ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γλώσσα Πρωτεύουσα Πολίτευμα Επί κεφαλής κράτους Διάρθρωση πολιτεύματος Επί κεφαλής κυβέρνησης Επιφάνεια Γερμανική Βερολίνο Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Ομοσπ. Πρόεδρος Horst Köhler 16 Ομόσπονδα κρατίδια Βουλή + Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Καγκελλάριος Angela Merkel ,07 τετρ. χλμ. Πληθυσμός (Δεκ. 2008) Πυκνότητα πληθυσμού 230 κάτοικοι / τετρ. χλμ. ΑΕΠ ονομαστικό (2008) δισ. ΑΕΠ / κάτοικο Νόμισμα Ευρώ (1 = 100 λεπτά) Ημερομηνία ίδρυσης 23 Μαίου 1949 Εθνική επαίτειος 3 Οκτωβρίου (γερμανική ενοποίηση) Χρονική ζώνη UTC+1 Ώρα κεντρ. Ευρώπης Διακριτικό οχημάτων D Κατάληξη διαδικτύου.de Τηλεφωνικός κωδικός 49 Περιεχόμενα Σελ. Ίδρυση εταιρείας 2 Νομικές μορφές εταιρειών 3 Διαδικασία ίδρυσης 7 Φορολογικό σύστημα εταιρείες 8 ακίνητη περιουσία 10 φόρος προστιθεμένης αξίας 10 μερίσματα, μετοχές, θυγατρικές, υποβολή 11 Απασχόληση 12 Κοινωνική ασφάλιση 15 Ευρεσιτεχνίες Σήματα 16 Κατασκευή εγκαταστάσεων 17 Νομικά μέσα 18 Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2009 Συντάκτης: Διονύσης Πρωτοπαπάς Σύμβουλος Οικ. & Εμπορ. Υποθέσεων Α Εξέλιξη κυριoτέρων μεγεθώ ν γερμανικής οικονομίας (με τα βο λή ως προ ς πρ οη γο ύμ ενο έτο ς, %, ) : πρό βλεψ η ΑΕΠ 2,5 1,3-6 1,4 Δαπάνες νοικοκυριώ ν -0,4-0,1-0,1-0,3 Κρατικές δαπάνες 2,2 2 2,4 1,8 Ακαθάριστες επενδ ύσ εις 4,3 4,4-8,1-0,3 Εξοπλι σμός 6,9 5, ,8 Πάγιες εγκαταστάσ εις 1,8 3-2,2 0,4 Εγχώ ρια ζήτηση 1,1 1,7-1,5 0,2 Εξαγ ωγέ ς 7,5 2,7-18,8 0,9 Εισ αγωγ ές ,6 0,4 Τιμές καταναλωτού 2,3 2,6 0,3 0,7 Εργατικό δυναμικό (σε εκ.) 39,8 40,3 39,8 38,8 Άνεργοι (σε εκ.) 3,78 3, 27 3,72 4,62

2 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρεία Η ίδρυση εταιρείας είναι σχετικώς εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι όμως ξεκάθαρες. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη και δεν υπάρχει περιορισμός στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων. Διαδικασία ίδρυσης Για την ίδρυση της εταιρείας απαιτούνται τα εξής βήματα: η δήλωση έναρξης δραστηριότητας σε δύο φορολογικές Αρχές: - Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt) - Φορολογική Αρχή (Finanzamt) μέσω συμβολαιογράφου να εκδοθεί δικαστική απόφαση από το τοπικό δικαστήριο (Amtsgericht). Δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τις εταιρείες τύπου GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) Ποιός δικαιούται να ιδρύσει εταιρεία Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η βασική διάκριση είναι μεταξύ πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη. Δικαιούνται να ιδρύσουν εταιρεία στην Γερμανία όπως και στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Απαιτείται μόνον να έχουν καταχωρηθεί στο τοπικό μητρώο Για την δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt) απαιτούνται τα εξής: ταυτότητα ή διαβατήριο άδεια διαμονής. Για τους πολίτες των κ-μ ΕΕ αρκεί η καταχώρηση στο τοπικό μητρώο κατοίκων (Einwohnermeldeamt) αναλόγως της δραστηριότητας μπορεί να απαιτείται άδεια από τον αρμόδιο φορέα καταβολή του απαιτούμενου τέλους κατοίκων (Einwohnermeldeamt) και να διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Πολίτες τρίτων χωρών Απαιτείται να λάβουν πρώτα άδεια εγκατάστασης (Niederlassungserlaubnis), με Εμπλεκόμενες Αρχές Η Αρχή επιχειρηματικών φόρων επικοινωνεί η ίδια με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη των απαραίτητων στοιχείων. την οποία μπορούν να προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρείας όποτε το επιθυμήσουν. Προκειμένου να λάβουν άδεια διαμονής και ίδρυσης εταιρείας (Aufenthaltserlaubnis), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Γερμανία ή στο πλησιέστερο γερμανικό προξενείο στον τόπο κατοικίας τους τα εξής Αναλόγως με το αντικείμενο της εταιρείας, μπορεί να απαιτείται η υποβολή διαφόρων πιστοποιητικών. Εταιρείες υγειονομικού χαρακτήρα χρειάζονται πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδει η Υγειονομική Υπηρεσία (Gesundheitsamt). έγγραφα: Αίτηση αδείας διαμονής Επιχειρηματικό σχέδιο Βιογραφικό Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας Εταιρείες με αντικείμενο οικοδομικές εργασίες ή επισκευές κτιρίων χρειάζονται έγκριση από την Πολεοδομική Υπηρεσία (Bauamt). Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό απαιτείται να το ασφαλίζουν στο Ταμείο Ασφάλισης Ατυχημάτων Απασχόλησης. Με την αίτησή τους πρέπει να αποδείξουν ότι: Υπάρχει συγκεριμένο οικονομικό συμφέρον ή ειδική ανάγκη για την προτεινόμενη επιχείρηση Η επιχείρηση θα ωφελήσει την εθνική οικονομία Tα απαιτούμενα κεφάλαια καλύπτονται είτε από τραπεζικές εγγυήσεις είτε από άλλου στοιχεία ενεργητικού (καταθέσεις, γη, χρεόγραφα, κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παροχής αδείας διαμονής εξετάζονται από την Γερμανική Αρχή Αλλοδαπών (Ausländeramt). Επιχειρήσεις που έχουν τεχνικό χαρακτήρα, όπως επισκευές, ηλεκτρολογικές εργασίες, κ.λ.π. απαιτούν εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Handwerkskammer). Για την έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος (λογιστής, υδραυλικός, κ.λ.π.) απαιτείται μόνον δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Φορολογική Αρχή (Finanzamt). ΣΕΛ. 2

3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης είναι καθοριστική γιατί άπτεται όλων των παραμέτρων λειτουργίας της (διαδικασία ίδρυσης, ελάχιστος αριθμός εταίρων, ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο, φορολογικές υποχρεώσεις, διαχείριση εταιρείας και λήψη αποφάσεων, λύση της, κ.λ.π. Τα ανώνυμα εταιρικά σχήματα είναι πιο κατάλληλα για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η μορφή της προσωπικής εταιρείας ενδείκνυται για μικρότερου μεγέθους εταιρείες. Το εν γένει κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο για τις ανώνυμες απ ό,τι για τις προσωπικές εταιρείες. Μετοχική (ανώνυμη) εταιρεία AG H μετοχική εταιρεία (Aktiengesellschaft AG) απολαμβάνει γενικώς μεγαλύτερης αξιοπιστίας εν συγκρίσει προς τις άλλες νομικές μορφές. Ωστόσο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας μίας AG είναι σχετικώς υψηλά. Πέραν αυτού, η AG συνεπάγεται υψηλότερες οργανωτικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την καθημερινή της λειτουργία. Κατά το γερμανικό δίκαιο, υπάρχουν 3 κύριες νομικές μορφές επιχειρήσεων: ανώνυμες εταιρείες Προσωπικές εταιρείες υποκαταστήματα Μετοχικό κεφάλαιο To ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι , πλήρως καταβεβλημένο από τους μετόχους κατά την στιγμή της ίδρυσης. Διαδικασία ίδρυσης Μπορεί να ανήκει και σε 1 μόνον μέτοχο. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο. Ανώνυμες εταιρείες Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ονομασία Gesellschaft mit beschränkter Haftung NOMIΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συντομ. GmbH Νομική ευθύνη Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου Ελάχιστο κεφάλαιο Αριθμός εταίρων Ευκολία διαδικασιών Τουλάχ. 1 άτομο Μέτρια Ως χρόνος ίδρυσης λογίζεται ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Η αίτηση εγγραφής πρέπει να υπογραφεί από όλους τους ιδρυτικούς εταίρους, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη ενώπιον συμβολαιογράφου. Μίνι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Mini Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mini GmbH Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου Μετοχική εταιρεία Aktiengesellschaft AG Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου 1 Τουλάχ. 1 άτομο Χαμηλή - μέτρια Τουλάχ. 1 άτομο Μέτρια - υψηλή Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). Προσωπικές εταιρείες Εταιρεία αστικού δικαίου Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR Απεριόριστη προσωπική ευθύνη 0 Τουλάχ. 2 άτομα Πολύ χαμηλή Ανοικτή εμπορική εταιρεία Offene Handelsgesellschaft ohg Απεριόριστη προσωπική ευθύνη 0 Τουλάχ. 2 άτομα Χαμηλή - μέτρια Περιορισμένος συνεταιρισμός Εταιρικός συνεταιρισμός Υποκαταστήματα Εξαρτημένο υποκατάστημα Ανεξάρτητο υποκατάστημα Kommanditgesellschaft KG Ετερόρρυθμος εταίρος: ευθύνη έως το ύψος των μεριδίων του Ομόρρυθμος εταίρος: απεριόριστη προσωπική ευθύνη Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft Unselbstständige Niederlassung Selbstständige Zweigniederlassung GmbH & Co. KG Ετερόρρυθμος εταίρος: έως το ύψος των μεριδίων του Γενικός εταίρος: (ΕΠΕ) έως το ύψος της δικής του μετοχικής συμμετοχής Αναλόγως της νομικής μορφής της μητρικής εταιρείας Αναλόγως της νομικής μορφής της μητρικής εταιρείας 0 Τουλάχ. 2 άτομα Χαμηλή - μέτρια 0 Τουλάχ. 1 μέτοχος της GmbH πρέπει να είναι μέτοχος και της ετερρόρυθμης εταιρείας Μέτρια - υψηλή 0 Τουλάχ. 1 άτομο Πολύ χαμηλή 0 Τουλάχ. 1 άτομο Μέτρια Πηγή: Germany Trade and Invest Διοίκηση Οι ιδρυτές μέτοχοι ορίζουν τον πρώτο ελεγκτή (Abschlußprüfer) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Aufsichtsrat). Το εποπτικό συμβούλιο με την σειρά του ορίζει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο (Vorstand). Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να επικυρωθούν από συμβολαιογράφο. Η AG διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο. Τόσο οι μέτοχοι όσο και το αποπτικό συμβούλιο δεν μπορούν να ασκούν άμεση επιρροή επί του διοικητικού συμβουλίου. ΣΕΛ. 3

4 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης GmbH Μετοχικό κεφάλαιο Η GmbH είναι η πιο διαδεδομένη νομική μορφή επιχείρησης στην Γερμανία. Συνδυάζει υψηλή ευελιξία και σχετικώς λίγες υποχρεώσεις. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση μίας GmbH είναι , το οποίο μπορεί να αποτελείται και από συνεισφορά σε είδος. Κατά την στιγμή της σύστασης της εταιρείας, τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου ( ) πρέπει να έχει καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί να συσταθεί και από 1 εταίρο. Διαδικασία ίδρυσης Η διαδικασία είναι σχετικώς απλή, καθώς απαιτεί την υπογραφή του καταστατισκού ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας με την παρουσία συμβολαιογράφου. Υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα καταστατικά GmbH. To ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχει μόνον ένας εταίρος και το άλλο ότν υπάρχουν από 2 έως 3 εταίροι. Τα τυποποιημένα έντυπα ενοποιούν σε ένα κείμενο το καταστατικό, τον ορισμο των διεθυντικών στελεχών και την εταιρική σύνθεση της εταιρείας. Η χρήση τους δεν απαλλάσει από την παρουσία συμβολαιογράφου, όμως αμοιβή του θα είναι μειωμένη. Επί πλέον δείγματα καταστατικού διατίθενται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια. Το κόστος ίδρυσης μίας GmbH υπολογίζεται σε συν την αμοιβή δικηγόρου εάν απαιτηθούν οι υπηρεσίες του. Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυσή της εταιρείας είναι τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες. Προσωπικές εταιρείες Ευθύνη εταίρων Μετοχικό κεφάλαιο Απαιτήσεις Εταιρεία αστικού δικαίου GbR Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η προσωπική συμβολή των εταίρων στην λειτουργία της εταιρείας. Οι προσωπικές εταιρείες πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον 2 εταίρους. Η ευθύνη των εταίρων ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας ποικίλλει αναλόγως της ειδικότερης νομικής της μορφής. Μπορεί να εκτείνεται στο σύνολο της προσωπική περιουσίας των εταίρων ή να μη ξεπερνά το ύψος της εταιρικής τους συμμετοχής. Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο. Οι λογιστικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις δημοσίευσης είναι χαμηλότερες εν συγκρίσει προς τις μετοχικές εταιρείες. Οι βασικές διαφορές μεταξύ των 4 διαφορετικών μορφών προσωπικής εταιρείας έγκεινται στον βαθμό ευθύνης των εταίρων και στις απαιτούμενες διαδικασίες σύστασης. Mπορεί να θεωρηθεί ως η εισαγωγική νομική μορφή προσωπικής εταιρείας. Ορίζεται ως η σύμπραξη φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη ενός κοινού συμβατικού σκοπού. Ενδείκνυται για την ίδρυση μίας νέας εταιρείας από το μηδέν σε συνεργασία με άλλους. Διοίκηση Πρέπει να ορισθεί τουλάχιστον ένα άτομα με διευθυντικό ρόλο στην εταιρεία. Δεν απαιτείται να είναι εταίρος ή Γερμανός πολίτης. Τα διευθυντικά στελέχη διευθύνουν και εκπροσωπούν νομικώς την εταιρεία. Διαδικασία ίδρυσης Η διαδικασία είναι απλή. Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν για την ίδρυση της GbR και να συνάψουν συμφωνητικό συνεργασίας. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται. Εγγραφές Οι εταίροι μπορούν να επηρεάζουν αμέσως την διοίκηση της εταιρείας δίνοντας δεσμευτικές εντολές προς τα διευθυντικά στελέχη. Για να είναι έγκυρη η ίδρυση, η GmbH πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Όλα τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να υπογράψουν την αίτηση καταχώρησης παρουσία συμβολαιογράφου. Μία GbR επιτρέπεται να έχει μόνον χαμηλό κύκλο εργασιών, έως και κέρδη έως Εάν ασκεί εμπορικές εργασίες, έστω και χαμηλού αντικειμένου, υποχρεούται να εγγραφεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). Με την καταχώρησή της στο εμπορικό μητρώο η GmbH αποκτά νομική οντότητα. Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). Ευθύνη εταίρων Oι εταίροι ευθύνονται με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία. Μίνι Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης mini GmbH Παραπλήσιας μορφής εταιρεία με την GmbH είναι η Mini GmbH (Unternehmergesellschaft, (haftungsbeschränkt)). Η mini-gmbh μπορεί να ιδρυθεί με κεφάλαιο χαμηλότερο των , επομένως και με 1, όμως η καταβολή πρέπει να είναι τοις μετρητοίς. Η εταιρεία υποχρεούται σε παρακράτητη τουλάχιστον του 1/4 των ετησίων κερδών της έως ότου συγκεντρωθεί το ποσό των Μόλις αυτό συμπληρωθεί, τότε μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αυτή αποκτά την κανονική νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (GmbH). Μετατροπή σε OhG Μόλις φθάσει ετήσιο κύκλο εργασιών τις και κέρδη ύψους , αρχίζει να θεωρείται εμπορική επιχείρηση και μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εμπορική εταιρεία (ohg). Ταυτοχρόνως, πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). ΣΕΛ. 4

5 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ανοικτή εμπορική εταιρεία οηg H νομική μορφή της ανοικτής εμπορικής εταιρείας (Offene Handelsgesellschaft ohg) είναι η κλασσική προτίμηση των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Θυμίζει, ιδίως προς τον βαθμό ευθύνης των εταίρων, την ελληνική ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.). Εταιρικός συνεταιρισμός GmbH & Co.KG Αυτή η νομική μορφή εταιρείας (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft GmbH & Co.KG) αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ KG και GmbH. Κατανομή ευθύνης Όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Πρόκειται για μία KG στην οποία ο ομόρρυθμος εταίρος είναι μία GmbH. Κατανομή ευθύνης Η GmbH ευθύνεται πλήρως με την εταιρική της περιουσία για τις υποχρεώσεις Διαδικασία ίδρυσης Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού, το οποίο συνιστάται να είναι γραπτό. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται. της εταιρείας, ενώ η ευθύνη των ετερορρύθμων εταίρων φθάνει έως το ύψος της εταιρικής τους συμμετοχής. Περιορισμένος συνεταιρισμός KG Η ohg πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο. Κόστος ίδρυσης Ανέρχεται σε περίπου 400. Κατανομή ευθύνης Oι εταιρείες με αυτή την νομική μορφή (Kommanditgesellschaft KG) προσομοιάζουν με την ohg, αλλά διαφέρουν ως προς το ποσοστό ευθύνης των εταίρων. H συγκερκιμένη νομική μορφή είναι παραπλήσια προς την ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) του ελληνικού δικαίου. Οι εταίροι διακρίνονται σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος (Komplementär). Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με το το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας, ενώ οι ετερρόρυθμοι εταίροι (Kommanditister) ευθύνονται μόνον έως το ύψος της εταιρικής τους συμμετοχής. Χάρις σε αυτή την διάκριση, η KG προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς είναι ευκολότερο να προσελκύσει νέους εταίρους και να αυξηθεί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο. Διαδικασία ίδρυσης Κόστος ίδρυσης Αυτός ο τύπος εταιρείας είναι κατάλληλος για επιχειρηματίες που επιθυμούν να έχουν περιορισμένη ευθύνη και παράλληλα να απολαμβάνουν την ευελιξία που προσφέρει η GmbH. Ενδείκνυται για μεσαίου μεγέθους και οικογενειακές επιχειρήσεις. Απαιτείται η σύνταξη καταστατικού μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου της GmbH και των ετερορρύθμων εταίρων, κατά προτίμηση γραπτώς. Συνήθως, οι μέτοχοι της GmbH που παίζει τον ρόλο του ομορρύθμου εταίρου ταυτίζονται με τους ετερορρύθμους εταίρους της GmbH & Co.KG. Η ohg πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο. Ανέρχεται σε περίπου 400. Διαδικασία ίδρυσης Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού, το οποίο συνιστάται να είναι γραπτό. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται. Η ΚG πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο. Κόστος ίδρυσης Ανέρχεται σε περίπου 400. ΣΕΛ. 5

6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Υποκατάστημα Κάθε ξένη εταιρεία με έδρα και λειτουργία εκτός Γερμανίας μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Γερμανία. Η νομική μορφή του υποκαταστήματος ενδείκνυται για ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επιχειρηματικές επαφές με γερμανικές επιχειρήσεις. Ένα υποκατάστημα δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Από νομικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί μέρος της μητρικής εταιρείας και συνεπώς υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία της. Το εύρος των νομικών συνεπειών των ενεργειών του υποκαταστήματος εξαρτάται από την νομική μορφή της μητρικής εταιρείας. Ανεξάρτητο υποκατάστημα Ένα ανεξάρτητο υποκατάστημα (selbständige Zweigniederlassung) επιτρέπεται να ιδρυθεί στην Γερμανία, μόνον εφ όσον η μητρική του εταιρεία είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) της χώρας όπου εδρεύει ή κάποιον ανάλογο θεσμό. Το ανεξάρτητο υποκατάστημα πρέπει να διαθέτει έναν βαθμό αυτονομίας έναντι της μητρικής εταιρείας διαθέτοντας δική του διοίκηση με εκτελεστική εξουσία, χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, χωριστό οικονομικό απολογισμό, και χωριστά περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση ίδρυσης υποκαταστήματος πρέπει να ληφθεί από την διοίκηση της μητρικής εταιρείας. Το ανεξάρτητο υποκατάστημα έχει υποχρέωση εγγραφής του στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες για την ξένη εταιρεία και από επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αποδεικτικό έγγραφο της καταχώρησης της ξένης εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας όπου εδρεύει, απ όπου να προκύπτει η ύπαρξή της, η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, καθώς και το καταστατικό της. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένα στην γερμανική γλώσσα από πιστοποιημένο μεταφραστή και επικυρωμένα από συμβολαιογράφο. Εξαρτημένο υποκατάστημα Γραφείο αντιπροσωπείας Ένα εξαρτημένο υποκατάστημα (unselbständige Zweigstelle) δεν διαθέτει αυτονομία έναντι της μητρικής εταιρείας και δεν απαιτείται η εγγραφή του στο γερμανικό εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Η μόνη επίσημη απαίτηση είνα ιη εγγραφή του στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). Ο όρος δεν υφίσταται στο γερμανικό εμπορικό δίκαιο. Ως τέτοια λογίζονται τα υποκαταστήματα. Ωστόσο, ως γραφείο αντιπροσωπείας θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίπτωση όπου ένας αυτοαπασχολούμενος εξωτερικός συνεργάτης (πιθανώς εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία) απλώς επιτηρεί την αγορά χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα οποιασδήποτε εκπροσώπησης της ξένης εταιρείας στην Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή είτε στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) είτε στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). ΣΕΛ. 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Καταχώρηση εταιρειών στα μητρώα Ως γενική αρχή, οι νέες εταιρείες πρέπει να εγγράφονται στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt). Υποχρέωση εγγραφή στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) έχουν όλες οι εταιρείες, εξαιρουμένων των εταιρειών αστικού δικαίου (GbR), των ελευθέρων επαγγελματιών και των εξαρτημένων υποκαταστημάτων. Εγγραφή στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) Για την εγγραφή ορισμένων δραστηριοτήτων στην τοπική εμπορική Αρχή απαιτείται η ύπαρξη αδείας από τον αρμόδιο φορέα, π.χ. εστιατόρια, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγή φαρμάκων. Για την εγγραφή ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων απαιτείται η κατοχή αδείας άσκησης αυτής της δραστηριότητας (Handwerkskarte). Μετά την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο ακολουθεί η εγγραφή στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt), η οποία βρίσκεται στον δήμο όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Από την υποχρέωση εγγραφής εξαιρούνται μόνον οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Βιοτεχνικός Κώδικας (Handwerksordnung) προσδιορίζει τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια (π.χ. αρτοποιοί, ξυλουργοί, μηχανικοί, κ.λ.π.). Οι άδειες εκδίδονται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (Handwerkskammer). Η ανεύρεση συμβολαιογράφου, όπου αυτό απαιτείται, είναι δυνατή μέσω του Συμβολαιογραφικού Επιμελητηρίου και της ιστοσελίδας Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) μόνον στα γερμανικά. Αρμόδια για την τήρηση του εμπορικού μητρώου είναι τα κατά τόπους δικαστήρια (Amtsgericht). Μέσω της τήρησης όλων των επιχειρηματικών σχέσεων από τα δικαστήρια, διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια του συστήματος. Περαιτέρω διαδικασία Η τοπική εμπορική Αρχή προωθεί την καταχώρηση της νέας εταιρείας στην φορολογική αρχή, την περιφερειακή επαγγελματική ένωση, καθώς και το τοπικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (Industrie- und Handelskammer, IHK) ή το ανάλογο επαγγελματικό επιμελητήριο. Σε κάθε ενδιαφερόμενο επιτρέπεται να ερευνήσει το μητρώο άνευ κόστους. Το εμπορικό μητρώο είναι εν μέρει προσβάσιμο στο διαδίκτυο Εγγραφή στο επιμελητήριο Η εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο είναι αυτόματη και υποχρεωτική. https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=startpage&session.sessionid= Το κόστος εγγραφής καθορίζεται βάσει του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Στο μητρώο μπορούν να ανευρεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: Επωνυμία εταιρείας Ονόματα ιδιοκτητών και των εταίρων που έχουν προσωπική ευθύνη Ευθύνη των ετερρορύθμων εταίρων Μετοχικό κεφάλαιο της GmbH Χορήγηση και ανάκληση πληρεξουσίων εκπροσώπησης της εταιρείας Έναρξη τυχόν πτωχευτικής διαδικασίας Διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο Οι αιτήσεις καταχώρησης στοιχείων στο εμπορικό μητρώο υποβάλλονται απαραιτήτως επικυρωμένες από συμβολαιογράφο σε ηλεκτρονική μορφή. Ρόλος των επιμελητηρίων Τα επιμελητήρια στην Γερμανία επιτελούν αρκετούς ρόλους, όπως: εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εταιρειών μελών τους έναντι της κυβέρνησης αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των εργαζομένων και είναι αρμόδια για την διενέργεια εξετάσεων και την πιστοποίηση των εκπαιδευθέντων συντάσσουν εκθέσεις για χρήση ενώπιον των δικαστηρίων και των λοιπών Αρχών, όπως επί παραδείγματι για την χρήση των εταιρικών επωνυμιών. Εάν μία νέα εταιρεία, για την οποία απαιτείται η εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο, ξεκινήσει εμπορικές εργασίες πριν ολοκληρωθεί η εγγραφή της, τότε οι εταίροι της ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τυχόν υποχρεώσεις που θα γεννηθούν έως την στιγμή αυτή. Το ίδιο ισχύει και τις GmbH και AG. Το ελάχιστο κόστος εγγραφής ανέρχεται για τις προσωπικές εταιρείες σε 250, τις GmbH σε 400 και τις AG σε 500. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν περιλαμβάνεται σε αυτό. ΣΕΛ. 7

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασικές διακρίσεις Οι εταιρείες στην Γερμανία φορολογούνται σε δύο επίπεδα: Οι εταιρείες, (όπως η ανώνυμη εταιρεία AG και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης- GmbH) υπόκεινται στον φόρο εταιρικού εισοδήματος (Körperschaftssteuer), ενώ οι προσωπικές εταιρείες υπόκεινται στον φόρο προσωπικού εισοδήματος (Einkommensteuer). Και οι δύο φόροι επιβάλλονται και εισπράττονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, υπόκεινται στον εμπορικό φόρο (Gewerbesteuer), o οποίος επιβάλλεται και εισπράττεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της. Φορολόγηση ατομικού εισοδήματος (Einkommensteuer) Η φορολόγηση διαμορφώνεται ως εξής: 15% επί του ετησίου εισοδήματος που υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σταδιακά έως το 42% για ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 45% επιβάλλεται για το εισόδημα που υπερβαίνει τα ετησίως Εντός του 2010 αναμένεται η τροποποίηση των συντελεστών αυτών. Eπί του φόρου ατομικού εισοδήματος επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης σε ποσοστό 5,5%. Κατά συνέπεια, ο αρχικός φορολογικός συντελεστής του 15% αυξάνεται σε 15,825%. Φορολόγηση εταιρικού εισοδήματος (Körperschaftssteuer) Ανέρχεται σε σταθερό ποσοστό 15% επί των κερδών που υπόκεινται σε φορολόγηση. Επιβάλλεται τόσο στα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους όσο και στα κέρδη που θα παραμείνουν στην εταιρεία. Επιπρόσθετα, από το 1995 επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag) για την χρηματοδότηση των δαπανών επανενοποίησης της χώρας. Ανέρχεται σε 5,5% επί του φόρου εταιρικού εισοδήματος 15%. Κατά συνέπεια, αθροιζόμενοι ο φόρος εταιρικού εισοδήματος και ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης ανέρχονται σε 15,825% επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας. Επί των κερδών που διανέμονται στους μετόχους (π.χ. μερίσματα) επιβάλλεται εκ νέου φορολογία σε σταθερό ποσοστό 25% (από το 2009). Δεδομένου ότι μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας υφίσταται Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης Εισοδήματος, ο φόρος αυτός, εφ όσον καταβληθεί στις γερμανικές φορολογικές αρχές, δεν πρέπει να καταβληθεί εκ νέου στις ελληνικές, αναλόγως με τα προβλεπόμενα σε αυτήν. Εμπορικός φόρος (Gewerbesteuer) Η φορολογική επιβάρυνση εξαρτάται από δύο παράγοντες: το βασικό φορολογικό ποσοστό, όπως προσδιορίζεται από τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα. Aνέρχεται σε 3,5% για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως νομικής μορφής. τον συντελεστή φορολογικής επιβάρυνσης, όπως προσδιορίζεται χωριστά από κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαλούμενο και δημοτικό συντελεστή (Hebesatz). Βάσει του νόμου, ο δημοτικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 200%. Στην πράξη φθάνει έως 490%. Κατά μέσο όρο, ανέρχεταισε 350% - 400% και τείνει να είναι υψηλότερος στις αστικές περιοχές απ ό,τι στις αγροτικές. Το βασικό φορολογικό ποσοστό (3,5%) πολλαπλασιαζόμενο επί τον δημοτικό συντελεστή δίνει τον συνολικό εμπορικό φόρο. Για τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται αφορολόγητο όριο κερδών ύψους Οι προσωπικές εταιρείες (ohg, KG, GbR, PartG) δεν διαθέτουν καθαρά αυτόνομη νομική μορφή, καθώς αποτελούν συνένωση εταίρων και οι εταίροι υπόκεινται οι ίδιοι σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την λειτουργία της εταιρείας. Συνεπεία αυτού, οι προσωπικές εταιρείες υπόκεινται στον φόρο ατομικού εισοδήματος (Einkommensteuer) και κάθε εταίρος υπόκειται στα φορολογικά ποσοστά που προβλέπονται για το ατομικό εισόδημα. Δεδομένου ότι στις προσωπικές εταιρείες τόσο τα κέρδη προς διανομή όσο και τα διακρατούμενα υπόκεινται σε φορολόγηση με κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, ο νομοθέτης δίνει δύο δυνατότητες ελάφρυνσης της φορολογίας: συμψηφισμό του εμπορικού φόρου με τον φόρο ατομικού εισοδήματος. Προβλέπεται συντελεστής 3,8. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο φόρος προσωπικού εισοδήματος μπορεί να μειωθεί κατά ποσό ίσο με τον φόρο που προκύπτει από το βασικό φορορολογικό ποσοστό επί 3,8. Εάν οι εταίροι δεν θέλουν να υπόκεινται στον κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, μπορούν να επιλέξουν την φορολόγηση των κερδών με ενιαίο φορολογικό συντελεστή 28,25%, ο οποίος μαζί με τον πρόσθετο φόρο αλληλεγγύης ανέρχεται τελικά σε 29,8%, ποσοστό όμοιο με αυτό που καλούνται να καταβάλλουν οι μη προσωπικές εταιρείες. ΣΕΛ. 8

9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνολική φορολογική επιβάρυνση ανωνύμων και προσωπικών εταιρειών σε Ανώνυμη εταιρεία Προσωπική εταιρεία Φορολογητέο εισόδημα Φόρος εισοδήματος Παραδείγματα φορολόγησης εταιρειών Εμπορικός φόρος (μέσος συντελεστής 400%) Παράδειγμα: Η εταιρεία Χ έχει ετήσια φορολογητέα κέρδη ύψους Η πόλη Υ έχει δημοτικό συντελεστή 400% Το βασικό φορολογικό ποσοστό είναι 3,5%, άρα Χ 3,5% = X δημοτικό συντελεστή 400% = σύνολο εμπορικού φόρου Πληρωμές εμπορικού φόρου προς συμψηφισμό με φόρο προσωπικού εισοδήματος Φόρος αλληλεγγύης Καθαρό εισόδημα (μετά από φόρους) Συνολική φορολογική επιβάρυνση (Φόρος εισοδήματος + εμπορικός φόρος + φόρος αλληλεγγύης) -29,83% -29,77% Παράδειγμα: H προσωπική εταιρεία Χ έχει ετήσια φορολογητέα κέρδη ύψους Ο φόρος που προκύπτει από το το βασικό φορολογικό ποσοστό (3,5%) είναι Αυτό το ποσό μπορεί να συμψηφισθεί με τον φόρο που αναλογεί επί του προσωπικού εισοδήματος του εταίρου με συντελεστή 3,8 ( Χ 3,8 = Άρα η εταιρεία Χ μπορεί να συμψηφίσει (μειώσει) τον φόρο προσωπικού εισοδήματος των εταίρων της κατά Ιαπωνία Καναδάς ΗΠΑ Βέλγιο Γαλλία Ισπανία Γερμανία Μέση φορολογική επιβάρυνση εταιρειών σε επιλεγμένες χώρες (2008) 40,90% 36,12% 35,00% 33,99% 33,33% 30,00% 29,83% Η.Β. 28,00% Ιταλία 27,50% Μαλαισία 26,00% Ολλανδία 25,50% Τσεχία 21,00% Σλοβακία 19,00% Πολωνία 19,00% ΣΕΛ. 9

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AKINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Βασικές διακρίσεις Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας. Το ποσοστό εξαρτάται από το είδος του ακινήτου. Η εν γένει λειτουργία του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίδια με όσα ισχύουν στην Ελλάδα. Τα ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Ακίνητα τύπου «Α» όταν πρόκειται για αγροτική ή δασική χρήση Ακίνητα τύπου «Β» εάν πρόκειται για ακίνητα επί των οποίων μπορούν να κατασκευασθούν κτίρια (υπερδομές) ή υφίστανται ήδη κατασκευές. Λειτουργία του ΦΠΑ (Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer) Oι εταιρείες πρέπει να προσθέτουν τον ΦΠΑ στην αξία πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ωστόσο, μόνον ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων ή υπηρεσιών πληρώνει τον ΦΠΑ. Οι εταιρείες μεταβιβάζουν στις φορολογικές αρχές τα ποσά που εισπράττουν, λόγω επιβολής ΦΠΑ, κάθε μήνα, τρίμηνο ή έτος, αναλόγως του κύκλου εργασιών τους. Φόρος ιδιοκτησίας (Grundsteuer) Το ύψος του φόρου που πρέπει να καταβληθεί είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των κατωτέρω στοιχείων: Αρχικώς ο γερμανικός όρος για τον ΦΠΑ ήταν Umsatzsteuer, αλλά επίσης αναφέρεται ως Mehrwertsteuer. Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εξίσου. Εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. Καθορίζεται από τις φορολογικές αρχές βάσει του Γερμανικού Κώδικα Εκτίμησης (Bewertungsgesetz). Συνήθως βασίζεται σε ιστορικές τιμές συναλλαγές που είναι κατώτερες των τρεχουσών τιμώς της αγοράς. Φορολογικός συντελεστής. Εξαρτάται από τον τύπο του ακινήτου. Ανέρχεται σε 0,26% για αυτόνομες κατοικίες με αξία έως Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, περιλαμβανομένων των εμπορικών ακινήτων, ανέρχεται σε 0,35%. Δημοτικός συντελεστής. Τον καθορίζει κάθε δήμος αυτόνομα. Ο συντελεστής μπορεί να διαφέρει μεταξύ ακινήτων τύπου «Α» και «Β», συνήθως όμως για τα τύπου «Β» είναι υψηλότερος. Παράδειγμα: H φορολογική επιβάρυνση εμπορικού κτιρίου, άρα τύπου «Β», σε δήμο με δημοτικό συντελεστή 350% εξάγεται ως εξής: Εκτιμώμενη αξία ακινήτου Χ φορολογικό συντελεστή Χ 0,35% Χ δημοτικό συντελεστή Χ 350% Ποσοστά ΦΠΑ ΦΠΑ εισροών (Vorsteuerabzug) Το κανονικό ποσοστό ανέρχεται σε 19%. Χαμηλότερο ποσοστό 7% επιβάλλεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σε καθημερινή βάση, όπως τα τρόφιμα, οι εφημερίδες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ορισμένες υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται οι τραπεζικές εργασίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες που δεν στοχεύουν στο κέρδος, εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ. Oι εταιρείες καταβάλλουν ΦΠΑ όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με τα ποσά που εισπράττουν όταν με την σειρά τους πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Παράδειγμα: Μία εταιρεία πωλεί σε διάστημα ενός μηνός 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προς τον καθένα. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19%. Επομένως, εισπράττει , εκ των οποίων λόγω ΦΠΑ. Η εταιρεία είχε αγοράσει τους 10 ηλεκρονικούς υπολογιστές προς 800 τον καθένα με ΦΠΑ 19%. Επομένως, είχε καταβάλει ως ΦΠΑ στον κατασκευαστή. Φόρος μεταβίβασης (Grunderwerbsteuer) Φόρος = ή 1,23% επί της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου Ισούται με το 3,5% της αξίας μεταβίβασης του ακινήτου, εφ όσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα και καταβάλλεται άπαξ. Στο Βερολίνο και το Αμβούργο ο φόρος μεταβίβασης είναι 4,5%. Συνήθως καταβάλλεται από τον αγοραστή. Εμπόριο εντός της Ε.Ε. (Erwerbsteuer) μεταξύ εταιρειών Απαλλάσσεται μεν από την καταβολή δασμών και από λοιπούς περιορισμούς, όμως υπόκειται στην καταβολή του φόρου μεταβίβασης (Erwerbsteuer) που στην πράξη είναι ίσος με τον ΦΠΑ. Καταβάλλεται από τον αγοραστή στην δική του φορολογική αρχή. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι συτό που ισχύει στην χώρα του παραλήπτη των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην συνέχεια μπορεί να συμψηφισθεί, όπως ακριβώς γίνεται με τον ΦΠΑ. Αν όμως ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, τότε ο πωλητής χρεώνει και ΦΠΑ, ο οποίος αποδίδεται στην χώρα προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών. ΣΕΛ. 10

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μερίσματα, μετοχές (Abgeltungsteuer) Για το εισόδημα μόνον φυσικών προσώπων από μερίσματα ή μετοχές εταιρειών επιβάλλεται φόρος που παρακρατείται στην πηγή (Abgeltungsteuer) σε ποσοστό 25%. Στο εισόδημα από αυτές τις πηγές επιβάλλεται, επίσης, ο φόρος αλληλεγγύης., με αποτέλεσμα η τελική φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται σε 26,4%. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Κάθε φορολογούμενος, ανεξαρτήτως του αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης άπαξ ετησίως. Η φορολογική δήλωση στην τοπική φορολογική αρχή (Finanzamt). Οι εταιρείες υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην φορολογική αρχή του τόπου όπου έχουν την έδρα τους. Ως προθεσμία υποβολής των εισοδημάτων του προηγουμέννου ημερολογιακού έτους έχει ορισθεί η 31η Μαίου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Αναλόγως του πληρωτέου φόρου, η φορολογική αρχή μπορεί να καθορίσει διαφορετική ημερομηνία πληρωμής. Οι μισθωτοί πληρώνουν φόρο επί του μισθού τους. Σε όσες περιπτώσεις αυτός παρακρατείται από τον εργοδότη τους, ο ετελευταίος υποχρεούνται στην μεταβίβασή του προς την φορολογική αρχή. Ενιαία φορολόγηση εταιρειών με θυγατρικές Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, όταν μία εταιρεία έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες, μπορεί να συγκεντρώνει κέρδη και ζημίες στην γερμανική μητρική και να φορολογείται βάσει αυτών. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα έντυπα που προβλέπονται υπάρχουν στο διαδίκτυο στην διεύθυνση η μητρική εταιρεία να έχει έδρα στην Γερμανία η μητρική να κατέχει άνω του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της θυγατρικής της εταιρείας να έχει συναφθεί σχετική συμφωνία μεταξύ μητρικής και θυγατρικής με διάρκεια 5 ετών η συμφωνία να έχει γνωστοποιηθεί στην φορολογική αρχή ΣΕΛ. 11

12 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πηγές ανεύρεσης εργαζομένων H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλης (Bundesagentur für Arbeit) διαθέτει δωρεάν καταλόγους των ατόμων που αναζητούν εργασία ανά κλάδο Ιδιωτικές εταιρείες εργατικού δυναμικού. Οι εταιρείες αυτές συνήθως λαμβάνουν ως αμοιβή είτε από τον εργοδότη ίση με 1,5 2 ακαθάριστους μισθούς του εργαζομένου είτε από τον εργαζόμενο η οποία δεν υπερβαίνει τις Mέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο, σε κλαδικά περιοδικά, στις ιστοσελίδες των εταιρειών τους ή σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους ανεύρεσης υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού Eίδη απασχόλησης Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Συνήθως, κατά την πρόσληψη δεν τίθενται χρονικά όρια. Επίσης, συνήθως, προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών. Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου τα οποία λήγουν με το πέρας της ημερομηνίας που καθορίζεται σε αυτά. Δεν απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή απόλυση για την λήξη της σχέσης. Ο εργοδότης έχει την ευχέρεια ανανέωσης ή μη της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη. Μπορεί να ανανεωθεί έως 3 φορές, εφ όσον η συνολική διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει την διετία. Παράδειγμα: Σύμβαση απασχόλησης 6 μηνών μπορεί να ανανεωθεί άλλες 3 φορές, κάθε φορά για 6 μήνες, με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια απασχόλησης να είναι 24 μήνες. Κατά την επιλογή προσωπικού δεν πρέπει να γίνεται διάκριση βάσει φυλής, εθνότητας, φύλου, θρησκείας, ιδεολογίας (Weltanschauung), ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Ωστόσο, κατά την πρώτη τετραετία από την ίδρυση μίας εταιρείας, μπορεί μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, μία φορά ή με τις ανανεώσεις να φθάσει την τετραετία. Όροι απασχόλησης Οι όροι περιγράφονται στην σύμβαση που υπογράφουν εργοδότης και εργαζόμενος. Η σύμβαση μπορεί να έχει και προφορικό χαρακτήρα. Μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, όμως, συνιστάται να είναι στην γερμανική γλώσσα, διότι σε περίπτωσης προσφυγής σε δικαστήριο θα απαιτηθεί επίσημη μετάφραση της σύμβασης. Δεν υπάρχει νομικά οριζόμενο ελάχιστο περιεχόμενο μίας σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, συνιστάται να περιέχει προβλέψεις για τα εξής: αντικείμενο εργασίας και γενική περιγραφή καθηκόντων Ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών, και αν πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου ημερομηνία λήξης Ημερήσιος και/ή εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας Δοκιμαστική περίοδος Αμοιβή Ημέρες αδείας Ρήτρα εμπιστευτικότητας Πιθανώς, ρήτρα για τον εργαζόμενο περί μη απασχόλησης του από ανταγωνίστρια εταιρεία για μία περίοδο 2 ετών μετά την αποχώρησή του Ημέρες αργίας Πρόβλεψη ποινής σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης Προσωρινή απασχόληση Mini και midi θέσεις εργασίας Η εταιρεία έχει την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού χωρίς την σύναψη συμβολαίου, όταν το προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω εταιρείας παροχής προσωρινών εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία που χρειάζεται τον εργαζόμενο συνάπτει συμβόλαιο απασχόλησης με την εταιρεία παροχής προσωπικού, το οποίο ρυθμίζει τους όρους απασχόλησης. Ο εργαζόμενος θεωρείται ότι απασχολείται από την εταιρεία παροχής προσωπικού, επομένως αυτή η εταιρεία του παρέχει αμοιβή και λοιπά οφέλη, χωρίς να υπάρχει συμβατική σχέση του εργαζομένου με την εταιρεία στην οποία προσωρινά παρέχει τις υπηρεσίες του. Η τελευταία καταβάλλει προς την εταιρεία παροχής προσωπικού, ως αμοιβή, το ποσό που καθορίζεται από το μεταξύ τους συμβόλαιο. Η διάρκεια της απασχόλησης και οι λοιποί όροι διέπονται αποκλειστικά από όσα ορίζει το συμβόλαιο μεταξύ των 2 εταιρειών. Ωστόσο, γενικοί όροι, όπως ο μέγιστος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας και η αμοιβή, μπορεί να προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις για κατηγορίες εργαζομένων μεταξύ συνδέσμων εργοδοτών και εργαζομένων. Ως mini θέσεις εργασίας (Mini Jobs) θεωρούνται αυτές που αμοίβονται με έως 400 μηνιαίως και η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις 50 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 30,1% της ακαθάριστης αμοιβής τους για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους (13% ασφάλιση υγείας, 15% συνταξιοδοτική κάλυψη, 2% φόρος, 0,1% αποθεματικό για κάλυψη αναρρωτικών αδειών). Οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ακόμη και αν έχουν παράλληλα άλλη εργασία πλήρους απασχόλησης. Αμοιβή Ελάχιστη νόμιμη αμοιβή προβλέπεται μόνον για τους εργαζομένους των εξής κλάδων: εμπόριο δομικών υλικών, κατασκευή στεγών, ελαιοχρωματισμοί, κατεδαφίσεις, καθαρισμός κτιρίων, ηλεκτρολογικές εργασίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ως midi θέσεις εργασίας (Midi Jobs) θεωρούνται αυτές που αμοίβονται με 400,01 έως 800 μηνιαίως. Υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής μειωμένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 21% της ακαθάριστης αμοιβής. ΣΕΛ. 12

13 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας Διαλείμματα Διακοπές Άδεια κύησης Αναρρωτική άδεια Απαγόρευση διακρίσεων Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο (Arbeitsrecht) oι εργαζόμενοι επιτρέπεται να εργάζονται έως 48 ώρες εβδομαδιαίως. Το Σάββατο θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα, ενώ η Κυριακή ημέρα αργίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με υπαλληλική σχέση απασχολούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο και την μεταποίηση εργάζονται και το Σάββατο. Υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η απασχόληση επί 60 ώρες εβδομαδιαίως ή 10 ώρες ημερησίως Χ 6 ημέρες. Για επί πλέον ώρες απασχόλησης πρέπει να δίνεται ίσος χρόνος αδείας. Η καταβολή υπερωριών είναι δυνατή αλλά όχι υποχρεωτική. Ο αριθμός και η διάρκεια των διαλειμμάτων εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ημερησίων ωρών εργασίας. Για εργασία 6 έως 9 ωρών ημερησίως προβλέπεται ένα διάλειμμα 30. Για εργασία άνω των 9 ωρών προβλέπεται ένα διάλειμμα 45. Τα διαλείμματα μπορούν να σπάσουν σε μικρότερα τμήματα, όχι μικρότερα των 15, εντός της ίδιας ημέρας. Μεταξύ δύο βαρδιών, πρέπει να παρέλθουν υποχρεωτικώς τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυλας. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, δηλαδή όσοι εργάζονται άνω των 6 μηνών ετησίως, επί 6 ημέρες εβδομαδιαίως, δικαιούνται άδεια μετ αποδοχών 24 εργασίμων ημερών ετησίως. Όσοι εργάζονται με πενθήμερη εργασία, δικαιούνται άδεια 20 εργασίμων ημερών. Κατά την διάρκεια της εξάμηνης δοκιμαστικής περιόδου, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αδείας. Εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται λιγότερο από 6 μήνες ετησίως, η διάρκεια της αδείας τους μειώνεται αναλόγως. Η περίοδος προστασίας της εγγύου αρχίζει 6 εβδομάδες προ της αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού και τελειώνει 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Κατά την περίοδο αυτοί, οι εργαζόμενες δικαιούνται αμοιβή ίση με τον μέσο της αμοιβής τους κατά τους 3 τελευταίους μήνες που καταβάλλονται από κοινού από το ασφαλιστικό ταμείο και τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι σε περίπτωση απουσίας τους λόγω ασθενείας πρέπει να ειδοποιούν τον εργοδότη τους κατά την πρώτη ημέρα απουσίας, δηλώνοντας κατά το δυνατόν την έκτιμώμενη διάρκειά της. Εάν η απουσία υπερβεί τις 3 ημέρες, απαιτείται δικαιολογητικό ιατρού. Ο εργοδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει εξέταση του εργαζομένου από ιατρό. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το 100% της κανονικής τους αμοιβής, ωστόσο η απουσία τους δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εβδομάδες. Βάσει του Νόμου κατά των διακρίσεων (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG, 1966), απαγορεύονται οι διακρίσεις κατά εργαζομένων για λόγους: Φυλής Εθνότητας Φύλου Θρησκείας ή ιδεολογίας Σωματικών μειονεκτημάτων Ηλικίας Σεξουαλικού προσανατολισμού Τερματισμός σχέσης εργασίας Τερματισμός για προσωπικούς λόγους Τερματισμός για λόγους συμπεριφοράς Τερματισμός για επαγγελματικούς λόγους Άμεσος τερματισμός Προθεσμίες Μία σχέση εργασίας μπορεί να τερματισθεί είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. Απαιτείται να γίνει εγγράφως. Και τα δύο μέρη πρέπει να τηρήσουν τα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος. Ο Νόμος προστασίας της απασχόλησης (Kundigungsschutzgesetz) θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τον τερματισμό, διακρίνοντας μεταξύ των εξής περιπτώσεων λύσης της σχέσης : για προσωπικούς λόγους για λόγους που σχετίζονται με την συμπεριφορά του εργαζομένου για επαγγελματικούς λόγους Ο νόμος εφαρμόζεται σε εταιρείες με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, εφ όσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται συνεχώς για περίοδο άνω των 6 μηνών. Εάν δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει μία σχέση εργασίας τηρώντας απλώς τις χρονικές προϋποθέσεις. Ο τερματισμός είναι δυνατός εάν ο εργαζόμενος μακροπρόθεσμα δεν είναι σωματικά ή πνευματικά κατάλληλος για την φύση της εργασίας του και αποτελεί βάρος για την επιχείρηση. Ως τέτοιοι λόγοι γίνονται δεκτές η μακρόχρονη ασθένεια με αρνητική πρόγνωση ή ο αλκοολισμός χωρίς να αναμένεται θετικό αποτέλεσμα από τυχόν θεραπεία. Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να λάβει πρώτα μέτρα άρσης του προβλήματος, όπως η αναδιάρθρωση του προσωπικού ή η πρόσληψη προσωρινού αντικαταστάτη. Η απόλυση εξ αυτού του λόγου πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Πρέπει να προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση, καθώς και μέτρα διόρθωσης του προβλήματος, όπως η αλλαγή θέσης του εργαζομένου. Ανάρμοστη συμπεριφορά πρέπει να στοιχειοθετείται από λόγους όπως επαναλαμβανόμενη αργοπορία, άρνηση εκτέλεσης εργασίας, επαναλαμβανόμενη χρήση του διαδικτύου για ιδιωτικούς σκοπούς, διακοπές χωρίς άδεια, ποινικά αδικήματα κατά την εργασία, «κάρφωμα» συναδέλφων, κ.ά. Επιτρέπεται εφ όσον η θέση του εργαζομένου δεν είναι πλέον απαραίτητη λόγω αλλαγών της δομής της εταιρείας, όπως το κλείσιμο μονάδων παραγωγής, η αναδιάρθρωση και η έλλειψη δουλειάς λόγω χαμηλών παραγγελιών. Είναι δυνατός σε περίπτωση τόσο ανάρμοστης συμπεριφοράς, οιουδήποτε των δύο μερών, που καθιστά μη αποδεκτή την συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Ο τερματισμός πρέπει να είναι όχι μόνον απαραίτητος αλλά και άμεσος, δηλ. εντός 2 εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να τηρηθούν τα χρονικά όρια ειδοποίησης. Λόγοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εργοδότης είναι: η συνεχής μη εκτέλεση εργασίας, η διατάραξη του εργασιακού περιβάλλοντος, η κλοπή, η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, η απασχόληση σε ανταγωνιστή. Λόγοι για τον εργαζόμενο μπορεί να είναι η μη πληρωμή αμοιβών, η παράνομη απασχόληση, κ.λ.π. Ο εργαζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα, την 15η ή 30ή ημέρα του μηνός. Για τον εργοδότη, η προθεσμία εξαρτάται από την διάρκεια της σχέσης εργασίας. Μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η προθεσμία είναι 1 μήνας. Αυξάνεται σε έως 7 μήνες μετά 20 έτη απασχόλησης στην ίδια εταιρεία. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν άλλες προθεσμίες. Η ειδοποίηση περί τερματισμού πρέπει να γίνεται εγγράφως αλλά όχι ηλεκτρονικά. ΣΕΛ. 13

14 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ Οι ημέρες αργίας ποικίλλουν μεταξύ των κρατιδίων Κρατίδιο Πρωτοχρονιά Θεοφάνεια Μεγάλη Παρασκευή Δευτέρα του Πάσχα Πρωτομαγιά Βάδη-Βυρτεμβέργη 12 Βαυαρία 13 Βερολίνο 9 Βρανδενβούργο K 10 Βρέμη 9 Αμβούργο 9 Έσση 10 Κάτω Σαξονία 9 Μέκλεμπουργκ-Φορπόμμερν 10 Β.Ρηνανία-Βεστφαλία 11 Ρηνανία-Παλατινάτο 11 Σααρλάνδη 12 Σαξονία K Σαξονία-Ανχάλτ 11 Σλέσβιγκ-Χολστάϊν 9 Θουριγγία K Ανάληψη Κυρίου Δευτέρα της Πεντηκοστής Corpus Christi Εορτή Παναγίας Επαίτειος γερμανικής ενοποίησης K=Είναι αργία σε περιοχές με καθολικό πληθυσμό Ημέρα της αναμόρφωσης Αγίων Πάντων, 1/11 Ημέρα της μετανοίας Χριστούγεννα 25/12 Χριστούγεννα 26/12 Σύνολο ημερών αργίας ΣΕΛ. 14

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης Οι βασικές πτυχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Γερμανία χρηματοδοτούνται από κοινού από εργοδότες και εργαζομένους. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: υγειονομική περίθαλψη νοσοκομειακή περίθαλψη συνταξιοδοτικά δικαιώματα ασφάλιση κατά της ανεργίας ασφάλιση κατά ατυχημάτων Επιλογή Ταμείων Οι εργαζόμενοι με ακαθάριστο μισθό έως ασφαλίζονται υποχρεωτικώς σε ένα από τα δημόσια Ταμεία ασφάλισης υγείας (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV). Oι εργαζόμενοι με ακαθάριστο μισθό άνω του ποσού αυτού μπορούν να απιλέξουν μεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων Ταμείων ασφάλισης υγείας (Private Krankenversicherung, PKV). Για όλες τις άλλες, όμως, συνισταμένες του συστήματος υπάρχει ενιαίο Ταμείο. Με την εξαίρεση του κόστους της ασφάλισης κατά ατυχημάτων το οποίο φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης, τα υπόλοιπα κόστη μοιράζονται αμφότεροι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται στο 40,83% του ακαθαρίστου μισθού. Kαταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών O εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παρακράτηση του φόρου που αναλογεί στον ακαθάριστο μισθό του εργαζομένου και την απόδοσή του στην φορολογική αρχή. Κατά συνέπεια, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε αυτήν. Ο εργοδότης πρέπει, επίσης, να παρακρατά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και να τις μεταβιβάζει στο Ταμείο ασφάλισης υγείας, το οποίο με την σειρά του διανέμει τα αναλογούντα ποσά στα άλλα Ταμεία, με εξαίρεση την εισφορά ασφάλισης κατά ατυχημάτων. Αυτή καταβάλλεται απ ευθείας από τον εργοδότη στην Ένωση Ασφάλισης Εργοδοτικής Ευθύνης (Berufsgenossenschaften). Εισφορές συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Κατηγορία εισφορών (% επί του ακαθαρίστου μισθού) Μερίδιο εργοδότη / εργαζομένου (% επί του ακαθαρίστου μισθού) Δημόσια Ταμεία ασφάλισης υγείας (aριθμός ασφαλισμένων) Εργοδότης Εργαζόμενος 19,9% Σύνταξη 9,95% 9,95% 14,9% Υγειονομική περίθαλψη 7,00% 7,90% 2,8% Ασφάλιση κατά ανεργίας 1,40% 1,40% 1,95% Νοσοκομειακή περίθαλψη 0,975% 0,975% 1,28% Ασφάλιση κατά ατυχημάτων 1,28% 0% 40,83% Σύνολο εισφορών 20,61% 20,23% 7/2008 Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας ΣΕΛ. 15

16 ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΗΜΑΤΑ Ευρεσιτεχνίες Χορηγούνται από το Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση που να συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική περιγραφή της ευρεσιτεχνίας και να καταβάλει τέλος. Σήματα Ως σήμα ορίζεται η επωνυμία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, ο όρος, η απεικόνιση, το λογότυπο ή ο συνδυασμός αυτών, με τα οποία προσδιορίζεται μία εταιρεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Τα σήματα τυγχάνουν προστασίας εφ όσον κατατεθούν στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA). Ο κάτοχος ενός κατοχυρωμένου σήματος έχει την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του. Μπορεί να το συνοδεύει με το χαρακτηριστικό που ακολουθεί το όνομα. Η προστασία παρέχεται για 10 έτη και μπορεί να παραταθεί για άλλα 10. Για τις αιτήσεις αλλοδαπών ισχύει ό,τι και για τις αιτήσεις των Γερμανών πολιτών. Ωστόσο, εάν ο αιτών δεν έχει κατοικία ή έδρα στην Γερμανία, πρέπει να ορίσει ως εκπρόσωπό του τον δικηγόρο που καταθέτει την αίτηση. Παράλληλα με την κατοχύρωση μιάς ευρεσιτεχνίας στην Γερμανία ισχύει και η διαδικασία κατοχύρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ευρωπαϊκή διαδικασία έναντι της εθνικής, τότε παρέχεται προστασία σε όλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει την σχετική Συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες παρέχουν πλήρη νομική κατοχύρωση και προστασία. Άδεια χρήσης Το δικαίωμα χρήσης μίας ευρεσιτεχνίας ή ενός σήματος μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας αποκλειστικής ή γενικής άδειας. Η χορήγηση τέτοιας άδειας σε τρίτο μέρος, δίνει σε αυτό την δυνατότητα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος χωρίς όμως να αποκτά την ιδιοκτησία επ αυτού. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης δίνει την δυνατότητα χρήσης μόνον σε έναν δικαιούχο, συνήθως εντός μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Το δικαίωμα γενικής ή μη αποκλειστικής χρήσης δίνει την δυνατότητα χρήσης σε περισσότερους του ενός δικαιούχους, εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. ΣΕΛ. 16

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ευθύνη για την υιοθέτηση κανόνων και επίβλεψης των δημοσίων κατασκευών κατανέμεται στο ομοσπονδιακό επίπεδο εξουσίας και τα ομόσπονδα κρατίδια. Χρήσεις γης Όροι δόμησης Ο καθορισμός των χρήσεων γης (Bauplanungsrecht) είναι μέρος του ομοσπονδιακού δικαίου. Καθορίζει τις χρήσεις που επιτρέπονται για κάθε ακίνητο και κατά πόσον ένα συγκεκριμένο κτίριο εμπίπτει σε αυτές άρα επιτρέπεται. Οι όροι δόμησης (Bauordnungsrecht) καθορίζονται σε επίπεδο κρατιδίων. Βάσει αυτών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που πρέπει να πληρεί ο σχεδιασμός ενός κτιρίου. Αν και η αρμοδιότητα ανήκει στα κρατίδια, σε αρκετές περιπτώσεις τα περισσότερα κρατίδια έχουν υιοθετήσει ενιαίους κανονισμούς οι οποίοι επιτρέπουν μία περιορισμένη τυποποίηση των κατασκευών. Μελέτη επιπτώσεων Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή. Σε εφαρμογή αυτής έχει θεσπισθεί σειρά νόμων και διατάξεων. Η υποβολή μελέτης επιπτώσεων είναι απαραίτητη για τις εξής χρήσεις: μεταποίηση διαχείριση απορριμμάτων εργοστάσια παραγωγής ενεργείας αυτοκινητόδρομοι και σιδηροτροχιές αεροδρόμια πλοηγήσιμοι ποταμοί μονάδες παραγωγής ή χρήσης βάσει γενετικής τροποποίησης Οι προϋποθέσεις προβλέπονται στον Ομοσπονδιακό Νόμο Ελέγχου Επιπτώσεων (Bundesimmissionsschutzgesetz, BlmSchG) και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού. Για την εφαρμογή του είναι οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες των κρατιδίων. Ο νόμος αποβλέπει στην προστασία του πληθυσμού από την μόλυνση αέρα και υδάτων, τον θόρυβο, τις δονήσεις, το φως, την ακτινοβολία, κ.λ.π. Επίσημη άδεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατασκευής, τροποποίησης και λειτουργίας. Άδεια δόμησης Η άδεια δόμησης χορηγείται από την τοπική Πολεοδομική Αρχή (Bauamt) εφ όσον τα σχέδια πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια, καθώς και κατά περίπτωση από μελέτες θέρμανσης, αποφυγής θορύβου και πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές πρέπει να τίθενται στην διάθεση και των ιδιοκτητών των γειτονικών κτιρίων. Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί έως 7 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν πρόκειται για μονάδες αποθήκευσης άφλεκτων αερίων ή μικρών χρωματοπωλείων, η προθεσμία έγκρισης είναι ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ακόμη και για περιπτώσεις χρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την ανάγκη υποβολής μελέτης επιπτώσεων, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να φροντίζουν να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για κάθε αίτηση ορίζεται ένα άτομο ως αρμόδιος χειριστής. Για την απλοποίηση της διαδικασίας η υποβολή μελέτης επιπτώσεων, εάν αυτή απαιτείται, και η αίτηση παροχής αδείας δόμησης είναι ενιαία. ΣΕΛ. 17

18 ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Το νομικό σύστημα είναι αξιόπιστο και απολαμβάνει πολύ υψηλής αξιολογήσεις στις διάφορες διεθνείς συγκριτικές έρευνες. Δικηγόροι Οι δικηγόροι είναι υποχρεωτικά μέλη του τοπικού δικηγορικού συλλόγου (Rechtsanwaltskammer). O ομοσπονδιακός δικηγορικός σύλλογος (Bundesrechtsanwaltskammer) είναι το επαγγελματικό όργανο που συνενώνει τους δικηγορικούς συλλόγους σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, σε εθελοντική βάση λειτουργεί ο Σύλλογος Γερμανών Δικηγόρων (Deutscher Anwaltverein), στον οποίο έχουν εγγραφεί περίπου οι μισοί δικηγόροι της χώρας. Διαταγή πληρωμής (Mahnverfahren) Η έκδοσή της είναι κατ αρχήν δυνατή σε όλες τις αξιώσεις για την πληρωμή ενός ποσού και δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Απαιτείται να προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση και ακολουθεί η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής προς το δικαστήριο (Mahnbescheid). Η αίτηση είναι τυποποιημένη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Επί της διαταγής πληρωμής που εκδίδει το δικαστήριο, προβλέπεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή ένστασης από τον θιγόμενο. Αν δεν ασκηθεί ένσταση, το Δικαστήρια Είναι οργανωμένα σε διάφορα επίπεδα: Τοπικά δικαστήρια (Amtsgericht) Περιφερειακά δικαστήρια (Landgericht) Διαιτησία (Alternative Steitbeilgung) Οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να προβλέπουν την δυνατότητα προσφυγής στην διαιτησία, ρόλο που ενίοτε αναλαμβάνουν τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα οποία έχουν δημιουργήσει θεσμούς επίλυσης των διαφορών, όπως συμβούλια διαιτησίας ή διαιτητικά δικαστήρια (Schiedsgericht). Ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandesgericht) Ομοσπονδιακό δικαστήριο (Bundesgerichtshof) Στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή έφεσης κατά μίας δικαστικής απόφασης, οπότε το ζήτημα εκδικάζεται στον αμέσως επόμενο βαθμό έως ότου φιάσει την ανώτατη βαθμίδα, το Ομοσπονδιακό δικαστήριο. Κατ αρχήν, τα τοπικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία επί αστικών υποθέσεων όταν το αντικείμενο της δικαστικής κρίσης δεν ξεπερνά τις και εφ όσον δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου. Η παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική στα τοπικά δικαστήρια, είναι όμως σε όλους τους άλλους βαθμούς, καθώς και για αρκετές οικογενειακές διαφορές στα τοπικά δικαστήρια. Παράλληλα με αυτά, υφίστανται δικαστήρια που έχουν αρμοδιότητα για διοικητικά, κοινωνικά, εργατικά και φορολογικά θέματα. Τα εργατικά δικαστήρια (Arbeitsgericht) ασχολούνται με διαφορές που άπτονται των σχέσεων απασχόλησης, καθώς επίσης και με θέματα που σχετίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή τον τερματισμό σχέσεων εργασίας. Τα φορολογικά δικαστήρια (Finanzgericht) ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα και ποινές που υπόκεινται στην ομοσπονδιακή νομοθεσία. ΣΕΛ. 18

19 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου Kurfürstenstr Berlin Τ Φ Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Grafrnberger Allee 128A Düsseldorf Τ Φ Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία Επιλέξτε κατά σειρά την γλώσσα της επιλογής σας Χώρα: DE: Γερμανία Προκήρυξη σύμβασης Εθνικά σύνορα Σύνορα κρατιδίων Πρωτεύουσες Αυτοκινητόδρομοι Γραμμές τραίνου Πλοηγήσιμα κανάλια Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου Schwanthhaler Str München Τ Φ ΣΕΛ. 19

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γλώσσα Γερμανική Πρωτεύουσα Βερολίνο Πολίτευμα Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Επί κεφαλής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η έρευνα καταγράφει τις εγγραφές των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών τις οποίες μια επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και τα μέτρα του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για τους αντιπροσώπους αναφορικά με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ένας οδηγός για τους αντιπροσώπους αναφορικά με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ένας οδηγός για τους αντιπροσώπους αναφορικά με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ως Αντιπρόσωπος της WorldVentures είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τους ισχύοντες νομούς και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...1 1. Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ...1 2. Σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα