Ελληνικό Πανεπιστήμιο: τροφοδότης μετανάστευσης ή μοχλός ανάπτυξης. Βασίλης Διγαλάκης Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πανεπιστήμιο: τροφοδότης μετανάστευσης ή μοχλός ανάπτυξης. Βασίλης Διγαλάκης Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 25-7- 2013"

Transcript

1 Ελληνικό Πανεπιστήμιο: τροφοδότης μετανάστευσης ή μοχλός ανάπτυξης Βασίλης Διγαλάκης Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

2 Η Νέα Μετανάστευση Κύμα φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό Αύξηση από 40 70% της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό από Έλληνες επιστήμονες ( ) 10% των Ελλήνων επιστημόνων βρήκαν δουλειά στο εξωτερικό ( , περίπου 10% του συνόλου στοιχεία 2011) 74% με μεταπτυχιακό, 51% με διδακτορικό 61% δεν αναζήτησαν καν δουλειά στην Ελλάδα

3 Η Νέα Μετανάστευση (2) Στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας: Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία το % περισσότεροι από το 2011 Γιατροί, μηχανικοί, προγραμματιστές Συγκριτικά: Ισπανοί, Ιταλοί μετανάστες στη Γερμανία

4 Η Απειλή για τα ΑΕΙ Αποψίλωση του καθηγητικού δυναμικού συνταξιοδότηση (μείωση 17% την επόμενη τριετία) κύμα φυγής στο εξωτερικό Αιτίες φυγής καθηγητών στο εξωτερικό Μειώσεις μισθών: μισθός επίκουρου καθηγητή περίπου 1000 ευρώ Αντικίνητρα για ανάπτυξη, γραφειοκρατία

5 Η Αισιόδοξη Πλευρά Πόλοι αριστείας στο Ελληνικό πανεπιστήμιο Ανταγωνιστική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο Πλεονεκτήματα ερευνητικού δυναμικού: Ηθικό, διάθεση για προσφορά Νοοτροπία Η ανάκαμψη μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει από το Ελληνικό πανεπιστήμιο Τα ιδρύματα της Κρήτης είναι στην κορυφή

6 Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης: πρώτα σε απήχηση του ερευνητικού έργου

7 Human Brain Project

8 TUC Eco Racing: δύο βραβεία στο διεθνή μαραθώνιο του Ρότερνταμ

9 Έρευνα Καινοτομία Γιατί η Κρήτη δεν έγινε Καλιφόρνια (Δ. Τσιχριτζής, Πρόεδρος Συμβουλίου Πολ. Κρήτης) Παρά την έντονη ερευνητική δραστηριότητα, τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης δεν έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα στον τομέα της Καινοτομίας Καινοτομία: εφαρμογή μιας ιδέας για ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του πελάτη και παράδοση προϊόντος στην αγορά

10 Ο Ρόλος των Κρητών του Κόσμου Υποστήριξη της καινοτομίας Υποτροφίες μεταπτυχιακών Υποστήριξη καινοτόμων ιδεών Seed funding Αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου Εντοπισμός επενδυτών Υποστήριξη Κρητικών εταιρειών Δημιουργία υποστηρικτικών επιτροπών

11 Ερευνητικές Ομάδες Πολυτεχνείου Κρήτης Water Resources and Agricultural Development Smart Energy Oil Pollu on Protec on, Conserva on and Restora on Imaging and Diagnos c Technologies and Services Digital Mul media, Web and Mobile Services

12 Cluster water resources and agricultural development Karatzas, Nikolaidis, Tsanis, et al.

13 Short descrip on of groups Water resources management (Νικολαίδης, Τσάνης, Καρατζάς, Παλαιολόγος, Χρυσικόπουλος, Χριστόπουλος) Modeling of surface water (Νικολαίδης, Καρατζάς) Underground water modeling (Καρατζάς, Χρυσικόπουλος, Παλαιολόγος, Βαφείδης, Μανούτσογλου, Στειακάκης, Χριστόπουλος) Coastal zone(συνολάκης, Τσάνης) managing floods and droughts (Καρατζάς, Νικολαίδης) Climate change impact(τσάνης, Συνολάκης, Νικολαίδης, Καρατζάς, Παλαιολόγος,) Water quality(ψυλλάκη, Χρυσικόπουλος, Καλογεράκης) Rural wastewater and point source pollu on(καλογεράκης, Χρυσικόπουλος, Κομνίτσας, Ψυλλάκη) Soil management and agricultural produc on(παρανυχιανάκης, Μπλέτσας, Νικολαίδης, Παλαιολόγος) Preven ng groundwater pollu on from disposal of treated or non- agricultural waste (Παρανυχιανάκης, Νικολαϊδης, Καλογεράκης, Χρυσικόπουλος, Κομνίτσας, Καρατζάς, Παλαιολόγος) Irriga on needs (and fer liza on) in areas threatened by deser fica on (Παρανυχιανάκης, Νικολαϊδης, Καλογεράκης, Χρυσικόπουλος, Κομνίτσας, Παλαιολόγος)

14

15

16 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΥΤΟ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Αποκατάσταση εδαφών από βαρέα µέταλλα Επεξεργασία αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων Μετρήσεις βιοαεροζόλ σε εσωτερικούς χώρους Έλεγχος οσµών σε βιολογικούς, χοιροστάσια, κτλ H2S (ppmv). 12 ΟΝ 10 ΟFF Time (min) Τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων µε χρήση ηλεκτρόλυσης (µικρο-ρύποι + απολύµανση)

17

18 Smart Energy Group Tsoutsos, Pouliezos, Stavrakakis, Stavroulakis et al.

19 Mission Graduate studies Technology tes ng pla orm (materials, biofuels, collectors etc) Policy support in energy topics Con nuing educa on in energy and saving topics Design of innova ve products and pilot intalla ons Dissemina on ac ons

20 Topics Biofuels New Solar Systems Materials Grids smart grids for energy networks Green University Green Crete Environmental impact of new energy technologies (EIA) Smart energy usage for management and cleaning of water and waste water (Water) Shading & Passive Design systems and design Mechanical Design & Tes ng (wind mils, solar energy systems, support structures)

21

22 Oil Pollu on Cluster Passadakis, Kalogerakis, Gidarakos, Vafeidis et al.

23 Mission Ο εντοπισμός και η περιγραφή της διασποράς των ρύπων σε επίγεια και θαλάσσια περιβάλλοντα Ο αναλυτικός χαρακτηρισμός των διαρροών και η επιλογή των βέλτιστων τεχνολογιών απορρύπανσης Η ανάπτυξη πολιτικών και σχεδίων εφαρμογής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ευαίσθητων περιοχών Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών χαρακτηρισμού των πετρελαιοειδών στο περιβάλλον

24 Topics Ανάλυση και χαρακτηρισμός (σύσταση, ιδιότητες) πετρελαϊκών ρύπων, Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων Συμπεριφορά /αντιμετώπιση ρύπων στο περιβάλλον (φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες) Αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρελαιοειδή σε βιομηχανική κλίμακα Εντοπισμός και παρακολούθηση ρύπων με γεωφυσικές μεθόδους, Δημιουργία μοντέλου υπεδάφους Μοντελοποίηση διασποράς ρύπων Εκτίμηση επικινδυνότητας, χωροθέτηση & διακίνηση πετρελαιοειδών Ανάπτυξη νέων τεχνικών/εξοπλισμού παρακολούθησης/ μέτρησης ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα

25 PROTECTION, CONSERVATION AND RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS, ARCHAELOGICAL SITES AND MONUMENTS C. Providakis, G. Stavroulakis, F. Mallouchou- Tufano, P. Maravelaki, J. Tsompanakis, M. Stavroulaki, A. Antoniadis

26 Research Poreolio : Archaeology and Architecture Maintenance and management of the archaeological sites and monuments Protec on of the natural landscape that surrounds the archaeological sites and monuments Organizing of an archive of photographs, drawings, maps, lists of Archaeological Sites and Monuments, and its protec on zones Planning and conduct of excava ons and any other kind of archaeological research Recording and electronic registra on of movable and immovable archaeological finds Mechanics and Structural Engineering Technology Structural health monitoring Advanced Numerical Techniques for masonry structures Seismic analysis advanced methods Strategies for seismic protec on Long- term deforma on, damage and collapse Compa ble strengthening solu ons Use of Composites in interven on techniques Advanced injec on techniques- Applica on to complex case studies

27 Advanced Materials Characteriza on of the original materials in monuments and their technological manufacturing transfer to the design of advanced repair materials Design, Development, Implementa on and Assessment of Sustainable and Durable Materials Diagnosis of Pathology, decay pa erns Evalua on of compa ble materials and performance of interven on materials and techniques Monitoring of Repair Interven ons with non- destruc ve techniques Nano- materials and Nano- technologies: Development of nano- modified materials for improving the performance of materials already used in construc on and protec on of cultural heritage Energy efficient materials for building envelop and monuments Recovery of materials for construc on (from industrial by- products, recycling, waste treatments) Green materials Development of upgraded materials for low energy life cycle buildings

28 A Vene an Arsenal in Chania Restaura on work supported by TUC

29 Papadopetrou building: Restaura on work supported by TUC

30 Ini a ve for imaging and diagnos c technologies and services Ballas, Zervakis, Kalaitzakis et al.

31 Mission Usage of exis ng laboratory equipment and know- how for imaging, diagnos cs and services For materials, foods, products, art and monumental pieces, engineering

32 Research Por olio Biomedical diagnos cs Lab- on- a- chip technology Remote sensing Sensor technology Inverse problems and nondestruc ve tes ng More than 25 groups are interested

33 Το Πρώτο Διεθνώς Ενδοσκόπιο Φασματικής Χαρτογράφησης Εφαρμογές: Ανίχνευση νεοπλασιών σε πρώιμο θεραπεύσιμο στάδιο στους εσωτερικούς ιστούς του ανθρωπίνου σώματος Εκδήλωση ενδιαφέροντος από διεθνείς φορείς για συνεκμετάλλευση Ολοκληρώθηκαν οι κλινικές δοκιμές με μεγάλη επιτυχία Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται τον Ιούλιο 2013 σε μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Ιαπωνία

34 Σχεδίαση και Κατασκευή Διαγνωστικών Καμερών για την μη Καταστρεπτική Ανάλυση Έργων Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Αξίας Χρησιμοποιήθηκε από την Βρετανική βιβλιοθήκη για να διαβαστεί η αρχαιότερη βίβλος: Ο κώδικας του Σινά Χρησιμοποιείται από το Ge y Ins tute- California, και από δεκάδες Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και το Βατικανό

35 Excellence Center in Digital Mulmmedia, Web and Mobile Services Mission To create an environment that supports Research Excellence, and a Knowledge Pool in the area of the design of large mulmmedia informamon systems and their Web and mobile services. To focus the research and development efforts into crimcal applicamon areas for the economy of Crete like tourism, civilizamon, environment and learning/training. To emphasize an interdisciplinary approach that will be invesmgamng new uses of those technologies for all the Domains of Knowledge, Schools and professors of the Technical University of Crete, and that will help them to produce exploitable, reusable and interoperable, high quality informamon services, in their knowledge domains, for internamonal and local user organizamons, and collaboramons.

36 Excellence Center in Digital Mulmmedia, Web and Mobile Services Expermse: Leadership/ membership in the top internamonal scienmfic forums, in the EU Excellence Networks in the field, very extensive collaboramons with EU and local companies and organizamons. Research and Development Poreolio: Large Mulmmedia Informamon Systems, Graphics, Visualizamon, Speech processing, Engineering of Web Applicamons and Services, Semanmc Data and Service descripmons and Interoperability, Web Mining and Business Intelligence, Large sensor networks, Signal Processing, Contextual Mobile Applicamons and Services, intelligent Applicamons of the Technologies in Tourism, Culture, Environment, Learning / Training, Applicamons in the Domains of Knowledge of the TUC Schools. Personnel: 19 professors from all the TUC Schools, many more have shown interest, vision for collaboramons to cover all the University. Impact: Economic vital sectors of Crete culture, tourism, environment, learning/training. Added value from reusability/ interoperability/ mulmmedia informamon management of models, tools and services produced in TUC.

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης http://www.athena-innovation.gr Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ HORIZON 2020 Κοινωνική Πρόκληση 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maridme and inland water research and the bioeconomy Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού Σωματείο «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Επί του «πιεστηρίου»: Ενεκρίθη από το Πρωτοδικείο Αθηνών η τροποποίηση του κατασταστικού της ΕΕ- ΕΕΘ, η οποία αφορά στο όνομα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Θέματα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Θέματα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Ημερίδα με θέμα: Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Θέματα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Διεθνούς Πανεπιστημίου Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Χημική Βιομηχανία. Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην Ουγγαρία

Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Χημική Βιομηχανία. Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην Ουγγαρία Δεκέμβριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 11/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Χημική Βιομηχανία Η πλάνη με τα βιοκαύσιμα Ατύχημα σε εργοστάσιο αλουμινίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ υψιπετης ISSN 1986-0218 Μάρτιος - Απρίλιος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 40 Ανάπτυξη ηλιακής τεχνολογίας για την απομάκρυνση της εναπομένουσας οργανικής ύλης σε επεξεργασμένα

Διαβάστε περισσότερα