Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή"

Transcript

1 Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Η Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και το τιμολόγιο της Dell αποδεικνύουν ότι έχετε αποκτήσει: 1. Κάλυψη μόνο για Τυχαίες Ζημίες ή 2. Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Η υποστήριξη που δικαιούστε να λάβετε εξαρτάται από την Ασφαλιστική Κάλυψη που έχετε επιλέξει, όπως καθορίζεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή (εφεξής το «Ασφαλιστήριο») συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρεία London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου και έδρα τη διεύθυνση Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, η οποία έχει ορίσει την Dell Products, με κεντρικά γραφεία στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση Raheen Industrial Estate, Limerick, ως Αντιπρόσωπό της για να διαθέτει το παρόν ασφαλιστικό προϊόν και να διαχειρίζεται τυχόν απαιτήσεις αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες, που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. Αποδεχόμενοι την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες ή την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή που αναφέρεται στο τιμολόγιο που εκδίδει στο όνομά Σας η Dell συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και ότι συμφωνείτε με το δεσμευτικό χαρακτήρα τους. Παρακαλείσθε να διαβάσετε όλο το παρόν Ασφαλιστήριο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις κάθε άλλου έγκυρου υπερισχύοντος συμφωνητικού που έχετε υπογράψει με την Dell ή, ελλείψει τέτοιου συμφωνητικού, των γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης της Dell. Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται ανάμεσα σε Εσάς και στη London General Insurance Company Limited. Η Dell αποτελεί τον αντιπρόσωπο τιμολόγησης. Όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα για τους οποίους δεν παρατίθεται ορισμός στο παρόν έχουν την έννοια που ορίζεται στο προαναφερθέν υπογεγραμμένο συμφωνητικό ή στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Dell. Η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή διατίθεται μόνον για Προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) και φορητές συσκευές. Ωστόσο, η αγορά της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά ενός προϊόντος της Dell. Το τιμολόγιο της Dell προς Εσάς θα αναφέρει εάν αποκτήσατε την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες ή την Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή, και θα χρησιμεύει ως απόδειξή Σας. Το Προϊόν θα φέρει αύξοντα αριθμό (εφεξής η «Ετικέτα Υπηρεσίας» (Service Tag)) που θα χρησιμεύει για την επιβεβαίωση της από μέρους Σας αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Για κάθε Προϊόν που επιθυμείτε να καλύπτει το παρόν Ασφαλιστήριο απαιτείται η καταβολή χωριστού Ασφάλιστρου. Για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής που αγοράζεται μαζί με ένα σύστημα φορητού υπολογιστή δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο του συστήματος φορητού υπολογιστή. Ως εκ τούτου, ο εκτυπωτής και ο φορητός υπολογιστής θα πρέπει να έχουν ο καθένας τη δική του Κάλυψη. Πέραν των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των φορητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και smartphones, μπορείτε να αποκτήσετε Κάλυψη και για συγκεκριμένα περιφερειακά. Εάν αποκτήσετε Κάλυψη για ένα περιφερειακό Προϊόν, αυτή θα αφορά μόνον τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα ή τοποθετημένα επί της κύριας μονάδας του περιφερειακού Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που είναι αναγκαία για την κανονική λειτουργία της κύριας μονάδας και αποστέλλονται στο σημείο πώλησης, όπως εσωτερική μνήμη, ενσωματωμένη οθόνη LCD, εσωτερικά μέρη/διακόπτες, ενσωματωμένα κουμπιά, θήκες, καλύμματα ή πλαίσια, τηλεχειριστήρια, βάσεις συγχρονισμού ή καλώδια.

2 Στοιχεία για την Κάλυψη Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες - ισχύει μόνο σε περίπτωση αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και καταβολής του σχετικού Ασφαλίστρου, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Τι καλύπτεται; Εάν το Προϊόν Σας υποστεί Τυχαία Ζημία κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Κάλυψης, θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Επισκευή Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και με την επιφύλαξη των περιορισμών του παρόντος Ασφαλιστηρίου, θα προβούμε σε επισκευή του Προϊόντος στο βαθμό που απαιτείται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκαλείται στο Προϊόν στο πλαίσιο της φυσιολογικής και συνήθους χρήσης του Προϊόντος και οφείλεται σε Τυχαία Ζημία. Εάν το Προϊόν Σας επισκευαστεί, Σας είναι κατανοητό και συμφωνείτε ότι μπορεί να αντικαταστήσουμε τα αρχικά εξαρτήματα με καινούρια ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα του κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή άλλου κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά θα έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα αρχικά εξαρτήματα. Κατά την κρίση Μας, μπορεί να αναθέσουμε σε συνδεδεμένη εταιρεία ή συμβεβλημένο τρίτο την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του Προϊόντος. Αντικατάσταση Εάν ο Αντιπρόσωπός προκρίνει ως αναγκαία την αντικατάσταση του Προϊόντος αντί της επισκευής του, τότε, οπουδήποτε είναι δυνατόν, το προϊόν αντικατάστασης θα είναι αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών από το αρχικό Προϊόν που αγοράσατε από την Dell, όπως θα καθορίσει ο Αντιπρόσωπός Μας κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση του. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, εάν αντικαταστήσουμε το Προϊόν Σας, Σας είναι κατανοητό και συμφωνείτε ότι το προϊόν αντικατάστασης μπορεί να περιέχει αρχικά ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα του αρχικού κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή και άλλου κατασκευαστή. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει εργασίες προληπτικής συντήρησης. Η εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης στο Προϊόν δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επισκευή ή αντικατάστασή του στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Επίπεδο Ανταπόκρισης Το επίπεδο ανταπόκρισης για επισκευή ή αντικατάσταση στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα συμπίπτει με το επίπεδο ανταπόκρισης που προβλέπεται από την εγγύηση ή το συμβόλαιο συντήρησης του Προϊόντος, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το επίπεδο ανταπόκρισης δεν θα είναι υπέρτερο του επιπέδου ανταπόκρισης που προβλέπεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Επιτόπιας Συντήρησης την Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά από Απομακρυσμένη ιάγνωση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Περιγραφή της υπηρεσίας Dell ProSupport στη διεύθυνση Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, το επίπεδο ανταπόκρισης μπορεί να ποικίλλει και για την παροχή της υπηρεσίας θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια. Εξαρτήματα Συντήρησης (Service Parts) Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανταπόκρισης της συντήρησης που έχετε αγοράσει, ορισμένα εξαρτήματα έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εύκολη αφαίρεση και αντικατάσταση από τον Πελάτη: αυτά τα εξαρτήματα χαρακτηρίζονται ως CSR (Customer Self Replaceable), δηλαδή ως υνάμενα να Αντικατασταθούν από τον Πελάτη). Εάν κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, ο αναλυτής της Dell καθορίσει ότι η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα εξάρτημα που έχει χαρακτηριστεί ως CSR, η Dell θα αποστείλει το εν λόγω εξάρτημα απευθείας στον Πελάτη. Τα εξαρτήματα CSR χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Προαιρετικά εξαρτήματα CSR Αυτά τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αντικαθιστώνται από τον Πελάτη. Ανάλογα με τον τύπο της συντήρησης που αγοράσθηκε μαζί με το Υποστηριζόμενο Προϊόν, η Dell μπορεί να παρέχει έναν Τεχνικό για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων Επιτόπια. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αναλυτή Τεχνικής Υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια Προαιρετικά εξαρτήματα CSR και ποια επίπεδα ανταπόκρισης συντήρησης πληρούν τις προϋποθέσεις επιτόπιας εγκατάστασης χωρίς καμία χρέωση. Υποχρεωτικά εξαρτήματα CSR Αυτά είναι εξαρτήματα που πρέπει να αντικαθιστά ο ίδιος ο Πελάτης. Η Dell δεν παρέχει εργασίες εγκατάστασης για τα εξαρτήματα αυτά. Εάν ο Πελάτης ζητήσει αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων από την Dell, θα επιβαρυνθεί με χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

3 Γεωγραφικοί περιορισμοί και μετακίνηση/μετεγκατάσταση Η επισκευή ή αντικατάσταση στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα παρέχεται στην τοποθεσία ή τις τοποθεσίες που αναγράφονται στο τιμολόγιό Σας. Τα επίπεδα ανταπόκρισης, τα ωράρια παροχής τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι επιτόπου ανταπόκρισης ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, και ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία Σας. Η υποχρέωση της Dell να παρέχει τις υπηρεσίες σε προϊόντα που έχουν μετακινηθεί σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της αρχικής εγκατάστασης εξαρτάται από την τοπική διαθεσιμότητα και ενδέχεται να υπόκειται σε περαιτέρω χρεώσεις καθώς και σε επιθεώρηση και εκ νέου πιστοποίηση των υποστηριζόμενων προϊόντων που έχουν μετακινηθεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών της Dell ως προς το χρόνο και τα υλικά. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση απαιτήσεων που υποβάλλονται σε άλλη χώρα από τη χώρα αγοράς της Κάλυψης, ωστόσο η σχετική δυνατότητα ενδέχεται να μην παρέχεται σε όλους τους πελάτες. Επιπλέον, στην περίπτωση παροχής υποστήριξης στο εξωτερικό δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση πλήρους μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να απευθύνεστε σε αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Dell. Οφείλετε να παρέχετε στην Dell επαρκή και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Σας, χωρίς επιβάρυνση της Dell, προκειμένου να παράσχει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της. Περιορισμοί Οι απαιτήσεις για Τυχαίες Ζημίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Κάλυψης. Απαιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το υλικό (hardware) των Προϊόντων. Τι δεν καλύπτεται; Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει και ο Αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται να προβαίνει σε επισκευή και αντικατάσταση για τα εξής: 1. Σε περίπτωση αγοράς Κάλυψης για συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή φορητή συσκευή, Τυχαίες Ζημίες σε περιφερειακές συσκευές ή υπομονάδες όπως (όχι περιοριστικά), σταθμοί υποδοχής, εξωτερικά μόντεμ, εξωτερικά ηχεία, παιχνιδομηχανές, τσάντες μεταφοράς, δευτερεύουσες οθόνες, εξωτερικό ποντίκι και εξωτερικά πληκτρολόγια για φορητούς υπολογιστές και άλλες υπομονάδες που δεν είναι ενσωματωμένες στο Προϊόν - ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2. Σε περίπτωση αγοράς Κάλυψης για περιφερειακή ή φορητή συσκευή, Τυχαίες Ζημίες σε εξωτερικά συνδεδεμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά ή άλλες συσκευές που μπορούν να λειτουργούν σε σύνδεση με το καλυπτόμενο Προϊόν, υπομονάδες, πύργους ή άλλα περιβλήματα, βάσεις στερέωσης τηλεοράσεων ή οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλωδιώσεις ή είδη που χαρακτηρίζονται ως «αξεσουάρ» ή «αναλώσιμα» και δεν είναι ενσωματωμένα ή τοποθετημένα επί της μονάδας βάσης, όπως μπαταρίες, λυχνίες, φυσίγγια μελάνης μίας χρήσης ή αναγόμωσης, φωτοτυπικό ή φωτογραφικό χαρτί, κάρτες μνήμης, αναλώσιμες συσκευές αποθήκευσης, καλωδιακές συνδέσεις, τσάντες μεταφοράς, γραφίδες, σταθμοί υποδοχής, εξωτερικά μόντεμ, εξωτερικά ηχεία, παιχνιδομηχανές, δίσκοι παιχνιδιών, δευτερεύουσες οθόνες, εξωτερικό ποντίκι ή/και άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου καθώς και άλλες υπομονάδες που δεν είναι ενσωματωμένες στο Προϊόν για το οποίο αγοράσατε Κάλυψη, ή άλλα εξαρτήματα/υπομονάδες που απαιτούν τακτική συντήρηση από τον χρήστη. 3. Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά: (1) ελαττωμάτων ή ζημιών (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ζημιών που προκαλούνται από ιούς) στο λογισμικό που έχει προεγκατασταθεί, αγοραστεί ή με άλλο τρόπο εγκατασταθεί στο Προϊόν, και (2) λογισμικού επί Παραγγελία που εγκαταστάθηκε στο Εργοστάσιο ή άλλων ειδών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο. Αν και θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν εγγυάται την επισκευή ή αντικατάσταση ειδών (που δεν ανήκουν στο λογισμικό) επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο και σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελούσαν εξαιρούμενα εξαρτήματα. 4. Κάθε προϊόν που δεν βρίσκεται στη χώρα ή την τοποθεσία ή τις τοποθεσίες που αναφέρονται στο τιμολόγιό Σας ή στην επιβεβαίωση παραγγελίας. 5. Κάθε ζημία ή ελάττωμα στο Προϊόν που είναι μόνο αισθητικής φύσης ή που δεν επηρεάζει κατά άλλο τρόπο τη λειτουργία του Προϊόντος. Βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν προβλέπεται υποχρέωση επισκευής συνήθους φθοράς του Προϊόντος και άλλων επιφανειακών ζημιών, όπως χαράξεις και βαθουλώματα που δεν προκαλούν ουσιαστική βλάβη στη χρήση του Προϊόντος. 6. Κάθε Προϊόν που επιχείρησε να επισκευάσει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Αντιπρόσωπο. Οποιαδήποτε επισκευή ή απόπειρα επισκευής του Προϊόντος που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο από οποιονδήποτε τρίτο εκτός από Εμάς ή τον Αντιπρόσωπό Μας καθιστά άκυρο και ανίσχυρο το παρόν Ασφαλιστήριο. εν θα Σας αποζημιώσουμε για τυχόν επισκευές που Εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο πραγματοποιήσατε ή επιχειρήσατε να πραγματοποιήσετε στο Προϊόν. 7. Κάθε Προϊόν που υπέστη ζημίες που σχετίζονται με ή οφείλονται σε εσφαλμένη ή ελλιπή Εγκατάσταση από τον Πελάτη. Ως «Εγκατάσταση από τον Πελάτη» νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες που πραγματοποιούνται από Εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό Σας: (1) αποσυσκευασία ή μετακίνηση του Προϊόντος, (2) τοποθέτηση ή ανάρτηση του Προϊόντος σε τοίχο ή άλλο δομικό φορέα (ή αφαίρεσή του μετά την εγκατάσταση), και (3) στερέωση βραχιόνων ή άλλων διατάξεων που προορίζονται για τοποθέτηση ή ανάρτηση σε

4 τοίχο ή άλλο φορέα (ή αφαίρεσή τους). Οι υπηρεσίες εγκατάστασης που παρέχει η Dell δεν λογίζονται ως Εγκατάσταση από τον Πελάτη. 8. Απώλεια ή κλοπή του Προϊόντος (εκτός εάν έχετε προμηθευτεί Κάλυψη από Κλοπή, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας). Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση ενός Προϊόντος είναι να Μας επιστρέψετε ολόκληρο το Προϊόν. 9. Ζημίες που υφίσταται το Προϊόν λόγω πυρκαγιάς που προκαλείται από εξωτερική πηγή ή ζημίες που προκαλούνται στο Προϊόν από πρόθεση. Εάν αποδείξουμε ζημία από πρόθεση δεν Eίμαστε υποχρεωμένοι να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε το Προϊόν. 10. Τυχόν ανάκτηση ή μεταφορά δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο Προϊόν. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν. Στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν Σας παρέχουμε καμία υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Ωστόσο, εάν κριθεί απαραίτητη η αντικατάσταση του σκληρού δίσκου του Προϊόντος, ο Αντιπρόσωπος θα επανεγκαταστήσει την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος σε αντικατάσταση αυτής που είχατε αγοράσει αρχικά από την Dell, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο, χωρίς επιβάρυνσή Σας. εν δηλώνουμε, εντούτοις, ούτε εγγυόμαστε και το παρόν Ασφαλιστήριο δεν Μας υποχρεώνει να διασφαλίζουμε ότι οι όποιες εγκατεστημένες εφαρμογές επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο θα είναι συμβατές με το Προϊόν αντικατάστασης. 11. Κάθε ζημία επελθούσα λόγω πολέμου, ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή θεομηνιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της πτώσης κεραυνού, πλημμύρας, ανεμοστρόβιλου, σεισμού και θύελλας. Πώς να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες Για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Τυχαίες Ζημίες, πρέπει να καλέσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων για Τυχαίες Ζημίες στο τηλέφωνο Τι πρέπει να κάνω; Καλώντας τον αριθμό αυτό θα συνομιλήσετε με έναν τεχνικό ο οποίος θα Σας ζητήσει τον αριθμό της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag), η οποία βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του Προϊόντος Σας, στο τιμολόγιο της Dell και στην μπροστινή όψη της Βεβαίωσης Ασφάλισής Σας. Μόλις ο τεχνικός επαληθεύσει ότι διαθέτετε Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες, μπορεί να Σας θέσει μια σειρά από ερωτήσεις για να εκτιμήσει την έκταση και την αιτία της ζημίας που υπέστη το Προϊόν. Για να τύχετε της Κάλυψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να συνεργαστείτε με τον Αντιπρόσωπό Μας για να εξασφαλίσετε τη σωστή επισκευή του Προϊόντος Σας. Ο τεχνικός θα Σας θέσει μια σειρά ερωτήσεων για να εκτιμήσει την έκταση και την αιτία της ζημίας που υπέστη το Προϊόν. Για τα εν λόγω βήματα διάγνωσης και επίλυσης μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες από μία ή παρατεταμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μπορεί να Σας ζητηθεί, εφόσον αυτό είναι ασφαλές, να ανοίξετε το εξωτερικό περίβλημα του Προϊόντος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο Αντιπρόσωπός Μας ενδέχεται να Σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Σας σε μια εγκατάσταση συντήρησης, εάν το Προϊόν έχει υποστεί σημαντική ζημία (επαφή με υγρό, πτώση από μεγάλο ύψος κ.λπ.), ακόμη και αν δικαιούστε επιτόπου υποστήριξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποια κρυφή ζημία η οποία να μην μπορεί να εντοπιστεί έως ότου επισκευαστεί η εμφανής ζημία. Εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες του Αντιπροσώπου Μας, θα εξοφλήσουμε όλες τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του Προϊόντος Σας στις καθορισμένες εγκαταστάσεις επισκευής του Αντιπροσώπου Μας. Μόλις το Προϊόν φτάσει στις καθορισμένες εγκαταστάσεις επισκευής του Αντιπροσώπου Μας, ανάλογα με την εκτίμηση της ζημίας που έχει υποστεί το Προϊόν, μπορεί να επισκευαστεί είτε ο Αντιπρόσωπός Μας θα Σας αποστείλει προϊόν αντικατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω τηλεφώνου ότι απαιτείται αντικατάσταση του Προϊόντος, ο Αντιπρόσωπός Μας μπορεί, κατά την κρίση του, να Σας αποστείλει αμέσως ένα προϊόν αντικατάστασης. Ωστόσο, εάν δεν Μας επιστρέψετε ολόκληρο το Προϊόν που έχει υποστεί ζημία, συμφωνείτε ότι οφείλετε να καταβάλετε τη λιανική τιμή του προϊόντος αντικατάστασης. Στο ωράριο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δεν περιλαμβάνονται οι καθιερωμένες δημόσιες αργίες που ισχύουν στη χώρα όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Εμείς και ο Αντιπρόσωπός Μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν η παροχή υπηρεσιών προς Εσάς δεν καταστεί δυνατή ή καθυστερήσει για οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου μας.

5 Στοιχεία για την Κάλυψη Κάλυψη για Κλοπή - ισχύει μόνο σε περίπτωση αγοράς της Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή και καταβολής του σχετικού Ασφαλίστρου, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας και στο τιμολόγιο της Dell. Τι καλύπτεται; Αντικατάσταση Εάν το Προϊόν Σας κλαπεί κατά την περίοδο ισχύος της Κάλυψης και με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα Σας παράσχουμε ένα προϊόν αντικατάστασης αντίστοιχων προδιαγραφών με το Προϊόν που αγοράσατε αρχικά (όπως θα καθορίσει ο Αντιπρόσωπός Μας κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση του). Εάν δεν διατίθεται πλέον προϊόν αντικατάστασης αντίστοιχων προδιαγραφών, μπορεί να Σας επιστρέψουμε χρηματικό ποσό έως του ύψους του αρχικού τιμήματος αγοράς του Προϊόντος που προμηθευτήκατε από την Dell, κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση Μας. Παγκόσμια Κάλυψη Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει παγκόσμια κάλυψη για κλοπή. Ωστόσο, η αντικατάσταση του Προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική ημοκρατία, ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν πέσετε θύμα Κλοπής που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο σε χώρα διαφορετική από τις παραπάνω, μπορούμε να αποστείλουμε προϊόν αντικατάστασης μόνο σε μία από αυτές τις χώρες. Περιορισμοί Η Κάλυψη για Κλοπή Σας δίνει το δικαίωμα για μία μόνο αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Κάλυψης, η οποία καλύπτει μόνο το υλικό (hardware) των Προϊόντων. Τι δεν καλύπτεται; Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 1. Το κόστος αντικατάστασης λογισμικού. Παρόλα αυτά θα εγκαταστήσουμε ή θα Σας παράσχουμε μαζί με το Προϊόν αντικατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Κάλυψης για Κλοπή, την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος που είχατε αγοράσει αρχικά από τη Dell, χωρίς δική Σας επιβάρυνση. 2. Τυχόν ανάκτηση ή μεταφορά δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο Προϊόν. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν. Στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν Σας παρέχουμε καμία υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Ωστόσο, ο Αντιπρόσωπος θα επανεγκαταστήσει, χωρίς επιβάρυνσή Σας, την τότε τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σημαντικών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος σε αντικατάσταση αυτής που είχατε αγοράσει αρχικά από την Dell, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο. εν δηλώνουμε, εντούτοις, ούτε εγγυόμαστε και το παρόν Ασφαλιστήριο δεν Μας υποχρεώνει να διασφαλίζουμε ότι οι όποιες εγκατεστημένες εφαρμογές επί Παραγγελία που τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο θα είναι συμβατές με το Προϊόν αντικατάστασης. 3. Κάθε Κλοπή που δεν συνιστά Κλοπή ως απόρροια Βιαιοπραγίας ή ιάρρηξης από Τρίτο. 4. Κάθε Κλοπή αξεσουάρ ή αναλώσιμων. 5. Κλοπή, εκτός εάν έχουν ληφθεί όλες οι εύλογες προφυλάξεις για την αποτροπή της κλοπής του Προϊόντος. 6. Κλοπή του Προϊόντος, όταν το Προϊόν έχει δοθεί για φύλαξη ή χρήση σε Τρίτο. 7. Κλοπή του Προϊόντος μέσα από όχημα, εκτός από την περίπτωση που το Προϊόν βρισκόταν εκτός κοινής θέας στον κλειδωμένο χώρο αποσκευών ή στο ντουλαπάκι του συνοδηγού και σημειώθηκε βίαια είσοδος στο όχημα, και κατά την υποβολή της απαίτησης αποζημίωσης παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για τη βίαια αυτή είσοδο. 8. Κλοπή, στις περιπτώσεις που έχετε αφήσει το Προϊόν στον τόπο εργασίας Σας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εργασίας, σε σχολείο ή οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, εκτός εάν το έχετε κλειδώσει με αλυσίδα ασφαλείας ή σε ασφαλές ντουλάπι, χρηματοκιβώτιο ή ανάλογο χώρο που κλειδώνει και όπου έχετε αποκλειστική πρόσβαση και η αλυσίδα ασφαλείας, το ασφαλές ντουλάπι, το χρηματοκιβώτιο ή ο ανάλογος χώρος που κλειδώνει

6 απομακρύνθηκε με τη βία ή παραβιάστηκε, και κατά την υποβολή της απαίτησης αποζημίωσης παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για αυτή τη βίαιη απομάκρυνση ή παραβίαση. 9. Οποιοδήποτε περιστατικό Κλοπής που δεν δηλώνεται στην αστυνομία εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί. 10. Αντικατάσταση του Προϊόντος σε περίπτωση που το Προϊόν απωλέσθη ή αφέθηκε σε λάθος μέρος, ακόμη και ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας (αναπόδραστο, απρόβλεπτο και εξωγενές γεγονός). 11. Κλοπή, όπου η Κλοπή οφείλεται (ή αποδίδεται) σε δόλο από μέρους Σας. Πώς να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Κλοπή Για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για Κλοπή μπορείτε να απευθυνθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτήσεων αποζημίωσης της εταιρείας Μας στη διεύθυνση Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής της απαίτησής Σας εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωσή της. Θα χρειαστεί να παράσχετε τον αριθμό της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag)/Ασφαλιστηρίου του Προϊόντος όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας, και να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο απαίτησης αποζημίωσης. Λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε απαίτηση δίνονται στην ηλεκτρονική Μας διεύθυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων Κλοπής στο τηλέφωνο Καλώντας τον αριθμό αυτό θα συνομιλήσετε με έναν πραγματογνώμονα ο οποίος θα Σας ζητήσει ορισμένες πληροφορίες για να επαληθεύσει ότι διαθέτετε Κάλυψη για Κλοπή και θα Σας δώσει οδηγίες για την υποβολή της απαίτησής αποζημίωσής Σας ή/και θα Σας αποστείλει ένα έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για να το συμπληρώσετε. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση της απαίτησής Σας, συνιστούμε να επιστρέψετε όλα τα έγγραφα με φαξ ή με τη μορφή σαρωμένου ηλεκτρονικού αντιγράφου. Τι πρέπει να κάνω; 1. Να ειδοποιήσετε τις αστυνομικές αρχές εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα διαπιστώσετε την Κλοπή και να τους παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες: o o Λεπτομερή στοιχεία για το Προϊόν που εκλάπη, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου και του αριθμού της Ετικέτας Συντήρησης (Service Tag) που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του Προϊόντος Σας, στο τιμολόγιο της Dell και στην μπροστινή όψη της Βεβαίωσης Ασφάλισής Σας. Λεπτομερή στοιχεία για τις συνθήκες της Κλοπής. 2. Να ειδοποιήσετε το Τμήμα Αποζημιώσεων Κλοπής εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη διάπραξη της Κλοπής και να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στο εν λόγω τμήμα: o Ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο απαιτήσεων. Το έντυπο απαιτήσεων διατίθεται στη διεύθυνση o Ένα αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς που αφορά στην Κλοπή του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αριθμού αδικήματος. o Αποδεικτικά στοιχεία ιάρρηξης ή βίαιης εισόδου ή Βιαιοπραγίας. 3. Επιπλέον, μπορεί να Σας ζητηθεί να προσκομίσετε: a. Την ιατρική βεβαίωση ή κατάθεση μάρτυρα σε περίπτωση Κλοπής κατόπιν Βιαιοπραγίας. ιατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τα πρωτότυπα έγγραφα για την αξιολόγηση οποιασδήποτε απαίτησης. b. Την εκτίμηση ή απόδειξη επισκευής για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία που σχετίζεται με την Κλοπή, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της ζημίας σε όχημα, αλυσίδα ασφαλείας, ασφαλές

7 ντουλάπι, χρηματοκιβώτιο ή ανάλογο χώρο που κλειδώνει σε σχέση με ιάρρηξη από Τρίτο, μόνο για σκοπούς επαλήθευσης. ιατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τα πρωτότυπα έγγραφα για την αξιολόγηση οποιασδήποτε απαίτησης. c. Βεβαίωση ότι οι ασφαλιστές ζωής και οι ασφαλιστές της εμπορικής περιουσίας ή του αυτοκινήτου Σας έχουν ειδοποιηθεί για τη ιάρρηξη. Γενικοί Όροι Ασφαλιστικής Κάλυψης Ορισμοί Τυχαίες Ζημίες: οποιεσδήποτε τυχαίες, αιφνίδιες και απρόβλεπτες ζημίες στο Προϊόν, που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες και επηρεάζουν τη λειτουργία του Προϊόντος. Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή: η από μέρους Σας αγορά Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή. Αντιπρόσωπος: η Dell Products ή οποιοδήποτε μέρος έχει εξουσιοδοτηθεί από Εμάς για την επισκευή, αντικατάσταση ή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Βιαιοπραγία: οποιαδήποτε απειλή σωματικής βίας ή βίαιη πράξη που ασκείται από Τρίτο με σκοπό να Σας αποσπάσει το Προϊόν. ιάρρηξη: παραβίαση, φθορά ή καταστροφή οποιουδήποτε μηχανισμού ασφαλείας σε κτίριο ή όχημα. Κάλυψη: η Κάλυψη και τα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, όπως τα επιλέξατε Εσείς και εμφανίζονται στη Βεβαίωση Ασφάλισης όπου: η Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες παρέχει κάλυψη Τυχαίων Ζημιών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη σχετική ενότητα του Ασφαλιστηρίου, και η Κάλυψη για Κλοπή παρέχει κάλυψη Κλοπής, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη σχετική ενότητα του Ασφαλιστηρίου και για την οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο Ασφάλιστρο. Dell: η Dell Products και κάθε εταιρεία συμμετοχών ή συνδεδεμένη εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία της Dell Products ή κάθε θυγατρική τέτοιας εταιρείας συμμετοχών που αποτελεί Αντιπρόσωπο. Προϊόν: το προϊόν (τα προϊόντα) που περιγράφονται λεπτομερώς στη Βεβαίωση Ασφάλισης και στο τιμολόγιο της Dell προς Εσάς για τα οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο Ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο: το ποσό που καταβάλατε για το Ασφαλιστήριό Σας. Βεβαίωση Ασφάλισης: η βεβαίωση που επιβεβαιώνει την Κάλυψή Σας σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Κλοπή: η απώλεια του Προϊόντος ως αποτέλεσμα Βιαιοπραγίας ή ιάρρηξης από Τρίτο. Τρίτος: οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από Εσάς, τον/την Σύζυγο ή τον/την σύντροφό Σας, τους απογόνους ή προγόνους Σας, τους υπαλλήλους Σας όταν είστε νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχετε εξουσιοδοτήσει Εσείς να χρησιμοποιεί το Προϊόν. Εμείς/Εμάς/Μας: η London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου: Εσείς/Εσάς/Σας: το άτομο, η εταιρεία, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Βεβαίωση Ασφάλισης ως ο κάτοχος της ασφάλισης. Όρια ασφαλιστικής ευθύνης Ούτε Εμείς ούτε οι θυγατρικές εταιρείες Μας, οι Εταίροι Μας, τα ανώτερα στελέχη Μας, οι διευθυντές Μας, οι υπάλληλοί Μας ή οι αντιπρόσωποί Μας φέρουν ευθύνη απέναντί Σας, ή απέναντι σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη ή άλλο χρήστη του Προϊόντος, για οποιαδήποτε απρόβλεπτη ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων άλλα όχι περιοριστικά της ευθύνης για ζημίες λόγω μη δυνατότητας χρήσης του Προϊόντος, απώλειας ή καταστροφής δεδομένων ή λογισμικού, προσωπικού τραυματισμού, θανάτου, άλλης έμμεσης απώλειας λόγω δυσλειτουργίας του Προϊόντος ή αναφορικά με κάθε άλλη τυχαία, έμμεση, ειδική ή συνεπακόλουθη ζημία που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή απόδοση του Προϊόντος, ακόμη και εάν Μας έχετε ειδοποιήσει για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Συνάπτοντας αυτό το Ασφαλιστήριο συμφωνείτε ότι παραιτείστε από κάθε απαίτηση με περιεχόμενο περιγραφόμενο στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη αποζημίωσης πέρα από το κόστος αντικατάστασης του Προϊόντος Σας με άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών σε σχέση με κάθε απαίτησή Σας με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. εν υποχρεούμαστε στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε περιπτώσεις που υπόκεισθε σε Τελωνειακούς ασμούς και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που συνδέονται με ΦΠΑ. Περίοδος Ισχύος και Ανανέωση: Η Κάλυψη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την Dell ή την ημερομηνία απόκτησης του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το ποιο γεγονός συμβεί τελευταίο. Η Κάλυψη λήγει στο τέλος της περιόδου ισχύος που αναγράφεται στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας ή, εφόσον πρόκειται για Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή, μετά την αντικατάσταση του Προϊόντος σύμφωνα με την ενότητα περί Κλοπής. Η Κάλυψη παύει να ισχύει μόνον σε ό,τι αφορά την Κλοπή. Η Κάλυψή Σας για Τυχαίες Ζημίες παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος που αναγράφεται

8 στη Βεβαίωση Ασφάλισής Σας. Κανένα μέρος δεν υποχρεούται να επεκτείνει ή να ανανεώσει την περίοδο ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Απαιτήσεις περί Εμπιστευτικότητας ή ικαιωμάτων Ιδιοκτησίας Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που γνωστοποιούνται ή αποστέλλονται στον Αντιπρόσωπό Μας ή σε Εμάς, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με άλλον τρόπο, δεν είναι εμπιστευτικά ή δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα Σας. Μεταβιβάσιμο Το υπόλοιπο ενδεχόμενης εναπομείνασας Κάλυψης μπορεί να μεταβιβαστεί σε επακόλουθους ιδιοκτήτες του Προϊόντος μετά από κοινοποίηση προς Εμάς και εξουσιοδότησή Μας. Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις. Ακύρωση Η παρούσα Κάλυψη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την Dell ή την ημερομηνία απόκτησης του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το ποιο γεγονός συμβεί τελευταίο. Μπορείτε να ακυρώσετε το παρόν Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του με γραπτή ειδοποίησή Σας σε Εμάς στη διεύθυνση: Dell Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF England (Ηνωμένο Βασίλειο) Εάν ακυρώσετε ή καταγγείλετε το παρόν Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του, θα Σας επιστρέψουμε τα πληρωθέντα Ασφάλιστρα εις ολόκληρον, εκτός εάν έχετε υποβάλει απαίτηση και έχετε αποζημιωθεί με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, οπότε δεν επιστρέφονται τα Ασφάλιστρα και η Κάλυψη ακυρώνεται αυτόματα. Εάν ακυρώσετε το παρόν Ασφαλιστήριο μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, τα Ασφάλιστρα δεν θα επιστραφούν. Μπορούμε να ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο εάν δεν καταβάλετε το Ασφάλιστρο συν τυχόν αναλογούντες φόρους για το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Dell, εάν κάνετε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε Εμάς ή τον Αντιπρόσωπό Μας ή εάν παραβείτε με άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις Σας που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. εν θα ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο για κανέναν άλλο λόγο. Εάν ακυρώσουμε το παρόν Ασφαλιστήριο, θα Σας στείλουμε γραπτή ειδοποίηση ακύρωσής του στη διεύθυνση που τηρούμε στα αρχεία Μας. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει το λόγο ακύρωσης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης. Τυχόν επιστροφή Ασφαλίστρου εναπόκειται στην απόλυτη κρίση Μας. Κάθε Ασφαλιστήριο πρέπει να ακυρώνεται χωριστά για κάθε Προϊόν. Πλήρες συμφωνητικό Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνιστούν το πλήρες συμφωνητικό ανάμεσα σε Εσάς και σε Εμάς σε σχέση με το αντικείμενό του και κανένας από τους υπαλλήλους Μας ή ο Αντιπρόσωπός Μας δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν προφορικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Απάτη Καμία διάταξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν συνιστά περιορισμό ή εξαίρεση ευθύνης για δόλο ή ψευδή ή ανακριβή δήλωση με δόλο. Ούτε Εμείς ούτε ο Αντιπρόσωπός Μας θα ικανοποιήσουμε την απαίτησή Σας εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύετε ότι εμπλακήκατε σε δόλιες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο.

9 ικαίωμα Υποκατάστασης Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε το δικαίωμά Μας να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη εξ ονόματός Σας και για δικό Μας όφελος, απαιτώντας αποζημίωση και έχουμε απόλυτη διακριτική ευχέρεια διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να Σας ζητηθεί να Μας χορηγήσετε κάθε πληροφορία και βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστούμε. Αποσιώπηση πληροφοριών Εάν κάποια πληροφορία που Μας παρέχετε είναι ανακριβής ή εάν δεν Μας γνωστοποιήσετε κάποια πληροφορία που μπορεί με εύλογο τρόπο να επηρεάσει την απόφασή Μας σχετικά με την παροχή Κάλυψης προς Εσάς ή σχετικά με την εκτίμηση της απαίτησής Σας, η Κάλυψή Σας στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα τερματιστεί και δεν θα δοθεί καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο αυτού. Πρόσθετα διορθωτικά μέτρα Η παρούσα Κάλυψη Σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε και πρόσθετα νομικά δικαιώματα. Η παρούσα Κάλυψη δεν αποτελεί εγγύηση. Το Προϊόν που αγοράζετε από την Dell μπορεί επίσης να συνοδεύεται από περιορισμένη εγγύηση από την Dell ή τρίτους κατασκευαστές προϊόντων που διανέμει η Dell. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις δηλώσεις περιορισμένης εγγύησης της Dell σχετικά με τα δικαιώματά Σας και τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται από αυτές τις περιορισμένες εγγυήσεις. Εφαρμοστέο ίκαιο Εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί το αντίθετο, το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από το Αγγλικό ίκαιο και υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών ικαστηρίων. Προστασία δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των τηρούμενων από Εμάς προσωπικών δεδομένων Σας, έναντι καταβολής αμοιβής. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Νόμο. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων Σας θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της απαίτησής Σας ή/και της εκτέλεσης του Ασφαλιστηρίου Σας. Θα αποθηκεύουμε και θα τηρούμε τα στοιχεία Σας κατά εύλογο τρόπο. Πελάτες με Ειδικές Ανάγκες Είμαστε σε θέση να παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες, μετά από αίτηση, προς εξυπηρέτηση πελατών με ειδικές ανάγκες. Παρακαλείσθε να Μας ενημερώσετε εάν χρειάζεστε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί Σας με τον κατάλληλο τρόπο. Εξυπηρέτηση Πελατών Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν την πώληση του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Dell, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Dell για τη χώρα Σας ή στο τιμολόγιο. Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν τον τρόπο διεκπεραίωσης των απαιτήσεων για Τυχαίες Ζημίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς με την Dell, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Dell για τη χώρα Σας ή στο τιμολόγιο. Για ερωτήσεις και παράπονα που αφορούν τον τρόπο διεκπεραίωσης των απαιτήσεων για Κλοπή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε γραπτώς με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Care Manager) της London General Insurance στη διεύθυνση The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Εάν δεν Σας ικανοποιήσει η απάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Services Director) στην ίδια διεύθυνση. Για ερωτήσεις και παράπονα σχετικά με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστή, τη London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager στη διεύθυνση The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Εάν δεν Σας ικανοποιήσει η απάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιευθύνοντα Σύμβουλο στην ίδια διεύθυνση. Εάν το παράπονο που υποβάλατε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διευθύνσεις δεν επιλυθεί ή εάν επιθυμείτε να λάβετε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το παράπονό Σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Οικονομικού ιαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service) στη διεύθυνση South Quay Plaza, 183 Marsh

10 Wall, London, E14 9SR αναφέροντας ρητά τη φύση του παραπόνου και το μέρος στο οποίο υποβάλατε αρχικά το παράπονό Σας. Ασφαλιστική εταιρεία Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες ή Κάλυψης για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρεία London General Insurance Company Limited, με αριθ. μητρώου και διεύθυνση έδρας Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Αποζημίωση Είναι καθήκον του Προγράμματος Αποζημίωσης Οικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) να εξασφαλίσει ότι ένα ποσοστό των ποσών που οφείλονται στους κατόχους ασφαλειών από μια ασφαλιστική εταιρεία υπό εκκαθάριση καταβάλλεται στους εν λόγω κατόχους ασφαλειών εάν η ίδια η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εις ολόκληρον. Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, η General Insurance καλύπτεται για το 90% της συνολικής απαίτησης, χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό το σύστημα αποζημίωσης υπόκειται σε περιορισμούς και δεν το δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι ασφαλειών. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από το FSCS στη διεύθυνση, 7 th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε το FSCS στο τηλέφωνο

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστήριο για τυχαίες ζημιές ή για τυχαίες ζημιές με προστασία έναντι κλοπής Όροι και Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: Η London General Insurance Company Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για το προσωπικό IT των πελατών (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά εγγύησης Whatever Guarantee 2 Χρόνια

Προσφορά εγγύησης Whatever Guarantee 2 Χρόνια T.G. Technica Systems Ltd. 60 Perikleous Ave. Strovolos Nicosia, 2021 Cyprus Tel: 22205205 Fax: 22205206 Email: info@technica.com.cy Προσφορά εγγύησης Whatever Guarantee 2 Χρόνια ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία αιτήσεων εγγύησης Παράδειγμα διαδικασίας αίτησης εγγυήσεων

Επεξεργασία αιτήσεων εγγύησης Παράδειγμα διαδικασίας αίτησης εγγυήσεων Παράδειγμα διαδικασίας αίτησης εγγυήσεων Εγγύηση TruckStore Το όχημα του πελάτη έχει υποστεί βλάβη Ο προϋπολογισμός των εξόδων συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών και εργασιών είναι υποχρεωτικός, προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 2 Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 1. Γενικά Οι σαρωτές εγγράφων της Fujitsu σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προωθούνται και υποστηρίζονται από την PFU Limited

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement Σύµβαση Βασικής Υποστήριξης Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτοµέρειες στον Πελάτη αναφορικά µε τη Σύµβαση Βασικής Υποστήριξης µε την Sony. Ο πελάτης καλείται να το διαβάσει προσεκτικά.

Διαβάστε περισσότερα

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 5 Χρόνια Σιγουριά με χαμηλή χρέωση Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ! Η Media Markt Plus Guarantee είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Βάσει των παρόντων όρων του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο υπ αριθμό UKPCPY09196113 (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα