ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #235 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου Μ έσα στον Μάιο αναµένεται να γίνουν προσλήψεις µε συµβάσεις ορισµένου, αορίστου χρόνου και έργου σε υπηρεσίες και φορείς του ηµοσίου. Ηδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τις θέσεις. Συγκεκριµένα, για 120 θέσεις στη Βιοµηχανία Ζάχαρης, 581 στη ΕΗ, 82 στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, 307 σε δήµους, 88 σε ΑΕΙ, 70 στη ΝΕΡΙΤ και για 82 δικαστικούς επιµελητές στα Εφετεία. Παράλληλα, θα προσληφθούν µε συµβάσεις αορίστου χρόνου 450 οδηγοί και τεχνίτες στις Οδικές Συγκοινωνίες. σελ. 2-7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 450 αορίστου χρόνου στις ΟΣΥ 900 εποχικοί στη ακοκτονία 82 δικαστικοί επιµελητές στα Εφετεία 155 εποχικοί στην ΕΥ ΑΠ 120 εποχικοί στη Βιοµηχανία Ζάχαρης 82 εποχικοί στο Φεστιβάλ Επιδαύρου 511 εποχικοί σε µουσεία 450 εποχικοί σε δήµους 500 πενταετούς υποχρέωσης στην Πυροσβεστική 150 εποχικοί ναυαγοσώστες 581 εποχικοί στη ΕΗ 88 συµβασιούχοι σε ΑΕΙ 70 εποχικοί στη ΝΕΡΙΤ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το χρονοδιάγραµµα για τις προσλήψεις µονίµων έως το 2018 Οι πίνακες κατά τοµέα και έτος σελ. 8 VOUCHER ουλειά για 5 µήνες σε άνεργους έως 29 ετών σελ. 12

2 24 2 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL ιετία προσλήψεων το Το 2014 και το 2015 θα είναι διετία προσλήψεων, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις προσλήψεων-αποχωρήσεων που συµπεριλαµβάνονται στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα που συζητιέται αυτές τις µέρες στη Βουλή. Συγκεκριµένα, το 2014 υπολογίζονται ότι θα γίνουν προσλήψεις µονίµων από τις οποίες οι θα διατεθούν στην κεντρική διοίκηση, στους ΟΤΑ και τα ΝΠ. Στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης θα διοριστούν 916 άτοµα, στις ΕΚΟ 723 και στα νο- µικά πρόσωπα εντός γενικής κυβέρνησης 640 νέοι υπάλληλοι. Σηµειώνεται ότι στις προγραµµατισµένες προσλήψεις για το 2014 και το 2015 έχουν υπολογιστεί και οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ για τους οποίους εκκρεµεί ο διορισµός τους από το Οι εκτιµώµενες προσλήψεις της περιόδου βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση µε τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούµενου έτους. Προτεραιότητα θα δοθεί στα υπουργεία Οικονοµικών, Υγείας, Εθνικής Αµυνας και Προστασίας του Πολίτη. Το µόνο που µένει να δούµε τώρα είναι εάν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα των προσλήψεων και να µη δούµε τις προσλήψεις του 2014 να γίνονται το 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τον Μάιο η προκήρυξη για 155 εποχικούς στην ΕΥ ΑΠ Η ΕΥ ΑΠ αποφάσισε την πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ και των σχετικών νοµίµων διαδικασιών 155 ατόµων ως εποχικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 8µηνης διάρκειας ως εξής: 50 Ε Καταµετρητές, 80 ΥΕ Εργάτες και 25 Ε Οδηγοί. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των καταµετρητών θα πρέπει να διαθέτουν: οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλον ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις εργατών αφορούν στην εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε µόνιµα υγρό περιβάλλον, σε µεγάλο βάθος µε χειρωνακτικά µέσα (λ.χ. φτυάρι, κασµά κ.λπ.), η χρήση κοµπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες µετά τη διάνοιξη ρεόντων λυµάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατοµική) κάθοδος σε χώρους λυµάτων µε αναθυµιάσεις. Το όριο ηλικίας για τους υποψηφίους ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κυµαίνεται µεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει µέχρι τα 50 έτη. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού ( Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 450 οδηγοί και τεχνικοί στις Οδικές Συγκοινωνίες Aµεσα αναµένεται να «τρέξει» νέα προκήρυξη για 330 οδηγούς και 120 τεχνίτες στις Οδικές Συγκοινωνίες. Τελευταία, τα κενά που έχουν παρατηρηθεί στον φορέα καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση του µε προσωπικό για την αντι- µετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων. Το αίτηµα έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» και έχει σταλεί για έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η προκήρυξη θα είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια πρόσληψης έχουν καθοριστεί και το επόµενο διάστηµα θα δηµοσιευτεί η προκήρυξη. Για τους υποψήφιους οδηγούς θα ζητηθούν α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτου Οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας σε ισχύ. 88 συνεργάτες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Για τις ανάγκες του έργου του ΕΚΠΑ το οποίο υλοποιείται µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», ζητούνται για άµεση πρόσληψη, µε σύµβαση έργου, 88 συνεργάτες για την επιστη- µονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη όλων των υποέργων. Οι θέσεις είναι: 30 ειδικοί στη διδακτική της ξένης γλώσσας, 1 ειδικός στη διδακτική της τουρκικής γλώσσας, 5 γλωσσολόγοι, 30 εκπαιδευτικοί ξένης γλώσσας (ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί) ηµοσίου, 5 ειδικότητας Πληροφορικής, 5 ειδικοί ηλεκτρονικής & εξ αποστάσεως µάθησης (e-learning), 1 ειδικότητας Στατιστικής, 1 οικονοµολόγος, 4 γραφίστες/ εικονογράφοισκιτσογράφοι, 1 τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, 3 τεχνικοί ήχου και εικόνας και 2 για τη γραµµατεία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣ- ΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας, Κτίριο ΤΥΠΑ/ ΕΛΚΕ, Πανεπιστηµιούπολη, 2ος όροφος Πρωτόκολλο, υπόψη κ. Γ. Καββαδία µε την ένδειξη «25255/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για το έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟ- ΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣ- ΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 ( ), ώρα 13:30. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύµβασης η οποία σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι µεγαλύτερη της συνολικής διάρκειας του εκάστοτε έργου. Η αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειµένου που θα ανατεθεί και την εµπειρία των υποψηφίων. Πληροφορίες: τηλ.: ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 6 Μαΐου 2014 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 25 ΜΕ 5ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Προσλήψεις 500 πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο Σε 500 προσλήψεις πυροσβεστών θα προχωρήσει φέτος το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των προσλήψεων που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Το νέο προσωπικό θα προκύψει από τη λίστα των επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού του 2011 που αφορούσε σε πυροσβέστες πενταετούς θητείας. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο και σε κάθε περίπτωση θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου. Οσοι θα προσληφθούν θα υπογράψουν πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, τέλος, η πρόσληψη των εποχικών πυροσβεστών θα επιβαρύνει κατά ευρώ τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παράλληλα και οι δήμοι θα προσλάβουν προσωπικό για δασοπυρόσβεση, καθώς και εργάτες που θα συνδράμουν στην πρόληψη πυρκαγιών. Το προσωπικό που θα προσλάβουν οι δήμοι θα υπογράψει δίμηνες συμβάσεις εργασίας και θα προσλαμβάνεται από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Διαγωνισμός για 82 δικαστικούς επιμελητές στα Εφετεία m Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίζει την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών με διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Η κατανομή των θέσεων ανά Πρωτοδικείο είναι η εξής: Αθηνών 26, Κω 2, Λεβαδείας 1, Μυτιλήνης 2, Νάξου 2, Πειραιώς 6, Ρόδου 1, Σάμου 2, Χαλκίδας 1, Χίου 1, Θεσσαλονίκης 9, Κατερίνης 1, Κιλκίς 2, Σερρών 1, Χαλκιδικής 3, Πατρών 2, Αγρινίου 1, Καλαβρύτων 2, Κεφαλληνίας 1, Μεσολογγίου 1, Λάρισας 2, Βόλου 1, Κοζάνης 3, Ηρακλείου 3, Πρωτοδικείο Ροδόπης 2, Γυθείου 1, Κυπαρισσίας 1, Ναυπλίου 1 και Θεσπρωτίας 1. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ /1997 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1974 έως και Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση, τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από το νόμο και, για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένος από το νόμο), υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995, απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ευρώ (50 ) ως εξέταστρα. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28, Τ.Κ Αθήνα, τηλ και FAX ), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες. 122 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης m Ο ήµος Νέας Σµύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόµων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του δήµου. Οι θέσεις είναι: 50 ΥΕ Εργατών Αποκοµιδής Απορριµµάτων, 50 ΥΕ Οδοκαθαριστών, 10 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο), 10 Ε Οδηγών Containers (Γ +Ε κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο) και 2 Ε Ηλεκτροσυγκολλητών Κάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Νέας Σµύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 4ος όροφος, στην Υπηρεσία ιοικητικού, ώρες 9:00-14:00 (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7/5/ θέσεις στo ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης m Τo ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγιος Στυλιανός», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων και 2 Ε Βοηθών Βρεφοκόµων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.:

4 26 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΜΑΐΟΥ 82 ταμίες και ταξιθέτες για το Φεστιβάλ Επιδαύρου Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την καλλιτεχνική περίοδο Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 6 ταμίες στην Επίδαυρο, 60 ταξιθέτες και ελεγκτές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και 16 ταξιθέτες και ελεγκτές στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Οι υποψήφιοι ταμίες θα πρέπει να διαθέτουν: απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή 2η γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για το χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες. Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων). Για τις θέσεις των ταξιθετών οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών καθώς και η προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη. Για τις θέσεις των ταξιθετών Επιδαύρου θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων. Αιτήσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. (στη διεύθυνση: Σε περίπτωση πρόσκλησής τους στη σχετική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων). Η αμοιβή όσων επιλεγούν θα υπολογίζεται βάσει ωρών απασχόλησης και θα προσδιοριστεί από την εταιρία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρία, οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι, Αθήνα, τηλ και Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας μέχρι και τη 15η Μαΐου 2014 και ώρα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ταμίες στην Επίδαυρο 6 Ταξιθέτες και ελεγκτές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 60 Ταξιθέτες και ελεγκτές στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου θέσεις στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων m Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται κατά τη φιλοξενία παιδιών στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Αγιο Ανδρέα Αττικής. Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε κατασκηνώσεις θα συνεκτιμηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε περίπτωση επιλογής τους, με την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών. Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όσοι προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες τους ουδεμία οικονομική απαίτηση για το λόγο αυτό θα έχουν από το Δήμο Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) έως και 07/05/ οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Κιλκίς m Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων: είκοσι δύο (22) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας και τριών (3) ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, απευθύνοντάς τη στο Δήμο Κιλκίς υπόψιν κ. Μασμανίδη Ισαάκ (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (συγκεκριμένα από 1η Μαΐου 2014 μέχρι και 12 Μαΐου 2014). 12 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης m Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙ- ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ, Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Μυλλέρου 73-77, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων: 4 ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών και 7 ΥΕ Καθαριστών/τριών Εσωτερικών Χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου-Τρίλοφος, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» υπόψη κ. Αυγούστη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 9/5/ γιατροί στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης m Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 3 ιατρών ως εξής: 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας παθολογίας, 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής και 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας ψυχιατρικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 6 Μαΐου 2014 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 27 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 120 τεχνίτες, χειριστές και γεωπόνοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των εργοστασίων σε Ορεστιάδα, Πλατύ Ημαθίας και Σέρρες. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των γεωπόνων θα πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας με κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης με κατευθύνσεις: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Γεωπόνου, εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θέματα εκτίμησης τεύτλων και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Για τις θέσεις στις Σέρρες: Εργοστάσιο Σερρών - 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, απευθύνοντας τη στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: ). Για τις θέσεις στο Πλατύ Ημαθίας: Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ. Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: , Για τις θέσεις στην Ορεστιάδα: Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλιμ. Ε.Ο. Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού (υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ, τηλ. επικοινωνίας ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Εργοστάσιο Σερρών ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Μητρουσίου 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Σερρών 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ηρακλειάς 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Νιγρίτας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα N. Ζίχνης 1 Εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας ΠΕ Γεωπόνων για Ν. Λάρισας 1 ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού 1 ΤΕ Αυτοματιστές 6 ΤΕ Χειριστές Λεβήτων 3 ΤΕ Μηχανολόγοι-Χειριστές Στροβίλων 2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων 3 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 1 TΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Ημαθίας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Κιλκίς 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πέλλης 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας 4 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Τρικάλων 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για περιοχή Φαρσάλων 1 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό 1 ΔΕ Θερμαστές Λεβήτων 1 ΔΕ Εφαρμοστές 8 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες - Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργων (Γερανοί - Φορτωτές ) 1 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Προωθητών Γαιών (Φορτωτές - Περονοφόρο) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ Χειριστή Προωθητών Γαιών και Φορτηγών 1 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 2 ΔΕ Τεχνίτη Βαρέων Οχημάτων 1 ΔΕ Υδραυλικό 1 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 2 ΔΕ Γραμματεία Διεύθυνσης 1 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια 3 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Περονοφόρο) συσκευασίας ζάχαρης 3 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης 6 ΥΕ Χειριστές Ασβεστοκαμίνου 5 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης 2 ΥΕ Χειριστές Πλυντηρίου Τεύτλων 3 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων PELLETS 3 ΥΕ Χειριστές Βιομηχανικών Φίλτρων 3 ΥΕ Χειριστές Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 3 ΥΕ Χειριστές Φυγόκεντρων Μηχανών 3 ΥΕ Χειριστές Κοπτικών Μηχανών 2 ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης 1 ΥΕ Χειριστές Προθερμαντήρων 2 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων ξηράς παραλαβής τεύτλων 2 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης για Ν. Λάρισας 3 Εργοστάσιο Ορεστιάδας ΠΕ Γεωπόνων με εμπειρία 2 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης - Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ριζίων - Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Βύσσας - Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ορεστιάδας - Οινόης και Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Κυανής του Δήμου Διδυμοτείχου 1

6 Δημόσιο 286 Αγορά Eργασίας Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ 542 τεχνικοί, μηχανικοί και οδηγοί στη ΔΕΗ Κοζάνης-Φλώρινας Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 542 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης και Φλώρινας. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των τεχνικών ορυχείων θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα Τεχν. Επαγγελματικών Λυκείων ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών ή Μεταλλευτικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή πτυχίο Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) ή δίπλωμα ΙΕΚ Τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού ή Τομέα Περιβάλλοντος ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας. Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας και β. Επαγγελματική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕ- ΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7 χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης απευθύνοντάς τη στους αρμόδιους υπαλλήλους τηλ τηλ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΗ Κοζάνης ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 81 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 22 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 32 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 10 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 19 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 10 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 91 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 6 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 30 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 24 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 16 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) 36 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 36 ΔΕΗ Φλώρινας ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 12 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 5 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 3 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 2 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) 12 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 39 γιατροί εργασίας στη ΔΕΗ m Η ΔΕΗ προκηρύσσει τριάντα εννέα (39) θέσεις γιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να: α. είναι γιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου, β. να κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, γ. να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Ο γιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο οποίος δεν θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας όπου θα αναφέρεται το έργο ενδιαφέροντός τους και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, την υπογραφή τους ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, από έως και από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, Αθήνα, 2ος όροφος). Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα: κ. Χ. Αλεξόπουλος, Τομεάρχης Ιατρικής της Εργασίας (τηλ ).

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 6 Μαΐου 2014 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 7 37 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εποχικούς σε δήμους και μουσεία Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσουν οι δήμοι και τα μουσεία μέσα στον Μάιο προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των θερινών μηνών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: οδηγοί, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, συντηρητές αρχαιοτήτων, φύλακες σε μουσεία, νυχτοφύλακες, μηχανικοί, τεχνίτες, αρχαιολόγοι, ειδικευμένοι εργάτες, ναυαγοσώστες, κ.ά. 450 στην καθαριότητα των δήμων Στην καθαριότητα των δήμων θα εργαστούν 450 εποχικοί υπάλληλοι με δίμηνες και τετράμηνες συμβάσεις εργασίας. Ηδη σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για 307 θέσεις). Οι συγκεκριμένες προσλήψεις εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων προκειμένου οι δήμοι να καλύψουν κενά στους τομείς της καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών, ΔΕ Οδηγών Φορτηγού, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (καδοπλυντηρίου), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (καλαθοφόρου), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (σαρώθρου), ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων), ΥΕ Εργατών Συνεργείου Καθαριότητας Τάφων, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων κ.ά. Στα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις είναι τα εξής: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 511 σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Επιπλέον προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα πραγματοποιηθούν τους θερινούς μήνες προκειμένου να καλυφθούν οι τουριστικές ανάγκες. Περίπου 511 από αυτές θα γίνουν μέσα στον Μάιο σε ειδικότητες όπως συντηρητές αρχαιοτήτων, φύλακες σε μουσεία, νυχτοφύλακες, μηχανικοί, τεχνίτες, αρχαιολόγοι, ειδικευμένοι εργάτες κ.ά. 150 ναυαγοσώστες Συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν 150 ναυαγοσώστες για φέτος σε παραλιακούς δήμους. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ. 1 Ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή. 900 γεωπόνοι και εργατοτεχνίτες στο πρόγραμμα Δακοκτονίας m Προσλήψεις 900 γεωπόνων και εργατοτεχνίτων θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας για φέτος. Το αίτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη εγκριθεί και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προκηρύξεις. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 150 ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ Τοµεάρχες ακοκτονίας/γεωπόνοι εν ελλείψει Τεχνολόγοι/Γεωπόνοι - (5,5 μήνες), 302 ΥΕ Εργατοτεχνίτες (1,38 μήνες - έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και 448 ΥΕ Εργατοτεχνίτες - (2,43 μήνες έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών). Το παραπάνω προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας που περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: αλλαγή των παγίδων, πορεία του δακοπληθυσµού, εφαρμογή των ψεκασμών. Επιπλέον, επεξεργασία των στοιχείων του δακοπληθυσµού, της δακοπροσβολής των ψεκασμών, των επιπτώσεων των ψεκασμών στο οικοσύστημα. Παραλαβή, διαχείριση, αποστολή των υλικών δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκομικών Νομών και λογιστική παρακολούθηση αυτών, καταγραφή των υλικών και διανομή των υλικών στα ψεκαστικά συνεργεία. Για τις θέσεις των τομεαρχών δακοκτονίαςγεωπόνων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας. 70 μουσικοί στη ΝΕΡΙΤ m O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 70 μουσικούς για 150 συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι θέσεις των μουσικών είναι οι εξής: Φλάουτα: κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και πίκολο). Ομποε: κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και αγγλικό κόρνο). Κλαρινέτι: κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και μπάσο κλαρινέτο). Φαγκότα: κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και κόντρα-φαγκότο). Κόρνα: κορυφαίος, συγκορυφαίος (3ο κόρνο), 2 ειδικής κατηγορίας (2ο και 4ο κόρνο). Τρομπέτες: κορυφαίος (πίκολο και κορνέτα), συγκορυφαίος (πίκολο και κορνέτα), ειδικής κατηγορίας (και πίκολο τρομπέτα). Τρομπόνια: κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και μπάσο τρομπόνι). Τούμπα: συγκορυφαίος. Τύμπανα: κορυφαίος. Κρουστά: συγκορυφαίος (με υποχρέωση και για τύμπανα και mallets), ειδικής κατηγορίας (και mallets). Αρπα: κορυφαίος. Βιολιά πρώτα: 2 κοντσερτίνα, 2 κορυφαίοι, 2 συγκορυφαίοι, 7 μουσικοί. Βιολιά δεύτερα: 1 κορυφαίος, 3 συγκορυφαίοι, 6 μουσικοί. Βιόλες: 1 κορυφαίος, 2 συγκορυφαίοι, 5 μουσικοί. Βιολοντσέλα: 1 κορυφαίος, 2 συγκορυφαίοι, 4 μουσικοί και Κοντραμπάσα: 1 κορυφαίος, 1 συγκορυφαίος, 3 μουσικοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ταχυδρομικά και μέχρι τη 12η Μαΐου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με την αποστολή φακέλου, υπ όψιν του Συντονιστή Μουσικών Συνόλων (Λεωφόρος Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή), με τα εξής έγγραφα: α) τo έντυπο της αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της ΝΕ- ΡΙΤ συμπληρωμένο ως προς όλα τα στοιχεία του, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής με το εξής περιεχόμενο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών και έχω επαγγελματική εμπειρία ( ) μηνών σε Συμφωνική Ορχήστρα Ηχογραφήσεων» (σημειώστε σε ποια ορχήστρα), γ) αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών και δ) βεβαίωση προϋπηρεσίας ή/και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία (η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί από τους επιτυχόντες το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2014).

8 ηµόσιο 388 Αγορά Eργασίας Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Το πρόγραµµα για τις προσλήψεις µονίµων έως το 2018 Στο Μεσοπρόθεσµο για τη Στελέχωση του ηµόσιου Τοµέα δηµοσιεύεται µεταξύ άλλων και ο προγραµµατισµός των προσλήψεων σε υπουργεία, ΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠ για καθένα από τα έτη Ο συνολικός προγραµµατισµός προσλήψεων για την περίοδο διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις παρεµβάσεις του ΜΠ Σ , τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των µεµονωµένων φορέων, την προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού στο δη- µόσιο τοµέα, καθώς και τις προτεραιότητες που έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση. Βάσει των ανωτέρω, οι εκτιµώµενες προσλήψεις της περιόδου βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση µε τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούµενου έτους. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ προσλήψεις για φέτος Πιο συγκεκριµένα, για το τρέχον έτος, βάσει του προγραµµατισµού προσλήψεων που εκπονήθηκε από το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Υ ΙΜΗ ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, εκτιµάται ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων αφορούν στο υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και θα προέλθουν από την εφαρµογή του κανόνα µία πρόσληψη για κάθε µία αναγκαστική αποχώρηση. Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο των προσλήψεων, οι θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη , οι εκτιµώµενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαµβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισµού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις του ΜΠ Σ και οι εξειδικευ- µένες ανάγκες µεµονωµένων φορέων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των διοικητικών δοµών, που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραµµατισµό είναι οι εξής: Στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας, για το έτος 2013 υπήρξε µείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση µε το 2012 (δηλ. 819 άτοµα) και ο ίδιος αριθµός προσλήψεων έχει ενσωµατωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανοµής από το Υ ΙΜΗ για 43 άτοµα µε βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κ.λπ.), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήµερα. Οσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρµόζεται ο κανόνας 1:10 βάσει του εγκεκριµένου προγραµµατισµού προσλήψεων µε προτεραιότητα στην απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεµοτήτων. Παράλληλα, προωθείται αίτηµα του φορέα προς το Υ ΙΜΗ για την πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα µία πρόσληψη για καθεµία υποχρεωτική αποχώρηση του φορέα. Στο υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 µε σχετική απόφαση του Υ ΙΜΗ εγκρίθηκε η κατανοµή 225 δοκίµων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισµού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του Ο υπόλοιπος αριθµός των 500 δοκίµων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιµάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραµµατισµό προσλήψεων του υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και 2014 δεν έχουν πραγµατοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τα έτη 2015 έως και 2018, ο αριθµός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ έτος). Στο υπουργείο Οικονοµικών προβλέπεται η πρόσληψη τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, µε στόχο τη στελέχωσή του µε εξειδικευµένο προσωπικό. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταµείων µε προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, έχει προγραµµατιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη περίπου υπαλλήλων στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόµενα από αυτό Νοµικά Πρόσωπα. Υπουργείο Υγείας. Ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου ατόµων στον τοµέα της Υγείας, που αφορούν, κυρίως, σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. ήµοι-περιφέρειες. Ο εκτιµώ- µενος αριθµός προσλήψεων για τους ΟΤΑ α' βαθµού (πλην των εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων) για τα έτη βασίστηκε στον κανόνα 1:10 καθότι θα πραγµατοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού µόνο Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης. Συγκεντρωτικός πίνακας προσλήψεων-αποχωρήσεων Υποτοµείς Γεν. Κυβέρνησης Εκτιµήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προσλήψεις Προσλήψεις Προσλήψεις Προσλήψεις Προσλήψεις Κεντρική ιοίκηση, ΟΤΑ β' βαθµού και ΝΠ ΟΤΑ α' βαθµού Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης Νοµικά πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης ΕΚΟ (16 επαναταξινοµηµένες) Προσλήψεις 1:1 λόγω υποχρεωτικών αποχωρήσεων Σύνολο

9 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 6 Μαΐου 2014 Αγορά Eργασίας 9 39 ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑ Προσλήψεις Ελλήνων µηχανικών διάφορων ειδικοτήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή στον τοµέα της µηχανικής επικοινωνών ή στην Επιστήµη Υπολογιστών. Εµπειρία στη χρήση προγραµµάτων C #/C / PHP/ Java. Πολύ καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2) και αγγλικών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Θ έσεις εργασίας για υψηλά καταρτισµένους Ελληνες µηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων εµφανίζουν εταιρίες στην Ευρώπη -σε Γερµανία και Ελβετία- µέσω της συµβουλευτικής εταιρίας Grecruitment. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσελίδας για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιµηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελµατικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητα είναι η αποστολή των αντίγραφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισµένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές εφόσον είναι διαθέσιµες. RF Development Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρόζενχαϊµ, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί. Οµαδικό πνεύµα και επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες. Πολύ καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2) και καλή χρήση της αγγλικής. Επιθυµία για ταξίδια (20%). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο µηχανικοί στον τοµέα της αυτοµατοποιηµένης µηχανικής. Καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2) και αγγλικών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο Development Engineer Automotive ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ανόβερο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απαραίτητο πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως µηχανολόγοι Design Engineer-Refrigeration/ HVAC ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου µάστερ ως µηχανο- λόγοι ή ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και η πρόσφατη εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών και γερµανικών (επίπεδο Β2). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο Junior or Senior Production Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία Automation Project Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ράιναχ, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ στον τοµέα της µηχανικής αυτοµατοποίησης ή της τεχνικής αυτοµατοποίησης. Επίσης, τεχνική κατάρτιση σε αυτούς τους τοµείς. Ικανότητες στον προγραµµατισµό και την οπτικοποίηση των λύσεων. Αριστη γνώση των συστηµάτων fieldbus (Profibus, FF) και εµπειρία στο Ethernet. Απαραίτητες η πολύ καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2) και η καλή γνώση αγγλικών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν οµαδικό πνεύµα, φαντασία, προσαρµοστικότητα και να έχουν την επιθυµία να ταξιδέψουν. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο Ηµέρα Καριέρας στη Γερµανία για δουλειά σε Αυτοκινητοβιοµηχανίες Η εταιρία εύρεσης προσωπικού Grecruitment διοργανώνει Automotive Career Day, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στη Νυρεµβέργη το Σάββατο 17 Μαΐου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν µάνατζερ προσλήψεων και σύµβουλοι προσλήψεων από εταιρίες που εντάσσονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως BMW, Magneti Marelli, Continental Engineering Services, Porsche Engineering κ.ά. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι οι εκπρόσωποι των εταιριών να γνωρίσουν τους υποψηφίους που θα συµµετέχουν (Μηχανικοί, Ειδικοί ΙΤ, Φυσικοί / Μαθηµατικοί), µέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Οι θέσεις που θα συζητηθούν είναι οι πιο πρόσφατες και περιζήτητες στην αυτοκινητοβιοµηχανία, οι οποίες είναι αρχικά βάσει συµβολαίου ορισµένου χρόνου, το οποίο µετατρέπεται µετά σε αορίστου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν: Concept Development, Infotainment Systems, Research & Development, Designing, Planning, Manufacturing / Process Engineering, Testing, FEM / CFD Engineering, CAE Engineering. Οι εταιρίες ενδιαφέρονται για τα εξής προφίλ: ιπλωµατούχοι Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Παραγωγής, διπλωµατούχοι Πληροφορικής και Θετικών Επιστηµών (Φυσική, Μαθηµατικά). Γνώση γερµανικών σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον. Εµπειρία σε αυτοκινητοβιοµηχανία επιθυµητή, όχι απαραίτητη. Θέληση για εργασία σε αυτοκινητοβιοµηχανία απαραίτητη. Μεταπτυχιακές σπουδές σε γερµανόφωνη χώρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Οι θέσεις που θα συζητηθούν είναι τόσο για πρόσφατα αποφοίτους όσο και για έµπειρους µηχανικούς. Επιθυµητές τεχνικές γνώσεις (αναλόγως κατεύθυνσης): Σχεδιαστικά προγράµµατα (CATIA V5, NX-UNIGRAPHICS, PRO-E, SolidWorks κ.λπ.). Προγράµµατα Προσοµοίωσης (LabVIEW, MATLAB-Simulink, Dymola). CAE software (ABACUS, NASTRAN, PASTRAN, ANSYS) Γλώσσες προγραµµα- τισµού (Java, Python, C++, C#, C, HTML, SQL, NXC, Microcontroler). ιαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1. Αποστολή βιογραφικού στο grecruitment.com (αγγλικά ή γερµανικά), το αργότερο µέχρι 09/05/ Αξιολόγηση βιογραφικού. 3. Πρόσκληση στην εκδήλωση µε αναφορά σε συγκεκριµένες θέσεις για τις οποίες θα γίνουν οι συνεντεύξεις. 4. Συµβουλευτική υποστήριξη για την προετοιµασία για τις συνεντεύξεις στο διάστηµα πριν από την εκδήλωση. ** Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης.

10 Ιδιωτικός τοµέας 4010 Αγορά Eργασίας Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ, ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, Ευκαιρίες εργασίας στο λιανικό Μια σειρά από θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, του λιανικού εµπορίου σε όλη την Ελλάδα, µπορούν να διεκδικήσουν δεκάδες υποψήφιοι. Οι ευκαιρίες απασχόλησης αφορούν κατά βάση πωλήτριες και πωλητές λιανικής και χονδρικής, ταµίες και υποδιευθυντές καταστήµατος, καθαριστές και καθαρίστριες, υπαλλήλους κρεοπωλείου, ασκούµενους δικηγόρους, διευθυντές ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ καταστηµάτων, προσωπικό αποθήκης, υπευθύνους Τεχνικής ιεύθυνσης, σχεδιάστριες, πατρονίστ κ.ά. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που πληρούν όλα τα απαιτούµενα προσόντα µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να εργαστούν σε επιχειρήσεις εντός και εκτός Αθηνών. Υπάλληλοι σε καταστήµατα παιδικών ρούχων Η εταιρία ALOUETTE Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύµατος, αναζητά να προσλάβει υπεύθυνους/ες καταστήµατος και πωλήτριες πλήρους απασχόλησης στα καταστήµατά της στην Αττική καθώς και µία έµπειρη πατρονίστ. Ο ιδανικός υποψήφιος για το πρώτο πόστο θα πρέπει να είναι ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός, να διαθέτει εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε διευθυντική θέση καταστήµατος λιανικής, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, δυναµική προσωπικότητα εστιασµένη στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Βασικά προσόντα για τις θέσεις στις πωλήσεις είναι η εργασιακή εµπειρία 1-3 ετών στο χώρο της λιανικής -η προϋπηρεσία σε παιδικά είδη θα προτιµηθεί-, η ευγένεια, ο επικοινωνιακός χαρακτήρας, η όρεξη για εργασία, η θετική διάθεση, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, η καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - Powerpoint - Internet) και αγγλικών. Αντίστοιχα, βασικά προσόντα για την πατρονίστ θεωρούνται η πενταετής τουλάχιστον ειδικότερα στο παιδικό ρούχο, η γνώση χειρισµού προγράµ- µατος lectra, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισµού Η/Υ και προγραµµάτων MS - OFFICE. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο Πωλήτριες µερικής ή πλήρους απασχόλησης για τα καταστήµατά της στον Κορυδαλλό και την Κόρινθο προσλαµβάνει η γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυµάτων Orchestra. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Βοηθός e-shop στην Oxford Company Μία ανοιχτή θέση διαθέτει η εταιρία Oxford Company για έναν e-shop assistant (βοηθό e-shop), ο οποίος θα υποστηρίζει την καθηµερινή λειτουργία του e-shop της επιχείρησης στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ο ιδανικός θα πρέπει να διαθέτει ηλικία 25 ετών και άνω, εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε on line πωλήσεις, άριστη γνώση χρήσης MS Office, να είναι κάτοχος Proficiency ή άλλου αντίστοιχου πτυχίου στην αγγλική γλώσσα, να χειρίζεται άριστα το γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά και να έχει έφεση στην επικοινωνία και την οργάνωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους (µε πρόσφατη φωτογραφία) µε την ένδειξη «e-shop» µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας: oxfordcompany.gr/. Πλαίσιο: Καριέρα για νέους έως 28 ετών Ευκαιρίες απασχόλησης για έναν υπεύθυνο προσλήψεων, έναν ειδικό σε online καµπάνιες, πωλητές και πωλήτριες Τηλεφωνίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακής Τεχνολογίας διαθέτει για τα καταστήµατά της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ. Ο ιδανικός υποψήφιος για το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ σε ιοίκηση Επιχειρήσεων (µε κατεύθυνση σε ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού), άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και οµαδικό πνεύ- µα, εµπειρία σε ανάλογη θέση, δυναµική προσωπικότητα και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ. Για το δεύτερο πόστο, βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ ή/ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε κατεύθυνση το µάρκετινγκ, η πολύ καλή γνώση του Internet, η ικανότητα να εργαστείς υπό πίεση χρόνου και η αναλυτική σκέψη. Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερό- µενες θα πρέπει να είναι νέες και νέοι που η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τα 28 χρόνια, απόφοιτοι λυκείου, επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και να διαθέτουν γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Οσοι θέλουν να ενταχθούν στο δυναµικό του Πλαίσιο µπορούν να καταθέσουν on line το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα του οµίλου,

11 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 6 Μαΐου 2014 Ιδιωτικός τοµέας ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, Κ.Α. εµπόριο σε όλη την Ελλάδα Πωλητές, πωλήτριες και ταµίες σε πέντε καταστήµατα Η εταιρία Salt Water προσλαµβάνει µία πωλήτρια για το κατάστηµα λιανικής στον Αστέρα Βουλιαγµένης για την καλοκαιρινή σεζόν. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η ηλικία από 25 έως 35 ετών, η άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ και αγγλικών, η άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών και η καλή εµφάνιση. Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Ανοιχτές θέσεις για πωλητές, πωλήτριες και ταµίες στα καταστήµατά της στην Ξάνθη, στη Ρόδο και τα Ιωάννινα διαθέτει η αλυσίδα καταστη- µάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να έχουν γνώσεις Η/Υ, να διαθέτουν ευχέρεια στην επικοινωνία, στοχοπροσήλωση και να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για µάθηση και εξέλιξη και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ασφάλιση, µπόνους και σηµαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αποστολή βιογραφικών, αναγράφοντας την ειδικότητα και την πόλη, γίνεται µέσω της ιστοσελίδας: Εµπειρους πωλητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έναν υπάλληλο για τη θέση του ταµείου για το κατάστηµα χονδρικής στην πρωτεύουσα ζητά η εταιρία Nicolis group, η οποία διαθέτει υλικά για αξεσουάρ µόδας. Βασικά προσόντα για τα πρώτα πόστα είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών και των αξεσουάρ µόδας και η ηλικία από 20 έως 35 ετών. Αντίστοιχα, ο ιδανικός υποψήφιος για το δεύτερο πόστο θα πρέπει να είναι ηλικίας 20 έως 35 ετών, µε προϋπηρεσία και γνώσεις λογιστικής, Η/Υ και συστήµατος περιβάλλον ERP και επιθυµητά προσόντα την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ευκαιρίες εργασίας στον όµιλο Μαρινόπουλου O όµιλος Μαρινόπουλος Α.Ε. διαθέτει ανοιχτές θέσεις σε τρεις διαφορετικές ειδικότητες: -διευθυντές καταστηµάτων για τα σούπερ µάρκετ του στους Νοµούς Εύβοιας και Βοιωτίας. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις θεωρούνται η εµπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεµπόριο, το απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/ ανωτάτης σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισµού Η/Υ (MS Office), η ευχέρεια στην επικοινωνία και ο προσανατολισµός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, οι οργανωτικές και οι διοικητικές ικανότητες. -έναν ασκούµενο δικηγόρο αναζητά ο Οµιλος Μαρινόπουλος για τα κεντρικά του γραφεία στην Αθήνα. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο Νοµικής και η πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισµού Η/Υ (MS Office). -κρεοπώλες για τις περιοχές των Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Κοµοτηνής και ιδυµότειχου. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, να διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, Ππιστοποίηση από Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις οι άνδρες υποψήφιοι. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: ή στη διεύθυνση: Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. η- µητρίου 63, Αλιµος 17456, υπόψη /νσης Ανθρώπινου υναµικού. Πωλητές και πωλήτριες πλήρους απασχόλησης για τα καταστήµατά της στο Μεσολόγγι προσλαµβάνει η εταιρία DEXIM. Βασικά προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα θεωρούνται η άνεση στην επικοινωνία, το οµαδικό πνεύµα εργασίας, η ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων, η γνώση αγγλικών και χειρισµού υπολογιστών (Η/Υ), η ηλικία έως 25 ετών και οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: DEXIM A.E.: 22ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Αγιος Στέφανος Αττικής, , ή στο φαξ: Η εταιρία επώνυµης ένδυσης ΡΑ- ΚΑΣ αναζητά πωλήτριες λιανικής για άµεση πρόσληψη. Οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άνεση στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών, άριστη γνώση του χώρου της µόδας, πολύ καλή γνώση αγγλικών και εξαιρετική εµφάνιση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας gr/site/#/career. Γιατρός στην Κω για ετήσια απασχόληση ουλειά στη Μύκονο Η τοπική αλυσίδα σούπερ µάρκετ στη Μύκονο, flora super market, Η εταιρί διαθέτει ανοιχτές θέσεις για πωλητή/πωλήτρια τµήµατος χονδρικής, διευθυντή αποθήκης, διευθυντή καταστήµατος και στέλεχος τµήµατος προµηθειών. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η εργασιακή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση στο τροφίµων και ποτών, η γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρµογών MS office, η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης, οι οργανωτικές ικανότητες και η υποχρεωτική µετεγκατάσταση στη Μύκονο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες στα Lidl Ανοιχτές θέσεις απασχόλησης για υποδιευθυντές καταστήµατος, καθαριστές, καθαρίστριες, πωλητές, πωλήτριες/ ταµίες και υπαλλήλους controlling στα σούπερ µάρκετ της στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στη Φλώρινα, στην Κω, στη Σαντορίνη, στην Κέρκυρα και το Λασίθι της Κρήτης διαθέτει η γερµανική αλυσίδα Lidl. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ευχάριστη προσωπικότητα, να είναι ευγενικοί απέναντι στους πελάτες, να διακρίνονται για την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία, να τους αρέσει η οµαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά, αν διαθέτετε εµπειρία στο χώρο του εµπορίου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται online µέσω της ιστοσελίδας kariera.lidl.gr. ιευθυντικά στελέχη στα Metro ιευθυντικά στελέχη αναζητά η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για τα καταστήµατά της στο Ρέθυµνο, στην Κο- µοτηνή και την Καβάλα. Απαιτούµενα προσόντα για το συγκεκριµένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραµµατισµού, η ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας και επίλυσης προβληµάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση: METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ , Μεταµόρφωση Αττικής ή στο φαξ: Μία σχεδιάστρια στην Bodytalk Μία σχεδιάστρια προσλαµβάνει η εταιρία Bodytalk. Βασικά προσόντα θεωρούνται η προϋπηρεσία πάνω σε σχέδιο µόδας, (επιθυµητές γνώσεις πατρόν και ραφής), η άψογη γνώση Corel Draw, Adobe, Ιnternet, Office και τα άπταιστα αγγλικά (οµιλία και γραφή). Η εταιρία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και αποδοχές ανάλογες µε τα προσόντα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, αναφέροντας την ειδικότητα, γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

12 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Τρίτη 6 Μαΐου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ προσλήψεις νέων έως 29 ετών µέσα στον Μάιο Μέσα στον Μάιο αναµένεται να ανακοινωθούν όλα τα προγράµ- µατα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών», για το 2014, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά άνεργοι. Η δράση απευθύνεται σε άνεργους νέους από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 µήνες σε εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, οι θέσεις θα αφορούν σε τρεις συγκεκρι- µένους κλάδους της οικονοµίας: στο λιανικό εµπόριο και συγκεκριµένα τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, στον τουρισµό και τον κατασκευαστικό το- µέα. Ενώ οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας θα προκύψουν από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας, όπως ναυτιλία, αυτοκίνητο κ.ά. Ολοι οι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν µέσω των ΚΕΚ και θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις επιχειρήσεις που θα συµ- µετάσχουν στο πρόγραµµα. Η συνολική αµοιβή για την κάθε θέση αναµένεται να διαµορφωθεί όπως και πέρσι, που έτρεξε ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος από έως ευρώ ανά εργαζόµενο, µε προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα ώστε οι προ- ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ σωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν µόνιµες. Απαραίτητες προϋποθέσεις Πληροφορίες του υπουργείου Εργασίας λένε ότι οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα voucher δεν ανα- µένεται να έχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το περσινό πρόγραµµα. Ωφελούµενοι ικαίωµα συµµετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τα εξής: Α κατηγορία: Απόφοιτοι πανεπιστηµίων/ ΤΕΙ ηλικίας µέχρι 29 ετών: Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, ανεξαρτήτως του αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι. Οσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συµµετέχουν σε Επαγγελµατικά Επιµελητήρια/Ενώσεις. Β κατηγορία: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 µέχρι 29 ετών: Είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, ανεξαρτήτως του αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι. Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόµενος, ανεξάρτητα από το σε ποια οµάδα ωφελουµένων ανήκει, θα έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση συµµετοχής σε µια µόνο ιοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου δια- µονής του. Επιδόµατα Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό επίδοµα θα περιλαµβάνει το επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδοµα πρακτικής άσκησης. Για την ακρίβεια, η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά στην οικονοµική αξία ποσού ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συµβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουµένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα ευρώ, στην περίπτωση µετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζοµένου σε σύµβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι µικρότερη των έξι µηνών, δεδοµένου ότι στην περίπτωση Voucher για φορτοεκφορτωτές Μία από τις δράσεις voucher αφορά στον κλάδο ναυτιλίας και συγκεκριµένα τους φορτοεκφορτωτές. Πρόκειται για το πρόγραµµα «Επιταγή Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιµένος», µέσω του οποίου θα ωφεληθούν φορτοεκφορτωτές. Η δράση, που είναι συνολικού προϋπολογισµού ευρώ και θα διατεθεί στις 8 περιφέρειες σύγκλισης της χώρας, στοχεύει στην επίτευξη της οµαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή, στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και τη συγκράτηση της ανεργίας των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο κλάδο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα υλοποιηθεί µια ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων που θα περιλαµβάνει: Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτη- µένες δοµές των παρόχων κατάρτισης µε τη µορφή case studies Τέλος, η επιτυχής παρακολούθηση του προγράµµατος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολουµένους στο φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συµµετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλµατος. Με την ανακοίνωση της δράσης, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους µέσα από την ειδική ιστοσελίδα αυτή ο πάροχος κατάρτισης θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν µε επιτυχία στην υπογραφή σύµβασης εργασίας του καταρτιζοµένου. Τα εκπαιδευτικά επιδόµατα, ανάλογα µε το ηλικιακό γκρουπ, θα διαµορφωθούν ως εξής: Α κατηγορία: ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων) για την οµάδα ωφελουµένων «άνεργοι νέοι ηλικίας µέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίων/ ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και ευρώ στο επίδοµα πρακτικής άσκησης. Β κατηγορία: ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων) για την οµάδα ωφελουµένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 µέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθ- µιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ, πάλι όπως και στην πρώτη περίπτωση, αντιστοιχούν στο επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και ευρώ στο επίδοµα πρακτικής άσκησης. Μετά τη λήξη της 5µηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυµεί µπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόµενο ως εργαζόµενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύµβαση εργασίας. Στάδια υλοποίησης Ανεργοι - ωφελούµενοι Κάθε ενδιαφερόµενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουµένων και να συµµετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: Να συµπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω ιαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα ( voucher.gov.gr) τη φόρµα «Αίτηση συµµετοχής», µόλις ανακοινωθεί η ακριβής ηµεροµηνία τον Απρίλιο. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθµό Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ηµερο- µηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι µοναδικός για κάθε αίτηση συµµετοχής, χορηγείται αυτόµατα από το οικείο µηχανογραφικό σύστηµα µε την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιµοποιείται αντί για το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (µητρώα, πίνακες κ.ά.) που δηµοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Στη συνέχεια και εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουµένων και θα δικαιούται την «Επιταγή ΕΙΣΟ ΟΥ στην αγορά εργασίας». Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΚΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ κ.λπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων. Η πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες δεν συµµετέχει έµµεσα ή άµεσα το Ελληνικό ηµόσιο, και θα έχει συνάφεια µε το αντικείµενο του προγράµµατος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούµενος. Συγκεκριµένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών, που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουµένων, δικαιούται µια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας µε την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόµενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζοµένου υπογράφεται τριµερής. Πάροχοι κατάρτισης: Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση www. voucher.gov.gr, όταν ανακοινωθεί η ακριβής ηµεροµηνία.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Βόλος 2-5-2011 Αριθ. Πρωτ.1909 Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., 12/06/2013 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 1334 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., 28-4-2014 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 717 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.: 213 2007 186 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & - Ν.Π... ΗΜΟΥ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Αισχύλου 28 52-34 Χαλάνδρι 20-6894444 Χαλάνδρι, 20 Σε τεµβρίου 203 Aρ.Πρωτ.402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 1. Η εταιρία ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο των Αγροχημικών, αναζητά γεωπόνο πωλητή/τρια με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας & Φθιώτιδος. Απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος : 12/03/2015 Αριθμ. πρωτ. : 649 Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9) θέσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9) θέσεων. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) Πλατεία Αγίας Μονής Μύκονος ΤΚ : 84600 Τηλ : 22890 23494 & 22890 24910 Fax: 22890 26959 Μύκονος, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3893 ΑΔΑ : Ω2ΖΥΟΡΦΧ-8ΩΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2016 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 5/8/2016 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι) Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2Α / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2Α / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN ΔΩΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Τόπος, Ημερομηνία ΠΛΑΤΥ 10-8-2010 ΕΡΓ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1336 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.07 14:47:31 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Τ5ΘΩΕ7-Δ26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 07/06/2013 Αρ. Πρωτ. 10389 ΤΗΛ: 2226350010 Fax: 2226053540 E-mail: istaid@0694.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ. : Τσαγκαλίδης Νεκτάριος Τηλ. : 213 20 74 640 Κερατσίνι, 6/6/2013 Αρ. πρωτ.: 32458 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκό 7/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19166 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντα υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 04.11.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 9070 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 13/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: Θ/242/25.02.11 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσβεστοχώρι, 29/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3350 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ευζώνων 1, Τ.Κ. 57010 Ασβεστοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 3-5-2010 Αριθ.πρωτ. 422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 3-5-2010 Αριθ.πρωτ. 422 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 3-5-2010 Αριθ.πρωτ. 422 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα