ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Γ. Πετράκης Επιβλέπων : Δημήτριος Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής Αθήνα, Ιούλιος

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Γ. Πετράκης Επιβλέπων : Δημήτριος Ασκούνης Επίκουρος. Καθηγητής Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 18η Ιουλίου Δ. Ασκούνης Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ι.Ψαρράς Επ.Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αν.Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος

4 ... IΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ 2006 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 Περίληψη Οι τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν πλέον τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Δεν θα ήταν υπερβολή αν παρομοίαζε κανείς τα αποτελέσματα πιθανής αποσύνδεσης μιας επιχείρησης από το διαδίκτυο, με αυτά της αποσύνδεσης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν μία εφαρμογή του διαδικτύου με τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Σε λίγα χρόνια, αναμένεται επιχειρήσεις και πολίτες να διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά, διαθέτοντας ηλεκτρονικές ταυτότητες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο νόμος είναι απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών αφού αν δεν υπάρχουν νομοθετικές προβλέψεις ή είναι ακατάλληλες ή δεν εμπνέουν ασφάλεια για τα νέα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, υψώνονται εμπόδια στη χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, μια δυνατότητα που συνεπάγεται πολυποίκιλα οφέλη για τους συναλλασσόμενους. Η παρούσα εξέταση της νομοθεσίας που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι προαπαιτούμενη για να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια σύγχρονη πλατφόρμα η-επιχειρείν η οποία σέβεται το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τα εθνικά πλαίσια των χωρών όπου δραστηριοποιείται. Επιμέρους θέματα που εξετάζονται είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ο ΦΠΑ στις η-συναλλαγές, το ηλεκτρονικό χρήμα, η ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι ηλεκτρονικές προμήθειες κ.ά.. Απώτερος στόχος, η μοντελοποίηση νομικών κανόνων που εντοπίζονται από την εξέταση της νομοθεσίας, για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και γνώσης, απαραίτητο δομικό στοιχείο μιας σύγχρονης πλατφόρμας που υποστηρίζει διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική συναλλαγή, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονικά έγγραφα, προστασία προσωπικών δεδομένων, ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, νομική ισχύς, νομικά εμπόδια, μοντελοποίηση νομικών κανόνων 5

6 6

7 Abstract Nowadays, ICT play an important role in business operation. Without exaggeration, the consequences of a possible disconnection of a business from the internet, can be compared with the consequences of a disconnection from the electric power network. Electronic transaction is an internet application having a great potential of evolvement. It is expected in a few years that business and citizens will conduct electronically the majority of their transactions, using electronic identities and electronic wallets. The current diploma thesis deals with the European legal and statutory framework of electronic transaction. Law is indispensable for the increase in use of electronic transaction, which implies various benefits. Lack of legal provisions for the new arising electronic transaction issues or unsuitable provisions or provisions not fostering a feeling security among potential users, lead to inhibition in electronic transactions. The present examination of legislation related to electronic transactions is precondition to the design and development of an up-to-date e-business platform, which respects European legislation framework and also the national frameworks of the countries where the platform operates. The main legal issues examined are e- commerce, e-payments, e-signatures, e-invoicing, VAT in e-transactions, e-cash, e- contracting, personal data protection, e-procurement. Τhe endmost target is to model legal rules that are spotted while examining the legislation, in order to create a base of data and knowledge, an essential element for a system supporting electronic transactions conduct. Keywords: Electronic transaction, e-commerce, e-signature, protection of personal data, e-documents, European legal framework, legal validity, legal barriers, modeling of legal rules 7

8 8

9 Ευχαριστίες Ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβολή τους στην περάτωση της εργασίας: τον υποψήφιο διδάκτορα Γεώργιο Α. Γκιώνη και τον ερευνητή Δρ. Ιωάννη Χαραλαμπίδη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξη που πάντα μου παρέχει. Ευχαριστώ τη μητέρα μου για τη συμβολή της στη γραμματική επιμέλεια της εργασίας. Παρά ταύτα, δεν υπάρχει κανενός είδους «μεταβίβασης ευθύνης» σε αυτήν. 9

10 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Η πλατφόρμα, οι στόχοι, οι ωφέλειες Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Απλό σενάριο χρήσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσιο Δίκαιο Ιδιωτικό Δίκαιο Θέματα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ Οδηγία 2000/31/ΕΚ (για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο) Οδηγία 97/5/ΕΚ (για διασυνοριακές πληρωμές) Κανονισμός 2560/2001/EK (για διασυνοριακές πληρωμές) Οδηγία 2000/46/ΕΚ (για η-χρήμα) Σύσταση 97/489/ΕΚ (για μέσα η-πληρωμής) Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισμός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ (περί ΦΠΑ) Οδηγία 1999/93/ΕΚ (για τις η-υπογραφές) Οδηγία 1996/9/ΕΟΚ (για προστασία βάσεων δεδομένων) Οδηγία 1995/46/ΕΚ (για προσωπικά δεδομένα) Οδηγία 2002/58/ΕΚ (για προστασία ιδιωτικής ζωής) Κανονισμός 45/2001/EK (για προστασία δεδομένων) Οδηγία 2006/24/ΕΚ (για διατήρηση δεδομένων) Οδηγία 2002/65/ΕΚ (για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές) Κανονισμός 44/2001/ΕΚ (για τη διεθνή δικαιοδοσία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Νόμος 3115/ Κανονισμοί Α.Δ.Α.Ε Νόμος 2472/ Νόμος 2774/ Προεδρικό Διάταγμα 47/ Νόμος 2819/ Νόμος 3057/ Η-ΕΜΠΟΡΙΟ Προεδρικό Διάταγμα 131/

12 4.2.2 Νόμος 2251/1994 με τροποποιήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Προεδρικό διάταγμα 150/ Κανονισμοί Ε.Ε.Τ.Τ Προεδρικό Διάταγμα 39/ Προεδρικό Διάταγμα 342/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Υπουργική Απόφαση 629/ Yπουργική απόφαση /1363/ Υπουργική απόφαση Ζ1-178/ Νόμος 3148/ Νόμος 3193/ Προεδρικό Διάταγμα 33/ Κώδικας βιβλίων και στοιχειών Η-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Νόμος 3431/ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Νόμος 3448/ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Η-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΣ ΤΣΕΧΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ HΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νομικά κενά Νομικά προβλήματα στην πράξη ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ

13 1 1 Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επικοινωνία και η συνεργασία μιας επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις, με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες έχει καταστεί για τη λειτουργία της περισσότερο κρίσιμη από ποτέ. Η ανταγωνιστικότητά της, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα της να διαλειτουργεί με άλλες. Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική τεχνολογική πρόοδος στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ όλα αυτά, σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων δεν έχει καταφέρει να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών που βασίζονται στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα στις χώρες όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται μικρές ή μικρές-μεσαίες (SME s), η διείσδυση των τεχνολογιών είναι πολύ περιορισμένη. Σήμερα, οι προσπάθειες που γίνονται για ανάπτυξη και υιοθέτηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών λύσεων επικεντρώνεται περισσότερο σε συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή (Β2C) και όχι τόσο στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα εφαρμογής με εφαρμογή (Α2Α), μια περιοχή που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχύτητα, την ασφάλεια, την ορθότητα και την ευρεία υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενδεικτικές της μικρής διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές συναλλαγές, ιδιαίτερα σε μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό των μικρώνμεσαίων επιχειρήσεων (με 10 ως 249 υπαλλήλους) στην Ευρώπη των εικοσιπέντε που πραγματοποίησαν ηλεκτρονική αγορά μέσω του διαδικτύου το 2005 ήταν μόλις 23%. Ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η Ευρώπη των δεκαπέντε χωρών (26%) ενώ στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο και ανέρχεται σε 14%. Τα ποσοστά που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 249 υπαλλήλων) είναι πολύ μεγαλύτερα, σε αδρές γραμμές διπλάσια. Χαρακτηριστικά μικρό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων τα ΙΤ συστήματα συνδέονται αυτόματα σε ΙΤ συστήματα προμηθευτών τους ή πελατών τους. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 13.1%. Και σε αυτές τις μετρήσεις, τα ποσοστά των μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικά χαμηλότερα. Συνεπώς, γίνεται φανερή η ανάγκη για υποδομές και γενικότερα δράσεις που θα επιτρέψουν στις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να διεξάγουν ηλεκτρονικά με τις νέες τεχνολογίες τις συναλλαγές τους. 13

14 Επί τοις εκατό ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων τα ΙΤ συστήματα συνδέονται αυτομάτως με τα ΙΤ συστήματα των προμηθευτών ή των πελατών εκτός του επιχειρηματικού ομίλου (Πηγή: EUROPEAN COMMISSION - DG Joint Research Centre - IPSC - The 2005 European e- Business Readiness Index) Η ηλεκτρονική διεξαγωγή συναλλαγών έχει να προσφέρει πολλά σε μια επιχείρηση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της και μειώνοντας τις δαπάνες της. Σήμερα, οι συναλλαγές που πραγματοποιεί μια τυπική επιχείρηση, που φτάνουν τις πεντακόσιες καθημερινά αν πρόκειται για μεγάλη και τις πενήντα για μικρή-μεσαία, γίνονται με χειροκίνητο τρόπο. Η επιχείρηση τυπώνει τις πληροφορίες που θέλει μέσω μιας οικονομικής εφαρμογής της, τις στέλνει σε μια άλλη επιχείρηση, τράπεζα ή στην κυβέρνηση και εν συνεχεία αυτές επανεισάγονται σε εφαρμογή του παραλήπτη. Τα μειονεκτήματα αυτής της πρακτικής συναλλαγών επιχείρησης προς επιχείρηση (Β2Β) είναι εμφανή. Καταρχήν, χρειάζεται σημαντικός χρόνος εργασίας έτσι ώστε να εισαχθούν όλες οι πληροφορίες χειροκίνητα στις διάφορες εφαρμογές της επιχείρησης, στους ενδιάμεσους και στις δημόσιες υπηρεσίες. Για μια τυπική μικρή-μεσαία επιχείρηση, απαιτούνται ετήσια εκατοντάδες εργατομέρες μόνο και μόνο για την τύπωση, την αποστολή τηλεφωτοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος ( ), την παραλαβή και την εισαγωγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις συναλλαγές. Επίσης, η ορθότητα των συναλλασσομένων με αυτόν τον τρόπο πληροφοριών δεν είναι δεδομένη, μιας και ανθρώπινο είναι να συμβαίνουν συχνά λάθη σε χειροκίνητες εργασίες, όπως για παράδειγμα η πληκτρολόγηση κατά την εισαγωγή πληροφοριών σε μια εφαρμογή. Η εφαρμογή προς εφαρμογή (Α2Α) ολοκλήρωση αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί για μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις αφού δίνει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση των καθημερινών τους συναλλαγών με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και χρόνο και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Το πλαίσιο για μια τέτοια βελτίωση 14

15 διαλειτουργικότητας που σχετίζεται με τις απαραίτητες διαδικασίες, ΧΜL σχήματα και υποδομή, είναι πρακτικά ανύπαρκτο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα νέα κράτη-μέλη. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και μια έκθεση της PWC που αναφέρεται ειδικότερα στο πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ακόμη και στις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ, το υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την πλήρη ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων (e-invoices). Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται κάποια συμπεράσματα της έκθεσης αυτής. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι νομικό πλαίσιο έχει αναπτύξει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό μόνο η Μεγάλη Βρετανία ενώ οι Α2Α εφαρμογές, στις οποίες γίνεται αναφορά, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι είτε ανύπαρκτες, όπως στην Ελλάδα, είτε σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Γερμανία Μ.Βρετανία Νομικό- Θεσμικό Πλαίσιο Στοιχειώδες, όχι για εξαγωγές Σημαντικό, ακριβές Προτυποποίηση Α2Α εφαρμογές για e-invoicing Bαθμολογία(1-5) Στοιχειώδης Καμία 2 Σε αρχικό στάδιο, λίγα πρότυπα Φιλανδία Σημαντικό Στοιχειώδης, όχι πραγματικά πρότυπα Σουηδία Σημαντικό Στοιχειώδης, όχι πραγματικά πρότυπα Δανία Στοιχειώδες, όχι για εξαγωγές Σε ανάπτυξη 4 Σε αρχικό στάδιο Σε αρχικό στάδιο Στοιχειώδης Καμία 2 Ελλάδα Ανύπαρκτο Ανύπαρκτη Πρακτικά καμία <1 Πορτογαλία Ανύπαρκτο Ανύπαρκτη Πρακτικά καμία <1 (Πηγή: «EU VAT legislation on electronic invoicing & electronic storage of invoices», PriceWaterhouseCoopers Survey, 2002) Σύγχρονη πλατφόρμα η-επιχειρείν Η πλατφόρμα, οι στόχοι, οι ωφέλειες Η κατάσταση που μόλις περιγράφηκε αναδεικνύει τη σημασία ανάπτυξης των απαιτούμενων μεθοδολογιών, της υποδομής και του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) που θα δώσουν την ευκαιρία σε κάθε τυπική μικρή ή μικρή-μεσαία επιχείρηση να διεξάγει τις επιχειρηματικές της συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Για τους σκοπούς μιας τέτοιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού επιχειρείν, πρέπει να συνδεθούν οι κύριες λογισμικές εφαρμογές μιας επιχείρησης και τα συστήματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές της με τις αντίστοιχες εφαρμογές των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων σε επίπεδο προμηθειών, πωλήσεων, κοινών ερευνών καθώς 15

16 και με τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα και κυβερνητικές οντότητες. Η πλατφόρμα, θα πρέπει να σέβεται το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο κάθε χώρας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους επιμέρους στόχους, στα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας ή, με άλλα λόγια, ενός τέτοιου συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών έτσι ώστε να φανεί η τοποθέτηση της παρούσας διπλωματικής. Αρχικά, για να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τους νόμους και να βρεθούν εμπόδια και αδυναμίες αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές, απαιτείται επισκόπηση και ανάλυση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των νέων κρατών-μελών και των άλλων συμμετεχόντων κρατών. Στη φάση αυτή, προκύπτουν ιδιαιτερότητες και διαφορές των νομικών πλαισίων κάθε χώρας, στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί το υπό ανάπτυξη σύστημα και οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο διαλειτουργικότητας. Για παράδειγμα, από την επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου, προκύπτουν κάποια πεδία πληροφορίες των οποίων η ύπαρξη σε έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ επιχειρήσεων, τραπεζών, κυβερνήσεων είναι υποχρεωτική. Επίσης προκύπτουν νομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές όψεις κάθε χώρας που συμβάλουν στον εντοπισμό παραγόντων που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της. Από την όλη διαδικασία, δημιουργείται και μία «νομική αποθήκη» που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξετάσουν αν το επιχειρηματικό τους πλάνο συμβαδίζει με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο δεύτερος στόχος για την ανάπτυξη του συστήματος είναι η επιλογή των τυπικών επιχειρησιακών συναλλαγών που θα υποστηρίζει το σύστημα και η μοντελοποίησή τους. Η επιλογή τους γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές που υπάρχουν στις χώρες που εξετάζονται. Τα αποτελέσματα του πρώτου στόχου που περιγράφηκαν λαμβάνονται υπόψη εδώ και έτσι φαίνεται άλλος ένας λόγος για τον οποίο απαιτείται. Άλλα κριτήρια επιλογής είναι η συχνότητα της συναλλαγής και ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της. Οι τύποι των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με Α2Α διασύνδεση υπαρχόντων εφαρμογών είναι: α) Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B) συναλλαγές όπως παραγγελίες, αγορές, τιμολόγια, πληρωμές β) Επιχείρηση προς Κράτος (B2G) συναλλαγές και ανταλλαγή πληροφοριών όπως δήλωση ΦΠΑ και πληρωμή φόρου, φορολογική δήλωση γ) Επιχείρηση προς Ενδιάμεσους (B2I) περιλαμβανομένων η-συναλλαγών από τις επιχειρηματικές εφαρμογές προς τράπεζες, (πχ ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού, μεταφορά χρημάτων) και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς δ) Λοιπές συναλλαγές όπως ανταλλαγή οικονομικών δεδομένων μεταξύ SMEs και λογιστών. Ακολουθεί επισκόπηση της επιστημονικής προόδου στον τομέα της διαλειτουργικότητας επιχειρηματικών εφαρμογών, της διαλειτουργικότας επιχειρηματικών διαδικασιών, της Β2Β μοντελοποίησης δεδομένων, των service orientated αρχιτεκτονικών και των σύγχρονων προτύπων για ανταλλαγή δεδομένων, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια, προτυποποίηση διαδικασιών (πχ ebisxml, XML, ebxml, RosettaNet, XCBL, WSDL, UDDI). Εν συνεχεία έρχεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των πρωτοκόλλων και των ηλεκτρονικών δομών δεδομένων και μηνυμάτων για την αναπαράσταση δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακών εφαρμογών. Η φάση αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (standards) όπως το RosettaNet και η ebxml καθώς και στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Πέμπτο βήμα αποτελεί η ανάπτυξη της απαιτούμενης κεντρικής υποδομής, δηλαδή του εξυπηρετητή (server) για την ασφαλή και εξουσιοδοτημένη μεταφορά των προς συναλλαγή πληροφοριών και η ανάπτυξη των κατανεμημένων 16

17 αλληλοσυνδεόμενων συνθετημάτων (components) για τις επιχειρησιακές εφαρμογές, τα οποία είναι ειδικοί διασυνδετές (connectors) γύρω από οικονομικές και εμπορικές εφαρμογές που θα επιτρέψουν τον αυτόματο χειρισμό των συναλλαγών μέσω αλληλεπίδρασης με διαδικτυακές υπηρεσίες (web services). Σε αυτό το σημείο απαιτείται και έλεγχος διαλειτουργικότητας. Τέλος, λαμβάνει χώρα η πιλοτική λειτουργία του συστήματος και η διάδοση των αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος ωφελεί τις μικρές-μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 93% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Τα οφέλη τους προέρχονται: α) Από τη σημαντική μείωση της απαιτούμενης προσπάθειας και χρόνου για τον έλεγχο, την εισαγωγή, την επαλήθευση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών στις ΕRP ή οικονομικές εφαρμογές τους. Υπολογίζεται ότι μια τυπική μεσαία επιχείρηση μπορεί να κερδίσει πάνω από είκοσι ανθρωπομήνες εργασίας ανά χρόνο. Παράλληλα, η ανταγωνιστικότητά της αυξάνεται από το γεγονός ότι ο χρόνος για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής μειώνεται από μέρες σε δευτερόλεπτα. β) Από την αυξημένη ασφάλεια και ορθότητα των συναλλασσομένων δεδομένων. γ) Από το μειωμένο κόστος κατοχής Β2Β e-business συστημάτων. Ένα προϊόν λογισμικού για να αναπτυχθεί από το μηδέν κοστίζει εκατοντάδες φορές περισσότερο. δ) Από την εμπειρία με τις η-επιχειρηματικές εργασίες, η οποία οδηγεί στη μείωση του χρόνου που θα χρειάζεται στο μέλλον η επιχείρηση για να υιοθετήσει παρόμοιες λύσεις. ε) Από την αύξηση των πωλήσεων και της ανταγωνιστικότητάς της έναντι των παραπλήσιων της επιχειρήσεων διεθνώς, αφού παρόμοια συστήματα έχουν αρχίσει να λειτουργούν πιλοτικά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πέρα από τις επιχειρήσεις, ωφελούνται και οι κυβερνητικές υπηρεσίες γιατί και αυτές σε ένα τέτοιο σύστημα διεξάγουν γρηγορότερα τις φορολογικού ή άλλου περιεχομένου συναλλαγές τους και κερδίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες αφού οι υπηρεσίες τους είναι πιο ακριβείς, ασφαλείς και γρήγορες. Ακόμη, αν ο εξυπηρετητής του συστήματος ελέγχεται από την κυβέρνηση, γνωρίζει αυτόματα όλες τις συναλλαγές που γίνονται μέσω αυτού. Βασική καινοτομία του συστήματος που περιγράφεται είναι η εξής: Παλαιότερα, το κόστος για την εκτέλεση η-συναλλαγών έπρεπε να το αναλάβουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, κάθε μία ξεχωριστά, για να έχει την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, για να επιλύει νομικά ζητήματα και παντός είδους ασυμβατότητες. Το ύψος του κόστους είναι τέτοιο που φυσικά αποκλείει τις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις. Όμως με την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος, το κόστος μεταφέρεται από τα συναλλασσόμενα μέρη στον εξυπηρετητή, ο οποίος αναλαμβάνει τη διασύνδεση των υπαρχόντων εφαρμογών τους, την εξάλειψη ασυμβατοτήτων καθώς και τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Στο παρακάτω σχήμα υπάρχει μια γενική όψη της αρχιτεκτονικής μιας σύγχρονης πλατφόρμας η-επιχειρείν με τα κύρια υποσυστήματα. Η όλη πλατφόρμα απαρτίζεται από τον εξυπηρετητή και τους διάφορους πελάτες που μπορούν να συνδεθούν σε αυτήν. 17

18 Ο server της πλατφόρμας αποτελεί την καρδιά του συστήματος και επικοινωνεί με τον έξω κόσμο αποκλειστικά με ένα σύνολο υπηρεσιών ιστού (web services). Υποσυστήματά του είναι το Registry and Configuration (εγγραφή και διαμόρφωση) το Routing (δρομολόγηση) και το Web front-end. Το πρώτο είναι ένας μηχανισμός για την εγγραφή και την αποθήκευση των σχημάτων και των διαδικασιών που περιγράφουν την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας. Ο server διευθετεί όλες τις πληροφορίες για τους χρήστες τους συστήματος και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Το δεύτερο υποσύστημα της δρομολόγησης φροντίζει για την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ των μερών και την αποτελεσματική δρομολόγηση των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των άκρων του συστήματος. Η ασύγχρονη λειτουργία του συστήματος είναι εφικτή μέσω διαδικασιών αποθήκευσης και προώθησης (store and forward) και έτσι οι επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχώς συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Επίσης το υποσύστημα φροντίζει για την ασφάλεια, τις ψηφιακές υπογραφές, τη μόνιμη αποθήκευση επιχειρηματικών εγγράφων και τη συμπίεση. Το υποσύστημα Web front-end είναι μια διαπροσωπεία που παρέχει πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες χρηστών που θέλουν να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Αυτοί μπορεί να είναι διαχειριστές, συμμετέχουσες εταιρίες, υποψήφιοι αγοραστές, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι. Σε κάθε έναν εκχωρείται το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης και ασφάλειας Οι πελάτες μπορεί να είναι δύο τύπων. Το σύστημα δίνει την ευκαιρία σε μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τις επενδυτικές τους δαπάνες, να συνδέονται σε αυτόν μόνο μέσω ενός απλού φυλλομετρητή. Ο φυλλομετρητής χρησιμοποιεί τα κατάλληλα πρωτόκολλα διαδικτυακών υπηρεσιών για να επικοινωνεί με τον Server της πλατφόρμας. Αυτός είναι ο τύπος πελάτη Zero Client. Ο δεύτερος τύπος πελάτη, o Fat Client, διαθέτει ειδικό λογισμικό. Οι επιχειρησιακές εφαρμογές του διασυνδέονται με τον Server της πλατφόρμας με τις κατάλληλες διαπροσωπείες διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτός ο τύπος πελάτη έχει περισσότερες δυνατότητες. Μπορεί να εκτελέσει αυτόματα τις λειτουργίες της κατάληξης σε μία αποδεκτή συμφωνία πρωτοκόλλων, της παραγωγής εγγράφων, της ανταλλαγής εγγράφων και 18

19 της επεξεργασίας τους. Η εγγραφή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση γίνεται ημιαυτόματα και η αναζήτηση κατάλληλων εταίρων μη αυτόματα. Αντίθετα, ο πελάτης που χρησιμοποιεί απλό φυλλομετρητή διεξάγει όλες τις εργασίες που αναφέρθηκαν χειροκίνητα εκτός από την κατάληξη σε μία αποδεκτή συμφωνία πρωτοκόλλων και την ανταλλαγή εγγράφων που γίνονται αυτόματα. Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής είναι ότι οι λειτουργίες κάθε υποσυστήματος γίνονται προσβάσιμες μέσω ενός συνόλου διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) το οποίο τα υποσυστήματα δημοσιοποιούν και κάθε άμεση εσωτερική πρόσβαση από ένα υποσύστημα ή εξωτερικούς πελάτες σε άλλο υποσύστημα απαγορεύεται. Η αντιστοίχηση υπηρεσιών σε πρωτόκολλα επικοινωνίας επιτρέπει την ύπαρξη πολλών συνδέσεων όπως SOAP και ebxml υπηρεσίες μηνυμάτων. Συνεπώς, μια ευρεία γκάμα πελατών υποστηρίζεται και το σύστημα είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε μελλοντικές αναβαθμίσεις Απλό σενάριο χρήσης Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα απλό σενάριο χρήσης του συστήματος από δύο εταιρίες. Η μία πραγματοποιεί μια αγορά από την άλλη. Οι επιμέρους δραστηριότητες είναι αριθμημένες στο σχήμα και περιγράφονται παρακάτω. 1. Υποβολή εγγράφων σχημάτων : Ο διαχειριστής της πλατφόρμας εισάγει στη registry της πλατφόρμας τα έγγραφα που περιέχουν τα σχήματα που απαιτούνται από το ειδικό επιχειρηματικό πρωτόκολλο. Η registry είναι μια ebxml βάση δεδομένων με επιχειρηματικές διαδικασίες και έγγραφα. 2. Υποβολή εγγράφων επιχειρηματικών διαδικασιών : Ο διαχειριστής εισάγει στην registry τα έγγραφα που περιέχουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται από το ειδικό επιχειρηματικό πρωτόκολλο. 19

20 3. Υποβολή του προφίλ πρωτοκόλλου συνεργασίας του πωλητή (CPP) : Ο πωλητής δημοσιοποιεί το CPP (Collaboration Protocol Profile) του στη Registry. Το CPP περιγράφει τον πωλητή, τον ρόλο που παίζει, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τις τεχνικές λεπτομέρειες πάνω στον τρόπο που αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να προσπελαστούν. 4. Ο αγοραστής ανακαλύπτει τον πωλητή: Ο αγοραστής δημοσιοποιεί το CPP του και περιηγείται στη Registry χρησιμοποιώντας την Client διαπροσωπεία. Για παράδειγμα, ο αγοραστής μπορεί να ψάχνει για όλους τους χρήστες του συστήματος που είναι στην αυτοκινητοβιομηχανία, που έχουν ρόλο πωλητή και υποστηρίζουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες (πχ RosettaNet PIP3A4) και πωλούν στερεοφωνικά συστήματα. Ο αγοραστής βρίσκει το CPP του πωλητή και αποφασίζει να αρχίσει μια επικοινωνία μαζί του. 5. Πραγματοποίηση συμφωνίας πρωτοκόλλου συνεργασίας (CPA) : Το σύστημα μονομερώς δημιουργεί μια CPA (Collaboration Protocol Agreement) που θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Η απόφαση λαμβάνεται έχοντας ως είσοδο τα CPP s του αγοραστή και του πωλητή. Ο αγοραστής προτείνει μια εμπορική σχέση στον πωλητή χρησιμοποιώντας την CPA. Ο πωλητής αποδέχεται την προτεινόμενη CPA και η εμπορική σχέση αρχίζει. 6. Ο αγοραστής και ο πωλητής αρχίζουν να διεξάγουν B2B συναλλαγές : Χρησιμοποιούν τις επιχειρηματικές τους εφαρμογές για να προσπελαύνουν επιχειρηματικά έγγραφα. Χρησιμοποιούν τους Clients που έχουν, για να μεταφράζουν εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα των επιχειρηματικών εφαρμογών και για να τα στέλνουν και λαμβάνουν. Ο Server λειτουργεί ως αποθηκευτικός και προωθητικός μηχανισμός. Από το παραπάνω απλό σενάριο απορρέουν τεχνικοί στόχοι σχεδίασης που αναφέρονται στη συνέχεια: α) Σχέση με την ebxml προδιαγραφή. - Ο Server προσφέρει μια πλήρη σε ebxml Registry και Repository λειτουργικότητα. - Το ίδιο συμβαίνει και για τη λειτουργικότητα πελάτη. - Οι επιχειρηματικές διαδικασίες και έγγραφα από διάφορους διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης εισάγονται στην Registry (πχ RosettaNet, ebisxml, etc). - Ύπαρξη «Αποθήκευσε και προώθησε» (store and forward) λειτουργικότητας αναφορικά με τα επιχειρηματικά έγγραφα. Αυτή η λειτουργικότητα σχεδιάζεται για να μην απαιτεί το σύστημα από μικρές επιχειρήσεις να έχουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο. β) Σχέσεις ίσης απόστασης Το σύστημα κρατάει ίσες αποστάσεις από όλα τα ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στο τομέα της η-διαλειτουργικότητας. Έτσι απευθύνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη αγορά και αποφεύγεται ο αποκλεισμός ή η εύνοια επιχειρήσεων που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνολογία (πχ Java έναντι.net) γ) Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης Το σύστημα σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει στις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους με το ελάχιστο δυνατό κόστος και όταν αυτές αντιληφθούν πρακτικά τη δυναμική και τα οφέλη που αποκομίζουν, να αυξάνουν προοδευτικά την επένδυσή τους σε αυτό. Για αυτό το λόγο, οι χρήστες τους συστήματος μπορεί να είναι από επιχειρήσεις που διαθέτουν μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο ως επιχειρήσεις που διαθέτουν επιχειρηματικές λογισμικές εφαρμογές και κατάλληλο Client. 20

21 δ) Υποστήριξη διαλειτουργικότητας : Το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τα αναπτυσσόμενα πλαίσια διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government Interoperability Frameworks) των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης (πχ το e-gif του Ηνωμένου Βασιλείου). Επιπλέον το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιλοτική εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών. 1.3 Αντικείμενο διπλωματικής Στην προηγούμενη υποενότητα έγινε αναφορά σε μια σύγχρονη πλατφόρμα η- επιχειρείν, στους στόχους της, την αρχιτεκτονική του όλου συστήματός καθώς και σε ένα απλό σενάριο χρήσης. Φάνηκε συνεπώς πού εντάσσεται η παρούσα διπλωματική και ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι. Αντικείμενο της διπλωματικής αποτελεί το τμήμα της ανάπτυξης της πλατφόρμας η-επιχειρείν που καταπιάνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές και διαδικασίες για τη διεξαγωγή συναλλαγών, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της σύγχρονης πλατφόρμας η- επιχειρείν, εγείρει μια σειρά σημαντικών νομικών ζητημάτων και νομικών κενών τα οποία απαιτούν λεπτομερή σπουδή, απαιτούν αναγνώριση και αντιμετώπιση. Οι νομικές ρυθμίσεις πάντα είχαν και θα έχουν κεντρικό ρόλο στις επιχειρηματικές πρακτικές και όταν αυτές αλλάζουν τόσο δραστικά, η σπουδή τους λαμβάνει πρωταρχική σημασία. Όμως, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν αυτόνομα το νομικό πλαίσιο και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για το νέο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών τους συναλλαγών. Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο των νομικών φραγμών οι οποίοι συμβάλλουν ως ένα βαθμό στον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον με τα οφέλη που συζητήθηκαν. Μια πλατφόρμα η- επιχειρείν, για να αποτελεί λύση για τις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός από λειτουργική και χαμηλού κόστους, θα πρέπει να προσφέρει σε αυτές και νομική κάλυψη, με άλλα λόγια να τους εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές τους μέσω αυτής, συμμορφώνονται με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέταση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που περιβάλλει τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού επιχειρείν και συναλλάσσεσθαι, οδηγεί επίσης σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις τεχνικές απαιτήσεις του υπό ανάπτυξη συστήματος, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη φάση του σχεδιασμού του, αφού το σύστημα πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τα εθνικά πλαίσια των χωρών όπου δραστηριοποιείται. Συγκρίνοντας τα εθνικά νομικά πλαίσια με τo νομικό πλαίσιο που επιβάλλει η ευρωπαϊκή ένωση να ενσωματώνουν στις εθνικές τους νομοθεσίες τα κράτη μέλη, αναγνωρίζονται νομικές ασυμβατότητες λόγω του διαφορετικού τρόπου ερμηνείας των κοινοτικών οδηγιών ή την παντελή έλλειψη ενσωμάτωσής τους στα εθνικά πλαίσια. Η σπουδαιότητα των νομικών ασυμβατοτήτων που ανακαλύπτονται και ο αντίκτυπος που αυτές ενδεχομένως έχουν σε συγκεκριμένες συναλλαγές ή γενικότερα δραστηριότητες της πλατφόρμας η- επιχειρείν, λαμβάνονται υπόψη από την πλατφόρμα. Στην περίπτωση των διασυνοριακών συναλλαγών, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των νομικών ασυμβατοτήτων, άλλοτε βρίσκεται λύση που ικανοποιεί τις διατάξεις και των δύο 21

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit 2016 Γεώργιος Λεκάκος Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα