ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 Τε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α Κα β ά λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕΜ: 4121 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, Μάρτιος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια-φύση εμπορίου Γενικά Στοιχεία για το Εμπόριο Αποτελέσματα του Εμπορίου Διακρίσεις του Εμπορίου Η Εμπορική Διαδικασία Το ηλεκτρονικό εμπόριο Γενικά Στοιχεία Ιστορική Αναδρομή Οι Ηλεκτρονικές Αγορές... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Interchange)... Γενικά Στοιχεία... Α. Τα Τεχνικά Στοιχεία του EDI... Β. Η συμβολή του συστήματος EDI στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το Διαδίκτυο Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο Γενικά Στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα Η Προσβασιμότητα των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Η Ασφάλεια των συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου Οι Διαδικτυακές Πληρωμές Το Ψηφιακό Χρήμα Η Ασφάλεια των Πιστωτικών Καρτών Η Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Επιταγών... ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία σημαντική έρευνα Το ερωτηματολόγιο της έρευνας Ερευνητική μεθοδολογία-περιγραφή του δείγματος και μέθοδος συλλογής στοιχείων Παρουσίαση και ανάλυση των υποθέσεων... ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ... ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας θα επιχειρήσουμε μια βιβλιογραφική επισκόπηση. Πρόκειται για το θεωρητικό σκέλος της έρευνας μας. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε και να προσδιορίσουμε τα βασικότερα σημεία της θεωρίας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη θεωρία από μια οπτική που βασίζεται στους πόρους του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα εξετάσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας που το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δημιουργήσει. Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρουμε τα βασικά σημεία της έννοιας του εμπορίου. Σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε τα βασικά σημεία ενός σημαντικού πεδίου της οικονομικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη ενότητα αναλύουμε την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό να γίνει κατανοητή η βασική κατηγορία του εμπορίου που θα μας απασχολήσει. Στην τρίτη ενότητα εξετάζουμε τη θεωρία του ηλεκτρονικού εμπορίου με βάση τους πόρους που δημιουργούν το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι πόροι εξετάζονται τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική πλευρά. Στην τέταρτη ενότητα του κεφαλαίου εξετάζουμε ζητήματα πληρωμών και επισφάλειας της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου. 4

5 1.1 ΕΝΝΟΙΑ- ΦΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Γ ενικά Στοιχεία για το Εμπόριο. Η έννοια του εμπορίου, απορρέει από την λειτουργία της κυρίαρχης σφαίρας της οικονομίας, της σφαίρας της παραγωγής. Ουσιαστικά, η ανάπτυξη του εμπορίου, οφείλεται στην προσπάθεια, να καταπολεμηθεί το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό πρόβλημα, αναφέρεται στον περιορισμένο αριθμό των παραγωγικών συντελεστών, και κατά συνέπεια των προϊόντων σε σχέση με τις απεριόριστες ανάγκες των ατόμων. Η προσπάθεια να ξεπερασθεί η σχετική έλλειψη των αγαθών, να λυθεί δηλαδή το οικονομικό πρόβλημα, είναι η βάση της οικονομικής δραστηριότητας των ατόμων (Λιανός, 1995). Καθώς το επίπεδο έλλειψης των αγαθών, δεν είναι το ίδιο ανάμεσα στα οικονομικά άτομα (αλλά και στα κράτη), η διεξαγωγή του εμπορίου, είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της έλλειψης αγαθών, και συνεπώς για την βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και των λαών. Η πρώτη αναγκαία συνθήκη διεξαγωγής του εμπορίου, είναι η παρουσία της ζήτησης ενός προϊόντος εκ μέρους των καταναλωτών, και η παρουσία προσφοράς του εκ μέρους των παραγωγών. Η πρώτη ικανή συνθήκη διεξαγωγής του εμπορίου, είναι τα δύο αυτά μέρη (καταναλωτές και παραγωγοί) να μπορούν να έλθουν σε επαφή (φυσική ή τεχνητή), ώστε να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Το κενό αυτό, που αναπτύσσεται ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές διαφόρων προϊόντων, το καλύπτουν οι επαγγελματίες έμποροι. Η δεύτερη ικανή (και εναλλακτική) συνθήκη, είναι να μπορούν να έλθουν σε επαφή, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές του υπό συναλλαγή προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το εμπόριο διεξάγεται από τους παραγωγούς των προϊόντων. Το βασικό στοιχείο είναι, ότι για την ανάπτυξη του εμπορίου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας αγοράς. Όταν δύο μέρη έρχονται σε επαφή, με αποκλειστικό σκοπό την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, μια αγορά δημιουργείται. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι η έννοια της αγοράς δεν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο. Αγορά αποτελεί το κέντρο μιας πόλης, όμως αγορά αποτελεί και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αγορά είναι και ένα εστιατόριο ή μια ηλεκτρονική αγορά που αναπτύσσεται συνήθως μέσω διαδικτύου. (Χαχολιάδης, 1990). 5

6 Αποτελέσματα του Εμπορίου Ο τρόπος με τον οποίο, καθίσταται αποτελεσματική η καταπολέμηση του οικονομικού προβλήματος, βασίζεται στην ταυτόχρονη ικανοποίηση αναγκών των συναλλασσόμενων μερών. Οι πωλητές (είτε έμποροι είτε παραγωγοί), πωλούν τα προϊόντα τους, και οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Οι καταναλωτές, ικανοποιούν τις ανάγκες τους, καταβάλλοντας στους πωλητές το χρηματικό αντίτιμο. Οι πωλητές, με τη εκμετάλλευση του αντιτίμου αυτού, μπορούν να ικανοποιήσουν τις υπόλοιπες ανάγκες τους. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία, είναι ότι μέσω του εμπορίου, καθίσταται δυνατή, η χρήση και η κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαιουχικών συντελεστών, από επιχειρήσεις, νοικοκυριά και κράτη που δεν μπορούν να τα παράγουν. Με άλλα λόγια, το εμπόριο, είναι μια συνεχής ροή, αγαθών, υπηρεσιών, παραγωγικών συντελεστών και εισοδημάτων, στην διάρκεια του χρόνου. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που επιφέρει η διεξαγωγή του εμπορίου είναι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και η δημιουργία εισοδημάτων. Τα αποτελέσματα της βελτιωμένης οικονομικής δραστηριότητας επιμερίζονται στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, στη βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών καθώς και στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Κατρανίδης, 1993). Καθώς η πώληση και η αγορά των περισσοτέρων αγαθών γίνεται με έμμεσο τρόπο, δημιουργούνται μεταπρατικά επαγγέλματα που δίχως τη διεξαγωγή του εμπορίου δεν θα υπήρχαν. Επίσης η εξαγωγική δραστηριότητα συνιστά μια βασική πηγή εσόδων των παραγωγών και των κρατών. Τέλος η λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος διαμέσου της κυκλοφορίας των αγαθών στις οικονομίες και της ανάπτυξης του ανταγωνισμού βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων. Αυτό φυσικά γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι το εμπόριο αναπτύσσεται ελεύθερα δίχως την κρατική παρέμβαση ως μέτρα κρατικής παρέμβασης αναφέρουμε ενδεικτικά τους δασμούς, τις ποσοστώσεις και τις πριμοδοτήσεις. Παρόλο που η ύπαρξη ισχυρών διεθνών θεσμών έχει περιορίσει σημαντικά, την κρατική επέμβαση, ωστόσο αρκετά συχνά οι εγχώριες ομάδες πίεσης, καταφέρνουν να επιβάλλουν στις τοπικές κυβερνήσεις, να νομοθετούν ώστε να ικανοποιούνται τα συμφέροντα τους (Αγιομυργιανάκης-Thompson 2006). Στην αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή του εμπορίου μπορεί να ως λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη των οικονομιών. 6

7 Διακρίσεις του Εμπορίου Η έννοια του εμπορίου, μπορεί να διακριθεί, σε μια σειρά από επιμέρους κατηγορίες. Η διάκριση του εμπορίου, δύναται να αναπτυχθεί με όρους χωροθέτησης, με όρους παραγωγής και με όρους του τρόπου διεξαγωγής του. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση (χωροθέτηση) το εμπόριο διακρίνεται σε εσωτερικό, εξωτερικό (διεθνές) και σε περιφερειακό. Στην πρώτη ομάδα, εντάσσονται οι εμπορικές συναλλαγές, που αναπτύσσονται μέσα σε στην ίδια χώρα, στην δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι εμπορικές συναλλαγές που διεξάγονται μεταξύ διαφορετικών χωρών, και στην τρίτη ομάδα οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ διοικητικών περιφερειών της ίδιας χώρας. Οι εμπορικές συναλλαγές περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις οικονομικών ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών. Στην δεύτερη κατηγορία του εμπορίου (παράγωγη), το εμπόριο διακρίνεται σε εμπόριο του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Στην τρίτη κατηγορία (τρόπος διεξαγωγής), το εμπόριο διακρίνεται, σε πραγματικό και σε ηλεκτρονικό. Στην πρώτη περίπτωση, εντάσσεται το εμπόριο που διεξάγεται μέσω πραγματικών χρηματικών ανταλλαγών, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, εντάσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο (οcommerce) όπου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συναλλάσσονται μέσω διαδικτύου Η Εμπορική Διαδικασία Η εμπορική διαδικασία αποτελείται ουσιαστικά από εκείνα, τα διαδοχικά στάδια που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή και την επιτυχή περάτωση του διεθνούς εμπορίου. Τα στάδια αυτά παρίστανται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Η έννοια της εμπορικής διαδικασίας αναφέρεται ουσιαστικά στον Κύκλο του Εμπορίου. Η παρουσίαση της έννοιας αυτής έγινε εκ μέρους μας αναλυτικότερα σε την τυπική παρουσίαση της έννοιας του Κύκλου Εμπορίου. Προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια με σκοπό αφενός να γίνει διάκριση με την έννοια του Ηλεκτρονικού Κύκλου Εμπορίου και αφετέρου να κατανοήσουμε αποτελεσματικότερα την εμπορική διαδικασία. 7

8 Στάδιο 1ο Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Στάδιο 4ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στάδια Εμπορικής Διαδικασίας Αναγνώριση Οικονομικής Κατάστασης. Παρουσία ταυτόχρονης ζήτησης και προσφοράς για ένα ή για περισσότερα προϊόντα. Μελέτη προοπτικών διεξαγωγής του εμπορίου ανάμεσα στα δύο μέρη (ανάλυση προσφοράς- ζήτησης). Εκτίμηση ενδεχόμενων κερδών, προσοδοφόρων αγορών, ευνοϊκών δικτύων διανομής, επίπεδο δασμών. Επαφή των δύο συναλλασσόμενων μερών. Συμφωνία τέλεσης του εμπορίου. Αποδοχή συγκεκριμένων όρων εμπορίου. Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι παραπάνω τέσσερις φάσεις, συνιστούν ένα συνοπτικό μοντέλο ανάπτυξης της εμπορικής διαδικασίας. Η εμπορική διαδικασία, αφορά τα συναλλασσόμενα μέρη, τα οποία μπορεί να είναι είτε επιχειρήσεις είτε κράτη. Καθώς, όμως το διεθνές εμπόριο ακόμη και όταν, δεν διεξάγεται στην πράξη μεταξύ κρατών τα ευνοεί, είναι προς όφελος των κρατών, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση του. Η υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου, αναπτύσσεται σε διπλωματικό επίπεδο μέσω των εμπορικών ακολούθων, μέσω οικονομικών αναλύσεων που αποδεικνύουν με ποιες άλλες οικονομίες συμφέρει μια οικονομία να αναπτύξει συναλλαγές και τέλος μέσω οικονομικών κινήτρων που δίνονται σε επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν εξαγωγικό προσανατολισμό. 1.2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Γ ενικά Στοιχεία. Μια από τις πλέον σύγχρονες μορφές που έχει λάβει το εμπόριο και ιδιαίτερα το διεθνές εμπόριο, είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διεξάγεται μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη θεωρία της επιχειρηματικότητας και της πληροφορικής ^Μ ϊα1αγ, 2000). Οι συναλλαγές των εμπλεκόμενων μερών λαμβάνουν χώρα ηλεκτρονικά είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών. 8

9 Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο ως «μια μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα» (Δουκίδης, 1998). Οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ηλεκτρονικά εμπορία αγαθών και υπηρεσιών, την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου, την ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών, την ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών, τις εμπορικές δημοπρασίες κ.α. Όσον αφορά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω των οποίων ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά δεδομένα. Οι σπουδαιότερες αυτών των τεχνολογιών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι κοινές βάσεις δεδομένων κ.α. Το στοιχείο που διευκόλυνε καθοριστικά τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο Παγκόσμιος Διευρυμένος Ιστός (World Wide Web). Καθώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για προβολή των προϊόντων τους οι χρήστες επιδίδονται περισσότερο σε ηλεκτρονικές αγορές (Ellsworth & Ellsworth, 1996). Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Παγκόσμιου Διευρυμένου Ιστού έγινε φθηνότερο διότι απέκτησαν πρόσβαση όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το στοιχείο αυτό προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς η υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν συνιστά ένα κλειστό κύκλωμα εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντιθέτως όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και να πουλάνε τα προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον ένα βασικό εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές Ιστορική Αναδρομή. Οι απαρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου τοποθετούνται στις αρχές της δεκαετίας του Τότε εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική μεταφορά τραπεζικών κεφαλαίων (EFT) μέσω ασφαλών ιδιωτικών δικτύων. Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων βελτίωσε το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου έλαβε χώρα αντίστοιχα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν αναπτύχθηκε η τεχνολογία μετάδοσης μηνυμάτων. 9

10 Πρόκειται για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ). H τεχνολογία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων συνέβαλλε στην ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς αυξήθηκε ο βαθμός αυτοματοποίησης και μειώθηκε ο αριθμός εγγράφων που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες EDI εξελίχθηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι της ροής της εργασίας των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Δουκίδης, 1998). Στη συνέχεια η τεχνολογία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων επέφερε την καθημερινή υιοθέτηση και εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις. Στη δεκαετία του 1990 ο Παγκόσμιος Διευρυμένος Ιστός (World Wide Web) προήγαγε και διευκόλυνε τη μετάδοση και κυκλοφορία των δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε φθηνότερο λόγω της ύπαρξης των αυξουσών οικονομιών κλίμακας που εμπεριέχει η λειτουργία του. Η βελτίωση της τεχνολογίας διευκολύνει σημαντικά τη διεξαγωγή της οικονομική δραστηριότητας Οι Ηλεκτρονικές Αγορές Οι ηλεκτρονικές αγορές υπάρχουν και αναπτύσσονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Μια ηλεκτρονική αγορά είναι ένα διάοργανωσιακό πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει ευκολίες στους αγοραστές και στους πωλητές με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις τιμές και την προσφορά προϊόντων (Whiteley, 2000). H ηλεκτρονική αγορά διαφέρει από την παραδοσιακή αγορά στο ότι δεν αναπτύσσεται φυσική επαφή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, μεταξύ πωλητή και προϊόντων και μεταξύ αγοραστή και προϊόντων. Επίσης σημαντικό στοιχείο συνιστά το μέσο συνάντησης και επαφής των ενδιαφερόμενων μερών που είναι η πληροφορική τεχνολογία. Με δεδομένο ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μετασχηματισμό των υπαρχόντων κοινωνικό-οικονομικών δομών (Κατσουλάκος, 2001), οι ηλεκτρονικές αγορές συνιστούν έκφραση αυτής της μεταβολής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς, οι πωλητές, οι αγοραστές και τα προϊόντα υπάρχουν. Απλώς αλλάζει ο τρόπος που τα συναλλασσόμενα μέρη έρχονται σε επαφή και ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Κατά τα άλλα υπάρχει και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς ο βασικός ορισμός της αγοράς που αναφέρθηκε παραπάνω. Ότι δηλαδή όπου υπάρχουν πωλητές και αγοραστές για ένα προϊόν υπάρχει και μια αγορά. 10

11 Ωστόσο μια αποτελεσματική ηλεκτρονική αγορά βελτιώνει το επίπεδο ποιότητας της αγοραπωλησίας, μειώνει το κόστος συναλλαγών, με τον όρο κόστος συναλλαγών εννοούμε τα κόστη που δημιουργούνται από την έρευνα αγοράς και τα κόστη μεταφοράς και παράδοσης του προϊόντος για τον αγοραστή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις στον καταναλωτή να συνεχίσει να ψάχνει έως να βρει το προϊόν που αναζητά (Whiteley, 2000). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικής αγοράς είναι η ηλεκτρονική κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του Internet. Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι ένα σύνθετο φαινόμενο κατά την άποψη μας. Εμπεριέχουν στοιχεία τόσο από την οικονομική θεωρία όσο και από τη θεωρία της πληροφορικής. Όμως η θεωρία και οι εφαρμογές της πληροφορικής κάνουν τη διαφορά, διότι στην περίπτωση που δεν υπήρχαν οι συναλλαγές των ατόμων θα γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Το οικοδόμημα των ηλεκτρονικών αγορών θεμελιώνεται στα ευρήματα της πληροφορικής θεωρίας που επιτρέπουν τη λειτουργία και τη σύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων. Τα σπουδαιότερα ευρήματα που εξετάζουμε στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου μας είναι το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Interchange), το Διαδίκτυο και γενικότερα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πόρους του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Θα επικεντρώσουμε την ανάλυση μας στο σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Interchange), στο Διαδίκτυο και στις εφαρμογές που προσφέρει στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και σε γενικότερα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές κ.α. Οι πόροι του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την τέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τη συμμετοχή του κοινού στη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε με την έρευνα μας σε επόμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο της Ερευνητικής μεθοδολογίας θα παρουσιάσουμε μια αντίστοιχη έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) 2.1 Το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Interchange) Το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) είναι ένα σύνολο πρότυπων μηνυμάτων για τη μεταφορά δομημένων δεδομένων μεταξύ ηλεκτρονικών εφαρμογών. Το EDI μπορεί να έχει εφαρμογές όπως η αποστολή αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ιατρικών εξετάσεων, η αποστολή των βαθμών σχολικών εξετάσεων όμως κατά κανόνα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν παραγγελίες, τιμολόγια, πληρωμές κα πολλές άλλες εφαρμογές για τοπικές και διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κατά κανόνα από διοικητικούς οργανισμούς που επιδίδονται σε συχνές συναλλαγές. Οι εφαρμογές του EDI βρίσκονται σε προκαθορισμένη μορφή. Συνήθως το EDI εφαρμόζεται στη φάση της Εκτέλεσης και της Εξόφλησης του Κύκλου του Εμπορίου. 12

13 Η παραγγελία του αγοραστή αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής ΕΌΣ ηλεκτρονικά, ενώ η αποδοχή της από τον προμηθευτή μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά. Ο πώλησης αποστέλλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στον αγοραστή. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει τα στοιχεία του προϊόντος, το είδος της παραγγελίας, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή που είναι απαραίτητα ώστε να λάβει χώρα η συναλλαγή. Ο εμπορικός κύκλος ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική πληρωμή εκ μέρους του αγοραστή μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής χρημάτων προς τον πωλητή. Η ηλεκτρονική πληρωμή γίνεται με τη χρήση πιστωτικών καρτών και με άλλα μέσα που παρουσιάζουμε στην ενότητα 2.4 του παρόντος κεφαλαίου. Α. Τα Τεχνικά Στοιχεία του ΕΌΣ. Το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων εμπεριέχει χαρακτηριστικά που μπορεί να διευκολύνουν σημαντικά τη διεξαγωγή του εμπορίου. Τα σημαντικότερα στοιχεία του είναι τα ακόλουθα: ο Δομημένα Δεδομένα. Οι συναλλαγές του συστήματος ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων εμπεριέχουν κώδικες, αξίες και τιμές και μικρά κομμάτια κειμένου. ο Κάθε στοιχείο έχει έναν αυστηρά προκαθορισμένο σκοπό. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την παραγγελία που περιλαμβάνει τους κωδικούς για τον καταναλωτή και το προϊόν και τις αξίες των ποσοτήτων που θα ζητηθούν ο Προκαθορισμένη Μορφή Μηνύματος. Κάθε συναλλαγή του συστήματος ΕΌΣ έχει μια προκαθορισμένη μορφή. Η μορφή του μηνύματος δεν αποτελεί προϊόν συμφωνίας των συναλλασσόμενων μερών. Η προκαθορισμένη μορφή του μηνύματος είναι αποτέλεσμα διοικητικής συμφωνίας σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. Τα προκαθορισμένα μηνύματα επιμερίζονται σε διάφορες μορφές ανάλογα με την ανάγκη της συναλλαγής. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την προκαθορισμένη μορφή μιας πληρωμής. ο Επικοινωνία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα μηνύματα των συστημάτων ΕΌΣ αποστέλλονται μέσω εφαρμογών δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 13

14 Η επικοινωνία γίνεται μέσω των υπολογιστών δίχως να απαιτείται η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Εκτός από τις γενικές εφαρμογές της πληροφορικής, η συναλλαγή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων συστημάτων των πωλητών και των αγοραστών. o Ηλεκτρονικά Μέσα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και αποθήκευση των δεδομένων που γίνεται μέσω των δικτύων και των βάσεων δεδομένων. Επίσης ως μέσα αποθήκευσης χρησιμοποιούνται οι σκληροί δίσκοι των συναλλασσόμενων και τα CD-R. Τα παραπάνω στοιχεία είναι η τεχνική πλευρά της ανταλλαγής δεδομένων με σκοπό την ηλεκτρονική αγοραπωλησία. Συνιστούν τη συνεισφορά της πληροφορικής επιστήμης στη διεξαγωγή της εμπορικής δραστηριότητας. Το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων διευκολύνει τις συναλλαγές και προάγει την οικονομική δραστηριότητα καθώς οι δύο πλευρές της αγοράς έρχονται σε άμεση επαφή δίχως τη παρεμβολή ενδιάμεσων μεταξύ τους. Η τεχνική πλευρά της συναλλαγής προϋποθέτει την ύπαρξη και εφαρμογή από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τεσσάρων στοιχείων. Αυτά είναι τα πρότυπα, το λογισμικό, το υλικό και τα δίκτυα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων. Τα πρότυπα προϋποθέτουν την ύπαρξη κοινών κωδικών απεικόνισης των δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τα δύο συναλλασσόμενα μέρη οφείλουν να έχουν εγκαταστημένα στα συστήματα τους εφαρμογές μετάφρασης και αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων. Το πλέον διαδεδομένο πρότυπο στον χώρο του EDI είναι το UN/ EDIFACT (Δουκίδης 1998). Το πρότυπο αυτό υιοθετήθηκε στα 1985 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Το λογισμικό EDI αποτελεί το βασικότερο στοιχείο ενός συστήματος EDI. Οι βασικότερες εφαρμογές ενός λογισμικού EDI είναι η δημιουργία, η αποστολή, η λήψη και η αποκωδικοποίηση μηνυμάτων. Η επιλογή του λογισμικού EDI διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του συστήματος EDI. Συνήθως η επιλογή του λογισμικού λαμβάνει χώρα σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση. 14

15 Το υλικό του συστήματος EDI αποτελεί την πλέον εύκολη επιλογή των χρηστών. Οι εφαρμογές του συστήματος Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων προσιδιάζουν σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το λογισμικό που χρησιμοποιούνε οι χρήστες. Αρκετές επιχειρήσεις παρέχουν αυτή τη δυνατότητα επιλογής στους χρήστες μέσω της πώλησης των δύο αυτών στοιχείων. Τέλος τα δίκτυα λειτουργούν ως λεωφόροι ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συστήματος EDI. Τα δίκτυα που ενδείκνυνται για τη λειτουργία του EDI είναι τα δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας (Valued Added Networks, VANs). Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο X400. Το πρωτόκολλο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν τα μηνύματα τους σε πολλαπλούς αποδέκτες ταυτόχρονα καθώς και να ανακαλούν τα μηνύματα τους σε περίπτωση σφάλματος τους. Επίσης η εφαρμογή του X400 εμπεριέχει ένα ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που στέλνει και λαμβάνει ο χρήστης. Β. Η συμβολή του συστήματος EDI στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η συμβολή του συστήματος EDI στη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καθοριστική. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του είναι η μείωση του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών, η μείωση του κόστους, ο περιορισμός των σφαλμάτων, η σύντομη ανταπόκριση, τα ακριβή τιμολόγια και η ηλεκτρονική πληρωμή. Η μείωση των χρόνων παραγγελίας προέρχεται λόγω της αποφυγής ενεργειών όπως η εκτύπωση χαρτιού και η αποστολή τους μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου. Η έλλειψη του κόστους γραφικής ύλης, της έρευνας αγοράς και της μεταφοράς και παράδοσης του προϊόντος λειτουργεί ως κίνητρο για την υιοθέτηση του EDI από τις επιχειρήσεις. Επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των παραγγελιών και των πληρωμών περιορίζει τα λάθη που μπορούν να συμβούν σε χειρόγραφα έγγραφα όπως μουντζούρες, λανθασμένες πληροφορίες. Οι ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος αποτρέπουν τα λάθη αυτά. Συνακόλουθα η άμεση ανταπόκριση των πωλητών στις παραγγελίες σε συνδυασμό με τα ακριβή τιμολόγια που αποστέλλονται συνιστούν ακόμη έναν θετικό προσδιοριστικό συντελεστή για την εφαρμογή του EDI. 15

16 Σε αντίθετη περίπτωση οι παραγγελίες μπορεί να καθυστερήσουν λόγω π.χ. τυχαίων παραγόντων όπως η κακοκαιρία, οι απεργίες ενώ τα τιμολόγια μπορεί να περιέχουν σφάλματα στη σύνθεση τους. Τέλος η δυνατότητα πληρωμής μέσω του EDI επικυρώνει την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς αποκλείεται η πιθανότητα κλοπών ή ακάλυπτων πληρωμών Το Διαδίκτυο Γ ενικά Στοιχεία Με τον όρο internet εννοούμε ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο που συνδέει δίκτυα υπολογιστών σε ολόκληρο τον κόσμο. (Glister, 1994) Πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών. Η χρήση του internet προϋποθέτει τη σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους οι οποίοι επικοινωνούν μέσω της χρήσης ενός κοινού πρωτοκόλλου TCP/ IP ( Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Το διαδίκτυο αποτελείται από υπολογιστές, τοπικά δίκτυα (LAN). και δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). H σύνδεση μας στο internet προϋποθέτει: o Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή o Ένα μόντεμ για σύνδεση είτε μέσω αναλογικών τηλεφωνικών γραμμών είτε μέσω ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών είτε μια συσκευή ADSL με σύνδεση ADSL o Σύνδεση με μια αναλογική ή με μια ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή o Συνδρομή σε ένα παροχέα υπηρεσιών internet ( I.S.P. Internet Service Provider) π.χ. Otenet, Forthnet o Λογισμικό Επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου o Λογισμικό για τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσουμε στο διαδίκτυο π.χ. Φυλλομετρητής για τις ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα κτλ. Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την καθοριστική συμβολή της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική επικοινωνία των σύγχρονων ανθρώπων. Το internet μέσω επιστημονικών τεχνολογικών επιτευγμάτων προσφέρει στις δημόσιες και στις κοινωνικές σχέσεις μια νέα διάσταση. 16

17 Συγκεκριμένα το internet προσφέρει διευκόλυνση στην προβολή και προώθηση ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών καθώς και επαφή με νέες διαστάσεις της σύγχρονης ζωής. Η καινοτομία του διαδικτύου έγκειται κατά την άποψη μας στην μεταστροφή των όρων επικοινωνίας ανάμεσα στον πομπό και στο δέκτη του μηνύματος. Ενώ στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης οι έννοιες του πομπού και του δέκτη είναι ξεκάθαρές, τόσο στη λειτουργία της τηλεόρασης όσο και στη λειτουργία του ραδιόφωνο, το μέσο είναι ο πομπός των μηνυμάτων και το κοινό ο δέκτης. Αν και υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η θέση του πομπού δεν μπορεί να μετατραπεί σε θέση του δέκτη όπως δεν μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. στο διαδίκτυο οι έννοιες αυτές μπορούν να υποστούν μεταστροφή. Συγκεκριμένα η χρήση του διαδικτύου εμπεριέχει το στοιχείο της πρωτοβουλίας και το στοιχείο της εκπομπής ιδεών και απόψεων από κάθε κάτοχο ιστοσελίδας ή ακόμη από κάθε μέλος ενός ηλεκτρονικού forum. Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν τόσο ως δέκτες μηνυμάτων όσο και ως πομποί Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας ώστε να δημιουργούνται οι ηλεκτρονικές αγορές. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επιφέρει επανάσταση στον τρόπο ανάπτυξης των περισσοτέρων παραγωγικών κλάδων (Bandyo, 2002) το διαδίκτυο ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης λειτουργεί ως μέσο κατανομής της πληροφόρησης Δίχως τη σύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων μεταξύ τους δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο χρησιμοποιούνται με σκοπό την τέλεση εμπορικών συναλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση τα συναλλασσόμενα μέρη δεν είναι αποκλειστικά επιχειρήσεις. Η συναλλαγή εκτός από επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες ή αναλώσιμα από άλλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνει και καταναλωτές που αγοράζουν τα χρειώδη από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαφορετική είναι και η εμπορική διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς παρίσταται στον Πίνακα 2 με τον όρο Ηλεκτρονικός Κύκλος Εμπορίου. 17

18 Στάδιο 1ο Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Στάδιο 4ο Στάδιο 5ο Πηγή: Whiteley (2005) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ηλεκτρονικός Κύκλος Εμπορίου ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ηλεκτρονικός κύκλος εμπορίου αναπτύσσεται σε πέντε συνολικά στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς του καταναλωτή, το δεύτερο στάδιο την απόφαση του καταναλωτή για αγορά και την παραγγελία του προϊόντος, το τρίτο την πληρωμή του προϊόντος με ηλεκτρονικό τρόπο, το τέταρτο στάδιο την αποστολή του προϊόντος από την επιχείρηση στον καταναλωτή. Τέλος υπάρχει ένα δυνητικό πέμπτο στάδιο στον ηλεκτρονικό κύκλο εμπορίου που αναφέρεται στην προοπτική επιστροφής των προϊόντων από τον καταναλωτή στην περίπτωση που δε μείνει ευχαριστημένος από την ποιότητα του. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς ή ακόμη και έρευνας αγοράς το διαδίκτυο λειτουργεί ως μια τεράστια αγορά όπου ο χρήστης καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για τις τιμές και τα προϊόντα που μπορεί να αγοράσει. Σημειώνουμε ότι η ειδοποιός διαφορά εδράζεται στο γεγονός ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με την αγορά δίχως να εγκαταλείπει την οικία ή την επιχείρηση του. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο προσπαθώντας να πουλήσουν τα προϊόντα τους είναι πάρα πολλές. Στο επόμενο κεφάλαιο της ερευνητικής μεθοδολογίας θα αναφερθούμε στην περίπτωση ορισμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους ως μέσα προώθησης των προϊόντων τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο κατά την άποψη μας είναι ότι η τεχνολογία της πληροφορικής λειτουργεί ως μέσο ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας. Το διαδίκτυο λειτουργεί ως μέσο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με αντικείμενο τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Επίσης λειτουργεί ως μια τεράστια αγορά για τον καταναλωτή που θέλει να ενημερωθεί για την πληθώρα προϊόντων που υπάρχουν και να αποφασίσει για τις επιλογές του. 18

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking)

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) Φοιτήτριες: Τζανάκη Γλυκερία Α.Μ. 7519 Τριανταφυλλάκη Εμμανουέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ»

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα