Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020"

Transcript

1 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική Ομάδα Έργων (Σ.Ο.Ε.)

2 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Περιεχόμενα A.1 Εισαγωγή... 1 A.2 Υφιστάμενη Κατάσταση... 2 A.2.1 Βασικές αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ... 2 A.2.2 Σχέση Πληροφορικής και Υπ. Οικονομικών... 3 A Οργανωτική δομή ΓΓΠΣ... 3 A Οργανωτική δομή Υπουργείου Οικονομικών ως προς την Πληροφορική... 4 A.2.3 Παρεχόμενες υπηρεσίες από ΓΓΠΣ... 4 A.2.4 Σχεδιαζόμενα/Σε εξέλιξη έργα από ΓΓΠΣ... 7 A.3 Στόχοι Υπουργείου Οικονομικών στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 8 A.4 Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΠΣ... 8 A.4.1 Συνεχής εκσυγχρονισμός «παραδοσιακών» θεματικών προτεραιοτήτων... 9 A.5 Αξιολόγηση υφιστάμενης δομής A.6 Όραμα - Στόχοι A.7 Υλοποίηση A.7.1 Θεσμικό πλαίσιο A.7.2 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών A.7.3 Ανθρώπινοι πόροι A.7.4 Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις Οικονομικοί πόροι A.8 Πρόταση A.9 Προσδοκώμενα αποτελέσματα A.10 Επίλογος Παράρτημα Ι Προτεινόμενο Οργανόγραμμα Σελίδα ii

3 A.1 Εισαγωγή Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Η αξιοποίηση και η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στις λειτουργίες του Υπ. Οικονομικών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των τομέων δραστηριότητας του Υπ. Οικονομικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την οργανωτική δομή των Υπηρεσιών και το αντίστροφο. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στις λειτουργίες του Δημοσίου υπήρξε πάντοτε μια παρεξηγημένη διαδικασία. Η αρχική άποψη υπαγόρευε την «μηχανογράφηση» των υπαρχόντων χειρογραφικών διαδικασιών, με συνέπεια την αυτούσια μεταφορά του χειρόγραφου συστήματος, χωρίς κανένα προσανατολισμό για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο σχεδιασμός του από το 1988 οργανογράμματος του Υπ. Οικονομικών εξυπηρετούσε την λογική της «μηχανογράφησης» και όχι τη σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων επιβάλλει την παράλληλη αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος και της σχετικής επένδυσης. Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 ορίστηκε επιτροπή από το ΥΔΙΜΗΔ (ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ17644) για την αξιολόγηση των δομών και του Υπ. Οικονομικών, η οποία με επιστημονικά κριτήρια έπρεπε να εκπονήσει το έργο της (αξιολόγηση υφιστάμενων δομών και πρόταση νέων δομών). Η εμπεριστατωμένη μελέτη της εισήγησης της επιτροπής έδειξε ότι ειδικά στο τομέα της Πληροφορικής, η αξιολόγηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Κατετέθη δε η πρόταση χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη, τόσο οι δράσεις του Υπ. Οικονομικών σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σήμερα, όσο και τι πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο νέος Οργανισμός και συνδέεται άμεσα με την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Το Υπ. Οικονομικών διαθέτει ένα επιτυχημένο παρελθόν που χαρακτηρίζεται από πρωτοπορίες και διακρίσεις στον τομέα της πληροφορικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουν δρομολογηθεί πολλές καινοτόμες και πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά χωρίς όμως να έχουν δικαιωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, οι προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων καθώς και των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών. Συνιστά κοινή παραδοχή ότι η ευόδωση αυτών των προσπαθειών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός «οράματος» με συγκεκριμένο επιχειρησιακό προσανατολισμό, μεθοδικό σχεδιασμό και συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Βασικός μοχλός, άξονας υλοποίησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτών των προσπαθειών είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Υπ. Οικονομικών. Η απουσία ενός σαφούς οράματος για την αξιοποίηση της Πληροφορικής στο Υπουργείο, κοινωνοί του οποίου πρέπει να είναι το σύνολο της ηγεσίας και του ανθρώπινου δυναμικού του Υπ. Οικονομικών, δυσκολεύει την πλήρη ανάπτυξη της Πληροφορικής στον χώρο του Υπουργείου και έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αδυναμία εφαρμογής ολοκληρωτικών λύσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομικών. Το Υπ. Οικονομικών/ η Γ.Γ.Π.Σ. είχε έγκαιρα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και άμεσα έχει σε κατάρτιση στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την Πληροφορική τουλάχιστον για την επόμενη επταετία ( ). Η θέσπιση νέου Οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού αφού οι οργανικές δομές είναι το εργαλείο υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και όχι αυτοσκοπός. Η στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να απορρέει ευθέως από την αποστολή του Υπουργείου και συγκεκριμένα: «Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των εξόδων του κράτους μέσα από την παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας στους φορολογούμενους και τις Σελίδα 1 από 20

4 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, εφαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία με αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και δικαιοσύνη για όλους, με το μικρότερο δυνατόν κόστος». Ακολουθεί συνοπτική αναφορά τόσο των στρατηγικών στόχων όσο και εν συντομία περιγραφή του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΠΣ για την περίοδο , αποτέλεσμα της ειδικής μελέτης αναδιοργάνωσης (BPR) για τη ΓΓΠΣ ( ) καθώς και των πορισμάτων Ειδικής Διημερίδας του συλλόγου εργαζομένων στη ΓΓΠΣ με την επιστημονική υποστήριξη εσωτερικής μελετητικής ομάδας. Συγκεκριμένα η ανάλυση εστιάζεται στον σχεδιασμό και στην δρομολόγηση δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του Υπ. Οικονομικών αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις αντίστοιχες διεθνείς εμπειρίες. A.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A.2.1 Βασικές αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ Οι βασικές αρμοδιότητες της Γ.Γ.Π.Σ. είναι: Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που προκύπτουν από τις επί μέρους δραστηριότητες του Υπ. Οικονομικών και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ. Οικονομικών για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών αλλά και για τη διασύνδεσή του με άλλα δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης, οικονομικών οργανισμών και με το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο. Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με το Υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου και των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων. Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών. Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ. Σελίδα 2 από 20

5 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του Υπ. Οικονομικών όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών και την ικανοποιητική συνολική απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών που τους αφορούν, στην εν γένει ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του Υπ. Οικονομικών και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων από τη Γ.Γ.Π.Σ. ως διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων για ολόκληρο το δημόσιο τομέα (όπως ορίζεται από το άρθρο 9, παρ. 7 του Ν.3614/2007, ΦΕΚ 267/Α / ). A.2.2 Σχέση Πληροφορικής και Υπ. Οικονομικών A Οργανωτική δομή ΓΓΠΣ Με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπάγονται: το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, η Γενική Διεύθυνση ΚΕ.ΠΥ.Ο, τα Συλλογικά Όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Έργου Πληροφοριακών Συστημάτων και Συναφών Έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών αυτού, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2343/1995 και οι τέσσερις παρακάτω Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.30) (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 6 τμήματα Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.31) (σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 3 τμήματα Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ.32) (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 284/1988 ΦΕΚ 128/Α / ) αποτελούμενη από 3 τμήματα Διεύθυνση Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (πρώην Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1363/Β / ) αποτελούμενη από 5 τμήματα καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών (που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων) (σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3842/2010 ΦΕΚ 58/Α / ). Παράλληλα έχουν συγκροτηθεί οι ακόλουθες Επιτροπές/Ομάδες, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, με οριζόντια δράση: Συντονιστική Ομάδα έργων (ΣΟΕ) (απόφαση Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων ΓρΓΓΠΣ ΕΞ 2010/ ) Επιτροπή Χορήγησης Στοιχείων (Υπουργική απόφαση /1027/Α0006/ ) Επιτροπή Ασφάλειας Πληροφοριών ΓΓΠΣ (Υπουργική Απόφαση Δ6Α ΕΞ 2011/ ) Ειδική Ομάδα Οικονομικού (Υπουργική Απόφαση Δ6Α ΕΞ 2011/ ) Για κάθε νέο έργο ΤΠΕ που υλοποιείται, συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) ως το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο, που αναλαμβάνει όλο τον κύκλο ζωής του έργου, από το σχεδιασμό του μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και ολοκληρώνει τις εργασίες της όταν το έργο τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και ανατεθεί σε κάποιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ να το υποστηρίζει παραγωγικά. Θα πρέπει ωστόσο στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τυπικά το παραπάνω οργανόγραμμα έχει τροποποιηθεί βάσει του νόμου Ν.3763/2009, άρθρα 35, 42 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Σελίδα 3 από 20

6 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνσης Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα». Ο πρόσφατος αυτός νόμος καταργεί το Τμήμα Ε της Δ.30 και στη θέση του δημιουργεί μια νέα Διεύθυνση («Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα») με 3 Τμήματα. Ωστόσο στην πράξη ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί, η προβλεπόμενη Διεύθυνση δεν έχει στελεχωθεί και η Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί μέχρι σήμερα βάσει του παραπάνω οργανογράμματος. Με ρητή πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3979/2011 οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ασκούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ., η οποία συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ. A Οργανωτική δομή Υπουργείου Οικονομικών ως προς την Πληροφορική Τη σημερινή δομή των μονάδων Πληροφορικής στο Υπ. Οικονομικών την συμπληρώνουν οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής: A.2.3 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ.53) (άρθρο 15 Ν.2768/1999), αποτελούμενη από 3 τμήματα (υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ) Κεντρική Υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Δ/νση Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων (Π.Σ.Τ.) αποτελούμενη από 4 τμήματα Γενική Διεύθυνση Φορολογίας/ Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων (Δ.15) Τμήμα Γ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών (άρθρο 15 του Ν. 3763/2009) και παράλληλα υλοποιούνται κρίσιμες δράσεις ΤΠΕ από διάφορες Διευθύνσεις, όπως είναι οι εξής: Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 2 τμήματα) Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 3 τμήματα) Διαχείριση του Μητρώου (* πρώην Διεύθυνση αποτελούμενη από 3 τμήματα) Πληροφοριακό Σύστημα ΟΔΔΥ και ΟΔΔΥnet Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τμήμα Α Πληροφορικής και Προγραμματισμού (άρθρο 8 παρ. 3α του Π.Δ. 85/2005) Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Τμήμα Γ Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (άρθρο 9 παρ. 3γ του Π.Δ. 85/2005) Περιφερειακές Υπηρεσίες Γραφείο Υποστήριξης λειτουργίας ΔΟΥ - τεχνικός Διαχειριστής σε κάθε ΔΟΥ Παρεχόμενες υπηρεσίες από ΓΓΠΣ Από την αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ. καθίσταται φανερό ότι οι υπηρεσίες που παρέχει κατηγοριοποιούνται σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Α. Υπηρεσίες προς Υπ. Οικονομικών Ειδικότερα, οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με αυτές τις υπηρεσίες, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, είναι: Σελίδα 4 από 20

7 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Η ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζοντας τον πλήρες κύκλο λειτουργίας τους (ενδεικτικά: παραλαβή δηλώσεων/αιτήσεων έλεγχος - βεβαίωση οφειλής - είσπραξη/επιστροφή χρηματικού ποσού έκδοση πιστοποιητικών ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με την ΕΕ για συναλλαγές των τελωνείων). Η διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. Η συντήρηση των εφαρμογών, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. Η ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ. Οικονομικών για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για περισσότερες από 900 υπηρεσίες του Υπουργείου (κεντρικές υπηρεσίες, ΔΟΥ, τελωνεία, ΥΔΕ, κτηματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ.λπ.) σε όλη την επικράτεια παρέχοντας τη δυνατότητα υποστήριξης ενοποιημένων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, τηλεδιάσκεψης και φωνής, με ταχύτητες, τουλάχιστον 1024Kbps και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως ψηφιοποίηση δεδομένων και προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του Υπ. Οικονομικών. Β. Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Υπηρεσίες που απευθύνονται άμεσα στον πολίτη, φορολογούμενο ή μη. Υλοποιούνται κυρίως μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ είναι αρμόδια για την: Ασφαλή διαχείριση οικονομικών πληροφοριών, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Διαχείριση Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Υπ. Οικονομικών. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου προς το σκοπό αυτό, για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων/αιτήσεων, είσπραξη/επιστροφή χρηματικού ποσού/δασμών έκδοση πιστοποιητικών για χρήση σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και επιχειρήσεων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών που τους αφορούν. Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα φορολογικά, τελωνειακά, συνταξιοδοτικά και άλλα (της δραστηριότητας του Υπουργείου) με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του Υπ. Οικονομικών και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους. Γ. Υπηρεσίες προς την Πολιτική Ηγεσία και τους άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσίες που απευθύνονται σε τρίτους δημόσιους φορείς ή στην πολιτική ηγεσία. Οι ειδικότερες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής (ενδεικτικά: διαχείριση εσόδων, βεβαίωση δαπανών προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, συντάξεων, κοινοτικών επιδοτήσεων). Παροχή στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. Συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελίδα 5 από 20

8 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διασύνδεση με άλλα δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης και οικονομικών οργανισμών (ενδεικτικά: ανταλλαγή πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή, ανταλλαγή πληροφοριών για οικονομικές συναλλαγές, αποστολή πληροφοριών για μετακίνηση εμπορευμάτων με τα μεταφορικά μέσα). Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων ως διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων για ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα με τη διασφάλιση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής και την παροχή της απαιτούμενης τεχνολογικής υποστήριξης, την εξασφάλιση δικτύωσης με τρίτους φορείς και διαλειτουργικότητας και την παραγωγή στατιστικών από τα πρωτογενή δεδομένα των βάσεων δεδομένων, στοιχεία χρήσης των βάσεων από τους χρήστες ή ακόμα και την υποστήριξη επί των πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα. Για την υλοποίηση των δράσεων η Γ.Γ.Π.Σ. έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία και υποστηρίζει παραγωγικά τα ακόλουθα έργα: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) Υπηρεσίες φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη Εφαρμογές TaxisNet Υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα (m-taxis, mbile applicatins) Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου Πληροφοριακό Σύστημα και προμήθεια λοιπών υποδομών και υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Κάρτα Αποδείξεων Αποϋλοποίηση σήματος τελών κυκλοφορίας οχημάτων Πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Δ.Ο.Ε. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών (ΟΠΣΑ) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (ΟΠΣ-ΓΧΚ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Υπ.Ο. για την εξυπηρέτηση του πολίτη (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) Πληροφοριακό σύστημα διακίνησης πετρελαίου (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) Ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για περισσότερες από 900 υπηρεσίες του Υπουργείου Προμήθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recvery Site) της Γ.Γ.Π.Σ. Μελέτη αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών εφαρμογής στη ΓΓΠΣ (Μελέτη) Εκπόνηση τριών εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) (Μελέτες): Πιστοποίηση χρηστών ηλεκτρονικών Συναλλαγών σε σχέση και με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Υποδομή Διαλειτουργικότητας σχετική με τον «Έλεγχο οφειλών προς το Κράτος» Έκδοση και συναλλαγή με ηλεκτρονικά τιμολόγια Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών Αλλαγών και Απλοποίησης Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών (Μελέτη) Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα (Μελέτη) Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για ανάπτυξη έργων λογισμικού σε περιβάλλον Service Oriented Architecture (SOA) (Μελέτη) Σελίδα 6 από 20

9 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Ο σημερινός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Γ.Γ.Π.Σ. δεν δίνει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών να προσφέρουν απλές, φιλικές, εύκολα προσβάσιμες και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων της. Ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης θα βελτιώσει την επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπ. Οικονομικών αλλά και τη διαλειτουργική αποτελεσματικότητα με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημοσίου και την προώθηση των δράσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A.2.4 Σχεδιαζόμενα/Σε εξέλιξη έργα από ΓΓΠΣ Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει δρομολογήσει μια σειρά έργων προκειμένου να αναβαθμίσει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και να παρέχει νέες υπηρεσίες. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: Α. Σε φάση ολοκλήρωσης (εντός του 2013) Εξοπλισμός TaxisNet Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ (Data Center) Κεντρικοποιημένο TAXIS Επικαιροποίηση εφαρμογών TaxisNet Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων Υλοποίηση τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet Συγχώνευση Δ.Ο.Υ. Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών (MIS) e-παράβολο για όλη τη Δημόσια Διοίκηση Β. Σε διαγωνιστική διαδικασία Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη και επιχειρήσεις/ Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων (Service Center) Κόμβος G-Clud της ΓΓΠΣ Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Διασύνδεση της ΓΓΠΣ με ταμειακές μηχανές για την αυτόματη ενημέρωση του Υπ. Οικονομικών για τις συναλλαγές των πολιτών Ηλεκτρονική Υποβολή και Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων, με δυνατότητα επέκτασης για όλους τους πολίτες. Γ. Υπό προκήρυξη Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον πολίτη και επιχειρήσεις Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Cntext Sensitive Help) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας Διαδικτυακή πύλη των Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για συγγραφή προτύπων συμφωνιών μεταξύ ΓΓΠΣ και διαφόρων Φορέων Διαλειτουργικότητας Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. Συνολική φορολογική συμμόρφωση Ενοποίηση φορολογικών επιβαρύνσεων ακινήτων Υλοποίηση Single Windw Σελίδα 7 από 20

10 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Εξέλιξη υποδομής και παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών Εξέλιξη υφιστάμενων εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διασταυρώσεις A.3 Στόχοι Υπουργείου Οικονομικών στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 2012 είναι οι εξής: Δημιουργία Κέντρου Δεδομένων για τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου αλλά και άλλων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων. Πλήρης παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το σύνολο των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι όλες οι δυνητικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών σε όλους τους τομείς του να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικές πληρωμές με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων. Διαλειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο με το Δημόσιο και φορείς προκειμένου να συλλέγονται οι πληροφορίες από την πηγή, προκειμένου να τηρείται ο ηλεκτρονικός φορολογικός φάκελος ανά πολίτη. Αναλυτική ενημέρωση φορολογουμένων για όλα τα στοιχεία του τηρούμενου ηλεκτρονικού φορολογικού φακέλου. Πλήρη πληροφοριακή υποστήριξη στην κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Πλήρη πληροφοριακή υποστήριξη των υπηρεσιών διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δημοσιοποίηση των εσόδων και των δαπανών του Δημόσιου Τομέα στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης για όλους τους υπόχρεους. Ηλεκτρονική διακίνηση φορολογικών παραστατικών (ηλεκτρονικά τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής) Αναλυτικός σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης του Κεντρικού Μητρώου με διαλειτουργικότητα Ληξιαρχείου Δημοτολογίου Ταυτοτήτων Τραπεζών Ασφαλιστικών Ταμείων. Αναβάθμιση υποδομών για την υποστήριξη των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. A.4 Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΠΣ Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών, των συλλογικών οργάνων, ομάδων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτή καθώς και συνεργάζεται και υποστηρίζει όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα Πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους. Οι μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί στόχοι που προωθήθηκαν μέχρι σήμερα κατηγοριοποιούνται ως εξής: Στόχοι που ενισχύουν την καινοτομία στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Πλήρης παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το σύνολο των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών (ενδεικτικά έργα: Taxisnet, ICISnet, ΟΠΣ-ΓΧΚ, Ψ.Υ.- ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ). Σελίδα 8 από 20

11 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις) Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο Αναβάθμιση υποδομών για υποστήριξη των παραπάνω στόχων (ενδεικτικά έργα: Data Center, G- Clud) Στόχοι που ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια και το εξαγωγικό εμπόριο στις ΤΠΕ ή μέσω της χρήσης αυτών Δημιουργία ηλεκτρονικού τελωνείου, προκειμένου οι εισαγωγές/εξαγωγές να υποστηρίζονται πλήρως ηλεκτρονικά με τη χρήση ΤΠΕ (ενδεικτικά έργα: ICISnet, Single-Windw) Στόχοι που συμβάλουν στη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας όπου οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντική παράμετρο Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις) Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με διαφορετικά μέσα (πιστωτικές κάρτες, e-banking) σε πραγματικό χρόνο Στόχοι που συμβάλουν στην ανάσχεση της υφεσιακής κατάστασης Διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης (ενδεικτικό έργο Κάρτας Αποδείξεων) Πάταξη φοροδιαφυγής (ενδεικτικό έργο: ELENXIS) Στόχοι σε «έξυπνη» ανάπτυξη Διευκόλυνση επιχειρήσεων (ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις). Η υλοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις επιχειρήσεις συμβάλει στην «έξυπνη» ανάπτυξη, καθώς θα επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. A.4.1 Συνεχής εκσυγχρονισμός «παραδοσιακών» θεματικών προτεραιοτήτων Ένας από τους βασικότερους άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο όλες οι συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών να υλοποιούνται ηλεκτρονικά χωρίς γεωγραφικές ανισότητες, καθώς θα είναι διαθέσιμες σε όλη την επικράτεια. Με το σύνολο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, η Γ.Γ.Π.Σ. στοχεύει να εκσυγχρονίσει «παραδοσιακές» θεματικές προτεραιότητες ως εξής: Υποδομές και υπηρεσίες ευρυζωνικότητας Η κεντρικοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομίας στη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού. Η δημιουργία εφεδρικού κέντρου δεδομένων (disaster recvery site) με στόχο την εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με αυξημένες ευρυζωνικές απαιτήσεις επικοινωνίας με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες, Κτηματικές Υπηρεσίες, κλπ) με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των εφαρμογών του Υπουργείου σε διαδικτυακό περιβάλλον. Νέες υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εξυπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους Η κατάργηση των έντυπων δηλώσεων εκσυγχρονίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο υποβολής όλων των δηλώσεων και τον αντικατάσταση του με τον πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη της καταχώρησης δεδομένων (data entry) και της ταχυδρομικής αποστολής των εντύπων δηλώσεων (όχι προμήθεια και εκτύπωση των δηλώσεων, όχι αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ.). Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ηλεκτρονική επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μετακίνησης των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Σελίδα 9 από 20

12 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων συμβάλλει στην επίτευξη οικονομίας για τις έντυπες αποστολές και την επιτάχυνση των εργασιών της δημόσιας διοίκησης καθώς και στην οικονομικότερη και ταχύτερη αποθήκευση εγγράφων. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Η δημιουργία web services G2G και G2B για την ανταλλαγή πληροφοριών με φορείς του Δημοσίου και τις επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα πιο αξιόπιστες και ταχύτερες συναλλαγές, μειώνοντας δραστικά τη διακίνηση εγγράφων και κατά συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της Δημόσιας Διοίκησης, την αξιόπιστη πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί και για τους φορολογικούς ελέγχους. Η ανάπτυξη εφαρμογών για χρήση υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας. Η χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού ως αναγνωριστικού και ως ψηφιακή υπογραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου έχει ως στόχο την παροχή ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα και πρακτικές. Η ηλεκτρονική υπηρεσία «ενιαίου παραθύρου» στις τελωνειακές συναλλαγές συμβάλλει στην απλοποίηση, μείωση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση της διαδικασίας, καθώς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο εμπόριο και τις μεταφορές θα λαμβάνουν τυποποιημένες πληροφορίες και έγγραφα από ένα μοναδικό σημείο εισόδου, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση. Το σύστημα συλλογής αποδείξεων που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, παράλληλα με τη λειτουργία της κάρτας αποδείξεων. Η πλήρης περιουσιακή εικόνα φυσικών και νομικών προσώπων με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία συμβάλλει στην ορθολογική αξιοποίηση των δεδομένων για την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης. Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ώστε με τη συστηματική μέτρηση και έλεγχο να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των παρεχόμενων προς τους συναλλασσόμενους ηλεκτρονικών υπηρεσιών. A.5 Αξιολόγηση υφιστάμενης δομής Όπως φαίνεται από τις προηγούμενες ενότητες, η Γ.Γ.Π.Σ λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ.) για τη στήριξη του έργου του Υπουργείου Οικονομικών και, ταυτόχρονα, βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία καθώς υλοποίει έργα που παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Η υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία από τη ΓΓΠΣ ενός μεγάλου αριθμού κρίσιμων έργων καθώς και η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών και των μεθόδων παραγωγικής λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ επέβαλε πολύ νωρίς την προσαρμογή της οργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. και των διαδικασιών στα νέα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προκλήσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η ΓΓΠΣ, όπως αυτές περιγράφονται από τις αρμοδιότητές της και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, κατέστη επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου οργάνωσης, των διαδικασιών αλλά και αναγκαία η σαφής περιγραφή των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση της «Αποστολής» και των Στρατηγικών της Στόχων. Διαγνώστηκε έγκαιρα ότι το θεσμοθετημένο, από το 1988, οργανόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. είναι απαρχαιωμένο και δυσχεραίνει τόσο τη συντήρηση των παραγωγικών συστημάτων όσο και την βέλτιστη και αποτελεσματική παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση. Για το λόγο αυτό εκπόνησε το Σελίδα 10 από 20

13 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών χρονικό διάστημα τη «Μελέτη αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών εφαρμογής στη ΓΓΠΣ», που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Διοικητικής Μεταρρύθμισης», με στόχο: Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από τον προσδιορισμό υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα προσφέρει μελλοντικά η ΓΓΠΣ σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο αριθμό εμπλεκομένων, και να υποστηριχθούν με επάρκεια οι «παραγόμενες» ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και να διαμορφωθεί το περιβάλλον για την υλοποίηση νέων δράσεων που θα ενισχύσουν το ρόλο της ΓΓΠΣ και θα διασφαλίσουν την εισαγωγή πρόσθετων των υφισταμένων ή υλοποιούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τρίτου και τέταρτου επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής Στη συνέχεια, με δεδομένες τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες αυξάνουν με ραγδαίους ρυθμούς τις απαιτήσεις υλοποίησης τόσο των ήδη παραγωγικών συστημάτων όσο και νέων εφαρμογών/ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Γ.Γ.Π.Σ. προχώρησε το χρονικό διάστημα στην επικαιροποίηση του από 2010 προτεινόμενου οργανογράμματος, μέσω του έργου «Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών Αλλαγών και Απλοποίησης Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Το αποτέλεσμα της επικαιροποίησης του οργανογράμματος εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι. A.6 Όραμα - Στόχοι Η στρατηγική του Υπ. Οικονομικών πρέπει να διακατέχεται από ένα ισχυρό όραμα που να στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τους Πολίτες Επιχειρήσεις καθώς και στην πλήρη ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των διεθνών καλών επιχειρησιακών πρακτικών. Το όραμα ακολουθεί τη λογική των τριών κατηγοριών «πελατών» της Γ.Γ.Π.Σ. ως εξής: Α. Υπ. Οικονομικών Στόχος αποτελεί η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων (ενδεικτικά: ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ηλεκτρονικές εισπράξεις/ βεβαιώσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων για τη διακίνηση εμπορευμάτων, διασταυρώσεις). Με την υλοποίηση του στόχου επιτυγχάνονται τα εξής: Κατάργηση παραδοσιακού «έντυπου» τρόπου εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας. Οικονομικότερη και ταχύτερη αποθήκευση εγγράφων. Μείωση κόστους λειτουργίας του Υπ. Οικονομικών, μειώνοντας πάγια έξοδα προμηθειών, ταχυδρομικών αποστολών εγγράφων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα των υπαλλήλων του. Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού και εξόδων σε πραγματικό χρόνο. Επιτάχυνση διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών της δημόσιας διοίκησης. Άμεση ενημέρωση των συναλλασσομένων από το Υπ. Οικονομικών για τη βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών. Απλοποίηση διαδικασιών καθημερινής ροής εντός του Υπ. Οικονομικών. Διενέργεια ελέγχων με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο σε όλο τον κύκλο ζωής τους, βασισμένων σε σενάρια επικινδυνότητας. Β. Πολίτες και Επιχειρήσεις (Συναλλασσόμενοι με το Υπ. Οικονομικών) Στόχος είναι όλες οι συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών να υλοποιούνται ηλεκτρονικά χωρίς γεωγραφικές ανισότητες με απώτερο στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αυτοπρόσωπης παρουσίας πολιτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων στις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών. Αυτό επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα: Σελίδα 11 από 20

14 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (ενδεικτικά: υποβολή δηλώσεων/αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, έκδοση συντάξεων, έκδοση πιστοποιητικών για χρήση σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, ανάκτηση ψηφιακού περιεχομένου από την πηγή) Ηλεκτρονικές συναλλαγές (ενδεικτικά: ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, έλεγχος με ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο τρόπο, βεβαίωση οφειλής ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας αιτήματος) Ηλεκτρονικές πληρωμές (ενδεικτικά: είσπραξη/επιστροφή χρηματικού ποσού/δασμών με τη χρήση web-banking, πιστωτικών καρτών). Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες για όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Εξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών που εντάσσονται στην G2G, G2C, G2B οργάνωση διαλειτουργικότητας. Ασφαλής ταυτοποίηση των ευαίσθητων φορολογικών δεδομένων κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και των ψηφιακών πιστοποιητικών. Μείωση του κόστους των συναλλαγών με το Υπ. Οικονομικών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Γ. Πολιτική Ηγεσία και άλλοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Στόχος αποτελεί η πλήρης υλοποίηση της διαλειτουργικότητας και της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα: Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Γ.Γ.Π.Σ. (Ανθρώπινοι πόροι Πληροφοριακά Συστήματα Ψηφιακά Δεδομένα) ως εργαλείο για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και ως στρατηγικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Την ανάπτυξη δράσεων διαλειτουργικότητας των φορέων του Δημοσίου με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των ψηφιακού πλούτου (ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κοινή υποβολή ΦΜΥ-ΑΠΔ, στοιχεία Περιουσιολογίου Πολιτών και Επιχειρήσεων, καθιέρωση ηλεκτρονικού παραβόλου, εφαρμογή ενιαίου τρόπου ηλεκτρονικών πληρωμών για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, δημιουργία Εθνικού Μητρώου). Τη διενέργεια διασταυρώσεων όλων των οικονομικών δεδομένων για την άσκηση Φορολογικής Τελωνειακής και Δημοσιονομικής Πολιτικής απευθείας από τις πηγές (ενδεικτικά αμοιβές γιατρών νοσοκομείων, δίδακτρα εκπαιδευτηρίων, δάνεια τραπεζών). Τη διευκόλυνση των φορέων του Δημοσίου για την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών (ενδεικτικά ποινικά πρόστιμα, κλήσεις Τροχαίας/Δημοτικής Αστυνομίας). Τη διενέργεια ελέγχων με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο σε όλο τον κύκλο ζωής τους, βασισμένων σε σενάρια επικινδυνότητας, μέχρι και της τελικής είσπραξης των προστίμων. Την παρακολούθηση του πλήρους κύκλου διακίνησης καυσίμων, που θα συντελέσει στον περιορισμό της λαθρεμπορίας. Τη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Σ. ως πλήρες διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων, ενσωματώνοντας σταδιακά το σύνολο των Πληροφοριακών Συστημάτων άλλων Υπουργείων οικονομικού ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται τόσο η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών οικονομικών δεδομένων σε ένα και μόνο σημείο όσο και η εφαρμογή ομοιόμορφης στρατηγικής υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος. Τη θεσμοθέτηση της Γ.Γ.Π.Σ. ως σύμβουλο της Κυβέρνησης σε θέματα ΤΠΕ. A.7 Υλοποίηση Οι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προτάσεων είναι απλές ενέργειες που απαιτούν μεθοδικότητα και σοβαρότητα, συγκεκριμένα: A.7.1 Θεσμικό πλαίσιο Βασικές Αρχές (ειδικά και όχι εξαντλητικά): Σελίδα 12 από 20

15 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Σταθερό φορολογικό καθεστώς μεγάλης χρονικής διάρκειας Αναδιοργάνωση του Υπ. Οικονομικών με βασικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ισχυουσών φορολογιών (σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 55% και 60%) ή των πιθανών νέων που θα θεσπιστούν με κύριο και βασικό μοχλό την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κίνητρα για την υλοποίηση των αλλαγών Πλήρης διασφάλιση του φορολογικού απόρρητου και των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων Καθιέρωση νέας Ταυτότητας πολιτών με την υποστήριξη αξιόπιστου και πληρέστατου Συστήματος Μητρώου που να στηρίζεται βασικά στον ΑΦΜ Υποχρεωτική ένταξη του ΑΦΜ σε όλα τα Μητρώα που αφορούν οικονομικά δεδομένα Πιστοποίηση Λογιστικών Γραφείων-Εκτελωνιστών και Φορέων ανταλλαγής πληροφοριών βάσει αυστηρών προδιαγραφών Θέσπιση και ενεργοποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης-Διοίκησης και Διαχείρισης των Έργων Πληροφορικής του Υπουργείου Θέσπιση και ενεργοποίηση της Επιτροπής Υποστήριξης Θεσμικών Αλλαγών. A.7.2 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Κατά την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τόσο στις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, όσο και στις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και στη Κοινωνία πρέπει να κυριαρχεί το αποτέλεσμα και η υλοποίηση των στόχων και όχι η απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες στην υλοποίηση των έργων που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της τρίτης και της τέταρτης προγραμματικής περιόδου. Αρκετές φορές στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες θεσμοθέτησης νέου Οργανισμού της ΓΓΠΣ χωρίς όμως να ευοδωθούν. Ο νέος Οργανισμός θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση του οράματος της Γ.Γ.Π.Σ. και θα συμβάλλει στην επιτυχή πορεία της αποστολής της ΓΓΠΣ και του Υπ. Οικονομικών. Η προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή της Γ.Γ.Π.Σ. είναι προσανατολισμένη στους τρεις (3) άξονες υπηρεσιών που αναλύθηκαν παραπάνω με βασική αρμοδιότητα τη μέριμνα για την ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζει: Α. Τις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών Α.1 Κεντρικές Υπηρεσίες Διαχείριση προσωπικού (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) Διαχείριση εγγράφων αλληλογραφίας (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) Διαχείριση αποθηκών και παγίων (Ο.Π.Σ.Α.) Α.2 Τομέας Δημοσίων Εσόδων Λειτουργία κεντρικών και περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών (Taxis, κεντρικοποιημένο Taxis, συγχώνευση Δ.Ο.Υ., εφαρμογές TAXISNET, Περιουσιολόγιο, Συνολική φορολογική συμμόρφωση, ενοποίηση φορολογικών επιβαρύνσεων ακινήτων) Λειτουργία κεντρικών και περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών (ICIS, ICISNET, single windw) Λειτουργία ελεγκτικών υπηρεσιών (κεντρικών και περιφερειακών) (ELENXIS) Λειτουργία κεντρικών και περιφερειακών χημικών υπηρεσιών (ΟΠΣ-ΓΧΚ) Λειτουργία κεντρικών και περιφερειακών κτηματικών υπηρεσιών (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., αντικειμενικές αξίες ακινήτων) Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Διακίνηση καυσίμων (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) Σελίδα 13 από 20

16 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών On-line ενημέρωση του Υπ. Οικονομικών για τις οικονομικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων (Διασύνδεση ταμειακών μηχανών, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο) Δημιουργία έγκυρου και πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου κινητών και ακίνητων αξιών Δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φορολογικού φακέλου Α.3 Δημοσιονομικός Τομέας Προϋπολογισμός Ισολογισμός (ΟΠΣ-ΔΠ) Παρακολούθηση Δαπανών (ΟΠΣ-ΔΠ) Λειτουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΕΑΠ (Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας) Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΣΕΕΣ) Λειτουργία Ενιαίας Αρχής Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων Β. Τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για φορολογικά θέματα (TAXISnet, m-taxis, Περιουσιολόγιο, ΕΤΑΚ, διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα αποδείξεων), τελωνειακά θέματα (ICISnet), μισθολογικά-συνταξιοδοτικά θέματα (Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας, ΠΣΕΕΣ), χημικού ενδιαφέροντος θέματα (ΟΠΣ-ΓΧΚ), θέματα δημόσιας περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) μέσω ενός ενιαίου κόμβου πρόσβασης (διαδικτυακή πύλη Κ.Υ.) Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Ηλεκτρονική σύνδεση με το Ψηφιακό Κέντρο Οικονομικών Συναλλαγών (Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με τη Γ.Γ.Π.Σ., ηλεκτρονικά τιμολόγια) Χρήση του Εθνικού Μητρώου και της φορολογικής Ταυτότητας Χρήση ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών σε συγκεκριμένες συναλλαγές Πιστοποίηση Φορολογικών Πακέτων και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων Γ. Την Πολιτική Ηγεσία και τους λοιπούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Διοικητική Πληροφόρηση υποστήριξη λήψης αποφάσεων οικονομικής πολιτικής (M.I.S.) Διαθεσιμότητα και παραγωγική εκμετάλλευση ενός Εθνικού Κέντρου Δεδομένων (Natinal Data Center, g-clud) με υποστήριξη από Κέντρο Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recvery Site) Εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας, web services) Διϋπηρεσιακή διακίνηση ψηφιακών Πιστοποιητικών Ενιαία Διαχείριση της Μισθοδοσίας για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας) Ηλεκτρονική Υποβολή και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάρτισης «Πόθεν Έσχες» Δημιουργία έγκυρου και πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου κινητών και ακίνητων αξιών Δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φορολογικού φακέλου Ηλεκτρονικές πληρωμές ηλεκτρονικό παράβολο (για το σύνολο του Δημοσίου) Υπηρεσίες Εθνικού Μητρώου με βασικό αριθμό τον ΑΦΜ. A.7.3 Ανθρώπινοι πόροι Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η νέα δομή των υπηρεσιών επιβάλλουν αναδιάταξη στο προσωπικό της ΓΓΠΣ σε νέους ρόλους και νέες λειτουργίες, αρκετά πιο αναβαθμισμένες και πιο ουσιαστικές. Μετά τις δράσεις συγχωνεύσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών προκύπτει η ανάγκη Σελίδα 14 από 20

17 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών εστίασης στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών και στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπρόσθετα, ο προσδοκώμενος δραστικός περιορισμός της ανάγκης για καταχώρηση δεδομένων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανακατανομής του προσωπικού σε καίριες θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων για το σύνολο των θεμάτων δραστηριότητας του Υπ. Οικονομικών. Ο νέος προσανατολισμός των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων επιβάλλει και νέους ρόλους στη Γ.Γ.Π.Σ., όπως π.χ. το μετασχηματισμό από θέσεις εισαγωγής στοιχείων σε θέσεις εξυπηρέτησης του πολίτη. Η Γ.Γ.Π.Σ., αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες απορρόφησε με επιτυχία τη μείωση κατά 30% του ανθρώπινου δυναμικού, λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων χωρίς να παρατηρηθούν εκπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της. Η έγκαιρη και εύρυθμη παραγωγή των υπηρεσιών (υφιστάμενων και νέων) είναι βασική για την λειτουργία του Υπ. Οικονομικών στην διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης κράτους - πολίτη. Τα περισσότερα «τεχνικής» κατεύθυνσης στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. έχουν υψηλότατα τυπικά προσόντα (για παράδειγμα, πτυχία πληροφορικής από τα καλύτερα ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε συναφείς του βασικού αντικειμένου τους περιοχές), γεγονός που τοποθετεί τη Γ.Γ.Π.Σ. στις κορυφαίες θέσεις των δημόσιων οργανισμών ως προς την ποιότητα (σε ποσοστιαίους όρους) των στελεχών. Ως εκ τούτου και λόγω του «κοινωνικού κεφαλαίου» της Γ.Γ.Π.Σ., του δυναμικού χαρακτήρα του αντικειμένου της αλλά και της κρισιμότητας των βασικών λειτουργιών της, η κουλτούρα προσιδιάζει περισσότερο προς επιχειρησιακή λειτουργία μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας όπου θα ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών, ακόμα και σε μικρο-επίπεδο. Επιπρόσθετα τα στελέχη της ΓΓΠΣ έχουν -ενεργά- εμπλακεί τα τελευταία είκοσι χρόνια (με ιδιαίτερη όμως έμφαση την τελευταία δεκαετία) στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση μεγάλων (ολοκληρωμένων) πληροφοριακών συστημάτων, ορισμένα εκ των οποίων είναι από τα μεγαλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Με δεδομένο: ότι τα συστήματα αυτά σχετίζονται με το σύνολο των πρακτικών πεδίων πληροφορικής (πχ. δίκτυα, βάσεις δεδομένων, κλπ.), ότι πολλά από αυτά έχουν καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία του οικονομικού σκέλους του κρατικού μηχανισμού, και τη -κατά γενική ομολογία- διαχρονικά αξιόπιστη λειτουργία τους, προκύπτει ότι η Γ.Γ.Π.Σ. μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους πλέον έμπειρους και επιστημονικά επαρκείς οργανισμούς πληροφορικής της χώρας και μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις της χώρας. Η εμπειρία και η ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, παρά το πλήθος των πληροφοριακών συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία που υποστηρίζονται καθημερινά και το πλήθος των έργων/δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εντός του 2012 επιτεύχθηκαν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις: Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 10 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποβλήθηκαν 8,8 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις (για ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΒΣ κλπ). Με την επέκταση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής υποβλήθηκαν 7,7 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές δηλώσεις Ε9. Καθιέρωσε ηλεκτρονικό σύστημα για την αποστολή των ειδοποιητηρίων και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων. Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική υπηρεσία (web service) με πληροφορίες του μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων προς τους φορείς του Δημοσίου. Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική υπηρεσία (web service) με πληροφορίες του μητρώου νομικών προσώπων και επιτηδευματιών προς τους πολίτες, με στόχο την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσής τους. Σελίδα 15 από 20

18 A.7.4 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την υπηρεσία (web service) υποβολής πιστοποιητικών φορολογικών ελέγχων από πιστοποιημένους (ορκωτούς) ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία τις υπηρεσίες (web services) υποβολής τελωνειακών παραστατικών. Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την υπηρεσία υποβολής αιτήματος, ελέγχου προϋποθέσεων, υπολογισμού και καταβολής του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου Θέρμανσης. Υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία τον έλεγχο για τα επιδόματα των Αγροτών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις Οικονομικοί πόροι Η ΕΕ έχει επιδείξει άμεσο ενδιαφέρον για τις ηλεκτρονικές και ιδιαίτερα τις διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις της και οι κατευθύνσεις που παρέχει σε αυτό το επίπεδο να επηρεάζουν άμεσα τη ΓΓΠΣ, ως έναν από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στο προοίμιο του νέου ΕΣΠΑ «Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο »: «Στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, πρέπει κατά προτεραιότητα να χαραχθεί μια σαφής στρατηγική για την ένταξη των εργαλείων ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης προϊόντων ΤΠΕ και υπηρεσιών και ευρείας κλίμακας αφομοίωση των καινοτομιών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Η επιδίωξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ολοκλήρωση κρίσιμων έργων όπως το κτηματολόγιο, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το εθνικό μητρώο είναι σημαντικά για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης σε νέα πρότυπα. Οι καλοσχεδιασμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις (επιγραμμικές συναλλαγές και ηλεκτρονικά τιμολόγια) προς όφελος των ΜΜΕ θα διασφαλιστούν μέσω της ευρυζωνικής υποδομής, και στις αγροτικές περιοχές. Η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και η εισαγωγή εργαλείων ΤΠΕ θα πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας της οικονομίας, βελτιώνοντας την ικανότητα του κράτους να εφαρμόσει τη νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον.» Για αυτό και όλες οι προαναφερθείσες δράσεις και τα έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ Άλλωστε, τα περισσότερα από τα έργα πληροφορικής στα οποία έχει εμπλακεί η Γ.Γ.Π.Σ. σχετίζονται με κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό το γεγονός συνεπάγεται μια μακροχρόνια (άμεση ή έμμεση) επιτυχημένη σχέση του οργανισμού με το σύνολο των θεμάτων και «μηχανισμών» που άπτονται της συγκεκριμένης περιοχής και κατά συνέπεια τη συγκριτική ευκολία στην ένταξη και διαχείριση νέων σχετικών έργων. Η ευκολία αυτή αποτυπώνεται από την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το 2010, έχοντας καθιερώσει αναλυτικό εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο ρόλος της ΓΓΠΣ στη διαχείριση πλήθους οικονομικών ζητημάτων του ελληνικού κράτους είναι κρίσιμος τόσο για το Υπ. Οικονομικών όσο και γενικότερα για την πολιτική ηγεσία. Γι αυτό κυρίως το λόγο, η ΓΓΠΣ κατέχει «παραδοσιακά» σχεδόν προνομιακή θέση σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της παραδοσιακής δυσκαμψίας του Δημόσιου Τομέα, η ΓΓΠΣ ποτέ δεν αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα εξεύρεσης πόρων για να υλοποιήσει τα σημαντικά έργα της, γεγονός που είναι μάλλον σπάνιο για το Δημόσιο Τομέα. Σελίδα 16 από 20

19 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Σε συνέχεια του παραπάνω σημείου θα πρέπει να προστεθεί ότι και το ίδιο το Υπ. Οικονομικών στο οποίο ανήκει η Γ.Γ.Π.Σ. κατέχει προνομιακή θέση εντός της ελληνικής κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα. Όντας ο φορέας που διαχειρίζεται τον κρατικό προϋπολογισμό είναι σε θέση να αξιοποιεί αποδοτικότερα και ταχύτερα τα διαθέσιμα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. Αποτέλεσμα αυτού είναι για παράδειγμα ο μεγάλος βαθμός απορρόφησης των πόρων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης από τη Γ.Γ.Π.Σ. και κατ επέκταση από το Υπ. Οικονομικών, σε σχέση με άλλα Υπουργεία. A.8 Πρόταση Η Αναδιοργάνωση του Υπ. Οικονομικών πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ισχυουσών φορολογικών μέτρων (σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 55% και 60%) ή των πιθανών νέων που θα θεσπιστούν με κύριο και βασικό μοχλό την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η επιδιωκόμενη σταδιακή μείωση της φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες προσφέρει την ευκαιρία της ταυτόχρονης οργανωτικής αλλαγής αλλά και του «περιορισμού» του αριθμού των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η αδιάλειπτη λειτουργίας τους. Η τεχνολογία πληροφορικής από της φύση της είναι σύμμαχος αυτής της προσπάθειας και ειδικότερα οι διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να λειτουργούν από οποιοδήποτε χώρο υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και από μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών όπως υπολογιστές φορητοί, οθόνης (tablets) αλλά και έξυπνες κινητές συσκευές (smart phnes) κ.λπ. Παράλληλα με την ανάπτυξη των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών μπορούν να υπάρξουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεθόδους λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων ως παροχή υπολογιστικής υποδομής (infrastructure as a service «IaaS»), υποδομής για την παροχή βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων (Platfrm as a Service «PaaS») και υπηρεσίας λογισμικού (Sftware as a Service «SaaS»). Έργο των περιφερειακών υπηρεσιών πλέον πρέπει να είναι μόνο ο έλεγχος σε όλες τις μορφές του όπως π.χ. προληπτικός, κατασταλτικός, τακτικός, ορθότητας δηλώσεων, δαπανών, εκτέλεσης προϋπολογισμού, ποιότητας προϊόντων, λαθρεμπορίου, δασμών, έκδοσης ή λήψης αποδείξεων, καταπάτησης δημόσιας περιουσίας, κ.λπ. Η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων θα γίνεται πλέον μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων (Κ.Ε.Σ.) καθώς και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) τα οποία θα υποστηρίζονται από ενιαίο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλήρης πολυκαναλική εξυπηρέτηση φυσικής παρουσίας, διασύνδεσης με το Διαδίκτυο και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Οι σημερινές εργασίες που κυρίως προσφέρουν γραφειοκρατία, ταλαιπωρία, γκρίνια, διαφθορά μπορούν πλέον να απλοποιηθούν καταργηθούν μέσω της Πληροφορικής και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Για την υποστήριξη των κάθε μορφής ελέγχων και της διαχείρισης αυτών πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη και να διευρυνθεί η παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS όπως έχει σχεδιαστεί. Η Πληροφορική είναι εργαλείο υποστήριξης όλων των βασικών λειτουργιών αλλά και χάραξης Στρατηγικής για το Υπ. Οικονομικών και για το επόμενο χρονικό διάστημα Η δομή δε λειτουργίας αυτής πρέπει να είναι ανάλογη και να διευκολύνει στην επίτευξη των στόχων της. Η κατεύθυνση της τρόικας για μείωση των δομών στη Δημόσια Διοίκηση δεν πρέπει να έχει αναφορά στις μονάδες Πληροφορικής που ούτως ή άλλως δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ενώ εν μέσω κρίσης, όπως αυτό τεκμηριώνεται και στον πρόσφατο Νόμο 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Σελίδα 17 από 20

20 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών Διακυβέρνηση καθώς και στις γενικότερες κατευθύνσεις της Ε.Ε. 1 ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον οικονομικό τομέα. Η μετρική της μείωσης των δομών συνολικά του Υπ. Οικονομικών μπορεί να επιτευχθεί από τη συγχώνευση των περιφερειακών δομών που είναι ήδη υπό υλοποίηση καθώς και από άλλες δομές του Υπουργείου με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Επισημαίνεται ότι από το 1988 και μετά, οι αρχικά προβλεπόμενες 32 Διευθύνσεις του Υπ. Οικονομικών έχουν σήμερα υπερδιπλασιαστεί, καθώς υπερβαίνουν τις 70 για το σύνολο του Υπουργείου. Αντίθετα με αυτήν την τάση, οι αρχικά προβλεπόμενες 3 διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ. έχουν παραμείνει τα τελευταία 25 χρόνια αμετάβλητες παρά την αλματώδη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και τις απαιτήσεις που καλείται η Γ.Γ.Π.Σ. να υλοποιήσει. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μελέτες που εκπονήθηκαν από το 2009 έως το 2012 και τις δεσμεύσεις της Γ.Γ.Π.Σ. για παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προτείνεται το οργανόγραμμα του Παραρτήματος Ι ως το οργανόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. με το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, ικανοποιώντας τις αρμοδιότητες, τις δεσμεύσεις της και τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων της και να λειτουργήσει ως διαλειτουργικό κέντρο δεδομένων για όλον το Δημόσιο Τομέα. Στο νέο οργανόγραμμα κάθε μονάδα (Δ/νση Τμήμα Γραφείο), θα έχει τη μέριμνα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, την παραγωγική λειτουργία, την εκπαίδευση χρηστών, τη διαχρονική συντήρηση και βελτίωση καθώς και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών, άρα και την ανάλογη εσωτερική οργάνωση και κατάλληλη στελέχωση. Στο Υπ. Οικονομικών σήμερα, με αντικείμενο την Πληροφορική, ασχολούνται οι ακόλουθες δομές (αναλυτικά στις παρ. Α και A.2.2.2): Δύο Γενικές Διευθύνσεις (Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο., Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ν.3979/2011, άρθρο 34) Δέκα (10) Διευθύνσεις (Δ.30, Δ.31, Δ.32, πρώην Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Δ/νση Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα, Δ.53, Διεύθυνση ΠΣΤ, Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων, Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης, Διεύθυνση Μητρώου) Τριάντα επτά (37) Τμήματα Ένα (1) αυτοτελές γραφείο και 4 οριζόντιες επιτροπές/ομάδες Περίπου είκοσι (20) ΟΔΕ και διακόσια (200) γραφεία τεχνικών διαχειριστών. Όλες οι ανωτέρω μονάδες πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών συγχωνεύονται στο προτεινόμενο οργανόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη και άμεση υλοποίηση της στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα των ΤΠΕ. Το προτεινόμενο οργανόγραμμα επιτυγχάνει οικονομίες-κλίμακας, βάσει της γενικότερης μνημονιακής κατεύθυνσης, με τη συγχώνευση ομοειδών διευθύνσεων και τμημάτων καθώς: Οι 10 διευθύνσεις συγχωνεύονται σε 7 (μείωση κατά 30%) με αντίστοιχες μειώσεις σε επίπεδο τμημάτων (από 37 συγχωνεύονται σε 29 μείωση κατά 22%), γραφείων και ομάδων οριζόντιας δράσης ενώ ταυτόχρονα συγχωνεύονται επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Επίσης έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες μονάδες Διοικητικής, Οικονομικής και λειτουργικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Π.Σ. (λαμβάνοντας υπόψη του μεγέθους του ανθρώπινου δυναμικού της). Παράλληλα με τις νέες δομές πρέπει να θεσμοθετηθεί διεύρυνση κριτηρίων στελέχωσης αυτών με κατεύθυνση κυρίως την αξιοκρατία και όχι μόνο την αντικειμενικότητα των τυπικών προσόντων που κυρίως παρακολουθούν την εκπαιδευτική πορεία των στελεχών. Κατ αυτόν τον τρόπο η ΓΓΠΣ θα εκτελέσει με το καλύτερο τρόπο τις αρμοδιότητες της και τις υποχρεώσεις της. Επιπρόσθετα, η ΓΓΠΣ θα μπορέσει να υποστηρίξει το σύνολο των Οικονομικών δραστηριοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης, ενδεικτικά αναφέρονται το Υπ. Ανάπτυξης (τομέα του πρώην 1 Σελίδα 18 από 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (Κεντρική Υπηρεσία σε επίπεδο Δ/νσης ) Υ φ ι σ τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Χαρακτηριστικά Σχεδίου Δράσης Είναι κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο επταετούς διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177»

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χρήστες της εφαρμογής e-παράβολο

e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χρήστες της εφαρμογής e-παράβολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ e-παράβολο Ενημερωτικό σημείωμα για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας, τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Καλλικράτης Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι μια ριζική τομή στην Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Φεβρουάριος 2013 ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Φεβρουάριος 2013 ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ = ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 1 Εθνικό Ληξιαρχείο Μητρώο Ελλήνων Πολιτών Κάρτα Πολίτη 2 Αντί ο πολίτης να υποβάλλει στις Υπηρεσίες τα πιστοποιητικά που παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016 Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016 Συντάχθηκε το πρόγραμμα δράσης του ΟΑΕΕ για το έτος 2016, με τη συνεργασία των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού. Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17335 17336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17337 17338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα