Η ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CRM (Customer Relationship Management) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CRM (Customer Relationship Management) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CRM (Customer Relationship Management) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μπόλλα Χρυσοπηγή Α.Ε.Μ. 161 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

2 Επιβλέποντες Καθηγητές: Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Νανόπουλος Αλέξανδρος, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Περίγραμμα εργασίας Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων-Προσδιορισμός της έννοιας Νέα πραγματικότητα Relationship marketing Διοίκηση πελατειακών σχέσεων Ορισμοί CRM Οφέλη από την εφαρμογή CRM Παράγοντες αποτυχίας CRM Ενδεχόμενες επιπτώσεις αποτυχίας Παραδοσιακό μάρκετινγκ VS CRM Συστατικά διοίκησης πελατειακών σχέσεων Προτεινόμενα μοντέλα για την επιτυχή διοίκηση πελατειακών σχέσεων Gebert et al. (2003): Customer knowledge management (CKM) model Meyer (2005): CRM integration model Winer (2001): A Framework for Customer Relationship Management Reinartz και Chugh (2002): CRM planning and implementation process Payne και Frow (2005): A Strategic Framework for Customer Relationship Management Υπηρεσίες Έννοια & Ορισμός των Υπηρεσιών Διαφορές υπηρεσιών και προϊόντων CRM-Ποιότητα Υπηρεσιών-Ικανοποίηση Αξία πελάτη (CLV)-CRM Ποσοστό διατήρησης CLV.58 3

4 7.2 Εισοδήματα CLV Κόστος CLV Ποσοστό έκπτωσης CLV Στρατηγικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Διοίκηση της Γνώσης Η οργανωσιακή μάθηση Ανάλυση προτεινόμενου μοντέλου Εσωτερικό περιβάλλον Αξία μάθησης των δεδομένων της αγοράς Πρόγραμμα διατήρησης πελατών Σύστημα διαδικασιών επεξεργασίας των πληροφοριών της αγοράς Ικανότητα της επιχείρησης να καινοτομεί Επικέντρωση στους σημαντικούς πελάτες Οργάνωση γύρω από το CRM Εξωτερικό περιβάλλον Αβεβαιότητα Απόδοση της επιχείρησης Διατύπωση υποθέσεων Μεθοδολογία Διαδικασία συλλογής δεδομένων-δείγμα Επιλογή και μέτρηση των παραγόντων του προτεινόμενου μοντέλου Ερωτηματολόγιο Μεθοδολογία ανάλυσης των αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Έρευνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά Στατιστικά και ανάλυση αξιοπιστίας Έκβαση υποθέσεων

5 11.4 Πρακτικές CRM Συζήτηση αποτελεσμάτων Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον Απόδοση της επιχείρησης Πρακτικές CRM Συμπεράσματα Η σημασία της έρευνας Περιορισμοί - Μελλοντική έρευνα Βιβλιογραφικές αναφορές Παράρτημα Α.164 5

6 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ικανοποίηση και την διατήρηση του πελάτη ως απόρροια του έντονου ανταγωνισμού (Chumptitaz et al, 2004), αλλά και στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Η νέα αυτή πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικών τεχνικών του μάρκετινγκ οι οποίες όμως έχουν κοινό ένα βασικό στοιχείο, την ενασχόληση με τους πελάτες. Η υιοθέτηση μάρκετινγκ με έμφαση στην δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες (relationship marketing), στη διοίκηση πελατειακών σχέσεων (customer relationship management) αλλά και στη διοίκηση του ενός προς ένα μάρκετινγκ (one to one marketing), αντιπροσωπεύει είδη μάρκετινγκ που παρουσιάζουν κοινά σημεία μεταξύ τους (Sin et al, 2005.), καθώς αφορούν τις σχέσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση με τους πελάτες. Σύμφωνα με τον Light (2001) το CRM, όχι μόνο έχει κοινά, αλλά στην ουσία προήλθε από τα άλλα είδη μάρκετινγκ, καθώς υποστηρίζει ότι η διοίκηση πελατειακών σχέσεων αναπτύχθηκε από διαδικασίες της επιχείρησης όπως το μάρκετινγκ σχέσεων (relationship marketing) σε συνδυασμό με την όλο και πιο έντονη έμφαση στη διατήρηση σημαντικών πελατών. Στο σημείο αυτό θα ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο όρος διοίκηση πελατειακών σχέσεων ή εναλλακτικά customer relationship management πολλές φορές στην εν λόγω εργασία θα αναφέρεται με τα αρχικά CRM. Η διοίκηση πελατειακών σχέσεων αποτελεί μια στρατηγική μάρκετινγκ η οποία συμβάλει στην ικανοποίηση του πελάτη παρέχοντας αξία στον πελάτη αλλά και στην επιχείρηση. (Bose et al., 2003). Επιπλέον το CRM αποτελεί στρατηγικής φύσης επιχειρησιακής φιλοσοφία η οποία κατά γενική ομολογία πλέον προσδίδει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sin et al, 2004). Σε έρευνα 6

7 των Feinberg et al. το 2002 βρέθηκε ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης παρουσιάζουν με ποσοστά 25% έως 80% αυξητική πορεία, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εάν ταυτόχρονα παρουσιάσει αυξητική πορεία 5 μονάδων και η διατήρηση των ίδιων και σημαντικών πελατών. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει: α) κατά πόσο η εφαρμογή της φιλοσοφίας της διοίκησης πελατειακών σχέσεων πραγματικά επηρεάζει θετικά την εξέλιξη και την κερδοφορία της επιχείρησης β) πώς η εφαρμογή της πελατοκεντρικής διοίκησης σε ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσιών του κλάδου των μεταφορών, της μαζικής επικοινωνίας, των τηλεπικοινωνιών και άλλων, ενδεχόμενα μπορεί να επηρεάσει της συνολική τους απόδοση. Η εν λόγω εργασία αποτελεί σύνθεση α) της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, βάσει της οποίας αναπτύχθηκε το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο, και β) εμπειρικής έρευνας με τη διαλογή ερωτηματολογιών στα στελέχη των επιχειρήσεων των ανωτέρω κλάδων. Επιπλέον, παρουσιάζονται παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και ο τρόπος αλλά και η ένταση με την οποία μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρηση της σχέσης της επιχείρησης με τον πελάτη, στην περίπτωση των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα ένα τμήμα της έρευνας αφορά τα στοιχεία πρακτικής πελατοκεντρικής διαχείρισης που εφαρμόζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις. Το στοιχείο το οποίο αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την συγγραφή της παρούσας μελέτης, αλλά και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, ενώ θεωρητικά η διατήρηση του πελάτη επηρεάζει θετικά την κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και στο αίσθημα ικανοποίησης του πελάτη, βάσει μελετών πολλές φορές αποδεικνύεται το αντίθετο γεγονός. Σκοπός λοιπόν της εργασίας 7

8 αυτής είναι να διερενήσει τι ισχύει στην πραγματικότητα μελετώντας ένα συγκεκριμένο δείγμα επιχειρήσεων. Κατ επέκταση να προσπαθήσει να βρει ορθολογικές εξηγήσεις και να κατανοήσει τα αποτελέσματα αλλά και το περιβάλλον μέσω από το οπίο διαξάχθηκαν τα εν λόγω αποτελέσματα. Ήταν συνεπώς αναγκαίο για την αποτελεσματικότητα της έρευνας να αναπτυχθεί, βάσει των θεωρητικών μοντέλων κλασσικών ερευνών, ένα νέο μοντέλο στο οποίο να συμμετέχουν και να εξετάζονται και οι νέοι αυτοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 2. Περίγραμμα της εργασίας Η παρούσα εργασία αυτή ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια της διοίκησης των πελατειακών σχέσεων (CRM), κάνοντας μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του CRM. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στη σχέση του CRM με το μάρκετινγκ σχέσεων (relationship marketing), που για πολλούς αποτελεί τη βάση του CRM. Επίσης παρουσιάζονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή CRM στην επιχείρηση. Έπειτα επιχειρείται να γίνει ένας παραλληλισμός του CRM με το παραδοσιακό μάρκετινγκ και μέσα από την ανάπτυξη κάποιων σημαντικών μοντέλων αναφορικά με το CRM να διεξαχθούν τα βασικά συστατικά του. Στην συνέχεια του πρώτου μέρους της εργασίας αναλύονται τρεις έννοιες οι οποίες αποτελούν και τη θεωρητική βάση του CRM και του προτεινόμενου μοντέλου που ακολουθεί, αυτές των υπηρεσιών, της αξίας του κύκλου ζωής του πελάτη καθώς οι στρατηγικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας το οποίο αφορά την εμπειρική μελέτη γίνεται αναλυτικά η παρουσίαση του μοντέλου της παρούσας εργασίας και των παραγόντων που το συνθέτουν. Μετά αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις και ακολουθεί η 8

9 παρουσίαση της μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και ακολουθεί εκτενής συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Στο τέλος, εκτός των βιβλιογραφικών αναφορών, υπάρχουν παραρτήματα με το ερωτηματολόγιο στο οποίο βασίστηκε η έρευνα. Για να γίνει πλήρως κατανοητός ο όρος της πελατοκεντρικής διοίκησης θα ήταν προτιμότερο να γίνει μια εκτενής αναφορά στο relationship marketing, στην σχέση του με το CRM και τελικά να διατυπωθούν κάποιοι σημαντικοί ορισμοί του όρου. 9

10 3. CRM-Προσδιορισμός της έννοιας 3.1 Νέα πραγματικότητα Καθώς οι συνθήκες στην αγορά έχουν αλλάξει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η διαχείριση σχέσης πελατών και η αξιολόγηση πελατών έχουν γίνει μια από τις βασικές ανησυχίες των στελεχών. Η αξία ανάλυσης πελάτη-βάσεων έχει μετατραπεί σε θέμα κλειδί της ανάπτυξης και της διατήρησης των μακροπρόθεσμων κερδοφόρων σχέσεων πελατών. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και οι αξιολογήσεις απόδοσης οργανώνονται όλο και περισσότερο γύρω από τις σχέσεις με τους πελάτες παρά γύρω από τα προϊόντα. Για αυτό και η δημιουργία και η αξιολόγηση της βάσης πελατών είναι ουσιαστική προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος τους. Είναι ένα αποδεκτό γεγονός ότι μέσα σε αυτήν την ευρεία περιοχή του τομέα του μάρκετινγκ, το κομμάτι των πωλήσεων πλέον αντιπροσωπεύει την σχέση επιχείρησης-πελατών, κάνοντας τον πελάτη τον πολυτιμότερο πόρο της επιχείρησης (Srivastana, Shervani, Fahey, 1999). Είναι ο πελάτης που δημιουργεί την αξία, συνεπώς εμφανίζεται λογικό να θεωρηθεί η έννοια αξίας πελατών ως στρατηγικό εργαλείο για να αξιολογήσει τη γενική αξία μιας επιχείρησης. Η πρακτική φύση του όρου είναι ότι τα περισσότερα υψηλά στελέχη πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες βάσεις δεδομένων που περιέχουν τις πληροφορίες για τη συχνότητα και το συγχρονισμό των συναλλαγών για τους πελάτες τους. Φυσικά, έχουν γίνει πολλές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα όπως η πρόβλεψη των μελλοντικών αγορών των πελατών τους ή ο υπολογισμός της αξίας διάρκειας ζωής κάθε ενός πελάτης. 10

11 Κατά αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να πάρουν τις ανταγωνιστικότερες και αποδοτικές αποφάσεις που θα είναι ευεργετικές για την επιχείρησή τους. Τα τελευταία έτη, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τον περιορισμό στοιχείων λεπτομερών πληροφοριών για τις προτιμήσεις και τις τοποθετήσεις των πελατών τους. Συνεπώς μια από τις μέγιστες προκλήσεις για τα στελέχη μάρκετινγκ είναι να προσδιορίσουν και να εντοπίσουν τους πελάτες που είναι οι πολυτιμότεροι για την επιχείρηση. Το μάρκετινγκ σχέσης αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας και της πρακτικής μάρκετινγκ. Αντί της εστίασης στις ιδιαίτερες συναλλαγές, υπογραμμίζει την καθιέρωση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μακροπρόθεσμων σχέσεων επιχείρησης-πελατών. Οι σχέσεις με τους πελάτες πλέον προσεγγίζονται ως στρατηγικά προτερήματα της επιχείρησης (Hakansson 1982, Hunt and Morgan, 1995) Αν και η έννοια της σχέσης το μάρκετινγκ δεν είναι νέα έννοια, οι οργανώσεις έχουν αρχίσει πρόσφατα να εστιάζουν στον προσδιορισμό και τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων πελατών. Είναι σημαντικά πιο κερδοφόρο να κρατηθούν και να ικανοποιηθούν οι υπάρχοντες πελάτες από το να βρεθούν νέοι. Βασισμένοι στο μάρκετινγκ σχέσης τα στελέχη έχουν αρχίσει να εγκρίνουν έναν διοικητικό προσανατολισμό βάσεων πελατών, και να ενισχύουν τη δυναμική φύση του πελάτη δημιουργώντας σταθερή προσωπική σχέση με την πάροδο του χρόνου (Kotler 1994). Μια διοικητική ανάλυση βάσεων πελατών χρησιμοποιεί την παρατηρηθείσα προηγούμενη συμπεριφορά αγορών των πελατών για να καταλάβει τα τρέχοντα και πιθανά μελλοντικά σχέδια αγορών τους. Η εφαρμογή του CRM παράγει την καλύτερη σταθερή απόδοση όταν τα στελέχη εστιάζουν στη μεγιστοποίηση της αξίας του πελάτη (Gupta, Lehmann and Stuart 2004). 11

12 3.2 Μάρκετινγκ Σχέσεων (Relationship marketing) Η πρώτη αναφορά στον όρο relationship marketing έγινε από τον L.L.Berry το Αναφέρθηκε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του relationship marketing είναι η ανάπτυξη αλλά και η διατήρηση μιας βάσης αφοσιωμένων πελατών (committed customers) οι οποίοι θα συμβάλλουν θετικά στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ο Berry επίσης υπέδειξε κάποιες βασικές στρατηγικές. Αρχικά ως βασική προϋπόθεση της εφαρμογής του όρου έθεσε τον καθορισμό και την ανάπτυξη της κεντρικής υπηρεσίας πάνω στην οποία θα εξελιχθεί η σχέση με τον πελάτη. Έπειτα αναφέρθηκε στη σχέση με τον εν λόγω πελάτη και την εξατομίκευση της. Το επόμενο ακριβώς βήμα είναι η ανασυγκρότηση της κεντρικής υπηρεσίας που τέθηκε αρχικώς προσθέτοντας επιπλέον πλεονεκτήματα για τον πελάτη. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο κόστος της υπηρεσίας για τον πελάτη και τη διαμόρφωση του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει το αίσθημα της αφοσίωσης του ως προς την επιχείρηση. Τέλος, υποστήριξε ότι η φιλοσοφία αυτή του μάρκετινγκ πρέπει να προωθείται κατάλληλα και από τους εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης ώστε να παρέχεται η υπηρεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Sheth and Parvatiyar, 2000). Στην ίδια ακριβώς λογική δίνοντας όμως έμφαση ακόμα περισσότερο στην έννοια των σχέσεων είναι και ορισμός που προσδιορίζει το μάρκετινγκ σχέσεων ως την αφετηρία, τη διατήρηση αλλά και την εξέλιξη των σχέσεων της επιχείρησης με τον πελάτη, με τέτοιο τρόπο, ώστε να απορρέει κέρδος και για τις δυο πλευρές (Sheth and Parvatiyar, 2000). Μια από τις επόμενες αναφορές στο relationship marketing το περιγράφει ως μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, αυτή του να νιώθει ξεχωριστός και σημαντικός (Jackson, 1985). Επίσης αναφέρεται σαν τη δημιουργία αλλά και εξέλιξη μακροχρόνιων σχέσεων με συγκεκριμένους πελάτες (Payne, Clark and Peck, 12

13 1995). Παρόλο, που καθώς αναφέρεται από τον Jackson (1985), οι βραχυπρόθεσμες πωλήσεις είναι εξίσου επιθυμητές και μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα κερδοφόρες, η επίτευξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων δεν συμβάλλουν μόνο στην κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά παράλληλα της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δημιουργώντας πρόβλημα στους ανταγωνιστές της. (Buchanan, 1990). Η θεμελιώδης αρχή του μάρκετινγκ σχέσεων είναι πως όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη από την σχέση του με την επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μείνει αφοσιωμένος σε αυτή (Payne et al., 1995) 3.3 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) Οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τον όρο του CRM είναι πάρα πολλές και η καθεμία έχει δώσει έμφαση σε μια διαφορετική διάσταση αυτού του όρου του μάνατζμεντ, όχι μόνο γιατί είναι μια γενικότερη φιλοσοφία αλλά κυρίως γιατί ακόμα είναι μια έννοια σε εξέλιξη. Στην προσπάθεια ορισμού του CRM ίσως θα ήταν αναγκαίο πρώτα, κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων να προσδιοριστεί ο όρος πελάτης (Gurau, 2003). Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει σε ποιον απευθύνεται, στην ουσία στο είδος της αγοράς στην οποία στοχεύει. Παρακάτω παρατίθεται ένα σύνολο των ορισμών αυτών ως μια προσπάθεια του να παρουσιαστεί ο όρος το CRM όσο πιο συλλογικά και να καταστεί όσο το δυνατόν πιο κατανοητός Ορισμοί CRM Γενικότερα, αναφορικά με τους ορισμούς θα ήταν ενδιαφέρον να όμως να δούμε πώς έγινε αντιληπτός ο όρος αυτός από τους 13

14 διαφόρους μελετητές, κατά χρονολογική σειρά. Μια από τις πρώτες αναφορές για το CRM είναι ότι πρόκειται για την προσέγγιση του μάρκετινγκ που είναι προσανατολισμένη σε δυνατές, μακροχρόνιες σχέσεις με ξεχωριστούς-ιδιαίτερους πελάτες. (Jackson, 1985). Ο Gordon (1988) όρισε το CRM ως μια συνεχή διαδικασία δημιουργίας αξίας σε συγκεκριμένους πελάτες και την απόκτηση πλεονεκτημάτων από αυτή τη συνεχή και μακροχρόνια διαδικασία και από τις δύο πλευρές, τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από αυτή του πελάτη. Το CRM εμπλέκει την κατανόηση, την εστίαση και διαχείριση μιας συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και συγκεκριμένων πελατών για την αμοιβαία δημιουργία αξίας και τον επιμερισμό της μέσω της αλληλεξάρτησης και της ευθυγράμμισης της επιχείρησης. Ο Gordon (1988) επίσης αναπτύσσει κάποιες διαστάσεις του CRM, οι οποίες έχουν σημαντικές επιδράσεις σε μία επιχείρηση. Αρχικά αναφέρεται στη δημιουργία νέας αξίας για τους πελάτες αλλά και στον επιμερισμό της αξίας αυτής και στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Έπειτα αναφέρεται στην αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου συγκεκριμένων πελατών. Με το CRM οι πελάτες βοηθούν την επιχείρηση να προσδιορίσει τα οφέλη της με αποτέλεσμα όχι απλά να δημιουργείται αξία για τους πελάτες, αλλά μαζί με αυτούς. Επιπλέον το CRM προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, ως συνέπεια της στρατηγικής και της εστίασης στον πελάτη, σχεδιάζει και προσαρμόζει τις επιχειρηματικές της διαδικασίες, την επικοινωνία, την τεχνολογία, και το ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να προσφέρει αξία στον πελάτη και να δημιουργεί αξία μέσα από αυτόν. Το CRM αποτελεί μια συνεχή συνεργατική προσπάθεια μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης η οποία εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα ο Gordon αναγνωρίζει ότι η μακροχρόνια δημιουργία αξίας στους πελάτες είναι σημαντικότερη από τις απλές συναλλαγές και για αυτό προσπαθεί να κτίσει μία αλυσίδα σχέσεων τόσο μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών όσο και μεταξύ της επιχείρησης και των κύριων συνεργατών 14

15 της. Πιο εντατικές αναφορές στο CRM άρχισαν να γίνονται το 1997 όπου οι Glazer και Rashi αναφέρουν ότι το CRM αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην τεχνολογία των πληροφοριών και των στρατηγικών του μάρκετινγκ, έχοντας ως στόχο να δημιουργήσει μακροχρόνιες και κερδοφόρες σχέσεις. Έπειτα μια από τις αναφορές το 1998 γίνεται από τον Coundwell όπου το CRM ορίζεται ως ένας συνδυασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και της τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των πελατών. Κατά το 1999, καθώς δηλαδή εξελίσσεται η διαδικασία του CRM στην αρθογραφία η αναφορά του όρου CRM γίνεται πιο συχνή. Αρχικά διατυπώνεται ένας εναλλακτικός ορισμός από τον Coundwell σύμφωνα με τον οποίο το CRM περιλαμβάνει τη χρήση πελατειακών πληροφοριών, τις οποίες συλλέγει και διαθέτει η επιχείρηση, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τους πελάτες της. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Shaw και Reed το CRM αποτελεί μια προσπάθεια ώστε αμφίδρομα να επιτευχθεί o βέλτιστος συνδυασμός ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και δημιουργίας μέγιστου κέρδους και επιχειρησιακών επενδύσεων. Ένας άλλος ορισμός που αναφέρεται σε αντίστοιχη μελέτη είναι αυτός των Srivastava, Rajendra, Shrevani, Fahey and Liam ο οποίος αναφέρει το CRM ως οργανωτική διαδικασία όπου ο πελάτης αποτελεί το επίκεντρο της οργάνωσης, αλλά και της λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον μια λίγο διαφορετική προσέγγιση του όρου παρουσιάζεται από τους Peppers, Rogers και Dorf όπου θεωρούν το CRM ένα εργαλείο του «ένας προς ένας» μάρκετινγκ το οποίο αναπτύσσεται βάσει των χαρακτηριστικών που έχει ο κάθε πελάτης, αλλά και των μεμονωμένων επιθυμιών του. O Hobby έδωσε και αυτός στην ερευνά του την δική του 15

16 ερμηνεία στον όρο CRM κατά την ίδια χρονική περίοδο λέγοντας ότι το CRM είναι μια διοικητική προσέγγιση που βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν, να προσελκύσουν και να μεγιστοποιήσουν τη διατήρηση των κερδοφόρων πελατών τους, συμπεριλαμβάνοντας στην οργάνωση τους την εξέλιξη των σχέσεων που έχουν μαζί τους. Ένας άλλος προτεινόμενος ορισμός είναι ότι το CRM αποτελεί την ενασχόληση ενός οργανισμού-επιχείρησης με τη δημιουργία, την ανάπτυξη, και τη διατήρηση αφοσιωμένων διαδραστικών και επικερδών συναλλαγών με επιλεγμένους πελάτες (Harker, 1999). Σε μεταγενέστερη μελέτη του 2000 οι Parvatiyar και Sheth κατέληξαν ότι η διοίκηση των πελατειακών σχέσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ευρεία στρατηγική διαδικασία η οποία αφορά την απόκτηση και τη διατήρηση επιλεγμένων πελατών προκειμένου να δημιουργηθεί μέγιστη αξία και για την επιχείρηση αλλά και για τον ίδιο των πελάτη. Σε μελέτες της ίδιας χρονιάς διατυπώθηκαν άλλοι δυο πολύ ενδιαφέροντες ορισμοί. Βάσει αυτών η διοίκηση πελατειακών σχέσεων αφορά την εύρεση των κατάλληλων πελατών, αυτών δηλαδή με υψηλή τρέχουσα αλλά και επικείμενη αξία, την απόκτηση όλο και περισσότερης γνώσης γι αυτούς, την βελτίωση της αξίας τους για την επιχείρησης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και τη διατήρηση τους στην επιχείρηση με τον πιο αποδοτικό τρόπο (Woodcock, Starkey, Stone). Επίσης η διοίκηση πελατειακών σχέσεων αποτελεί έναν κλάδο του μάνατζμεντ, ενδεχόμενα και μια ολόκληρη φιλοσοφία που «απαιτεί» από τα στελέχη των επιχειρήσεων να εντοπίσουν και να αναπτύξουν σχέσεις με τους πελάτες, καθώς με το CRM, οι ατομικές ανάγκες και οι μεμονωμένες προτιμήσεις ενός πελάτη γίνονται διαθέσιμες στον καθένα από αυτούς και σε όλα τα σημεία της επιχείρησης με τα οποία έρχεται σε επαφή, δημιουργώντας του την αίσθηση της «ένας προς ένας» εξυπηρέτησης (The Gartner Group, 2000). Για τους Gosney και Boehm το CRM είναι πολύπλευρο, αλλά το 16

17 βασικό ζήτημα για την εκάστοτε επιχείρηση είναι να γίνει πιο πελατοκεντρική, κυρίως μέσω δικτυακών εργαλεία και εφαρμογών Internet. Ένας από τους πιο βασικούς αλλά και σφαιρικούς ορισμούς που έχουν δοθεί στο CRM είναι ότι αποτελεί μια προσπάθεια από την πλευρά της επιχείρησης προκειμένου να γίνει κατανοητή και να καθοριστεί η πελατειακή συμπεριφορά μέσω ουσιαστικής επικοινωνίας με τον πελάτη, με στόχο την μεγιστοποίηση της απόκτησης πελατών, της διατήρησης πελατών, της αφοσίωσης τους και της κερδοφορίας που ενδεχόμενα θα αποφέρουν (Swift, 2000). Μια άλλη προσέγγιση ισχυρίζεται πως το CRM έχει να κάνει με τη δημιουργία, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ατομικών πελατειακών σχέσεων με προσεκτικά στοχευμένους πελάτες και ομάδες πελατών, γεγονός που έχει ως επακόλουθο τη μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας κατά τη διάρκεια της πελατειακής ζωής τους (Payne, 2000). Τέλος η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων στοχεύει στην εδραίωση μακροχρόνιων και αμοιβαία ωφέλιμων σχέσεων επιχείρησης - πελατών, με πρωταρχικό σκοπό την εδραίωση και διατήρηση της προτίμησής τους (Kotler, 2000). Κατά τη διάρκεια του 2001 οι Parvatiyar και Sheth απέδωσαν έναν παρόμοιο ορισμό, στην διοίκηση των πελατειακών σχέσεων, με αυτό που είχαν αποδώσει στην προηγούμενη μελέτη τους δίνοντας επιπλέον έμφαση στην δημιουργία ανώτερης αξίας και για τις δυο πλευρές, και για την επιχείρηση, αλλά και για τον πελάτη. Παράλληλα με αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Ryals και Payne σύμφωνα με τους οποίους η διοίκηση πελατειακών σχέσεων στοχεύει στην δημιουργία μέγιστης αξίας και για τις δύο πλευρές. Με τον όρο επίσης ξαναασχολήθηκαν οι Woodcock και Stone δίνοντας έναν εναλλακτικό ορισμό για το CRM από αυτόν που είχαν διατυπώσει στην προηγούμενη έρευνα τους υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σύνολο από μεθόδους, τεχνολογίες αλλά και 17

18 μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ως εργαλείο διοίκησης των πελατειακών σχέσεων. Ένας πιο γενικός ορισμός που διατυπώθηκε κατά το ίδιο έτος είναι αυτός που αναφέρεται στον όρο CRM σαν φιλοσοφία των επιχειρήσεων βασισμένη στον πελάτη η οποία απαιτεί συνδυασμό της στρατηγικής, της κουλτούρας, αλλά και των τεχνολογιών που διαθέτει η επιχείρηση για τους πελάτες τη και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με αυτούς έχοντας ως απώτερο σκοπό το όφελος τόσο για τους πελάτες όσο και για την επιχείρηση (McKnight). Μια επιπρόσθετη διατύπωση είναι ότι το CRM είναι η προσέγγιση μάνατζμεντ που περιέχει την εύρεση, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση πελατειακών σχέσεων με σκοπό την αύξηση της διατήρησης των κερδοφόρων πελατών (Bradshaw, Brash). Σύμφωνα με τον Buttle o οποίος διαπραγματεύεται τον όρο και μεταγενέστερα αναφέρει ότι το CRM αφορά την ανάπτυξη και την αμφίδρομη διατήρηση μακροχρόνιων, αποδοτικών σχέσεων με στρατηγικής σημασίας πελάτες. Τέλος ένας εναλλακτικός ορισμός για το CRM είναι ότι αποτελεί το σύνολο όλων των εργαλείων, της τεχνολογίας, και των διαδικασιών που διαχειρίζονται, βελτιώνουν, και διευκολύνουν τις πωλήσεις αλλά και υποστηρίζουν τις σχέσεις με πελάτες (Davenport et al., 2001). To 2002, σύμφωνα με μελέτη του Smith, το CRM ορίστηκε ως ένα είδος επιχειρησιακής στρατηγικής, η οποία αποτελεί συνδυασμό τεχνολογίας και διαχείρισης του συνολικού κύκλου ζωής του πελάτη, με τον αποδοτικότερο τρόπο. Επιπλέον το CRM ορίστηκε ως το μάρκετινγκ που βασίζεται σε σχέσεις, δίκτυα και διαδράσεις, και που αναγνωρίζει πως το μάρκετινγκ έχει να κάνει με τη συνολική διοίκηση των δικτύων των πωλήσεων των επιχειρήσεων, της αγοράς και της κοινωνίας. Στοχεύει σε μακροχρόνιες σχέσεις με αμοιβαία οφέλη με τους πελάτες και η αξία δημιουργείται από κοινού με όλες τις πλευρές που 18

19 συμμετέχουν (Gummesson, 2002). Εναλλακτικά η διοίκηση των πελατειακών σχέσεων ορίστηκε ως μια διαλειτουργική διαδικασία με σκοπό την ανάπτυξη ενός συνεχούς διαλόγου με τους πελάτες, σε όλα τα σημεία επαφής, με προσωπική μεταχείριση των σημαντικότερων πελατών, ώστε να αυξηθεί η διατήρηση των πελατών και η αποδοτικότητα της επιχείρησης (Day, Van den Buttle). O Buttle σε μια άλλη έρευνα όρισε το CRM σαν την βασική στρατηγική της επιχείρησης η οποία ενώνει ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες και εξωτερικούς παράγοντες με σκοπό την δημιουργία αξίας σε επίλεκτους πελάτες με κέρδος. Η φιλοσοφία του CRM βασίζεται στα πελατειακά δεδομένα υψηλής ποιότητας τα οποία ενισχύονται από την αντίστοιχη τεχνολογία. Βασική αναφορά στο CRM είναι και αυτή που έγινε από τους Reinartz και Chung οι οποίοι ορίζουν το CRM ως μια στρατηγική διαδικασία σχηματισμού αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα σε μια επιχείρηση και τους πελάτες της με στόχο α) τη μεγιστοποίηση της αξίας του πελάτη από την πλευρά της επιχείρησης κατά τη διάρκεια ζωής του β) τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη. Τέλος μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του όρου έγινε από τους Chye και Gerry ο οποίοι προσδιόρισαν το CRM ως μια διαδικασία κατά την οποία προβλέπεται η συμπεριφορά των πελατών αλλά και των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτή προς όφελος της επιχείρησης, βάσει της τεχνολογίας της πληροφορίας. Την επόμενη χρονιά (2003) το CRM χαρακτηρίστηκε ως μία εταιρική στρατηγική επιλογής και διαχείρισης πελατών, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η μακροπρόθεσμη αξία. Το CRM παρουσιάστηκε ως μια πελατοκεντρική φιλοσοφία και κουλτούρα που υποστηρίζει το αποτελεσματικό μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την παροχή υπηρεσιών. (Thompson). Από τους Cunningham, Song, Jung και Chen το CRM ορίστηκε ως μια στρατηγική της επιχείρησης που χρησιμοποιεί τη διαχείριση γνώσης και την τεχνολογία προκειμένου να διατηρήσει κερδοφόρες 19

20 μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της. Ο Kincaid στην δική του μελέτη αναφέρει ότι το CRM είναι η στρατηγική χρήση των πληροφοριών, των διαδικασιών, της τεχνολογίας και των ανθρώπων με σκοπό τη διοίκηση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πελάτη. Σε άλλη μελέτη Των Zikmud, Mcleoad και Gilbert ορίζουν το CRM ως επιχειρησιακή στρατηγική η οποία βασίζεται στην τεχνολογία της πληροφορίας προκειμένου για να προσδώσει στην επιχείρηση πλήρη, αξιόπιστη και ευρεία άποψη για τα πελατειακά δεδομένα της με σκοπό όλες οι διαδικασίες να προωθούν τη διατήρηση και την επέκταση κερδοφόρων σχέσεων και για τις δύο πλευρές. Βάσει των Knox, Maklan, Payne, Peppard και Ryals το CRM είναι μια διαλειτουργική διαδικασία η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αξίας του πελάτη συνδυάζοντας την τεχνολογία των υπολογιστών και των στρατηγικών του μάρκετιγκ σχέσεων (relationship marketing). Οι Zablah, Bellenger και Johnston το επόμενο έτος (2004) όρισαν το CRM ως είναι μια μόνιμη διαδικασία της επιχείρησης η οποία εμπεριέχει την ανάπτυξη της πληροφόρησης με σκοπό το να δημιουργήσει και τη διατηρήσει ένα χαρτοφυλάκιο πελατειακών σχέσεων που μεγιστοποιεί το κέρδος. Παράλληλα οι Kotler και Armostrong οι οποίοι ασχολήθηκαν διεξοδικά με τον όρο CRM στις μελέτες του το ορίζουν ως τη συνολική διαδικασία της ανάπτυξης και της διατήρησης κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων προσφέροντας υψηλή αξίας και ικανοποίηση στους πελάτες. Επίσης αναφέρθηκε ότι ο σκοπός του CRM είναι να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθμός ικανοποίησης του πελάτη μέσω της συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Chunpitaz and Paparoidamis, 2004). Το 2005 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, των Krafft, Hoyer και Reinartz, για την διαδικασία του CRM, ο όρος αναπτύσσεται ως 20

21 τη συστηματική διαδικασία, που ακολουθεί μια επιχείρηση, η οποία διαπραγματεύεται την έναρξη μιας πελατειακής σχέσης, τη διατήρηση της και τον τερματισμό της, σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου των σχέσεων μαζί τους. O Meyer, την ίδια χρονιά, όρισε το CRM ως το σύνολο των διαδικασιών και των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επίβλεψη συντονισμένων αμφίδρομων επιδράσεων με πελάτες, αντιπροσώπους κ.λ.π. με αποτέλεσμα τις αμοιβαίως κερδοφόρες σχέσεις. Μια άλλη διατύπωση του όρου CRM είναι ότι αποτελεί μια αλληλεπιδραστική διαδικασία η οποία επιτυγχάνει το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ των επιχειρησιακών επενδύσεων και της ικανοποίησης των πελατειακών αναγκών για τη δημιουργία του μέγιστου κέρδους (Gebert, Geib and Kolbe). Επιπλέον το CRM είναι η ευρεία στρατηγική που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση (οργανισμό) να ανακαλύψει, να αποκτήσει, να διατηρήσει και να διαμορφώσει επικερδείς πελάτες μέσω της δημιουργίας και της διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς (Sin et al.,2005) Τέλος ένας σύντομος ορισμός που όμως εμπεριέχει τη βασική φιλοσοφία του CRM είναι ότι αποτελεί μία διεπιχειρησιακή προσπάθεια να αποκτηθούν και να διατηρηθούν πελάτες (Turban et al., 2005). Καθώς παρουσιάστηκε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών στη βιβλιογραφία. Παρόλο που οι περισσότεροι έχουν κοινά στοιχεία ο καθένας δίνει έμφαση σε ένα διαφορετικό στοιχείο του όρου. Είτε στην πρακτική του εφαρμογή, την τεχνολογία, είτε στην σημαντικότητα των πελατών, είτε στον όρο ως ολόκληρης φιλοσοφίας για μια επιχείρηση. Η αναφορά όμως σε ένα μόνο από αυτά τα στοιχεία του όρου θα ήταν ελλιπής. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο όρος CRM αφορά την προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να οργανώσει και να διαχειριστεί το 21

22 σύνολο των σχέσεων και των επαφών με τους πελάτες της (υπάρχοντες ή καινούργιους). Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η βελτιστοποίηση της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση (life-time value) και συμπερασματικά η αύξηση του βαθμού αφοσίωσης των πελατών και της κερδοφορίας της. Την προσπάθεια της αυτή ενισχύουν προγράμματα διαχείρισης και βελτίωσης σχέσεων με τους πελάτες μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας εφαρμογές του marketing και σύγχρονων τεχνολογιών πχ πληροφοριακών συστημάτων. Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με όλους τους ορισμούς, την βιβλιογραφικη τους πηγή τους καθώς και τα σημαντικότερα σημεία τους: Βιβλιογραφική πηγή Ορισμός CRM Key Points Jackson, B. B. (1985), Πρόκειται για την προσέγγιση του Winning and Keeping μάρκετινγκ που είναι Industrial Customers. προσανατολισμένη σε δυνατές, Lexington, KY: Lexington μακροχρόνιες σχέσεις με Books. ξεχωριστούς-ιδιαίτερους πελάτες. Glazer, Rashi (1997), Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Strategy and Structure in ανάμεσα στην τεχνολογία των Information-Intensive πληροφοριών και των στρατηγικών Markets: The Relationship του μάρκετινγκ, έχοντας ως στόχο Between Marketing and να δημιουργήσει μακροχρόνιες και IT. Journal of Market κερδοφόρες σχέσεις. Focused Management, 2(1), p Couldwell, C. (1998), A data day battle. Computing, 21 May, p Couldwell, C. (1999), Loyalty Bonuses. Marketing Week, (February 18), p. 14. Shaw, R. and Reed, D. (1999), Measuring and valuing customer relationships: How to develop the measures that drive profitable CRM Είναι ένας συνδυασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και της τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των πελατών. Περιλαμβάνει τη χρήση πελατειακών πληροφοριών, τις οποίες συλλέγει και διαθέτει η επιχείρηση, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τους πελάτες της. Αποτελεί μια προσπάθεια ώστε αμφίδρομα να επιτευχθεί η βέλτιστος συνδυασμός ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και δημιουργίας μέγιστου κέρδους και επιχειρησιακών long lasting relations key customers connection of a) information technology and b) management profitable relations connection of c) information technology and d) management customers preferences customer satisfaction leads to profit profit for both sides (customer and company) 22

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής Ανάλυσης (ANP)

Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής Ανάλυσης (ANP) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ MARKETING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΝΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Καπώνη

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα