Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epepo@ekt.gr"

Transcript

1 Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό : η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Περίληψη Η μελέτη εστιάζει στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκονται οι βιβλιοθήκες οι οποίες από διαχειριστές των τεκμηρίων των συλλογών τους καλούνται να γίνουν διαχειριστές της γνώσης που συνδέεται με κάθε είδους τεκμήρια εντός και εκτός των τειχών τους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος καταδεικνύονται οι αλλαγές που συντελούνται στο χώρο οργάνωσης της πληροφορίας. Από τη μία πλευρά η ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού (semantic web) και των συνδεδεμένων δεδομένων (linked data), έχοντας ως γλώσσα έκφρασης το Resource Description Framework (RDF), αλλάζει τις βασικές υποδομές αλλά και τις λογικές μέσω των οποίων μπορούν να εκφραστούν πλέον τα μεταδεδομένα. Από την άλλη πλευρά οι Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) καταργούν τη λογική της επίπεδης περιγραφής όπου υπήρχε μία εγγραφή ανά πόρο και πλέον η περιγραφή του πόρου είναι ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Συνδυάζοντας την εκφραστικότητα που παρέχει το RDF με τη σημασιολογία των FRBR οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε μια εποχή όπου καλούνται να αναθεωρήσουν πολλές από τις πρακτικές τους. Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνεται πώς η εφαρμογή των παραπάνω μέσω της -ήδη δρομολογημένης- μετάβασης προς το σημασιολογικό ιστό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων. Στην ουσία επιφέρει αλλαγή του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μετατρέποντάς τις σε παραγωγούς και εκδότες σημασιολογικής πληροφορίας. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ως φορέων που μπορούν να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα (integrity) της πληροφορίας και μέσω της πιστοποιημένης προέλευσής (provenance) της να αυξηθεί η εμπιστοσύνη (trust) των τρίτων σε αυτήν. Η εξασφάλιση των τριών αυτών στοιχείων (ακεραιότητα, προέλευση, εμπιστοσύνη) καθιστά την παραγόμενη πληροφορία αξιόπιστη βάση ώστε τρίτοι να επενδύσουν σε αυτήν είτε επαναχρησιμοποιώντας την αυτούσια είτε χτίζοντας πάνω σε αυτήν. Λέξεις κλειδιά Σημασιολογικός ιστός, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Δημοσίευση σημασιολογικής πληροφορίας, Φορμαλιστική αναπαράσταση, Βιβλιοθήκες ως πάροχοι πληροφορίας 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα

2 Summary The study examines the critical juncture where libraries from managers of their collections have to become managers of the knowledge associated with all sorts of resources within and outside their walls. The work is divided into two major parts. In the first part of the study we deploy the changes taking place in the field of information organization. On one hand we find the development of the semantic web and linked data, having as expression language the Resource Description Framework (RDF), which changes the basic infrastructure and the ways through which metadata could be expressed. On the other hand the Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) discard the theory and practice of flat records where there is one record per resource. Thus the description of the resource becomes a set of entities which are interconnected. Libraries are before the need to revise many of their practices by combining the expressiveness of RDF with the semantics of FRBR. The second part of the study documents how the already routed transition to the semantic web and the corresponding implementation of the above have a major impact to the recording and coding of data. Actually, it changes the role of academic libraries by converting them to producers and providers of semantic information. This section focuses on the role of academic libraries as institutions that can ensure the integrity of information through its certified provenance which provides trust to third parties in order to either re-use this exact information or to build upon it. Keywords Semantic web, Academic libraries, Semantic information publishing, Formal representation, Libraries as information providers Εισαγωγή Σε όλη τη διάρκεια του 20 ου αιώνα οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών αντιμετώπιζαν το φυσικό αντικείμενο του βιβλίου ως το αδιαίρετο στοιχείο που αποτελούσε το σημείο αναφοράς για κάθε εγγραφή του καταλόγου. Ο αδιαίρετος χαρακτήρας του φυσικού αντικειμένου, βιβλίου κατά κανόνα (Smiraglia, 2009), οδηγούσε με τη σειρά του στη λογική πως μία βιβλιογραφική εγγραφή περιγράφει ένα τεκμήριο και ένα τεκμήριο περιγράφεται από μία εγγραφή. Δηλαδή υπήρχε ανάμεσα σε πόρους και εγγραφές μια αναλογία ένα προς ένα. Είναι γεγονός πως όσο η βιβλιοθηκονομία προχωρούσε και η συγκρότηση των καταλόγων εξελισσόταν τόσο η θέση αυτή αποδυναμωνόταν αφού άρχισαν να αναπτύσσονται αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων, θεματικά συστήματα κτλ τα οποία μπορούσαν να είναι ανεξάρτητα από τις βιβλιογραφικές εγγραφές. Έτσι, η εγγραφή του πόρου στην ουσία ήταν η σύνθεση επιμέρους εγγραφών. Εντούτοις, εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ η αναλογία μίας εγγραφής ανά πόρο αφού στην ουσία η επικεφαλίδα της καθιερωμένης απόδοσης ενσωματωνόταν στη βιβλιογραφική εγγραφή. 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 2

3 Η οριστική και τεκμηριωμένη κατάλυση της λογικής της μίας εγγραφής ανά πόρο εισήχθηκε με την έλευση των Functional Requirements of Bibliographic Records FRBR 1. Οι FRBR (IFLA, 1998) αντιμετώπισαν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης ως ένα δίκτυο μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων και όχι ως το άθροισμα αδιαίρετων βιβλιογραφικών εγγραφών. Αυτό σίγουρα αποτελεί την αφετηρία για μεγάλη αλλαγή στη συγκρότηση των καταλόγων. Δεν υπάρχει πλέον μία εγγραφή ανά πόρο αλλά η περιγραφή τού πόρου είναι ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και τα στοιχεία των οντοτήτων δεν προκύπτουν κατ ανάγκη από τον συγκεκριμένο πόρο. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα, για το ότι οι πληροφορίες δεν προκύπτουν από ένα πόρο, είναι η ημερομηνία δημιουργίας του Έργου και ο ομοιόμορφος τίτλος. Είναι πολύ πιθανό πάνω στο καταλογογραφούμενο τεκμήριο να μην υπάρχει η λέξη «Βίβλος» και όμως αυτή να χρησιμοποιείται ως τίτλος (ομοιόμορφος) για την ευρετηρίαση του τεκμηρίου στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Αντίστοιχα μπορεί να μην αναφέρεται πάνω στο τεκμήριο η ημερομηνία της πρώτης συγγραφής του αλλά, σύμφωνα με τους FRBR, είναι μια ιδιότητα της οντότητας του Έργου. Έτσι, η παρούσα εργασία θεωρεί πως οι FRBR πρέπει να ιδωθούν «όχι ως απλά μεταδεδομένα τα οποία περιγράφουν έναν πόρο αλλά ως ένα είδος γνώσης γύρω από τον πόρο» (Peponakis, 2012, p. 599). Άρα, πλέον, το ζητούμενο είναι να δούμε την καταλογογράφηση ως διαδικασία παρατηρήσεων επί των πόρων (Murray & Tillett, 2011, p. 171) και όχι ως διαδικασία αντιγραφής πληροφοριών από τους πόρους. Παράλληλα με την ενασχόληση των βιβλιοθηκών με τους FRBR συντελείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μια ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή. Αναπτύσσεται από το World Wide Web Consortium (W3C) το Resource Description Framework (RDF) και αρχίζει ένας διευρυμένος διάλογος γύρω από το σημασιολογικό ιστό (semantic web). Το RDF ως μοντέλο δεδομένων για μεταδεδομένα (metadata data model) βασίζεται στην αρχή της τριπλέτας (triple). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν δύο οντότητες μεταξύ τους με μία σχέση. Κάθε τριπλέτα αποτελείται από τη σειρά «υποκείμενοκατηγόρημα-αντικείμενο» (subject-predicate-object) όπου κάθε υποκείμενο ή αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας τριπλέτας. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας γράφος που θα συσχετίζει τους κόμβους/οντότητες που τον αποτελούν. Η δυνατότητα να δούμε τους καταλόγους των βιβλιοθηκών ως δίκτυο συσχετίσεων μέσω της αρχής του RDF δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να αξιοποιήσουν με νέους τρόπους τα δεδομένα που έχουν και να τα εμπλουτίσουν ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πολύ περισσότερες υπηρεσίες και να απαντούν περισσότερα ερωτήματα. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν οι λογικές του σημασιολογικού ιστού από την υπάρχουσα τεχνογνωσία των βιβλιοθηκών ώστε να ενταχθούν τα δεδομένα τους σε 1 Σε αντίθεση με τη διεθνή ενασχόληση γύρω από τους FRBR η ελληνική βιβλιογραφία είναι σχετικά περιορισμένη. Μια βασική εισαγωγή μπορεί να βρει κάποιος σε δύο εργασίες με τη συμμετοχή του υπογράφοντος (Πεπονάκης, Στάικος, Σφακάκης, & Καπιδάκης, 2010; Πεπονάκης, 2010). Αντιθέτως η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από το θέμα περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες εργασίες. Για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί το έργο «The FRBR Family of Conceptual Models: Toward a Linked Bibliographic Future» (Smiraglia, Riva, & Žumer, 2013). 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 3

4 αυτόν και να διαλειτουργήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και στο πλαίσιο των φορέων πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και ευρύτερα. Από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων Record based και RDF προσεγγίσεις Η διαφορά ανάμεσα στις προσεγγίσεις του Entity Relationship model (ER) και του Object-oriented (OO) είναι αρκετά παλιά (Shoval & Shiran, 1997) και τεκμηριωμένη. Η τρέχουσα υποενότητα στοχεύει κυρίως στην αποσαφήνιση της διάκρισης ανάμεσα στις περιγραφές που βασίζονται σε εγγραφές (record based) και σε εκείνες που ακολουθούν τη λογική της RDF και μάλιστα όπως αυτή εκφράζεται μέσω των Linked Data. Πριν τη συνέχεια είναι αναγκαίο να δηλωθεί σαφώς πως είτε μιλάμε για MARC, DC, MODS ή άλλο αντίστοιχο σχήμα η ουσία είναι κατά βάση η ίδια εφόσον όλες οι προηγούμενες περιπτώσεις αφορούν record based πρακτικές. Όμως η περιγραφή με την RDF έχει τελείως διαφορετική αφετηρία. Όπως αναφέρει ο Baker η RDF σχεδιάστηκε για να κάνει δηλώσεις για την πραγματικότητα ενώ το Dublin Core [και τα υπόλοιπα σχήματα μεταδεδομένων] για να καθορίζουν το περιεχόμενο των εγγραφών μεταδεδομένων (Baker, 2012, p. 121). Το ερώτημα που τίθεται είναι: οι FRBR σε ποια από τις δύο προσεγγίσεις ανήκουν; Προφανώς και στην πρώτη αφού ως βάση για την υλοποίησή τους χρησιμοποιήθηκε το ER μοντέλο. Όμως, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου, βασίζονται στη λογική πως η περιγραφή τού πόρου είναι ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Άρα, παρότι επέλεξαν το ER, οι εγγραφές που είναι δομημένες με βάση τους FRBR διαθέτουν αρκετά ψήγματα της RDF προσέγγισης σε σημασιολογικό επίπεδο. Για να καταστεί σαφής η δυσκολία έκφρασης των FRBR στη λογική της RDF παραθέτουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον Τόπο όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις entity relationship λογικές των FRBR (IFLA, 1998) και FRAD (IFLA, 2009). Σύμφωνα με τους ορισμούς των FRBR και FRAD ο Τόπος υπάρχει ως οντότητα αλλά και ως ιδιότητα σε αρκετές οντότητες. Συγκεκριμένα Τόπος υπάρχει στο Τόπος δημοσίευσης / διάθεσης ως ιδιότητα του Manifestation, Τόπος γέννησης, Τόπος θανάτου, Τόπος διαμονής ως ιδιότητα του Προσώπου, Τόπος που συνδέεται με την οικογένεια ως ιδιότητα της Οικογένειας, Τόπος που σχετίζεται με το συλλογικό όργανο ως ιδιότητα του Συλλογικού Οργάνου, Όρος για τον τόπο ως ιδιότητα του Τόπου, Τόπος προέλευσης του έργου ως ιδιότητα του Έργου. Αν θεωρήσουμε και το Τοποθεσία του φορέα = Location of agency ως τόπο, τότε μετράμε εννιά ιδιότητες οι οποίες μπορεί να αναφέρονται στον ίδιο τόπο, όπως είναι, για παράδειγμα, μια πόλη. Με δεδομένο πως το ER δεν επιτρέπει διασυνδέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων δεν είναι δυνατό να δηλωθεί/καταδειχθεί πως πρόκειται για την ίδια πόλη. (Peponakis, 2013). Έτσι είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος της τιμής (δηλαδή του ονόματος) για να 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 4

5 καταλήξουμε πως ίδια τιμή σημαίνει ίδια πόλη. Όμως, όπως είναι γνωστό, η ονομασία δεν είναι επαρκές κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ δύο ονομάτων (Doerr, Riva, & Žumer, 2012) και είναι εύκολο να γίνει σύγχυση ανάμεσα στην Αθήνα της Ελλάδας και εκείνης της Γεωργίας (Georgia) των ΗΠΑ. Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο -ακολουθώντας τις οντότητες, τις ιδιότητες και τις σχέσεις των FRBR και των FRAD- στο σχήμα 1 απεικονίζεται ένα παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό η πόλη της Πάτρας εμφανίζεται τέσσερις φορές ως ιδιότητα διαφόρων οντοτήτων χωρίς τη δυνατότητα να δηλωθεί ότι πρόκειται για την ίδια πόλη. Όνοµα: Γιώργος Πατρινός Έδρα: Πάτρα Πρόσωπο Ψ µέλος Συλλογικό Όργανο Χ Όνοµα: Εκδόσεις Μαυροδάφνη Τόπος γέννησης: Πάτρα εκδότης Τόπος Υ θέµα Βιβλίο 1 Τίτλος: Ιστορία της Πάτρας Όνοµα επικεφαλίδας: Πάτρα Τόπος έκδοσης: Πάτρα Σχήμα 1: Αναπαράσταση ER με βάση τους FRBR και FRAD Διατηρώντας τη σημασιολογία του σχήματος 1 επανακαθορίζουμε τις οντότητες στο σχήμα 2 εγκαταλείποντας τη λογική του ER και περνάμε σε λογική RDF. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να έχουμε φορά (κατεύθυνση) στις σχέσεις και, επί της ουσίας, να προάγουμε κάθε ιδιότητα σε οντότητα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριφερθούμε στα περισσότερα στοιχεία της περιγραφής ως authorities. Πρέπει όμως όλες οι επαναλήψεις της Πάτρας στο σχήμα 1 να αντιστοιχηθούν στον «Τόπο Υ» του σχήματος 2; Όπως φαίνεται στο σχήμα 2 κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι τέσσερις τιμές της Πάτρας του σχήματος 1 έγιναν δύο. Δεν έγιναν μία διότι ακολουθήθηκε η οδηγία των AACR οι οποίοι υποδεικνύουν ότι η πληροφορία του τόπου έκδοσης του Manifestation πρέπει να γράφεται στο περιγραφικό τμήμα της εγγραφής με τη μορφή που υπάρχει στο τεκμήριο. Εάν οι κανόνες καταλογογράφησης που ακολουθήθηκαν δεν απαιτούσαν την αναγραφή του τόπου έκδοσης και με τη μορφή που αναγράφεται στο τεκμήριο, τότε η Πάτρα θα είχε μία και μόνη επανάληψη. 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 5

6 Σχήμα 2: Αναπαράσταση σε RDF των οντοτήτων του σχήματος 1. Στο σχήμα οι ελλείψεις αναπαριστούν πόρους, οι ευθείες γραμμές ιδιότητες και τα τετράγωνα τιμές. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι FRBR παρότι είναι πραγματικά καινοτόμοι δεν είναι εκφρασμένοι με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, έτσι η σημασιολογία τους έχει «απώλειες» εξαιτίας των περιορισμών της σύνταξης του επιλεγμένου μοντέλου (ER). Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η εναρμόνιση των FRBR με το CIDOC-CRM, η οποία οδήγησε στους FRBRoo (Bekiari, Doerr, & Le Boeuf, 2010; Doerr & LeBoeuf, 2007), είναι πολύ σημαντική συμβολή στο να εκφράσουμε τη σημασιολογία των FRBR σε όρους σημασιολογικού ιστού. Linked Data: συνδέσεις αντί για download Στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού (semantic web) καθένας από τους πόρουςοντότητες του σχήματος 2 μπορεί να χαρακτηρισθεί μοναδικά από ένα Uniform Resource Identifier (URI). Όταν το URI αυτό βασίζεται σε http τότε είμαστε ένα βήμα εγγύτερα στα Linked Data (συνδεδεμένα δεδομένα). Τα Linked Data ορίζονται ως ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για να δημοσιεύονται και να διασυνδέονται δομημένα δεδομένα στο διαδίκτυο (Heath & Bizer, 2011). Μία από τις ουσιαστικές καινοτομίες των Linked Data είναι ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να «κατεβάζουμε» εγγραφές. Μπορούμε απλά να δηλώσουμε, με τη χρήση ενός http URI, ότι αναφερόμαστε σε κάποιον πόρο-οντότητα. Έτσι στην ουσία έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το URI εν είδει αντωνυμίας για να αναφερθούμε σε κάτι συγκεκριμένο, χωρίς να χρειάζεται να το περιγράψουμε σε κάθε αναφορά του. Κάθε φορά που είναι αναγκαία η ανάκτηση στοιχείων μπορούμε να ανατρέξουμε στην περιγραφή της συγκεκριμένης οντότητας και να ανακτήσουμε. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί να περιέχει ή, ακριβέστερα, να παραπέμπει η εγγραφή στα στοιχεία αυτά αφού στην ουσία η εγγραφή με τη σειρά της αποτελείται από άλλους συνδέσμους/διασυνδέσεις και ούτω καθεξής. Με αυτό τον τρόπο έχουμε στην ουσία ένα μεγάλο δίκτυο ή, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Tallerås, ένα γιγάντιο παγκόσμιο γράφο (Tallerås, 2013). Έτσι αντί να περιγράφει κάθε βιβλιοθήκη 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 6

7 ανεξάρτητα τους πόρους της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις περιγραφές άλλων και να τις επεκτείνει με νέα στοιχεία όπου χρειάζεται. Για να είναι αποτελεσματική η πλοήγηση σε αυτόν τον παγκόσμιο γράφο «ο πόρος πρέπει να αποδομηθεί στις βασικές του οντότητες και η σύνθεση αυτών των οντοτήτων θα επιτρέψει μια καρποφόρα αναπαράσταση του πόρου και των συνδέσεών του με άλλες οντότητες» (Peponakis, 2013). Αυτή η αποδόμηση απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 3 όπου τα συστατικά στοιχεία καταλήγουν να δημιουργούν νέες συνάψεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών στο πλαίσιο των αναζητήσεων τους. Σχήμα 3: Από τις εγγραφές (records) στα δεδομένα (data): the lego analogy (Lampert & Southwick, 2013, p. 240) Ένα σημαντικό θέμα που τίθεται είναι: αφού μπορούμε να «δείχνουμε» σε μια περιγραφή και αυτό να είναι αρκετό, τότε ποιος πρέπει να φτιάξει αυτή την περιγραφή; Ενδεικτικό και ενδιαφέρον παράδειγμα η εγγραφή του Google Scholar για τον Αριστοτέλη βάσει της οποίας ο Αριστοτέλης είναι "Ancient Greek philosopher" με "Verified at buffalo.edu" 2. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την πληροφορία και να πιστέψουμε ότι έχει εξακριβωθεί πως ο Αριστοτέλης διαθέτει στο πανεπιστήμιο του Buffalo;! 2 Βλέπε 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 7

8 Η επίδραση της μετάβασης στην παραγωγή και τη διάχυση της Πληροφορίας Στην προηγούμενη ενότητα τεκμηριώθηκε η αλλαγή που συντελείται και κατέστη προφανές ότι μεταβαίνουμε από τις πολλαπλές καταγραφές σε μεμονωμένες βάσεις δεδομένων προς τη μία και μοναδική εγγραφή στην οποία μπορεί ο καθένας να παραπέμπει ή να την επεκτείνει αλλά όχι να κατεβάζει και να τροποποιεί. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι με τον όρο εγγραφή δεν εννοούμε βιβλιογραφική εγγραφή αλλά την περιγραφή μιας οντότητας. Η οντότητα αυτή μπορεί να είναι ένα Γεγονός, ένα Πρόσωπο, ένας Τόπος, ένα Έργο, ένα Manifestation κτλ και η περιγραφή της δεν είναι παρά ένα ακόμη δίκτυο συσχετίσεων το οποίο αναπόφευκτα καταλήγει σε κάποιες τιμές (βλέπε σχήμα 2). Το κεντρικό όμως ζητούμενο αυτής της προσέγγισης δεν είναι οι τιμές των στοιχείων αλλά οι συνδέσεις μεταξύ τους. Εξ ου και ο όρος συνδεδεμένα δεδομένα (linked data). Και επανερχόμαστε στο ερώτημα ότι, αφού πλέον οι εγγραφές δεν οικειοποιούνται-τροποποιούνται σε επιμέρους βάσεις δεδομένων αλλά είναι «σημεία» στα οποία μπορεί να «δείξει» κανείς, ποιος θα τις δημιουργήσει ώστε κάποιοι άλλοι να τις εντοπίσουν και να «χτίσουν» πάνω σε αυτές; Σε κάθε περίπτωση για να «δημιουργήσει» κάποιος μια περιγραφή πρέπει να έχει την τεχνογνωσία αλλά και πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες. Προφανώς σε κάθε τομέα κάποιοι φορείς θα παίξουν ηγετικό ρόλο και οι περιγραφές τους θα γίνουν σημεία αναφοράς για άλλους. Ήδη στο χώρο των βιβλιοθηκών το Virtual International Authority File (VIAF) κατέχει εξέχουσα θέση. Το VIAF όμως απλά επανακωδικοποιεί και διαθέτει πληροφορία που του παρέχουν άλλοι, δηλαδή οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Στην υποενότητα που ακολουθεί θα εξετάσουμε το πώς διαμορφώνεται η πρωτογενής κωδικοποίηση μέσα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας οι βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θεωρούνται υπεύθυνες για την καταγραφή μεγάλου μέρους της πληροφορίας που παράγει το οικείο τους ίδρυμα. Οι βασικοί λόγοι για αυτό είναι τρεις. Πρώτον, η βιβλιοθήκη ξέρει πώς να κωδικοποιήσει την πληροφορία, έχει το know how της μοντελοποίησης και κωδικοποίησης της πληροφορίας. Δεύτερον, έχει πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία άρα μπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητά της (integrity). Τρίτον είναι ο φορέας που οι τρίτοι θα εμπιστευθούν ώστε να «χτίσουν» πάνω σε αυτή την πληροφορία (Peponakis, 2013). Άλλωστε η εμπιστοσύνη βρίσκεται στην κορυφή της Πυραμίδας του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Stack) σύμφωνα με το σχήμα του μέντορα του ιστού (σημασιολογικού και μη) Tim Berners-Lee (βλέπε Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ήδη περιγράφουν τα συγγράμματα που παράγονται από το πανεπιστήμιο (πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικά κτλ) αλλά με τη λογική να καταστήσουν διαθέσιμο το περιεχόμενό τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 8

9 Όμως, πλέον, οι περιγραφές των οντοτήτων έχουν οι ίδιες περιεχόμενο. Έτσι τα μεταδεδομένα τους μετατρέπονται σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και όχι να οδηγούν απλά και μόνο στα τεκμήρια. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την ακαδημαϊκή δομή ενός πανεπιστημίου, δηλαδή την κατάτμησή του σε σχολές, τμήματα κτλ. Με πόση ακρίβεια αναπαριστά τη δομή του πανεπιστημίου και την κατάτμησή του σε σχολές και τμήματα το αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων (authority file) της βιβλιοθήκης; Διότι η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου είναι η αρμόδια να παρέχει την εν λόγω δομή εφόσον έχει και την πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες και την τεχνογνωσία της κωδικοποίησης. Το σχήμα 4 απεικονίζει γραφικά μια τέτοια δομή. Σχήμα 4: Αναπαράσταση μέρους της δομής ενός πανεπιστημίου Με αυτόν τον τρόπο τα εν λόγω δεδομένα είναι διαθέσιμα ως δομημένη πληροφορία στο σημασιολογικό ιστό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη μπορεί να εξασφαλίσει την ακεραιότητα (integrity) της πληροφορίας και μέσω της πιστοποιημένης προέλευσης (provenance) της πληροφορίας να αυξηθεί η εμπιστοσύνη (trust) των τρίτων σε αυτήν. Έτσι, για παράδειγμα, η αναπαράσταση της δομής του Πανεπιστήμιου από την βιβλιοθήκη του επιτρέπει την αξιοποίηση αυτής της αναπαράστασης με άπειρους τρόπους. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της χρήσης είναι ο εντοπισμός των μεταπτυχιακών εργασιών ενός τομέα ή μίας 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 9

10 σχολής, η μοντελοποίηση των φοιτητών ανά τμήμα, η κατανομή του γένους των καθηγητών ανά σχολή, οι συγκρίσεις ανάμεσα σε δομές πανεπιστημίων. Αυτό ακριβώς σημαίνει επαναχρησιμοποίηση (reuse) των δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό. Εάν η προηγούμενη δομή δεν είναι διαθέσιμη με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα και ευρέως, καθένας οφείλει να φτιάχνει μια αντίστοιχη δομή κατά περίπτωση (πιθανότατα ελλιπή και μειωμένης αξιοπιστίας) για να την χρησιμοποιήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η πρακτική που εφαρμοζόταν έως τώρα σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία καθιερωμένων αποδόσεων συλλογικών οργάνων, ιδιαίτερα από φορείς στην ελληνική επικράτεια. Συμπερασματικά, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι εκείνες που οφείλουν να παρουσιάσουν την ακριβή περιγραφή των οντοτήτων που σχετίζονται με τους φορείς που εκπροσωπούν (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακές εργασίες κτλ) με αρκετή ακρίβεια και σαφήνεια ώστε να είναι δυνατό οι οντότητες αυτές να διαλειτουργήσουν στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού. Συμπεράσματα Η καταλογογράφηση έχει αλλάξει και ο δισταγμός των βιβλιοθηκών στην ενσωμάτωση των νέων οπτικών μπορεί να έχει μεγάλο τίμημα (Žumer et al., 2011). Η ουσιαστική καινοτομία των FRBR είναι η δυνατότητα να δούμε τους καταλόγους των βιβλιοθηκών ως ένα δίκτυο μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων. Από την άλλη, η καινοτομία των Linked Data είναι η δυνατότητα να καθιστούμε σχεδόν οτιδήποτε οντότητα και στη συνέχεια να το διασυνδέουμε, χρησιμοποιώντας διάφορες σχέσεις, με άλλες οντότητες. Οι διασυνδέσεις αυτές δεν λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια μιας βάσης δεδομένων ή ενός γνωστικού πεδίου αλλά έχουν καθολική ισχύ. Έτσι, αντί να φτιάχνουμε απομονωμένες βάσεις δεδομένων, μπορεί να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο όπου όλα διαλειτουργούν μεταξύ τους και κάθε τι μπορεί να αποτελέσει βάση για να «χτιστεί» κάτι άλλο πάνω του. Όμως για να είναι τα δεδομένα των βιβλιοθηκών αρκετά στέρεα ώστε να χρησιμοποιηθούν ευρέως στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού επιβάλλεται οι βιβλιοθήκες να δημιουργούν ακριβείς και λεπτομερείς περιγραφές. Εάν θέλουμε pidgin 3 για ψηφιακούς τουρίστες (Baker, 2000) το Dublin Core είναι επαρκές. Αλλά αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια βαθύτερη ανάλυση τα pidgins δεν είναι κατάλληλα για επιστημονικό λόγο. Έτσι πρέπει να δημιουργήσουμε πιο τυπικές (formal) προσεγγίσεις -αυτή την εποχή εκφρασμένες σε όρους τυπικών οντολογιών- οι οποίες θα μας επιτρέψουν διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όταν, για παράδειγμα, εστιάζουμε στα διδακτορικά απ ότι όταν αναφερόμαστε στις μεταπτυχιακές σπουδές 3 «Pidgin» είναι η απλοποιημένη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων οι οποίες δεν διαθέτουν κάποια κοινή γλώσσα. Η ετυμολογία της λέξης δεν είναι βέβαιη αλλά η πιο αποδεκτή ερμηνεία αναφέρει πως προέρχεται από την αγγλική λέξη «business» αλλοιωμένη από την κινέζικη προφορά. Βλέπε 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 10

11 γενικότερα κοκ. Στο κορυφαίο επίπεδο της αφαίρεσης μπορεί να υπάρχει ένα γενικό απλό σχήμα (όπως το DC) όπου η πλούσια σημασιολογία των αρχικών σχημάτων αντιστοιχίζεται στα γενικά στοιχεία κατόπιν πολλαπλών απλοποιήσεων. Συνεπώς αυτά τα επίπεδα θα επιτρέψουν στους φορμαλισμούς μας να εκτείνονται μεταξύ της ακριβούς πολυπλοκότητας και των ασαφών απλοποιήσεων (pidgin) ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες. Εάν τα ελεγχόμενα λεξιλόγια μας αποτελούνται μόνο από pidgin τότε είναι πολύ δύσκολο να τα αναβαθμίσουμε σε επιστημονικό λόγο. Από την άλλη εάν δεν έχουμε επίπεδα αφαίρεσης δεν είναι εύκολο να απλοποιήσουμε τον επιστημονικό λόγο με σκοπό να επικοινωνήσει με άλλους χώρους και κοινότητες (Peponakis, 2013). Μέσα από την παραπάνω προσέγγιση τα δεδομένα των βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκών και μη) μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού και να αξιοποιηθούν ως βάση για την παροχή πλήθους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Βιβλιογραφία Baker, T. (2000). A Grammar of Dublin Core. D-Lib Magazine, 6(10). doi: /october2000-baker Baker, T. (2012). Libraries, Languages of Description, and Linked Data: a Dublin Core Perspective. Library Hi Tech, 30(1), doi: / Bekiari, C., Doerr, M., & Le Boeuf, P. (2010). FRBR Object-Oriented Definition and Mapping FRBRER (version 1.0.1) (p. 153). International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation. Retrieved from Doerr, M., & LeBoeuf, P. (2007). Modelling Intellectual Processes: The FRBR - CRM Harmonization. In C. Thanos, F. Borri, & L. Candela (Eds.), Digital Libraries: Research and Development (pp ). Retrieved from Doerr, M., Riva, P., & Žumer, M. (2012). FRBR Entities: Identity and Identification. Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), doi: / Heath, T., & Bizer, C. (2011). Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. San Rafael: Morgan & Claypool. Retrieved from IFLA. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report (As amended and corrected through February 2009., Vol. 19). M nchen: K.G. Saur. IFLA. (2009). Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model. (G. E. Patton, Ed.). M nchen: K.G. Saur. 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 11

12 Lampert, C. K., & Southwick, S. B. (2013). Leading to Linking: Introducing Linked Data to Academic Library Digital Collections. Journal of Library Metadata, 13(2-3), doi: / Murray, R. J., & Tillett, B. B. (2011). Cataloging Theory in Search of Graph Theory and Other Ivory Towers. Information Technology and Libraries, 30(4), doi: /ital.v30i Peponakis, M. (2012). Conceptualizations of the Cataloging Object: A Critique on Current Perceptions of FRBR Group 1 Entities. Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), doi: / Peponakis, M. (2013). Libraries Metadata as Data in the Era of the Semantic Web: Modeling a Repository of Master Theses and PhD Dissertations for the Web of Data. Journal of Library Metadata, 13(4), [υπό έκδοση]. doi: / Shoval, P., & Shiran, S. (1997). Entity-relationship and object-oriented data modeling: An experimental comparison of design quality. Data & Knowledge Engineering, 21(3), doi: /s x(97) Smiraglia, R. P. (2009). Bibliocentrism, Cultural Warrant, and the Ethics of Resource Description: A Case Study. Cataloging & Classification Quarterly, 47(7), doi: / Smiraglia, R. P., Riva, P., & Žumer, M. (Eds.). (2013). The FRBR Family of Conceptual Models: Toward a Linked Bibliographic Future. London: Routledge. Tallerås, K. (2013). From many records to one graph: heterogeneity conflicts in the linked data restructuring cycle. Information Research, 18(3). Retrieved from Žumer, M., Pisanski, J., Vilar, P., Harej, V., Merčun, T., & Švab, K. (2011). Breaking barriers between old practices and new demands: the price of hesitation. Presented at the 77th IFLA General Conferance and Assembly, Puerto Rico. Retrieved from Πεπονάκης, Μανόλης. (2010). Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): ομαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εμφάνισή τους σε on line συστήματα (Thesis). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Retrieved from Πεπονάκης, Μανόλης, Στάικος, Παναγιώτης, Σφακάκης, Μιχάλης, & Καπιδάκης, Σαράντος. (2010). FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των Έργων. In 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας (pp ). Αθήνα: Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου. Retrieved from 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2013, Πάτρα 12

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 4: Χρησιμοποιώντας Ενιαία Αναγνωριστικά URIs και IRIs Μ.Στεφανιδάκης 28-2-2016. Η έννοια της οντότητας Στον Σημασιολογικό Ιστό οι τριάδες μπορούν να εκληφθούν ως

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές IONIAN UNIVERSITY, CORFU Dept. of Archives & Library Sciences Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές Λουρδή Ειρήνη (elourdi@lib.uoa.gr) Λιλής Παντελής (pantelis@ionio.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αντωνάκης Δημήτρης Μητρέλης Άγγελος Παπουτσής Κωνσταντίνος Θεόδωρος Σιώχος Βασίλειος Νοέμβριος 2006 Πάτρα Χρήση Οντολογιών Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με τη βοήθεια των οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων Έργο: Τίτλος Υποέργου: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης

Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής ΕΜΠ Ιούνιος 2013 Εισαγωγή Αρχαία Έφεσος ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ = ΓΝΩΣΗ Ορισμοί Μάθηση και Γνώση Ηλεκτρονική μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Τζίτζικας Αγαπητός Τζίτζικας Αγαπητός Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Δυστυχώς, αυτές οι μηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Ανακτώντας Πληροφορία και Γνώση στον Παγκόσμιο Ιστό Γιάννης Τζίτζικας Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΤΕ-ΙΠ 3 Απριλίου 2015 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδοµένα στο ψηφιακό περιβάλλον: Γεωγραφικά µεταδεδοµένα και Αξιολόγηση προτύπων µεταδεδοµένων

Μεταδεδοµένα στο ψηφιακό περιβάλλον: Γεωγραφικά µεταδεδοµένα και Αξιολόγηση προτύπων µεταδεδοµένων Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Στην Επιστήµη της Πληροφορίας Μεταδεδοµένα στο ψηφιακό περιβάλλον: Γεωγραφικά µεταδεδοµένα και Αξιολόγηση προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης»

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Χ. Α. Καπέτης, Π. Κ. Ανδρικόπουλος, E. Κόλλιας Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COSMOTE ΚΑΙ VODAFONE ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ" Επισκόπηση Γνωρίζετε ήδη Τι είδους δεδομένα χρειάζονται από προηγούμενη συνεδρία Μοντέλο που βασίζεται στα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα