ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ: 3854 / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Θεώνη ΠΡΟΣ: Όπως ΠΔ Τηλέφωνα : ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής ημερολογίου αλιείας, προαναγγελίας εκφόρτωσης μεταφόρτωσης τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης ανάληψης πώλησης προϊόντων αλιείας». Σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/ (ΦΕΚ 695Β/ ) Υπουργικής Απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας», και όσον την εφαρμογή του υποσυστήματος ΑΛΙΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών των υποσυστημάτων ΑΛΙΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ του Ο.Σ.Π.Α, ξεκίνησε α) την 1η Νοεμβρίου 2014 με τη δυνατότητα επιλογής της χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών με την αριθμ.728/135191/ εγκύκλιό μας, β) με υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία για την αλιεία τόνου (BFT) τον Δεκέμβριο 2014 και το έτος 2015, με τις αριθμ.792/149183/ & 531/9644/ εγκυκλίους μας αντίστοιχα και γ) με την υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία για την αλιεία ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόνου (ALB) με την αριθ. 2152/38113/

2 εγκύκλιο. 2. Κατά το διάστημα αυτό της πρώτης φάσης, υποβλήθηκαν μηνύματα αλιευτικής προσπάθειας και μηνύματα εκφορτώσεων, από 573 διαφορετικά αλιευτικά σκάφη εκ των οποίων 6 κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, καθώς και Δηλώσεις ανάληψης 1086 Δηλώσεις Πώλησης, από 23 διαφορετικούς εγγεγραμμένους πρώτους αγοραστές, από τους 68 συνολικά εγγεγραμμένους. Το συνολικό βάρος αλιευμάτων που έχει καταγραφεί μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών αλιευτικής δραστηριότητας ανέρχεται στα τόνοι. 3. Από τα ευρήματα της πρώτης φάσης, προκύπτει ότι: (α) οι ηλεκτρονικές εφαρμογές ενσωματώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών, με αποτέλεσμα η χώρα να συμμορφώνεται με όλες τις θετικές συνέπειες β) οι ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι τεχνικά άρτιες λειτουργικά, (γ) μεμονωμένες ομάδες χρηστών αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα εξοικείωσης, που αποτυπώνονται σε λάθη στις καταγραφές των στοιχείων, (δ) υπάρχουν αιτήματα βελτίωσης της χρηστικότητας των εφαρμογών, που αφορούν κυρίως την αποφυγή εσφαλμένων καταχωρήσεων και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών του αλιευτικού στόλου, για τα οποία υπάρχει συνεχής προσπάθεια ικανοποίησης, (ε) υφίστανται προβλήματα συνδεσιμότητας λόγω μη επαρκούς κάλυψης όλων των περιοχών από τους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4. Από την 20η Αυγούστου 2015 τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία, η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ημερολογίου αλιείας _ΗΑ, προαναγγελίας εκφόρτωσης _ΠΕ μεταφόρτωσης _ΠΜ τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης _ΔΜ, δήλωσης εκφόρτωσης_δε του υποσυστήματος «ΑΛΙΕΙΑ» και ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ανάληψης_δα, δήλωσης πώλησης_δπ προϊόντων αλιείας του υποσυστήματος «ΕΜΠΟΡΙΑ». 5. Υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής α) ΗΑ-ΔΕ-ΠΕ-ΠΜ-ΔΜ είναι οι κυβερνήτες ή οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, β) ΔΑ-ΔΠ είναι οι αγοραστές σε πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικά σκάφη. 6.Υπόχρεα Αλιευτικά Σκάφη, είναι: Τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρων και άνω, Τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων ανεξαρτήτως μήκους, Τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ανεξαρτήτως μήκους. Δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών ημερολογίων / δηλώσεων εκφόρτωσης παρέχεται και σε κάθε άλλη κατηγορία πλην των ανωτέρω που επιθυμούν τη χρήση αυτών. 7.Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές, είναι: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αγοράζουν απ ευθείας από τον παραγωγό, είτε με τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει ο παραγωγός, είτε με τιμολόγιο αγοράς που 2

3 εκδίδουν οι ίδιοι, είτε με εκκαθάριση (επί προμηθεία). β) Οι παραγωγοί (ναυτικές εταιρείες κλπ), που εκδίδουν δελτία αποστολής στην έδρα της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του σκοπού της εκφόρτωσης των αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός αναλαμβάνει την καταχώρηση των στοιχείων της 1ης αγοραπωλησίας, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάληψης Δήλωση Πώλησης και αναγράφοντας υποχρεωτικά στην συνέχεια το ΑΦΜ του(ων) πρώτου(ων) αγοραστή(ων). 8. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες διατίθενται δωρεάν στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας περιλαμβάνουν: Α. για το υποσύστημα «ΑΛΙΕΙΑ», 9. α. την εγκατεστημένη εφαρμογή (client), η οποία είναι μία εφαρμογή που εγκαθίσταται στη συσκευή ERS και απαιτεί σύνδεση στο internet μόνο για την αποστολή των μηνυμάτων και υποχρεωτικά κατά την καταχώρηση της εκφόρτωσης. Η εγκατεστημένη εφαρμογή περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ και Δήλωσης Εκφόρτωσης _ΔΕ για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας εντός της Μεσογείου (GFCM). 9.β την εφαρμογή που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΠΑ (portal), η οποία και απαιτεί σύνδεση στο internet τόσο για την καταχώρηση όσο και για την αποστολή των μηνυμάτων. Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός Μεσογείου, και τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ζωντανό τόνο θα πρέπει να καταχωρούν και να υποβάλουν τα στοιχεία του Ημερολογίου Αλιείας _ΗΑ και Δηλώσεων Εκφόρτωσης_ΔΕ μόνο μέσω της portal εφαρμογής. Β. για το υποσύστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ», 10. την εφαρμογή που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΠΑ (portal), η οποία απαιτεί σύνδεση στο internet τόσο για την καταχώρηση όσο και για την αποστολή των μηνυμάτων. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 11. Για την πρόσβαση του πλοιοκτήτη του α/κ σκάφους στις εφαρμογές συμπλήρωσης και υποβολής ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ απαιτείται να έχει λάβει αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο ΟΣΠΑ από τις υπηρεσίες αλιείας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και στη συνέχεια να χορηγήσει ο ίδιος κωδικό στον κυβερνήτη του σκάφους στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον πλοιοκτήτη. Σημειώνουμε ότι για να μπορέσει να πάρει κωδικό ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. 12. Για την πρόσβαση των πρώτων αγοραστών, στις εφαρμογές συμπλήρωσης και υποβολής Δηλώσεων Ανάληψης_ΔΑ και Δηλώσεων Πώλησης_ΔΠ προηγείται αναγκαστικά η εγγραφή τους στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών μέσω της διαθέσιμης στο ΟΣΠΑ εφαρμογής. 3

4 13. Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγοραστών, γίνεται επαλήθευση με τα στοιχεία που συνδέονται με το ΑΦΜ της εμπορικής επιχείρησης. 14. Επίσης, τα στοιχεία των εγγεγραμμένων πρώτων αγοραστών (Επωνυμία, Στοιχεία επικοινωνίας), αναρτώνται στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ. ΗΑ- ΔΜ-ΔΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 16. Η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής των δεδομένων του ΗΑ-ΔΜ βρίσκεται στο σκάφος και ο κυβερνήτης μεριμνά για τη λειτουργία της και για την τήρηση και την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων των ΗΑ ΔΜ. 17. Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ τηρούνται στην συσκευή ERS στο σκάφος και υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε ημέρα του αλιευτικού ταξιδιού ή α) πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για τα μονοήμερα ταξίδια ή β) πριν τις 12 τη νύχτα («τέλος ημέρας») για τα πολυήμερα ταξίδια και πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για την τελευταία ημέρα του πολυήμερου ταξιδιού. Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ συμπληρώνεται για κάθε ημέρα στη θάλασσα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει αλίευση (μόνο πλεύση ή δραστηριότητα χωρίς παραγωγή). 18. Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις εξής περιπτώσεις α) ύστερα από αίτημα αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, β) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα. 19. Η δήλωση εκφόρτωσης_δε συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους. 20. Για τον ερυθρό τόνο (BFT) απαιτείται υποβολή της προαναγγελίας εκφόρτωσης τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον πριν την εκφόρτωση. 21. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΗΑ ΔΕ όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας πάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού. 22. Για την ορθή καταχώρηση της αλιευτικής προσπάθειας, ο αριθμός προσπαθειών και οι ώρες καταχωρούνται ως σύνολο την ημέρα που ολοκληρώνεται η προσπάθεια δηλ. στην ημέρα που ανασύρονται (μαζεύονται) τα αλιευτικά εργαλεία. 23. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή του ημερολογίου ΗΑ και της ΔΕ, από την εγκατεστημένη εφαρμογή client, πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών - είτε είναι εφικτή είτε όχι η σύνδεση τη δεδομένη στιγμή και - δεν προκύπτει πρόβλημα προθεσμιών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αποστέλλονται όταν αποκατασταθεί η σύνδεση. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι εφικτή όταν γίνεται χρήση της portal εφαρμογής. 4

5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ERS 24.Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας μπορεί μετά από ενημέρωση των εμπλεκόμενων αλιέων, μέσω των υπηρεσιών αλιείας των ΠΕ, να τροποποιεί επί το συντομότερο τις προθεσμίες υποβολήςηα, ΔΕ, για ειδικές περιπτώσεις πχ τόννος (BFT). 25. Διορθώσεις στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και υποβληθεί μπορούν να γίνουν με υπεύθυνη δήλωση του κυβερνήτη ή της εμπορικής επιχείρησης που υποβάλλεται στην Δ.Ελ.Α.Δ.Π., μέσω των ΠΕ Τμήματα Αλιείας, με την προϋπόθεση της αιτιολόγησης της διόρθωσης. 26. Εάν δεν έχουν ληφθεί τα δεδομένα του ΗΑ ΔΕ ενός υπόχρεου α/κ σκάφος, η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, μέσω της Υπηρεσίας Αλιείας της ΠΕ όπου τηρείται ο φάκελος του α/κ σκάφους ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί περισσότερο από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, διενεργείται έλεγχος της συσκευής, διερευνώνται οι λόγοι μη λήψης και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί ή δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα των ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ επιβάλλονται κυρώσεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΑ 27. Στις περιπτώσεις που ο κυβερνήτης του υπόχρεου α/κ σκάφους διαπιστώσει βλάβη στη συσκευή_ers καταγραφής και υποβολής των δεδομένων ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ, ο ίδιος ή εκπρόσωπός τους υποχρεούται άμεσα: α) να ενημερώσει για την τεχνική βλάβη ι) άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της ΠΕ που τηρείται ο φάκελος του α/κ και ιι) πριν τον κατάπλου την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατάπλου ή και εκφόρτωσης, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθ άλλο πρόσφορο μέσο.η Δ.Ελ.Α.Δ.Π. ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. β) να καταγράψει στο ημερολόγιο πλοίου το συμβάν ( ημερομηνία, ώρα κλπ) γ) να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της βλάβης και της λειτουργίας της συσκευής. Η απομάκρυνση της συσκευής ERS με σκοπό την επισκευή ή την εγκατάσταση δίνεται μετά από σχετικό αίτημα με έγγραφη σύμφωνη γνώμη από την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε., κοινοποιούμενη στην ΔΕλΑΔΠ. δ) Ακόμη, ο κυβερνήτης ή ο αντιπρόσωπός του υποχρεούται για την έγκαιρη υποβολή μέσω της portal εφαρμογής των στοιχείων ι) του ΗΑ σε καθημερινή βάση και το αργότερο μέχρι τις 12:00 την νύχτα για τα πολυήμερα ταξίδια και πριν τον κατάπλου για τα μονοήμερα ταξίδια και ιι) της ΔΕ μετά την εκφόρτωση, εφαρμόζοντας τους χρονικούς περιορισμούς της παρ 17. Οι Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ και οι Λιμενικές Αρχές κατάπλου ή και εκφόρτωσης παρακαλούνται να επιτρέπουν τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιακών Η/Υ για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, εφόσον ο κυβερνήτης έχει τηρήσει τις παρ (α), (β), και (γ). 5

6 28. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της συσκευής, και εφόσον δεν έχουν τηρηθεί τα ισχύοντα και οι προθεσμίες, απαγορεύεται ο εκ νέου απόπλους. Στις περιπτώσεις των α/κ σκαφών με άδεια αλίευσης τόνου,δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους του α/κ σκάφους εάν δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα του ΗΑ- ΔΕ του προηγούμενου αλιευτικού ταξιδιού. Στην περίπτωση πολυήμερου αλιευτικού ταξιδιού, ενημερώνει μέχρι τις 14:00 την Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων για τις ποσότητες των αλιευμάτων που αλίευσε και τηρεί στο σκάφος κάθε ημέρα. ΔΑ-ΔΠ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 29. Για όσες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων άνω των , εντός 24 ωρών καταχωρούνται τα στοιχεία της ΔΑ από την ανάληψη για τη δήλωση ανάληψης_ ΔΑ και από την πώληση για τη δήλωση πώλησης_δπ (όπως εξειδικεύεται στην παρ. 7.α). Για όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων κάτω των , εντός 48 ωρών καταχωρούνται τα στοιχεία από την ανάληψη για τη δήλωση ανάληψης_δα και από την πώληση για τη δήλωση πώλησης_δπ. 30.α) Στους πρώτους αγοραστές, σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες μαζικής εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering) και οι τελικοί καταναλωτές, ακόμη και όταν τα προϊόντα αγοράζονται απευθείας από παραγωγό. β) Τα ιχθυοπωλεία και οι πλανόδιοι πωλητές συμπεριλαμβάνονται στους μη εγγεγραμμένους αγοραστές και δεν αναμένεται από αυτούς υποβολή Δήλωση Ανάληψης Πώλησης. 31. Με σκοπό την ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων (και σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο) ο κυβερνήτης του α/κ σκάφους ή ο αντιπρόσωπός καταχωρεί στο Ο.Σ.Π.Α το ΑΦΜ της επιχείρησης, α) της μονάδες μαζικής εστίασης, β) του ιχθυοπωλείου ή γ) του πλανόδιου πωλητή στους οποίους πωλήθηκαν τα προϊόντα. 32.Τα πρωτογενή στοιχεία των δηλώσεων ανάληψης_δα και δήλωσης πώλησης _ΔΠ, είτε θα επιλέγονται από τη λίστα που έχει χρεωθεί στον πρώτο αγοραστή από τον παραγωγό που κάνει χρήση ηλεκτρονικού ημερολογίου και δήλωσης εκφόρτωσης, είτε με καταχώρηση αυτών από τον έμπορο στην περίπτωση που προέρχονται από μη υπόχρεο σκάφος ή από υπόχρεο σκάφος που όμως δεν τα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά. 33. Στη Δήλωση Ανάληψη_ΔΑ καταχωρούνται τα στοιχεία που δηλώνουν την παραλαβή και αποδοχή των αλιευμάτων του παραγωγού από τον πρώτο αγοραστή (δελτίο αποστολής, φορτωτική κλπ). 34.Στη Δήλωση Πώλησης_ΔΠ καταχωρούνται τα στοιχεία της πώλησης (τιμολόγιο πώλησης, ή τιμολόγιο αγοράς, ή εκκαθάριση), με δυνατότητα οριστικοποίησης του βάρους των αλιευμάτων από τον πρώτο αγοραστή. Στη Δήλωση Πώλησης _ΔΠ αποτυπώνονται από τον πρώτο αγοραστή τα στοιχεία 6

7 (βάρος, τιμή, παραστατικά κλπ) που αφορούν την 1η αγοραπωλησία, δηλ. μεταξύ παραγωγού / αλιευτικού σκάφους και 1ου αγοραστή. ΓΕΝΙΚΑ 35. Τα προϊόντα αλιείας που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του συστήματος είναι τα προϊόντα αλιείας που αναφέρονται στην αριθ.1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475Β/2015) Υπουργική Απόφαση. 36. Όσα προϊόντα αλιείας έχουν ελληνική εμπορική ονομασία, δεν αποτελούν όμως εγχώρια παραγωγή έχουν σημανθεί με αστερίσκο (*), ώστε να αποφεύγεται η επιλογή τους από τους αλιείς. 37. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα καταγραφής των απορρίψεων όλων των ειδών ανεξάρτητα, καθόσον η συλλογή αυτών των στοιχείων αποτελεί κρίσιμο υλικό τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση ποσοστώσεων, για την δυνατότητα παρεκκλίσεων απόρριψης, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαχειριστικών σχεδίων, την διαχείριση προϊόντων αλιείας και γενικότερα την εφαρμογή των κανόνων της νέας Κ.Αλ.Π. 38. Τα λιμάνια που βρίσκονται στις διαθέσιμες λίστες του συστήματος είναι τα καθορισμένα λιμάνια εκφόρτωσης / μεταφόρτωσης τόνου καθώς και οι καθορισμένοι λιμένες εκφόρτωσης για τα εργαλεία OTB, PS, DRB, LLD. 39. Για τον απόπλου, κατάπλου και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν υπάρχει περιορισμός, οι λίστες ενημερώνονται διαρκώς με λιμάνια κατόπιν αιτήματος (επιθυμητό στο αίτημα να αναγράφεται ορθά το όνομα του λιμένα, η περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος). Τα αγκυροβόλια δεν καταχωρούνται στους λιμένες. Η χρήση τους από τους αλιείς δεν καταχωρείται στο σύστημα καθώς ισοδυναμεί με παραμονή τους στη θάλασσα, δηλ. ο ενδιάμεσος κατάπλους και απόπλους σε αυτά δεν καταχωρείται. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΣΠΑ 41. Για το χρονικό διάστημα που το σύστημα ΟΣΠΑ είναι εκτός λειτουργίας, η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται μόλις αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα, με τις τρέχουσες ημερομηνίες/ώρες, χωρίς επιπτώσεις για το υπόχρεο α/κ σκάφος και τον κυβερνήτη ή τον πρώτο αγοραστή το υπόχρεο α/κ σκάφος Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα ότι το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας και έχει ενημερώσει τις Λιμενικές Αρχές μέσω της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας του ΛΣ ΕΛ ΑΚΤ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 42. Η μη τήρηση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ καθώς και καταχώρηση στοιχείων που δεν είναι αληθή λογίζονται ως σοβαρή 7

8 παράβαση, Τα δεδομένα που υποβάλλονται στο σύστημα λαμβάνονται ως πραγματικά και αληθή. Λάθη στις καταχωρήσεις,τα οποία δεν είναι συστηματικά και επιπλέον αφορούν την εξοικείωση των υπόχρεων υποβολής,αξιολογούνται από την Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων και επιβάλλονται συστάσεις 43. Η ΔΕΛΑΔΠ ελέγχει την υποβολή των δεδομένων των ΗΑ ΔΕ-ΔΑ-ΔΠ εντός των καθορισμένων χρόνων μέσω του ΟΣΠΑ, με τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν παρασχεθεί. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 44.Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, εμπίπτουν στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την προστασία ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να αποκαλύπτονται μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να παύσει ή να απαγορευθεί τυχόν παραβίαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές ή άλλες δικαστικές υποθέσεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 45. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται: α) στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ του ΟΣΠΑ στο οποίο είναι διαθέσιμο όλο το υποστηρικτικό υλικό, για τη συμπλήρωση των πεδίων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ- ΔΑ-ΔΠ. β) στο τηλέφωνο (ώρες λειτουργίας 9πμ-7μμ) και το στα οποία απαντά το γραφείο βοήθειας ΟΣΠΑ (help desk) των εταιρειών PWC & IKNOWHOW, που υλοποιούν τις εφαρμογές του. Ομάδα Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας: Παπαδοπούλου Θεώνη ( , Κουντούρης Τριαντάφυλλος ( , Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Αλιείας των ΠΕ καθώς της Δ/νσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων και εκπρόσωπος του αναδόχου, συνδράμουν τους υπόχρεους που ξεκινούν την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των ΗΑ ΔΕ -ΔΑ- ΔΠ. 46. Η υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία που θα ξεκινήσει από 20 Αυγούστου 2015, αποτελεί την κρισιμότερη φάση λειτουργίας του συστήματος ή της εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταγραφή και υποβολή των δεδομένων ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ-ΔΠ που προϋποθέτει την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, ώστε να 8

9 ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν, να αναδειχτούν οι πραγματικά αναγκαίες βελτιώσεις και να αξιοποιηθούν τα στοιχεία όχι μόνο για ελεγκτικούς ή στατιστικούς σκοπούς, αλλά προς όφελος του επαγγελματία αλιέα και σεβασμό στον πλούτο της θάλασσάς μας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΑ-ΔΕ α/κ σκαφών με ολικό μήκος μέτρα 47. Οι κυβερνήτες των α/κ σκαφών με ολικό μήκος 10μ 12μ, στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης στα διεθνή ύδατα ή και μεγάλων πελαγικών ειδών, συμπληρώνουν ΈΝΤΥΠΟ Ημερολόγιο Αλιείας_ ΗΑ & Δήλωση Εκφόρτωσης_ ΔΕ. Η συμπλήρωση του ημερολογίου αλιείας-ηα σε έντυπη μορφή πραγματοποιείται επί του σκάφους και μέχρι τον κατάπλου. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν στο Ημερολόγιο Αλιείας θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν τον κατάπλου, ή πριν τις 12 τη νύχτα. Ημερολόγιο Αλιείας _ΗΑ συμπληρώνεται για όλες τις ημέρες του αλιευτικού ταξιδιού ( μονοήμερα, πολυήμερα ) Η συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης_δε, καθώς και η υποβολή αντιγράφου του ημερολογίου αλιείας _ΗΑ όσο και της δήλωσης εκφόρτωσης_δε γίνεται από τον κυβερνήτη ή τον εκπρόσωπό του υποχρεωτικά εντός 48 ωρών μετά την εκφόρτωση α)στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές εκφόρτωσης,και β) στις Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ στα οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους. Οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες Αλιείας καταχωρούν τα δεδομένα των έντυπων ΗΑ-ΔΕ στο ΟΣΠΑ, με τον κωδικό των εκπροσώπων τους,στην ηλεκτρονική εφαρμογή portal του ΟΣΠΑ. Στους αλιείς αυτής της κατηγορίας, εφ όσον το επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα ένταξής τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης και υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο και σε αυτήν την περίπτωση απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης έντυπων ημερολογίων. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την εκ μέρους τους πιστή τήρηση των προαναφερόμενων. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέα 9 Δημήτρης Λ. Γελαλής

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. 1.Δ/νση Πληροφορικής - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. 2.Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, Υπηρεσίες Αλιείας, έδρες τους 3. 3.ΥπΟΥΝΤ, Δ/νση Ελέγχου Αλιείας /Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε3, Πειραιάς 4. ΚΟΙΝ/ΣΗ 5. 1.Περιφέρειες χώρας, Υπηρεσίες Αλιείας, έδρες τους 6. 2.ΠΑΣΕΓΕΣ, Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Αθήνα 7. 3.Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών Μεσολόγγι 8. 4.ΠΕΠΜΑ, Πολυτεχνείου 25 /57004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9. 5.Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, Γρ. 61 Κερατσίνι 6.Ομοσπονδία Αγροτικών Αλιευτικών Συλλόγων των Παραμεθόριων Νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Κάλυμνος 1. 7.Σύνδεσμος Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης 2. 8.Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Πειραιά Ιχθυόσκαλα Λιμήν Ηρακλέους ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 3. 9.Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Θεσσαλονίκης Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης, Ν. Μηχανιώνα Σωματείο Ιχθυεμπόρων Καβάλας, Ιχθυόσκαλα Καβάλας, Καβάλα ΕΔ 1.Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αποστόλου 2.Γρ.Γεν. Γραμματέα κ. Γελαλή 3.Γρ Γεν. Γραμματέα κ.κασίμη 4.Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αλιείας 5.ΔΑΠΑΠ 6.ΔΕλΑΔΠ 7.ΔΥδΑΠ 10

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Εμπορίας... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής... 1 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα