Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (παρ. 2 - αρ. 16, παρ. 3 αρ. 11, Π 28/80) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Και αναγνωρίζεται η ανωτέρω µελέτη ως άρτια από τεχνικής, οικονοµικής και συµβατικής άποψης (άρθ. 10 του Π 28/80) Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαµβάνει τους αναγκαίους προσδιορισµούς για τον καθορισµό του αντικειµένου του µελετώµενου αντικειµένου από τεχνικής άποψης, τους σχετικούς προς την φύση, τον χαρακτήρα, την θέση και την έκταση του αντικειµένου, την ανάλυση των συγκροτούντων αυτό επί µέρους στοιχειωδών τµηµάτων, τα οποία διακρίνονται από τεχνική αυτοτέλεια (άρθρο 3 παρ. 2 Π 28/80). Η µελέτη αφορά την προµήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης εισόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας. Η ΕΕΛ έχει την δυνατότητα συνεπεξεργασίας βοθρολυµάτων και αστικών λυµάτων µε ιδιαίτερο χώρο παραλαβής των βοθρολυµάτων, όπου εισέρχονται τα βυτιοφόρα οχήµατα για εκκένωση. εδοµένου ότι α. κατά µέσον ηµερήσιο όρο η ΕΕΛ δέχεται 10 βυτιοφόρα, β. στην αιχµή του θέρους η ηµερήσια διακίνηση βυτιοφόρων φτάνει τα 100 ανά ηµέρα και για διάστηµα αρκετών ηµερών, γ. η χωρητικότητα του βιολογικού καθαρισµού δεν επιτρέπει την είσοδο - έξοδο σε πάνω από 10 βυτιοφόρα ανά ώρα, δ. τα βυτιοφόρα µπορεί να καταφθάσουν στον βιολογικό καθαρισµό και βραδυνές ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει προσωπικό νυκτερινής βάρδιας, ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού του συστήµατος. Οι ελάχιστες προδιαγραφές του συστήµατος είναι: το σύστηµα θα περιλαµβάνει µία µπάρα αυτοανυψούµενη και έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα, ο ελεγκτής θα διαθέτει τρόπο ελέγχου - αναγνώρισης κλειδιού - αιτήµατος εισόδου (µαγνητική κάρτα ή τελεκοντρόλ), ο ελεγκτής θα έχει την δυνατότητα αναγνώρισης τουλάχιστον 50 διαφορετικών χρηστών (χρήστες κωδικοποιηµένους είτε ως αριθµούς ή προγραµµατισµένους ονοµαστικά µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες), ο ελεγκτής θα συνοδεύεται από κλειδιά χρηστών, που θα ζητήσει η ΕΥΑΚ να προγραµµατιστούν σε ποσότητα τριπλάσια από τον αριθµό των χρηστών (για να καλυφθεί η περίπτωση που κάποιο κλειδί χαθεί ή καταστραφεί), ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα χρονικής καταχώρησης των εισόδων εξόδων στην µνήµη της κάρτας ή του ελεγκτή, ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα µαζικής µεταφοράς των αποµνηµονευµένων δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε λαπτοπ ή µέσω διαδικτύου ή δικτύου GSM κινητής τηλεφωνίας, ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού του χρόνου έναρξης καθόδου ανόδου, ή εναλλακτικά ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα έναρξης καθόδου ανόδου µε αισθητήρα παρουσίας - απουσίας. ο ελεγκτής θα µεταδίδει την εντολή καθόδου ή ανόδου της µπάρας σε ειδικά φτιαγµένο κινητήριο µηχανισµό (κινητήρα ή έµβολο), η µπάρα δεν θα έχει πάνω της ενσωµατωµένα αιχµηρά αντικείµενα που µπορούν να τραυµατίσουν άνθρωπο, η µπάρα θα είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ταυτόχρονα ελαφριά αλλά και ανθεκτική σε οριζόντιες και κατακόρυφες εξωτερικές δυνάµεις κάµψης, ο κινητήριος µηχανισµός της µπάρας δεν θα έχει κινούµενα ή περιστρεφόµενα µέρη εκτεθειµένα σε τυχούσα ανθρώπινη επαφή, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν δύο προειδοποιητικές πινακίδες (για τους εισερχόµενους και για τους εξερχόµενους) προς τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από την µπάρα, τα υλικά της κατασκευής του ελεγκτή και της µπάρας θα είναι ανθεκτικά στην υγρασία και τις διαβρωτικές συνθήκες που επικρατούν εκ φύσεως στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας, το σύστηµα θα είναι τοποθετηµένο σε ύψος ικανό ώστε να βοηθά τον οδηγό του βυτιοφόρου αλλά και τον οδηγό ΙΧ επιβατικών οχηµάτων να περνά την διαδικασία ελέγχου χωρίς να χρειαστεί η αποβίβασή του από το όχηµα, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, η µπάρα θα είναι ικανή να φράσσει το άνοιγµα των 7µέτρων της υφιστάµενης εισόδου του βιολογικού καθαρισµού.

4 οποιαδήποτε άλλη τεχνική προδιαγραφή κριθεί συµφέρουσα από το διοικητικό συµβούλιο για την ΕΥΑΚ από την µεριά της ασφάλειας και λειτουργικότητας του προσφερόµενου συστήµατος, Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι τιµές µονάδος που ακολουθούν περιλαµβάνουν τα έξοδα: προµήθειας και µεταφοράς του συστήµατος στην ΕΕΛ Καλλικράτειας, των εργασιών και µικροϋλικών εγκατάστασης - τοποθέτησης, των συνδετήριων καλωδιώσεων σε παροχή ηλεκτροληψίας (µονοφασική ή/και τριφασική) µέγιστης απόστασης 50µ., δοκιµαστικών λειτουργιών µε σκοπό την παράδοση στην επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας, άλλες δαπάνες που τυχόν περιλαµβάνονται στην περιγραφή του τιµολογίου της µελέτης, άλλες δαπάνες που προκύπτουν από τυχόν εγκρίσεις του διοικητικού συµβουλίου υπέρ πρόσθετων προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στην προσφορά του προµηθευτή, δηµοσιεύσεων στις εφηµερίδες, κρατήσεων υπέρ ταµείων που ορίζει ο νόµος για το είδος της προµήθειας αυτής. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΤΕΜ ΤΜ Αξία 1. Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου ελεγκτή πιστωτή εισόδου - εξόδου οχηµάτων τεµ , , Σύνολο , ΦΠΑ 23% 4.600, Προϋπολογισµός , Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου ελεγκτή πιστωτή εισόδου - εξόδου οχηµάτων Περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των κύριων υλικών εξαρτηµάτων (ελεγκτής, µπάρα, µηχανισµός ανόδου καθόδου) και την προµήθεια όλων των απαραίτητων µικροϋλικών (ηλεκτροφόρα καλώδια, σωλήνες εύκαµπτες καλωδίων, µουφαρίσµατα, εκσκαφές, σκυροδετήσεις, µεταλλικούς ιστούς, µπουλόνια αγκύρωσης), τα οποία θα προσκοµισθούν στον βιολογικό καθαρισµό, και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ακέραιη στερέωση του συστήµατος επί εδάφους, την ηλεκτροδότησή του από την πηγή ρεύµατος του βιολογικού καθαρισµού σε µέγιστη απόσταση 50µέτρων από το σηµείο εγκατάστασης, τις δοκιµαστικές λειτουργίες, τους προγραµµατισµούς, τις ρυθµίσεις και την παράδοση σε λειτουργία, σύµφωνα µε την γενική και την ειδική συγγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης αλλά και σύµφωνα µε τις πρόσθετες προδιαγραφές που πιθανά εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο κατά την φάση αξιολόγησης της συµφερότερης (οικονοµικά και τεχνικά) προσφοράς. Ενδεικτική τιµή ανά τεµάχιο: ,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδες) Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΤΕΜ ΤΜ ΕΚΠ % Προµήθεια και εγκατάσταση 1. αυτόµατου ελεγκτή πιστωτή τεµ ,00 εισόδου - εξόδου οχηµάτων ακέραιη ΕΚΠ% ολογράφως ΤΜ Αξία Σύνολο-Σ1 ΦΠΑ 23% Προϋπολογισµός-Σ2=Σ1+ΦΠΑ Έκπτωση=100%*(1-Σ1/20.000, )=100% * (1- ) = % , (ολογράφως) Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής Τόπος, Ηµεροµηνία, / / Ο Προσφέρων

10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις. Η προµήθεια διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ιδρυτικός νόµος των ΕΥΑ) όπως ισχύει µετά από τροποποιήσεις. 2) Τις σχετικές διατάξεις του Π 28/1980 (εργασίες ΟΤΑ). 3) Την ΥΠ.ΕΣ /Εγκ.81/86: «Αποστολή πινάκων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα Χ.Ε.Π. που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που γίνονται σ'αυτά» 4) Το Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 5) Το αρ. 13 του Ν. 2503/1997 «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2623/ (ΦΕΚ 139 Α'): «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 7) Την Αριθ. ΥΠΕΣ Α 24473/ΕΓΚ15/98: Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/97 (Α 244) µε την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 2623/98 (Α 139/ ). 8) Την Αριθ. Υπουργού Οικονοµικών /601/0026/98 (ΦΕΚ 431 Β'): Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες. 9) Την Αριθµ. Πρωτ / : Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 10) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (νέος ΚΚ) όπως ισχύει µετά από τροποποιήσεις. 11) Τις σχετικές διατάξεις του Π 59/2007 (δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα του ύδατος για τις ΕΥΑ). 12) Την Εγκύκλιο 25 ΥΠ.ΕΣ...Α /Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007: Εφαρµογή διατάξεων Ν. 3536/ ) Την Εγκύκλιο 29 ΥΠ.ΕΣ...Α /Αθήνα, 03 Απριλίου 2007 :Παροχή Υπηρεσιών. 14) Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ/ ΤΥ/49805/07/ «ιενέργεια προµηθειών από τις ΕΥΑ» σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έκανε δεκτή την 138/2007 γνωµοδότηση του ΝΣΚ και εµµένει στην θέση ότι οι.ε.υ.α., ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διενεργούν τις προµήθειές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..28/80. 15) Τις σχετικές διατάξεις του Π 59/2007 και του Π 60/2007 (δηµόσιες συµβάσεις). 16) Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η /ΕΓΚ.11/ : Αποδοχή της αρ.204/2010 γνωµοδότησης του ' Τµήµατος του ΝΣΚ - απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α βαθµού 17) Την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Aριθµ /739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/ ): Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 18) Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η /2-9-10: Νέα όρια προϋπολογισµού δηµόσιων συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) για τους ΟΤΑ Α βαθµού και τους φορείς τους. Τόπος παραδόσεως των ειδών: Βιολογικός Καθαρισµός Καλλικράτειας (εγκατάσταση στην υφιστάµενη κεντρική είσοδο) ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύς συµβατικών στοιχείων. Τα τεύχη της µελέτης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της προµήθειας, κατά σειρά ισχύος είναι (άρθρο 14 του Π 28/80): 1. ιακήρυξη. 2. Τιµολόγιο της προσφοράς. 3. Προϋπολογισµός προσφοράς

12 4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 6. Η τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 3 ο Προϋπολογισµός. Η Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας προϋπολογίσθηκε στο ποσό των , και επιπλέον 4.600, Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο ,. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους ΚΛ... του προϋπολογισµού εξόδων και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου πρόχειρου ή ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθείας ανάθεση κατά το επόµενο έτος. ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Από της υπογραφής της συµβάσεως ο χρόνος παραδόσεως του συνόλου της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1 ) µήνες. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της ΕΥΑ. Η ΕΥΑ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΥΑ. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει την ΕΥΑ µε την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών εντός τριάντα (30) ηµερών το πολύ. Λόγω της έλλειψης µεταφορικής ικανότητας υλικών των µετακινούµενων οχηµάτων και τη µη δυνατότητα της ΕΥΑ να αποθηκεύσει ποσότητες υλικών, η τµηµατική παράδοση των υλικών θα γίνεται από την αποθήκη του ανάδοχου στο υποδειχθέν σηµείο (Βιολογικός Καθαρισµός Καλλικράτειας (εγκατάσταση στην υφιστάµενη κεντρική είσοδο)) µε ευθύνη δική του και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 5ο Πληρωµές. Η προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής µονάδος της µελέτης είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών (άρθρο 54 παρ. 1 του Π 28/80). Ανεξάρτητα από τον αν η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική ή ολική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της ΕΥΑ, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή σε µηνιαία βάση (άρθρο 54 παρ. 1 του Π 28/80). Η ΕΥΑ υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον προσκοµισθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά (άρθρο 54 παρ. 3 του Π 28/80, δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 6ο Ανακήρυξη µειοδότη. Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της κατάθεσης προσφορών ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% στον προϋπολογισµό της προµήθειας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση. Ειδικότερα η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.000,. και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγυήσεις - Βλάβες. Ο χρόνος εγγυήσεως της προµήθειας, δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε 7 µήνες (άρθρο 65 παρ. 1 του Π 28/80). Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της µελέτης αλλά και της προσφοράς του, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η ΕΥΑ. Η ΕΥΑ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της ΕΥΑ κάθε ποσότητα υλικών που προµήθευσε, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί ανά είδος δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου υλικού και αποστολής στη ΕΥΑ του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε ζηµιά στην ΕΥΑ ή σε τρίτα πρόσωπα, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. ΑΡΘΡΟ 8ο Καθυστερήσεις - Ποινικές ρήτρες Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την τµηµατική παράδοση των υπό προµήθεια ειδών πέραν της παραπάνω ορισθείσης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα της ΕΥΑ, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη ΕΥΑ σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2 ) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον τρέχοντα λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προµηθευτή (άρθρο 53 παρ. 9 του Π 28/80). Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα της ΕΥΑ ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από

13 υπαιτιότητα της ΕΥΑ, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή (άρθρο 48 του Π 28/80). Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστούνται οι κατ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς παραγωγής, κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη µεταφορά αυτών ή στην κακή παραγωγή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωµατικών ειδών δικαιούται η ΕΥΑ κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσό µείωσης του τιµήµατος θα προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής και θα εγκρίνει το Σ της ΕΥΑΚ (άρθρο 46 του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 9ο Έκπτωση ανάδοχου Κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβούλιου της ΕΥΑ µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο στον ανάδοχο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς τη ΕΥΑ για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες (άρθρο 50 παρ. 8 του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 10ο Κρατήσεις υπέρ τρίτων Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης, τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η εκτέλεση της προµήθειας. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την ΕΥΑ, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του προµηθευτή κατά την πρώτη πληρωµή του από την ΕΥΑ, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 22 του Π 28/80). Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/1980 όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1416/1984, του Π.. 410/1995, του από 17-5/ Β. /τος και το Ν. 3548/2007. Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1037/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης εισόδου βυτιοφόρων οχηµάτων στην ΕΕΛ Καλλικράτειας το σύστηµα θα περιλαµβάνει µία µπάρα αυτοανυψούµενη και έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα, ο ελεγκτής θα διαθέτει τρόπο ελέγχου - αναγνώρισης κλειδιού - αιτήµατος εισόδου (µαγνητική κάρτα ή τελεκοντρόλ), ο ελεγκτής θα έχει την δυνατότητα αναγνώρισης τουλάχιστον 50 διαφορετικών χρηστών (χρήστες κωδικοποιηµένους είτε ως αριθµούς ή προγραµµατισµένους ονοµαστικά µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες), ο ελεγκτής θα συνοδεύεται από κλειδιά χρηστών, που θα ζητήσει η ΕΥΑΚ να προγραµµατιστούν σε ποσότητα τριπλάσια από τον αριθµό των χρηστών (για να καλυφθεί η περίπτωση που κάποιο κλειδί χαθεί ή καταστραφεί), ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα χρονικής καταχώρησης των εισόδων εξόδων στην µνήµη της κάρτας ή του ελεγκτή, ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα µαζικής µεταφοράς των αποµνηµονευµένων δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε λαπτοπ ή µέσω διαδικτύου ή δικτύου GSM κινητής τηλεφωνίας, ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού του χρόνου έναρξης καθόδου ανόδου, ή εναλλακτικά ο ελεγκτής θα έχει δυνατότητα έναρξης καθόδου ανόδου µε αισθητήρα παρουσίας - απουσίας. ο ελεγκτής θα µεταδίδει την εντολή καθόδου ή ανόδου της µπάρας σε ειδικά φτιαγµένο κινητήριο µηχανισµό (κινητήρα ή έµβολο), η µπάρα δεν θα έχει πάνω της ενσωµατωµένα αιχµηρά αντικείµενα που µπορούν να τραυµατίσουν άνθρωπο, η µπάρα θα είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ταυτόχρονα ελαφριά αλλά και ανθεκτική σε οριζόντιες και κατακόρυφες εξωτερικές δυνάµεις κάµψης, ο κινητήριος µηχανισµός της µπάρας δεν θα έχει κινούµενα ή περιστρεφόµενα µέρη εκτεθειµένα σε τυχούσα ανθρώπινη επαφή, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν δύο προειδοποιητικές πινακίδες (για τους εισερχόµενους και για τους εξερχόµενους) προς τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από την µπάρα, τα υλικά της κατασκευής του ελεγκτή και της µπάρας θα είναι ανθεκτικά στην υγρασία και τις διαβρωτικές συνθήκες που επικρατούν εκ φύσεως στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας, το σύστηµα θα είναι τοποθετηµένο σε ύψος ικανό ώστε να βοηθά τον οδηγό του βυτιοφόρου αλλά και τον οδηγό ΙΧ επιβατικών οχηµάτων να περνά την διαδικασία ελέγχου χωρίς να χρειαστεί η αποβίβασή του από το όχηµα, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, η µπάρα θα είναι ικανή να φράσσει το άνοιγµα των 7µέτρων της υφιστάµενης εισόδου του βιολογικού καθαρισµού. οποιαδήποτε άλλη τεχνική προδιαγραφή κριθεί συµφέρουσα από το διοικητικό συµβούλιο για την ΕΥΑΚ από την µεριά της ασφάλειας και λειτουργικότητας του προσφερόµενου συστήµατος,

16 Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα