Μεταδεδομένα και παρουσίαση του μοντέλου CIDOC CRM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταδεδομένα και παρουσίαση του μοντέλου CIDOC CRM"

Transcript

1 HY 351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS 351: Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Μεταδεδομένα και παρουσίαση του μοντέλου CIDOC CRM Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : Ημερομηνία : U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 1 ιάρθρωση Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα δεδομένα και μεταδεδομένα διάκριση μεταδεδομένων μεταδεδομένα και ψηφιακές βιβλιοθήκες Εισαγωγή στο CIDOC CRM Τι είναι, που είναι χρήσιμο, ποιά η βασική ιδέα Κίνητρο Το (εννοιολογικό) πρόβλημα της ενοποίησης της πληροφορίας Η προσέγγιση του CIDOC CRM Οι βασικές του έννοιες Αποσπάσματα της οντολογίας Παραδείγματα χρήσης Σύνοψη και συμπεράσματα U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 2

2 Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα metadata Title Title ::«Faceted Taxonomies» Author :: Yannis Tzitzikas Type :: ResearchPaper Content Αrea: Information Systems Format :: PDF PDF keywords: indexing, facet, taxonomies about data digital object yannis.pdf U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 4

3 Η έννοια των μεταδεδομένων (metadata) Τα μεταδεδομένα (μετάφραση του όρου metadata, ο οποίος σχηματίζεται από την ελληνική λέξη μετά και τη λατινική λέξη data "δεδομένα") είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα. Κατά κανόνα, ένα σύνολο μεταδεδομένων περιγράφει ένα άλλο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι μια πηγή. Ο συνηθέστερος ορισμός που δίδεται είναι: Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα που αφορούν δεδομένα. Επίσης συνηθίζονται οι ορισμοί: Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες που αφορούν δεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες που αφορούν πληροφορίες. Στο βιβλιοθηκονομικό περιβάλλον, ένας πιο ακριβής και τεχνικός ορισμός είναι ο ακόλουθος: Τα μεταδεδομένα είναι δομημένα και κωδικοποιημένα δεδομένα τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, αποσκοπώντας στην ταύτιση, αναγνώριση, ανακάλυψη, αξιολόγηση και διαχείριση των οντοτήτων που περιγράφονται. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 5 ιαφορά Ανάμεσα σε εδομένα και Μεταδεδομένα Συνήθως δεν μπορεί κάποιος να διαχωρίσει τα απλά δεδομένα από τα μεταδεδομένα διότι: Κάποια δεδομένα μπορούν να είναι ταυτόχρονα και απλά δεδομένα και μεταδεδομένα. Η επικεφαλίδα σε κάποιο κείμενο είναι τόσο μέρος του κειμένου, δηλ. δεδομένα, όσο και τίτλος του κειμένου, δηλ. μεταδεδομένα. Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα μπορούν να αλλάξουν ρόλους. Ένα ποίημα, αυτό καθ' αυτό, είναι δεδομένα, αλλά αν το ποίημα αποτελεί τους στίχους σε ένα τραγούδι, ολόκληρο το ποίημα θα μπορούσε να επισυναφθεί σε ένα ηχητικό αρχείο ως μεταδεδομένα. Έτσι, η ερμηνεία εξαρτάται από ποια άποψη το βλέπει κανείς. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν μετα-μετα-...-μεταδεδομένα. Εφόσον, σύμφωνα με τον συνήθη ορισμό, τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα, είναι δυνατό να δημιουργήσει κάποιος μεταδεδομένα για αυτά τα δεδομένα, έπειτα μεταδεδομένα που να περιγράφουν τα νέα μεταδεδομένα, κ.ο.κ. Παρόλο που αυτό το θέμα εκ πρώτης όψεως φαίνεται μονάχα φιλοσοφικό, εντούτοις είναι συχνά χρήσιμη η αρχειοθέτηση μεταδεδομένων που αφορούν άλλα μεταδεδομένα, π.χ. γιαναυπάρχειέλεγχοςωςπροςτηνπροέλευσητων μεταδεδομένων όταν συγχωνεύονται δύο έγγραφα. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 6

4 Είδη Μεταδεδομένων Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα μεταδεδομένα σε κατηγορίες ανάλογα με: το περιεχόμενό τους. Μπορούν να περιγράφουν είτε την ίδια την πηγή, π.χ. όνομα και μέγεθος του αρχείου, ήτοπεριεχόμενο της πηγής, π.χ. "Το βίντεο δείχνει ένα αγόρι να παίζει ποδόσφαιρο." τη μεταβλητότητά τους. Σε σχέση με την πηγή, τα μεταδεδομένα μπορούν να είναι είτε αμετάβλητα, π.χ. ο τίτλος ενός αρχείου δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το ποιο μέρος του αρχείου λαμβάνεται υπ' όψη, είτε μεταβλητά, π.χ. οι περιγραφές των σκηνών σε ένα βίντεο ποικίλλουν. τη λογική συνάρτησή τους. Υπάρχουν τρία επίπεδα λογικής συνάρτησης, το ένα πάνω από το άλλο: κάτω βρίσκεται το υπο-συμβολικό επίπεδο που περιέχει τα ίδια τα απλά δεδομένα, στη μέση υπάρχει το συμβολικό επίπεδο όπου υπάρχουν μεταδεδομένα τα οποία περιγράφουν το περιεχόμενο των απλών δεδομένων, και πάνω το λογικό επίπεδο που περιέχει μεταδεδομένα τα οποία επιτρέπουν λογικούς συλλογισμούς βάσει του συμβολικού επιπέδου. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 7 Μεταδεδομένα σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν αρχεία σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη: περιγραφικά - Πληροφορίες που περιγράφουν το περιεχόμενο του αρχείου, όπως εγγραφές καταλόγου σε MARC και βοηθήματα ανεύρεσης. Χρησιμοποιούνται για βιβλιογραφικούς σκοπούς και για αναζήτηση-ανάκτηση. δομικά - Πληροφορίες που συνδέουν ένα αρχείο με άλλα αρχεία ώστε να αποτελούν λογικές μονάδες (π.χ. πληροφορίες που συνδέουν την κάθε εικόνα που υπάρχει σε ένα βιβλίο με τις υπόλοιπες εικόνες του βιβλίου). διοικητικά - Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του αρχείου ή τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτό. Μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς σαρώθηκε, το μορφότυπο φύλαξης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη συντήρηση των ψηφιακών αρχείων. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 8

5 Παρουσίαση του CIDOC CRM Βάσει (στην ουσία μετάφραση) της παρουσίασης The CIDOC CRM, a Standard for Integration Cultural Information, by Martin Doerr, Steve Stead Τί είναι CIDOC CRM Τι είναι Τυπική οντολογία κατάλληλη για την τεκμηρίωση πολιτισμικών δεδομένων Πρότυπο ISO από το 2006 για την ενοποίηση πολιτισμικών δεδομένων (αριθμός ISO 21127) Που είναι χρήσιμο Για την τεκμηρίωση και ενοποίηση πολιτισμικών πληροφοριών Γιατί το παρουσιάζουμε στο μάθημα Ως καλό παράδειγμα δομικής μοντελοποίησης από την εννοιολογική σκοπιά (όχι από την προδιαγραφική/υλοποιητική σκοπιά). Δεν είναι αγκιστρωμένο σε μια συγκεκριμένη γλώσσα μοντελοποίησης / υλοποίησης Έχει ενδιαφέρον διότι έχει πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής και είναι πλέον διεθνές πρότυπο U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 10

6 Κίνητρο Πολιτισμικές πληροφορίες εκτείνονται σε πολλά πεδία και τομείς αρχαιολογία, τέχνη, φυσική ιστορία, παρουσίαση (ετοιμασία εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού) Κάθε σκοπιά ή πεδίο έχει τις δικές του μεθόδους, τρόπους επικοινωνίας και μορφότυπους. Γενικά υπάρχει μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης Ανάγκη για ένα ενιαίο τρόπο τεκμηρίωσης Ανάγκη για διασύνδεση της πληροφορίας U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 11 Παράδειγμα Στη συνέχεια θα δούμε παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να έχουμε σχετικά με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, τη συνδιάσκεψη της Γιάλτας μεταξύ Αγγλίας, Η.Π.Α. και της ΕΣΣΔ για την διαρρύθμιση της μεταπολεμικής Ευρωπης που έγινε το Φεβρουάριο (4-11) του U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 12

7 Έγγραφα (και μεταδεδομένα τους) από Ιστορικά Αρχεία (Histrorical Archives) Type: Text Title: Protocol Proceedings Crimea Conference Title.Subtitle: II. Declaration Liberated Europe Date: February 11, Creator: The Premier Union Soviet Socialist Republics The Prime Minister United Kingdom The President United States America Publisher: State Department Subject: Postwar division Europe and Japan Metadata Documents About The The following following declaration declaration has has been been approved: approved: The The Premier Premier Union Union Soviet Soviet Socialist Socialist Republics, Republics, Prime Prime Minister Minister United United Kingdom Kingdom and and President President United United States States America America have have consulted consulted with with each each or or in in common common interests interests people people ir ir countries countries and and those those liberated liberated Europe. Europe. They They jointly jointly declare declare ir ir mutual mutual agreement agreement to to concert concert.and.and to to ensure ensure that that Germany Germany will will never never again again be be able able to to disturb disturb peace peace world world U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 13 Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες και τα μεταδεδομένα τους) Type: Image Title: Allied Leaders at Yalta Date: 1945 Publisher: United Press International (UPI) Source: The Bettmann Archive Copyright: Corbis References: Churchill, Roosevelt, Stalin Photos, Persons Metadata About U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 14

8 ΣχετιζόμενεςΤοποθεσίες και Αντικείμενα (φωτογραφίες με τοποθεσίες και αντικείμενα) TGN Id: Names: Yalta (C,V), Jalta (C,V) Types: inhabited place(c), city (C) Position: Lat: N,Long: E Hierarchy: Europe (continent) < Ukrayina (nation) < Krym (autonomous republic) Note: Site conference between Allied powers in WW II in 1945;. Source: TGN, Thesaurus Geographic Names Places, Objects About Title: Yalta, Crimean Peninsula Publisher: Kurgan-Lisnet Source: Liaison Agency U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 15 Ενοποίηση/Ολοκλήρωση Πληροφορίας Πρόβλημα 1: Ταυτότητα Ποια η ταυτότητα των: Δραστών, Ρόλων και Προσώπων: The Premier Union Soviet Socialist Republics, Allied leader, Allied power, Joseph Stalin. Τοποθεσιών Γιάλτα, Jalta, Yalta, Κριμαία, Krym, Crimea Γεγονότων Crimea Conference, Allied Leaders at Yalta, conference between Allied powers Postwar division Αντικειμένων και Εγγράφων: Η φωτογραφία, το έγγραφο της συμφωνίας Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα; U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 16

9 Ενοποίηση Πληροφορίας Πρόβλημα 1: Ταυτότητα > Τρόποι Αντιμετώπισης/Λύσης Ελεγχόμενα λεξιλόγια (θησαυροί όρων) Καθολικά Αναγνωριστικά π.χ. TGN id Σύνδεση τοπικών αναγνωριστικών με καθολικά! Ανάγκη ύπαρξης πολλών συνωνύμων γνωρισμάτων ταυτότητας (π.χ. γεωγραφικές συντεταγμένες) Μόνιμα αναγνωριστικά συλλογών ιστορικό αναγνωριστικών U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 17 Ενοποίηση Πληροφορίας Πρόβλημα 2: «Κρυμμένες οντότητες» Συνήθως οι τίτλοι Δράστες Allied leader, Allied power Τοποθεσίες Yalta, Crimea Γεγονότα Crimea Conference, Allied Leaders at Yalta, conference between Allied powers Postwar division Λύση Αλλαγή της δομής των μεταδεδομένων. Ποιά όμως θα ήταν τα κατάλληλα στοιχεία μιας τέτοιας δομής; U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 18

10 Η προσέγγιση του CIDOC CRM: Συγκεκριμένα Γεγονότα, Ταυτότητα, Συμμετρία E39 Actor P11 participated in E52 Time-Span February 1945 P82 at some time within E7 Activity P7 took place at E53 Place E39 Actor Crimea Conference E38 Image P86 falls within E39 Actor P14 performed E65 Creation Event * P81 ongoing throughout E52 Time-Span P67 is referred to by P94 has created E31 Document Yalta Agreement U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 19 Η προσέγγιση του CIDOC CRM: Συγκεκριμένα Γεγονότα, Ταυτότητα, Συμμετρία E39 Πράττων E39 Πράττων E52 Χρονικό Διάστημα Φεβρουάριος 1945 P11 συμμετείχε σε P82 περίπου εντός E7 Δράση Διάσκεψη της Κριμαίας P7 έλαβε χώρα σε (συνέβη) E53 Τόπος E38 Εικόνα P86 περ ιλαμβάνει P67 αναφέρεται από E39 Πράττων P14 πραγματοποίησε E65 Δημιουργία * P81 συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του / της E52 Χρονικό Διάστημα P94 δημιούργησε E31 Τεκμήριο Συμφωνία της Γιάλτας U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 20

11 The CIDOC CRM. Το CIDOC CRM παριστάνει τη σημασία των σχετικών δομών τεκμηρίωσης με τη μορφή μιας τυπικής οντολογίας. Μια οντολογία αποτελεί ένα τυπικά οργανωμένο σώμα γνώσης. Περιλαμβάνει καλά ορισμένες έννοιες και συσχετίσεις που αφορούν στις δυνατές καταστάσεις μιας άποψης ή ενός πεδίου του πραγματικού κόσμου. Οι οντολογίες πρέπει να είναι κατανοήσιμες από ανθρώπους (αποτέλεσμα συμφωνίας) και επεξεργάσιμες από μηχανές ώστε να επιτρέψουν την ανταλλαγή και την ενοποίηση/ολοκλήρωση δεδομένων και πληροφοριών Μια οντολογία μπορεί να αποτελέσει την κοινή γλώσσα μεταξύ κατασκευαστών λογισμικού και ειδικών πεδίου (π.χ. αρχαιολόγοι/ιστορικοί). Για το σκοπό αυτό η συγκρότηση μια οντολογίας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση. Αυτό έχει κάνει το CIDOC. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 21 To CIDOC CRM ως οντολογία 80 έννοιες και 132 συσχετίσεις (συνεχώςόμωςεπεκτείνεται) Ο τρόπος χρήσης της κάθε έννοιας ή συσχέτισης περιγράφεται με κείμενο (scope note) Ένα απλό όνομα δεν θα επαρκούσε αφού θα δημιουργούσε αμφιβολίες για τη σημασία της λέξης και ενδεχομένως να οδηγούσε σε λανθασμένη χρήση. Για το λόγο αυτό κάθε κλάση/συσχέτιση έχει ως ταυτότητα ένα γράμμα (Ε για Entities, P για Properties) ακολουθούμενο από έναν αριθμό. Αυτό αποτελεί της ταυτότητα της κλάσης ή της συσχέτισης. Για λόγους ευκολίας ακολουθεί ένα σύντομο ενδεικτικό όνομα (π.χ. Ε4_Period, E5_Period, PX). Στην ουσία όμως το Ε4 είναι η ταυτότητα ( αυτό σημαίνει ότι το όνομα θα μπορούσε να αλλάξει χωρίς αυτό να δημιουργήσει προβλήματα π.χ. E4_Περίοδος). U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 22

12 Παράδειγμα ορισμού μιας κλάσης E2 E2 Temporal Entity Scope Note: This This class comprises all all phenomena, such as as instances E4 E4 Periods, E5 E5 Events and and states, which happen over over a limited extent in in time. In In some contexts, se are are also also called perdurants. This This class is is disjoint from from E77 E77 Persistent Item. This This is is an an abstract class and andhas no no direct instances. E2 E2 Temporal Entity is is specialized into into E4 E4 Period, which applies to to a particular geographic area area (defined with with a greater or or lesser degree precision), and and E3 E3 Condition State, which applies to to instances E18 E18 Physical Thing. Is Is limited limited in in time, time, is is only only link linkto to time, time, but but not not time time itself itself spreads out out over over a place place or or object object (physical or or not). not). core core a model model physical history, history, open open for for unlimited specialisation. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 23 CIDOC CRM: Αποτέλεσμα υνατές χρήσεις Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς CIDOC. Συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (International Council Museums) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ως εννοιολογικός οδηγός για τη δημιουργία σχημάτων και μορφοτύπων ως γλώσσα για την ανάλυση των περιεχομένων υπαρχόντων πηγών προκειμένου να τα ενοποιήσουμε (είτε δημιουργώντας μια νέα πηγή, ή έναν μεσολαβητή) στην ουσία μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό στοιχείων (δεδομένων) που έχουν την ίδια σημασία ως μορφότυπος μεταφοράς δεδομένων (για ενοποίηση, migration). U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 24

13 Ο διανοτητικός ρόλος του CIDOC CRM Εννοιοποίηση Conceptualization? abstracts from (αφαίρεση του) approximates (προσεγγίζει) explains, motivates (εξηγεί) Data structures & Presentation models World Phenomena (Πραγματικός Κόσμος) refer to (αναφέρεται σε) organize (οργανώνουν) Legacy Data bases Legacy systems systems Data in various forms (Δεδομένα σε διάφορες μορφές) U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 25 Παράσταση του CICOC CRM (σε γλώσσες παράστασης γνώσης) Το CIDOC CRM είναι μια τυπική οντολογία (εκφρασμένη στη γλώσσα παράστασης γνώσης SIS-TELOS) Τα στιγμιότυπα μπορούν να εκφραστούν σε πολλές μορφές (π.χ. RDBMS, oodbms, XML, RDF/S). Το μοντέλο χρησιμοποιεί Πολλαπλή Κληρονομικότητα (multiple inheritance) για αποφυγή επαναορισμού ιδιοτήτων Πολλαπλή Ταξινόμηση (multiple classification) γιαναμπορείνασυνδυάζει(παριστάνει) συνδυασμούς (κλάσεων) που δεν είναι πάντα έγκυροι ώστε να έχει οριστεί ξεχωριστή κλάση για αυτούς τους συνδιασμούς (destruction activity). Πολλαπλή Κληρονομικότητα στις συσχετίσεις για να μπορεί να παραστήσει διαφορετικούς βαθμούς αφαίρεσης των ιδιοτήτων Μερικά μεθοδολογικά ζητήματα (Methodological aspects): Entities are introduced as anchors properties ( and if structurally relevant). Frequent joins (shot-cuts) complex data paths for data found in different degrees detail are modeled explicitly. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 26

14 ικαιολόγηση Χρήσης Πολλαπλής Κληρονομικότητας Απλή Κληρονομικότητα Πολλαπλή Κληρονομικότητα Single Inheritance form: Multiple Inheritance form: Museum Artefact Museum Artefact museum number museum number collection collection material material Canister container lid Ecclesiastical item belongs to church Canister container lid Ecclesiastical item belongs to church Holy Bread Basket Holy Bread Basket container lid Repetition properties! Unique identity properties! U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 27 Παράδειγμα χρήσης του CIDOC CRM με XML Epitaphios GE34604 (entity E22 Man-Made Object) P30 custody transferred through, P24 changed ownership through Transfer Epitaphios GE34604 (entity E10 Transfer Custody, E8 Acquisition Event P28 custody surrendered by Metropolitan Church Greek Community Ankara (entity E39 Actor ) P23 transferred title from Metropolitan Church Greek Community Ankara (entity E39 Actor ) P29 custody received by Museum Benaki (entity E39 Actor ) P22 transferred title to Exchangeable Fund Refugees (entity P40 Legal Body ) P2 has type national foundation (entity E55 Type ) P14 carried out by Exchangeable Fund Refugees (entity E39 Actor ) P4 has time-span GE34604_transfer_time (entity E52 Time-Span ) P82 at some time within (entity E61 Time Primitive) P7 took place at Greece (entity E53 Place ) P2 has type nation republic P89 falls within Europe P2 has type (entity (entity (entity E55 Type ) E55 Type ) E53 Place ) continent (entity E55 Type ) TGN data Multiple Instantiation! U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 28

15 E41 Ονομασία E41 Appellations CIDOC CRM Οι Κορυφαίες Οντότητες για την επίτευξη Ενοποίησης (Top-level Entities relevant for Integration) E55 Types refer to / identifie refer to / refine E28 Conceptual Objects E39 Actors E18 Physical Thing participate in affect or / refer to location E2 Temporal Entities E52 Time-Spans within at E53 Places U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 29 CIDOC CRM Οι Κορυφαίες Οντότητες για την επίτευξη Ενοποίησης (Top-level Entities relevant for Integration) Αναφέρεται σε / αναφέρεται από E55 Τύπος αναφέρεται σε / βελτιώνει E28 Νοητό Αντικείμενο E39 Πράττων E18 Υλικό Πράγμα συμμετείχε σε επηρεάζει ή/αναφέρεται σε τοποθεσία E2 Έγχρονη Οντότητα E52 Χρονικό Διάστημα μέσα σε E53 Τόπο U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 30

16 CIDOC CRM Ταξινόμηση των Συσχετίσεων του (A Classification its Relationships) Αναγνώρισης (identification) στοιχείων του πραγματικού κόσμου μέσω ονομάτων (του πραγματικού κόσμου Ταξινόμησης (classifιcation) στοιχείων του πραγματικού κόσμου Συγκρότησης/Αποσύνθεσης (part-decomposition) και άλλων δομικών ιδιοτήτων των Φυσικών και Εννοιλογικών αντεικειμένων, Περιόδων, Δραστών, Τοποθεσιών και Χρόνων Συμμετοχή (participation) σε χρονικές (έγχρονες) οντότητες Θέσης (location) περιόδων στο χωρόχρονο και θέσης αντικειμένων στο χώρο Επίδρασης (influence) αντικειμένων σε δραστηριότητες και προϊόντα και το αντίστροφο Αναφοράς (reference) αντικειμένων πληροφορίας σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 31 CIDOC CRM Παράδειγμα: Ιεραρχία Εξειδίκευσης της Έγχρονης Οντότητας U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 32

17 Παράδειγμα ορισμού μιας κλάσης E2 E2 Temporal Entity Scope Note: This This class comprises all all phenomena, such as as instances E4 E4 Periods, E5 E5 Events and and states, which happen over over a limited extent in in time. In In some contexts, se are are also also called perdurants. This This class is is disjoint from from E77 E77 Persistent Item. This This is is an an abstract class and andhas no no direct instances. E2 E2 Temporal Entity is is specialized into into E4 E4 Period, which applies to to a particular geographic area area (defined with with a greater or or lesser degree precision), and and E3 E3 Condition State, which applies to to instances E18 E18 Physical Thing. Is Is limited limited in in time, time, is is only only link linkto to time, time, but but not not time time itself itself spreads out out over over a place place or or object object (physical or or not). not). core core a model model physical history, history, open open for for unlimited specialisation. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 33 Παράδειγμα ορισμού μιας κλάσης E2 Έγχρονη Οντότητα Επεξηγηματικό Σημείωμα: Η κλάση αυτή αποτελείται από όλα τα φαινόμενα, όπως τα υποδείγματα Περιόδων (Ε4), Συμβάντων (E5) και δηλώνει αυτά που συμβαίνουν σε περιορισμένη χρονική έκταση. Σε ορισμένα συμφραζόμενα, καλούνται επίσης perdurants. Η κλάση αυτή είναι ασύνδετη με το Ον (E77). Πρόκειται για αφηρημένη κλάση και δεν έχει άμεσα υποδείγματα. Η Έγχρονη Οντότητα (E2) εξειδικεύεται στην Περίοδο (E4), η οποία ισχύει για μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (που καθορίζεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια) και την Κατάσταση (Ε3), η οποία ισχύει για υποδείγματα του Υλικού Πράγματος (E18). Περιορίζεται στο χρόνο, είναι ο μόνος σύνδεσμος με το χρόνο, but not time itself διατρέχει ένα τόποήαντικείμενο(υλικό και μη). ο πυρήνας ενός μοντέλου υλική ιστορίας, ανοικτός για απεριόριστη εξειδίκευση. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 34

18 The CIDOC CRM Example: Temporal Entity- Subclasses E4 Period binds toger related phenomena introduces inclusion topologies - parts etc. Is confined in space and time basic unit for temporal-spatial reasoning E5 Event looks at input and outcome introduces participation people and presence things basic unit for weak causal reasoning each event is a period if we study process E7 Activity adds intention, influence and purpose adds tools U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 35 The CIDOC CRM Example: Temporal Entity- Subclasses E4 Περίοδος συνδέει σχετιζόμενα φαινόμενα εισάγει τοπολογίες περίκλεισης κλπ. περιορίζεται στο χώρο και το χρόνο η βασική μονάδα για χώρο-χρονική συλλογιστική E5 Συμβάν εξετάζει την είσοδο και το αποτέλεσμα εξετάζει τη συμμετοχή ανθρώπων και την παρουσία πραγμάτων η βασική μονάδα για άτυπη causal συλλογιστική κάθε συμβάν αποτελεί περίοδο αν εξετάσουμε τη διαδικασία E7 Δράση προσθέτει την πρόθεση, την επιρροή και το σκοπό προσθέτει εργαλεία U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 36

19 The CIDOC CRM Temporal Entity- Main Properties ENTITY PROPERTY PROPERTY RANGE E2 Temporal Entity Properties: P4 has time-span (is time-span ): E52 Time-Span E4 Period Properties: P7 took place at (witnessed): E53 Place P9 consists (forms part ): E4 Period P10 falls within (contains): E4 Period E5 Event Properties: P11 had participant (participated in): E39 Actor P12 occurred in presence (was present at): E77 Persistent Item E7 Activity Properties: P14 carried out by (performed): E39 Actor P20 had specific purpose (was purpose ): E7 Activity P21 had general purpose (was purpose ): E55 Type U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 37 The CIDOC CRM Έγχρονη Οντότητα- Κύριες Ιδιότητες E2 Έγχρονη Οντότητα Ιδιότητες: P4 έχει χρονικό διάστημα(είναι χρονικό διάστημα του / της): E52 Χρονικό Διάστημα E4 Περίοδος Ιδιότητες P7 έλαβε χώρα σε (συνέβη): E53 Τόπος P9 αποτελείται από (αποτελεί μέρος του / της): E4 Περίοδος P10 περιλαμβάνει (περιλαμβάνεται): E4 Περίοδος E5 Συμβάν Ιδιότητες: P11 είχε συμμέτοχο (συμμετείχε σε): E39 Πράττων P12 συννέβη παρουσία του της(ήταν παρόν/σα/ν σε): E77 Ον E7 Δράση Ιδιότητες: P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε): E39 Πράττων P20 έχει συγκεκριμένο σκοπό (ήταν σκοπός του /της): E7 Δράση P21 είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπός του / της): E55 Τύπος U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 38

20 The CIDOC CRM Ιδιότητες Συμμετοχής (Participation properties) PROPERTY PROPERTY DOMAIN PROPERTY RANGE P12 occurred in presence (was present at) E5 Event E77 Persistent Item P11 had participant (participated in) P14 carried out by (performed) P22 transferred title to (acquired title through) E5 Event E39 Actor E7 Activity E39 Actor E8 Acquisition E39 Actor P23 transferred title from (surrendered title ) E8 Acquisition E39 Actor P28 custody surrendered by (surrendered custody through) P29 custody received by (received custody through) P96 by mor (gave birth) E10 Transfer Custody E39 Actor E10 Transfer Custody E39 Actor E67 Birth E21 Person P99 dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 39 Το CIDOC CRM Οι Ιδιότητες Συμμετοχής P12 συνέβη παρουσία του /ς (ήταν παρών /α/ ν) E5 Συμβάν E77 Ον P11 είχε συμμέτοχο (συμμετείχε σε) P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίηση) P22 μετέφερε τον τίτλο σε (απόκτηση τον τίτλο μέσω) E5 Συμβάν E39 Πράττων E7 Δράση E39 Πράττων E8 Απόκτηση E39 Πράττων P23 μετέφερε τον τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο μέσω) E8 Απόκτηση E39 Πράττων P28 κατοχή παραδόθηκε από (παρέδωσε κατοχή μέσω) P29 κατοχή παραλήφθηκε από (παρέλαβε κατοχή μέσω) P96 από μητέρα (γένησε) P99 διέλυσε (διαλύθηκε από) E10 Μεταβίβαση Κατοχής E39Πράττων E10 Μεταβίβαση Κατοχής E39 Πράττων E67 Γέννηση E21 Πρόσωπο E68 Διάλυση Ομάδας E74 Ομάδα U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 40

21 Termini postquem / antequem 461 μ.χ. P82 περίπου εντός P11 είχε συμμέτοχο: * P93 στέρησε την ύπαρξη: P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα) Θάνατος του Λέων I Θάνατος του Αττίλα P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα) * P82 περίπου εντός 453 μ.χ P92 χάρισε την ύπαρξη: Πάπας Λέων I P100 ήταν θάνατοςτου (πέθανε το) P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) πριν P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε) μετά πριν P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα του) Γέννηση του Λέων I P82 περίπου * εντός 452 μ.χ. Συνάντηση Αττίλα & Λέων I Γέννηση Αττίλα P100 ήταν θάνατος του (πέθανε το) P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε) μετά P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) Συμπέρασμα: πριν Αττίλας U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 41 Το CIDOC CRM Χρονική Αβεβαιότητα, Βεβαιότητα και Διάρκεια πριν P81 συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια Διάρκεια (P83,P84) μετά ένταση χρόνος P82 περίπου εντός U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 42

22 The CIDOC CRM Thing U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 43 The CIDOC CRM Actor U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 44

23 The CIDOC CRM Place E53 Place A place is an extent in space, determined diachronically with regard to a larger, persistent constellation matter, ten continents - by coordinates, geophysical features, artefacts, communities, political systems, objects - but not identical to. A CRM Place is not a landscape, not a seat - it is an abstraction from temporal changes - place where A means to reason about where in multiple reference systems. Examples: figures from bow a ship, African dinosaur foot-prints in Portugal U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 45 E53 Τόπος Ένας Τόπος είναι μια έκταση στο χώρο, ορισμένο διαχρονικά σε σχέση με μια μεγαλύτερη διαμόρφωση ύλης (συχνά ήπειροι) - μέσω συντεταγμένων, γεοφυσικών διαμορφώσεων, εγκαταστάσεων, κοινοτήτων, πολιτικών συστημάτων, αωτικειμένων άλλα δεν ταυτίζεται με αυτά. Ένας CRM Τόπος δεν είναι ένα τοπίο, είναι μια αφαίρεση από χρονικές άλλαγες - ο Τόπος που Είναι ένα μέσον για συλλογιστική για το «που» σε πολλαπλά συστήματα αναφοράς Παραδείγματα: Αγάλματα στην πλώρη ενός πλοίου, πατούχες Αφρικανικών δεινοσαύρων στην Πορτογαλία. U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 46

24 The CIDOC CRM Place P89 falls within (contains) 0,n P88 consists (forms part ) 0,n 0,n 0,n 0,n 0,n E53 Place 0,n 0,n 0,n P87 is identified by (identifies) 0,1 0,n E44 Place Appellation P26 moved to (was destination ) P27 moved from (was origin ) P53 has former or current location (is former or current location ) P59 has section (is located on or within) 1,n 1,n P7 took place at (witnessed) E9 Move 1,n P25 moved (moved by) 1,n E4 Period E12 Production 1,n 0,n P108 has produced (was pro duced by) 1,1 0,n P58 has section definition E46 Section Definition (defines section) E47 Spatial Coordinates E48 Place Name E45 Address Where was Lord Nelson s ring when he died? E18 Physical Thing E24 Physical Man-Made Thing E19 Physical Object P8 took place on or within (witnessed) U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 47 0,n 1,n 0,n 0,n 1,1 The CIDOC CRM Appellation U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 48

25 identified by identified by The CIDOC CRM Extension Example: Getty s TGN P89 falls within E53 Place P87 is identified by (identifies) E44 Place Appellation E39 Actor to place E13 Attribute Assignment assigns name E74 Group carries out P7 took place at Place Naming E4 Period P4 has time-span to community E52 Time-Span P4 has time-span Community U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 49 Example from TGN TGN P89 falls within TGN P87 is identified by (identifies) P87 is identified by (identifies) Kuyunjik Nineveh to place P7 took place at assigns name assigns name People Iraq 20 th century carry out 1st mill. BC P4 has time-span Nineveh naming Nineveh naming P4 has time-span to community City Nineveh U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 50

26 The CIDOC CRM -Application Mapping DC (i.e. Dublin Core) to CIDOC CRM Example: Partial DC Record about a Technical Report Type: text Title: Mapping Dublin Core Metadata Element Set to CIDOC CRM Creator: Martin Doerr Publisher: ICS-FORTH Identifier: FORTH-ICS / TR 274 July 2000 Language: English U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 51 The CIDOC CRM -Application Mapping DC to CIDOC CRM (RDF style) E33 Linguistic Object.. is identified by was created by E41 Appellation Name: Mapping Dublin Core Metadata Element Set to CIDOC CRM E65 Creation Event: 0001 carried out by E39 Actor Actor:0001 is identified by E82 Actor Appellation Name: Martin Doerr Object: FORTH-ICS / TR-274 July 2000 was used for is identified by E7 Activity Event: 0002 carried out by has type E39 Actor Actor:0002 is identified by E82 Actor Appellation Name: ICS-FORTH has language E55 Type Type: Publication E75 Conceptual Object Appellation Name: FORTH-ICS / TR-274 July 2000 has type E55 Type Type:FORTH Identifier E56 Language Lang.: English (background knowledge not in DC record) U. Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 52

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ Αθηνά Κριτσωτάκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΚέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης - Αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας Διδακτορική Διατριβή Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους Ελένη Γκαδόλου Αθήνα, 2013 2 H παρούσα έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση του ταξινομικού συστήματος UDC στα ελληνικά = A translation of UDC in Greek. Χριστίνα Κιρκοριάν

Απόδοση του ταξινομικού συστήματος UDC στα ελληνικά = A translation of UDC in Greek. Χριστίνα Κιρκοριάν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Απόδοση του ταξινομικού συστήματος UDC στα ελληνικά = A translation

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Γεωργία Προκοπιάδου, ιονύσης Μοσχόπουλος, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα

Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πολυδιάστατα Ημιδομημένα Δεδομένα Αναπαράσταση και επερώτηση δεδομένων στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν Κατερίνα Τοράκη Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό Παραγωγική Απόκτηση Γνώσης από Οντολογικά Έγγραφα και η Τεχνική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπο Σύστηµα Αποθήκευσης και ιαχείρισης Σχηµάτων RDFS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πρακτικά 2 3 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα