Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Βόλος : 4/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.. : 2219 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Αναλήψεως & Ιωλκού Ταχ. Κώδικας : Βόλος- ιοικητήριο Προς : Αλιευτικούς Συλλόγους Πληροφορίες : Ε. Καλλίνικος, Κ. Γούσης : Λιµενικές αρχές Τηλέφωνο : , FAX : ΘΕΜΑ : «Καθορισµός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS)». Σχετικά : Κ.Υ.Α.7101/156653// : Κ.Υ.Α /01/2011// Σας γνωρίζουµε ότι, µε βάση την Κ.Υ.Α..7101/156653// καθορίζονται τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη και οι διαδικασίες και τα ειδικά δικαιολογητικά χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) 1.Ως υπόχρεα σκάφη ορίζονται τα ενεργά ελληνικά επαγγελµατικά σκάφη που είναι εγγεγραµµένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και έχουν: α) ολικό µήκος 12 µέτρα και άνω β) ολικό µήκος µικρότερο των 12 µέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης, για την αλιεία µεγάλων πελαγικών ψαριών, 2.α) Για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, στις ως άνω κατηγορίες αλιευτικών σκαφών, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS, που επιτρέπουν την καταγραφή και ηλεκτρονική διαβίβαση σε βάση δεδοµένων στοιχείων σχετικά µε τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, χορηγείται οικονοµική ενίσχυση, σε ποσοστό 100% στο ποσό της δαπάνης, εφ' όσον δεν υπερβαίνει το ποσό των / ανά σκάφος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιµος. β) Για να είναι επιλέξιµη η εν λόγω δαπάνη, θα πρέπει οι συσκευές ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS, να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I γ) Οι δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ( ERS), είναι επιλέξιµες, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των / ανά σκάφος( χωρίς ΦΠΑ). Σελίδα 1 από 11

2 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) Αίτηση / Υπεύθυνη ήλωση του/των δικαιούχου/ων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα Ι την οποία θα παραλάβουν από το Τµήµα Αλιείας β) Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. γ) Πρωτότυπο τιµολόγιο-δελτίο αποστολής για την προµήθεια και λειτουργία συσκευής ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS, στο οποίο αναγράφονται ο µοναδικός σειριακός αριθµός (serialnumber) της συσκευής και η διεύθυνση MAC της κάρτας δικτύου, που είναι µοναδική για κάθε συσκευή. Στο τιµολόγιο-δελτίο αποστολής περιλαµβάνονται τα ελάχιστα στοιχεία, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα ΙΙ. δ) Βεβαίωση υπογεγραµµένη από τον προµηθευτή (µε Σφραγίδα Εταιρίας), συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, όπου θα βεβαιώνεται ότι η συσκευή συµµορφώνεται πλήρως µε τις Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από τις πιστοποιήσεις MIL-STD-810G της συσκευής, σε έντυπη µορφή. ε) Απόδειξη εξόφλησης του τιµολογίου προµήθειας και λειτουργίας της συσκευής. Στην απόδειξη αναγράφεται ο τρόπος εξόφλησης του τιµολογίου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µε µετρητά για ποσά από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) και άνω (ν. 3842/2010 αρθρο20 παρ 3). στ) Φωτ/πια της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού στην οποία αναγράφεται ο αριθµός ΙΒΑΝ και όπου το πρώτο όνοµα είναι του δικαιούχου της οικονοµικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση συµπλοιοκτησίας προσκοµίζονται ισάριθµες φωτ/πιες. ζ) Ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα (ατοµική και σκάφους ) κατά περίπτωση, σε ισχύ. Το αργότερο µέχρι 15 Απριλίου 2014, Οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών της παρ.1, θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη φάκελο, µε όλα τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά, (σηµεία α έως ζ), στην /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής-Τµήµα Αλιείας,( ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων), στο ιοικητήριο. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τµήµα Αλιείας της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων στο ιοικητήριο και στα τηλέφωνα: Καλλίνικο Εµµανουήλ : & Ανθούλα Τσουκαλά : ΕΠ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Εµµανουήλ Καλλίνικος Βιολόγος-Ιχθυολόγος ρ. Νικόλαος Λιάνος Γεωπόνος Σελίδα 2 από 11

3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι. ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος : «Χορήγηση Οικονοµικής ενίσχυσης για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευής ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Προς: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ( δια της Υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ) Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ (Ιδιοκτήτη/των επαγ. Αλιευτικού σκάφους) ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΦΜ/ ΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ Α /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθµός, ταχ. Κωδ) ΑΡ.ΤΗΛ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙ ΟΥ ( ) Σελίδα 3 από 11

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΜΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΙΜΑΝΙ & ΑΡ. ΝΗΟΛ/ΛΕΜΒ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΑΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ Σ Α. Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ(ουµε) για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αρ.., για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευής ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), στο αλιευτικό µου σκάφος µε τα παραπάνω στοιχεία Συνηµµένα υποβάλλω πλήρη φάκελο µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ. Β. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, δηλώνω(ουµε) ότι αποδέχοµαι(αστε) τους ακόλουθους όρους: 1) Να αλιεύω(ουµε) µε το σκάφος που φέρει τα παραπάνω στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός των αγορών της ΕΕ µε αλιευτικά προϊόντα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών (πλην ανωτέρας βίας), από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης. 2) Να λειτουργώ(ούµε) ανελλιπώς τη συσκευή (ERS) σε συνδυασµό µε το VMS, για την καταγραφή και διαβίβαση στοιχείων, σχετικά µε τις αλιευτικές µου(µας) δραστηριότητες (ηµερολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης, µεταφόρτωσης, προαναγγελία κλπ) και να τηρώ(ουµε) τις δεσµεύσεις που προβλέπονται στην Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 3) Να διατηρήσω(ουµε) τη συσκευή (ERS) για την οποία µου χορηγήθηκε οικονοµική ενίσχυση τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υποχρεούµαι(αστε) να την αποκαταστήσω(ουµε) και εφόσον αυτή δεν αποκαθίσταται υποχρεούµαι(αστε) να αντικαταστήσω(ουµε) τη συσκευή µε ίδιες δαπάνες, πριν τη λήξη της δεσµευτικής πενταετίας, µετά από σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γεν. /νσης Αλιείας. 4) Να επιστρέψω(ουµε) αναλογικά την οικονοµική ενίσχυση που µου(µας) χορηγήθηκε, σε περίπτωση διαγραφής του σκάφους από το ΚΑΜ, πριν τη λήξη της πενταετίας (5 έτη), από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης. 5) Να δέχοµαι(αστε) και να διευκολύνω(ουµε) τις αρµόδιες Υπηρεσίες (Εθνικές και Κοινοτικές), προκειµένου να εξακριβωθεί ότι η οικονοµική ενίσχυση για την αγορά και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευής (ERS), χορηγήθηκε νόµιµα και να παρέχω(ουµε) κάθε σχετική πληροφόρηση, προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν. 6) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις. Σελίδα 4 από 11

5 7) Σε περίπτωση αγωγής αποζηµίωσης εκ µέρους τρίτων, κατά της αρµόδιας Υπηρεσίας της Γεν. /νσης Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη από διοικητική ή δικαστική διαδικασία που µπορεί να προκύψει, βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο της οικονοµικής ενίσχυσης. 8)Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους µε τα παραπάνω στοιχεία, ο νέος πλοιοκτήτης αναλαµβάνει όλες τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την παρούσα Αίτηση/ Υπεύθυνη ήλωση. Συνηµµένα Έγγραφα /Παραστατικά 1) Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ 2) Πρωτότυπο τιµολόγιο δελτίο αποστολής 3) Βεβαίωση υπογραµµένη από τον προµηθευτή (µε σφραγίδα εταιρίας) συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ 4) Απόδειξη εξόφλησης του τιµολογίου προµήθειας και λειτουργίας της συσκευής 5) Φωτ/πία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού µε τον αριθµό ΙΒΑΝ ( σε περίπτωση συµπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει για κάθε πλοιοκτήτη) 6) Ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα ( ατοµική και σκάφους) κατά περίπτωση σε ισχύ. ( σε περίπτωση συµπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει για κάθε πλοιοκτήτη) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ (ονοµατεπώνυµο /υπογραφή) (1). Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. Σελίδα 5 από 11

6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ( Συµπληρώνεται από τον προµηθευτή της ηλεκτρονικής συσκευής ) Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Πρωτότυπο Τιµολόγιο- ελτίο Αποστολής για την προµήθεια και λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS 1. Ονοµα /Επώνυµο πλοιοκτήτη/των αλιευτικού σκάφους 2. ΑΦΜ 3. ΟΥ 4. /νση 5. Τόπος παράδοσης (προαιρετικά) 6. Είδος 7. Σειριακός αριθµός της συσκευής 8. /νση Μac της κάρτας δικτύου 9. Αξία του είδους 10. ΦΠΑ (δεν είναι επιλέξιµος) 11. Συνολική Τιµή Σελίδα 6 από 11

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ERS Περιγραφή Εξοπλισµού Ο προσφερόµενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου τύπου ruggedized. Επεξεργαστής Τύπος Συχνότητα Μνήµη L2 cache Υποχρεωτική Απαίτηση Core i5 ή ανάλογο 2.6GHZ 3 ΜΒ Οθόνη ιαγώνιος 14 Ανάλυση 1366x768 Αντίθεση 300:1 Luminance Pixel Pitch Touch 300 nits 0.23 Resistive Touch Κάρτα γραφικών ίαυλος PCIe Μέγιστη Υποστηριζόµενη Ανάλυση Clock Speed Υποστήριξη DirectX 11, OpenGL x MHz Μνήµη Προσφερόµενη 8GB Σελίδα 7 από 11

8 Περιγραφή Εξοπλισµού Υποχρεωτική Απαίτηση Τύπος Συχνότητα DDR3 1600MHz Μονάδα Σκληρού ίσκου Αριθµός µονάδων 1 Συνολική ωφέλιµη χωρητικότητα Στροφές ίαυλος Επικοινωνίας 320 GB rpm SATA Οπτικά Μέσα DVD+RW Media Bay ίαυλος επικοινωνίας SATA Κάρτα ικτύου Ταχύτητα λειτουργίας 10/100/1000 WOL, PXE ΝAI Ασύρµατη επικοινωνία Κάρτα b/g/n Ενσωµατωµένο Bluetooth 2.0 ή ανώτερο υνατότητα Mobile Broadband µε A-GPS Πληκτρολόγιο Τύπου QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων Μπαταρία Τουλάχιστον δύο(2) ώρες υποστήριξη λειτουργίας Σελίδα 8 από 11

9 Περιγραφή Εξοπλισµού Υποχρεωτική Απαίτηση Βάρος Βάρος µε την προσφερόµενη µπαταρία 2.8 Kg Υποδοχές PCMCIA Memory card reader Dock Connector Έξοδοι USB 2.0 USB 3.0 VGA HDMI RJ-45 Contactless Smart Card Reader Fingerprint Reader ΝAI ΝAI 2 1 Επιθυµητό Επιθυµητό Πολυµέσα Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου 24-bit Ενσωµατωµένα 2 ήχεια Μικρόφωνο Ενσωµατωµένη Camera HD Ασφάλεια Lock Slot TPM Ενσωµατωµένο χερούλι Περιφερειακά Τσάντα µεταφοράς Εξωτερικό ποντίκι Stylus Pen ΝAI ΝAI Σελίδα 9 από 11

10 DC Adapter Περιγραφή Εξοπλισµού Υποχρεωτική Απαίτηση Λειτουργικό Σύστηµα Ο προσφερόµενος φορητός Η/Υ να φέρει εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 7 Pro 64bit Ελληνικό Εγγύηση Ο προσφερόµενος Η/Υ να καλύπτεται µε τουλάχιστον 3 έτη εγγύησης µε αποκατάσταση βλάβης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τον Κατασκευαστή του Η/Υ. Όλες οι εργασίες επισκευής θα γίνονται στον χώρο του πελάτη. Πιστοποιήσεις CE, FCC Class B, Energy Star 5.2 Ειδικές πιστοποιήσεις : MIL-STD-810G Vibration Humidity Altitude Dust Shock High Temperature Low Temperature IEC60529 IP5X for Dust Method 514.6I Method Method Method Method / Method Method Σελίδα 10 από 11

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΡΩΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η. (Ονοµατεπώνυµο, Α Τ) εκπροσωπώντας την (εταιρία) πιστοποιώ ότι η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών µε τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και έχει προµηθευθεί ο/η (Ονοµατεπώνυµο Αλιέα) καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ αριθµ. Εταιρία Κατασκευής Μοντέλο Σειριακός Αριθµός ιεύθυνση MAC Επισυνάπτονται σε έντυπη µορφή οι ειδικές πιστοποιήσεις : MIL-STD-810G της συσκευής. Ηµεροµηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα: Σελίδα 11 από 11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3301 24 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7101/156653 Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10288/161728 Τροποποίηση της υπ αριθ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ασπράγγελοι 05/11/2014 Αριθ. Πρωτ. : 1162 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Πληροφορίες : κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα