Η επιχείρηση μετά τα e

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιχείρηση μετά τα e"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου Οδυσσέας, M.Sc., Υπ. Δρ. ΑΠΘ Μηχανικός Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων Νέες τεχνολογίες και προϊόντα Ο πύργος της Βαβέλ ASP BPR BI B2C / B2B / B2G CRM Data Mining IT Security ISP KM OLAP Outsourcing ROI TCO SCM VPN VoIP Wi-Fi WAP 2 Οδυσσέας Σπύρογλου 1

2 Εξέλιξη των συστημάτων πληροφορικής 3 Ένα Συνεργατικό Περιβάλλον Εργασίας Εταιρείες, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Επικοινωνίες Systemization Συστηματοποίηση FLAT Organizations Collaborative environment MATRIX NETWORKED PC Computers INTERNET CONNECTED PC Communications VIDEO CONF MULTIMEDIA HIERARCHICAL PC MINI FAX MAINFRAME VOICE Αποκέντρωση Decentralization 4 Οδυσσέας Σπύρογλου 2

3 Business to e-business Η απαραίτητη μετεξέλιξη των σημερινών επιχειρήσεων σε ψηφιακές Οικονομική Ανάπτυξη & Κέρδη e - enterprises Ψηφιακές Επιχειρήσεις Σημείο Καμπής Παραδοσιακές Εταιρείες 1990 Internet 2000 Χρόνος 5 E-Business is Business B2B, B2C, B2G Business to Business, to consumer, to government B2B: συναλλαγή μεταξύ 2 επιχειρήσεων, μέσω web ή κλειστού δικτυού (extranet) B2C: πωλήσεις στο ευρύ κοινό, σε τελικούς καταναλωτές B2G: συναλλαγές με το κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση (TAXIS) 6 Οδυσσέας Σπύρογλου 3

4 Η/Υ καιinternet στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Στοιχεία 2003 (Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Κ.τ.Π.) Ποσοστά χρήσης Η/Υ καιinternet στις Επιχειρήσεις 98,0% 93,3% 79,0% 62,0% 57,1% 48,0% 27,0% 14,6% 23,3% 38,3% 34,0% 17,9% 1-2 άτομα 3-5 άτομα 6-10 άτομα 1-10 άτομα άτομα άτομα H/Y Internet 7 Ανάγκες και Προβλήματα Τι ζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα; Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Πληροφορικής Μετεξέλιξη σε Οργανισμούς της «Νέας Οικονομίας» (Οικονομία της Γνώσης) Μείωση Κόστους Λειτουργίας Αύξηση Κερδών ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπερπληθώρα Πληροφοριών - Information Overload Ανύπαρκτες ή Ελλιπείς Επιχειρησιακές Διαδικασίες - Νο business procedures Κακή Εσωτερική Πληροφόρηση - Bad communication inside the company Πεπαλαιωμένη Τεχνολογία & Κακή Συντήρηση - Obsolete technology & Bad support of it Άγνοια της Διοίκησης - Misinformed management Χαμηλή Παραγωγικότητα - Low Productivity 8 Οδυσσέας Σπύρογλου 4

5 Εισαγωγή στη βασική Ορολογία Πληροφορική (IT) & Επιχειρήσεις (Business) Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων Enterprise Resource Planning (ERP) Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Customer Relationship Management (CRM) Supply Chain Management Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) Enterprise Application Integration Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών (EAI) Ψηφιακή Επιχείρηση Επιχείρηση e -Enterprise 9 Ηπρόταση: ERP Τι είναι ο Σχεδιασμός & Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems)? Μια εφαρμογή λογισμικού με πολλά τμήματα (multimodule application) η οποία βοηθά την επιχείρηση να διαχειριστεί όλες τις εργασίες της Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής (integrated Information System) που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης Ένα στρατηγικό εργαλείο (strategic tool) που βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει πλεονέκτημα συντονίζοντας και βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες της 10 Οδυσσέας Σπύρογλου 5

6 ERP & BPR (Business Process Reengineering): Σχεδιάζοντας την επιχείρηση ξανά Εξετάζονται οι στόχοι μιας επιχείρησης και επανασχεδιάζονται διαδικασίες και εργασίες από κάτω προς τα πάνω Όχι απλή αυτοματοποίηση Λιγότερα επίπεδα διοίκησης πιο εξειδικευμένο προσωπικό Ο στόχος δεν είναι μόνο μείωση κόστους άλλα βελτιστοποίηση και αύξηση παραγωγικότητας Δραστικές αλλαγές όχι σταδιακές. 11 ΗεξέλιξητωνERP systems Από πληροφοριακά συστήματα του 60 στα σημερινά ERP Τεχνικές στη βιομηχανία για την μείωση του κόστους παραγωγής Σταδιακή ενσωμάτωση σε άλλες επιχειρησιακές ανάγκες (MRP, MRPII) Ολοκλήρωση Συστημάτων Πληροφορικής (Total Integrating solution) 12 Οδυσσέας Σπύρογλου 6

7 Τι κάνει ένα ERP? Το Σύστημα Επιχειρησιακών Πόρων καλύπτει τα τμήματα : Λογιστική - Financial Accounting Αποθεματικά, Πάγια - Treasury Εσωτερικός Έλεγχος - Enterprise Controlling Διαχείριση Επενδύσεων - Investment Management Σχεδιασμός Παραγωγής - Production Planning Διαχείριση Υλικών - Materials Management Συντήρηση Εγκαταστάσεων - Plant Maintenance & Service Διαχείριση Ποιότητας - Quality Management Πωλήσεις & Διανομή - Sales & Distribution Ανθρώπινοι Πόροι - Human Resources Management Επιχειρησιακή Πληροφόρηση - Information Warehouse 13 Πως λειτουργεί το ERP? Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ERP λύσης Προσαρμοστικότητα: Δίκτυα Η/Υ - client/server networks Πολλαπλές βάσεις Δεδομένων - various data base ends Δομημένη και Ανοικτή Αρχιτεκτονική: Ανεξάρτητα από H/W - multiple hardware platforms Συνεργασία με άλλες εφαρμογές - third party add-ons Πληρότητα: Υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών Διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών - data exchange Πέρα από την Επιχείρηση: Ψηφιακή Συνεργασία με συνεργάτες e-partners entities Βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές: Πρακτικές εφαρμόσιμες παντού 14 Οδυσσέας Σπύρογλου 7

8 Είναι τα ERP αρκετά? CRM Τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Customer Relationship Management? CRM : Εργαλεία (front end) για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικών με υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης Στόχοι : Προσέλκυση νέων πελατών Ικανοποίηση Παλαιών 15 Είναι τα ERP αρκετά? SCM Τι είναι η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Supply Chain Management? SCM : Εφαρμογές (back end) σχεδιασμένες να συνδέουν προμηθευτές, κατασκευαστές, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους συνεργάτες σε ένα δίκτυο παραγωγής και διανομής. 16 Οδυσσέας Σπύρογλου 8

9 Είναι τα ERP αρκετά? WMS Τι είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Φυσικής Αποθήκης; Warehouses Management Systems Data Warehouse MS: Το πληροφοριακό σύστημα που ελέγχει όλο το κύκλωμα της φυσικής αποθήκης LOGISTICS: επεκτείνει το σύστημα σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού και μεταφορών 17 Είναι τα ERP αρκετά? DW Τι είναι οι Δεξαμενές (Αποθήκες) Δεδομένων; Data Warehouses & Data Mining Data Warehouse : Ένα υπερσύνολο ΒΔ που περιλαμβάνει σχεδόν κάθε δεδομένο μιας επιχείρησης, κάθε συναλλαγή, κάθε στοιχείο Data Mining: Εξερεύνηση και ανάλυση μέσα από πλήθος δεδομένων για την εύρεση «κρίσιμων» - ουσιαστικών πληροφοριών 18 Οδυσσέας Σπύρογλου 9

10 Είναι τα ERP αρκετά? ΒΙ & ΚΜ Τι είναι η Επιχειρησιακή Γνώση και η Διαχείριση της; Business Intelligence and Knowledge Management BI : κάθε πληροφορία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης. KM: Γενικός όρος που περικλείει κάθε θεωρία ή εργαλείο για τη καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης που υπάρχει σε έναν οργανισμό (εμπειρία, τεχνογνωσία κλπ) 19 Extended Enterprise Applications Forming the e -Enterprise Knowledge Management Systems (KM & MIS) Manufacturing Resource Planning (MRP II) LOGISTICS On Line Analytical Processing (OLAP) Decision Support Software (DSS) Τα ERP είναι η «ραχοκοκαλιά» των σημερινών επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων 20 Οδυσσέας Σπύρογλου 10

11 Οικονομικοί Παράγοντες: ROI & TCO Τι κοστίζει τώρα και τι μετά; Return of Investment & Total Cost of Ownership ROI: Οικονομικά κέρδη μιας επένδυσης. Τι γλυτώσαμε αγοράζοντας ένα σύστημα; TCO: Συνολικό κόστος ζωής ενός συστήματος (αγορά, συντήρηση, υποστήριξη, εκπαίδευση προσωπικού) 21 Outsourcing Μήπως πρέπει να εξεταστεί; Ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε συνεργάτες, εταιρίες, συμβούλους εκτός επιχείρησης Πρακτική που εξετάζεται ακόμα και από το Δημόσιο 22 Οδυσσέας Σπύρογλου 11

12 Περισσότερα Βιβλιογραφία και Παραπομπές Internet Sites : ERP Portals : IT Portals: Consulting : Vendors : Βιβλία & Περιοδικά : XRAM, Special editions of RAM Magazine (April 2000 & Dec 2000) E-Business and ERP: Transforming the Enterprise by Norris et al (July 2000, John Wiley & Sons) Enterprise Resource Planning (Erp) : The Dynamics of Operations Management by Avraham Shtub (March 1999, Kluwer Academic Pub) 23 Περισσότερα Βιβλιογραφία και Παραπομπές Internet Sites : ERP Portals : IT Portals: Consulting : Vendors : Βιβλία & Περιοδικά : XRAM, Special editions of RAM Magazine (April 2000 & Dec 2000) E-Business and ERP: Transforming the Enterprise by Norris et al (July 2000, John Wiley & Sons) Enterprise Resource Planning (Erp) : The Dynamics of Operations Management by Avraham Shtub (March 1999, Kluwer Academic Pub) 24 Οδυσσέας Σπύρογλου 12

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam.

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam. Company Profile Operational excellence is a goal of conducting business in a manner that improves quality, obtains higher yields, faster throughput, and less waste. Also sometimes known as OpX, operational

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

CRM Newsletter CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT MONTHLY NEWS. Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2008 Σύνταξη-Επιμέλεια: Q-Training

CRM Newsletter CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT MONTHLY NEWS. Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2008 Σύνταξη-Επιμέλεια: Q-Training CRM Newsletter 01 Editorial Σας καλωσορίζουμε στo πρώτο τεύχος του CRM Newsletter. Πρόκειται για ένα newsletter που θα αποστέλλεται σε μηνιαία βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς ανθρώπους των πωλήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 2005 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET ΟΡΙΣΜΟΣ... 6 2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙNTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν 102 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Των: Πέτρου Τοµάρα, Αλκέτα Μαλιούκη Εισαγωγή Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Διαβάστε περισσότερα