Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή"

Transcript

1 Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας για παροχή ς βοήθειας σε έργα με χρήση της μεθοδολογίας των Ευέλικτων υπηρεσιών για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η προσφορά σας, το έντυπο της παραγγελίας σας ή κάθε άλλη αμοιβαία συμφωνημένη μορφή τιμολογίου ή η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας (με βάση τα ισχύοντα, στο εξής «Έντυπο Παραγγελίας») θα περιλαμβάνει την ονομασία και τις διαθέσιμες επιλογές της Υπηρεσίας (των Υπηρεσιών) που αγοράσατε. Αν χρειαστείτε πρόσθετη βοήθεια ή αν θελήσετε να ζητήσετε αντίγραφο της σύμβασης για την Υπηρεσία σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dell ή με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πωλήσεων που ασχολήθηκε με την αγορά σας. Περιγραφή Υπηρεσιών Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής: Συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας βοήθεια σε έργα από Τεχνικό Σύμβουλο της Dell (στο εξής «Τεχνικός Σύμβουλος») ο οποίος θα διαθέτει το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτεί το έργο και θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία των Ευέλικτων υπηρεσιών για τη διαχείριση έργων. Όλα τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν μεθοδολογία των Ευέλικτων Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σημεία εξελέγχου και στοχοθεσία ανά ημέρα ώστε να είναι εφικτή η δυναμική ρύθμιση του κάθε έργου. Τεχνικό Σύμβουλο (ή Συμβούλους) με τα σύνολα δεξιοτήτων που απαιτούνται για να μπορέσει να σας βοηθήσει. Τα τυπικά σύνολα δεξιοτήτων των Τεχνικών Συμβούλων παρατίθενται στον Πίνακα 1. Σταθερή τιμή για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το συνολικό κόστος. Η καθορισμένη χρονική περίοδος είναι 5 ημέρες (ή 3 όπου αναφέρεται) και περιλαμβάνει τη διάρκεια του απαιτούμενου ταξιδιού του Τεχνικού Συμβούλου με προορισμό τον χώρο του Πελάτη. Για κάθε παράταση της ελάχιστης καθορισμένης περιόδου των 5 (ή των 3) ημερών θα υπάρξει πρόσθετη χρέωση. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν στον χώρο του Πελάτη. Το τιμολόγιο για τις Υπηρεσίες εκδίδεται μετά την παροχή τους. Στο τέλος της εν λόγω Υπηρεσίας, η Dell θα πραγματοποιήσει συνάντηση περάτωσης του έργου για ανασκόπηση όλων των ολοκληρωμένων εργασιών και ενημέρωση για πιθανώς αναγκαία επόμενα βήματα. Για τον χρονοπρογραμματισμό της Υπηρεσίας αυτής, κάποιος εκπρόσωπος της Dell θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη, αφήνοντας περιθώριο τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη της Υπηρεσίας, με βάση τη διαθεσιμότητα των πόρων που θα συμφωνηθεί από κοινού. Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας της Dell, με βάση την τοπική ώρα του Πελάτη, κατά τις τοπικές εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, με εξαίρεση τις τοπικές, νομαρχιακές, επαρχιακές και/ή εθνικές αργίες, εκτός αν έχει γίνει άλλη συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων και τον υπεύθυνο έργου της Dell. 1 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

2 Κωδικοί Υπηρεσιών (SKU) Ανατρέξτε στο Παράρτημα A. Βασικά βήματα Υπηρεσίας Σχεδιασμός και στοχοθεσία 1. Λήψη των τεχνικών προδιαγραφών/της αρχιτεκτονικής του χώρου από τον Πελάτη και ανασκόπησή τους μαζί του 2. ιεξαγωγή συνάντησης διάρκειας περίπου 2 ωρών για στοχοθεσία και επίτευξη συμφωνίας για ένα σύνολο στόχων με καθορισμένες προτεραιότητες και ένα ημερήσιο πλάνο εργασιών και καταγραφή στο εργαλείο Sprint ως σχέδιο βάσει καταλόγου ανεκτέλεστων στόχων 3. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο βάσει του καταλόγου ανεκτέλεστων στόχων στο Sprint και καταγραφή τους σε έκθεση του εργαλείου ιχνηλάτησης Dell Sprint Tracker, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση και η καταγραφή εργασιών αυτού του είδους περιορίζονται στην καθορισμένη περίοδο της εν λόγω Συμφωνίας και δεν περιλαμβάνουν παραδοτέα αποτελέσματα καθορισμένου πεδίου εφαρμογής Ημερήσιες συναντήσεις ανασκόπησης & εκτέλεση ημερήσιων εργασιών 1. Ημερήσιες συναντήσεις ανασκόπησης με τον Πελάτη ή με εκπρόσωπο που έχει ορίσει ο Πελάτης για ανασκόπηση της προόδου και βελτίωση των στόχων και των προτεραιοτήτων 2. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο βάσει του καταλόγου ανεκτέλεστων στόχων στο Sprint και καταγραφή τους σε έκθεση του εργαλείου ιχνηλάτησης Dell Sprint Tracker Λήξη έργου 1. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα δώσει στον Πελάτη έκθεση όπου θα παρατίθενται οι εκτελεσμένες Υπηρεσίες και θα υποδεικνύεται κάθε ολοκληρωμένη εργασία Σύνολο δεξιοτήτων Τεχνικού Συμβούλου Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι της Dell διαθέτουν κατά μέσο όρο πείρα 3-5 ετών ή ισοδύναμες δεξιότητες σε κάποιον τεχνικό τομέα. Μπορείτε να αλλάξετε το επιθυμητό σύνολο δεξιοτήτων ανά πάσα στιγμή έως και δύο εβδομάδες πριν από την παροχή της Υπηρεσίας μέσω του συντονιστή έργου της Dell που θα είναι ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας σας με την επεκτάσεις του έργου, αν απαιτούνται, ή για πρόσθετα ζητήματα που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Παρακάτω θα βρείτε σύντομες περιγραφές των δεξιοτήτων σε θέματα τεχνολογίας τις οποίες μπορείτε τυπικά να προσδοκάτε σε εργασίες εκτέλεσης των Ευέλικτων συμβουλευτικών υπηρεσιών της Dell. 2 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

3 Πίνακας 1 Τυπικές δεξιότητες συμβούλων Ευέλικτων υπηρεσιών της Dell Προσφερόμενη Υπηρεσία εικονικοποίηση διακομιστή τεχνολογίες αποθήκευσης την προστασία δεδομένων Τυπικές ικανότητες συμβούλων Ευέλικτων υπηρεσιών της Dell εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία VMWare/Hyper-V: Ευρεία γνώση τεχνολογιών εικονικοποίησης. Πείρα στη διεξαγωγή έργων μεγάλης κλίμακας σε διακομιστές/συστήματα αποθήκευσης/εικονικοποίηση Ευρεία γνώση όσον αφορά τη διάρθρωση, την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη VMware ESX, ESXi, Microsoft Hyper-V R2 και System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, όπου περιλαμβάνονται διάρθρωση και πρότυπα εικονικών μηχανών Υπηρεσία συστάδων ανακατεύθυνσης για υψηλή διαθεσιμότητα εικονικών μηχανών Ικανότητα παροχής βοήθειας για μεταφορά/μετακίνηση και γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server (π.χ R2). Ευρεία γνώση διάρθρωσης τεχνολογιών διακομιστών: υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, IIS, SQL εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: Συστήματα δικτύου (π.χ. δρομολογητές και μεταγωγείς Cisco), ισοστάθμιση φορτίου, τείχη προστασίας, τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) και υψηλή διαθεσιμότητα, λεπτομερείς γνώσεις για TCP/IP, SNMP, DNS, LDAP και WINS Ευρεία γνώση όσον αφορά αποθηκευτικά συστήματα δικτύων που βασίζονται σε SAN, διάρθρωση SAN και σχεδίαση LUN εξιότητες σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης: Ευρεία γνώση σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες αποθήκευσης. Πείρα στη διεξαγωγή έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν την αποθήκευση. Πείρα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, τη σχεδίαση και την ενοποίηση Ευρεία γνώση συστημάτων Compellent SAN/NAS, EqualLogic SAN/NAS, EMC Clariion/Celerra Ικανότητα σχεδίασης και διάρθρωσης τεχνολογιών στιγμιοτύπων και αναπαραγωγής για την ενοποίηση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών εξιότητες σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες λειτουργικών συστημάτων: Λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server VMware ESX, ESXi, Microsoft Hyper-V Redhat/Suse Linux εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: Σχεδίαση και διάρθρωση ίνας SAN για πρωτόκολλα iscsi, FibreChannel και FCoE Συστήματα δικτύων (π.χ. Brocade, Force10, μεταγωγείς PowerConnect), TCP/IP εξιότητες σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες προστασίας δεδομένων: Ευρεία γνώση σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες προστασίας δεδομένων. Πείρα στη διεξαγωγή έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν την προστασία δεδομένων και την αποθήκευση. Πείρα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, τη σχεδίαση και την ενοποίηση Ευρεία γνώση όσον αφορά λύσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων (π.χ. CommVault Simpana, AppAssure, NetVault, vranger) Ευρεία γνώση όσον αφορά τεχνολογίες στιγμιοτύπων και αναπαραγωγής και την ενοποίησή τους με λύσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων Ικανότητα αντιστοίχισης απαιτήσεων των επιχειρήσεων με πολιτικές για την προστασία δεδομένων και διαρθρώσεις τεχνολογιών εξιότητες σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες λειτουργικών συστημάτων: Λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server (π.χ R2). VMware ESX, ESXi, Microsoft Hyper-V Redhat/Suse Linux 3 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

4 υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft Microsoft Exchange Microsoft Lync εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: ίκτυα περιοχών αποθήκευσης (Storage Area Network (SAN)) βάσει πρωτοκόλλων iscsi, FibreChannel και FCoE Συστήματα δικτύων (π.χ. Brocade, Force10, μεταγωγείς PowerConnect) Κατανόηση LAN, WAN, TCP/IP, SNMP, DNS, LDAP και WINS σε σχέση με λύσεις προστασίας δεδομένων εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία υπηρεσίας καταλόγου Active Directory της Microsoft: Πείρα στις υλοποιήσεις υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και Windows απεικόνιση, διαχείριση GPO, OU και WAS και διαχείριση πρόσβασης σε αρχεία Ικανότητα παροχής βοήθειας για μεταφορά/μετακίνηση και γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Τομείς Microsoft Windows NT, διαχείριση πρόσβασης σε αρχεία Υπηρεσίες αρχείων και εκτύπωσης εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: ιάρθρωση και διαχείριση SAN, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης μετά από καταστροφή ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των DHCP, DNS και WINS Τεχνολογίες Ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένων των IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS και FTP εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία διακομιστών Microsoft Exchange: Πείρα σε Exchange 2003, 2007 ή 2010 και δημιουργία συμπλεγμάτων σε Microsoft Exchange Πείρα σε εικονικοποίηση διακομιστών μετακίνηση φυσικών σε εικονικούς Exchange 2003, 2007 ή 2010 ιαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, GPO, OU και WAS και διαχείριση πρόσβασης αρχείων Ικανότητα παροχής βοήθειας για μεταφορά/μετακίνηση και γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Τομείς Microsoft Windows NT εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: Απεικόνιση, επικάλυψη και ανακάλυψη τόμων αποθήκευσης για διακομιστές Exchange, διάρθρωση SAN και σχεδίαση LUN, διάρθρωση αποθήκευσης iscsi ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των DHCP, DNS και WINS εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία διακομιστών Microsoft Lync: Προγενέστερη πείρα σε έργα σε διακομιστή Microsoft Lync και σε διακομιστή Office Communications εγκατάσταση, διάρθρωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε κάθε φόρτο εργασίας σε πολλαπλά σενάρια ανάπτυξης Ευρεία κατανόηση της σχεδίασης και της αρχιτεκτονικής του διακομιστή Microsoft Lync και του διακομιστή Office Communications Ευρεία κατανόηση εννοιών της παραδοσιακής τηλεφωνίας φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ (VOIP) και άλλες νευραλγικές υπηρεσίες δικτύου που έχουν σχέση με τον διακομιστή Microsoft Lync και τον διακομιστή Office Communications Υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft, OU, GPO και UAC Ικανότητα παροχής βοήθειας για μεταφορά/μετακίνηση και γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Τομείς Microsoft Windows NT, διαχείριση πρόσβασης σε αρχεία εξιότητες σε ό,τι αφορά τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των DHCP, DNS και WINS, τείχη προστασίας, δρομολόγηση και ασφάλεια 4 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

5 Microsoft SharePoint Windows 7 της Microsoft και πακετοποίηση εφαρμογών Microsoft System Center Configuration Manager εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία διακομιστών SharePoint της Microsoft: Ευρεία γνώση όσον αφορά τον διακομιστή SharePoint της Microsoft, τις υπηρεσίες SharePoint της Microsoft, το λογισμικό SharePoint της Microsoft, τον διακομιστή SQL της Microsoft, καθώς και τη δημιουργία συστοιχίας SharePoint Πείρα σε υπηρεσίες BI, όπου περιλαμβάνονται υπηρεσίες Performance Point, Excel και Visio Ευρεία γνώση όσον αφορά πύλες συνεργασίας, αναζήτηση επιχειρήσεων, διαχείριση επιχειρηματικού περιεχομένου, επιχειρηματικές διεργασίες και μορφές, επιχειρηματική περιγνωσία Ικανότητα παροχής βοήθειας για μεταφορά/μετακίνηση και γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft, GPO, UAC Τομείς Microsoft Windows NT, διαχείριση πρόσβασης σε αρχεία εξιότητες σε ό,τι αφορά τον Ιστό & τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των TCP/IP, DHCP, DNS και WINS Τεχνολογίες Ιστού - IIS 6.0, Ασφάλεια, SOA, Κατανεμημένη υπολογιστική, HTML, CSS, XSL, XST, JavaScript, XML,.ASP και.net εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία Microsoft Windows 7 & πακετοποίησης εφαρμογών: Πείρα σε διαχείριση, διάρθρωση και υλοποίηση λειτουργικών συστημάτων Windows 7, Vista, XP Πείρα σε προσδιορισμό και διαχείριση εξάρτησης εφαρμογών, πακετοποίηση εφαρμογών σε μορφότυπο MSI και δοκιμές συμβατότητας εφαρμογών Πείρα σε ανάπτυξη προτύπων ειδώλων, ανάπτυξη & βέλτιστες πρακτικές απεικόνισης (π.χ. Ghost), διαχείριση/δοκιμές, διαχείριση/δοκιμές και υλοποίηση ενημερώσεων κώδικα ειδώλων, υλοποίηση βασικών εφαρμογών ειδώλου Πείρα σε εργαλεία δεσμών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων WMI, ADSI, VBScript και αρχείων δέσμης Υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft, GPO, UAC Τομείς Microsoft Windows NT, διαχείριση πρόσβασης σε αρχεία εξιότητες σε ό,τι αφορά τον Ιστό & τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των TCP/IP, DHCP, DNS και WINS Τεχνολογίες Ιστού - IIS 6.0, Ασφάλεια, SOA, Κατανεμημένη υπολογιστική, HTML, CSS, XSL, XST, JavaScript, XML,.ASP και.net εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία Microsoft System Center Configuration Manager: Ευρεία γνώση της τεχνολογίας Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Ικανότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης αρχιτεκτονικών σε πολλαπλούς χώρους και εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης κώδικα εφαρμογών Εμπειρογνωσία στη σχεδίαση και στην καταχώριση ειδώλων Microsoft Windows 7, XP ή Vista Ενημέρωση κώδικα εφαρμογών - εκτέλεση δεσμών ενεργειών, δοκιμές, διαχείριση και ανάπτυξη Γνώσεις σε ό,τι αφορά τις αρχιτεκτονικές επιχειρηματικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των.net,.com+,.asp και Java Ικανότητα εκτέλεσης γενικής διαχείρισης συστημάτων και υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας Τομείς Microsoft Windows NT, πολιτική ομάδας, UAC, Microsoft Server Υπηρεσία καταλόγου Windows Active Directory, υπηρεσία καταλόγου Novell, PowerShell και διακομιστής SQL της Microsoft 5 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

6 Microsoft Dynamics CRM διακομιστή SQL της Microsoft: Όλες οι εργασίες Ευέλικτων συμβουλευτικών υπηρεσιών της Dell εξιότητες σε ό,τι αφορά τον Ιστό & τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, συμπεριλαμβανομένων των DHCP, DNS και WINS Τεχνολογίες Ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένων των IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS και FTP εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία Microsoft Dynamics CRM: Προγενέστερη πείρα σε έργα ρύθμισης και εγκατάστασης λογισμικού Microsoft Dynamics CRM Πείρα στη συλλογή απαιτήσεων και στην κατανόηση των αναγκών των πελατών Γνώση των βασικών επιχειρηματικών διεργασιών για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) (σε τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ και μέριμνας πελατών) Πείρα στην εξατομίκευση λογισμικού Microsoft Dynamics CRM βάσει των απαιτήσεων του τελικού χρήστη Πείρα σε μετακινήσεις δεδομένων λογισμικού Microsoft Dynamics CRM Πείρα στην κατάρτιση τελικών χρηστών και διαχειριστών λογισμικού Microsoft Dynamics CRM Ικανότητα υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας ιαχείριση τομέων Microsoft Windows NT και πρόσβασης σε αρχεία εξιότητες σε ό,τι αφορά τον Ιστό & τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, περιλαμβάνοντας DHCP, DNS και WINS, τείχη προστασίας, δρομολόγηση και ασφάλεια εξιότητες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία διακομιστών SQL της Microsoft: Προγενέστερη πείρα σε έργα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA) διακομιστών SQL της Microsoft, καθώς και διακομιστών SQL 2008 ή μεταγενέστερης έκδοσης, περιλαμβάνοντας παρακολούθηση, συντήρηση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση βάσεων δεδομένων Γνώση των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των οφελών των διακομιστών SQL (μόνο για πλατφόρμα βάσεων δεδομένων - δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες ανάλυσης διακομιστών SQL, υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων ή υπηρεσίες ενοποίησης) Γνώση σχεδίασης και ασφάλειας βάσεων δεδομένων - μέθοδοι και τεχνικές Γνώσεις σε ό,τι αφορά εγκατάσταση, διάρθρωση και διαδρομές και διαδικασίες αναβάθμισης βάσεων δεδομένων σε διακομιστές SQL Γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τον συντονισμό επιδόσεων βάσεων δεδομένων Ικανότητα υλοποίησης δυνατοτήτων και λειτουργικότητας προϊόντων, βάσει των αιτημάτων σας ιαχείριση τομέων Microsoft Windows NT και πρόσβασης σε αρχεία εξιότητες σε ό,τι αφορά τον Ιστό & τη δικτύωση: ίκτυα TCP/IP, περιλαμβάνοντας DHCP, DNS και WINS, τείχη προστασίας, δρομολόγηση και ασφάλεια εξιότητες σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων: Εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη και ξεχωριστές δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων είτε οι σύμβουλοί μας εργάζονται ανεξάρτητα είτε ομαδικά. Οι σύμβουλοί μας έχει τη σωστή αίσθηση του επείγοντος κατά την ανάπτυξη λύσεων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Ικανότητα έγκαιρης και υψηλής ποιότητας ανάλυσης, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων κλιμακούμενων εργασιών Παραδοχές Όλες οι πληροφορίες που έχει δώσει ο Πελάτης όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις/την αρχιτεκτονική του χώρου είναι απόλυτα σωστές. Η καθορισμένη περίοδος των 5 ημερών καλύπτει συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. 6 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

7 Εξαιρέσεις της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Η εν λόγω Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει παραδοτέα αποτελέσματα καθορισμένου πεδίου εφαρμογής. Η παροχή των Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται αποκλειστικά και συγκεκριμένα για τον Πελάτη. Παρέχονται Σύμβουλοι με συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων για καθορισμένο χρονικό διάστημα και θα χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία των Ευέλικτων υπηρεσιών για να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τον χρόνο τους προς επίτευξη των συμφωνημένων σχεδίων στόχων. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Περιγραφής Συμφωνίας δεν καλύπτει δραστηριότητες ή υπηρεσίες των οποίων η εκτέλεση θα απαιτούσε εργασία της Dell πέρα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι όροι της παρούσας Περιγραφής υπηρεσίας δεν εκχωρούν στον Πελάτη πρόσθετες εγγυήσεις σε όσες παρέχονται βάσει των όρων της Συμφωνίας Η Dell μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις Υπηρεσίες αν, κατά τη γνώμη της, η παροχή των Υπηρεσιών δημιουργεί μη εύλογο κίνδυνο για την Dell ή για τους παροχείς υπηρεσιών της Dell ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας λόγων που δεν μπορεί να ελέγξει. Ευθύνες Πελάτη Κατά την περίοδο παροχής της Υπηρεσίας ο Πελάτης πρέπει να παράσχει στον Σύμβουλο της Dell πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα περιβάλλοντα λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη την επιθυμητή τοποθεσία. Ο Πελάτης πρέπει να είναι παρών ή να ορίσει εκπρόσωπό του που θα είναι παρών και διαθέσιμος για όλες τις συνεδρίες σχεδιασμού και ανασκόπησης. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της στοχοθεσίας) ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν μπορεί να εργαστεί σωστά ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Πελάτη ή να εκτελέσει την Υπηρεσία. Αν ο Πελάτης δεν επιδείξει εύλογα ικανοποιητικό πνεύμα συνεργασίας με βάση τα προαναφερόμενα, η Dell δεν θα φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη αποτυχία εκτέλεσης της Υπηρεσίας και ο Πελάτης δεν θα δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πάρει την άδεια τόσο για τον Πελάτη όσο και για την Dell ώστε να δικαιούνται να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν λογισμικά, υλισμικό και συστήματα ιδιοκτησίας του Πελάτη ή αδειοδοτημένα, τα δεδομένα που βρίσκονται στα είδη αυτά και όλα τα εξαρτήματα υλισμικού και λογισμικού που περιλαμβάνουν (συνολικά στο εξής «Υποστηριζόμενα Προϊόντα), για τον σκοπό της παροχής των εν λόγω Υπηρεσιών. Αν ο Πελάτης δεν διαθέτει ήδη την άδεια αυτή, είναι δική του ευθύνη να την αποκτήσει, με δικά του έξοδα, προτού ζητήσει από την Dell την παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών. Ο πελάτης θα συνεργαστεί και θα ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν από αναλυτή μέσω τηλεφώνου ή από τεχνικούς επιτόπιας υποστήριξης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα προβλήματα και σφάλματα ενός συστήματος μπορούν να διορθωθούν μέσω τηλεφώνου, ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ του χρήστη και του αναλυτή ή του τεχνικού. Όπου οι Υπηρεσίες απαιτούν επιτόπια υποστήριξη, ο Πελάτης πρέπει να παράσχει (χωρίς κόστος για την Dell) ελεύθερη, ασφαλή και επαρκή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και στα Υποστηριζόμενα Προϊόντα. Η επαρκής πρόσβαση περιλαμβάνει μεγάλο χώρο εργασίας, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοπική τηλεφωνική γραμμή. Επίσης πρέπει να παράσχει οθόνη, ποντίκι (ή συσκευή κατάδειξης) και πληκτρολόγιο (χωρίς κόστος για την Dell) αν το σύστημα δεν διαθέτει ήδη αυτά τα αντικείμενα. 7 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

8 Ο Πελάτης θα ολοκληρώσει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων, λογισμικών και προγραμμάτων που υπάρχουν σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα πριν από την παροχή της εν λόγω Υπηρεσίας και κατά τη διάρκειά της. Ο Πελάτης πρέπει κατά διαστήματα να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα για τα προφυλάξει από πιθανές αποτυχίες, τροποποιήσεις ή απώλεια δεδομένων. Η DELL ΟΥ ΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ: o o o o o ΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ, Ι ΙΟΤΑΓΗ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ Ή ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ Ή ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ/Ή ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ DELL Ή ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Dell δεν θα φέρει ευθύνη για την ανάκτηση ή την επανεγκατάσταση οιωνδήποτε προγραμμάτων ή δεδομένων. Για τις εν λόγω Υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται η πρόσβαση της Dell σε υλισμικό ή λογισμικό που δεν έχει κατασκευαστεί από την Dell. Οι εγγυήσεις ορισμένων κατασκευαστών μπορεί να καταστούν άκυρες αν εκτελεστούν εργασίες στο υλισμικό ή το λογισμικό από την Dell ή οιονδήποτε άλλος πλην του κατασκευαστή. Ο Πελάτης θα διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των Υπηρεσιών από την Dell δεν θα επηρεάσει τις εν λόγω εγγυήσεις ή, αν τις επηρεάσει, ο Πελάτης θα αποδεχτεί τις συνέπειες. Η Dell δεν αναλαμβάνει ευθύνη για εγγυήσεις τρίτων ή για οποιαδήποτε συνέπεια μπορεί να επιφέρουν οι υπηρεσίες της Dell στις εγγυήσεις αυτές. Λοιπές διατάξεις A. Επαναχρονοπρογραμματισμός και λήξη της Υπηρεσίας. Εφόσον χρονοπρογραμματιστεί η εν λόγω Υπηρεσία, κάθε αλλαγή στο χρονοπρόγραμμα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Αν ο Πελάτης επαναχρονοπρογραμματίσει την εν λόγω Υπηρεσία 7 ή λιγότερες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, θα επιβαρυνθεί με τέλος επαναχρονοπρογραμματισμού που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ποσού που κατέβαλε για τις Υπηρεσίες. Κάθε περίπτωση επαναχρονοπρογραμματισμού της Υπηρεσίας θα επιβεβαιώνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την έναρξη της Υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Υπηρεσία μία φορά κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών μετά την ημερομηνία της παραγγελίας σας, εκτός αν απαιτείται κάτι διαφορετικό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όταν λήξει η περίοδος αυτή, θα θεωρηθεί ότι η Dell έχει υλοποιήσει την παροχή της Υπηρεσίας, ακόμη και αν ο Πελάτης δεν χρησιμοποιήσει την εν λόγω Υπηρεσία. B. Εμπορικά εύλογα όρια στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας. Η Dell μπορεί να αρνηθεί να παράσχει την Υπηρεσία αν, κατά τη γνώμη της, η παροχή της Υπηρεσίας δημιουργεί μη εύλογο κίνδυνο για την Dell ή για τους παροχείς υπηρεσιών της Dell ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας λόγων που δεν μπορεί να ελέγξει, όπου περιλαμβάνεται η αποτυχία του Πελάτη να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία καλύπτει μόνο τις χρήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε το Υποστηριζόμενο Προϊόν. 8 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

9 C. Προαιρετικές Υπηρεσίες. Μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες για αγορά από την Dell προαιρετικές υπηρεσίες (όπως υποστήριξη στο σημείο που τη χρειάζεστε, εγκατάσταση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχειριζόμενη και επαγγελματική υποστήριξη ή υπηρεσίες κατάρτισης). Οι υπηρεσίες αυτές ποικίλλουν και εξαρτώνται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο Πελάτης. Για τις προαιρετικές υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται χωριστή συμφωνία με την Dell. Αν δεν υπάρχει συμφωνία αυτού του είδους, οι προαιρετικές υπηρεσίες παρέχονται με βάση την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. D. Εκχώρηση. Η Dell μπορεί να εκχωρήσει την εν λόγω Υπηρεσία και/ή Περιγραφή Υπηρεσίας σε ειδικευμένους τρίτους παροχείς υπηρεσιών. E. Ακύρωση. Η Dell μπορεί να ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος της για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους: Ο Πελάτης δεν κατέβαλε το συνολικό τίμημα για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου Ο Πελάτης έχει καταχρηστική ή απειλητική συμπεριφορά ή αρνείται να συνεργαστεί με τον αναλυτή που τον βοηθά ή με τον τεχνικό που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ή Ο Πελάτης δεν τήρησε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Αν η Dell ακυρώσει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, θα στείλει στον Πελάτη γραπτή ειδοποίηση για την ακύρωση στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο τιμολόγιο προς τον Πελάτη. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τον λόγο της ακύρωσης και την ημερομηνία από την οποία άρχισε να ισχύει, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης για την ακύρωση από την Dell στον Πελάτη, εκτός αν η τοπική νομοθεσία προβλέπει άλλες διατάξεις περί ακύρωσης που δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν βάσει συμφωνίας. Αν η Dell ακυρώσει την εν λόγω υπηρεσία βάσει της παρούσας παραγράφου, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται επιστροφή των καταβληθέντων ή οφειλόμενων ποσών προς την Dell. F. Γεωγραφικοί περιορισμοί & μετεγκατάσταση. Η εν λόγω Υπηρεσία θα παρασχεθεί στον χώρο (ή στους χώρους) που υποδεικνύονται ως διεύθυνση αποστολής στο τιμολόγιο προς τον Πελάτη. Η εν λόγω Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Οι επιλογές για την Υπηρεσία ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή και ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για αγορά στην περιοχή του Πελάτη. Επομένως, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πωλήσεων στην περιοχή σας για να μάθετε τις λεπτομέρειες αυτές. 9 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

10 Όροι & προϋποθέσεις Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (στο εξής «εσείς» ή «Πελάτης») και του νομικού προσώπου της Dell που προσδιορίζεται στο τιμολόγιό σας για την αγορά της εν λόγω Υπηρεσίας. Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται υποκείμενη και διεπόμενη από τη χωριστή κύρια συμφωνία υπηρεσιών που έχει υπογράφει ο Πελάτης με την Dell και η οποία παρέχει ρητή εξουσιοδότηση για την πώληση της εν λόγω Υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει συμφωνία αυτού του είδους, ανάλογα με την περιοχή του Πελάτη η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται υποκείμενη και διεπόμενη ή από τους εμπορικούς όρους πωλήσεων της Dell ή από την τυπική κύρια συμφωνία υπηρεσιών της Dell με τον Πελάτη (κατά τα ισχύοντα, στο εξής «Συμφωνία»). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όπου παρατίθεται η διεύθυνση URL η οποία ισχύει για την περιοχή σας ως Πελάτη και στην οποία μπορείτε να εντοπίσετε τη Συμφωνία σας. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι διάβασαν τους εν λόγω όρους στο Ίντερνετ και συμφωνούν ότι δεσμεύονται να τους τηρούν. Συν τοις άλλοις, ο Πελάτης συμφωνεί ότι αν ανανεώσει, τροποποιήσει, παρατείνει ή συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μετά την αρχική περίοδο ισχύος της, η Υπηρεσία θα υπόκειται στην Περιγραφή Υπηρεσίας που θα ισχύει τότε και η οποία θα είναι διαθέσιμη προς ανασκόπηση στην ιστοσελίδα Από τη στιγμή που θα δώσετε την παραγγελία σας για τις Υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το σχετιζόμενο λογισμικό ή θα κάνετε κλικ στο/θα επιλέξετε το κουμπί ή το πλαίσιο «Συμφωνώ» ή οτιδήποτε παρεμφερές στον ιστότοπο Dell.com σε σχέση με την αγορά σας ή εντός της διεπαφής λογισμικού της Dell ή διεπαφής Ίντερνετ, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και τις συμφωνίες που ενσωματώνονται μέσω της αναφοράς τους στο παρόν κείμενο. Αν συνάπτετε τη συμφωνία για την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας εξ ονόματος εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε το εν λόγω νομικό πρόσωπο για την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος «εσείς» ή «Πελάτης» θα αφορά το εν λόγω νομικό πρόσωπο. Εκτός από τη λήψη της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας, σε ορισμένες χώρες μπορεί επίσης να απαιτείται η επικύρωση υπογεγραμμένου Εντύπου Παραγγελίας Όροι & προϋποθέσεις που ισχύουν για την αγορά των Υπηρεσιών Dell που πραγματοποιήσατε Τοποθεσία Πελάτη Πελάτες που αγοράζουν Υπηρεσίες της Dell απευθείας από την Dell Πελάτες που αγοράζουν Υπηρεσίες της Dell μέσω εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή της Dell ΗΠΑ Καναδάς Χώρες Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής Εμπορικές περιοχές Ασίας-χωρών Ειρηνικού Ωκεανού-Ιαπωνίας (Αγγλικά) (Γαλλικά Καναδά) Τοπικός ιστότοπος για κάθε χώρα ή ιστοσελίδα * Τοπικός ιστότοπος για κάθε χώρα ή ιστοσελίδα * (Αγγλικά) (Γαλλικά Καναδά) Τοπικός ιστότοπος για κάθε χώρα ή ιστοσελίδα * Τοπικός ιστότοπος για κάθε χώρα ή ιστοσελίδα * 10 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

11 Εμπορικές περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής Τοπικός ιστότοπος για κάθε χώρα ή ιστοσελίδα * Η Περιγραφή Υπηρεσίας και άλλα έγγραφα υπηρεσιών της Dell που μπορεί να λάβετε από τον πωλητή σας δεν θα αποτελέσουν συμφωνία σας με την Dell, αλλά θα εξυπηρετήσουν μόνο στην περιγραφή της Υπηρεσίας που αγοράζετε από τον πωλητή σας, των υποχρεώσεών σας ως αποδέκτη της Υπηρεσίας και τα όρια και τους περιορισμούς της εν λόγω Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, κάθε αναφορά στον «Πελάτη» στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και σε κάθε άλλο έγγραφο υπηρεσιών της Dell στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναφορά σε εσάς ενώ κάθε αναφορά στην Dell θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως μνεία του παροχέα της Υπηρεσίας για λογαριασμό του πωλητή σας. εν θα έχετε άμεση συμβασιακή σχέση με την Dell όσον αφορά την Υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Προς αποφυγή αμφιβολιών πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε όρος πληρωμής ή άλλος συμβασιακός όρος που από τη φύση του αφορά αποκλειστικά και μόνο την άμεση σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή δεν θα ισχύει για εσάς και θα είναι όπως συμφωνήθηκε από εσάς και τον πωλητή σας. * Αν οι πελάτες θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τοπικό τους ιστότοπο αρκεί να επισκεφτούν τον ιστότοπο από υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ στην περιοχή τους ή επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες που παρατίθενται στην ενότητα «Επιλογή περιοχής/χώρας». Θα βρείτε την ενότητα αυτή στον ιστότοπο της Dell στη διεύθυνση 11 Dell Agile Consulting Services v1.2 September 8, 2014

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Scan Station 700 & Scan Station 720EX

Scan Station 700 & Scan Station 720EX Scan Station 700 & Scan Station 720EX Οδηγός για διαχειριστές A-61796_el 5K2728 Ασφάλεια Τοποθετήστε το Kodak Scan Station 700/720EX σε επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 9,97 κιλών (22 λιβρών).

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα