Increase of Standard and Reduced VAT Rates

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Increase of Standard and Reduced VAT Rates"

Transcript

1 Indirect Tax Update Issue 99 December 2013 Increase of Standard and Reduced VAT Rates For any further questions you may have, please contact: Harry Charalambous Τ: E: Michael Halios Τ: Antonis Assos T: Andreas Charalambous Τ: E: Maria Anayiotou T: E: The purpose of this Indirect Tax Update is to provide important clarifications to questions that may arise regarding the upcoming increase of the: 1. Standard VAT rate from 18% to 19% on 13 January Reduced VAT rate from 8% to 9% on 13 January 2014 More Specifically: 1. As from 13 January 2014, the standard VAT rate will increase from 18% to 19%. 2. As from 13 January 2014, the reduced VAT rate of 8% applicable on all services falling under Schedule 12 of the Cyprus VAT Legislation will increase to 9%. The main categories of services falling under Schedule 12 include: restaurant and catering services tourist accommodation passenger transport services together with passengers accompanying baggage within the Republic with metropolitan, interstate and rural taxis passenger transport services within the Republic with tourist, excursion and interstate buses Silviya Ivanova T: Polyna Kouvarou Τ: E: Irene Lagou T: Michael Grekas T: George Gregoriou T: E: Kyriaki Voutouri T: E: Ephie Christodoulides Τ: E: Emily Georgiou T: E: Phanos Georgiou T: E: Iacovos Kefalas

2 3. Any goods or services falling within the reduced VAT rates of 5% and 0% (included in Schedules 5 and 6 of the Cyprus VAT Legislation respectively) will remain unaffected by the announced increases. 4. All taxable persons who are affected by the change in the standard VAT rate are obliged to undertake a physical stock count of their inventories by the close of business on 12 January Please note that, if the company is using an electronic stock taking system, a physical stock take does not need to be carried out. Τ: Alexandros Keravnos Τ: E: Andreas Andreou Τ: E: 5. The stock taking should include both quantities and values. 6. The final stock take report should be kept as part of the business records for a period of 6 years. As per the VAT Authorities, the purpose of performing a stock take is to prevent situations where invoices for the sales of goods taking place following the increase of the VAT rate are moved back to dates before the increase, thus applying the old rather than the new rate. 7. Credit Notes Question: If credit notes issued after 13 January 2014 relate to the adjustment of invoices which were initially issued before 13 January 2014, which VAT rate should be applied to those credit notes? Answer: The rate to be applied is the VAT rate which was applicable at the time of supply of the goods or services. If a VAT invoice was issued before the supply of goods or services, the VAT rate that was applicable at the time of issuing the invoice should be applied. Therefore, the time when a credit note is issued does not always determine the applicable VAT rate; reference must also be made to the time of supply of the relevant goods and services. 8. Contracts / agreements effective prior to 13 January 2014 (e.g. for the construction of buildings) Where these agreements continue after the increase of the standard rate, only supplies of goods or services made after the effective date will be subject to the increased standard VAT rate of 19%. Where a payment is received after the increase of the standard rate and that payment is in connection to services or goods provided or supplied prior to the effective date, the applicable VAT rate is 18%. If the terms of contracts / agreements, which have been signed prior to the increase of the standard rate of VAT, expressly provide that the applicable VAT rate of 18% will remain the same in the case of any increase to the VAT rate, the building constructor bears the obligation to account for output VAT using the standard VAT rate of 19%. 9. In every situation, you should be taking into consideration the relevant tax points in order to timely account for output VAT with regards to the supply of goods or services. The relevant tax points are summarized below: a) With regards to goods, it is the earliest of: a. Date of delivery of the goods b. Date of issue of an invoice c. Date of receiving a payment

3 b) With regards to single supplies of services, it is the earliest of: a. Date of completion of the services a. Date of issue of an invoice b. Date of receiving a payment c) With regards to continuous supplies of services, it is the earliest of: a. Date of issue of an invoice b. Date of receiving a payment Unsubscribe from all KPMG newsletters and/or alerts Back to top KPMG Limited, 14 Esperidon Street, 1087, Nicosia, Cyprus 2013 KPMG Limited, a Cyprus limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

4 Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 99 Δεκέμβρης 2013 Επικείμενες αυξήσεις Κανονικού και Μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α Χάρης Χαραλάμπους Τ: , E: Μιχάλης Χάλιος Τ: , E: Αντώνης Άσσος T: , E: Ανδρέας Χαραλάμπους Τ: , E: Μαρία Αναγιωτού T: E: Σύλβια Ιβάνοβα Τ: , E: Σκοπός του παρόντος Ενημερωτικού Εντύπου ΦΠΑ είναι η παροχή σημαντικών διευκρινίσεων σε ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την επικείμενη αύξηση του: 1. Κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 18% σε 19% στις 13 Ιανουαρίου Μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 9% στις 13 Ιανουαρίου 2014 Συγκεκριμένα: 1.Από τις 13 Ιανουαρίου 2014, ο Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ θα αυξηθεί από 18% σε 19%. 2.Από τις 13 Ιανουάριου 2014, ο Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 8% που επιβάλετε σε όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Δωδέκατο Παράρτημα της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας, θα αυξηθεί σε 9%. Οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν στο Δωδέκατο Παράρτημα περιλαμβάνουν: μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί Πολύνα Κούβαρου Τ: , E: Ειρήνη Λαγού T: , E: Γιώργος Γρηγορίου T: , E: Κυριακή Βουτουρή T: , E: Εφη Χριστοδουλίδου Τ: , E: Φάνος Γεωργίου T: , E: Έμιλυ Γεωργίου T: , E: Ιάκωβος Κεφάλας Τ: , E: Αλέξανδρος Κεραυνός Τ: , E: Ανδρέας Ανδρέου Τ: , E: υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης

5 διαμονή σε ξενοδοχεία. 3.Οποιεσδήποτε συναλλαγές (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) που εμπίπτουν στον Μειωμένο συντελεστή του 5% και 0% (που περιλαμβάνονται στο Πέμπτο και Έκτο Παράρτημα της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας αντίστοιχα) θα παραμείνουν ανεπηρέαστες από τις εξαγγελθείσες επικείμενες αυξήσεις. 4.Όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που επηρεάζονται από την αλλαγή του Κανονικού συντελεστή ΦΠΑ είναι υποχρεωμένα, μέχρι το κλείσιμο των εργασιών τους στις 12 Ιανουαρίου 2014, να προβούν σε φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων τους. Σημειώστε ότι, εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό (online) σύστημα καταμέτρησης, τότε δε χρειάζεται να προβεί σε φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων. 5.Η καταμέτρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ποσότητα όσο και την αξία των αποθεμάτων. 6.Η τελική κατάσταση καταμέτρησης αποθεμάτων θα πρέπει να κρατείται ως μέρος των βιβλίων και αρχείων της επιχείρησης για περίοδο 6 ετών. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ΦΠΑ, σκοπός της καταμέτρησης αποθεμάτων είναι να αποτρέψει περιπτώσεις όπου τιμολόγια για την πώληση αγαθών που λαμβάνουν χώρα μετά την αλλαγή του συντελεστή εκδίδονται με ημερομηνία προγενέστερη της αλλαγής και έτσι να επιβάλλεται ο προηγούμενος και όχι ο νέος συντελεστής. 7.Πιστωτικές Σημειώσεις Ερώτηση: Εάν πιστωτικές σημειώσεις που εκδοθήκαν μετά τις 13 Ιανουαρίου 2014 αφορούν διόρθωση τιμολογίων που είχαν εκδοθεί πριν από τις 13 Ιανουαρίου 2014, ποιος συντελεστής ΦΠΑ πρέπει να επιβληθεί; Απάντηση: Ο συντελεστής που πρέπει να επιβληθεί είναι ο συντελεστής ΦΠΑ που ίσχυε κατά το χρόνο της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών. Εάν ένα τιμολόγιο για σκοπούς ΦΠΑ είχε εκδοθεί πριν τη παράδοση αγαθών ή τη παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να επιβληθεί ο συντελεστής ΦΠΑ που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου. Αν η πιστωτική σημείωση εκδίδεται προς εμπορευόμενο που εμπλέκεται σε φορολογητέες συναλλαγές με ακέραιο το δικαίωμα διεκδίκησης του προκύπτοντος ΦΠΑ εισροών, μπορεί να επιλεχτεί η επιβολή του νέου συντελεστή ΦΠΑ βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 55 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. 8.Συμβάσεις / συμφωνίες με ημερομηνία ισχύς πριν τις 13 Ιανουαρίου 2014 (π.χ. κατασκευή κτιρίων) Σε περίπτωση που οι συμφωνίες συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κανονικού συντελεστή, μόνο οι παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα υπόκεινται στο νέο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%. Εάν πληρωμή εισπράττεται μετά την αύξηση του κανονικού συντελεστή αλλά αφορά υπηρεσίες ή αγαθά που είχαν παραδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι 18%.

6 Αν οι όροι των συμβάσεων / συμφωνιών, που έχουν υπογραφεί πριν από τις 13/01/2014, προβλέπουν ρητά ότι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ 18% θα παραμείνει ο ίδιος ακόμη και αυξηθεί μελλοντικά, ο παροχέας των αγαθών/υπηρεσιών υποχρεούται να αποδώσει ΦΠΑ 19%, ανεξάρτητα από το ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλλει 18% ΦΠΑ, όπως προσυμφωνήθηκε στη σύμβαση. 9. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το φορολογικό σημείο ώστε να αποδίδετε έγκαιρα ο ΦΠΑ επί των εκροών σε σχέση με την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Τα φορολογικά σημεία συνοψίζονται πιο κάτω: (α) Παράδοση αγαθών. Το νωρίτερο από: α. ημερομηνία παράδοσης αγαθών β. ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου γ. ημερομηνία λήψης πληρωμής (β) Παροχή υπηρεσιών. Το νωρίτερο από: α. ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών β. ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου γ. ημερομηνία λήψης πληρωμής (γ) Παροχή συνεχιζόμενων υπηρεσιών. Το νωρίτερο από: α. ημερομηνία λήψης πληρωμής β. ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου Unsubscribe from all KPMG newsletters and/or alerts Back to top KPMG Limited, 14 Esperidon Street, 1087, Nicosia, Cyprus 2013 KPMG Limited, a Cyprus limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011

Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011 Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011 For further clarifications you can contact the following KPMG VAT experts: Harry Charalambous Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Michael Halios Τ: 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 NEWSLETTER ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS * ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ:

Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: (ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΚΟ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πολιτικές δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ: -Για το 2015 συμπληρωματικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα