Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020"

Transcript

1 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική Ομάδα Έργων (Σ.Ο.Ε.)

2 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Περιεχόμενα A.1 Εισαγωγή... 1 A.2 Υφιστάμενη Κατάσταση... 2 A.2.1 Βασικές αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ... 2 A.2.2 Σχέση Πληροφορικής και Υπ. Οικονομικών... 3 A Οργανωτική δομή ΓΓΠΣ... 3 A Οργανωτική δομή Υπουργείου Οικονομικών ως προς την Πληροφορική... 4 A.2.3 Παρεχόμενες υπηρεσίες από ΓΓΠΣ... 4 A.2.4 Σχεδιαζόμενα/Σε εξέλιξη έργα από ΓΓΠΣ... 7 A.3 Στόχοι Υπουργείου Οικονομικών στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 8 A.4 Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΠΣ... 8 A.4.1 Συνεχής εκσυγχρονισμός «παραδοσιακών» θεματικών προτεραιοτήτων... 9 A.5 Αξιολόγηση υφιστάμενης δομής A.6 Όραμα - Στόχοι A.7 Υλοποίηση A.7.1 Θεσμικό πλαίσιο A.7.2 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών A.7.3 Ανθρώπινοι πόροι A.7.4 Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις Οικονομικοί πόροι A.8 Πρόταση A.9 Προσδοκώμενα αποτελέσματα A.10 Επίλογος Παράρτημα Ι Προτεινόμενο Οργανόγραμμα Σελίδα ii

3 A.1 Εισαγωγή Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Η αξιοποίηση και η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στις λειτουργίες του Υπ. Οικονομικών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των τομέων δραστηριότητας του Υπ. Οικονομικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την οργανωτική δομή των Υπηρεσιών και το αντίστροφο. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στις λειτουργίες του Δημοσίου υπήρξε πάντοτε μια παρεξηγημένη διαδικασία. Η αρχική άποψη υπαγόρευε την «μηχανογράφηση» των υπαρχόντων χειρογραφικών διαδικασιών, με συνέπεια την αυτούσια μεταφορά του χειρόγραφου συστήματος, χωρίς κανένα προσανατολισμό για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο σχεδιασμός του από το 1988 οργανογράμματος του Υπ. Οικονομικών εξυπηρετούσε την λογική της «μηχανογράφησης» και όχι τη σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων επιβάλλει την παράλληλη αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος και της σχετικής επένδυσης. Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 ορίστηκε επιτροπή από το ΥΔΙΜΗΔ (ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ17644) για την αξιολόγηση των δομών και του Υπ. Οικονομικών, η οποία με επιστημονικά κριτήρια έπρεπε να εκπονήσει το έργο της (αξιολόγηση υφιστάμενων δομών και πρόταση νέων δομών). Η εμπεριστατωμένη μελέτη της εισήγησης της επιτροπής έδειξε ότι ειδικά στο τομέα της Πληροφορικής, η αξιολόγηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Κατετέθη δε η πρόταση χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη, τόσο οι δράσεις του Υπ. Οικονομικών σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σήμερα, όσο και τι πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο νέος Οργανισμός και συνδέεται άμεσα με την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Το Υπ. Οικονομικών διαθέτει ένα επιτυχημένο παρελθόν που χαρακτηρίζεται από πρωτοπορίες και διακρίσεις στον τομέα της πληροφορικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουν δρομολογηθεί πολλές καινοτόμες και πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά χωρίς όμως να έχουν δικαιωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, οι προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων καθώς και των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών. Συνιστά κοινή παραδοχή ότι η ευόδωση αυτών των προσπαθειών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός «οράματος» με συγκεκριμένο επιχειρησιακό προσανατολισμό, μεθοδικό σχεδιασμό και συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Βασικός μοχλός, άξονας υλοποίησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτών των προσπαθειών είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Υπ. Οικονομικών. Η απουσία ενός σαφούς οράματος για την αξιοποίηση της Πληροφορικής στο Υπουργείο, κοινωνοί του οποίου πρέπει να είναι το σύνολο της ηγεσίας και του ανθρώπινου δυναμικού του Υπ. Οικονομικών, δυσκολεύει την πλήρη ανάπτυξη της Πληροφορικής στον χώρο του Υπουργείου και έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αδυναμία εφαρμογής ολοκληρωτικών λύσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομικών. Το Υπ. Οικονομικών/ η Γ.Γ.Π.Σ. είχε έγκαιρα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και άμεσα έχει σε κατάρτιση στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την Πληροφορική τουλάχιστον για την επόμενη επταετία ( ). Η θέσπιση νέου Οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού αφού οι οργανικές δομές είναι το εργαλείο υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και όχι αυτοσκοπός. Η στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να απορρέει ευθέως από την αποστολή του Υπουργείου και συγκεκριμένα: «Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των εξόδων του κράτους μέσα από την παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας στους φορολογούμενους και τις Σελίδα 1 από 20

4 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, εφαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία με αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και δικαιοσύνη για όλους, με το μικρότερο δυνατόν κόστος». Ακολουθεί συνοπτική αναφορά τόσο των στρατηγικών στόχων όσο και εν συντομία περιγραφή του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΠΣ για την περίοδο , αποτέλεσμα της ειδικής μελέτης αναδιοργάνωσης (BPR) για τη ΓΓΠΣ ( ) καθώς και των πορισμάτων Ειδικής Διημερίδας του συλλόγου εργαζομένων στη ΓΓΠΣ με την επιστημονική υποστήριξη εσωτερικής μελετητικής ομάδας. Συγκεκριμένα η ανάλυση εστιάζεται στον σχεδιασμό και στην δρομολόγηση δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του Υπ. Οικονομικών αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις αντίστοιχες διεθνείς εμπειρίες. A.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A.2.1 Βασικές αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ Οι βασικές αρμοδιότητες της Γ.Γ.Π.Σ. είναι: Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που προκύπτουν από τις επί μέρους δραστηριότητες του Υπ. Οικονομικών και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ. Οικονομικών για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών αλλά και για τη διασύνδεσή του με άλλα δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης, οικονομικών οργανισμών και με το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο. Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με το Υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου και των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων. Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών. Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ. Σελίδα 2 από 20

5 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του Υπ. Οικονομικών όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών και την ικανοποιητική συνολική απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών που τους αφορούν, στην εν γένει ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του Υπ. Οικονομικών και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων από τη Γ.Γ.Π.Σ. ως διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων για ολόκληρο το δημόσιο τομέα (όπως ορίζεται από το άρθρο 9, παρ. 7 του Ν.3614/2007, ΦΕΚ 267/Α / ). A.2.2 Σχέση Πληροφορικής και Υπ. Οικονομικών A Οργανωτική δομή ΓΓΠΣ Με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπάγονται: το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, η Γενική Διεύθυνση ΚΕ.ΠΥ.Ο, τα Συλλογικά Όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Έργου Πληροφοριακών Συστημάτων και Συναφών Έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών αυτού, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2343/1995 και οι τέσσερις παρακάτω Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.30) (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 6 τμήματα Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.31) (σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 3 τμήματα Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.32) (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 3 τμήματα Διεύθυνση Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (πρώην Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1363/Β / ) αποτελούμενη από 5 τμήματα καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών (που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων) (σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3842/2010 ΦΕΚ 58/Α / ). Παράλληλα έχουν συγκροτηθεί οι ακόλουθες Επιτροπές/Ομάδες, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, με οριζόντια δράση: Συντονιστική Ομάδα έργων (ΣΟΕ) (απόφαση Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων ΓρΓΓΠΣ ΕΞ 2010/ ) Επιτροπή Χορήγησης Στοιχείων (Υπουργική απόφαση /1027/Α0006/ ) Επιτροπή Ασφάλειας Πληροφοριών ΓΓΠΣ (Υπουργική Απόφαση Δ6Α ΕΞ 2011/ ) Ειδική Ομάδα Οικονομικού (Υπουργική Απόφαση Δ6Α ΕΞ 2011/ ) Για κάθε νέο έργο ΤΠΕ που υλοποιείται, συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) ως το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο, που αναλαμβάνει όλο τον κύκλο ζωής του έργου, από το σχεδιασμό του μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και ολοκληρώνει τις εργασίες της όταν το έργο τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και ανατεθεί σε κάποιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ να το υποστηρίζει παραγωγικά. Θα πρέπει ωστόσο στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τυπικά το παραπάνω οργανόγραμμα έχει τροποποιηθεί βάσει του νόμου Ν.3763/2009, άρθρα 35, 42 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Σελίδα 3 από 20

6 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνσης Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα». Ο πρόσφατος αυτός νόμος καταργεί το Τμήμα Ε της Δ.30 και στη θέση του δημιουργεί μια νέα Διεύθυνση («Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα») με 3 Τμήματα. Ωστόσο στην πράξη ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί, η προβλεπόμενη Διεύθυνση δεν έχει στελεχωθεί και η Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί μέχρι σήμερα βάσει του παραπάνω οργανογράμματος. Με ρητή πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3979/2011 οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ασκούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ., η οποία συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ. A Οργανωτική δομή Υπουργείου Οικονομικών ως προς την Πληροφορική Τη σημερινή δομή των μονάδων Πληροφορικής στο Υπ. Οικονομικών την συμπληρώνουν οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής: A.2.3 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ.53) (άρθρο 15 Ν.2768/1999), αποτελούμενη από 3 τμήματα (υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ) Κεντρική Υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων (Π.Σ.Τ.) αποτελούμενη από 4 τμήματα Γενική Διεύθυνση Φορολογίας/ Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων (Δ.15) Τμήμα Γ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών (άρθρο 15 του Ν. 3763/2009) και παράλληλα υλοποιούνται κρίσιμες δράσεις ΤΠΕ από διάφορες Διευθύνσεις, όπως είναι οι εξής: Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 2 τμήματα) Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 3 τμήματα) Διαχείριση του Μητρώου (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 3 τμήματα) Πληροφοριακό Σύστημα ΟΔΔΥ και ΟΔΔΥnet Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τμήμα Α Πληροφορικής και Προγραμματισμού (άρθρο 8 παρ. 3α του Π.Δ. 85/2005) Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Τμήμα Γ Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (άρθρο 9 παρ. 3γ του Π.Δ. 85/2005) Περιφερειακές Υπηρεσίες Γραφείο Υποστήριξης λειτουργίας ΔΟΥ - τεχνικός Διαχειριστής σε κάθε ΔΟΥ Παρεχόμενες υπηρεσίες από ΓΓΠΣ Από την αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ. καθίσταται φανερό ότι οι υπηρεσίες που παρέχει κατηγοριοποιούνται σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Α. Υπηρεσίες προς Υπ. Οικονομικών Ειδικότερα, οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με αυτές τις υπηρεσίες, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, είναι: Σελίδα 4 από 20

7 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Η ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζοντας τον πλήρες κύκλο λειτουργίας τους (ενδεικτικά: παραλαβή δηλώσεων/αιτήσεων έλεγχος - βεβαίωση οφειλής - είσπραξη/επιστροφή χρηματικού ποσού έκδοση πιστοποιητικών ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με την ΕΕ για συναλλαγές των τελωνείων). Η διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. Η συντήρηση των εφαρμογών, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. Η ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ. Οικονομικών για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για περισσότερες από 900 υπηρεσίες του Υπουργείου (κεντρικές υπηρεσίες, ΔΟΥ, τελωνεία, ΥΔΕ, κτηματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ.λπ.) σε όλη την επικράτεια παρέχοντας τη δυνατότητα υποστήριξης ενοποιημένων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, τηλεδιάσκεψης και φωνής, με ταχύτητες, τουλάχιστον 1024Kbps και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως ψηφιοποίηση δεδομένων και προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του Υπ. Οικονομικών. Β. Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Υπηρεσίες που απευθύνονται άμεσα στον πολίτη, φορολογούμενο ή μη. Υλοποιούνται κυρίως μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ είναι αρμόδια για την: Ασφαλή διαχείριση οικονομικών πληροφοριών, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Διαχείριση Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου προς το σκοπό αυτό, για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων/αιτήσεων, είσπραξη/επιστροφή χρηματικού ποσού/δασμών έκδοση πιστοποιητικών για χρήση σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και επιχειρήσεων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών που τους αφορούν. Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα φορολογικά, τελωνειακά, συνταξιοδοτικά και άλλα (της δραστηριότητας του Υπουργείου) με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του Υπ. Οικονομικών και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους. Γ. Υπηρεσίες προς την Πολιτική Ηγεσία και τους άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσίες που απευθύνονται σε τρίτους δημόσιους φορείς ή στην πολιτική ηγεσία. Οι ειδικότερες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής (ενδεικτικά: διαχείριση εσόδων, βεβαίωση δαπανών προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, συντάξεων, κοινοτικών επιδοτήσεων). Παροχή στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελίδα 5 από 20

8 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διασύνδεση με άλλα δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης και οικονομικών οργανισμών (ενδεικτικά: ανταλλαγή πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή, ανταλλαγή πληροφοριών για οικονομικές συναλλαγές, αποστολή πληροφοριών για μετακίνηση εμπορευμάτων με τα μεταφορικά μέσα). Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων ως διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων για ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα με τη διασφάλιση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής και την παροχή της απαιτούμενης τεχνολογικής υποστήριξης, την εξασφάλιση δικτύωσης με τρίτους φορείς και διαλειτουργικότητας και την παραγωγή στατιστικών από τα πρωτογενή δεδομένα των βάσεων δεδομένων, στοιχεία χρήσης των βάσεων από τους χρήστες ή ακόμα και την υποστήριξη επί των πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα. Για την υλοποίηση των δράσεων η Γ.Γ.Π.Σ. έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία και υποστηρίζει παραγωγικά τα ακόλουθα έργα: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) Υπηρεσίες φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη Εφαρμογές TaxisNet Υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα (m-taxis, mbile applicatins) Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου Πληροφοριακό Σύστημα και προμήθεια λοιπών υποδομών και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Κάρτα Αποδείξεων Αποϋλοποίηση σήματος τελών κυκλοφορίας οχημάτων Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Δ.Ο.Ε. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών (ΟΠΣΑ) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (ΟΠΣ-ΓΧΚ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Υπ.Ο. για την εξυπηρέτηση του πολίτη (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) Πληροφοριακό σύστημα διακίνησης πετρελαίου (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) Ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για περισσότερες από 900 υπηρεσίες του Υπουργείου Προμήθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recvery Site) της Γ.Γ.Π.Σ. Μελέτη αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών εφαρμογής στη ΓΓΠΣ (Μελέτη) Εκπόνηση τριών εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) (Μελέτες): Πιστοποίηση χρηστών ηλεκτρονικών Συναλλαγών σε σχέση και με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Υποδομή Διαλειτουργικότητας σχετική με τον «Έλεγχο οφειλών προς το Κράτος» Έκδοση και συναλλαγή με ηλεκτρονικά τιμολόγια Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών Αλλαγών και Απλοποίησης Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών (Μελέτη) Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα (Μελέτη) Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για ανάπτυξη έργων λογισμικού σε περιβάλλον Service Oriented Architecture (SOA) (Μελέτη) Σελίδα 6 από 20

9 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Ο σημερινός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Γ.Γ.Π.Σ. δεν δίνει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών να προσφέρουν απλές, φιλικές, εύκολα προσβάσιμες και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων της. Ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης θα βελτιώσει την επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπ. Οικονομικών αλλά και τη διαλειτουργική αποτελεσματικότητα με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημοσίου και την προώθηση των δράσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A.2.4 Σχεδιαζόμενα/Σε εξέλιξη έργα από ΓΓΠΣ Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει δρομολογήσει μια σειρά έργων προκειμένου να αναβαθμίσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και να παρέχει νέες υπηρεσίες. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: Α. Σε φάση ολοκλήρωσης (εντός του 2013) Εξοπλισμός TaxisNet Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ (Data Center) Κεντρικοποιημένο TAXIS Επικαιροποίηση εφαρμογών TaxisNet Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων Υλοποίηση τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet Συγχώνευση Δ.Ο.Υ. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών (MIS) e-παράβολο για όλη τη Δημόσια Διοίκηση Β. Σε διαγωνιστική διαδικασία Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη και επιχειρήσεις/ Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων (Service Center) Κόμβος G-Clud της ΓΓΠΣ Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Διασύνδεση της ΓΓΠΣ με ταμειακές μηχανές για την αυτόματη ενημέρωση του Υπ. Οικονομικών για τις συναλλαγές των πολιτών Ηλεκτρονική Υποβολή και Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων, με δυνατότητα επέκτασης για όλους τους πολίτες. Γ. Υπό προκήρυξη Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη και επιχειρήσεις Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Cntext Sensitive Help) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας Διαδικτυακή πύλη των Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για συγγραφή προτύπων συμφωνιών μεταξύ ΓΓΠΣ και διαφόρων Φορέων Διαλειτουργικότητας Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. Συνολική φορολογική συμμόρφωση Ενοποίηση φορολογικών επιβαρύνσεων ακινήτων Υλοποίηση Single Windw Σελίδα 7 από 20

10 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Εξέλιξη υποδομής και παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών Εξέλιξη υφιστάμενων εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διασταυρώσεις A.3 Στόχοι Υπουργείου Οικονομικών στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 2012 είναι οι εξής: Δημιουργία Κέντρου Δεδομένων για τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου αλλά και άλλων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων. Πλήρης παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το σύνολο των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι όλες οι δυνητικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών σε όλους τους τομείς του να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικές πληρωμές με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων. Διαλειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο με το Δημόσιο και φορείς προκειμένου να συλλέγονται οι πληροφορίες από την πηγή, προκειμένου να τηρείται ο ηλεκτρονικός φορολογικός φάκελος ανά πολίτη. Αναλυτική ενημέρωση φορολογουμένων για όλα τα στοιχεία του τηρούμενου ηλεκτρονικού φορολογικού φακέλου. Πλήρη πληροφοριακή υποστήριξη στην κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Πλήρη πληροφοριακή υποστήριξη των υπηρεσιών διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δημοσιοποίηση των εσόδων και των δαπανών του Δημόσιου Τομέα στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης για όλους τους υπόχρεους. Ηλεκτρονική διακίνηση φορολογικών παραστατικών (ηλεκτρονικά τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής) Αναλυτικός σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης του Κεντρικού Μητρώου με διαλειτουργικότητα Ληξιαρχείου Δημοτολογίου Ταυτοτήτων Τραπεζών Ασφαλιστικών Ταμείων. Αναβάθμιση υποδομών για την υποστήριξη των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. A.4 Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΠΣ Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών, των συλλογικών οργάνων, ομάδων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτή καθώς και συνεργάζεται και υποστηρίζει όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα Πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους. Οι μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί στόχοι που προωθήθηκαν μέχρι σήμερα κατηγοριοποιούνται ως εξής: Στόχοι που ενισχύουν την καινοτομία στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Πλήρης παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το σύνολο των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών (ενδεικτικά έργα: Taxisnet, ICISnet, ΟΠΣ-ΓΧΚ, Ψ.Υ.- ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ). Σελίδα 8 από 20

11 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις) Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο Αναβάθμιση υποδομών για υποστήριξη των παραπάνω στόχων (ενδεικτικά έργα: Data Center, G- Clud) Στόχοι που ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια και το εξαγωγικό εμπόριο στις ΤΠΕ ή μέσω της χρήσης αυτών Δημιουργία ηλεκτρονικού τελωνείου, προκειμένου οι εισαγωγές/εξαγωγές να υποστηρίζονται πλήρως ηλεκτρονικά με τη χρήση ΤΠΕ (ενδεικτικά έργα: ICISnet, Single-Windw) Στόχοι που συμβάλουν στη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας όπου οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντική παράμετρο Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις) Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο Στόχοι που συμβάλουν στην ανάσχεση της υφεσιακής κατάστασης Διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης (ενδεικτικό έργο Κάρτας Αποδείξεων) Πάταξη φοροδιαφυγής (ενδεικτικό έργο: ELENXIS) Στόχοι σε «έξυπνη» ανάπτυξη Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις). Η υλοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις επιχειρήσεις συμβάλει στην «έξυπνη» ανάπτυξη, καθώς θα επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. A.4.1 Συνεχής εκσυγχρονισμός «παραδοσιακών» θεματικών προτεραιοτήτων Ένας από τους βασικότερους άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο όλες οι συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών να υλοποιούνται ηλεκτρονικά χωρίς γεωγραφικές ανισότητες, καθώς θα είναι διαθέσιμες σε όλη την επικράτεια. Με το σύνολο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, η Γ.Γ.Π.Σ. στοχεύει να εκσυγχρονίσει «παραδοσιακές» θεματικές προτεραιότητες ως εξής: Υποδομές και υπηρεσίες ευρυζωνικότητας Η κεντρικοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομίας στη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού. Η δημιουργία εφεδρικού κέντρου δεδομένων (disaster recvery site) με στόχο την εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με αυξημένες ευρυζωνικές απαιτήσεις επικοινωνίας με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες, Κτηματικές Υπηρεσίες, κλπ) με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των εφαρμογών του Υπουργείου σε διαδικτυακό περιβάλλον. Νέες υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εξυπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους Η κατάργηση των έντυπων δηλώσεων εκσυγχρονίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο υποβολής όλων των δηλώσεων και τον αντικατάσταση του με τον πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη της καταχώρησης δεδομένων (data entry) και της ταχυδρομικής αποστολής των εντύπων δηλώσεων (όχι προμήθεια και εκτύπωση των δηλώσεων, όχι αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ.). Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ηλεκτρονική επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μετακίνησης των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Σελίδα 9 από 20

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ michael.chalaris@glyfada.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα