ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΗ: ΕΡΓΟ:.Κ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΚΙΝΑΣ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 Σελίδα.. ΗΜ - 1 Α.Τ. ΗΜ 001 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΣΩΛ.0011 Χαλκοσωλήνας εύκαµπτος διαµέτρου 18*2 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Xαλκοσωλήνας µαλακός εύκαµπτος µονοκόµµατος σε µήκη 100 & 50 m πάχους τοιχώµατος 2mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια και υλικά στερεώσεως καθώς και τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης, δηλαδή χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενδ. Τύπου TALOS CUSMART. ΠΣΚ.Υ.0011 Εξωτ. ιαµέτρου 18 mm, πάχους 2,00 mm Τιµή ενός m ευρώ 5,99 (Ολογράφως): πέντε και εννενήντα εννέα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 002 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΣΩΛ.0012 Χαλκοσωλήνας εύκαµπτος διαµέτρου 26*3 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Xαλκοσωλήνας µαλακός εύκαµπτος µονοκόµµατος σε µήκη 25 & 50 m πάχους τοιχώµατος 3 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια και υλικά στερεώσεως καθώς και τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης, δηλαδή χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενδ. Τύπου TALOS CUSMART. ΠΣΚ.Υ.0012 Εξωτ. ιαµέτρου 26 mm, πάχους 3,00 mm Τιµή ενός m ευρώ 7,77 (Ολογράφως): επτά και εβδοµήντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 003 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΣΩΛ.0013 Χαλκοσωλήνας εύκαµπτος διαµέτρου 32*3 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Xαλκοσωλήνας µαλακός εύκαµπτος µονοκόµµατος σε µήκη 25 & 50 m πάχους τοιχώµατος 3 mm, µε όλα τα ειδικά τεµάχια και υλικά στερεώσεως καθώς και τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης, δηλαδή τοποθετηµένος χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενδ. Τύπου TALOS CUSMART. ΠΣΚ.Υ.0013 Εξωτ. ιαµέτρου 32 mm, πάχους 3,00 mm Τιµή ενός m ευρώ 10,47 (Ολογράφως): δέκα και σαράντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 004 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.001 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm,ολικής διατοµής µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ΠΣΚ.Υ.KP.001 ιαµέτρου 1/2 ins Τιµή ενός τεµ 14,07 (Ολογράφως): δέκα τέσσερα και επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 005 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.002 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm,ολικής διατοµής, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

3 Σελίδα.. ΗΜ - 2 ΠΣΚ.Υ.KP.002 ιαµέτρου 3/4 ins Τιµή ενός τεµ 15,67 (Ολογράφως): δέκα πέντε και εξήντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 006 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.011 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) γωνιακή ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2*1/2 ins Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) γωνιακή ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.011 ιαµέτρου 1/2 *1/2 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 14,38 (Ολογράφως): δέκα τέσσερα και τριάντα οκτώ λεπτά Α.Τ. ΗΜ 007 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.025 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε ελατήριο διαµέτρου 3/4 ins Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, µε ελατήριο πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, ολικής διατοµής, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ΠΣΚ.Υ.ΚΡ.025 ιαµέτρου 3/4 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 32,26 (Ολογράφως): τριάντα δύο και είκοσι έξι λεπτά

4 Σελίδα.. ΗΜ - 3 Α.Τ. ΗΜ 008 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΣΥΛ.005 Ορειχάλκινος συλλέκτης διανοµής 1" ( 5 αναχωρήσεων 1/2" ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ορειχάλκινος συλλέκτης διανοµής, διαµέτρου 1", µε 5 επιµέρους αναχωρήσεις, διαµέτρου 1/2" εκάστη, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm,πλήρως εγκατεστηµένος µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ΠΣΚ.Υ.ΣΥΛ.005 ιαµέτρου 1 ins 5 αναχωρήσεων 1/2" εκάστη Τιµή ενός τεµ ευρώ 15,67 (Ολογράφως): δέκα πέντε και εξήντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 009 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΣΥΛ.021 Μεταλλικό ερµάριο συλλεκτών 500 Χ 450 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μεταλλικό ερµάριο κατάλληλο για εντοιχιζόµενη, ηµιεντοιχιζόµενη ή επίτοιχη τοποθέτηση, διαστάσεων 500 Χ 450 mm, για την τοποθέτηση των συλλεκτών ύδρευσης, σε τρείς σειρές, µε µεταλλικό κλείστρο ( καπάκι ) που στερεώνεται στο κυρίως σώµα µε δύο ή περισσότερους κοχλίες, πλήρως εγκατεστηµένο µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ΠΣΚ.Υ.ΣΥΛ.021 Τιµή ενός τεµ ευρώ 45,05 (Ολογράφως): σαράντα πέντε και πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 010 Άρθρο ΑΤΗΕ Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετηµένος σε νιπτήρα ιαµέτρου 1/2 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 49,61 (Ολογράφως): σαράντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 011 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.003 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος κατάλληλος για νιπτήρα ΑΜΕΑ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, κατάλληλος για την τοποθέτηση επί νιπτήρα κατάλληλου για χρήση ΑΜΕΑ, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.003 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος κατάλληλος για νιπτήρα ΑΜΕΑ, διαµέτρου 1/2 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 80,83 (Ολογράφως): ογδόντα και ογδόντα τρία λεπτά Α.Τ. ΗΜ 012 Άρθρο ΑΤΗΕ 8072Ν Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως

5 Σελίδα.. ΗΜ - 4 (1 kg) 8072Ν Τιµή ενός kg 1,41 (Ολογράφως): ένα και σαράντα ένα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 013 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΜΕ.ΚΑ.001 Απλές σιδηρές κατασκευές Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ % Απλές σιδηρές κατασκευές. Για 1kg βάρους τοποθετηµένων απλών σιδηρών κατασκευών από µορφοσίδηρο ή χαλυβδόφυλλα, που δεν απαιτούν ειδική µηχανουργική κατεργασία, µε τη δαπάνη ελαιοχρωµατισµού. (1 kg) ΠΣΚ.ΜΕ.ΚΑ.001 Τιµή ενός kg 5,85 (Ολογράφως): πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 014 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.Υ.ΦΡΕ.001 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης 30Χ40 εκ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο διέλευσης υπόγειων δικτύων, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 30 Χ 40 Χ 40 εκ. δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ηµιβραχώδες κατά ποσοστό 90% και βραχώδες κατά ποσοστό 10%, τοποθέτηση στον πυθµένα και τα πλευρικά τοιχώµατα δοµικού µονού πλέγµατος St IV Τ196, διάστρωση του πυθµένα µε σκυρόδεµα 225 Kgr τσιµέντου και πάχους κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων από σκυρόδεµα 225 Kgr, µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό των απολήξεων των υπόγειων σωλήνων εκ PVC,που καταλήγουν ή αναχωρούν από το φρεάτιο, πάχους 10 εκ., εξαγωγή και αποκοµιδή των προιόντων εκσκαφών και των άχρηστων υλικών. ΠΣΚ.Υ.ΦΡΕ.001 Τιµή ενός τεµ ευρώ 69,51 (Ολογράφως): εξήντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά

6 Σελίδα.. ΗΜ - 5 Α.Τ. ΗΜ 015 Άρθρο ΑΤΗΕ 8042Ν.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. ιαµέτρου 40 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθε τηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 8042Ν.1.3 κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαµέτρου 40 mm Τιµή ενός m ευρώ 13,48 (Ολογράφως): δέκα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά Α.Τ. ΗΜ 016 Άρθρο ΑΤΗΕ 8042Ν.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. ιαµέτρου 50 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθε τηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 8042Ν.1.4 κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαµέτρου 50 mm Τιµή ενός m ευρώ 14,21 (Ολογράφως): δέκα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 017 Άρθρο ΑΤΗΕ 8042Ν.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 75 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθε τηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 8042Ν.1.5 κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαµέτρου 75 mm Τιµή ενός m ευρώ 17,40 (Ολογράφως): δέκα επτά και σαράντα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 018 Άρθρο ΑΤΗΕ 8042Ν.2.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 4 atm και διαµέτρου 100 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 8042Ν.2.1 κατά ΕΛΟΤ 686/Β και διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός m ευρώ 21,94 (Ολογράφως): είκοσι ένα και εννενήντα τέσσερα λεπτά

7 Σελίδα.. ΗΜ - 6 Α.Τ. ΗΜ 019 Άρθρο ΑΤΗΕ 8042Ν.1.8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. ιαµέτρου 125 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθε τηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 8042Ν.1.8 κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαµέτρου 125 mm Τιµή ενός m ευρώ 24,45 (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 020 Άρθρο ΑΤΗΕ Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του Τιµή ενός τεµ ευρώ 182,75 (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα δύο και εβδοµήντα πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 021 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.001 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΕΑ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, κατάλληλη για ΑΜΕΑ, πλήρης µε το δοχείο πλύσεως και τις χειρολαβές, δηλαδή λεκάνη - δοχείο πλύσεως και χειρολαβές και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.001 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΕΑ Τιµή ενός τεµ ευρώ 243,95 (Ολογράφως): διακόσια σαράντα τρία και ενενήντα πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 022 Άρθρο ΑΤΗΕ Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως χρώµατος λευκού Τιµή ενός τεµ ευρώ 19,99 (Ολογράφως): δέκα εννέα και ενενήντα εννέα λεπτά (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά Α.Τ. ΗΜ 023 Άρθρο ΑΤΗΕ Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

8 Σελίδα.. ΗΜ πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm Τιµή ενός τεµ ευρώ 13,65 (Ολογράφως): δέκα τρία και εξήντα πέντε λεπτά Α.Τ. ΗΜ 024 Άρθρο ΑΤΗΕ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία ιαστ. 42 Χ 56 cm Τιµή ενός τεµ ευρώ 147,77 (Ολογράφως): εκατόν σαράντα επτά και εβδοµήντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 025 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.002 Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ, πλήρης µε τα στηρίγµατα, βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία ΠΣΚ.ΑΜΕΑ.002 Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ Τιµή ενός τεµ ευρώ 134,57 (Ολογράφως): εκατόν τριάντα τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 026 Άρθρο ΑΤΗΕ Ν Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Ν ιαστάσεων 36 Χ 48 cm Τιµή ενός τεµ ευρώ 26,22 (Ολογράφως): είκοσι έξι και είκοσι δύο λεπτά Α.Τ. ΗΜ 027 Άρθρο ΑΤΗΕ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης µήκους 0,60 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως πορσελάνης µήκους 0,60 cm Τιµή ενός τεµ ευρώ 17,27 (Ολογράφως): δέκα επτά και είκοσι επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 028 Άρθρο ΑΤΗΕ Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς

9 Σελίδα.. ΗΜ - 8 σκάφης διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm µήκους 1,20 m Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία µιάς σκάφης ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,20 m Τιµή ενός τεµ ευρώ 153,40 (Ολογράφως): εκατόν πενήντα τρία και σαράντα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 029 Άρθρο ΑΤΗΕ 8046Ν.1Ν Σιφώνι δαπέδου από πολυπροπυλαίνιο µε εσχάρα ανοξείδωτη Φ100 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Σιφώνι δαπέδου από πολυπροπυλαίνιο µε 5 εξόδους,οι οποίες έχουν κατάλληλη διαµόρ φωση γιά την σύνδεση των εισερχόµενων-εξερχόµενων σωλήνων µε ειδικού τύπου συναρ µογή, µε εσχάρα ανοξείδωτη διαµέτρου 100 mm, εντός ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος (κολυµπητό), πλήρως τοποθετηµένο 8046Ν.1N Τιµή ενός τεµ 30,00 (Ολογράφως): τριάντα Α.Τ. ΗΜ 030 Άρθρο ΑΤΗΕ 8050Ν.1 Ακροστόµιο ή σωληνοστόµιο καθαρισµού από PVC Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% Ακροστόµιο ή σωληνοστόµιο καθαρισµού από PVC, ευθύγραµµο ή γωνιακό πλήρως τοποθετηµένο στον σωλήνα του δικτύου αποχέτευσης. 8050Ν.1 ιαµέτρου 100 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 21,56 (Ολογράφως): είκοσι ένα και πενήντα έξι λεπτά Α.Τ. ΗΜ 031 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΦΡΕ.003 Φρεάτιο δικτύων αποχέτευσης 30Χ40 εκ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο διέλευσης υπόγειων δικτύων, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 30 εκ. Χ 40 εκ. και βάθος έως 0,50 εκ., δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ηµιβραχώδες κατά ποσοστό 90% και βραχώδες κατά ποσοστό 10%, τοποθέτηση στον πυθµένα και τα πλευρικά τοιχώ µατα δοµικού µονού πλέγµατος St IV Τ196, διάστρωση του πυθµένα µε σκυρόδεµα 225 Kgr τσιµέντου και πάχους 10 εκ.,κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων από σκυρόδεµα 225 Kgr, µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό των απολήξεων των υπόγειων σωλήνων εκ PVC,που καταλήγουν ή αναχωρούν από το φρεάτιο, πάχους 10 εκ., εξαγωγή και αποκοµιδή των προιόντων εκσκαφών και των άχρηστων υλικών. ΠΣΚ.ΑΠ.ΦΡΕ.003 Τιµή ενός τεµ ευρώ 70,00 (Ολογράφως): εβδοµήντα Α.Τ. ΗΜ 032 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΦΡΕ.004 Φρεάτιο δικτύων αποχέτευσης 40Χ50 εκ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο διέλευσης υπόγειων δικτύων, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 40 εκ. Χ 50 εκ. και

10 Σελίδα.. ΗΜ - 9 βάθος έως 0,70 εκ., δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ηµιβραχώδες κατά ποσοστό 90% και βραχώδες κατά ποσοστό 10%, τοποθέτηση στον πυθµένα και τα πλευρικά τοιχώ µατα δοµικού µονού πλέγµατος St IV Τ196, διάστρωση του πυθµένα µε σκυρόδεµα 225 Kgr τσιµέντου και πάχους 10 εκ.,κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων από σκυρόδεµα 225 Kgr, µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό των απολήξεων των υπόγειων σωλήνων εκ PVC,που καταλήγουν ή αναχωρούν από το φρεάτιο, πάχους 10 εκ., εξαγωγή και αποκοµιδή των προιόντων εκσκαφών και των άχρηστων υλικών. ΠΣΚ.ΑΠ.ΦΡΕ.004 Τιµή ενός τεµ ευρώ 100,00 (Ολογράφως): εκατόν Α.Τ. ΗΜ 033 Άρθρο ΑΤΗΕ 8045Ν.01Ν Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου έως 160 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100% Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος 8045Ν.01N ιαµέτρου έως 16 cm Τιµή ενός τεµ ευρώ 33,58 (Ολογράφως): τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά Α.Τ. ΗΜ 034 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.001 Εξαεριστήρας Inline Q = 250m3/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εξαεριστήρας inline µέγιστης ποσότητας αέρα Qmax = 250 m3/h ενδ. Τύπου S&P TD 250/100-T ον. ιαµέτρου 100mm µε µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης 1-30 min. δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο αεραγωγών και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδoση σε λειτουργία, ανηγµένων στην τιµή µονάδας. ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.001 Τιµή ενός τεµ 80,00 (Ολογράφως): ογδόντα Α.Τ. ΗΜ 035 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.002 Εξαεριστήρας Inline Q = 350m3/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εξαεριστήρας inline µέγιστης ποσότητας αέρα Qmax = 350 m3/h ενδ. Τύπου S&P TD 350/125-T ον. ιαµέτρου 125mm µε µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης 1-30 min. δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο αεραγωγών και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδoση σε λειτουργία, ανηγµένων στην τιµή µονάδας. ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.002 Τιµή ενός τεµ 80,00 (Ολογράφως): ογδόντα Α.Τ. ΗΜ 036 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.003 Αεροβαλβίδα διαµέτρου 80 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Λευκή µεταλλική αεροβαλβίδα µε λαιµό προσαρµογής ενδ. Τύπου VMEV - 80 διαµέτρου 80mm δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο αεραγωγών

11 Σελίδα.. ΗΜ - 10 µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδoση σε λειτουργία, ανηγµένων στην τιµή µονάδας. ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.003 Τιµή ενός τεµ 6,00 (Ολογράφως): έξι Α.Τ. ΗΜ 037 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.004 Αεροβαλβίδα διαµέτρου 100 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Λευκή µεταλλική αεροβαλβίδα µε λαιµό προσαρµογής ενδ. Τύπου VMEV διαµέτρου 100mm δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο αεραγωγών µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδoση σε λειτουργία, ανηγµένων στην τιµή µονάδας. ΠΣΚ.ΑΠ.ΕΞΑΕΡ.003 Τιµή ενός τεµ 6,00 (Ολογράφως): έξι Α.Τ. ΗΜ 038 Άρθρο ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg Τιµή ενός τεµ ευρώ 31,68 (Ολογράφως): τριάντα ένα και εξήντα οκτώ λεπτά

12 Σελίδα.. ΗΜ - 11 Α.Τ. ΗΜ 039 Άρθρο ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6 kg Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg Τιµή ενός τεµ ευρώ 54,50 (Ολογράφως): πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 040 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΠΥΡ. Ι.001 Πινακίδα σήµανσης 21Χ21 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πινακίδα σήµανσης ( διάσωσης διαφυγής και πυροσβεστικών µέσων ) επί φύλλου διαφανούς PVC πάχους 0,75 mm διαστάσεων 21 Χ 21 cm, πλήρως τοποθετηµένη, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. ΠΣΚ.ΠΥΡ. Ι.001 Τιµή ενός τεµ 12,48 (Ολογράφως): δώδεκα και σαράντα οκτώ λεπτά Α.Τ. ΗΜ 041 Άρθρο ΑΤΗΕ ΠΣΚ.ΠΥΡ. Ι.003 Πυροσβεστική φωλεά απλού υδροδοτικού δικτύου επίτοιχη ή χωνευτή Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πυροσβεστική φωλεά απλού υδροδοτικού δικτύου επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού µε σωλήνα εκ πολυαιθυλενίου µήκους 15 m περιλελιγµένος σε στροφείο. Το ερµάριο της φωλεάς θα είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα DKP απλή και θα έχει βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή σε θερµοκρασία 180 οc, µε χρώµα κόκκινο ( RAL 3000 ). ηλ. φωλεά πλήρης µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. ΠΣΚ.ΠΥΡ. Ι.003 Τιµή ενός τεµ 90,00 (Ολογράφως): εννενήντα

13 Σελίδα.. ΗΜ - 12 Α.Τ. ΗΜ 042 Άρθρο ΑΤΗΕ Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώµατος 0,90 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,90 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ιαµέτρου 22 mm Τιµή ενός m ευρώ 10,27 (Ολογράφως): δέκα και είκοσι επτά λεπτά Α.Τ. ΗΜ 043 Άρθρο ΑΤΗΕ Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώµατος 0,90 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,90 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ιαµέτρου 28 mm Τιµή ενός m ευρώ 12,46 (Ολογράφως): δώδεκα και σαράντα έξι λεπτά Α.Τ. ΗΜ 044 Άρθρο ΑΤΗΕ Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ιαµέτρου 35 mm Τιµή ενός m ευρώ 16,21 (Ολογράφως): δέκα έξι και είκοσι ένα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 045 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΣΤ Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 26"X12" Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγµα, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία ΚΛ.ΣΤ ιαστάσεων 26 Χ 12 ins Τιµή ενός τεµ 50,46 (Ολογράφως): πενήντα και σαράντα έξι λεπτά Α.Τ. ΗΜ 046 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΣΤ Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 12"X12" Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία

14 Σελίδα.. ΗΜ - 13 τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία ΚΛ.ΣΤ ιαστάσεων 12 Χ 12 ins Τιµή ενός τεµ 58,71 (Ολογράφως): πενήντα οκτώ και εβδοµήντα ένα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 047 Άρθρο ΑΤΗΕ Ν01 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, ονοµ. διαµ. Έως 4 ins ή 102 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία N01 Ονοµ. διαµ. Έως 4 ins ή 102 mm Τιµή ενός m Ευρώ 7,46 (Ολογράφως): επτά και σαράντα έξι λεπτά Α.Τ. ΗΜ 048 Άρθρο ΑΤΗΕ Ν02 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνω ση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, ονοµ. διαµ. 5 ins ή 127 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία N02 Ονοµ. διαµ. 5 ins ή 127 mm Τιµή ενός m Ευρώ 7,99 (Ολογράφως): επτά και ενενήντα εννέα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 049 Άρθρο ΑΤΗΕ Ν05 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, ονοµ. διαµ. 6,4 ins ή 160 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία N05 Ονοµ. διαµ. 6,4 ins ή 160 mm Τιµή ενός m Ευρώ 9,56 (Ολογράφως): εννιά και πενήντα έξι λεπτά Α.Τ. ΗΜ 050 Άρθρο ΑΤΗΕ Ν14 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, ονοµ. διαµ. 12,4 ins ή 315 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ %

15 Σελίδα.. ΗΜ - 14 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία N14 Ονοµ. διαµ. 12,4 ins ή 315 mm Τιµή ενός m Ευρώ 17,60 (Ολογράφως): δέκα επτά και εξήντα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 051 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.003 Εξωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 22,40 / 25,0 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εξωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 380 V, τύπου αντλίας θερµότητας ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 22,40 / 25,0 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της λειτουργούσα µε ψυκτικό υγρό R410A. Όλα τα µηχανικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά µέρη της µονάδος θα βρίσκονται εντός ενισχυµένου περιβλήµατος κατασκευασµένου από χαλυβδοελάσµατα βαµµένα µε ειδική συνθετική βαφή φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη της µονάδος θα γίνεται µέσω ειδικών αφαιρούµενων καλυµµάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. Η µονάδα θα διαθέτει ερµητικού DC τύπου σπειροειδείς συµπιεστές (scroll) υψηλού βαθµού απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής. Οι συµπιεστές θα είναι υψηλής πίεσης (High pressure DC scroll compressors) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόµη και στα πιο δύσκολα σηµεία (έδρανο στην κεφαλή του συµπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους. Ο ένας από τους συµπιεστές της µονάδας θα καθοδηγείται µέσω συστήµατος Inverter ώστε να ρυθµίζονται τα βήµατα λειτουργίας του, ενώ οι υπόλοιποι θα λειτουργούν µε ON - OFF CONTROL. Ο συµπιεστής Inverter θα ρυθµίζει συνεχώς τις στροφές του µεταβάλλοντας τη συχνότητα και τη τάση λειτουργίας του. Λόγω της συνεχούς µεταβολής συχνότητας και τάσης τα τυλίγµατα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασµένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ειδικό έλασµα συγκράτησης των ελατηρίων του συµπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Η συχνότητα θα µεταβάλλεται από 30 έως 115Hz σε απεριόριστα βήµατα λειτουργίας, εξασφαλίζοντας γραµµικό έλεγχο της λειτουργίας του συµπιεστή. Οι συµπιεστές θα διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συµπύκνωσης του λαδιού σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρες µεταβαλλόµενων στροφών που µπορούν να αντιµετωπίσουν εξωτερική στατική πίεση 60Pa. Η µεταβολή των στροφών θα είναι συνεχής µέσω DC inverter κινητήρα ανεµιστήρα. Ο έλεγχος των στροφών θα βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του ψυκτικού µέσου, εξασφαλίζοντας σωστή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόµη και κάτω από ακραίες θερµοκρασίες. Ο ανεµιστήρας θα φέρει 2 πτερύγια και θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό υλικό (Mica polypropylene),το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασµούς και λόγω της ειδικά επεξεργασµένης επιφάνειας του,αποτρέπει τη δηµιουργία τυρβώδους ροής µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου. Η στάθµη θορύβου των µονάδων θα κυµαίνεται από Db(A) για µεγέθη από 5-10 Hp και Db(A) για µεγέθη από Hp, εξαρτώµενη από τις στροφές του συµπιεστή Inverter, τη λειτουργία του συµπιεστή ΟΝ-ΟFF και τις στροφές του κάθε ανεµιστήρα. Ο εναλλάκτης θερµότητας της µονάδος θα είναι κατασκευασµένος από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής του. Οι µονάδες εν γένει θα είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλο εύρος λειτουργίας και ιδιαίτερα µικρή πτώση απόδοσης της µονάδος σε ακραίες εξωτερικές θερµοκρασίες, τόσο σε λειτουργία θέρµανσης όσο και σε λειτουργία ψύξης.h διαδικασία απόψυξης θα βασίζεται σε ειδικό πρόγραµµα το οποίο λαµβάνει υπόψη του, το χρόνο λειτουργίας της µονάδος και τη διαφορά µεταξύ εξωτερικής θερµοκρασίας (περιβάλλον) και της θερµοκρασίας εξάτµισης στον εναλλάκτη της µονάδας. Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο συµπιεστής Inverter θα λειτουργεί στο µέγιστο των στροφών του (115Ηz), για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας.η λειτουργία Defrost δεν

16 Σελίδα.. ΗΜ - 15 θα διαρκεί ποτέ πάνω από 10 λεπτά. H µονάδα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8-100%, ώστε ακόµη και µια µικρή εσωτερική µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα χωρίς συνεχή ON-OFF του συµπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωµα του στοιχείου, όσο και τη γρήγορη φθορά του συµπιεστή. Η µονάδα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, θερµικό προστασίας συµπιεστή, θερµικό προστασίας ανεµιστήρα, προστασία έναντι υπερεντάσεως για το Inverter, τηκτές ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3min έναντι συχνών εκκινήσεων κλπ. Επίσης να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστηµα παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.003 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 22,40 / 25,0 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 3600 (Ολογράφως): τρείς χιλιάδες εξακόσια Α.Τ. ΗΜ 052 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.004 Εξωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 28,0 / 31,5 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εξωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 380 V, τύπου αντλίας θερµότητας ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 28,00 / 31,5 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της λειτουργούσα µε ψυκτικό υγρό R410A. Όλα τα µηχανικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά µέρη της µονάδος θα βρίσκονται εντός ενισχυµένου περιβλήµατος κατασκευασµένου από χαλυβδοελάσµατα βαµµένα µε ειδική συνθετική βαφή φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη της µονάδος θαγίνεται µέσω ειδικών αφαιρούµενων καλυµµάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. Η µονάδα θα διαθέτει ερµητικού DC τύπου σπειροειδείς συµπιεστές (scroll) υψηλού βαθµού απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής. Οι συµπιεστές θα είναι υψηλής πίεσης (High pressure DC scroll compressors) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόµη και στα πιο δύσκολα σηµεία(έδρανο στην κεφαλή του συµπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους. Ο ένας από τους συµπιεστές της µονάδας θα καθοδηγείται µέσω συστήµατος Inverter ώστε να ρυθµίζονται τα βήµατα λειτουργίας του, ενώ οι υπόλοιποι θα λειτουργούν µε ON - OFF CONTROL. Ο συµπιεστής Inverter θα ρυθµίζει συνεχώς τις στροφές του µεταβάλλοντας τη συχνότητα και τη τάση λειτουργίας του. Λόγω της συνεχούς µεταβολής συχνότητας και τάσης τα τυλίγµατα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασµένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ειδικό έλασµα συγκράτησης των ελατηρίων του συµπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Η συχνότητα θα µεταβάλλεται από 30 έως 115Hz σε απεριόριστα βήµατα λειτουργίας, εξασφαλίζοντας γραµµικό έλεγχο της λειτουργίας του συµπιεστή. Οι συµπιεστές θα διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συµπύκνωσης του λαδιού σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρες µεταβαλλόµενων στροφών που µπορούν να αντιµετωπίσουν εξωτερική στατική πίεση 60Pa. Η µεταβολή των στροφών θα είναι συνεχής µέσω DC inverter κινητήρα ανεµιστήρα. Ο έλεγχος των στροφών θα βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του ψυκτικού µέσου, εξασφαλίζοντας σωστή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόµη και κάτω από ακραίες θερµοκρασίες. Ο ανεµιστήρας θα φέρει 2 πτερύγια και θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό υλικό (Mica polypropylene),το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασµούς και λόγω της ειδικά επεξεργασµένης επιφάνειας του,αποτρέπει τη δηµιουργία τυρβώδους ροής µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου. Η στάθµη θορύβου των µονάδων θα κυµαίνεται από Db(A) για µεγέθη από 5-10 Hp και Db(A) για µεγέθη από Hp, εξαρτώµενη από τις στροφές του συµπιεστή Inverter, τη λειτουργία του συµπιεστή ΟΝ-ΟFF και τις στροφές του κάθε ανεµιστήρα. Ο εναλλάκτης θερµότητας της µονάδος θα είναι κατασκευασµένος από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής του. Οι µονάδες εν γένει θα είναι κατασκευασµένες έτσι

17 Σελίδα.. ΗΜ - 16 ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλο εύρος λειτουργίας και ιδιαίτερα µικρή πτώση απόδοσης της µονάδος σε ακραίες εξωτερικές θερµοκρασίες, τόσο σε λειτουργία θέρµανσης όσο και σε λειτουργία ψύξης.h διαδικασία απόψυξης θα βασίζεται σε ειδικό πρόγραµµα το οποίο λαµβάνει υπόψη του, το χρόνο λειτουργίας της µονάδος και τη διαφορά µεταξύ εξωτερικής θερµοκρασίας (περιβάλλον) και της θερµοκρασίας εξάτµισης στον εναλλάκτη της µονάδας. Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο συµπιεστής Inverter θα λειτουργεί στο µέγιστο των στροφών του (115Ηz), για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας. Η λειτουργία Defrost δεν θα διαρκεί ποτέ πάνω από 10 λεπτά. H µονάδα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8-100%, ώστε ακόµη και µια µικρή εσωτερική µονάδα να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα χωρίς συνεχή ON-OFF του συµπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωµα του στοιχείου, όσο και τη γρήγορη φθορά του συµπιεστή. Η µονάδα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, θερµικό προστασίας συµπιεστή, θερµικό προστασίας ανεµιστήρα, προστασία έναντι υπερεντάσεως για το Inverter, τηκτές ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3min έναντι συχνών εκκινήσεων κλπ. Επίσης να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστηµα παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.004 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 28,00 / 31,5 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 4.150,00 (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα Α.Τ. ΗΜ 053 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.201 Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 4,50 / 5,00 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 220 V, ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 4,50 / 5,00 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της,έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων και παροχής ισχύος. Η µονάδα θα είναι τύπου δαπέδου. Oι µονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου και απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. Θα είναι κατάλληλοι για την διανοµή του κλιµατισµένου αέρα µέσω δικτύων αεραγωγών. Οι µονάδες θα είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται µέσω microcomputer που λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.201 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 4,50 / 5,00 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 488,00 (Ολογράφως): τετρακόσια ογδόντα οκτώ Α.Τ. ΗΜ 054 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.202 Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 5,60 / 6,30 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ %

18 Σελίδα.. ΗΜ - 17 Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 220 V, ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 5,60 / 6,30 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της,έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων και παροχής ισχύος. Η µονάδα θα είναι τύπου δαπέδου. Oι µονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου και απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. Θα είναι κατάλληλοι για την διανοµή του κλιµατισµένου αέρα µέσω δικτύων αεραγωγών. Οι µονάδες θα είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται µέσω microcomputer που λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.202 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 5,60 / 6,30 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 546,00 (Ολογράφως): πεντακόσια σαράντα έξι Α.Τ. ΗΜ 055 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.203 Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, τύπου δαπέδου ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 220 V, ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της,έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων και παροχής ισχύος. Η µονάδα θα είναι τύπου δαπέδου. Oι µονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου και απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. Θα είναι κατάλληλοι για την διανοµή του κλιµατισµένου αέρα µέσω δικτύων αεραγωγών. Οι µονάδες θα είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται µέσω microcomputer που λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.203 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 615,00 (Ολογράφως): εξακόσια δέκα πέντε Α.Τ. ΗΜ 056 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.105 Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, τύπου

19 Σελίδα.. ΗΜ - 18 κρυφού οροφής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Εσωτερική µονάδα ψυκτικού συγκροτήµατος συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για λειτουργία σε δίκτυο υπό τάση 220 V, ονοµαστικής ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της,έτοιµες για σύνδεση µε τα δίκτυα ψυκτικού µέσου, συµπυκνωµάτων και παροχής ισχύος. Η µονάδα θα είναι τύπου κρυφού οροφής και θα διαθέτει αντλία συµπυκνωµάτων µε µανοµετρικό 50cm. Oι µονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερµότητας, κατασκευασµένο από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής του. Ο ανεµιστήρας των εσωτερικών µονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου και απουσία ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και κραδασµών. Θα είναι κατάλληλοι για την διανοµή του κλιµατισµένου αέρα µέσω δικτύων αεραγωγών. Οι µονάδες θα είναι εξοπλισµένες µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται µέσω microcomputer που λαµβάνει υπόψη του την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (set point), τη θερµοκρασία προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερµοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.105 ψυκτικής / θερµαντικής ικανότητας 7,10 / 8,50 KW Τιµή ενός τεµ Ευρώ 460,00 (Ολογράφως): τετρακόσια εξήντα Α.Τ. ΗΜ 057 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.099 Συλλέκτης διακλάδωσης δικτύου διανοµής συστήµατος κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON ( VRV ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ορειχάλκινος συλλέκτης διακλάδωσης σωλήνων ψυκτικού µέσου σε σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, επαρκώς µονωµένο, κατάλληλο για διανοµή των σωλήνων υγρής και αέριας φάσης εργοστασιακής κατασκευής, αποκλειοµένων των ιδιοκατσκευών. Ήτοι πλήρες εξάρτηµα στον τόπο του έργου πλήρως εγκατεστηµένο µε τα απαιτούµενα υλικά και µικρουλικά. ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΣ.099 Τιµή ενός τεµ Ευρώ 150,00 (Ολογράφως): εκατόν πενήντα Α.Τ. ΗΜ 058 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.000 Ενσύρµατο χειριστήριο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ενσύρµατο χειριστήριο, εξοπλισµένο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων, για τον έλεγχο των εσωτερικών µονάδων συστήµατος σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου FREON µε συσκευές τύπου VRV, τοποθετηµένο επίτοιχα. Περιλαµβάνει τις παρακάτω ενδείξεις : Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα / εξαερισµού. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. Ένδειξη λειτουργίας. Κουµπί εκκίνησης / διακοπής. Κουµπί επιλογής κατάστασης λειτουργίας. Κουµπί επιλογής ταχύτητας ανεµιστήρα. Κουµπί µετακίνησης άνω / κάτω. Κουµπί λειτουργίας εξαερισµού. Κουµπί κίνησης περσίδων.

20 Σελίδα.. ΗΜ - 19 Κουµπί ρύθµισης ώρας. Κουµπί ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη. Κουµπί ελέγχου. Κουµπί RESET. Κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας. Ενδείξεις ελέγχου. Προειδοποίηση δυσλειτουργίας. Ένδειξη ρυθµισµένης θερµοκρασίας. Ένδειξη λειτουργίας - κωδικού προειδοποίησης. Ένδειξη λειτουργίας κεντρικού ελέγχου. Ένδειξη κίνησης περσίδων. Ένδειξη απόψυξης. ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΚΛ.ΒΡΒ.ΕΞ.000 Τιµή ενός τεµ Ευρώ 103,72 (Ολογράφως): εκατόν τρία και εβδοµήντα δύο λεπτά Α.Τ. ΗΜ 059 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΣΩΛ.000 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 1/4 " Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 1/4 " πάχους τοιχώµατος 0,76 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ΚΛ.ΣΩΛ.000 Τιµή ενός m ευρώ 3,00 (Ολογράφως): τρία Α.Τ. ΗΜ 060 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΣΩΛ.001 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 3/8 " Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 3/8 " πάχους τοιχώµατος 0,76 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ΚΛ.ΣΩΛ.001 Τιµή ενός m Euro 4,10 (Ολογράφως): τέσσερα και δέκα λεπτά Α.Τ. ΗΜ 061 Άρθρο ΑΤΗΕ ΚΛ.ΣΩΛ.002 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 1/2 " Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαµέτρου 1/2 " πάχους τοιχώµατος 0,89 mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας και εξαρτήµατα, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ΚΛ.ΣΩΛ.002 Τιµή ενός m Euro5,05 (Ολογράφως): πέντε και πέντε λεπτά

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1. ΥΔΡΕΥΣΗ Άρθρο 1 ΑΤΗΕ Ν9770.2 Ενδοδαπέδιος

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αµαξοστασίου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ε. Νεάπολης ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Προϋπ/σµός : 245.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 28/2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ)

ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ) 1 2 1. Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο: «ημιουργία παρατηρητηρίου αρπακτικών πτηνών στο Λιμνάκαρο και υποδομών ενημέρωσης επισκεπτών στον Αβρακόντε» ΘΕΣΗ: Αβρακόντε ήμου Οροπεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική : 2012Γ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α, Ε δηµοτικών κοινοτήτων.θ., έτους 2016 Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1Προδιαγραφή Συστήματος Κλιματισμού Νέων Γραφείων Νομαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιματισμό ( ψύξη - θέρμανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το...

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017 Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Carrier, πάντα δίπλα σας για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης Έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Υπάρχουν δυο ξεχωριστά αλλά και παράλληλα δίκτυα σ ένα υδραυλικό σύστημα. Το ένα παρέχει νερό για ανθρώπινη χρήση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εργοδότης ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Έργο ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΝΟ) ΣΤΟ Ο.Τ. 335Α ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Θέση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw NXW Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw Η AERMEC συμμορφώνεται με το πρόγραμμα πιστοποίησης της EUROVEνT. Τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα