Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή"

Transcript

1 Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Η Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και το τιμολόγιο της Dell αποδεικνύουν ότι έχετε αποκτήσει: 1. Κάλυψη μόνο για Τυχαίες Ζημίες ή 2. Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Η υποστήριξη που δικαιούστε να λάβετε εξαρτάται από την Ασφαλιστική Κάλυψη που έχετε επιλέξει, όπως καθορίζεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή (εφεξής το «Ασφαλιστήριο») συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρεία London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου και έδρα τη διεύθυνση Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, η οποία έχει ορίσει την Dell Products, με κεντρικά γραφεία στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση Raheen Industrial Estate, Limerick, ως Αντιπρόσωπό της για να διαθέτει το παρόν ασφαλιστικό προϊόν και να διαχειρίζεται τυχόν απαιτήσεις αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες, που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. Αποδεχόμενοι την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες ή την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή που αναφέρεται στο τιμολόγιο που εκδίδει στο όνομά Σας η Dell συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και ότι συμφωνείτε με το δεσμευτικό χαρακτήρα τους. Παρακαλείσθε να διαβάσετε όλο το παρόν Ασφαλιστήριο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις κάθε άλλου έγκυρου υπερισχύοντος συμφωνητικού που έχετε υπογράψει με την Dell ή, ελλείψει τέτοιου συμφωνητικού, των γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης της Dell. Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται ανάμεσα σε Εσάς και στη London General Insurance Company Limited. Η Dell αποτελεί τον αντιπρόσωπο τιμολόγησης. Όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα για τους οποίους δεν παρατίθεται ορισμός στο παρόν έχουν την έννοια που ορίζεται στο προαναφερθέν υπογεγραμμένο συμφωνητικό ή στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Dell. Η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή διατίθεται μόνον για Προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) και φορητές συσκευές. Ωστόσο, η αγορά της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά ενός προϊόντος της Dell. Το τιμολόγιο της Dell προς Εσάς θα αναφέρει εάν αποκτήσατε την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες ή την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή, και θα χρησιμεύει ως απόδειξή Σας. Το Προϊόν θα φέρει αύξοντα αριθμό (εφεξής η «Ετικέτα Υπηρεσίας» (Service Tag)) που θα χρησιμεύει για την επιβεβαίωση της από μέρους Σας αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Για κάθε Προϊόν που επιθυμείτε να καλύπτει το παρόν Ασφαλιστήριο απαιτείται η καταβολή χωριστού Ασφάλιστρου. Για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής που αγοράζεται μαζί με ένα σύστημα φορητού υπολογιστή δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο του συστήματος φορητού υπολογιστή. Ως εκ τούτου, ο εκτυπωτής και ο φορητός υπολογιστής θα πρέπει να έχουν ο καθένας τη δική του Κάλυψη. Πέραν των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των φορητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και smartphones, μπορείτε να αποκτήσετε Κάλυψη και για συγκεκριμένα περιφερειακά. Εάν αποκτήσετε Κάλυψη για ένα περιφερειακό Προϊόν, αυτή θα αφορά μόνον τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα ή τοποθετημένα επί της κύριας μονάδας του περιφερειακού Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που είναι αναγκαία για την κανονική λειτουργία της κύριας μονάδας και αποστέλλονται στο σημείο πώλησης, όπως εσωτερική μνήμη, ενσωματωμένη οθόνη LCD, εσωτερικά μέρη/διακόπτες, ενσωματωμένα κουμπιά, θήκες, καλύμματα ή πλαίσια, τηλεχειριστήρια, βάσεις συγχρονισμού ή καλώδια.

2 Στοιχεία για την Κάλυψη Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες - ισχύει μόνο σε περίπτωση αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και καταβολής του σχετικού Ασφαλίστρου, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Τι καλύπτεται; Εάν το Προϊόν Σας υποστεί Τυχαία Ζημία κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Κάλυψης, θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Επισκευή Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και με την επιφύλαξη των περιορισμών του παρόντος Ασφαλιστηρίου, θα προβούμε σε επισκευή του Προϊόντος στο βαθμό που απαιτείται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλείται στο Προϊόν στο πλαίσιο της φυσιολογικής και συνήθους χρήσης του Προϊόντος και οφείλεται σε Τυχαία Ζημία. Εάν το Προϊόν Σας επισκευαστεί, Σας είναι κατανοητό και συμφωνείτε ότι μπορεί να αντικαταστήσουμε τα αρχικά εξαρτήματα με καινούρια ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα του κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή άλλου κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά θα έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα αρχικά εξαρτήματα. Κατά την κρίση Μας, μπορεί να αναθέσουμε σε συνδεδεμένη εταιρεία ή συμβεβλημένο τρίτο την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του Προϊόντος. Αντικατάσταση Εάν ο Αντιπρόσωπός προκρίνει ως αναγκαία την αντικατάσταση του Προϊόντος αντί της επισκευής του, τότε, οπουδήποτε είναι δυνατόν, το προϊόν αντικατάστασης θα είναι αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών από το αρχικό Προϊόν που αγοράσατε από την Dell, όπως θα καθορίσει ο Αντιπρόσωπός Μας κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση του. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εάν αντικαταστήσουμε το Προϊόν Σας, Σας είναι κατανοητό και συμφωνείτε ότι το προϊόν αντικατάστασης μπορεί να περιέχει αρχικά ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα του αρχικού κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή και άλλου κατασκευαστή. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει εργασίες προληπτικής συντήρησης. Η εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης στο Προϊόν δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επισκευή ή αντικατάστασή του στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Επίπεδο Ανταπόκρισης Το επίπεδο ανταπόκρισης για επισκευή ή αντικατάσταση στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα συμπίπτει με το επίπεδο ανταπόκρισης που προβλέπεται από την εγγύηση ή το συμβόλαιο συντήρησης του Προϊόντος, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το επίπεδο ανταπόκρισης δεν θα είναι υπέρτερο του επιπέδου ανταπόκρισης που προβλέπεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Επιτόπιας Συντήρησης την Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά από Απομακρυσμένη ιάγνωση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Περιγραφή της υπηρεσίας Dell ProSupport στη διεύθυνση Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, το επίπεδο ανταπόκρισης μπορεί να ποικίλλει και για την παροχή της υπηρεσίας θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια. Εξαρτήματα Συντήρησης (Service Parts) Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανταπόκρισης της συντήρησης που έχετε αγοράσει, ορισμένα εξαρτήματα έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εύκολη αφαίρεση και αντικατάσταση από τον Πελάτη: αυτά τα εξαρτήματα χαρακτηρίζονται ως CSR (Customer Self Replaceable), δηλαδή ως υνάμενα να Αντικατασταθούν από τον Πελάτη). Εάν κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, ο αναλυτής της Dell καθορίσει ότι η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα εξάρτημα που έχει χαρακτηριστεί ως CSR, η Dell θα αποστείλει το εν λόγω εξάρτημα απευθείας στον Πελάτη. Τα εξαρτήματα CSR χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Προαιρετικά εξαρτήματα CSR Αυτά τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αντικαθιστώνται από τον Πελάτη. Ανάλογα με τον τύπο της συντήρησης που αγοράσθηκε μαζί με το Υποστηριζόμενο Προϊόν, η Dell μπορεί να παρέχει έναν Τεχνικό για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων Επιτόπια. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αναλυτή Τεχνικής Υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια Προαιρετικά εξαρτήματα CSR και ποια επίπεδα ανταπόκρισης συντήρησης πληρούν τις προϋποθέσεις επιτόπιας εγκατάστασης χωρίς καμία χρέωση. Υποχρεωτικά εξαρτήματα CSR Αυτά είναι εξαρτήματα που πρέπει να αντικαθιστά ο ίδιος ο Πελάτης. Η Dell δεν παρέχει εργασίες εγκατάστασης για τα εξαρτήματα αυτά. Εάν ο Πελάτης ζητήσει αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων από την Dell, θα επιβαρυνθεί με χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

3 Γεωγραφικοί περιορισμοί και μετακίνηση/μετεγκατάσταση Η επισκευή ή αντικατάσταση στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα παρέχεται στην τοποθεσία ή τις τοποθεσίες που αναγράφονται στο τιμολόγιό Σας. Τα επίπεδα ανταπόκρισης, τα ωράρια παροχής τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι επιτόπου ανταπόκρισης ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, και ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία Σας. Η υποχρέωση της Dell να παρέχει τις υπηρεσίες σε προϊόντα που έχουν μετακινηθεί σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της αρχικής εγκατάστασης εξαρτάται από την τοπική διαθεσιμότητα και ενδέχεται να υπόκειται σε περαιτέρω χρεώσεις καθώς και σε επιθεώρηση και εκ νέου πιστοποίηση των υποστηριζόμενων προϊόντων που έχουν μετακινηθεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών της Dell ως προς το χρόνο και τα υλικά. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση απαιτήσεων που υποβάλλονται σε άλλη χώρα από τη χώρα αγοράς της Κάλυψης, ωστόσο η σχετική δυνατότητα ενδέχεται να μην παρέχεται σε όλους τους πελάτες. Επιπλέον, στην περίπτωση παροχής υποστήριξης στο εξωτερικό δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση πλήρους μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να απευθύνεστε σε αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Dell. Οφείλετε να παρέχετε στην Dell επαρκή και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Σας, χωρίς επιβάρυνση της Dell, προκειμένου να παράσχει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της. Περιορισμοί Οι απαιτήσεις για Τυχαίες Ζημίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Κάλυψης. Απαιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το υλικό (hardware) των Προϊόντων. Τι δεν καλύπτεται; Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει και ο Αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται να προβαίνει σε επισκευή και αντικατάσταση για τα εξής: 1. Σε περίπτωση αγοράς Κάλυψης για συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή φορητή συσκευή, Τυχαίες Ζημίες σε περιφερειακές συσκευές ή υπομονάδες όπως (όχι περιοριστικά), σταθμοί υποδοχής, εξωτερικά μόντεμ, εξωτερικά ηχεία, παιχνιδομηχανές, τσάντες μεταφοράς, δευτερεύουσες οθόνες, εξωτερικό ποντίκι και εξωτερικά πληκτρολόγια για φορητούς υπολογιστές και άλλες υπομονάδες που δεν είναι ενσωματωμένες στο Προϊόν - ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2. Σε περίπτωση αγοράς Κάλυψης για περιφερειακή ή φορητή συσκευή, Τυχαίες Ζημίες σε εξωτερικά συνδεδεμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά ή άλλες συσκευές που μπορούν να λειτουργούν σε σύνδεση με το καλυπτόμενο Προϊόν, υπομονάδες, πύργους ή άλλα περιβλήματα, βάσεις στερέωσης τηλεοράσεων ή οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλωδιώσεις ή είδη που χαρακτηρίζονται ως «αξεσουάρ» ή «αναλώσιμα» και δεν είναι ενσωματωμένα ή τοποθετημένα επί της μονάδας βάσης, όπως μπαταρίες, λυχνίες, φυσίγγια μελάνης μίας χρήσης ή αναγόμωσης, φωτοτυπικό ή φωτογραφικό χαρτί, κάρτες μνήμης, αναλώσιμες συσκευές αποθήκευσης, καλωδιακές συνδέσεις, τσάντες μεταφοράς, γραφίδες, σταθμοί υποδοχής, εξωτερικά μόντεμ, εξωτερικά ηχεία, παιχνιδομηχανές, δίσκοι παιχνιδιών, δευτερεύουσες οθόνες, εξωτερικό ποντίκι ή/και άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου καθώς και άλλες υπομονάδες που δεν είναι ενσωματωμένες στο Προϊόν για το οποίο αγοράσατε Κάλυψη, ή άλλα εξαρτήματα/υπομονάδες που απαιτούν τακτική συντήρηση από τον χρήστη. 3. Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά: (1) ελαττωμάτων ή ζημιών (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ζημιών που προκαλούνται από ιούς) στο λογισμικό που έχει προεγκατασταθεί, αγοραστεί ή με άλλο τρόπο εγκατασταθεί στο Προϊόν, και (2) λογισμικού επί Παραγγελία που εγκαταστάθηκε στο Εργοστάσιο ή άλλων ειδών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο. Αν και θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν εγγυάται την επισκευή ή αντικατάσταση ειδών (που δεν ανήκουν στο λογισμικό) επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο και σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελούσαν εξαιρούμενα εξαρτήματα. 4. Κάθε προϊόν που δεν βρίσκεται στη χώρα ή την τοποθεσία ή τις τοποθεσίες που αναφέρονται στο τιμολόγιό Σας ή στην επιβεβαίωση παραγγελίας. 5. Κάθε ζημία ή ελάττωμα στο Προϊόν που είναι μόνο αισθητικής φύσης ή που δεν επηρεάζει κατά άλλο τρόπο τη λειτουργία του Προϊόντος. Βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν προβλέπεται υποχρέωση επισκευής συνήθους φθοράς του Προϊόντος και άλλων επιφανειακών ζημιών, όπως χαράξεις και βαθουλώματα που δεν προκαλούν ουσιαστική βλάβη στη χρήση του Προϊόντος. 6. Κάθε Προϊόν που επιχείρησε να επισκευάσει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Αντιπρόσωπο. Οποιαδήποτε επισκευή ή απόπειρα επισκευής του Προϊόντος που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο από οποιονδήποτε τρίτο εκτός από Εμάς ή τον Αντιπρόσωπό Μας καθιστά άκυρο και ανίσχυρο το παρόν Ασφαλιστήριο. εν θα Σας αποζημιώσουμε για τυχόν επισκευές που Εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο πραγματοποιήσατε ή επιχειρήσατε να πραγματοποιήσετε στο Προϊόν. 7. Κάθε Προϊόν που υπέστη ζημίες που σχετίζονται με ή οφείλονται σε εσφαλμένη ή ελλιπή Εγκατάσταση από τον Πελάτη. Ως «Εγκατάσταση από τον Πελάτη» νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες που πραγματοποιούνται από Εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό Σας: (1) αποσυσκευασία ή μετακίνηση του Προϊόντος, (2) τοποθέτηση ή ανάρτηση του Προϊόντος σε τοίχο ή άλλο δομικό φορέα (ή αφαίρεσή του μετά την εγκατάσταση), και (3) στερέωση βραχιόνων ή άλλων διατάξεων που προορίζονται για τοποθέτηση ή ανάρτηση σε

4 τοίχο ή άλλο φορέα (ή αφαίρεσή τους). Οι υπηρεσίες εγκατάστασης που παρέχει η Dell δεν λογίζονται ως Εγκατάσταση από τον Πελάτη. 8. Απώλεια ή κλοπή του Προϊόντος (εκτός εάν έχετε προμηθευτεί Κάλυψη από Κλοπή, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας). Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση ενός Προϊόντος είναι να Μας επιστρέψετε ολόκληρο το Προϊόν. 9. Ζημίες που υφίσταται το Προϊόν λόγω πυρκαγιάς που προκαλείται από εξωτερική πηγή ή ζημίες που προκαλούνται στο Προϊόν από πρόθεση. Εάν αποδείξουμε ζημία από πρόθεση δεν Eίμαστε υποχρεωμένοι να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε το Προϊόν. 10. Τυχόν ανάκτηση ή μεταφορά δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο Προϊόν. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν. Στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν Σας παρέχουμε καμία υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Ωστόσο, εάν κριθεί απαραίτητη η αντικατάσταση του σκληρού δίσκου του Προϊόντος, ο Αντιπρόσωπος θα επανεγκαταστήσει την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος σε αντικατάσταση αυτής που είχατε αγοράσει αρχικά από την Dell, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο, χωρίς επιβάρυνσή Σας. εν δηλώνουμε, εντούτοις, ούτε εγγυόμαστε και το παρόν Ασφαλιστήριο δεν Μας υποχρεώνει να διασφαλίζουμε ότι οι όποιες εγκατεστημένες εφαρμογές επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο θα είναι συμβατές με το Προϊόν αντικατάστασης. 11. Κάθε ζημία επελθούσα λόγω πολέμου, ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή θεομηνιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της πτώσης κεραυνού, πλημμύρας, ανεμοστρόβιλου, σεισμού και θύελλας. Πώς να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες Για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες, πρέπει να καλέσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων για Τυχαίες Ζημίες στο τηλέφωνο Τι πρέπει να κάνω; Καλώντας τον αριθμό αυτό θα συνομιλήσετε με έναν τεχνικό ο οποίος θα Σας ζητήσει τον αριθμό της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag), η οποία βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του Προϊόντος Σας, στο τιμολόγιο της Dell και στην μπροστινή όψη της Βεβαίωσης Ασφάλισής Σας. Μόλις ο τεχνικός επαληθεύσει ότι διαθέτετε Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες, μπορεί να Σας θέσει μια σειρά από ερωτήσεις για να εκτιμήσει την έκταση και την αιτία της ζημίας που υπέστη το Προϊόν. Για να τύχετε της Κάλυψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να συνεργαστείτε με τον Αντιπρόσωπό Μας για να εξασφαλίσετε τη σωστή επισκευή του Προϊόντος Σας. Ο τεχνικός θα Σας θέσει μια σειρά ερωτήσεων για να εκτιμήσει την έκταση και την αιτία της ζημίας που υπέστη το Προϊόν. Για τα εν λόγω βήματα διάγνωσης και επίλυσης μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες από μία ή παρατεταμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορεί να Σας ζητηθεί, εφόσον αυτό είναι ασφαλές, να ανοίξετε το εξωτερικό περίβλημα του Προϊόντος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο Αντιπρόσωπός Μας ενδέχεται να Σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Σας σε μια εγκατάσταση συντήρησης, εάν το Προϊόν έχει υποστεί σημαντική ζημία (επαφή με υγρό, πτώση από μεγάλο ύψος κ.λπ.), ακόμη και αν δικαιούστε επιτόπου υποστήριξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποια κρυφή ζημία η οποία να μην μπορεί να εντοπιστεί έως ότου επισκευαστεί η εμφανής ζημία. Εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες του Αντιπροσώπου Μας, θα εξοφλήσουμε όλες τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του Προϊόντος Σας στις καθορισμένες εγκαταστάσεις επισκευής του Αντιπροσώπου Μας. Μόλις το Προϊόν φτάσει στις καθορισμένες εγκαταστάσεις επισκευής του Αντιπροσώπου Μας, ανάλογα με την εκτίμηση της ζημίας που έχει υποστεί το Προϊόν, μπορεί να επισκευαστεί είτε ο Αντιπρόσωπός Μας θα Σας αποστείλει προϊόν αντικατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω τηλεφώνου ότι απαιτείται αντικατάσταση του Προϊόντος, ο Αντιπρόσωπός Μας μπορεί, κατά την κρίση του, να Σας αποστείλει αμέσως ένα προϊόν αντικατάστασης. Ωστόσο, εάν δεν Μας επιστρέψετε ολόκληρο το Προϊόν που έχει υποστεί ζημία, συμφωνείτε ότι οφείλετε να καταβάλετε τη λιανική τιμή του προϊόντος αντικατάστασης. Στο ωράριο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δεν περιλαμβάνονται οι καθιερωμένες δημόσιες αργίες που ισχύουν στη χώρα όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Εμείς και ο Αντιπρόσωπός Μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν η παροχή υπηρεσιών προς Εσάς δεν καταστεί δυνατή ή καθυστερήσει για οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου μας.

5 Στοιχεία για την Κάλυψη Κάλυψη για Κλοπή - ισχύει μόνο σε περίπτωση αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή και καταβολής του σχετικού Ασφαλίστρου, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Τι καλύπτεται; Αντικατάσταση Εάν το Προϊόν Σας κλαπεί κατά την περίοδο ισχύος της Κάλυψης και με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα Σας παράσχουμε ένα προϊόν αντικατάστασης αντίστοιχων προδιαγραφών με το Προϊόν που αγοράσατε αρχικά (όπως θα καθορίσει ο Αντιπρόσωπός Μας κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση του). Εάν δεν διατίθεται πλέον προϊόν αντικατάστασης αντίστοιχων προδιαγραφών, μπορεί να Σας επιστρέψουμε χρηματικό ποσό έως του ύψους του αρχικού τιμήματος αγοράς του Προϊόντος που προμηθευτήκατε από την Dell, κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση Μας. Παγκόσμια Κάλυψη Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει παγκόσμια κάλυψη για κλοπή. Ωστόσο, η αντικατάσταση του Προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική ημοκρατία, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν πέσετε θύμα Κλοπής που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο σε χώρα διαφορετική από τις παραπάνω, μπορούμε να αποστείλουμε προϊόν αντικατάστασης μόνο σε μία από αυτές τις χώρες. Περιορισμοί Η Κάλυψη για Κλοπή Σας δίνει το δικαίωμα για μία μόνο αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Κάλυψης, η οποία καλύπτει μόνο το υλικό (hardware) των Προϊόντων. Τι δεν καλύπτεται; Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 1. Το κόστος αντικατάστασης λογισμικού. Παρόλα αυτά θα εγκαταστήσουμε ή θα Σας παράσχουμε μαζί με το Προϊόν αντικατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Κάλυψης για Κλοπή, την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος που είχατε αγοράσει αρχικά από τη Dell, χωρίς δική Σας επιβάρυνση. 2. Τυχόν ανάκτηση ή μεταφορά δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο Προϊόν. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν. Στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν Σας παρέχουμε καμία υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Ωστόσο, ο Αντιπρόσωπος θα επανεγκαταστήσει, χωρίς επιβάρυνσή Σας, την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος σε αντικατάσταση αυτής που είχατε αγοράσει αρχικά από την Dell, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο. εν δηλώνουμε, εντούτοις, ούτε εγγυόμαστε και το παρόν Ασφαλιστήριο δεν Μας υποχρεώνει να διασφαλίζουμε ότι οι όποιες εγκατεστημένες εφαρμογές επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο θα είναι συμβατές με το Προϊόν αντικατάστασης. 3. Κάθε Κλοπή που δεν συνιστά Κλοπή ως απόρροια Βιαιοπραγίας ή ιάρρηξης από Τρίτο. 4. Κάθε Κλοπή αξεσουάρ ή αναλώσιμων. 5. Κλοπή, εκτός εάν έχουν ληφθεί όλες οι εύλογες προφυλάξεις για την αποτροπή της κλοπής του Προϊόντος. 6. Κλοπή του Προϊόντος, όταν το Προϊόν έχει δοθεί για φύλαξη ή χρήση σε Τρίτο. 7. Κλοπή του Προϊόντος μέσα από όχημα, εκτός από την περίπτωση που το Προϊόν βρισκόταν εκτός κοινής θέας στον κλειδωμένο χώρο αποσκευών ή στο ντουλαπάκι του συνοδηγού και σημειώθηκε βίαια είσοδος στο όχημα, και κατά την υποβολή της απαίτησης αποζημίωσης παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για τη βίαια αυτή είσοδο. 8. Κλοπή, στις περιπτώσεις που έχετε αφήσει το Προϊόν στον τόπο εργασίας Σας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εργασίας, σε σχολείο ή οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, εκτός εάν το έχετε κλειδώσει με αλυσίδα ασφαλείας ή σε ασφαλές ντουλάπι, χρηματοκιβώτιο ή ανάλογο χώρο που κλειδώνει και όπου έχετε αποκλειστική πρόσβαση και η αλυσίδα ασφαλείας, το ασφαλές ντουλάπι, το χρηματοκιβώτιο ή ο ανάλογος χώρος που κλειδώνει

6 απομακρύνθηκε με τη βία ή παραβιάστηκε, και κατά την υποβολή της απαίτησης αποζημίωσης παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για αυτή τη βίαιη απομάκρυνση ή παραβίαση. 9. Οποιοδήποτε περιστατικό Κλοπής που δεν δηλώνεται στην αστυνομία εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί. 10. Αντικατάσταση του Προϊόντος σε περίπτωση που το Προϊόν απωλέσθη ή αφέθηκε σε λάθος μέρος, ακόμη και ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας (αναπόδραστο, απρόβλεπτο και εξωγενές γεγονός). 11. Κλοπή, όπου η Κλοπή οφείλεται (ή αποδίδεται) σε δόλο από μέρους Σας. Πώς να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Κλοπή Για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Κλοπή μπορείτε να απευθυνθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτήσεων αποζημίωσης της εταιρείας Μας στη διεύθυνση Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής της απαίτησής Σας εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωσή της. Θα χρειαστεί να παράσχετε τον αριθμό της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag)/Ασφαλιστηρίου του Προϊόντος όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας, και να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο απαίτησης αποζημίωσης. Λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε απαίτηση δίνονται στην ηλεκτρονική Μας διεύθυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων Κλοπής στο τηλέφωνο Καλώντας τον αριθμό αυτό θα συνομιλήσετε με έναν πραγματογνώμονα ο οποίος θα Σας ζητήσει ορισμένες πληροφορίες για να επαληθεύσει ότι διαθέτετε Κάλυψη για Κλοπή και θα Σας δώσει οδηγίες για την υποβολή της απαίτησής αποζημίωσής Σας ή/και θα Σας αποστείλει ένα έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για να το συμπληρώσετε. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση της απαίτησής Σας, συνιστούμε να επιστρέψετε όλα τα έγγραφα με φαξ ή με τη μορφή σαρωμένου ηλεκτρονικού αντιγράφου. Τι πρέπει να κάνω; 1. Να ειδοποιήσετε τις αστυνομικές αρχές εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα διαπιστώσετε την Κλοπή και να τους παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες: o o Λεπτομερή στοιχεία για το Προϊόν που εκλάπη, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου και του αριθμού της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag) που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του Προϊόντος Σας, στο τιμολόγιο της Dell και στην μπροστινή όψη της Βεβαίωσης Ασφάλισής Σας. Λεπτομερή στοιχεία για τις συνθήκες της Κλοπής. 2. Να ειδοποιήσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων Κλοπής εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη διάπραξη της Κλοπής και να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στο εν λόγω τμήμα: o Ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο απαιτήσεων. Το έντυπο απαιτήσεων διατίθεται στη διεύθυνση o Ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς που αφορά στην Κλοπή του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αριθμού αδικήματος. o Αποδεικτικά στοιχεία ιάρρηξης ή βίαιης εισόδου ή Βιαιοπραγίας. 3. Επιπλέον, μπορεί να Σας ζητηθεί να προσκομίσετε: a. Την ιατρική βεβαίωση ή κατάθεση μάρτυρα σε περίπτωση Κλοπής κατόπιν Βιαιοπραγίας. ιατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τα πρωτότυπα έγγραφα για την αξιολόγηση οποιασδήποτε απαίτησης. b. Την εκτίμηση ή απόδειξη επισκευής για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία που σχετίζεται με την Κλοπή, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της ζημίας σε όχημα, αλυσίδα ασφαλείας, ασφαλές

7 ντουλάπι, χρηματοκιβώτιο ή ανάλογο χώρο που κλειδώνει σε σχέση με ιάρρηξη από Τρίτο, μόνο για σκοπούς επαλήθευσης. ιατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τα πρωτότυπα έγγραφα για την αξιολόγηση οποιασδήποτε απαίτησης. c. Βεβαίωση ότι οι ασφαλιστές ζωής και οι ασφαλιστές της εμπορικής περιουσίας ή του αυτοκινήτου Σας έχουν ειδοποιηθεί για τη ιάρρηξη. Γενικοί Όροι Ασφαλιστικής Κάλυψης Ορισμοί Τυχαίες Ζημίες: οποιεσδήποτε τυχαίες, αιφνίδιες και απρόβλεπτες ζημίες στο Προϊόν, που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες και επηρεάζουν τη λειτουργία του Προϊόντος. Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή: η από μέρους Σας αγορά Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Αντιπρόσωπος: η Dell Products ή οποιοδήποτε μέρος έχει εξουσιοδοτηθεί από Εμάς για την επισκευή, αντικατάσταση ή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Βιαιοπραγία: οποιαδήποτε απειλή σωματικής βίας ή βίαιη πράξη που ασκείται από Τρίτο με σκοπό να Σας αποσπάσει το Προϊόν. ιάρρηξη: παραβίαση, φθορά ή καταστροφή οποιουδήποτε μηχανισμού ασφαλείας σε κτίριο ή όχημα. Κάλυψη: η Κάλυψη και τα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, όπως τα επιλέξατε Εσείς και εμφανίζονται στη Βεβαίωση Ασφάλισης όπου: η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες παρέχει κάλυψη Τυχαίων Ζημιών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη σχετική ενότητα του Ασφαλιστηρίου, και η Κάλυψη για Κλοπή παρέχει κάλυψη Κλοπής, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη σχετική ενότητα του Ασφαλιστηρίου και για την οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο Ασφάλιστρο. Dell: η Dell Products και κάθε εταιρεία συμμετοχών ή συνδεδεμένη εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία της Dell Products ή κάθε θυγατρική τέτοιας εταιρείας συμμετοχών που αποτελεί Αντιπρόσωπο. Προϊόν: το προϊόν (τα προϊόντα) που περιγράφονται λεπτομερώς στη Βεβαίωση Ασφάλισης και στο τιμολόγιο της Dell προς Εσάς για τα οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο Ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο: το ποσό που καταβάλατε για το Ασφαλιστήριό Σας. Βεβαίωση Ασφάλισης: η βεβαίωση που επιβεβαιώνει την Κάλυψή Σας σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Κλοπή: η απώλεια του Προϊόντος ως αποτέλεσμα Βιαιοπραγίας ή ιάρρηξης από Τρίτο. Τρίτος: οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από Εσάς, τον/την Σύζυγο ή τον/την σύντροφό Σας, τους απογόνους ή προγόνους Σας, τους υπαλλήλους Σας όταν είστε νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχετε εξουσιοδοτήσει Εσείς να χρησιμοποιεί το Προϊόν. Εμείς/Εμάς/Μας: η London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου: Εσείς/Εσάς/Σας: το άτομο, η εταιρεία, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισης ως ο κάτοχος της ασφάλισης. Όρια ασφαλιστικής ευθύνης Ούτε Εμείς ούτε οι θυγατρικές εταιρείες Μας, οι Εταίροι Μας, τα ανώτερα στελέχη Μας, οι διευθυντές Μας, οι υπάλληλοί Μας ή οι αντιπρόσωποί Μας φέρουν ευθύνη απέναντί Σας, ή απέναντι σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη ή άλλο χρήστη του Προϊόντος, για οποιαδήποτε απρόβλεπτη ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων άλλα όχι περιοριστικά της ευθύνης για ζημίες λόγω μη δυνατότητας χρήσης του Προϊόντος, απώλειας ή καταστροφής δεδομένων ή λογισμικού, προσωπικού τραυματισμού, θανάτου, άλλης έμμεσης απώλειας λόγω δυσλειτουργίας του Προϊόντος ή αναφορικά με κάθε άλλη τυχαία, έμμεση, ειδική ή συνεπακόλουθη ζημία που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή απόδοση του Προϊόντος, ακόμη και εάν Μας έχετε ειδοποιήσει για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Συνάπτοντας αυτό το Ασφαλιστήριο συμφωνείτε ότι παραιτείστε από κάθε απαίτηση με περιεχόμενο περιγραφόμενο στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη αποζημίωσης πέρα από το κόστος αντικατάστασης του Προϊόντος Σας με άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών σε σχέση με κάθε απαίτησή Σας με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. εν υποχρεούμαστε στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε περιπτώσεις που υπόκεισθε σε Τελωνειακούς ασμούς και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που συνδέονται με ΦΠΑ. Περίοδος Ισχύος και Ανανέωση: Η Κάλυψη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την Dell ή την ημερομηνία απόκτησης του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το ποιο γεγονός συμβεί τελευταίο. Η Κάλυψη λήγει στο τέλος της περιόδου ισχύος που αναγράφεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας ή, εφόσον πρόκειται για Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή, μετά την αντικατάσταση του Προϊόντος σύμφωνα με την ενότητα περί Κλοπής. Η Κάλυψη παύει να ισχύει μόνον σε ό,τι αφορά την Κλοπή. Η Κάλυψή Σας για Τυχαίες Ζημίες παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος που αναγράφεται

8 στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας. Κανένα μέρος δεν υποχρεούται να επεκτείνει ή να ανανεώσει την περίοδο ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Απαιτήσεις περί Εμπιστευτικότητας ή ικαιωμάτων Ιδιοκτησίας Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που γνωστοποιούνται ή αποστέλλονται στον Αντιπρόσωπό Μας ή σε Εμάς, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με άλλον τρόπο, δεν είναι εμπιστευτικά ή δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα Σας. Μεταβιβάσιμο Το υπόλοιπο ενδεχόμενης εναπομείνασας Κάλυψης μπορεί να μεταβιβαστεί σε επακόλουθους ιδιοκτήτες του Προϊόντος μετά από κοινοποίηση προς Εμάς και εξουσιοδότησή Μας. Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις. Ακύρωση Η παρούσα Κάλυψη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την Dell ή την ημερομηνία απόκτησης του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το ποιο γεγονός συμβεί τελευταίο. Μπορείτε να ακυρώσετε το παρόν Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του με γραπτή ειδοποίησή Σας σε Εμάς στη διεύθυνση: Dell Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF England (Ηνωμένο Βασίλειο) Εάν ακυρώσετε ή καταγγείλετε το παρόν Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, θα Σας επιστρέψουμε τα πληρωθέντα Ασφάλιστρα εις ολόκληρον, εκτός εάν έχετε υποβάλει απαίτηση και έχετε αποζημιωθεί με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, οπότε δεν επιστρέφονται τα Ασφάλιστρα και η Κάλυψη ακυρώνεται αυτόματα. Εάν ακυρώσετε το παρόν Ασφαλιστήριο μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, τα Ασφάλιστρα δεν θα επιστραφούν. Μπορούμε να ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο εάν δεν καταβάλετε το Ασφάλιστρο συν τυχόν αναλογούντες φόρους για το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Dell, εάν κάνετε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε Εμάς ή τον Αντιπρόσωπό Μας ή εάν παραβείτε με άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις Σας που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. εν θα ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο για κανέναν άλλο λόγο. Εάν ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο, θα Σας στείλουμε γραπτή ειδοποίηση ακύρωσής του στη διεύθυνση που τηρούμε στα αρχεία Μας. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει το λόγο ακύρωσης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης. Τυχόν επιστροφή Ασφαλίστρου εναπόκειται στην απόλυτη κρίση Μας. Κάθε Ασφαλιστήριο πρέπει να ακυρώνεται χωριστά για κάθε Προϊόν. Πλήρες συμφωνητικό Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνιστούν το πλήρες συμφωνητικό ανάμεσα σε Εσάς και σε Εμάς σε σχέση με το αντικείμενό του και κανένας από τους υπαλλήλους Μας ή ο Αντιπρόσωπός Μας δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν προφορικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Απάτη Καμία διάταξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν συνιστά περιορισμό ή εξαίρεση ευθύνης για δόλο ή ψευδή ή ανακριβή δήλωση με δόλο. Ούτε Εμείς ούτε ο Αντιπρόσωπός Μας θα ικανοποιήσουμε την απαίτησή Σας εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύετε ότι εμπλακήκατε σε δόλιες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο.

9 ικαίωμα Υποκατάστασης Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε το δικαίωμά Μας να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη εξ ονόματός Σας και για δικό Μας όφελος, απαιτώντας αποζημίωση και έχουμε απόλυτη διακριτική ευχέρεια διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να Σας ζητηθεί να Μας χορηγήσετε κάθε πληροφορία και βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστούμε. Αποσιώπηση πληροφοριών Εάν κάποια πληροφορία που Μας παρέχετε είναι ανακριβής ή εάν δεν Μας γνωστοποιήσετε κάποια πληροφορία που μπορεί με εύλογο τρόπο να επηρεάσει την απόφασή Μας σχετικά με την παροχή Κάλυψης προς Εσάς ή σχετικά με την εκτίμηση της απαίτησής Σας, η Κάλυψή Σας στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα τερματιστεί και δεν θα δοθεί καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο αυτού. Πρόσθετα διορθωτικά μέτρα Η παρούσα Κάλυψη Σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε και πρόσθετα νομικά δικαιώματα. Η παρούσα Κάλυψη δεν αποτελεί εγγύηση. Το Προϊόν που αγοράζετε από την Dell μπορεί επίσης να συνοδεύεται από περιορισμένη εγγύηση από την Dell ή τρίτους κατασκευαστές προϊόντων που διανέμει η Dell. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις δηλώσεις περιορισμένης εγγύησης της Dell σχετικά με τα δικαιώματά Σας και τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται από αυτές τις περιορισμένες εγγυήσεις. Εφαρμοστέο ίκαιο Εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί το αντίθετο, το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από το Αγγλικό ίκαιο και υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών ικαστηρίων. Προστασία δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των τηρούμενων από Εμάς προσωπικών δεδομένων Σας, έναντι καταβολής αμοιβής. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Νόμο. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων Σας θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της απαίτησής Σας ή/και της εκτέλεσης του Ασφαλιστηρίου Σας. Θα αποθηκεύουμε και θα τηρούμε τα στοιχεία Σας κατά εύλογο τρόπο. Πελάτες με Ειδικές Ανάγκες Είμαστε σε θέση να παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες, μετά από αίτηση, προς εξυπηρέτηση πελατών με ειδικές ανάγκες. Παρακαλείσθε να Μας ενημερώσετε εάν χρειάζεστε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί Σας με τον κατάλληλο τρόπο. Εξυπηρέτηση Πελατών Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν την πώληση του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Dell, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Dell για τη χώρα Σας ή στο τιμολόγιο. Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν τον τρόπο διεκπεραίωσης των απαιτήσεων για Τυχαίες Ζημίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς με την Dell, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Dell για τη χώρα Σας ή στο τιμολόγιο. Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν τον τρόπο διεκπεραίωσης των απαιτήσεων για Κλοπή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Care Manager) της London General Insurance στη διεύθυνση The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Εάν δεν Σας ικανοποιήσει η απάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Services Director) στην ίδια διεύθυνση. Για ερωτήσεις και παράπονα σχετικά με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστή, τη London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager στη διεύθυνση The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Εάν δεν Σας ικανοποιήσει η απάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιευθύνοντα Σύμβουλο στην ίδια διεύθυνση. Εάν το παράπονο που υποβάλατε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διευθύνσεις δεν επιλυθεί ή εάν επιθυμείτε να λάβετε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το παράπονό Σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Οικονομικού ιαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service) στη διεύθυνση South Quay Plaza, 183 Marsh

10 Wall, London, E14 9SR αναφέροντας ρητά τη φύση του παραπόνου και το μέρος στο οποίο υποβάλατε αρχικά το παράπονό Σας. Ασφαλιστική εταιρεία Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρεία London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου και διεύθυνση έδρας Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Αποζημίωση Είναι καθήκον του Προγράμματος Αποζημίωσης Οικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) να εξασφαλίσει ότι ένα ποσοστό των ποσών που οφείλονται στους κατόχους ασφαλειών από μια ασφαλιστική εταιρεία υπό εκκαθάριση καταβάλλεται στους εν λόγω κατόχους ασφαλειών εάν η ίδια η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εις ολόκληρον. Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, η General Insurance καλύπτεται για το 90% της συνολικής απαίτησης, χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό το σύστημα αποζημίωσης υπόκειται σε περιορισμούς και δεν το δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι ασφαλειών. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από το FSCS στη διεύθυνση, 7 th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε το FSCS στο τηλέφωνο

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Βάσει των παρόντων όρων του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο υπ αριθμό UKPCPY09196113 (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα