Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σύστηµα Hartz IV στο Μόναχο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σύστηµα Hartz IV στο Μόναχο"

Transcript

1 Landeshauptstadt München Τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων Sozialreferat Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σύστηµα Hartz IV στο Μόναχο Eine Information in griechischer Sprache Προώθηση και απαιτήσεις: Γιατί εφαρµόζεται το σύστηµα Hartz IV? Mε το σύστηµα Hartz IV συγκεντρώνονται το Βοήθηµα Ανεργίας και η Κοινωνική Βοήθεια σε µία παροχή. Βοήθεια από ένα χέρι είναι το σύνθηµα. Οι ήµοι και η Υπηρεσία Εργασίας συγκεντρώνουν τις παροχές τους για να ειναι σε θέση να βοηθήσουν εντατικότερα από κοινού και για καλύτερη ατοµική εύρεση εργασίας. Για πολλούς δικαιούχους αυτό σηµαίνει πως δεν χρειάζεται να τρέξουν σε δύο Αρχές. Στα µαζικά µέσαn το σύστηµα Hartz IV υπόκειται σε ιδιαίτερη κριτική, διότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία, ακόµη και οι αποταµιεύσεις των παιδιών για την κάλυψη των αναγκών. Αυτό όµως δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που υπήρχαν παλαιότερα προς τους λήπτες Κοινωνικής Βοήθειας. ύο τρίτα των µελλοντικών ληπτών Επιδόµατος Ανεργίας (ALG) II γνωρίζουν τους κανονισµούς αυτούς. Hartz IV σηµαίνει για ταάτοµ που ανήκουν στην οµάδα αυτή σε µερικά σηµεία βελτίωση, διότι τους επιτρέπεται να έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι ίσχυε στην κοινωνική αρωγή και επειδή τώρα έουν και ασφάλιση σύνταξη, φροντίδας, και Ταµείο υγείας. Εκτός αυτού το αυτοκίνητο ανήκει τώρα σε προστατευόµενη προστασία. Προώθηση και απαιτήσεις αποτελούν το κέντρο της µεταρρύθµισης. Η Υπηρεσία Εργασίας και το τµήµα Κοινωνικών Υποθέσεων θα υποστηρίζουν λήπτες Βοηθήµατος Ανεργίας µε ιοποριστική ικανότητα κατά την αναζήτηση νέας θέσης εργασίας, στην απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων, κατά την αναζήτηση θέσης παρακολούθησης παιδιών, σην συµµετοχή σε κύκλους µαθηµάτων γλώσσας και σε άλλες υποθέσεις. Mε τον δικαιούχο βοηθήµατος ανεργίας συνάπτεται συµφωνία ένταξης. Εδώ καταγράφεται, τι µέτρα πρέπει να λάβουν για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ποιες παροχές µπορούν να λάβουν. είχνεται απόλυτος σεβασµός προς στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε περίτπωση γενικότερων αποριών για το Επίδοµα Ανεργίας ALG II / Κοινωνική Βοήθεια και για την υποβολή αίτησης να αποτανθείτε προς την Υπηρεσία Εργασίας: Tηλ.: Όποιος λαµβάνει τώρα Κοινωνική Βοήθεια, να αποτανθεί προς τον αρµόδιο υπάλληλο στον Οίκο Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialbürgerhaus), στα Γραφεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Εξασφάλισης ή στα Κεντρικά Γραφεία Αστέγων στην Υπηρεσία Κατοικία και Μετανάστευση. Ακολουθεί επισκόπηση των συχνών ερωτήσεων πάνω στο θέµα Hartz IV. Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München www. muenchen.de/hartz

2 2 Αυτό το φυλλάδιο και άλλες πληροφορίες για το σύστηµα Hartz IV θα τα βρείτε στο διαδίκτυο: oder 1 1 Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

3 3 Πόσα άτοµα λαµβάνουν Επίδοµα Ανεργίας II; Aπό τον Ιανουάριο 2005 θα λαµβάνουν στο Μόναχο άτοµα το Επίδοµα Ανεργίας ALG II. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε νοικοκυριά. Από τα νοικοκυριά αυτά ελάβαιναν µέχρι σήµερα κάτι λιγότερο από Κοινωνική Βοήθεια. Ποιος λαµβάνει Επίδοµα Ανεργίας II; Επίδοµα Ανεργίας ALG II λαµβάνουν όλοι όσοι έχουν βιοποριστική ικανότητα και ηλικία µεταξύ 15 και 64 ετών, όσοι είναι άποροι, διότι δεν έχουν αρκετά εισοδήµατα ή περιουσία, ώστε να µπορούν να επιβαρυνθούν µε τα έξοδα διαβίωσης και ενοικίου. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν λήξει η παροχή ασφάλισης ALG I ή όταν τα εισοδήµατα από την εργασία είναι πολύ χαµηλά. Τα µη εργαζόµενα µέλη της οικογενείας λαµβάνουν Κοινωνική Βοήθεια. Βιοποριστική ικανότητα έχουν όσοι είναι σε θέση να εργάζονται τουλάχιστον τρεις ώρες ηµερησίως. Ποιο το ύψος των παροχών; Οι παροχές καλύπτουν τις άµεσες ανάγκες διαβίωσης που αντιστοιχούν στο µέχρι σήµερα επίπεδο της Κοινωνικής Βοήθειας στο Μόναχο. Τα αναγκαίο ποσό εξακριβώνεται για κάθε µέλος της οικογενείας: Βασικό ποσό για ενήλικο, άγαµο άτοµο: Βασικό ποσό για δύο ενήλικους συµβίες/ους:... ανά 311 Βασικό ποσό για παιδί (0-14 ετών): Βασικό ποσό για παιδί (15-18 ετών): συν λογικό ποσό για ενοίκιο και θέρµανση. Σε εξαιρέσεις είναι δυνατές και έκτακτες εφάπαξ παροχές. Μετά από λήψη Επιδόµατος Ανεργίας ALG I χορηγείται και επίδοµα περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Εάν αυτό το διαπιστωθέν ποσό δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί από - ίδιο εισόδηµα - το εισόδηµα του/της συµβίου/συµβίας/συζύγου - το εισόδηµατου παιδιού (Επίδοµα Τέκνων, ιατροφή) ή - από την περιουσία των µελών της οικογενείας τότε καταβάλλεται Επίδοµα Ανεργίας II. Σε σύγκριση µε τη µέχρι σήµερα καταβαλλόµενη Κοινωνική Βοήθεια εκπίπτουν στο µέλλον το Επίδοµα Χριστουγέννων και εφάπαξ παροχές όπως επιδόµατα για ποδήλατο, για παιδικό κάθισµα ή για το σχολείο. Αυτά όλα συµπεριλαµβάνονται στο βασικό ποσό παροχής. Αλλά ούτε το ηµοτικό Συµβούλιο του Μονάχου µπορεί πλέον να επηρεάσει το ύψος των παροχών οι οποίες από το 2005 είναι Οµοσπονδιακές παροχές. Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

4 4 Ποιοι συγγενείς µπορούν να υποχρεωθούν προς πληρωµή; Μπορεί να χρειαστεί να συµπεριληφθεί το εισόδηµα του συµβίου/συζύγου που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό. Επίσης είναι δυνατή αναγωγική διατροφή από τον διαζευγµένο ή σε διάσταση ζώντα σύζυγο. Οι γονείς, τα παιδιά των οποίων είναι για πολύ µεγάλο διάστηµα άνεργα, καλούνται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να συµβάλουν στις δαπάνες. Ανήλικοι ή νεώτεροι των 25 ετών λήπτες Βοηθήµατος πρέπει να υποστηρίζονται από τους γονείς, εάν δεν έχουν τελειώσει την πρώτη επαγγελµατική κατάρτιση. Οι γονείς υποχρεούνται επίσης προς διατροφή των παιδιών τους, εφόσον τα παιδιά τους µε βιοποριστική ικανότητα εγείρουν αγωγή εναντίον τους προς καταβολή διατροφής. Ενήλικα παιδιά, οι γονείς των οποίων λαµβάνουν ALG II, δεν υποχρεούνται σε καταβολή διατροφής. Ποιο το ύψος της περιουσίας που επιτρέπεται να διαθέτει κανείς; Μέχρι ορισµένα όρια πρέπει να καταναλωθεί πρώτα η περιουσία. Προστατεύονται ανά έτος ηλικίας 200, τουλάχιστον 4.100, µάξιµουµ για κάθε άτοµο µε βιοποριστική ικανότητα. Όσοι έχουν γεννηθεί µέχρι την 1 η Ιανουαρίου 1948, έχουν στη διάθεσή του ένα ελεύθερο ποσό 520 ανά έτος ηλικίας, το ανώτερο όµως Όποιος έχει µεγαλύτερη περιουσία δεν θεωρείται άπορος. Προστατεύονται επίσης και 750 για κάθε άτοµο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό. Τα παιδιά επιτρέπεται να κρατήσουν στη διάθεσή τους Ως περιουσία θεωρούνται π.χ. µετρητά, αποταµιεύσεις όπως αξιόγραφα, πιστωτικά ποσά σχηµατισµού περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα, καθώς και κινητή περιουσία όπως αντικείµενα τέχνης. Τα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης σε λογικό βαθµό καθώς και αυτοκίνητο λογικής αξίας δεν υπολογίζονται στην περιουσία και µπορούν να διατηρηθούν. Τα όρια της περιουσίας είναι µεγαλύτερα σε σύγκριση µε την Κοινωνική Βοήθεια. Τα ελεύθερα ποσά για βιοποριστικά ικανούς δικαιούχους παροχών είναι υψhλότερα από ό,τι µέχρι σήµερα. Στην Κοινωνική Βοήθεια το αυτοκίνητο δεν προστατευόταν. Πόσο είναι το ελεύθερο ποσό σε περίπτωση απασχόλησης; Οι άνεργοι επιτρέπεται παράλληλα µε την λήψη του ALG II να απασχολούνται. Από τον καθαρό µισθό αφαιρούνται τα έξοδα διαδροµής που σχετίζονται µε την απασχόληση. Από αυτά τα καθαρά εισοδήατα µπορούν τα ως άνω πρόσωπα να κρατήσουν τα ακόλουθα ελεύθερα ποσά: - 15% από µικτό µισθό µέχρι % από µικτό µισθό µεταξύ 401 και % από µικτό µισθό µεταξύ 901 και εν υπάρχουν ελεύθερα ποσά όταν ο µισθός υπερβαίνει τα Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

5 Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

6 6 Τι θα συµβεί µε την ασφάλεια ζωής και µε άλλες παροχές γήρατος; Η ασφάλεια ζωής πρέπει να χρησιµοποιηθεί όταν η αξία επαναγοράς υπερβαίνει τα πιο πάνω αναφερόµενα όρια περιουσίας (200 ανά έτος, µάξιµουµ ανά άτοµο). Ως παροχή γήρατος µπορεί να προστατευτθεί η ασφάλεια ζωής εντός του πλαισίου του ελεύθερου ποσού περιουσίας, εφόσον η χρησιµοποίηση πριν την συνταξιοδότηση έχει αποκλεισθεί µε σχετικό όρο. Μία τρέχουσα ασφάλεια δεν χρειάζεται να πωληθεί, εφόσον δηµιουργείται απώλεια άνω των 10% των καταβεβληµένων ποσών. Προστατεύονται επίσης η σύνταξη Ρίστερ (Riesterrente) και περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν την παροχή γήρατος ύψους 200 ανά έτος ηλικίας. Στο BSHG η ασφάλεια ζωής προστατευόταν µέχρι ορίου Σε εξαιρετικές περιπτώσης παρέµενε προστατευµένη η ασφάλεια ζωής και η Κοινωνική Βοήθεια χορηγείτο υπό τη µορφή δανείου. Πόσο υψηλό επιτρέπεται να είναι το ενοίκιο; Τα ενοίκια και τα δευτερεύονται έξοδα κατοικίας λαµβάνονται υπόψη στο σύνολό τους κατά τον υπολογισµό του αναγκαίου ποσού, εφόσον κυµαίνονται εντός ορισµένων ορίων. Τα όρια αυτά κυµαίνονται στο Μόναχο κατά µέσο όρο σε 10 ανά τµ (βλέπε πίνακα ανωτάτων ορίων ενοικίου στη σελίδα 8). Σύµφωνα µε τα όρια αυτά µία οικογένεια µε 4 µέλη µπορεί να κατοικεί σε κατοικία το ανώτερο 90 τµ. Το ανώτατο όριο ενοικίου ανέρχεται σε 837,50 Eυρώ καθαρό ενοίκιο. Εάν τα έξοδα ενοικίου υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ενοικίου, καλύπτεται όλο το ενοίκιο επί έξι µήνες. Ο δικαιούχος Βοηθήµατος υποχρεούται να µειώσει τα έξοδα π.χ. µε υπεκµίσθωση. Στην περίτπωση αυτή µπορεί να υποστηριχθεί από την Οµάδα Εργασίας. Σε περίπτωση χρήσης της ιδιοκτησίας καλύπτονται σε περίπτωση απορίας εκτός από τις πραγµατικές επιβαρύνσεις όπως φόρος ακινήτου, τέλη αποκοµιδής απορριµµάτων, κρύο νερό και οι χρεωστούµενοι τόκοι. εν καλύπτονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Πότε µειώνεται το Επίδοµα Ανεργίας; Το Επίδοµα ΑνεργίαςII µειώνεται π.χ. κατά 30% του βασικού ποσού, εάν αρνηθεί ο δικαιούχος να αναλάβει ή να συνεχίσει ανεκτή λογική εργασία. Εάν δεν εµφανισθεί ο δικαιούχος, τότε µειώνεται το βασικό ποσό κατά 10%. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των υποχρεώσεων ακολουθεί και άλλη µείωση ιδίου ποσοστού. Η µείωση διαρκεί τρεις µήνες. Εάν συγκατοικούν ανήλικα παιδιά, µπορούν να χορηγηθούν συµπληρωµατικές υλικές παροχές όπως δελτία τροφίµων σε περίπτωση µείωσης άνω των 30%. Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

7 7 Από πού παρακολουθουνται και υποστηρίζονται η λήπτες Επιδόµατος Ανεργίας ALG-II και τα µέλη της οικογενίας του;; Η Υπηρεσία Εργασίας και ο ήµος Μονάχου συνεργάζονται σε µία Οµάδα Εργασίας. Στα τέλη του 2006 θα υποστηρίζονται και θα παρακολουθούναι όλοι οι λήπτες ALG-II στους Οικους Κοινωνικής Βοήθειας. Εκεί βρίσκονται όλες οι βοήθεις που χρειάζονται οι άνθρωποι. Οι συνεργάτες και των δύο υπηρεσιών υπολογίζουν εκεί την χρηµατική παροχή, παρέχουν συµβουλές σε κοινωνικά θέµατα, βρίσκουν εργασίες ή διοργανώνουν κύκλους µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Στο µεταβατικό χρονικό διάστηµα οι σηµερινοί λήπτες Βοηθήµατος Ανεργίας εξυπηρετούνται από την Υπηρεσία Εργασίας στην οδό Kapuzinerstraße 26 και από το Σέρβις Επεξεργασίας για Επίδοµα Ανεργίας ALG II/Κοινωνική Βοήθεια στην οδό Thalkirchnerstraße 54. Οι σηµερινοί λήπτες Κοινωνικής Βοήθειας εξυπηρετούνται όπως µέχρι σήµερα στα Γραφεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Εξασφάλισης και στους Οίκους Κοινωνικής Βοήθειας. Από πού προέρχονται οι εργασίες για διαµεσολάβηση; Ο ήµος και η Υπηρεσία Εργασίας θέλουν να καταφέρουν να παραµείνει το Μόναχο η µαγελούπολη µε τον χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας. Η ιεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων και η ιεύθυνση Εργασάις και Οικονοµίαςδηµιούργησαν σε συνεργασία µε φορείς ένα πολύµορφο δίκτυο δυνατοτήτων απασχόλησης για τη 2 η αγορά εργασίας. Ακόµη και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας βρίσκοντας µακροχρόνια απασχόληση. Για το επόµενο έτος το ηµοτικό Συµβούλιο διέθεσε 35 εκατοµµύρια Ευρώ. Μαζί µε τα όργανα της Υπηρεσίας Εργασίας το Μόναχα έχει στη διάθεσή του του χρόνου 86 εκταοµµύρια, για να υποστηρίξει την επαγγελµατική κατάρτιση, την δοκιµή νέας εργασίας ή άλλα µέτρα της 2 ης αγοράς εργασίας. Αλλά και αυτά τα µέτρα δεν αρκούν. Οι επιχειρήσεις στην πόλη µας πρέπει να φροντίσουν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ποια εργασία είναι ανεκτή; Κάθε εργασία: Πρέπει να ανταποκρίνεται στην δυντότητα εργασάις από πλευράς υγείας και να µη δυσκολεύει την επιστροφή στην µέχρι τότε απασχόληση. εν επιτρέπεται να διακινδυνεύει η αγωγή των παιδιών. Από το 3 ο έτος της ηλικάις τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθµούς κλπ. Η εργασία πρέπει να µπορεί να συνδυάζεται µε την φροντίδα και περίθαλψη ενός µέλους της οικογενείας. Agentur für Arbeit München Stand: September 2004 Landeshauptstadt München

8 8 Σύγκριση Κοινωνικής Βοήθειας και Βοηθήµατος Ανεργίας II (ALG II ) 1 ο παράδειγµα: Οικογένεια αποτελούµενη από τέσσερα µέλη, γονείς άνεργοι, παιδιά 7 και 12 ετών Κοινωνική Βοήθεια Βοήθηµα Ανεργίας ALG II Βασικό ποσό για τον αρχηγό της οικογενείας 316,-- 311,-- Πάγιο ποσό 29,-- Βασικό ποσό για την σύζυγο 253,-- 311,-- Πάγιο ποσό 29,-- Βασικό ποσό για το παιδί (7 ετών) 205,-- 207,-- Πάγιο ποσό 30,-- Βασικό ποσό για το παιδί (12 ετών) 205,-- 207,-- Πάγιο ποσό 30,-- Μέσος όρος ενοικίου + Θέρµανση 611,-- 611,-- Αναγκαίο ποσό 1.708, ,-- Μείον Επίδοµα Τέκνων 2) (2 x 154, ,50 ) 287,50 Πιθανή Κοινωνική Βοήθεια/Βοήθηµα Ανεργίας ALG II ιαφορά 81,50 (2 x 154,-- ) 308, , ,-- 2 ο παράδειγµα: Μητέρα µε κόρη 4 και γιός 14 ετών Κοινωνική Βοήθεια Βοήθηµα Ανεργίας ALG II Βασικό ποσό για αρχηγό της οικογενείας 316,-- 345,-- Πάγιο ποσό 29,-- Πιπλέον δαπάνες για γονιό που ανατρέφει µόνος τα παιδιά 126,40 124,20 Βασικό ποσό για κόρη (4 ετών) 174,-- 207,-- Πάγιο ποσό 28,-- Βασικό ποσό για γιο (14 ετών) 284,-- 276,-- Πάγιο ποσό 32,-- Μέσος όρος ενοικίου+ Θέρµανση 427,50-427,50,-- Αναγκαίο ποσό 1.416, ,70 Μείον επίδοµα τέκνων 1) (2 x 154, ,50 ) 287,50 Πιθανή Κοινωνική Βοήθεια/Βοήθηµα Ανεργίας ALG II (2 x 154,-- ) 308, , ,70 2 Στην Κοινωνική Βοήθεια δεν λήφθηκε θπόψη ως εισόδηµα η τελευταία άυξηση του επιδόµατος τέκνων. Το Επίδοµα Τέκνων πληρώνεται πρώτα στο λογαριασµό τοων γονέων και κατόπιν αφαιρείται.

9 ιαφορά 57,70 9

10 10 Σύγκριση Βοηθήµατος Ανεργίας και Επιδόµατος Ανεργίας II (ALG II ) 1 ο παράδειγµα: Άνδρας, ειδικευµένος εργάτης βιοµηχανίας µετάλλων, 45 ετών, µεσαία µισθωτική κατηγορία, απασχόληση δέκα ετών. Γυναίκα, ειδικευµένη πωλήτρια, 32 ετών, απασχόληση δέκα ετών. Και οι δύο λαµβάνουν τώρα Βοήθηµα Ανεργίας. Βοήθηµα Ανεργίας Επίδοµα Ανεργίας ALG II Βασικό ποσό για τον σύζυγο 797,-- 311,-- Βασικό ποσό για την σύζυγο 710,-- 311,-- Ενοίκιο συµπερ. Και της θέρµανσης (ανωτατο όριο ενοικίου) 692,-- Σύνολο 1.507, ,-- ιαφορά 193,-- * 2 ο παράδειγµα: Άνδρας, ειδικευµένος υπάλληλος επιχείρησης µεταφορών, 40 ετών, µεσαία µισθωτική κατηγορία, 20 έτη απασχόληση, λαµβάνει Βοήθηµα Ανεργίας Σύζυγος, µε µικρή απασχόληση, µισθός 400,-- καθαρά. Παιδί, 13 ετών Βοήθηµα Ανεργίας Επίδοµα Ανεργίας ALG II Βασικό ποσό για τον σύζυγο 1.040,-- 311,-- Βασικό ποσό για την σύζυγο 311,-- Βασικό ποσό για το παιδί 207,-- Ενοίκιο συµπερ. και της θέρµανσης (ανώτατο όριο ενοικίου) 816,-- Αναγκαίο ποσό 1.645,-- Μείον εισοδήµατος της συζύγου αφού ληφθεί υπόψη το ελεύθερο ποσό 400,-- Eισόδηµα της συζύγου 340,-- Μείον Επιδόµατος Τέκνων 1 154,-- Σύνολο 1.440, ,-- ιαφορά 289,-- * *Το ποσό διαφοράς µειώνεται κατά τη µεταβατική περίοδο µε επίδοµα περιορισµένης διαρκείας. 1 Το Επίδοµα Τέκνων πληρώνεται πρώτα στο λογαριασµό των γονέων και κατόπιν αφαιρείται.

11 11 Ανώτατα όρια ενοικίων στο Μόναχο ( ) Aριθµός ατόµων Μέγεθος κατοικίας ***) 1 Επιπλωµένο υποµισθωµένο δωµάτιο *) 1 20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 135 Ανώτατα όρια ενοικίων Κατηγορία έτους κατασκευής της κατοικίας **) Ανώτατη τιµή ανά τετραγωνικό ***) Ανώτατο όριο ενοικίου Ενοίκιο καθαρό, συν δευτερεύοντα έξοδα, θέρµανση και ζεστό νερό qm ***) **) ***) bis zu 279, ,40 397, ,90 413, ,50 429, ,60 590, ,90 617, ,40 644, ,50 649, ,80 684, ,30 760, ,20 711, ,50 753, ,80 837, ,20 774, ,50 816, ,80 907, ,00 858, ,50 914, , ,00 1 9,70 949, , , , ,49 Για κάθε επιπλέον άτοµο αυξάνεται το µέγεθος της κατοικίας ανά 15 τµ και σε κάθε κατηγορία έτους κατασκευής προστίθενται 99,70. *) επιπλωµένο υποµισθωµένο δωµάτιο µε κρεβάτι, ντουλάπι, τραπέζι, κάθισµα, κουρτίνες, λάµπα και µε χρήση κουζίνας και λουτρού **) Κατηγορία έτους κατασκευής 1: µέχρι και 1966 Κατηγορία έτους κατασκευής 2: Κατηγορία έτους κατασκευής 3: από 1978 ***)Μέγεθος κατοικάις σε τµ: Υπολογίζονται τα τετρ. Μέτρα όλου του διαµερίσµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της κουζίνας και του λουτρού. Τα µπαλκόνια και οι ταράτρες υπολογίζονται κατά το ήµισυ σύµφωνα µε την Οδηγία Υπολογισµού ΙΙ.

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική μέριμνα Μια σύνοψη Παροχές για πολίτες του Μονάχου σε κατάσταση ανάγκης

Κοινωνική μέριμνα Μια σύνοψη Παροχές για πολίτες του Μονάχου σε κατάσταση ανάγκης Κοινωνική μέριμνα Μια σύνοψη Παροχές για πολίτες του Μονάχου σε κατάσταση ανάγκης Leistungen für Münchnerinnen und Münchner in Notlagen Griechisch Έκδοση: Ιανουάριος 5 2014 Στοιχεία έκδοσης Landeshauptstadt

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Γιώργος Γεωργαράκης Απόφοιτος Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις

Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις Οδηγός φορολογικών ασφαλιστικών & εργασιακών θεμάτων Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου σε 49 ερωτοαπαντήσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόλογος Κοσμογονία αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Business Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 11 ΜΑΪΟΥ 2014 Ευέλικτες και οικονοµικές προτάσεις για ασφάλεια: Ζωής Σύνταξης Εισοδήµατος Αποταµίευσης Παιδιών Σπουδών Υγείας Ατυχήµατος Κατοικίας Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης για επίδομα ανεργίας ΙΙ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit)

Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης για επίδομα ανεργίας ΙΙ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) Οδηγίες συμπλήρωσης Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης για επίδομα ανεργίας ΙΙ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) Οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι συστατικό μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα