ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11. Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11. Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11 Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη συσπείρωση των Ευρωπαϊκών Κρατών µε κοινό οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικόκαιπολιτιστικόπροσανατολισµό. Συνεχώς γίνονται προσπάθειες για την ανεύρεση λύσεων που θα διευκολύνουν ακόµα περισσότερο και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτών των οικονοµικών συναλλαγών, µειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό και διαδικαστικό τους κόστος. Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την άµεση ανταλλαγή και µετάδοση διαφόρων δεδοµένων χωρίς, ωστόσο, ναεξασφαλίζειούτετηνπροστασίατουςούτετηναξιοπιστίατους. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα έδωσε το ερέθισµα για την δηµιουργία µια καινοτόµας διαδικασίας σε σχέση µε τις οικονοµικές συναλλαγές. Η ιστορική διαδροµή της είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, υπόσχεται ότι θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης των οικονοµικών συναλλαγών, καθώς και ότι θα συντελέσει στην αύξηση των εσόδων, τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων όσο και των κρατών. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ηλεκτρονική τιµολόγηση να αποτελέσει ένα λειτουργικό και αξιόπιστο επιχειρηµατικό εργαλείο, κοινά αποδεκτό από κάθε επιχειρηµατική οντότητα στην Ευρώπη.

3 2. Έννοια και τυπολογία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 2. 1 Τιµολόγιο Είναι το έγγραφο που δείχνει πρώτον το είδος, την ποσότητα και την τιµή των αγαθών που έχουν πουληθεί και δεύτερον, το κόστος των εµπορευµάτων, ανάλογα µετοείδοςκαιτηνποιότητάτου 2.2 Ηλεκτρονικό τιµολόγιο Το ηλεκτρονικό τιµολόγιο αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών (διαφορετικών) δεδοµένων (στοιχείων) που ορίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της οδηγία 2001/115/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαιτο N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α) τηςελληνικήςνοµοθεσίας. Τα σύµβολα αυτά όπως ορίζεται, δηµιουργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, από κατανοητά (αναγνώσιµα) σύµβολακειµένου, όπωςγράµµατακαιαριθµούς. Επιπλέον, το σύνολο αυτό των διαφορετικών στοιχείων, δύναται να συγκεντρώνεται µαζί και να αποθηκεύεταισεέναιδιαίτεροψηφιακόαρχείοκειµένου. Η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται: α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Π.. 150/2001 (ΦΕΚ 125Α), β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. τηςεπιτροπής, της 19ηςΟκτωβρίου 1994 (ΕπίσηµηΕφηµερίδαΕ.Κ. ΕΙ 388/ ), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή, προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητατωνδεδοµένων.

4 2.3 Ηλεκτρονική υπογραφή Όσον αφορά στην ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται µε την σχετική οδηγία 99/93/ΕΚ και το Π 150/2000, συχνά συγχέεται µε την δηµιουργία ενός ψηφιακού ίχνους. Το ψηφιακό ίχνος αντίστοιχα είναι αυτό το µέρος (το κοµµάτι) της ηλεκτρονικής υπογραφής, που είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της ακεραιότητας των δεδοµένων του µεταδιδόµενου µηνύµατος, δηλαδή του ηλεκτρονικού τιµολογίου. Τα υπόλοιπα µέρη της ηλεκτρονικής υπογραφής αφορούν την αυθεντικότητα και την ταυτοποίηση των συναλλασσοµένων (αποστολέα - λήπτη). Η ασφαλής διαφύλαξη του ψηφιακού ίχνους της σήµανσης κάθε ηλεκτρονικού τιµολογίου, σηµατοδοτεί την οριστικοποίησή του. ιασφαλίζει τον έλεγχο ακεραιότητας του περιεχοµένου του από οποιονδήποτε στο µέλλον και φυσικά, καιαπότιςφορολογικέςαρχές. Η ηλεκτρονική υπογραφή στην πραγµατικότητα,και σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι συνδεδεµένη µε την ηλεκτρονική διαβίβαση. Οιηλεκτρονικέςυπογραφέςσαφώςκαιµπορούνναεξασφαλίσουντόσογιατοναποστολέα, όσοκαιγιατολήπτη, την ασφαλή διαβίβαση των τιµολογίων, όµως στην περίπτωση που δεν γίνεται ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακού ίχνους για κάθε διαβίβαση, τότε οι φορολογικές αρχές δεν µπορούν να κάνουν κανέναν έλεγχο ακεραιότητας δεδοµένων. Επίσης, σύµφωνα µε το Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο και συγκεκριµένα, τον νόµο 3522/2006, για την έκδοση ενός έγκυρου τιµολογίου που εκδίδεται µε µηχανογραφικά µέσα (µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) και προκειµένου να διασφαλιστεί η γνησιότητα, η ακεραιότητα και η προέλευση του τιµολογίου πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Προηγούµενη Ασφαλή Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

5 2.4 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) Συγκεκριµένα, ο EDI αφορά στη µεταφορά µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συµβάσεων, παραστατικών και άλλων εγγράφων, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων συναλλασσόµενων µερών, η οποία βασίζεται σε ένα κλειστό, κοινά αποδεκτό πρότυπο επικοινωνίας (π.χ. EDIFACT), που εξασφαλίζει την γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων. Με αυτή την ηλεκτρονική διαδικασία, Αντίστοιχα, η ανθρώπινη επέµβαση στην επεξεργασία ενός λαµβανόµενου µηνύµατος περιορίζεται χαρακτηριστικά µόνο στις περιπτώσεις λάθους, τον ποιοτικό έλεγχο των χαρακτηριστικώντουκαιστιςπρόσθετεςκαταστάσεις. 2.5 Ηλεκτρονική τιµολόγηση Συνεπώς, ως ηλεκτρονική τιµολόγηση, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της οδηγία 2001/115/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α), ορίζεται ως η αποστολή τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα και αναφέρεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιµολογίων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχείρησης, δηµοσίου, φυσικού προσώπου) που εµπλέκονται σε µια εµπορική συναλλαγή. Η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαµβάνει ένα σύνολο διαδικασιών, που στοχεύουν στην άµεση αλληλοενηµέρωση των πληροφοριακών συστηµάτων των συναλλασσοµένων κατά τρόπο άυλο Τέλος, σηµαντικά κοµµάτια της ηλεκτρονικής τιµολόγησης αποτελούν η έκδοση, η αποστολή και αποθήκευση τωνδεδοµένων, χωρίςναείναιαπαραίτητηηέντυπηεκτύπωσητους.

6 3. Το πρόβληµα 3.1 Θέση του προβλήµατος Η αναγκαιότητα της ψηφιακής τιµολόγησης παράγεται από µια σειρά προβληµάτων στον : δηµόσιος, επιχειρηµατικός, και τραπεζικός τοµέας Τα προβλήµατα είναι : Μια χρονοβόρα διαδικασία Συχνά γίνονται λάθη Χρηµατικές απώλειες από τα απλά αναλώσιµα υλικά χαρτί και τα µελανάκια, µέχρι τα καύσιµα. Η γραφειοκρατική διαδικασία απαιτεί, πολύ χρόνο και ανθρώπινο δυναµικό κατάλληλα εκπαιδευµένο. Οι καθυστερήσεις που προκαλούνται εξαιτίας όλων αυτών των αιτιών που αναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσµα συχνά να αυξάνονται τα έξοδα µε τις ρήτρες, ποινές χρηµατικής αξίας λόγω χρονικών καθυστερήσεων χρονοβόρα έκδοση των τιµολογίων τροχοπέδη.

7 4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Πλεονεκτήµατα 1.Απότηνπλευράτωνεκδοτών, I.Μείωση του κόστους που σχετίζεται µε την εκτύπωση, αποστολή και αποθήκευση των τιµολογίων. II.Μπορεί να συµβάλει στην ευκολότερη αναζήτηση των ιστορικών ηλεκτρονικών τιµολογίων και δεν έχουν υλικό κόστος,. III. Έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου παράδοσης των τιµολογίων. 2.Από την πλευρά των παραληπτών I.Αναµένεται σηµαντική µείωση κόστους σχετικά µε την παραλαβή, την καταχώρηση-πληκτρολόγηση των τιµολογίωνσταλογιστικάτουςπρογράµµατακαιτηναποθήκευσητωνστοιχείων. II.Λιγότερες καθυστερήσεις στις πληρωµές µε αποτέλεσµα την αύξηση της αγοραστικής δύναµης των παραληπτών III.Αναφορά στην δυνατότητα απαλοιφής ή µείωσης των λαθών IV. ίνεται η δυνατότητα του αποτελεσµατικότερου ελέγχου τους µε αποτέλεσµα την καλύτερη λογιστική συµφωνία των αντισυµβαλλόµενων µερών, καθώς και την ταχύτερη εξόφληση των τιµολογίων V.Άµεση και αυτόµατη διαβίβαση τους απευθείας από τα συστήµατα αλυσίδων χρηµατοτεχνικής µέριµνας VI.Αξιοσηµείωτη είναι η οικολογική διάσταση που έχει η ηλεκτρονική τιµολόγηση καθώς συµβάλει στη µείωση τηςχρήσηςχαρτιούκαιτωνδιαφόρωνάλλωναναλώσιµωνυλικών, όπωςαυτώντηςεκτύπωσης.

8 3. Ο δηµόσιος τοµέας I.Συµβάλει στη µείωση των φαινοµένων απάτης, µέσω της βελτίωσης της τιµολόγησης του ΦΠΑ, καθώς υπολογίζεται άµεσα και ηλεκτρονικά. II.Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των τιµολογίων, καθώς και τη διασταύρωσης τους από τις φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ. III.Παρέχει ουσιαστικότερο και ταχύτερο φορολογικό έλεγχο και την εξάλειψη της έκδοσης και αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιµολογίων (η ψηφιακή µορφή των παραστατικών και η online πρόσβασης τους) IV.Επιπλέον, σηµαντική µείωση των θεωρούµενων στοιχείων και κατ επέκταση των ελεγκτικών οργάνων V.Από την άλλη µεριά τη βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης των τιµολογίων, καθώς και τον περιορισµό και ευκολότεροεντοπισµότωνδιάφορωνλαθών. VI.Αποσυµφόρηση των φορολογικών υπηρεσιών (πχ. ουρές αναµονής στις ΟΥ). Παράλληλα, θα επιτευχθεί σηµαντικήµείωσητουλειτουργικούκόστουςτηςδιαδικασίαςσήµανσηςτωνστοιχείων. VII.Εύκολης δηµιουργίας στατιστικών στοιχείων για τις τιµές των αγοραζοµένων αγαθών και τη σύγκριση τους κατά τοµέα και είδος. VIII.Ενδεικτική είναι η δυνατότητα προϋπολογισµού του επιστρεφόµενου ΦΠΑ, λόγω του ταχύτερου και ευκολότερου υπολογισµού του, IX.Στον προγραµµατισµό, όσο και τον έλεγχο των δηµοσίων προµηθειών, ειδικά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληµατικοί, όπως οι προµήθειες των δηµοσίων νοσοκοµείων. X. ιαχείριση των προϋπολογισµών του κράτους κάθε έτους ενώ επιπλέον διευκολύνει την πρόβλεψη για τα αναµενόµενα έσοδα ανά είδη φόρων (άµεσοι και έµµεσοι), τις πωλήσεις, τις αγορές, στατιστικά µεγέθη XI.Τέλος, πιο ολοκληρωµένη εικόνα των δηµοσίων οικονοµικών, που δίνει τη δυνατότητα εξοµάλυνσης των τυχόν ανισορροπιών στους διαφόρους παραγωγικούς κλάδους, µέσω της λήψεως των κατάλληλων πολιτικών αποφάσεων (γενικότερα, µέσα από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, θα υπάρχει η δυνατότητα του αποτελεσµατικότερου έλεγχου και του εντοπισµού των παθογενειών του συστήµατος.

9 4. Ο ιδιωτικός τοµέας I.Χαµηλό κόστος και να µηναπαιτείπολύπλοκες διαδικασίες έτσιηαποστολή των ηλεκτρονικών τιµολογίων, µπορεί ορισµένες φορές να πραγµατοποιηθεί από το φορολογικό µηχανισµό, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναβάθµιση της εµπορικής εφαρµογής. II.Την εξοικονόµηση χώρου από τη διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική µορφή αντί της φυσικής αρχειοθέτησης των τιµολογίων. III.Η κατάσταση οδηγεί στον άµεσο τρόπο αναζήτησης και ανάκτησης των αρχειοθετηµένων παραστατικών και τιµολογίωνµεαποτέλεσµατηνκαλύτερηαξιοποίησητουανθρωπίνουδυναµικού. IV.Εγγυηµένη και ασφαλή αποστολή. V.Αποτέλεσµα η γρήγορη επίλυση των αµφισβητήσεων και τη µείωση του χρόνου παράδοσης των τιµολογίων επιτύχουν τη µείωση του κόστους στον κύκλο παραγγελία-πληρωµή, τη µείωση της γραφειοκρατίας και την αποσυµφόρησή τους από το τµήµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των Εφοριών, µε αποτέλεσµα τις ακόµα πιο γρήγορες συναλλαγές µε το ηµόσιο. VI.Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας, τη µείωση των απωλειών από τις πιστώσεις και την γενικότερη ικανοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. VII.Τέλος, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν όλο και περισσότερες ανάγκες. Για αυτό, και εµπλουτίζονται συνεχώς οι υπηρεσίες µε καινούργιες ηλεκτρονικές εφαρµογές, που αφορούν στην παραγγελιοληψία, τις πληρωµές, το factoring, την αρχειοθέτηση, και την παρακολούθηση. 5. Ο τραπεζικός τοµέας I.Συµβάλει στην µείωση της χρήσης µετρητών και επιταγών λόγω της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωµών. II.Συµβάλει σηµαντικά στην εξοικείωση των πελατών τους µε τη χρήση των τραπεζικών διαδικτυακών εφαρµογών, όπως το e-banking και γενικότερα, στην επέκταση των τραπεζικών διαδικτυακών εφαρµογών σε εξειδικευµένες εφαρµογές όπως εισαγωγές-εξαγωγές. III.Η ηλεκτρονική τιµολόγηση θα δώσει ώθηση στις διασυνοριακές, αλλά και τις εσωτερικές ή εθνικές διατραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

10 4.3 Μειονεκτήµατα I.Αναλυτικότερα, υπάρχει απουσία σχεδίου ενεργοποίησης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων (ελλιπή πληροφόρησησχετικάµετοθεσµικό, καιτοτεχνικότοµέατηςηλεκτρονικήςτιµολόγησης) II.Οι σποραδικές, ανεπίσηµες και ανοργάνωτες πληροφορίες που διαχέονται στον επιχειρησιακό χώρο, προκαλούν µάλλον µεγαλύτερη ανασφάλεια σχετικά µε τις προθέσεις του κεντρικού σχεδιασµού των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και των σκοπών που αυτή εξυπηρετεί III. εν τους δίνονται κίνητρα κυρίως οικονοµικά, για την υιοθέτηση των συστηµάτων της ηλεκτρονικής τιµολόγησης ή και για την προσαρµογή των υφιστάµενων υποδοµών τους, στις απαιτήσεις αυτών των εφαρµογών. IV.θα αναφερθούµε ότι στην Ελλάδα η απουσία µιας προτυποποιηµένης µεθόδου υλοποίησης των ηλεκτρονικών λειτουργεί ανασταλτικά V.Γενικότερα, ηελλιπής προτυποποίησηκαι τυποποίησηόλωντωναπαιτούµενωνηλεκτρονικώνεγγράφων, παραστατικών, αρχείων, πρωτοκόλλων, πιστοποιητικών, προκαλεί δυσλειτουργίες στην ολοκληρωµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης του τιµολογίου. VI.Αναγκαίες εξειδικεύσεις για τη ρύθµιση των θεµάτων του Άρθρου 20 της ΠΟΛ1091/ , δηλαδή για το χρόνο και τη διαδικασία, σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος. VII.Η έκδοση και η διακίνηση πλαστών εγγράφων και εικονικών τιµολογίων αποτελεί µείζον ζήτηµα, καθώς είναι δύσκολη η άµεση και αυτόµατη εξακρίβωση της ταυτότητας ενός αποστολέα τιµολογίου VIII.Ένα ακόµη πρόβληµα δηµιουργεί η περιορισµένη διαλειτουργικότητα της εφαρµογής όσον αφορά στη λήψη ηλεκτρονικών τιµολογίων από το εξωτερικό, καθώς δηµιουργείται η ανάγκη για διαφορετικές διαδικασίες

11 5. Ιστορική διαδροµή της Ηλεκτρονική Τιµολόγησης 5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση Tο 1960 στηνδηµιουργίατου EDI Τελικά το 1996 η ΕΟΚ, εξέδωσε µία οδηγία 96/9/ΕΟΚ που αφορούσε γενικά την νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο EDI απέκτησε τη νοµική του υπόσταση. Προέκυψε η τροποποίηση της οδηγίας 77/3888/ΕΟΚ, η οποία αφορούσε την διασυνοριακή κίνηση αγαθών και την έντυπη χρήση τιµολογίων. Έτσι, η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/115/ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2004 Το 2006 εξεδόθη η οδηγία 2006/112/ΕΕ µε την οποία ορίζονταν ποιο είναι το ηλεκτρονικό τιµολόγιο και ποιο όχι προςαποφυγήλαθών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 2008 η ηλεκτρονική τιµολόγηση είχε 50 % ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη ως ενιαίο σύνολο, αν και ανά Ευρωπαϊκή χώρα η διείσδυση κυµαινόταν από το 3-12% το περισσότερο Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στις 13/7/2010 µε την οδηγία 2010/45/ΕΕ, τροποποιήθηκε η οδηγία 112/ΕΚ του 2006 και ορίστηκε επακριβώς και µε περισσότερες λεπτοµέρειες, η µορφή και το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού τιµολογίου Σήµερα 32 χώρες στην Ευρώπη. 5.2 Ελλάδα Οι πρώτες ενέργειες αποδοχής του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ266Α) που υιοθέτησε τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική τιµολόγηση τις οποίες όριζε η κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ η η ΠΟΛ1049/ στηριζόµενη στο Προεδρικό ιάταγµα 186/92 προσδιόρισε την ηλεκτρονική επεξεργασία των τιµολογίων και όρισε τον ελληνικό µορφότυπο στις , ακολούθησε ητροποποίησητουπ 186/9. Τότεµετηνπροσθήκητου 18 α άρθρου Άρχισε να αποκτάει υπόσταση η ηλεκτρονική τιµολόγηση Ν3842/2010 και περίπου 4000 ελληνικές κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εφάρµοζαν το 2010 αυτό το σύστηµα

12 6. Νοµικό Πλαίσιο 6.1 Ενωσιακό ίκαιο Α. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καιγιατηνελεύθερηκυκλοφορίατωνδεδοµένωναυτών. Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή προστατεύεται η ατοµικότητας έναντι της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων και της ελεύθερης κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. B. Οδηγία 96/9/ΕOΚ του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Η οδηγία αφορά στη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων και στην ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών τιµολόγιων.

13 B. Οδηγία 96/9/ΕOΚ του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Η οδηγία 96/9/ΕOΚ αφορά στη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων και στην ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών τιµολόγιων.. Οδηγία 1999/93/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαι τουσυµβουλίουτης 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Ηοδηγία 1999/93/ΕΚ, ρυθµίζει τιςψηφιακέςυπογραφέςκαιθεσπίζειτονοµικόπλαίσιοπου τηνπλαισιώνει. Συγκεκριµένα σύµφωνα στο άρθρο 2 ορίζεται πότε µια ηλεκτρονική υπογραφή εγγυάται την αυθεντικότητα προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου. Ε. Οδηγία 2001/115/ΕΕ για την ηλεκτρονική τιµολόγηση που αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας. Πιο συγκεκριµένα η οδηγία 2001/115/ΕΕ ορίζει την ηλεκτρονικής τιµολόγησης και εισαγάγει εναρµονισµένες διαδικασίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση. Επιπλέον, ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται να κάνουν αποδεκτά τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, µόνο και εφόσον εξασφαλίζεται η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα τους.

14 ΣΤ. Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ρυθµίζει την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), συµπεριλαµβανοµένου και της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Ζ. Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας Η οδηγία 2006/112/ΕΚ που σχετίζεται µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, ορίζει ρητά για πρώτη φορά, στο άρθρο 217 ότι ως «διαβίβαση τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του ενδιαφεροµένου δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και φύλαξης, καθώς και µε χρήση ενσύρµατων, ασύρµατων, οπτικών ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων. Η. Οδηγία 2010/45/EE του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιµολόγησης Τέλος, η οδηγία 2010/45/EE τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ και ορίζει το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενηςαξίαςόσοναφοράτουςκανόνεςτιµολόγησης. Σύµφωνα µε την οδηγία αυτήν το άρθρο 217 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο και ορίζεται ως ηλεκτρονικό τιµολόγιο νοείται ένα τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία πληροφορίες και το οποίο έχει εκδοθεί και έχει ληφθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή.»

15 6.2 Ελληνικό ίκαιο Ισχύσαν δίκαιο-ρυθµιστικό πλαίσιο σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ Α. Νόµος 3193/2003 Ο Νόµος 3193/2003 είναι αυτός που επιδιώκει να εναρµονίσει την ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/Ε.Κ Β. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Το ιδιωτικό συµφωνητικό όπως ορίζεται από τον Νόµος 3193/2003 για την επιβεβαίωση των συναλλαγών µεταξύ των συναλλασσοµένων. Γ. Νόµος 3522/2006 (1) Γενικά (2) Ορισµοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεωνσήµανσηςστοιχείων. (3) Λογισµικό. (4) εδοµένα ηµιουργίας ΠΑΗΨΣ (5) ιαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδοµένων στοιχείων µε βάση τα αποθηκευµένα ηλεκτρονικά αρχεία (6) Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (7) Τεχνικά Χαρακτηριστικά (8) Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών (9) Παρακολούθηση ΕΑΦ ΣΣ µέσω του συστήµατος TAXIS.

16 6.2.2 Ισχύον Πλαίσιο-Ρυθµιστικό πλαίσιο σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) Α. Νόµος 3842/2010 (1)Τύπος εγγράφων, µηνυµάτων κ.λπ, που επέχουν θέση τιµολογίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, που ενσωµατώνουν στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ. τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 18α του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.. 186/1992), είναι οµοίου περιεχοµένου µε αυτές και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. (Άρθρο 6) (2) ιασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών Για συναλλαγές επιτηδευµατιών µε άλλους επιτηδευµατίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου. (Άρθρο 20) B. Νόµος 4046/2012 Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που έχει ως εξής «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Λεπτοµερής, ρύθµιση της έννοιας του ηλεκτρονικού τιµολογίου και της διαβίβασης του γίνεται από τα άρθρα 2,6,9 της παραπάνω νόµου. Ειδικότερα: (1) Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» νοείται το τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. (2) Τιµολόγηση Συναλλαγών Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. (Άρθρο 6) (3) ιασφάλιση συναλλαγών και ιαφύλαξη εδοµένων.

17 7. Τεχνική διαδικασία: Ηλεκτρονική Τιµολόγηση Βήµα 1 Βήµα 2 Οθόνη 8 2 Εκτυπώσιµοι 3 χαρακτήρες παραστατικού (αρχείο a.txt) ΕΑΦ ΣΣ Βήµα 3 1 Ζ Συνάρτηση Κατακερµατισµού (one way hash) 4 Μνήµη εργασίας (cache memory) Σύνοψη Παραστατικού (40 αλφαριθµητικοί χαρακτήρες) 5 9 Εκτύπωση ηλεκτρονικού τιµολογίου (αρχεία a.txt και b.txt) 7 Αρχείο b.txt Προσθήκη 6 ώρας/ηµεροµηνίας κτλ και σειριακού αριθµού της συσκευής

18 8. Νοµικά και τεχνικά προβλήµατα ηλεκτρονικής τιµολόγησης 8.1 Νοµικά Προβλήµατα Ένα πρόβληµα που καλείται να επιλύσει η ηλεκτρονική τιµολόγηση αφορά είναι στα κενά και στην ανάγκη για εξειδικεύσεις ως προς τη ρύθµιση και εφαρµογή του Άρθρου 20 της ΠΟΛ 1091/ , που αφορά το χρόνο και τη διαδικασία σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος. 8.2 Τεχνικά προβλήµατα εδοµένου ότι η γνησιότητα διασφαλίζεται µέσω της ΠΑΗΨΣ (Προηγµένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης), ενώ η ασφαλής διαβίβαση ηλεκτρονικών τιµολογίων υλοποιείται µε τη δηµιουργία και αποστολή των αρχείων a.txt και b.txt που παράγονταιαπότιςεαφ ΣΣ (ΕιδικήΑσφαλήΦορολογική ιάταξησήµανσηςστοιχείων): Η προτυποποίηση παραστατικών και η εκτύπωση µόνο του µεταβλητού µέρους του τιµολογίου (συνήθως Τιµολόγια- ελτία Αποστολής) δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά από τον φορολογικό µηχανισµό, καθώς δεν εµφανίζονται τα στοιχεία της εγκατάστασηςτουπαραλήπτηστο a.txt. Η περιορισµένη διαλειτουργικότητα δηµιουργεί την ανάγκη για διαφορετικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόσουν τα εµπλεκόµενα µέρη αλλά και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του ΥΠ.ΟΙΚ. 9. Πρόταση βελτίωσης των Νοµικών και Τεχνικών προβληµάτων της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Να δοθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραµµα που θα προτείνει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, π.χ µιας εβδοµάδας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχουν παρερµηνείες και να µην διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς. ο κάθε συναλλασσόµενος θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, έναν από τους τρόπος της τεχνικής διαδικασίας που θα αποφέρει στην επιχείρησή του, πιθανότατα µεγαλύτερα οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη

19 10. Παράδειγµα προσέγγισης ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην ανία Από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν και αξιοποίησαν τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η ανία. Αναλυτικότερα, το εκέµβριο του 2005 το δανικό κοινοβούλιο ψήφισε οµόφωνα το «νόµο σχετικά µε τις πληρωµές του δηµοσίου». Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η εξουσία στο Υπουργό Οικονοµικών να καθορίσει του κανόνες και τους κανονισµούς που διέπουν το σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών στο δηµόσιο. Το φθινόπωρο του 2004 ακολούθησε µια διαφηµιστική εκστρατεία (επικοινωνίας και) της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. επιστολές και εγχειρίδια σε όλες τις εταιρίες της ανίας. Επίσης σχετικές πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστοσελίδες ενώ δηµιουργήθηκε και σχετική γραµµή βοήθεια 1 η Φεβρουαρίου του 2005η νέα ηλεκτρονική τιµολόγηση τέθηκε σε ισχύ και όλα τα δηµόσια και ιδρύµατα της ανίας άρχισαν να δέχονται µόνο τιµολόγια ηλεκτρονικής µορφής από τους προµηθευτές του Έτσι δηµιουργήθηκε η µορφή του «0Ι0XML electronic invoiced» η οποία βασίστηκε στον OASIS(Οργανισµό για τηνπροώθησητων οµηµένωνσυστηµάτωνπληροφοριών) καιακολούθησετοπρότυποτου Universal Business Language (UBL). Η ανία λοιπόν στηρίχθηκε στο δίκτυο VANS (Value Added Services Network) που διέθετε. Οι εταιρείες µπορούν να στείλουν τα τιµολόγια τους µε διάφορους τρόπους. Οι δηµόσιοι φορείς σηµείωσε µια πολύ γρήγορη ανάπτυξη της τάξεως του 95% από τη βάση µέσα στους 10 πρώτους µήνες της εφαρµογής της από το Φεβρουάριο του Ενώ πλέον περισσότερο από 90% των τιµολογίων προς τους δηµόσιους φορείς αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Τέλος,η ανία πήρε το βραβείο eeurope για το ηλεκτρονικό σύστηµα τιµολόγησης που έχει διαµορφώσει.

20 11. Συµπεράσµατα Ηµείωσητουκόστουςκαιτουχρόνουείναιταζητούµενατηςεποχήςµας. Σεαυτήτηνκατεύθυνσηέχει συµβάλλει η αλµατώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας που έχει διεισδύσει στους διαφόρους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας. τεράστιες δυνατότητες έχουν δηµιουργηθεί από τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση µε τη µετάδοση, τηναποθήκευσηκαιτηνεπεξεργασίατωνδιαφόρωνπληροφοριών. Σταδιακά,λοιπόν, δόθηκε το ερέθισµα για την εφαρµογή µιας διαδικασίας που θα εξυπηρετούσε στην διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, η ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε τη θεσµική, αλλά και πρακτική της υπόσταση, παρέχοντας σηµαντικά οφέλη τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα Επιπλέον, η εξοικονόµηση κόστους, χρόνου, πόρων, ανθρώπινου δυναµικού και φυσικά η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Αυτά συνοπτικά πηγάζουν από την ελλιπή ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κλάδου σχετικά µε την ουσία και τη χρήση αυτής της διαδικασίας, καθώς και από κάποιες νοµοθετικές και φοροτεχνικές ασάφειες, που ακόµαδενέχουνλυθείτόσοσεεθνικόόσοκαισεενωσιακόεπίπεδο. Επίσης, σηµαντικά είναι τα νοµικά και τεχνικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου νακαλυφθούνοιδιάφορεςανασφάλειεςτουεπιχειρηµατικούτοµέα.

21 Ευχαριστώ γιατηνπροσοχήσας!

IATMHMATIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιπλωµατική εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Της

IATMHMATIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιπλωµατική εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Της Πανεπιστήµιο Μακεδονίας IATMHMATIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιπλωµατική εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Της ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων»

Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων» Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων» Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα: Η Υφιστάμενη Κατάσταση Προβληματικές Περιοχές Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 William Drakos Managing Director Information Systems IMPACT 1 www.impact.gr Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ Ειδική Έκθεση: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» ΕΚ ΟΣΗ 1 η Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης παραστατικών ARCHIVE & CONNECT Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη, οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπογραφές. ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί

Ηλεκτρονικές Υπογραφές. ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί Ηλεκτρονικές Υπογραφές ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Αποϋλοποίηση εγγράφων Οφέλη: ü

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη λύση Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης

Η σύγχρονη λύση Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης Η σύγχρονη λύση Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα και υψηλό κόστος, ανακαλύπτοντας τα οφέλη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Τι είναι η Ψ.Υ. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τι είναι η Ψ.Υ. Η Ψ.Υ. αποτελεί το «ψηφιακό αποτύπωμα» του χρήστη στο Διαδίκτυο. Είναι ένας βασικός μηχανισμός προστασίας των δεδομένων, καθώς εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χρήστες της εφαρμογής e-παράβολο

e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χρήστες της εφαρμογής e-παράβολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα Ετοιμότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.eltrun.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου. Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου. Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών.  Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών Ø www.ermis.gov.gr Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος o Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου» Πέμπτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1 εδοµένων των προβληµάτων που δηµιουργεί η ίδια η φύση του ιαδικτύου στις όποιες προσπάθειες νοµοθετικής ρύθµισης των εµπορικών πράξεων που µετέρχονται ηλεκτρονικών µέσων προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. (ΦΕΚ Α 125/25.6.2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit 2016 Γεώργιος Λεκάκος Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1081 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τµήµα : Γ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τροποποίηση - Συµπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ1-8ΛΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ1-8ΛΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 69072/7763 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) - 809 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) ΘΕΜΑ: Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλο το σχέδιο για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis «Μπλόκο»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ (ΚΕΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ (ΚΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ (ΚΕΕ) Τι είναι ψηφιακή υπογραφή; Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα,27/01/2015-14:49

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα,27/01/2015-14:49 ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,27/01/2015-14:49 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα