Συνολικά η μείωση φτάνει το 27,8% (από 14,681 ευρώ στα 10,600 ευρώ). Αντιθέτως, οι γερμανοί φοιτητές εκτιμούν το μέσο ετήσιο εισόδημα να μείνει σχεδόν σταθερό. Οι διαφορές μεταξύ των προσδοκιών των ελλήνων και γερμανών φοιτητών είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο του 0,1% σύμφωνα με τους έλεγχους Mann-Whitney U-tests (p <0,001). 1 Οι εκτιμήσεις για το καθαρό εισόδημα για τα άτομα με πανεπιστημιακό πτυχίο διαφέρουν ακόμα περισσότερο μεταξύ των γερμανών και των ελλήνων φοιτητών. Στην Ελλάδα οι φοιτητές εκτιμούν ότι το εισόδημα θα μειωθεί ενώ στη Γερμανία ότι θα παραμείνει σταθερό. Ακόμη πιο σημαντική είναι η διαφορά των προσδοκώμενων αποδοχών μεταξύ των ατόμων με μέση εκπαίδευση και ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η διαφορά είναι περίπου 3,5% για το έτος 2009 ( ευρώ σε σύγκριση με ευρώ) και 0,4% για το Στη Γερμανία η διαφορά είναι σταθερή και περίπου στο 25%. Ο έλεγχος Wilcoxon-Matched-Pairs-Signed-Ranks δείχνει σημαντικά υψηλότερο εισόδημα για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση για τα δύο δείγματα (TH: p = 0.028, EF: p < 0.001). Ωστόσο η διαφορά είναι οικονομικά σημαντική μόνο για την Γερμανία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι γερμανοί φοιτητές αναμένουν σημαντικά οφέλη από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενώ οι έλληνες φοιτητές δεν τα αναμένουν, τουλάχιστον εάν σχεδιάζουν να βρουν εργασία στην Ελλάδα. Τα δεδομένα απεικονίζονται στο σχήμα 1 το οποίο δείχνει τα καθαρά εισοδήματα για τα έτη 2009, 2011, 2013 σε σχέση με το εθνικό όριο της φτώχειας του έτους 2010 για τους αγάμους (μονομελές νοικοκυριό) όπως αυτό παρέχεται από την EUROSTAT. Το όριο της φτώχειας ορίζεται ως το 60% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Ένα νοικοκυριό με εισόδημα κάτω από αυτό το όριο θεωρείται φτωχό. Στην Ελλάδα το όριο της φτώχειας για ένα μονομελές νοικοκυριό το 2010 ήταν ευρώ ενώ για την Γερμανία ευρώ (βλ. Πίνακα 2). Σχήμα 1: Καθαρό Εισόδημα σχετικά με Εθνικό Όριο της Φτώχειας 2010 Οι γερμανοί φοιτητές αναμένουν ότι το μέσο εισόδημα θα είναι σταθερό σε περίπου 210% του επιπέδου της φτώχειας (265% για άτομα με πανεπιστημιακό πτυχίο). Αντίθετα, οι έλληνες φοιτητές αναμένουν ότι το μέσο εισόδημα θα μειωθεί από 200% του επιπέδου της φτώχειας το 2009 σε 1 Όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι που αναφέρονται είναι με δύο ουρές.

7 περίπου 150% το Έτσι, το σχετικό εισόδημα σε σύγκριση με το επίπεδο της φτώχειας του 2010 αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 50 ποσοστιαίες μονάδες! Ένα μεθοδολογικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι το εξής: Επιλέγουμε να συγκρίνουμε προσδοκώμενα εισοδήματα με το εθνικό επίπεδο της φτώχειας του 2010, παρόλο που η EUROSTAT υπολογίζει τα όρια της φτώχειας σε ετήσια βάση και τα οποία αλλάζουν κάθε χρόνο. Αν τα εισοδήματα μειωθούν στην Ελλάδα, το ελληνικό όριο της φτώχειας θα μειωθεί επίσης, επειδή η έννοια της φτώχειας που χρησιμοποιείται από την EUROSTAT μέτρα τη σχετική φτώχεια, αντί την απόλυτη φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση των εισοδημάτων δεν επηρεάζει απαραίτητα το ποσοστό της φτώχειας (δηλαδή το μερίδιο του πληθυσμού που θεωρείται φτωχό). Είναι ακόμη δυνατόν να μειωθεί το ποσοστό της φτώχειας. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το διάμεσο εισόδημα μειώνεται περισσότερο από το εισόδημα στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Εμείς όμως επιλέγουμε ένα σταθερό όριο φτώχειας έτσι ώστε να δείξουμε πόσο κοντά αναμένεται να κινηθεί το εισόδημα των σχετικά ευπόρων στην Ελλάδα στο επίπεδο που θεωρούνταν ως το όριο της φτώχειας μόνο μερικά χρόνια πριν. Τα αποτελέσματα σχετικά με την εξέλιξη του καθαρού εισοδήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Οι έλληνες φοιτητές αναμένουν μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος, τόσο για τα άτομα με μέση εκπαίδευση και για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση. Επιπλέον, θεωρούν τα απόλυτα και σχετικά οφέλη της ανώτατης εκπαίδευσης να είναι μικρά. Το μέσο εισόδημα των ατόμων αναμένεται να μειωθεί από το 200% του ελληνικού επιπέδου της φτώχειας του έτους 2010 σε περίπου 150% αυτού του επιπέδου. Αντίθετα οι γερμανοί φοιτητές αναμένουν ότι το εισόδημα θα παραμείνει πάνω από το 250% του γερμανικού επιπέδου της φτώχειας του έτους 2010 για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση. 4.3 Αναζήτηση Εργασίας και κινητικότητα Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και την κινητικότητα των δύο δειγμάτων. Πίνακας 3: Αναζήτηση Εργασίας και Κινητικότητα Ελλάδα Γερμανία Έτος Έναρξης Απασχόλησης Καθαρό Εισόδημα κατά την Έναρξη Αναζήτηση Κατάλληλης Εργασίας 2,0 έτη 0,5 years «Φεύγω στο Εξωτερικό» 44,6 %(2.0%) 37,4 %(2,5%) «Άλλοι Φεύγουν στο Εξωτερικό» 49,2 %(1.2%) 33,9 %(1,7%) Το προσδοκώμενο έτος έναρξης εργασίας (διάμεσος) είναι το 2017 στην Θεσσαλονίκη και το 2016 στην Ερφούρτη. Οι έλληνες φοιτητές αναμένουν ότι θα λάβουν ευρώ κατά το πρώτο έτος εργασίας τους που είναι περίπου το μέσο προσδοκώμενο εισόδημα για το Οι γερμανοί φοιτητές αναμένουν να λάβουν πολλά περισσότερα ( ευρώ) σε σύγκριση με τους έλληνες φοιτητές, το οποίο είναι σύμφωνο με την ανάλυση σχετικά με την εξέλιξη του προσδοκώμενου εισοδήματος που παρουσιάσαμε στο τελευταίο τμήμα. Αλλά αυτή η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη από το προσδοκώμενο επίπεδο εισοδήματος για των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση για το έτος Συνεπώς, οι φοιτητές στην Ερφούρτη φαίνεται να προβλέπουν σωστά ότι στη Γερμανία οι αποδοχές αυξάνονται σημαντικά με την αρχαιότητα. Μια εναλλακτική εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι οι φοιτητές περιμένουν το μέσο ακαθάριστο εισόδημα να μειωθεί ή οι φόροι (μαζί με τις κοινωνικές εισφορές) να αυξηθούν σημαντικά μεταξύ το 2014 και το Ωστόσο αυτή η εξήγηση δεν φαίνεται να είναι εύλογη, δεδομένης της προσδοκώμενης ανάπτυξης μέχρι το 2013 που παρουσιάσαμε στο τελευταίο τμήμα. Ο Πίνακας A.1 στο Παράρτημα δείχνει ότι το ποσοστό του φόρου κατά το χρόνο έναρξης της εργασίας αναμένεται περίπου στο ίδιο επίπεδο όπως πριν. Μάλλον είναι το ακαθάριστο εισόδημα

8 κατά το χρόνο έναρξης της εργασίας που αναμένεται να είναι μικρότερο από το μέσο επίπεδο των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση το έτος Λόγω της σταθερότητας των προσδοκιών για το χρονικό διάστημα 2009 έως 2013, έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα οι φοιτητές στην Ερφούρτη να αναμένουν μια ισχυρή μακροχρόνια οικονομική ύφεση και προτιμούμε το αποτέλεσμα της αρχαιότητας ως εξήγηση. Το αποτέλεσμα της αρχαιότητας είναι δυσδιάκριτο στο δείγμα της Θεσσαλονίκης, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, αν λάβει κανείς υπόψη την παρατηρούμενη συμπίεση των μισθών: τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση αναμένεται να έχουν περίπου όμοιες αποδοχές με τα άτομα μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, ο Πίνακας 3 αναφέρει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την εύρεση εργασίας που ταιριάζει με τα προσόντα των φοιτητών (διάμεσος 2 έτη στη Θεσσαλονίκη). Αυτό δείχνει ότι πολλοί φοιτητές αναμένουν ότι η πρώτη τους δουλειά δεν θα ταιριάζει με τα προσόντα τους. Αυτό είναι διαφορετικό στην Ερφούρτη, όπου οι φοιτητές αναμένουν να βρουν εργασία που να ταιριάζει με τα προσόντα μέσα σε 6 μήνες. Στο κάτω μέρος ο Πίνακας 3 παρουσιάζει εκτιμήσεις για τη προσδοκώμενη μετανάστευση. Παρουσιάζει την προθυμία των συμμετεχόντων να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό εκφραζόμενο ως πιθανότητα (δείτε «Φεύγω στο εξωτερικό» στον Πίνακα 3 και το ερώτημα 1.5 του ερωτηματολογίου). Η μέση πιθανότητα είναι 44,6% για τη Θεσσαλονίκη και 37,4% για την Ερφούρτη. Η διαφορά είναι ακόμη πιο έντονη για την εκτίμηση των συμμετεχόντων της μέσης προθυμία να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, εντός της κλάσης φοιτητών (δείτε «Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό» στον Πίνακα 3 και το ερώτημα 1.6 του ερωτηματολογίου). Εδώ η μέση πιθανότητα είναι 49,2% για τη Θεσσαλονίκη και 33,9% για την Ερφούρτη. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει σχετικά μικρά τυπικά σφάλματα των μέσων υποδεικνύοντας ότι οι διαφορές μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ερφούρτης είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό επιβεβαιώνεται από ελέγχους Mann-Whitney U-tests που απορρίπτoυν την μηδενική υπόθεση («Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Θεσσαλονίκης και Ερφούρτης») στα επίπεδα σημαντικότητας 5% (p = 0,028) για «Φεύγω στο εξωτερικό» και 0,1% (p < 0,001) για «Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό». Εφόσον τα τυπικά σφάλματα είναι μικρότερα για «Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό» σε σύγκριση με «Φεύγω στο εξωτερικό» το πρώτο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιο αξιόπιστη πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, η αναμενόμενη μετανάστευση για λόγους εργασίας είναι μεγάλη για τη Θεσσαλονίκη και την Ερφούρτη, δείχνοντας μια υψηλή κινητικότητα για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση. Όμως, το γεγονός ότι η πιθανότητα είναι 15,3 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη για τη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική «διαρροή εγκεφάλων» για την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το μέτρο κινητικότητας για την Θεσσαλονίκη είναι 1,45 φορές μεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιμή του μέτρου κινητικότητας της Ερφούρτης. Τα αποτελέσματα για την αναζήτηση εργασίας και τη μετανάστευση μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: οι έλληνες φοιτητές εκφράζουν μια πολύ εντονότερη προθυμία να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό σε σύγκριση με τους γερμανούς φοιτητές. Για το δείγμα Θεσσαλονίκη, η μέση αναμενόμενη πιθανότητα εξόδου από τη χώρα είναι 1,45 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή του δείγματος Ερφούρτη και φτάνει σχεδόν τις 50 ποσοστιαίες μονάδες. Η μεγαλύτερη κινητικότητα των ελλήνων φοιτητών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αναμένουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναζήτησης μιας θέσης εργασίας που να ταιριάζει με τα προσόντα τους.

9 5 Τελικά Συμπεράσματα Η παρούσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει μια ισχυρή αρνητική επίπτωση στις προσδοκίες των νέων σχετικά με τις δικές τους οικονομικές ευκαιρίες στο μέλλον. Ενώ το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να εξετάσουμε το μέγεθος της επίπτωσης και να συγκρίνουμε τις ελληνικές απαντήσεις με τις αντίστοιχες της γερμανικής ομάδας ελέγχου, έτσι ώστε να λάβουμε μια σχετική εκτίμηση του μεγέθους. Οι έλληνες φοιτητές αναμένουν σημαντικές εισοδηματικές απώλειες σε απόλυτους και σχετικούς όρους ενώ οι γερμανοί φοιτητές αναμένουν σταθερές συνθήκες. Τα χρηματικά κίνητρα για την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Οι έλληνες φοιτητές περιμένουν να αμειφθούν περίπου το ίδιο με τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ οι γερμανοί φοιτητές προσδοκούν σε σταθερά περισσότερες αποδοχές λόγω του πτυχίου. Ιδιαίτερα, οι προσδοκίες για τις αποδοχές αποδεικνύονται δραματικά διαφορετικές αν τις εκφράσουμε σε σχέση με τα εθνικά επίπεδα της φτώχειας. Στη Γερμανία οι αποδοχές για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης αναμένεται να είναι περισσότερο από 250% του επιπέδου της φτώχειας του έτους 2010, ενώ για την Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν στο περίπου 150%. Η προθυμία των ελλήνων φοιτητών να εγκαταλείψουν τη χώρα για να βρουν εργασία στο εξωτερικό είναι περίπου 1,45 φορές μεγαλύτερη από την προθυμία των Γερμανών φοιτητών. Η πιθανότητα της εξόδου είναι περίπου 50% στην ελληνική ομάδα, πράγμα που σηματοδοτεί μια σημαντική διαρροή εγκεφάλων. Η μελέτη μας προβάλλει τον οικονομικό μαρασμό που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο παρόν αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τώρα (Ιούλιος 2012) η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον χρόνο διενέργειας της μελέτης (Νοέμβριος 2011). Φαίνεται πως οι εκτιμήσεις των φοιτητών ήταν ρεαλιστικές. Δυστυχώς, τα στοιχεία μας δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε μια πιο αισιόδοξη εικόνα.

10 Παράρτημα Πίνακας A.1: Διάμεσες Προσδοκίες για το Ακαθάριστο Εισόδημα ( ) Θεσσαλονίκη ιάµεσος Ερφούρτη ιάµεσος EUROSTAT ακαθ. εισόδηµα 2009, άγαµος Q1.1 εισόδηµα Q1.1 εισόδηµα Q1.2 εισόδηµα Q1.2 εισόδηµα Q1.2 εισόδηµα Q1.3 εισόδηµα µε έναρξη απασχόλησης Πίνακας A.2: Διάμεσες Προσδοκίες στο ποσοστό των φόρων (συμπ. Εισφ. Κοιν. ασφάλισης) επί του εισοδήματος (%) Θεσσαλονίκη ιάµεσος Ερφούρτη ιάµεσος EUROSTAT ποσοστό φόρων 2009, άγαµος 20,82 41,32 Q1.1 ποσοστό φόρων ,00 42,00 Q1.1 ποσοστό φόρων ,11 42,52 Q1.2 ποσοστό φόρων ,30 43,00 Q1.2 ποσοστό φόρων ,45 44,00 Q1.2 ποσοστό φόρων ,00 45,03 Q1.3 % φόρων έτος έναρξη απασχόλησης 22,00 42,50

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

για την αγορά ακινήτων

για την αγορά ακινήτων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την αγορά ακινήτων Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. Επωνυμία όνομα Εντολέα ΠΟΜΙΔΑ Παν. Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Public Issue: Πηγές στοιχείων Κλίμακα στάσεων απέναντι στον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Γ Τρίμηνο 2009 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011 ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορούν την ύλη της Μακροοικονοµίας στα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα