Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: ,53 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,38( χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,00( με ΦΠΑ) Διάρκεια 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνίες Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 9 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.2.1 Εμβυθιστικό εκπαιδευτικό παίγνιο Α2.2.2 Τρισδιάστατη ανακατασκευή τεσσάρων αρχιτεκτονικών θεμάτων από πίνακες Α2.2.3 Πληροφόρηση βάσει θέσης σε επιλεγμένα σημαντικά σημεία στην Αθήνα Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Προμήθεια Εξοπλισμού» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση-μοντελοποίηση-ανακατασκευή» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Υλοποίηση εφαρμογών και ψηφιακών δράσεων» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας... 28

3 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου Α3.14 Χρονοδιάγραμμα Α3.15 Πίνακας Παραδοτέων Α3.16 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4 Υπηρεσίες Συντήρησης Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 43

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο, σε αρμονία με τους στόχους και την πρακτική του ΙΒΜΘ, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να συνδέει τον πολιτισμό με την εκπαίδευση και τον τουρισμό, μια σύνδεση η οποία είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Ιδρύματος και το τελευταίο διάστημα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο επίπεδο της χώρας και όλης της Ευρώπης. Σημαντικό σημείο αναφοράς της Ελλάδας είναι η ιστορία της η οποία διατρέχει τους αιώνες του ανθρώπινου πολιτισμού. Κέντρο αυτής της ιστορίας για ευνόητους λόγους είναι η αρχαιότητα με ένα σημαντικό σταθμό της την Αθήνα. Η Αθήνα είναι παγκοσμίως γνωστή για τον μοναδικό της ρόλο στην αρχαία εποχή. Η ανάδειξη μονάχα αυτού του ρόλου, όμως, αποτελεί έναν περιορισμό που αδικεί και τον μοναδικό ιστορικό διάλογο που ενσαρκώνει αυτή η πόλη και την δημιουργικότητα της Σύγχρονης Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία της πόλης δεν έχει σταματήσει ποτέ να γράφεται και να ανανεώνεται. Μάρτυρας γι αυτό η τέχνη που αναπτύχθηκε και αποτυπώθηκε στο Αθηναϊκό αστικό τοπίο στο πέρασμα των αιώνων. Σήμερα στο αθηναϊκό ανθρωπογενές τοπίο υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία τέχνης και πολιτισμού από όλες τις ιστορικές φάσεις της Αθήνας αλλά λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να τα θαυμάσουν και απολαύσουν, καθώς είναι τμήμα της καθημερινότητάς μας, ή δεν τυγχάνουν της προβολής που τους αξίζει. Καθώς η διαχρονικότητα στον ελλαδικό χώρο είναι μια ολοζώντανη πραγματικότητα, η προβολή της διαχρονικότητας μιας περιοχής είναι σημαντική παράμετρος για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής της συνέχειας. Κρίνεται συνεπώς σημαντικό να εντοπιστούν, τεκμηριωθούν και αναδειχτούν με σύγχρονα μέσα τα μνημεία εκείνα της τέχνης και του πολιτισμού που σηματοδοτούν την ανθρώπινη δημιουργικότητα δια μέσου των αιώνων. Αυτή η ανάδειξη της διαχρονικότητας, όσον αφορά την ίδια την συνείδηση των Νεοελλήνων, εμβαθύνει την γνώση τους και την σχέση τους με την ιστορία τους, τον τόπο τους και τον βιοτικό τους χώρο. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να φτάσουν στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στις νεότερες γενιές μέσα από την διαθεματική και την ψυχαγωγική εκπαίδευση, πράγμα που είναι μέγα ζητούμενο σήμερα. Το έργο θα δημιουργήσει βιωματικές εμπειρίες για αυτόν τον σκοπό. Κατά δεύτερο λόγο, η τουριστική ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης είναι ένας δρόμος που δεν έχει εξερευνηθεί αρκετά, περιορίζοντας το τουριστικό προϊον της Αθήνας ουσιαστικά στην ευρύτερη περιοχή της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων, μεταξύ των λόφων Ακροπόλεως και Φιλοπάππου. Το έργο διευρύνει τον τουριστικό ορίζοντα της Αθήνας στο ευρύτερο κέντρο και σε πολύ ανεπτυγμένες αστικές περιοχές, πάντα σε στενή σύνδεση με τα χνάρια του 5 ου αιώνα και, με αυτόν τον τρόπο, καταθέτει μία πρόταση για την καλύτερη ανάδειξη της πόλης. Τέλος, οι καλλιτεχνικά ενημερωμένες ξεναγήσεις στην πόλη συνήθως δίνονται με τρόπο παραδοσιακό, σχεδόν απροσπέλαστο στην ευρύτερη κοινωνία. Το έργο αξιοποιεί την δυνατότητα πολύτροπης προσέγγισης της Τέχνης με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες πραγματικά έχουν διευρύνει ασύλληπτα τις δυνατότητες επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας. Σελίδα 4 από 43

5 Το έργο θα δημιουργήσει ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα που μπορεί να αναδειχτεί σε παγκόσμια αποθετήρια καθώς και υψηλής καλλιτεχνικής και επιστημονικής ποιότητας πολυμεσικές εμπειρίες που θα διαφοροποιούνται και θα προσαρμόζονται σε δύο βασικούς στόχους: 1. εμπειρίες με χαρακτήρα ταυτόχρονα παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό, οι οποίες θα τονίζουν όψεις του βιώματος ενισχύοντας την ένταση και κατανόηση του και θα απευθύνονται κυρίως σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους. Θα είναι δίγλωσσες (ελληνικά-αγγλικά) για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ελληνόγλωσσους χρήστης. 2. εμπειρίες με χαρακτήρα ενημερωτικό-πληροφοριακό για πολιτιστική διάχυση και τουριστική προβολή, οι οποίες θα παρέχουν υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση στο χώρο του ΙΒΜΘ καθώς και ενημέρωση βάσει γεωγραφικής θέσης σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας, εφαρμόζοντας πολυγλωσσική (ελληνικά-αγγλικά) προσέγγιση. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια Εξοπλισμού, Ψηφιοποίηση-μοντελοποίηση, Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης-λειτουργίαςπιλοτικής εφαρμογής. Σελίδα 5 από 43

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open - ΙΒΜΘ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ - ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή Σελίδα 6 από 43

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Βλ. παρ. Α1.1.2 Βλ. παρ. Α1.1.1 Βλ. παρ. Α1.1.3 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ιδρύθηκε από τον Βασίλη και την Μαρίνα Θεοχαράκη το 2004 ως κοινωφελές μηκερδοσκοπικό ίδρυμα, θεσπισμένο με Προεδρικό Διάταγμα. Το Ίδρυμα στεγάζεται ακριβώς απέναντι από την Βουλή, στην καρδιά του πολιτιστικού, πολιτικού και εμπορικού κέντρου της Αθήνας, στη γωνία της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μέρλιν. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να εμπλέξει το κοινό σ έναν πλατύ και διεπιστημονικό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με κύριο άξονα την εμφάνιση και εξέλιξη του μοντέρνου κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. Συνεπές στην αποστολή του, το Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μεγάλης ή μικρής κλίμακας εκθέσεις (θεματικές ή αναδρομικές), συναυλίες, σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις. Βασική διάσταση του προγράμματος είναι η διεπιστημονική του προσέγγιση, ούτως ώστε να παρουσιαστούν οι εικαστικές τέχνες, η αρχιτεκτονική και η μουσική, στη σχέση τους με άλλες μορφές τέχνης και ερευνητικούς τομείς. Το Ίδρυμα άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Σπύρο Παπαλουκά ( ). Ακολούθησαν σημαντικές εκθέσεις ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως «Από τον Πικάσο στον Υβ Κλάιν» σε συνεργασία με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαιντ-Ετιέν, Φασιανός, Μυταράς, Φελλίνι, «Η Αυστριακή μεταπολεμική αβάν γκαρντ», «Η απαγορευμένη Πόλη» του Τσιανγκ Γκουοφάνγκ, «Μεγάλοι Ρώσοι Ζωγράφοι» σε συνεργασία με το Μουσείο της Αγ. Πετρούπολης, «Ο Κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη» με όλο το ζωγραφικό του έργο, «Ιαπωνική μικροπόπ», Χρ. Καρράς, «Άλογα και αναβάτες» του Γιάννη Παρμακέλη, «Νικόλαος Γύζης». Το 2013 παρουσίασε μια διεθνούς ακτινοβολίας έκθεση για τη Νεκρή Φύση με έργα μεγάλων ζωγράφων από το 1600 έως σήμερα (ανάμεσα τους Ρενουάρ, Ματίς, Μανέ, Κουρμπέ, Σεζάν, Μαγκρίτ κ.α.) από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης. Αυτό το διάστημα εκθέτει μοναδικά αρχιτεκτονικά σχέδια του εξέχοντος Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου Σελίδα 7 από 43

8 Χάνσεν, σε συνεργασία με μεγάλα Ιδρύματα της Αυστρίας και Δανίας. Διευθυντής Εικαστικού Προγράμματος (ελληνικές εκθέσεις) είναι ο κος. Τάκης Μαυρωτάς, ενώ τις διεθνείς εκθέσεις επιμελείται ο κος. Φώτης Παπαθανασίου. Όπως δηλώνει και η ονομασία του, το Ίδρυμα φιλοξενεί επίσης μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις έχουν φιλοξενήσει ευρέως γνωστούς καλλιτέχνες, όπως το λαουτίστα Hopkinson Smith, το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, το ντουέτο των Γιάννη Βακαρέλη και Σόνιας Θεοδωρίδου, τους Red Priest, τον συνθέτη Gavin Bryars, τους σολίστ της Ακαδημίας της Σκάλας του Μιλάνου, σε συνεργασία με το Teatro alla Scala, τον Δημήτρη Πλατανιά, την Martine Haselboek, τον Δημήτρη Καβράκο, τους Stephen Kovacevic, Ronald Brautigam, Alexei Zuev κ.α. Το Μουσικό Προγραμματισμό τελεί ο κος. Φώτης Παπαθανασίου, ενώ την παραγωγή των μουσικών εκδηλώσεων η Ευαγγελία Ευθυμιάδου. Εκτός από τις εκθέσεις και τη συναυλιακή του δράση, το Ίδρυμα προτείνει διαλέξεις και εργαστήρια (συχνά ενσωματωμένα σε παράλληλες εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις) που συνεισφέρουν σε μια καλύτερη αντίληψη του ιστορικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, επιστημονικού και φιλοσοφικού φάσματος της κάθε καλλιτεχνικής πράξης ή λειτουργούν ως αυτόνομη πηγή γνώσης και προβληματισμού. Έως τώρα, το Πρόγραμμα του Ιδρύματος έχει συμπεριλάβει Διαλέξεις των, Στ. Ράμφου, Β. Λαμπρινουδάκη, Ν. Ζία, Β. Καρασμάνη, Ν. Λυγερού, Γ. Κοντογιώργη, Ν. Λαμπρέλλη, Χρ. Στ. Ροζάνης, κ.α. Τον Προγραμματισμό τελεί ο κος. Φώτης Παπαθανασίου και τον συντονισμό η Ευαγγελία Ευθυμιάδου. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος ολοκληρώνονται με περισσότερα από 48 εκπαιδευτικά προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες ηλικίες, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και μαθήματα για ενήλικες πάνω στη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική και φιλοσοφία. Περιλαμβάνονται προγράμματα μύησης στις τέχνες για παιδιά από 2 ετών και άνω, παιδική λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες, εισαγωγής στο λυρικό τραγούδι για παιδιά 8-12 ετών, συμμετοχική Όπερα για μικρούς και μεγάλους, εργαστήρια εικαστικών κοσμημάτων, τέχνη του κολλάζ, Βιωματικές ξεναγήσεις κ.α. Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Υλοποίησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι η κα. Κάτια Παπασπηλιοπούλου. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην ελληνική οικογένεια που θέλει να μορφώσει, με την ετυμολογική έννοια του όρου, τα παιδιά της στις τέχνες και τα γράμματα. Το Ίδρυμα λειτουργεί σε συνθήκες καλής διακυβέρνησης με περιορισμένο αριθμό προσωπικού, αλλά και με πολύτιμους εθελοντές, 3 κατά μέσο όρο, οι οποίοι υποστηρίζουν κυρίως τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 2010 στο 2011 το Ίδρυμα αύξησε τους επισκέπτες του κατά 100% και από τότε κάθε χρόνο αυξάνονται με ρυθμό 30%. Το 2013 το σύνολο των δράσεων του χρησιμοποίησαν άτομα. Σελίδα 8 από 43

9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης είναι ο Φορέας λειτουργίας, το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπές για την διενέργεια διαγωνισμών (2015) Με απόφαση του ΔΣ του ΙΒΜΘ (Πρακτικό 131/ ) συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στα πλαίσια των μειοδοτικών διαγωνισμών της Πράξης, ως εξής: Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) 1. Δημήτρης Καίκης ως Πρόεδρος 2. Μαρίνα Καμπούρογλου ως μέλος 3. Αλεξάνδρα Κατσογιάννη ως μέλος Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 1. Δημοσθένης Κρυστάλλης ως Πρόεδρος 2. Ράλλης Κουρμπέτης ως μέλος 3. Έφη Μπουτσικα ως μέλος Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 1. Δημοσθένης Κρυστάλλης ως Πρόεδρος 2. Πέτρος Δεληγιάννης (Μέλος) 3. Ροζίνα Μάγκλαρη (Μέλος) Για τον ορισμό των μελών των ως δύο πρώτων επιτροπών διενεργήθηκε κλήρωση στις 29 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ Β/2540/ ) και την διαχειριστική επάρκεια του Ιδρύματος Β. και Μ. Θεοχαράκη (Διαδικασία Δ.03.01). Σελίδα 9 από 43

10 Επιτροπή Aξιολόγησης -Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών Για τις ανάγκες διενέργειας του Διαγωνισμού του Έργου σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη συγκροτήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) Επιτροπές, μία (1) «Επιτροπή Αξιολόγησης» και μία (1) «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών». Τα μέλη τους με τους αναπληρωτές τους, που είναι διαφορετικά σε κάθε Επιτροπή, είναι άτομα με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης. Η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσματος και η «Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων/ενδικοφανών προσφυγών» για την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Ε.)». Τα μέλη που αποτελούν την Ε.Π.Ε. έχουν σημαντική εμπειρία σε συναφή έργα και την απαραίτητη εξειδίκευση που απαιτεί το παρόν έργο. Αρμοδιότητα της Ε.Π.Ε. αποτελεί η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, η λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου, η διοίκηση και συντονισμός των επιμέρους εργασιών του, καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Σελίδα 10 από 43

11 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να εμπλέξει το κοινό σ έναν πλατύ και διεπιστημονικό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με κύριο άξονα την εμφάνιση και εξέλιξη του μοντέρνου κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. Συνεπές στην αποστολή του, το Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μεγάλης ή μικρής κλίμακας εκθέσεις (θεματικές ή αναδρομικές), συναυλίες, σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις. Βασική διάσταση του προγράμματος είναι η διεπιστημονική του προσέγγιση, ούτως ώστε να παρουσιαστούν οι εικαστικές τέχνες, η αρχιτεκτονική και η μουσική, στη σχέση τους με άλλες μορφές τέχνης και ερευνητικούς τομείς. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Διοικητικό Συμβούλιο Μηχανογραφική Υποστήριξη Νομικοί Σύμβουλοι Γενικός Διευθυντής Τμήμα Φύλαξης, Καθαριότητας & Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Εικαστικού Προγράμματος Τμήμα Ανάπτυξης & Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Λογιστήριο Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων Τμήμα Σχεδιασμού & Υλοποίησης Μουσικού Προγράμματος (συναυλιών) Σύμβουλος Ανάπτυξης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Γραμματεία Προγραμματισμός/ Επιμέλεια Εκθέσεων Προγραμματισμός Διαλέξεων Καφέ Μέρλιν Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου Επιμέλεια Ιδιωτικής Συλλογής Art Shop Αμφιθέατρο Σελίδα 11 από 43

12 Ο φορέας έχει εμπειρία από την συμμετοχή στα παρακάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ : Πράξη «Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΣΥΝΘΕΣΗ)» Πράξη «Still Art» Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με έργα διεθνούς εμβέλειας με θέμα «Νεκρή Φύση» Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Εκτός από τις εκθέσεις και τη συναυλιακή του δράση, το Ίδρυμα προτείνει διαλέξεις και εργαστήρια (συχνά ενσωματωμένα σε παράλληλες εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις) που συνεισφέρουν σε μια καλύτερη αντίληψη του ιστορικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, επιστημονικού και φιλοσοφικού φάσματος της κάθε καλλιτεχνικής πράξης ή λειτουργούν ως αυτόνομη πηγή γνώσης και προβληματισμού. Έως τώρα, το Πρόγραμμα του Ιδρύματος έχει συμπεριλάβει Διαλέξεις των, Στ. Ράμφου, Β. Λαμπρινουδάκη, Ν. Ζία, Β. Καρασμάνη, Ν. Λυγερού, Γ. Κοντογιώργη, Ν. Λαμπρέλλη, Χρ. Στ. Ροζάνης, κ.α. Τον Προγραμματισμό τελεί ο κος. Φώτης Παπαθανασίου και τον συντονισμό η Ευαγγελία Ευθυμιάδου. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος ολοκληρώνονται με περισσότερα από 48 εκπαιδευτικά προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες ηλικίες, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και μαθήματα για ενήλικες πάνω στη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική και φιλοσοφία. Περιλαμβάνονται προγράμματα μύησης στις τέχνες για παιδιά από 2 ετών και άνω, παιδική λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες, εισαγωγής στο λυρικό τραγούδι για παιδιά 8-12 ετών, συμμετοχική Όπερα για μικρούς και μεγάλους, εργαστήρια εικαστικών κοσμημάτων, τέχνη του κολλάζ, Βιωματικές ξεναγήσεις κ.α. Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Υλοποίησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι η κα. Κάτια Παπασπηλιοπούλου. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην ελληνική οικογένεια που θέλει να μορφώσει, με την ετυμολογική έννοια του όρου, τα παιδιά της στις τέχνες και τα γράμματα. Το Ίδρυμα λειτουργεί σε συνθήκες καλής διακυβέρνησης με περιορισμένο αριθμό προσωπικού, αλλά και με πολύτιμους εθελοντές, 3 κατά μέσο όρο, οι οποίοι υποστηρίζουν κυρίως τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 2010 στο 2011 το Ίδρυμα αύξησε τους επισκέπτες του κατά 100% και από τότε κάθε χρόνο αυξάνονται με ρυθμό 30%. Το 2013 το σύνολο των δράσεων του χρησιμοποίησαν άτομα. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Το ΙΒΜΘ έχει υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία ΚΟΝΔΩΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι για την Παροχή Συμβουλών και Οργάνωσης μηχανογράφησης καθώς και μηχανογραφική υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων του Ιδρύματος. Στο παράρτημα Ι, περιλαμβάνεται αντίγραφο του συμφωνητικού. Σελίδα 12 από 43

13 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο περιλαμβάνει: Προμήθεια Εξοπλισμού. Συγκεκριμένα: o Τριών διαδραστικών πολυμεσικών συστημάτων: σύστημα υαλοπίνακα, διαδραστικό τοίχο και διαδραστικό τραπέζι o Ένα infokiosk o Ένα πλήρες σύστημα τρισδιάστατης εμβυθυστικής προβολής σε ημικυλινδρική οθόνη o Πλήρες σύνολο λογισμικών υποστήριξης των παραπάνω συστημάτων Ψηφιοποίηση-μοντελοποίηση. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την τρισδιάστατη ψηφιακή ανακατασκευή επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μνημείων και πινάκων ζωγραφικής του Σπύρου Παπαλουκά, καθώς και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πλαισίωση των τρισδιάστατων εφαρμογών του εκπαιδευτικού παιγνίου και της εφαρμογής αναβίωσης πίνακα ζωγραφικής. Ο ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει 3Δ ψηφιοποίηση, περίπτωση στην οποία θα ακολουθεί τους γενικούς κανόνες όπως αυτοί έχουν τεθεί στις Μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 της ΚτΠ (http://www.infosoc.gr/infosoc/el- GR/services/elibrary/reports_list/psifiopiisi/). Θα προβλεφθεί δημιουργία εκδοχών των ψηφιακών υποκατάστατων ανάλογα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών καθώς και αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικό μέσο. Αναλυτικότερη περιγραφή των απαιτήσεων της ψηφιοποίησης-μοντελοποίησης υπάρχει στην αντίστοιχη Φάση υλοποίησης. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση των ψηφιακών δράσεων: 1. Εκπαιδευτικό εμβυθιστικό παίγνιο με θέμα τη διαχρονικότητα του αθηναϊκού χώρου μέσα από την εικονική περιήγηση σε αρχιτεκτονικά μνημεία διαφόρων περιόδων και σύνδεσή τους με το Θεμιστόκλειο Τείχος υπό το πλέγμα παιγνιώδους σεναρίου με φόντο τη σωτηρία της πόλης από εικονικό εχθρό που απειλεί να την εξαφανίσει. 2. Εφαρμογή αναβίωσης πίνακα ζωγραφικής όπου επιλεγμένοι πίνακες με έμφαση στην απεικόνιση αρχιτεκτονικών συνόλων αναβιώνουν μέσω της τρισδιάστατης ανακατασκευής τους και της απόδοσης του βάθους που ο καλλιτέχνης πρόβαλε στον καμβά του. 3. Εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές με στόχο την τουριστική ανάδειξη της διαχρονικότητας του αθηναϊκού χώρου με άμεση σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (π.χ. αναφορά σε επιλεγμένους σταθμούς του μετρό και διαδρομές). Η εφαρμογή θα εκμεταλλεύεται δεδομένα από το σύστημα Σελίδα 13 από 43

14 εντοπισμού θέσης (GPS) της συσκευής για να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται ο επισκέπτης και θα μπορεί να του προτείνει επόμενους ή σχετικούς σταθμούς σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Υπηρεσίες εγκατάστασης-λειτουργίας-πιλοτικής εφαρμογής. Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία όλων των εφαρμογών. Με το πέρας των εργασιών θέσης σε λειτουργία ακολουθεί πιλοτική εφαρμογή κατά την οποία εξετάζεται η λειτουργικότητα και εντοπίζονται και διενεργούνται προσαρμογές, διορθώσεις και ανανεώσεις όλων των εφαρμογών. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.2.1 Εμβυθιστικό εκπαιδευτικό παίγνιο Στο επίκεντρο των δράσεων με βιωματικό χαρακτήρα είναι η δημιουργία εμβυθιστικού αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος εκπαιδευτικού παιγνίου για παιδιά και μεγάλους με στόχο την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός τόπου διαχρονικού, όπου η Τέχνη και οι Τέχνες σφραγίζουν τόπο και χρόνο με τρόπο μοναδικό. Στο επίκεντρο του παιγνίου, το Θεμιστόκλειο Τείχος, το οποίο πρέπει να εντοπιστεί από τον παίκτη και να αναστηλωθεί, ώστε να προστατεύσει την πόλη από έναν εχθρό που απειλεί να την αφανίσει. Επιλεγμένοι σταθμοί στην πόλη όπου έχουν βρεθεί τμήματα του Τείχους θα αποτελέσουν τα σημεία αναφοράς, στα οποία σημαντικά κτήρια-μνημεία της πόλης που θα έχουν ανακατασκευαστεί για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι πληροφόρησης και επίλυσης γρίφων και προβλημάτων που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη του Τείχους μέχρι την τελική συνολική αποκάλυψη, η οποία θα ολοκληρώσει την εκ νέου ανέγερσή του και την αποτροπή της ολικής καταστροφής της πόλης. Η εν λόγω δράση προϋποθέτει: 3Δ ανακατασκευή επιλεγμένων κτηρίων-μνημείων σε σημεία της πόλης όπου υπάρχει αναφορά στο Θεμιστόκλειο Τείχος. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται στα εξής: o Στην πλατεία Κοτζιά, τα δύο σημαντικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας (παλαιό και νέο) και του παλαιού Ταχυδρομείου (έργο του Τσίλερ) ανάμεσα στα οποία υπάρχει τμήμα του Τείχους (συνδέοντας την αρχαιότητα με την νεοκλασική (19 ος αι.) και την σύγχρονη δυναμική Αθήνα) o Η Εθνική Βιβλιοθήκη, κοντά στην οποία υπάρχει τμήμα του Τείχους (ως υπόδειγμα νεοκλασικού κτιρίου του 20 ου αι. που χτίστηκε με χρήματα εθνικού ευεργέτη, τους αδελφούς Βαλιάνους, στη συγκεκριμένη περίπτωση) o Στο Σύνταγμα, το Μέγαρο Πάλλη (σήμερα στεγάζεται σε αυτό η επιχείρηση Ρublic) που επίσης βρίσκεται, σύμφωνα με ιστορικές μελέτες, στα όρια Σελίδα 14 από 43

15 όπου βρισκόταν το Τείχος (μεγαλοαστική κατοικία των αρχών του 20 ου αι. στο κεντρικότερο σημείο της πόλης) o Στο Κουκάκι, νεοκλασικά κτήρια στην οδό Τσάμη Καρατάση όπου σύμφωνα με τις ιστορικές μελέτες περνούσε το Τείχος (αναδεικνύοντας έτσι την μορφή του αστικού ιστού της Αθήνας πριν την αρχιτεκτονική καταστροφή της) o Στο Μοσχάτο, όπου εντοπίζεται το νότιο τμήμα του Τείχους o Στον Κεραμεικό, όπου εντοπίζεται το δυτικό τμήμα του Τείχους Δημιουργία εμβυθιστικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης για τη διεξαγωγή του παιγνίου σύμφωνα με το σενάριο που θα αναπτυχθεί Δημιουργία των χαρακτήρων που θα πλαισιώνουν την εφαρμογή και θα αλληλεπιδρούν με το χαρακτήρα του παίκτη Δημιουργία γραφιστικών και ηχητικών συμπληρωμάτων Το παίγνιο θα μπορεί να λειτουργεί είτε σε τυπικά επιτραπέζια ή φορητά υπολογιστικά συστήματα είτε μέσω ειδικής εγκατάστασης στο χώρο του ΙΒΜΘ με χρήση εξειδικευμένου πολυμεσικού εξοπλισμού που εντάσσεται στις προμήθειες στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η λειτουργία του παιχνιδιού σε διαδραστικό τραπέζι ή τοίχο με δυνατότητα προβολής για πολλούς επισκέπτες και αλληλεπίδρασης ενός χρήστη κάθε φορά. Α2.2.2 Τρισδιάστατη ανακατασκευή τεσσάρων αρχιτεκτονικών θεμάτων από πίνακες Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αναβίωση πινάκων μέσω της τρισδιάστατης ανακατασκευής αρχιτεκτονικών θεμάτων που τα έργα παρουσιάζουν. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι πίνακες «εξωκλήσι», «μπλε σπίτι» και «στέγες» από τη συλλογή του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη Σπύρου Παπαλουκά που φιλοξενείται στο ΙΒΜΘ. Στόχος είναι, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών της 3Δ ανακατασκευής, να «ζωντανεύσει» ο πίνακας και να δοθεί μια άλλη οπτική στην τρίτη διάσταση του χώρου που ο καλλιτέχνης πρόβαλλε στον καμβά του. Η ιδέα προσφέρει μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα του story telling καθώς μπορεί να αποτελέσει τον προπομπό και τη μαγιά για τη δημιουργία σειράς διαδραστικών ή μη-διαδραστικών πολυμεσικών στοιχείων με άμεση εφαρμογή στη διάδοση του πολιτισμού και της τέχνης στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση της αναβίωσης των πινάκων θα μπορεί να γίνει με αλληλεπιδραστικό τρόπο σε επιτραπέζια ή φορητά υπολογιστικά συστήματα, καθώς και μέσω των εξειδικευμένων πολυμεσικών συστημάτων στο ΙΒΜΘ, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των προμηθειών στο παρόν έργο. Συγκεκριμένα η εφαρμογή προβλέπεται να λειτουργεί σε διαδραστικό τραπέζι ή τοίχο και θα παρέχει προβολή σε πολλούς επισκέπτες και αλληλεπίδραση με ένα χρήστη κάθε φορά. Σελίδα 15 από 43

16 Α2.2.3 Πληροφόρηση βάσει θέσης σε επιλεγμένα σημαντικά σημεία στην Αθήνα Η δράση αυτή στοχεύει να παράσχει μια εφαρμογή πληροφόρησης στον επισκέπτη της Αθήνας που ενδιαφέρεται να ταξιδεύσει μέσα από την Τέχνη στη διαχρονικότητα της πόλης αναδεικνύοντας τη διαδρομή Ευαγγελισμός Σύνταγμα Πανεπιστήμιο Ομόνοια Μοναστηράκι. Η εφαρμογή θα έχει έντονο τουριστικό χαρακτήρα και θα υποστηρίζει την πολυγλωσσικότητα που απαιτεί το εγχείρημα και θα βασίζεται στη χρήση έξυπνης κινητής συσκευής με δυνατότητα εντοπισμού στο χώρο. Συγκεκριμένα, ο χρήστης της εφαρμογής θα πληροφορείται, ανάλογα με τη θέση του, για τα σημαντικά αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά μνημεία που βλέπει γύρω του, τα οποία έχουν επιλεγεί για να τονίσουν τη διαχρονική διάσταση της πόλης, από την αρχαιότητα μέχρι το δυναμικό σήμερα. Έτσι, ξεκινώντας από το σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό ο επισκέπτης θα καθοδηγείται στην περιοχή του Hilton με πληροφόρηση για το ίδιο το ξενοδοχείο, το γλυπτό του Δρομέα και την πολυκατοικία του Κώστα Κιτσίκη. Ο επισκέπτης συνεχίζει επί της Βασ. Σοφίας προς το Σύνταγμα όπου στην πορεία λαμβάνει πληροφόρηση για το Βυζαντινό Μουσείο και τη Δούκισσα της Πλακεντίας, τα μέγαρα Μπενάκη και Σταθάτου και τον Ελληνισμό της Διασποράς, το κτήριο του ΙΒΜΘ, το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και το μέγαρο Πάλλη. Εδώ πληροφορείται και για την αρχαία τοπογραφία της πόλης και το Θεμιστόκλειο τείχος. Συνεχίζει προς το Πανεπιστήμιο όπου λαμβάνει πληροφόρηση για το Ιλίου Μέλαθρο και τον Σλίμαν, το Οφθαλμιατρείο, την «Τριλογία» και τους Εθνικούς Ευεργέτες. Συνεχίζει μέχρι την Ομόνοια όπου βλέπει το Μπάγκειο, το Εθνικό Θέατρο και τον Άγιο Κωνσταντίνο, προχωρεί στην Αθηνάς όπου βλέπει την Βαρβάκειο Αγορά και το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής (και πληροφορείται για την Τουρκοκρατία) και ολοκληρώνει τη διαδρομή του στο Μοναστηράκι όπου βλέπει την Παντάνασσα και τον Σταθμό του Μετρό. Εδώ συμπληρώνει τη γνώση του για την τοπιογραφία της πόλης με αναφορά στον πείσμονα ποταμό Ηριδανό. Η επιλογή των μνημείων καλύπτει ένα ευρύ-διαχρονικό φάσμα της ελληνικής ιστορίας καλύπτοντας στοιχεία της αρχαιότητας, του βυζαντινού και του υπό την τουρκοκρατία παρελθόντος της πόλης αλλά κυρίως τον 19 ο και 20 ο αιώνα. Σελίδα 16 από 43

17 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το έργο αναφέρεται σε όλους του πολίτες. Υλοποιούνται εφαρμογές για τον πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν 3 εκπαιδευτικές πολιτιστικές εφαρμογές για τον πολίτη, που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση με βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης (όχι με απλή παρουσίαση περιεχομένου). Οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: Ανάπτυξη πολυγλωσσικού εκπαιδευτικού παίγνιου με επίκεντρο τη διαχρονικότητα και ιστορική συνέχεια του αθηναϊκού χώρου Ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές με εντοπισμό θέσης με έμφαση στον τουριστικό χαρακτήρα για την προώθηση της διαχρονικότητας του αθηναϊκού χώρου Ανάπτυξη εφαρμογής αναβίωσης πινάκων ζωγραφικής για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων storytelling για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό Μετρήσιμος Στόχος Τιμή # ανάπτυξη εφαρμογών που θα διατίθενται προς τους πολίτες 3 # Τρισδιάστατων ανακατασκευών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών 10 Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι οι εξής: Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η συμμόρφωση με το σύνολο των ποιοτικών, τεχνικών και ποσοτικών προδιαγραφών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις ενότητες που ακολουθούν. Ο ορθός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας κατά την διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 17 από 43

18 Όλα τα παραδοτέα του έργου για να κριθούν ως επιτυχώς υλοποιημένα θα πρέπει να παρουσιάζουν ορθότητα ως προς το τεχνολογικό αποτέλεσμα. Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί αλλά και προβλεφθεί ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Έργου, έχουν ως εξής: Διεξοδική και λεπτομερής περιγραφή προδιαγραφών και επιχειρησιακού πλαισίου υλοποίησης σε επίπεδο σχεδιασμού. Ανάλυση χρονοπρογραμματισμού Έργου (ενδεικτική) σε επιμέρους στάδια κύκλους ανάπτυξης, γεγονός που υποβοηθά την εύρυθμη ανέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης, την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων κ.λπ. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Ανάπτυξη συστημάτων Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας κατά την διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Τύπος 1 T Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Τα συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν με μια μεθοδολογία που να υποστηρίζει την ανάπτυξη δύο ή και περισσοτέρων πρωτοτύπων πριν την παραλαβή των τελικών συστημάτων. Οργάνωση συχνών συναντήσεων μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου. 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 18 από 43

19 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Εμβυθιστικό εκπαιδευτικό παίγνιο Εικονική αναβίωση πινάκων ζωγραφικής Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Κωδικός Χρήστη Κωδικός Χρήστη Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Διαδραστικό παιχνίδι, όπου ο χρήστης δημιουργεί τείχη και προστατεύει την πόλη από τους εχθρούς Εκπαιδευτικό παιχνίδι, όπου ο χαρακτήρας αλληλεπιδρά με αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου. Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποί ησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) 3 3 Εφαρμογή τουριστικής προώθησης της διαχρονικότητας του αθηναϊκού χώρου Κωδικός Χρήστη Πληροφόρηση με βάση την τοποθεσία. 5 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το σύστημα θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη εφαρμογών που απαιτούν δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: Διαχείριση δεδομένων Προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων Ασφάλεια στη μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας Ανάλυση Δεδομένων Επικοινωνία με άλλες Πηγές / Βάσεις Δεδομένων Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα είναι τριών επιπέδων (three-tier architecture), ώστε να παρέχει αυξημένη απόδοση, ευελιξία, συντηρησιμότητα και επαναχρησιμοποίηση (performance, flexibility, maintainability and reusability), ενώ ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα της κατανεμημένης επεξεργασίας να είναι αδιαφανής προς τον χρήστη. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (όπως διαγράφεται στο παρακάτω σχήμα), περιλαμβάνει: Σελίδα 19 από 43

20 Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων Περιβάλλον Διεπαφής (User System Interface) Διαχείριση Διεργασιών (Process Management) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database Management) Πρώτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφής Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο Περιβάλλον Διεπαφής με το χρήστη στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσίες των χρηστών. Δεύτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριση Διεργασιών Το μεσαίο επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες Διαχείρισης Διεργασιών (Process Management services). Το μεσαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιώνει την απόδοση, την ευελιξία, τη συντηρησιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση καθιστώντας την λογική των διεργασιών κεντρική. Η κεντρική λογική των διεργασιών καθιστά τη διαχείριση του συστήματος ευκολότερη καθώς οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται σε ένα μόνο σημείο (στο μεσαίο επίπεδο) και θα είναι διαθέσιμες από όλα τα υποσυστήματα του συνολικού συστήματος. Τρίτο Επίπεδο: Data Logic Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τους τρόπους διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων και άλλα εξωτερικά συστήματα, για την ανάκτηση και αποθήκευση πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής. Όλα τα σχετικά components εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων μέσα στο κατανεμημένο περιβάλλον με τη χρήση χαρακτηριστικών όπως κλείδωμα δεδομένων, συνέπεια και αντιγραφή (data locking, consistency and replication). Σελίδα 20 από 43

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα