εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)"

Transcript

1 εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: /01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν μόνο την εφαρμογή PRISMA Win και την έκδοση Υγρά Καύσιμα, με αναβάθμιση (20 Φεβρουάριου 2008) ή μεταγενέστερη). 1 ο Βήμα (εικόνα 1) Θα πρέπει να επιλέξετε από το μενού: Αρχεία Παραμετρικά Αρχεία. Στην κατηγορία Κινήσεων Παραστατικά Πωλήσεων δημιουργήστε νέα ειδικά παραστατικά με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: (εικόνα 1) 1. Κωδικός: Πατώντας το πλήκτρο Νέα Εγγραφή δημιουργούμε νέα παραστατικά. Προσοχή προτείνεται ο κωδικός να είναι το πρώτο ελεύθερο νούμερο από το ένα έως το τριάντα εννέα (1-39). 2. Περιγραφή: Θα δημιουργήσουμε όλα τα παραστατικά αξιών που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης Δελτίο Αποστολής ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. Θα πρέπει ωστόσο στο σύστημα να μην υπάρχουν παραστατικά με ακριβώς την ίδια περιγραφή, τα οποία θα μπερδέψουν τον χειριστή κατά την επιλογή τους. Οπότε φροντίζουμε τα παραστατικά να διαφέρουν προσθέτοντας για παράδειγμα στο τέλος της βασικής περιγραφής την λέξη (diesel). 3. Συντομία: <σύντομο όνομα παραστατικού>(πετρ.θέρμ.) 4. Παραμετρικό αρχείο: Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται για τα νέα ειδικά παραστατικά θα αφορούν τις πωλήσεις αλλά και τις αγορές. Για τα παραστατικά αγορών που απλός καταχωρούνται, προφανώς δεν είναι υποχρεωτικές οι καταχωρήσεις για παρατηρήσεις και πλήθος αντιγράφων. Ωστόσο θα πρέπει να προσέξουμε την επιλογή κωδικού στο πεδίο Αφορά **. Page 1 of 10

2 5. Κατηγορίες Ειδών: 06 Θέρμανση. Έτσι ώστε να αποτρέψουμε την συμμετοχή ειδών εκτός του πετρελαίου θέρμανσης. Προσοχή στο παραστατικό θα είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο ειδών (Διαχείριση Αποθήκης) που έχουν στην κατηγορία τους επιλεγμένο τον κωδικό (06) Θέρμανση. 6. Παρατηρήσεις Αντιγράφων: Υποχρεωτικά στο δεύτερο αντίγραφο θα αναγράφεται η ένδειξη Για το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών * 7. Αντίγραφα: 3* 8. Αφορά: (201) Πετρέλαιο Θέρμανσης** *Προσοχή! Ρυθμίσεις που αφορούν μόνο εκτυπώσεις σε κινητά φύλλα με τύπου laser εκτυπωτές. Ωστόσο και για τους κρουστικούς είναι υποχρεωτική η χρήση τριπλότυπων από τα οποία το δεύτερο στέλεχος θα φέρει την ένδειξη: Για το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. **Κωδικοί Πετρελαίου Θέρμανσης Οι κινήσεις υποβάλλονται με βάση το παραστατικό που έγινε η παράδοση της ποσότητας και μπορεί να είναι Δελτία Αποστολής, Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (για τελικούς καταναλωτές). Σε περιπτώσεις που η παράδοση γίνεται με δελτίο αποστολής και η τιμολόγηση γίνεται ετεροχρονισμένα, στην κατάσταση θα συμπεριληφθούν μόνο τα Δελτία Αποστολής και όχι τα στοιχεία αξίας. Οι κινήσεις χαρακτηρίζονται ως «εισαγωγές» και «εξαγωγές» ως προς την επιχείρηση που υποβάλλει την κατάσταση. Οι εισαγωγές διαμορφώνουν το διαθέσιμο απόθεμα που νομιμοποιείται να διακινήσει η επιχείρηση και οι εξαγωγές αποτελούν κινήσεις που μειώνουν το διαθέσιιμο απόθεμα. Ειδικά για τις εξαγωγές που αντιστοιχούν σε πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή, η κατάσταση αποτυπώνει το πρός επιστροφή ποσό φόρων που δικαιούται η επιχείρηση / τελικός πωλητής που διέθεσε το πετρέλαιο θέρμανσης στην τελική κατανάλωση για θέρμανση κτιρίων. Τα διάφορα είδη κινήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, χαρακτηρίζονται με ειδικό κωδικό κίνησης που κατηγοριοποιείται ως εξής: Κωδικός Περιγραφή (201) Πωλήσεις Πώληση σε τελικό καταναλωτή (Επιστροφή φόρου) (202) Επιστροφή από τελικό καταναλωτή, Πιστωτικά Πώλησης (Οφειλή φόρου) (203) Ιδιοχρησιμοποίηση (Επιστροφή φόρου) (204) Επιστροφή Ιδιοχρησιμοποίηση (Οφειλή φόρου) (205) Πώληση σε τελικό καταναλωτή (Χωρίς δικ. επιστροφής φόρου) (206) Επιστροφή από τελικό καταναλωτή (Χωρίς δικ. επιστροφής φόρου) (207) Αυτοπαράδοση σε Τρίτο (Χωρίς δικ. επιστροφής φόρου) (208) Αντιλογισμός αυτοπαράδοσης σε τρίτο (Χωρίς δικ. επιστροφής φόρου) (101) Αγορές Εισαγωγή με παραστατικό από Προμηθευτή (Άλλο μέλος στο Ήφαιστος) (102) Εξαγωγή με παραστατικό από Προμηθευτή (Άλλο μέλος στο Ήφαιστος) (301) Εξαγωγή με σκοπό την μεταπώληση (Άλλο μέλος στο Ήφαιστος, χωρίς δικ.έκπτ. φόρου) (302) Εισαγωγή με σκοπό την μεταπώληση (Άλλο μέλος στο Ήφαιστος, χωρίς δικ.έκπτ. φόρου) (403) Δήλωση αποθέματος (501) Εκτελωνισμός πετρελαίου (503) Συμπληρωματική Δ.Ε.Φ.Κ. Page 2 of 10

3 Θα πρέπει να επιλέξουμε κωδικό αναλόγως τον τύπο του παραστατικού. Οι κωδικοί είναι υποχρεωτικοί έτσι ώστε να αποτυπώνονται στην αναλυτική κατάσταση που θα αποστείλετε προς το σύστημα Ήφαιστος. Ποιο συγκεκριμένα: Οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί είναι οι 101,201,301. Με κωδικό 101, δηλώνετε τις αγορές σας αν είσαστε πρατηριούχους ή έμπορος πετρελαίου θέρμανσης. Προσοχή, ο προμηθευτής σας πρέπει επίσης να είναι μέλος του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Με κωδικό 201, δηλώνετε τις πωλήσεις σας σε τελικό καταναλωτή αν ε είσαστε πρατηριούχους ή έμπορος πετρελαίου θέρμανσης. Προσοχή, πρέπει πάντα να καταγράφετε τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Πληρωμής του καταναλωτή. Με κωδικό 301, δηλώνετε τις πωλήσεις σας σε πρατήρια ή άλλους πωλητές/εμπόρους εφόσον είσαστε λειτουργείτε ως ενδιάμεσος ή είσαστε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών. Οι υπόλοιποι κωδικοί έχουν προβλεφθεί για ειδικές περιπτώσεις που θα μπορεί να προκύψουν και είναι πιο σπάνιες. Στους κωδικούς κίνησης της ομάδας 1xx (101 και 102) περιλαμβάνονται τα παραστατικά που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτο. Η παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από το πρατήριο θα έχει κωδικό 101 ανεξάρτητα εάν αυτή η αποστολή γίνεται με Δελτίο Αποστολής ή με Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω υπάρχει επιστροφή πετρελαίου από τον πρατηριούχο στον προμηθευτή και ο πρατηριούχος δεν έχει εκδώσει σχετικό παραστατικό, τότε εκδίδει σχετικό παραστατικό ο προμηθευτής και αυτή η κίνηση καταχωρείται με κωδικό κίνησης 102 (απόδειξη ποσοτικής παραλαβής ή αντίστροφο δελτίο αποστολής κατά περίπτωση). Στους κωδικούς κίνησης της ομάδας 2xx (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208) περιλαμβάνονται τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση για παραδόσεις / πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης το οποίο χρησιμοποιείται κατά την έννοια της περίπτωσης β, της παραγράφου 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπολογίζεται μόνο για τις κινήσεις με κωδικούς 201 & 203 (αντίστοιχα οι κινήσεις 202,204 δημιουργούν οφειλή). Οι κωδικοί 205 έως 208 είναι για την περίπτωση που πωλείται πετρέλαιο Θέρμανσης χωρίς δικαίωμα επιστροφής, για παράδειγμα περιπτώσεις που ο καταναλωτής δεν δώσει αριθμό ΔΕΗ. Προσοχή: Στην περίπτωση Αυτοπαράδοσης σε τρίτους ( ) δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής φόρου. Στους κωδικούς κίνησης της ομάδας 3xx (301 και 302) περιλαμβάνονται τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση προς τρίτους με σκοπό την μεταπώληση και όχι για τελική κατανάλωση. Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης προς ενδιάμεσους πωλητές χαρακτηρίζονται με κωδικό κίνησης 301. Επιστροφές που πραγματοποιούνται με παραστατικά της επιχείρησης και όχι των τρίτων χαρακτηρίζονται με κωδικό 302. Στους κωδικούς κίνησης της ομάδας 4xx καταχωρούνται οι εγγραφές που επηρεάζουν την φυσική αποθήκη χωρίς ύπαρξη φυσικών παραστατικών. Τέτοιες είναι για παράδειγμα η δήλωση αποθέματος (κωδικός 403). Page 3 of 10

4 Οι κινήσεις τύπου 403 θα προκύψουν κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, όπου θα πρέπει να γίνει απογραφή αποθέματος και οι ποσότητες που θα προκύψουν θα φορολογηθούν. Πρόκειται για εφάπαξ διαδικασία που θα γίνει μια φορά. Ο ενδεδειγμένος τρόπος υποβολής των στοιχείων της δήλωσης του αποθέματος είναι ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας καταχώρησης κινήσεων πετρελαίου στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ (με κωδικό 403). Για λόγους πληρότητας, δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής των στοιχείων αυτών μέσω της αναλυτικής κατάστασης διακίνησης, όπου η κίνηση 403 θα πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση που υποβάλλεται. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία και εκκαθάριση των κανονικών κινήσεων θα ξεκινήσει αφού γίνει δήλωση των αποθεμάτων (είτε από το online σύστημα, είτε με υποβολή κατάστασης με κίνηση 403). Εάν υπάρχουν μηδενικά αποθέματα, η δήλωση και πάλι είναι υποχρεωτική, με μηδενική ποσότητα και χωρίς φυσικά να απαιτείται η συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων (ποσό καταβολής, αριθμός διπλότυπου είσπραξης κλπ). Η μερίδα στο Μητρώο δεν θα ενεργοποιηθεί εαν δεν γίνει αυτή η κίνηση! Στους κωδικούς κίνησης της ομάδας 5xx (501) καταχωρούνται οι κινήσεις εκτελωνισμού πετρελαίου από τις επιχειρήσεις που έχουν την κατάλληλη άδεια εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης και έχουν τη δυνατότητα εκτελωνισμού. Επισημάνσεις - Παραδείγματα Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται σχετικά παραδείγματα: a. Έστω ο επιτηδευματίας Α αγοράζει στις 15/02/2008 πετρέλαιο θέρμανσης από τα διυλιστήρια με Δελτίο Αποστολής lit. Η συγκεκριμένη κίνηση θα καταχωρηθεί με κωδικό 101. b. Ο επιτηδευματίας Α στέλνει με Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο σε ενδιάμεσο πρατηριούχο στις 16/02/ lit πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό την μεταπώληση. Αυτή η κίνηση θα καταχωρηθεί με κωδικό 301 και θα πρέπει να καταχωρηθεί ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου. c. Τέλος ο ίδιος επιτηδευματίας Α πουλάει στις 16/02/ lit πετρελαίου θέρμανσης σε τελικό καταναλωτή με απόδειξη λιανικής πώλησης και στις 17/02/2008 πουλάει 2000lit πετρελαίου θέρμανσης σε επιχείρηση, με σκοπό την θέρμανση, με χρήση Δελτίου Αποστολής Τιμολογίου Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση θα καταχωρηθούν 2 εγγραφές στο αρχείο, οι οποίες και οι δύο θα έχουν κωδικό κίνησης 201. Σε αυτές τις κινήσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώρηση και του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής της Δ.Ε.Η. Στη δεύτερη κίνηση θα καταγραφεί και το ΑΦΜ της επιχείρησης που παρέλαβε το πετρέλαιο. Page 4 of 10

5 2 ο Βήμα (εικόνα 2) Θα πρέπει να επιλέξετε από το μενού: Αρχεία Παραμετρικά Αρχεία. Στην κατηγορία Τρόποι Αποστολής δημιουργήστε τις παρακάτω εγγραφές χρησιμοποιώντας ακριβώς τους κωδικούς που δίνονται, λόγω του ότι θα πρέπει να αναφέρονται και στις καταστάσεις συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης προς στο σύστημα Ήφαιστος. 1= Βυτίο 2= Παράδοση στο πρατήριο 3= Πλοίο 4= Άλλο (εικόνα 2) Page 5 of 10

6 3 ο Βήμα (εικόνα 3) Στα στοιχεία των Πελατών θα πρέπει να πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία: (εικόνα 3) a. Στην επωνυμία του Πελάτη να εμφανίζεται και το Πατρώνυμο b. Στα βοηθητικά στοιχεία Πελάτη τον Κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που εμφανίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, για την παροχή του συστήματος θέρμανσης στον τόπο παράδοσης. Ο αριθμός είναι της μορφής : (12 ψηφια) και συμπληρώνεται πλήρως, χωρίς κενά ή άλλους χαρακτήρες. Αντίστοιχα στα στοιχεία των προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ (εικόνα 4) (εικόνα 4) Page 6 of 10

7 4 ο Βήμα (εικόνα 5α-β) Παρακάτω εμφανίζεται υπόδειγμα της φόρμας που πρέπει να σχεδιάσετε για την έκδοση των ειδικών παραστατικών πετρελαίου θέρμανσης. Δίνεται επιπλέον έμφαση σε πεδία που πρέπει να εμφανίζονται πλέον υποχρεωτικά. (εικόνα 5α) 1. Ο Αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ στα στοιχεία του εκδότη 2. Πεδίο όπου θα συμπληρώνεται η ώρα παράδοσης. 3. Σταθερό λεκτικό που θα πρέπει να εμφανίζεται ως συνέχεια του τύπου παραστατικού: Πετρελαίου εσωτερικής καύσης(diesel)θέρμανσης 4. Στα στοιχεία του Πελάτη το πεδίο από την κατηγορία Πελατών/Προμηθευτών με περιγραφή: Κωδικός πληρωμής ΔΕΗ. 5. Στα στοιχεία αποστολής το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Τρόπος Αποστολής 6. Στα στοιχεία Αποστολής το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Αριθμος Κυκλοφορίας 7. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Ποσό που Εκπίπτει (Πετρ. Θερμ.) 8. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: ΦΠΑ Ποσού που Εκπίπτει (Πετρ. Θερμ.) 9. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Τελ. Ποσό που Εκπίπτει (Πετρ. Θερμ.) 10. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Σύνολο καθαρής αξίας 11. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Σύνολο ΦΠΑ 12. Στα στοιχεία Συνόλων το πεδίο από την κατηγορία Παραστατικού με περιγραφή: Τελικό Σύνολο Page 7 of 10

8 (εικόνα 5β) Σημείωση: Ο υπολογισμός της διαφοράς των φόρων (Ε.Φ.Κ) γίνεται αυτόματα στην τιμολόγηση και εμφανίζεται ως νομισματική έκπτωση αρκεί να έχουμε: A. Υπολογίσει την τιμή λίτρου στην γραμμή ειδών με τον υψηλό φόρο (Ε.Φ.Κ) B. Καταχωρήσει τις αξίες των φόρων ανά λίτρο. Η καταχώρηση γίνεται στις Παραμέτρους Πωλήσεων πηγαίνοντας στην επιλογή Εργαλεία Παράμετροι Εφαρμογής Πωλήσεων - Ρυθμίσεις Πωλήσεων κατά την Εκκίνηση. (παρακάτω εικόνα) Page 8 of 10

9 5 ο Βήμα (εικόνα 5) Δημιουργία και ηλεκτρονική υποβολή, Αναλυτικής Κατάστασης Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης. Χρόνος υποβολής της κατάστασης Η κατάσταση υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά και σε περίπτωση που περιλαμβάνει τα δεδομένα περισσότερων ημερών, υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά ημερών από την τελευταία ημέρα που αυτή αφορά/περιλαμβάνει. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα. Παραδείγματα 1. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 5ης Μαρτίου 2008 (ημέρα Τετάρτη) υποβάλλεται μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2008 (ημέρα Τετάρτη) 2. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 7ης Μαρτίου 2008 (ημέρα Παρασκευή) υποβάλλεται μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2008 (ημέρα Παρασκευή). 3. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών, 26, 27, 28, 29 Φεβρουαρίου, 2, και 3 Μαρτίου 2008 (ημέρα Δευτέρα) και ορισμένα δεδομένα της 1ης Μαρτίου που από παραδρομή δεν είχαν περιληφθεί στην κατάσταση της αντίστοιχης ημερομηνίας ( ).. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέσα σε επτά ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση ( ) και δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δηλαδή η είναι αργία (Καθαρά Δευτέρα) υποβάλλεται μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2008 (ημέρα Τρίτη). 4. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών, 17, και 23 Μαρτίου (18, 20 και 22 δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2008 (ημέρα Κυριακή) δηλαδή μέσα σε επτά ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση ( ). Για την αποστολή των κινήσεων που αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να επιλέξετε από το μενού: Κινήσεις Κινήσεις Καυσίμων Σύστημα Ήφαιστος Αποστολή Κινήσεων (παρακάτω εικόνα). Page 9 of 10

10 Στην λίστα της οθόνης Διαχείριση Αρχείων Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα ορίσετε ημερολογιακή περίοδο και πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση θα εμφανιστούν μόνο οι κινήσεις πετρελαίου θέρμανσης που εκκρεμεί η αποστολή τους. Προσοχή! Αποστέλλονται μόνο οι επιλεγμένες στην λίστα κινήσεις. Έρχονται ως μη προεπιλεγμένες οι κινήσεις που υπολείπονται υποχρεωτικών πληροφοριών και θα απορριφθούν από το σύστημα Ήφαιστος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την έκδοση των παραστατικών στα παρακάτω πεδία: Για τις πωλήσεις 1. Ο Κωδ. ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ στα στοιχεία του πελάτη 2. Ο Τύπος του μεταφορικού μέσου στο πεδίο Τρόπος Αποστολής στην Τιμολόγηση. 3. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στην Τιμολόγηση. Για τις Αγορές 1. Ο αρ. μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ του Προμηθευτή. 2. Ο Τύπος του μεταφορικού μέσου στο πεδίο Τρόπος Αποστολής στην Τιμολόγηση. 3. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στην Τιμολόγηση. Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποστολής πατώντας το πλήκτρο Αποστολή ή εναλλακτικά αποθήκευσης των εγγραφών σε αρχείο πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση. Για να είναι δυνατή η άμεση αποστολή των κινήσεων θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει σύνδεση στο internet και να έχετε καταχωρήσει στα στοιχεία εταιρίας (Διαχ. Βάσης Δεδομένων) το Όνομα και τον Κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί κατά την διαδικασία εγγραφή σας από το σύστημα Ήφαιστος. Εναλλακτικά θα σας ζητηθεί να τα καταχωρίσετε την πρώτη φορά στα στοιχεία στην οθόνη της Διαχείριση Αρχείων Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ αφού πρώτα έχετε πατήσει Αποστολή. Η δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχείο εξυπηρετεί την περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση internet στον υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένο το PRISMA Win οπότε θα γίνει η αποστολή από κάποιον άλλο υπολογιστή. Το αρχείο είναι δυνατό να ανακτηθεί και να αποσταλεί και από το πρόγραμμα Αφροδίτη του συστήματος Ήφαιστος. Το αρχείο αποθηκεύεται υποχρεωτικά σε τύπο.xml και του δίνεται ονομασία βάσει της μορφής: IFESTOS<κωδικός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ>-<Ημ/νία (YYYYMMDD) Ώρα (HHMMSS)>. Η ονομασία δεν είναι υποχρεωτικό να έχει την παραπάνω μορφή. Προσοχή! τα παραστατικά θα χαρακτηριστούν ως απεσταλμένα από το PRISMA Win έτσι ώστε να μην συμμετέχουν ξανά στην λίστα προς αποστολή, έστω και αν έχουν αποθηκευτεί σε αρχείο. Page 10 of 10

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα