ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΕ Το νομοσχέδιο επιδιώκει να παρέμβει σε κομβικά σημεία της αδειοδοτικής διαδικασίας αλλά και στα βασικά κίνητρα για την προσέλκυση έργων ΑΠΕ στην χώρα και είναι προσανατολισμένο εν γένει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι τιθέμενοι στόχοι στο άρθρο 1 είναι ρηξικέλευθοι αλλά ταυτόχρονα αναγκαίοι ώστε να συνδράμει η χώρα στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου το 2020 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επίτευξη των στόχων του νομοσχεδίου πράγματι προϋποθέτει την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών και την ορθολογική αναβάθμιση των κινήτρων για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Επιπλέον, η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να λάβει υπόψη της την αρχή της αποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά στις τιμές των φωτοβολταϊκών, με στόχο τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του καταναλωτή και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την εθνική οικονομία (επισυνάπτεται σύντομο υπόμνημα Παράρτημα 1). 2. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η άδεια παραγωγής, ως απαρχή μιας κατά το δυνατόν απλής και σύντομης αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, όπως ορίζεται και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, θεωρείται καταρχάς απαραίτητη για να δίδει το δικαίωμα στον κάτοχό της να προχωρήσει, κατά προτεραιότητα, στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια (Ε.Π.Ο, άδεια εγκατάστασης), δεσμεύοντας προσωρινά τον χώρο εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου μέχρι αυτό να ωριμάσει αδειοδοτικά ή να αποδειχθεί ότι υφίστανται ανυπέρβλητα εμπόδια για την υλοποίησή του. Η πρόταση για την χορήγηση άδειας παραγωγής σε συγκεκριμένο χώρο σε ένα και μόνο αδειούχο, κρίνεται απαραίτητη αφενός διότι αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων από ενδιαφερομένους στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και ως εκ τούτου η καθυστέρηση στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων, αφετέρου οι μεταξύ των ενδιαφερόμενων διεκδικήσεις για τον ίδιο χώρο, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε προσφυγές και μακροχρόνια αναβολή ή και ματαίωση έργων Κριτήρια αξιολόγησης (άρθρο 2 παρ. 1) Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής θα πρέπει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων να ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα της άδειας αυτής ως άδειας σκοπιμότητας για την προώθηση του έργου στα επόμενα στάδια. Τα κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα της άδειας σκοπιμότητας και είναι 1

2 συμβατά και με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι κυρίως η τεχνικοοικονομική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του έργου και η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου ώστε αυτό να καθίσταται βιώσιμο. Συνεπώς, κατά τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει το έργο να αξιολογείται κυρίως ως προς τα κριτήρια αυτά. Ως προς τα υπόλοιπα κριτήρια προτείνεται: 1. Να απαλειφθεί το κριτήριο εξασφάλισης θέσης (να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για έργα που προτείνεται να υλοποιηθούν σε δημοτικές εκτάσεις). 2. Να διατυπωθεί εκ νέου το κριτήριο συμμόρφωσης με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ώστε να καθορίζεται με σαφή τρόπο ο έλεγχος που διενεργεί η ΡΑΕ στο στάδιο αυτό. 3. Να παραμείνουν ως έχουν τα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια α β γ και η ). Ειδικότερα προτείνεται: Κριτήριο εξασφάλισης θέσης (κριτήριο στ ) Προτείνεται το κριτήριο αυτό να μην εξετάζεται κατά την διαδικασία χορήγησης της άδειας παραγωγής για τους ακόλουθους λόγους: Το κριτήριο της εξασφάλισης θέσης που προβλέπεται στο ν. 3468/2006 και διατηρείται και στο σχέδιο νόμου έχει αποδειχθεί από την πολύχρονη εμπειρία ότι δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται διεξοδικά στο στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής, καθώς, αφενός μεν δεν υπάρχει καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δασολόγιο, κτηματολόγιο) που να αποτυπώνει και να αποδίδει με ακρίβεια τη διάρθρωση της γης και να παρέχει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για την χρήση της και τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν (κυριότητα, μεταβιβάσεις, περιορισμοί), αφετέρου, στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένει αδιευκρίνιστο στην φάση αυτή το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προτεινόμενων εκτάσεων για την υλοποίηση των έργων-δημόσιες, ιδιωτικές, δημοτικές, δασικές, εποικιστικές, χορτολιβαδικές- για τις οποίες δεν έχουν κινηθεί καν στη φάση αυτή οι νόμιμες διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό και την παραχώρησή τους. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να μην γίνεται αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου αυτού στο αρχικό αυτό στάδιο χορήγηση της άδειας παραγωγής και η ενδελεχής εξέτασή του να μετατίθεται κατά τη διαδικασία της λοιπής περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες από τις οποίες εξετάζονται και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί που θεσπίζονται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και οι οποίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα μέσα ώστε να διαπιστώνουν με προσφορότερο τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των θέσεων εγκατάστασης των έργων Για τις δημοτικές εκτάσεις επισημαίνονται τα ακόλουθα: Δεδομένου ότι στις εκτάσεις αυτές η θέση εξασφαλίζεται μόνο μετά από διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων -ν.3463/2006- εκτιμάται ότι, όταν 2

3 υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για την ίδια δημοτική έκταση, θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και να προβλέπεται παρέκκλιση στην περίπτωση αυτή τόσο από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων-που αν και δεν ορίζεται ρητά υπονοείται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου-καθώς και από την προτεινόμενη με το παρόν, αρχή της μη εξέτασης του κριτηρίου εξασφάλισης θέσης. Για το λόγο αυτό προτείνεται να προβλέπεται η χορήγηση περισσότερων αδειών για την ίδια θέση υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ισχύ μόνο η άδεια που έχει χορηγηθεί στο πρόσωπο, στο οποίο μετά την διενέργεια της δημοπρασίας παραχωρείται η έκταση. Προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση: «Ειδικά όσον αφορά δημοτικές εκτάσεις ανεξάρτητα από τα ανωτέρω κριτήρια, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας παραγωγής σε περισσότερους του ενός αιτούντες που τυχόν υποβάλλουν αίτηση για την ίδια δημοτική έκταση και παράγει έννομα αποτελέσματα υπέρ του δικαιούχου παραχώρησης της έκτασης μετά από τη διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006» Κριτήριο συμμόρφωσης με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (κριτήριο θ ) Προτείνεται να περιορισθεί η εξέταση του κριτηρίου στο αν οι εκτάσεις εμπίπτουν σε ζώνες αποκλεισμού, εφόσον διατίθεται η σχετική πληροφορία, και στην εξέταση της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ. Είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται η συμμόρφωση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής, με μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση που να περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία σε αυτή τη φάση αδειοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα προβλέπεται ότι η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει μόνο: α) αν οι προτεινόμενες εκτάσεις εμπίπτουν σε ζώνες αποκλεισμού, βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων του χωροταξικού πλαισίου (άρθρα 6, 14, 17 παρ.2, όπως τροποποιούνται με το σχέδιο νόμου), - υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μέριμνα για την ειδική δημοσιοποίηση των καθορισμένων αυτών περιοχών που θα περιλαμβάνει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή GIS, και τα οποία θα είναι διαθέσιμα και στους επενδυτές ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες είναι αυτές οι περιοχές και να τις λαμβάνουν υπόψη κατά την υποβολή των αιτήσεών τους-, και β) τη φέρουσα ικανότητα εντός των επιτρεπόμενων περιοχών, όπως ήδη προβλέπεται στο χωροταξικό πλαίσιο, στο Παράρτημα V, παρ. Α 1-4. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται καταρχήν η προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ένα έργο να αδειοδοτείται σε πρώτη φάση σε περιοχή όπου για προφανείς λόγους δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, όπως οι περιοχές αποκλεισμού και οι περιοχές όπου υπάρχει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και να απορρίπτεται στην αμέσως επόμενη αδειοδοτική φάση ακριβώς επειδή βρίσκεται στις περιοχές αυτές, κάτι που θα συνεπάγονταν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των διοικούμενων. Επισημαίνεται ότι, οι ζώνες αποκλεισμού που αναφέρονται στο χωροταξικό πλαίσιο -κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, κηρυγμένα μνημεία της φύσης, οικότοποι που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 3

4 σημασίας, υγρότοποι διεθνούς σημασίας RΑΜSΑR- είναι σαφώς καθορισμένες μετά από τις σχετικές οικείες διαδικασίες, δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως και δεν απαιτείται έρευνα για την διαπίστωσή τους. Βάσει όλων των ανωτέρω προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση: Το στοιχείο θ - στο εξής η - αντικαθίσταται ως εξής: «η. Της δυνατότητας υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ όπως αυτές ειδικότερα δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.3468/2006, καθώς και τις διατάξεις για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας εντός των επιτρεπόμενων περιοχών που εξετάζονται αποκλειστικά από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η καταρχήν προστασία του περιβάλλοντος». Συναφώς, προτείνονται και οι ακόλουθες ρυθμίσεις για την εξέταση των από τη ΡΑΕ των ζωνών αποκλεισμού: Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου προστίθεται εδάφιο ε, ως εξής: ε. Ο έλεγχος για το αν η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες των περιοχών αποκλεισμού που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, διενεργείται από τη ΡΑΕ. Στην παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου, μετά το εδάφιο ζ προστίθεται εδάφιο η, ως εξής: η. Η συγκέντρωση και κατάλληλη δημοσιοποίηση με αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή (GIS) των κατηγοριών περιοχών αποκλεισμού που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι για την περίπτωση των μεγάλων υδροηλεκτρικών από 15 MW ως 100 MW, τα οποία εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του υπό διαβούλευση νόμου αλλά δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΠΧΣ ΑΠΕ, στο στάδιο της άδειας παραγωγής δεν εξετάζονται καθόλου η περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα λόγω της φύσης και του μεγέθους των έργων Προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου Κορεσμός Το νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις για: α) τη χορήγηση προκαταρκτικών όρων σύνδεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης της άδειας παραγωγής, β) τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου μετά την ΕΠΟ, και γ) τον χαρακτηρισμό περιοχών ως ηλεκτρικά κορεσμένων. Εκτιμούμε ότι χρειάζονται αποσαφήνιση και περαιτέρω επεξεργασία του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι ανωτέρω διατάξεις. Ειδικότερα : Προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης (άρθρο 2 παρ. 2) Προτείνεται να μην προβλέπεται η προκαταρκτική εξέταση των όρων σύνδεσης στο στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής για τους εξής λόγους: 4

5 Η προκαταρκτική εξέταση των όρων σύνδεσης στο στάδιο της άδειας παραγωγής, με τη θεωρητική υπόθεση ότι ο σταθμός θα συνδεθεί άμεσα και ότι υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή, δεν έχει πρακτική αξία δεδομένου ότι στηρίζεται σε μια πλασματική εικόνα ανάπτυξης του δικτύου. Η ως άνω περιγραφή του προκαταρκτικού τρόπου σύνδεσης του σταθμού, εισάγει περιττή καθυστέρηση στη διαδικασία χορήγησης της άδειας παραγωγής αλλά και στην διαδικασία που ακολουθεί Δέσμευση Ηλεκτρικού Χώρου (άρθρο 3 παρ. 2 ) Κορεσμός (άρθρο 2 παρ. 9) Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται σαφές ότι το χρονικό σημείο κατά το οποίο δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος από ένα έργο ΑΠΕ μετατίθεται, μετά τη λήψη της ΕΠΟ, ωστόσο δεν διευκρινίζεται τί γίνεται στις περιπτώσεις που η ΕΠΟ χρειάζεται τροποποίηση λόγω ουσιώδους αλλαγής στον τρόπο σύνδεσης, καθώς και τί γίνεται σε περίπτωση που οι εκδοθείσες ΕΠΟ σε μία περιοχή ξεπερνούν την τρέχουσα δυνατότητα του Συστήματος και συνεπώς ο ΔΕΣΜΗΕ δεν μπορεί να απαντήσει θετικά σε αίτημα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης. Επίσης, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πώς συνδυάζονται οι ρυθμίσεις αυτές με τη διάταξη περί έκδοσης απόφασης χαρακτηρισμού δικτύων ως κορεσμένων. Τα ζητήματα αυτά, δηλαδή ο προσδιορισμός του «κορεσμένου ηλεκτρικού χώρου», της υποβολής αιτημάτων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, καθώς και το θέμα των περικοπών της παραγωγής από ΑΠΕ σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, και ενδεχόμενης αποζημίωσής τους πρέπει να αντιμετωπίζονται συνθετικά, και σε απόλυτη συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να μην οδηγείται η διαδικασία σε αδιέξοδο. Aν επιδιώκεται η αδιάλειπτη χορήγηση άδειας παραγωγής σε κάθε έργο, για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση και πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης, συνοδευόμενη από την περιγραφή προκαταρκτικού τρόπου σύνδεσης σαν να επρόκειτο το έργο αυτό να συνδεθεί άμεσα και με την υπόθεση ότι υφίσταται ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή, τότε συνάγεται ότι η απόφαση για κορεσμό μπορεί μόνο να εκδίδεται όταν οι εκδοθείσες ΕΠΟ σε μία περιοχή ξεπερνούν την τρέχουσα δυνατότητα του Συστήματος, και ενώ θα βρίσκονται ήδη υπό περιβαλλοντική και λοιπή αδειοδότηση δεκάδες άλλα έργα στην περιοχή αυτή τα οποία θα έχουν λάβει προηγουμένως άδεια παραγωγής. Η ανωτέρω απόφαση κορεσμού θα πρέπει να προβλέπει την αναστολή υποβολής νέων αιτήσεων στην κορεσμένη περιοχή αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο με την έκδοση της απόφασης αυτής αναστέλλεται η αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που έχουν ήδη κατατεθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια. Τέλος, προτείνεται μετά τη διαπίστωση του κορεσμού η κατάρτιση λίστας προτεραιότητας για τα έργα που συνεχίζουν να λαμβάνουν ΕΠΟ για τη σύνδεσή τους μετά τις προγραμματισμένες ενισχύσεις του Συστήματος. Σε περίπτωση που με το νόμο επιδιώκεται η χορήγηση αδειών παραγωγής των οποίων η ισχύς θα υπερβαίνει λελογισμένα- την τρέχουσα δυνατότητα των δικτύων (στη σημερινή τους κατάσταση ή σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ενισχύσεις τους) τοπικά ή συνολικά (overbooking ηλεκτρικού χώρου θεωρώντας ότι δεν υλοποιούνται όλες οι άδειες), θα πρέπει να αναστέλλεται η χορήγηση αδειών παραγωγής με απόφαση της ΡΑΕ (απόφαση κορεσμού), όπως προτείνεται με το νομοσχέδιο, αλλά στη βάση των αδειών παραγωγής σε σχέση με τις 5

6 δυνατότητες αυτές και όχι κατά το χρόνο κάλυψης των περιθωρίων του δικτύου με έργα που έχουν λάβει ΕΠΟ, καθώς τότε θα έχει εκδοθεί σημαντικός αριθμός αδειών, πολλαπλάσιας ισχύος ακόμα και από τη μελλοντική ικανότητα του δικτύου, ήτοι, πολλαπλάσια της ικανότητας μετά την ενίσχυσή του. Επισημαίνεται όμως ότι, μικρής έκτασης overbooking, ήτοι κοντά στα σημερινά όρια του δικτύου (χωρίς τις προγραμματισμένες ενισχύσεις), θα δημιουργούσε άμεσα ζήτημα στην αδειοδότηση, καθώς, σε ορισμένες περιοχές, τα όρια αυτά, τουλάχιστον όπως κατά καιρούς έχουν καταγραφεί επίσημα ή ανεπίσημα, έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις χορηγηθείσες άδειες ή από τις αιτήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), και σίγουρα από αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη από τη ΡΑΕ, συνεπώς μια τέτοια διαδικασία οδηγεί αυτόματα στην ανάγκη παύσης χορήγησης νέων αδειών για αιολικούς σταθμούς, σε μεγάλη υπεραξία για των υφιστάμενων αδειών κ.λ.π. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα της Πελοποννήσου στην οποία λειτουργούν σήμερα περί τα 300 MW αιολικών, ο ΔΕΣΜΗΕ εκτιμά ότι με τις τρέχουσες δυνατότητες του Συστήματος μπορούν συνολικά να απορροφηθούν περίπου 1100 MW αιολικής ισχύος χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη για περικοπές (και μετά τις προγραμματισμένες επεκτάσεις του με ορίζοντα υλοποίησης το 2015, περίπου 2300 MW χωρίς περικοπές), οι χορηγηθείσες άδειες παραγωγής για αιολικούς σταθμούς έχουν συνολικά ισχύ περί τα 1800 MW, ενώ η ΡΑΕ είχε ήδη διαβιβάσει για αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κριτηρίου, πριν στοιχειοθετηθεί επαρκώς ο ανωτέρω περιορισμός, αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 500 MW ήτοι, κοντά στα μελλοντικά όρια χωρίς περικοπές, και ενώ έχουν υποβληθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις των οποίων η ισχύς υπερβαίνει τα 6000 MW! Το ανωτέρω παράδειγμα αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα αδιέξοδα που υφίστανται σήμερα. Σε περίπτωση περιορισμένου overbooking των σημερινών δυνατοτήτων του δικτύου χωρίς περικοπές (1100 MW), η Πελοπόννησος «κλείνει» άμεσα, αλλά και η περίπτωση να αξιολογηθούν όλες οι αιτήσεις (περίπου 9000 MW) και να αποσταλούν στο Διαχειριστή για περιγραφή του προκαταρκτικού τρόπου σύνδεσης, είναι καταφανώς ανώφελη! Είναι προφανές ότι ο βέλτιστος τρόπος διευθέτησης του ζητήματος του κορεσμού των δικτύων είναι η κατασκευή νέων δικτυακών υποδομών, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η υλοποίηση νέων έργων συστήματος μεταφοράς δεν καθίσταται δυνατή. Συνεπώς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συστήματος περικοπών, κατά τις ώρες που δεν είναι δυνατή η πλήρης απορρόφηση της παραγόμενης ισχύος των σταθμών αυτών. Έτσι, με την ελεγχόμενη εγκατάσταση τέτοιων σταθμών σε επίπεδα που οι συνολικές περικοπές σε ετήσια βάση παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των σταθμών ενώ επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ με δεδομένες δικτυακές υποδομές. Η χρησιμότητα του συστήματος αυτού έχει αποδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια στα νησιά. Για παράδειγμα, στην Κρήτη, αν δεν εφαρμοζόταν σύστημα περικοπών αλλά απλά επιτρέπονταν η εγκατάσταση αιολικών σταθμών μέχρι της ισχύος που δεν θα απαιτούνταν περικοπές, η συνολική ισχύς που θα έπρεπε κατά μέγιστο να εγκατασταθεί δεν θα υπερέβαινε τα MW. Ωστόσο, με το σύστημα των περικοπών, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν αιολικοί σταθμοί περί τα 160 MW, οι οποίοι υφίστανται εύλογες περικοπές, ενώ διαφαίνεται η δυνατότητα 6

7 λειτουργίας και των 222 MW αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών, με εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια των προτεινομένων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, ανάλογα με την ερμηνεία που θα δοθεί στο ζήτημα του κορεσμού, παρατίθενται κατωτέρω δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, τη δέσμευση χώρου αλλά και τις περικοπές στην παραγωγή για λόγους δικτύου. Προσέγγιση A : Η αδιάλειπτη χορήγηση αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς στο ηπειρωτικό σύστημα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό χώρο, χωρίς προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης 2, η οποία θα ακολουθείται από τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του σταθμού και με τη λήψη της έγκρισης αυτής, ο ΔΕΣΜΗΕ θα σχεδιάζει τη σύνδεση του σταθμού και θα δεσμεύει τον αντίστοιχο ηλεκτρικό χώρο, όταν και η σύνδεση αυτή λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η ανωτέρω διαδικασία παύει με την έκδοση απόφασης κορεσμού στο χρόνο κάλυψης των δυνατοτήτων του δικτύου με την ως άνω δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου από σταθμούς με ΕΠΟ. Δεν χορηγούνται όροι σύνδεσης κατά τη διαδικασία άδειας παραγωγής αλλά μόνο μετά την ΕΠΟ. Η προσέγγιση αυτή συσχετίζεται με την υιοθέτηση μηχανισμών της αγοράς για την ένταξη στο δίκτυο (όπως αναλύεται κατωτέρω στην παράγραφο για τις περικοπές), χωρίς έντονη ad hoc ρυθμιστική παρέμβαση, οι οποίοι ως πλεονέκτημα έχουν ότι είναι σχετικά απλοί και προσαρμόζονται στις συνθήκες με τον ρυθμό που η ίδια αγορά αντιλαμβάνεται, ενώ ως μειονέκτημα έχουν την ανάληψη εκ μέρους των επενδυτών ανάλογου επιχειρηματικού κινδύνου, και ενεργή επιχειρηματική δραστηριοποίηση και μετά την λειτουργία του σταθμού. Προσέγγιση Β : Μια άλλη λύση αδειοδότησης βασίζεται στο εύλογο overbooking των δυνατοτήτων των δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά προσδιορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή οι δυνατότητες του δικτύου κάθε περιοχής, έτσι όπως αυτό υφίσταται σήμερα, αλλά και όπως πρόκειται να εξελιχθεί με τις προγραμματισμένες ενισχύσεις του, ή ακόμα και όπως θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, αν από τα δεδομένα διαφαίνεται μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών και εκτιμάται εφικτή η αξιοποίηση του αντίστοιχου πόρου ΑΠΕ της περιοχής. Με βάση τις δυνατότητες αυτές, οι οποίες αυξάνονται, βάσει μελέτης, θεωρώντας τη δυνατότητα περικοπών σε εύλογο ποσοστό ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα των σταθμών, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη παράγραφο κατωτέρω, η ΡΑΕ χορηγεί άδειες παραγωγής μέχρι του σημείου που κρίνει εύλογο, βάσει των δυνατοτήτων των δικτύων και των εκτιμώμενων εύλογων περικοπών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαπίστωση από την εμπειρία ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν όλες οι άδειες αλλά πάντοτε υπάρχει ένα ποσοστό που δεν καταφέρνει τελικά να πραγματοποιηθεί. Η σύνδεση στο δίκτυο πραγματοποιείται με βάση τη σειρά έκδοσης της ΕΠΟ, οπότε δεσμεύεται ο ηλεκτρικός χώρος, ωστόσο, τα επόμενα έργα που λαμβάνουν ΕΠΟ 2 Η προτεινόμενη κατάργηση του σταδίου των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ δεν αφαιρεί από την Αρχή τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τον αρμόδιο διαχειριστή για την αξιολόγηση του προτεινόμενου τρόπου σύνδεσης, όποτε το κρίνει αναγκαίο, ώστε να εξετάζει, κατά το δυνατόν ορθότερα, το έργο και ιδίως την οικονομική βιωσιμότητά του 7

8 αναμένουν την ήδη προγραμματισμένη ενίσχυση του Συστήματος. Ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να δύναται η πολιτεία, αν δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση των ενισχύσεων του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα έχουν λάβει ΕΠΟ πολλοί σταθμοί στην περιοχή, να εντάσσει στο δίκτυο ισχύ μεγαλύτερη από τα όρια που είχαν τεθεί, αυξάνοντας προφανώς τις περικοπές, αλλά αποζημιώνοντας σχετικώς τους παραγωγούς. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται στη βάση μελετών που προσδιορίζουν τις αναμενόμενες περικοπές. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να εκπονηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή μια ειδική μελέτη ανάπτυξης των δικτύων για την σύνδεση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ, με ορίζοντα 10ετίας, τουλάχιστον στις περιοχές που εντοπίζεται ισχυρό ενδιαφέρον, με βάση την πληροφορία της χωροθέτησης έργων με άδεια παραγωγής ή και των αιτήσεων που έχουν προωθηθεί για ΠΠΕΑ, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με άλλα μέτρα χωροταξικού περιεχομένου, θα έδινε κατ αρχήν την πληροφορία των ορίων των δικτύων για κάθε ενίσχυσή τους, και παράλληλα, την κατάλληλη πληροφορία στους επενδυτές να χωροθετήσουν τις μονάδες τους καταλλήλως λαμβάνοντας υπόψη και έναν τρόπο σύνδεσης στο δίκτυο που έχει σημαντικές πιθανότητες να υλοποιηθεί τελικά. Η εκπόνηση της μελέτης αυτής, συνεπώς, πρέπει να αποτελεί απαίτηση του νέου νόμου με σχετικά σύντομη προθεσμία για την εκπόνησή της από την έκδοση του νόμου αυτού. Η ως άνω μελέτη θα πρέπει να είναι δεσμευτική για τους διαχειριστές για την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων, και με σημείο αναφοράς την μελέτη αυτή, θα μπορούν να εξετάζουν τις αιτήσεις ως προς την δυνατότητα σύνδεσης των αιτούμενων σταθμών στο δίκτυο. Έτσι, δεν θα απαιτείται η χορήγηση προκαταρκτικών όρων σύνδεσης κατά το στάδιο της άδειας παραγωγής. Ο καθορισμός του τρόπου σύνδεσης (μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης) να πραγματοποιείται σε στάδιο μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, και εφόσον αυτός στηρίζεται στον ως άνω σχεδιασμό του δικτύου από τον ΔΕΣΜΗΕ έχει και μεγάλη πιθανότητα να τελεσφορήσει. Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και ο προσδιορισμός των αντίστοιχων δυνατοτήτων ανά περιοχή, ώστε να ενημερωθεί και το επενδυτικό κοινό για τις δυνατότητες κατάθεσης αίτησης ή αδειοδότησης σε κάθε περιοχή όπου εμφανίζεται ήδη έντονο ενδιαφέρον. Όπως είναι φανερό, η επιλογή αυτή σχετίζεται με ρυθμιστική παρέμβαση στη χορήγηση των αδειών παραγωγής και στη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αρκετά σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, εφόσον όλες οι παράμετροι καθορίζονται από τη Διοίκηση, από την άλλη, ακριβώς η ύπαρξη ρυθμιστικών αποφάσεων μεταθέτει στη Διοίκηση την ευθύνη για την οργανωμένη αξιοποίηση του πόρου ΑΠΕ κάθε περιοχής. Δεδομένου ότι δεν είναι αδιάλειπτη η χορήγηση αδειών παραγωγής σε μια περιοχή, το γεγονός αυτό ενδεχομένως προσδίδει κάποια αξία στις χορηγηθείσες άδειες παραγωγής, η οποία, ωστόσο, γίνεται πολύ μικρή, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού overbooking, αλλά και του γεγονότος ότι θα έχουν ήδη χορηγηθεί άδειες ακόμα και για τη μελλοντική δυνατότητα του δικτύου. Είναι όμως γεγονός, ότι με την πρακτική αυτή, αποφεύγεται η χορήγηση αδειών παραγωγής, για τις οποίες, ναι μεν θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία αδειοδότησής τους, αλλά δεν θα υπήρχε 8

9 πλέον καμία προοπτική σύνδεσης των σταθμών, καθώς δεν θα εντάσσονταν ούτε σε μελλοντική ενίσχυση του δικτύου (π.χ GW στην Πελοπόννησο). Όποια από τις δύο επιλογές κριθεί ως καταλληλότερη πρέπει να συνδυαστεί με αντίστοιχης φιλοσοφίας επιλογές και αναφορικά με την διαχείριση των περικοπών και της αποζημίωσης της απορριπτόμενης ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη παράγραφο κατωτέρω Ειδικές περιπτώσεις αδειοδότησης (άρθρο 2 παρ. 9) Οποιαδήποτε εκ των δύο προσεγγίσεων που αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο επιλεγεί, θα υπάρξουν ειδικές περιπτώσεις αδειοδότησης λόγω ύπαρξης συγκεκριμένου περιθωρίου σε κορεσμένη περιοχή (π.χ. νησιά, όπως ήδη υπάρχει περιθώριο προς διάθεση στην Κρήτη). Ορθά συνεπώς, προβλέπεται στο νομοσχέδιο μια σχετική διαδικασία πρόσκλησης, όπου διαπιστώνεται τέτοια ανάγκη. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η υφιστάμενη διαδικασία της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη πρόσθετου περιθωρίου, με διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης, η οποία εκ των πραγμάτων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα των έργων, οδηγεί συχνά στη θεώρηση πολλών έργων ως περίπου ισοδύναμων με αποτέλεσμα τον επιμερισμό ισχύος και τον κατακερματισμό των έργων με σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητά τους. Η έως σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, είναι επίπονη οι οποίες δεν διασφαλίζει την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της Πολιτείας που είναι η ταχύτερη δυνατή αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής για νέα ισχύ 30MW στην Κεφαλλονιά-Ιθάκη-Ζάκυνθο-Λευκάδα, στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν αιτήσεις συνολικής ισχύος υπερπενταπλάσιας του διατιθέμενου περιθωρίου. Από την εξέταση των αιτήσεων προκύπτει ότι είναι στην πλειοψηφία τους αξιόλογες, πληρούν τα κριτήρια της ατομικής αξιολόγησης και στη συγκριτική αξιολόγηση διαπιστώνονται διαφορές στα όρια της αβεβαιότητας των σχετικών παραδοχών για την ενεργειακή αποδοτικότητα των έργων, με αποτέλεσμα α) να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αξιολόγησης, β) να διαφαίνεται πιθανός ο χαρακτηρισμός των αιτήσεων ως ισοσδύναμων που συνεπάγεται κατακερματισμό των έργων που θα αδειοδοτηθούν στο 20% περίπου της αιτούμενης ισχύος με αποτέλεσμα τα κατακερματισμένα έργα να μην είναι βιώσιμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιλέγονται βιώσιμα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα. Συνεπώς, θα πρέπει είτε να καθορίζονται στο νόμο νέα κριτήρια είτε, ορθότερα, να δίδεται εξουσιοδότηση στον Κανονισμό Αδειών να καθορίζει, τα κατάλληλα αντικειμενικά και μη οικονομικά κριτήρια, τα οποία θα εξειδικεύονται κάθε φορά από τη ΡΑΕ ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή αδειοδότησης. Μια διαφορετική προσέγγιση περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία για χορήγηση αδειών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν λεπτομερώς σε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, σε περιοχές όπου διαπιστώνεται νέο μεγάλο περιθώριο ισχύος για το οποίο δεν έχουν χορηγηθεί 9

10 άδειες παραγωγής (π.χ Θράκη). Για να δοθεί η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο νόμο. Προφανώς η πρόβλεψή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις άδειες που τυχόν έχουν χορηγηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή και να περιλαμβάνει ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις με αναδρομική ισχύ για τις άδειες αυτές. Επιπλέον, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται η δυνατότητα αυτή με την έννοια του κορεσμού καθώς δεν νοείται διαγωνιστική διαδικασία σε καθεστώς όπου υπάρχει αδιάλειπτη αδειοδότηση. Σε κάθε μία εκ των ως άνω περιπτώσεων απαιτείται η δημοσιοποίηση, άπαξ με την έκδοση του νόμου και εφεξής σε τακτά χρονικά διαστήματα, των ακόλουθων δεδομένων από τον ΔΕΣΜΗΕ: α) δυνατότητες απορρόφησης ανά περιοχή του Συστήματος και συνολικά β) στοιχεία αδειοδότησης (Όροι Σύνδεσης, Συμβάσεις Σύνδεσης, κλπ) γ) στοιχεία λειτουργίας (παραγόμενη ισχύς μονάδων ΑΠΕ, φόρτιση στοιχείων Συστήματος, περικοπές, κλπ.) 2.4. Προθεσμία για την αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής (άρθρο 2 παρ. 2) Προτείνεται να προβλέπεται προθεσμία τριών (3) μηνών εντός της οποίας εκδίδεται η απόφαση της ΡΑΕ για τη χορήγηση ή μη της άδειας παραγωγής. Τούτο διότι ο νομοθέτης, προβλέποντας προθεσμία δύο μηνών δεν λαμβάνει υπόψη του, τις πραγματικές δυνατότητες της Αρχής, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η τήρηση της προθεσμίας αυτής με τις νομικές συνέπειες που μία τέτοια καθυστέρηση μπορεί να έχει. Η δίμηνη προθεσμία, εκτιμάται ότι με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου αν από τις διατάξεις του συνάγεται ότι πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα όλες οι αιτήσεις που έχουν τεθεί σε εκκρεμότητα λόγω π.χ της ανεπάρκειας του ηλεκτρικού χώρου, ή αν από τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου προκύπτει ότι η ΡΑΕ προχωρά σε έκδοση αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής για όλες τις αιτήσεις τις οποίες έχει κρίνει θετικά ως προς τα κριτήρια (α) ως (η) του ν και τις έχει διαβιβάσει για αξιολόγηση επί της ΠΠΕΑ, δεδομένου μάλιστα ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων αυτών υπερβαίνει τις 1000! Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται να προβλεφθεί επέκτασηπαράταση της ρύθμισης της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν.3734/2009 και θέσπιση νέων θέσεων εργασίας όπως προτείνεται στην παράγραφο Δυνατότητα ακύρωσης της απόφασης της ΡΑΕ από τον Υπουργό Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 2) Είναι προτιμότερο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ακύρωσης των αποφάσεων της ΡΑΕ από τον Υπουργό, καθώς, αφενός δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της ΡΑΕ ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, και αφετέρου η δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση με την πρόβλεψη δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο κατά της απόφασης της ΡΑΕ. Καταρχήν προφανώς πρόκειται για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της ΡΑΕ από τον Υπουργό δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του 10

11 ν.2773/99, η ΡΑΕ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μόνο ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της. 3 Στο υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης με τον έλεγχο νομιμότητας των γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ που εκ των πραγμάτων διενεργεί ο Υπουργός για την έκδοση των αποφάσεών του, διασφαλίζεται μια ήπια μορφή διοικητικής εποπτείας επί των πράξεων της αρχής. Με την πρόβλεψη όμως αποφασιστικής αρμοδιότητας της ΡΑΕ για τις άδειες παραγωγής ΑΠΕ και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα τίθεται το ερώτημα αν η ακυρωτική πράξη του Υπουργού θα καθίσταται υποχρεωτική οπότε η ΡΑΕ δεν θα μπορεί επανεξετάζοντας την υπόθεση να αποστεί από όσα έκρινε ο Υπουργός με την απόφασή του ή εφόσον γίνεται δεκτό ότι δεν πρόκειται για ιεραρχικό έλεγχο λόγω και της πρόβλεψης της αυτοτέλειας της ΡΑΕ στο ν.2773/99, η ΡΑΕ στην περίπτωση που διαφωνεί με την απόφαση του Υπουργού θα μπορεί να εμμείνει στην απόφασή της. 4 Εφόσον όμως η πρόθεση είναι να προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού για ακύρωση των αποφάσεων της ΡΑΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο νόμο 2773/1999 (άρθ. 5 παρ.6) προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης αναθεώρησης που υπό τα δεδομένα της προτεινόμενης με το σχέδιο νόμου διάταξης (αποφασιστική αρμοδιότητα ΡΑΕ) συνιστά ενδικοφανή προσφυγή για την άσκηση της οποίας τίθεται προθεσμία 30 ημερών και η υποβολή της οποίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως ή άλλης προσφυγής (β, Σπηλ. Ό.π παρ. 252, σελ 264). Προβλέπεται επίσης δυνατότητα προσφυγής στο διοικητικό εφετείο με αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών αποφάσεων της ΡΑΕ, που όπως προαναφέρθηκε προβλέπεται και για τις λοιπές μη συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, με πρόβλεψη μάλιστα ειδικών δικονομικών διατάξεων για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Βάσει των ανωτέρω δεδομένων τίθεται το ερώτημα αν αποτελεί πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει την σχετική διάταξη για την αίτηση αναθεώρησης καθώς δεν προκύπτει από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου-ή θέλει να την διατηρήσει οπότε απαιτείται διευκρίνιση και ειδικότερη πρόβλεψη σχετικά με τη διαδικασία σε σχέση ιδίως με την προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία που τίθεται για την απόφαση ΡΑΕ. Στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα αίτησης αναθεώρησης και παράλληλα η ακυρωτική αρμοδιότητα 3 Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχει διατυπωθεί η άποψη ότι σε περίπτωση που ο νόμος προβλέπει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των μελών μιας αρχής, τυχόν πρόβλεψη ιεραρχικού ελέγχου είναι αντίφαση που καθιστά τη ρύθμιση ανίσχυρη, καθώς τέτοιες διατάξεις αναιρούν την έννοια της ανεξάρτητης υπηρεσίας, διότι έμμεσα την υπάγουν σε ιεραρχική εξάρτηση (Σπηλ. 2002, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, παρ.239, σ.295, Τάχος Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο, 2003, παρ.61.4, σελ.341). 4 Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι σε περίπτωση διοικητικής εποπτείας ο εποπτευόμενος φορέας μπορεί να προσβάλλει τις πράξεις με τις οποίες ασκείται εποπτεία με αίτηση ακυρώσεως (Σπηλ. ό.π., παρ.253, σελ.268), επίσης ότι σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ όταν προβλέπεται διοικητική αυτοτέλεια, έχουν δικαίωμα οι εποπτευόμενοι φορείς να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας (ΣτΕ 5160/87, 773/97, 677/2005, 3037/2008). Τέλος ότι για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές προβλέπεται ότι κατά των αποφάσεών τους ο Υπουργός μπορεί να ασκήσει μόνο αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές, καθώς και ότι για καμία από τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές (ΕΕΤΤ&Επιτροπή Ανταγωνισμού) δεν προβλέπεται τέτοιας μορφής εποπτεία (ακυρωτική απόφαση Υπουργού), παρά μόνο δυνατότητα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 67 ν.3431/2006 & άρθρο 14 ν.703/1977, όπως ισχύει αντίστοιχα). 11

12 του Υπουργού, τότε ο Υπουργός θα ακυρώνει την απόφαση της ΡΑΕ που θα εκδίδεται μετά την αίτηση αναθεώρησης. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι στην περίπτωση πρόβλεψης ενδικοφανούς προσφυγής, η Διοίκηση εάν δεν ορίζεται ειδικά προθεσμία-όπως στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.2773/1999- μπορεί να απαντήσει σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της προσφυγής, οπότε θα πρέπει να συνυπολογισθούν άλλοι τέσσερις μήνες ένας για την υποβολή της αίτησης αναθεώρησης και τρεις για την απάντηση/απόφαση της ΡΑΕ-πέραν του διμήνου που τίθεται ως προθεσμία για την αρχική απόφαση της Αρχής. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί αν θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη που προβλέπει αίτηση ακυρώσεως των εκτελεστών αποφάσεων της ΡΑΕ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου για τις περιπτώσεις που δεν ασκείται η προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ή τις περιπτώσεις που δεν ελέγχεται η απόφαση της ΡΑΕ αυτεπαγγέλτως, καθώς και αν μετά από τυχόν ακυρωτική απόφαση του Υπουργού θα ασκείται αίτηση ακυρώσεως βάσει των προαναφερόμενων δικονομικών διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2773/1999 κατά της απόφασης του Υπουργού, η οποία πλέον θα ενσωματώνει την πράξη της ΡΑΕ Βλ. Σπηλιωτ. Ό.π σελ. 503, παρ Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ορισμένη προθεσμία για την άσκηση από τους ενδιαφερόμενους της προβλεπόμενης ειδικής διοικητικής προσφυγής από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ σε αυτούς Παύση ισχύος της άδειας (άρθρο 2 παρ. 4) Η προθεσμία των 60 μηνών που προβλέπεται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης δεν συνάδει με την πρόθεση για σύντμηση της διαδικασίας, δεδομένου ότι το διάστημα αυτό φαίνεται να αποτελεί πλέον κεκτημένο δικαίωμα του αδειούχου, ο οποίος δεν έχει κανένα κίνητρο να επιταχύνει τις προσπάθειές του για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σε λιγότερο χρόνο από τα πέντε έτη. Μπορεί να τεθεί μικρότερο εύλογο χρονικό διάστημα για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης (π.χ. 36 μήνες), εφόσον τίθενται συγκεκριμένες και αποκλειστικές προθεσμίες έκδοσης των απαραίτητων πράξεων της Διοίκησης. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα για παράταση του διαστήματος αυτού για τους λόγους δικαστικής αναστολής και εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αδειούχου. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναφερόμενη έλλειψη υπαιτιότητας του αδειούχου θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστέρηση στην έκδοση πράξεων της Διοίκησης, ή σε άλλους αντικειμενικούς λόγους που δεν αφορούν τον αδειούχο και θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων. Τούτο διότι η υπαιτιότητα που ως έννοια δεν συναντάται στο διοικητικό δίκαιο και μπορεί να εμπεριέχει και στοιχεία που δεν αφορούν στη Διοίκηση αλλά σε προσωπικούς λόγους (π.χ. αδυναμία προώθησης της διαδικασίας λόγω ασθένειας, ή λόγω εσωτερικών προβλημάτων στην εταιρεία). Στις περιπτώσεις αυτές θα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία της διοίκηση να αντικρούσει τους ισχυρισμούς των αδειούχων και ακολούθως να ανακαλέσει την άδεια παραγωγής. 12

13 2.7. Τροποποίηση της άδειας παραγωγής (άρθρο 2 παρ. 5) Αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, θα πρέπει να επιτρέπεται η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και σε κορεσμένα δίκτυα μέχρι 10% (χωρίς αντίστοιχη μεταβολή της μέγιστης ισχύος παραγωγής), με απόφαση μεταβολής στοιχείων η οποία δεν απαιτεί τροποποίηση της άδειας Απαλλαγή σταθμών ΑΠΕ μηδενικής & χαμηλής όχλησης από άδεια παραγωγής και λοιπές διαπιστωτικές πράξεις (άρθρο 2 παρ. 9 και άρθρο 3 παρ. 13) Η προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης για πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες συνεπάγεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης οι παρακάτω περιπτώσεις: Φωτοβολταικά: Όλα τα φβ ανεξαρτήτως ισχύος. Αιολικά: μέχρι 700kW. ΜΥΗΕ: μέχρι 10MW. Γεωθερμία και βιομάζα: μέχρι 5MW. Συμπαραγωγή: μέχρι 5MW θερμικής ισχύος. Ιδιαίτερα για σταθμούς χαμηλής όχλησης δεν απαιτείται ούτε απόφαση εξαίρεσης, ούτε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αλλά ούτε και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η έλλειψη διαδικασίας αδειοδότησης για τους σταθμούς αυτούς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία τους και την απορρόφηση τους από το Σύστημα δεδομένου ότι, δεν αναφέρεται με σαφήνεια ποιος αρμόδιος φορέας ελέγχει την εγκατάσταση των σταθμών αυτών, το καθεστώς και τους όρους λειτουργίας τους. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι με την ψήφιση των διατάξεων αυτών απελευθερώνεται η «αδειοδότηση» φωτοβολταϊκών σταθμών ανεξαρτήτως ισχύος, τουλάχιστον στην ηπειρωτική χώρα. Τούτο συνεπάγεται ότι με την έκδοση του νέου νόμου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να «κλειδώσει» τις ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές του ν. 3734/2009, επιβαρύνοντας σημαντικά τους καταναλωτές μέσω του τέλους ΑΠΕ, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς οι επενδύσεις αυτές θα είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαιρετικά μεγάλη πτώση του κόστους εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, ενώ θα επέλθει συνωστισμός ενδιαφερομένων στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μάλιστα, για σταθμούς έως και 500 kw, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά απ ευθείας αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου για τη σύνδεση δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τη συμβατότητα της ρύθμισης αυτής με την αρχή προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος),. Σε κάθε περίπτωση, η απλοποίηση της αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ, με την πρόβλεψη για κατάργηση σταδίων και εμπλοκή κατά το δυνατό λιγότερων υπηρεσιών δεν μπορεί να επιτύχει, αν δεν προβλεφθεί ρητά, η δημιουργία ενός 13

14 εθνικού μητρώου (registry) όπου θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και να αποτυπώνονται γεωγραφικά όλες οι αιτήσεις για υλοποίηση σταθμών ΑΠΕ, ανεξαρτήτως σε ποια υπηρεσία αυτές υποβάλλονται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα έτσι ώστε να μην προχωρούν οι διαφορετικές εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες σε ταυτόχρονες διαδικασίες έγκρισης έργων για τα οποία διαπιστώνονται συγκρούσεις (π.χ εδαφική επικάλυψη). Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική και για λόγους διαφάνειας με δεδομένο ότι από τη διαδικασία που προτείνεται με το σχέδιο νόμου επωφελούνται αυτοί που λαμβάνουν πρώτοι ΕΠΟ, συνεπώς η τήρηση της σειράς προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβάλλονται στις διάφορες υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται και μέσω της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων. Υπεύθυνος φορέας για την εύρυθμη λειτουργία του μητρώου αυτού θα μπορούσε να είναι η Ειδική Υπηρεσία one stop shop του ΥΠΕΚΑ, της οποίας η δημιουργία προτείνεται στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου. 3. ΑΡΘΡΟ 3 -ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3.1. Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι δεν απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση -ΠΠΕΑ- για έργα ΑΠΕ, στις περιπτώσεις των οποίων θα εξετάζονται κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων -ΕΠΟ- η συμβατότητα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οι εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής κλπ. Η γενική αυτή διατύπωση είναι καταρχήν σύμφωνη και με πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, απαιτείται όμως να διασφαλίζεται ότι θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία ΕΠΟ, όλα τα στοιχεία που κατά τις σχετικές υφιστάμενες διατάξεις αποτελούν αντικείμενο εξετάσεως κατά το προγενέστερο στάδιο της υφιστάμενης σχετικής διαδικασίας-δηλ. κατά την ΠΠΕΑ (ΣτΕ 293/2009). [Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στην υφιστάμενη διαδικασία διαφοροποιείται ο τρόπος εξέτασης των υποβαλλόμενων στοιχείων κατά τα ανωτέρω διακριτά στάδια περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως προκύπτει από τις κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων αντίστοιχα. Ειδικότερα όπως προκύπτει ιδίως από τις ΚΥΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ κατά την ΠΠΕΑ διαβιβάζονται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι φάκελοι των προμελετών προκειμένου να αποφανθούν εμπεριστατωμένα με γνώμη τους για τις επιμέρους πτυχές των έργων για θέματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ κατά τη διαδικασία ΕΠΟ εξετάζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση χωρίς εμπλοκή όλων των φορέων, αφού έχει προηγηθεί η εξαντλητική διαδικασία της ΠΠΕΑ (βλ. άρθρο 3 παρ.4 & άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ).] Απαιτείται για το λόγο αυτό μεταβολή του συνόλου του υφιστάμενου πλαισίου και ειδικότερη πρόβλεψη, ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα εξέταση όλων των κατά νόμο στοιχείων -όπως προβλέπονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ- με προσθήκη εξουσιοδότησης για την τροποποίηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του ν.1650/1986, προκειμένου να προβλέπεται ειδικότερα η διαδικασία εξέτασης όλων των απαιτούμενων στοιχείων κατά το μοναδικό στάδιο της ΕΠΟ. 14

15 Βάσει των ανωτέρω προτείνεται προσθήκη στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου ως εξής: Μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «2. Στην παράγραφο 10 α του άρθρου 4 του ν.1650/1986 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «δδ) οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία για την εξέταση των στοιχείων που αφορούν τη συμβατότητα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις χωροταξικού σχεδιασμού, τις εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής, καθώς και για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία εγκρίσεως, για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ για τα οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. (Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής) δεν απαιτείται Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) Στην παράγραφο 13 του άρθρου 3 του σχεδίου προβλέπεται ότι για τους φωτοβολταικούς σταθμούς που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες -δηλ. ισχύος έως 500 Κw-εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης ΕΠΟ. Με την πρόβλεψη αυτή δεν αξιολογούνται οι ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων αυτών, σταθμίζεται δηλ. συνολικά για όλα τα έργα αυτά και εκ των προτέρων, εκ του νόμου, ότι η ανάγκη υλοποίησής τους υπερτερεί των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι είναι ενδεχόμενο να ανακύψουν ζητήματα μελλοντικών προσφυγών ενώπιον των δικαστηρίων σχετικά με τη συμβατότητα της ρύθμισης αυτής με το άρθρο 24 του Συντάγματος Επισημαίνεται τέλος ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 α του άρθρου 3 του νόμου, όπου προβλέπονται τα σχετικά με την χορήγηση έγκρισης επέμβασης γίνεται αναφορά σε έργα ΣΗΘΥΑ που μπορούν να υλοποιούνται σε δάση, ενώ στο νόμο 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά και από πάγια νομολογία του ΣτΕ, είναι σαφές ότι σε δάση μπορούν κατ εξαίρεση να επιτρέπονται μόνο έργα ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου αυτού. Για το λόγο αυτό και στην τελική μορφή του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3468/2006, γίνεται αναφορά σε έργα ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ, πρόβλεψη που για τους προαναφερόμενους λόγους πρέπει να διατηρηθεί ως έχει Προτείνεται επαναδιατύπωση του στοιχείου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468, όπως αυτή προτείνεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του σχεδίου νόμου, καθώς το τεκμήριο της νομιμότητας ισχύει σε κάθε περίπτωση για όλες τις διοικητικές πράξεις, και δεν σχετίζεται με την δυνατότητα των δημοσίων φορέων να προωθούν τον φάκελο της αίτησης. Συνεπώς προτείνεται επαναδιατύπωση ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979 στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου ΑΠΕ, τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.» 3.5. Κρίνονται επιπλέον απαραίτητες οι ακόλουθες προσθήκες 15

16 Παράγραφος 5α. Η απόφαση έγκρισης επέμβασης, εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, από το χρόνο που ο υποβαλλόμενος φάκελλος θεωρείται πλήρης. Παράγραφος 5β. Η κατά το άρθρο 14 του Ν.998/1779 πράξη χαρακτηρισμού του αρμόδιου Δασάρχη, διενεργείται κατά προτεραιότητα για έργα ΑΠΕ, εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 4. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τροποποιήσεις του άρθρου 11 του ν.3468/2006) Σε αντίθεση με την προϊσχύσασα μορφή του άρθρου, με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα για δημιουργία ιδιωτικών δικτύων, καθώς και το δικαίωμα του κατόχου της άδειας, αφενός να αρνείται τη σύνδεση νέου χρήστη στον υποσταθμό του και αφετέρου να απαλλοτριώνει εκτάσεις για την υλοποίηση των έργων. Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα. Η Οδηγία αναγνωρίζει ως μοναδική παρέκκλιση από τον γενικό αυτό κανόνα τις απ ευθείας γραμμές για τις οποίες θεσπίζεται ωστόσο ειδικό καθεστώς. Επιπροσθέτως η κατασκευή ιδιωτικών δικτύων, μη αναγκαίων, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, ένα ζήτημα που τίθεται συχνά είναι αυτό της εξυπηρέτησης εταιρειών με δίκτυο σε απομονωμένη περιοχή ή εταιρειών ιδίων συμφερόντων που συνδέονται στον ίδιο υποσταθμό, και δεν είναι απαραίτητο, μέχρι να συνδεθεί τρίτος, να μεταβιβαστεί η κυριότητα των έργων στον Διαχειριστή Δικτύου, όπως απαιτείται από το υφιστάμενο πλαίσιο, ο οποίος συχνά και δεν το επιθυμεί. Είναι εξεταστέα η λύση της παραμονής της κυριότητας των έργων στους παραγωγούς, της διατήρησης της εποπτείας της διαχείρισης από τον Διαχειριστή Δικτύου αλλά την άσκηση των στοιχειωδών αρμοδιοτήτων του από έναν εκ των παραγωγών, στη βάση σχετικής σύμβασης του Διαχειριστή Δικτύου με αυτόν, και εφόσον οι άλλοι παραγωγοί έχουν συνάψει σχετική σύμβαση μεταξύ τους. Παρότι φαίνεται κατ αρχήν εύλογο, θα πρέπει να διερευνηθεί το αν θα μπορούσε κάποιος παραγωγός να ασκήσει αρμοδιότητες διαχειριστή σε τμήμα του δικτύου, έστω και με την έγκριση του αρμόδιου Διαχειριστή. 5. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕ 5.1 Feed-in tariffs και ετήσια αναπροσαρμογή αυτών (άρθρο 5 παρ. 2 και 3) Για τον κατά τον δυνατόν αντικειμενικό σχολιασμό της προτεινόμενης τιμολόγησης των διαφόρων τεχνολογιών απαιτείται η εκπόνηση σχετικής μελέτης (κόστος τεχνολογιών, σύγκριση με άλλες χώρες, κλπ.) και συνεπώς δεν είναι δυνατός στην παρούσα φάση, δεδομένου επίσης ότι δεν είναι γνωστή η σχετική μελέτη τεκμηρίωσης των τιμών. Περαιτέρω, και με στόχο πάντα την επίτευξη συνολικής οικονομικής αποτελεσματικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 16

17 αποσαφηνιστεί το καθεστώς που προβλέπεται να ισχύσει σχετικά με επιδοτήσεις του κόστους επένδυσης και ενδεχόμενα λοιπά οικονομικά κίνητρα. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει δυσάρεστη εμπειρία από την εκμετάλλευση - από επιτήδειους- των ρυθμίσεων για διαφοροποίηση της τιμολόγησης για σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με βάση την ισχύ (ευνοϊκότερη τιμολόγηση μικρής ισχύος σταθμών). Αν και κρίνεται απόλυτα εύλογη η ρύθμιση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές διατυπώσεις ώστε να μην παρατηρηθούν τα φαινόμενα που διαπιστώνονται σήμερα τόσο από τη ΡΑΕ όσο και από τους αρμόδιους διαχειριστές με την ευρύτατη κατάτμηση ισχύος φβ σταθμών, προκειμένου να επωφεληθούν οι ενδιαφερόμενοι τόσο από τις απαλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία όσο και από τις υψηλότερες τιμές απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας. Αν η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί για τις μικρές ανεμογεννήτριες λόγω των μεγεθών των ανεμογεννητριών αλλά και της ανάγκης προώθησης της εγχώριας αγοράς μικρών ανεμογεννητριών, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ και ιδίως για τα φβ που είναι modular σταθμοί, και επομένως, για αυτά θα πρέπει να καταργηθεί η διαφοροποίηση στην τιμολόγηση βάσει του μεγέθους τους. Επαρκεί η ρύθμιση για τη διαφοροποίηση της τιμής για τα φβ στις στέγες. Περαιτέρω σχετικά με την τροποποίηση που προτείνεται στη διάταξη του άρθρου 13 του ν.3468, για την αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανά έτος, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ως προς την οικονομική βάση, με την προτεινόμενη τροποποίηση συσχετίζονται οι όποιες αυξήσεις των (συνολικών) τιμολογίων της ΔΕΗ (τα οποία περιλαμβάνουν και χρεώσεις Συστήματος, Δικτύου και ΥΚΩ), με την αποζημίωση για την ενέργεια που παράγεται από τα ΑΠΕ, χωρίς αυτό να έχει οποιοδήποτε οικονομικό νόημα: επί παραδείγματι, είναι γνωστό ότι αυξανόμενης της διείσδυσης των ΑΠΕ αυξάνονται οι χρεώσεις για την χρήση του Συστήματος, εφόσον απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της χωρητικότητας του. Αυτό θα έχει ως προφανή συνέπεια την αύξηση των συνολικών τιμολογίων της ΔΕΗ. Θα ήταν οικονομικά παράλογο η γενεσιουργός αιτία για την αύξηση των τιμολογίων, δηλαδή η διείσδυση των ΑΠΕ, να αμείβεται επιπλέον για το κόστος που δημιουργεί. Επιπλέον, και καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ από τον Υπουργό μετά από γνώμη της ΡΑΕ, αλλά αποδοχή ή όχι των προτεινόμενων από την ΔΕΗ τιμολογίων (έλεγχος μόνο για καταχρηστική συμπεριφορά αυτής), επί της ουσίας η εμπορική πολιτική μιας επιχείρησης, της ΔΕΗ εν προκειμένω, θα καθορίζει την πολιτική κινήτρων της Πολιτείας για τις ΑΠΕ. Επίσης, η διάταξη του νομοσχεδίου για «αναπροσαρμογή των feed-in tariffs σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο έτος» δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Εν προκειμένω οι επενδύσεις ΑΠΕ υποστηρίζονται ώστε να καθίστανται εγγυημένα και ικανοποιητικά βιώσιμες, επομένως η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να συνυπάρχει με οποιαδήποτε λογική αποφευγόμενου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Για τους ανωτέρω λόγους, σε ό,τι αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των τιμολογίων ΑΠΕ, προτείνεται να ισχύσει για όλα τα τιμολόγια ΑΠΕ αυτό που ήδη 17

18 ισχύει για τα τιμολόγια ΦΒ, δηλαδή η αναπροσαρμογή να συσχετισθεί με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εφαρμόζοντας από σήμερα αυτό που προβλέπει ο ν. 3468/2006 να εφαρμοστεί μετά την κατάργηση της έγκρισης των τιμολογίων ΔΕΗ, ήτοι, αναπροσαρμογή στο 80% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Κατά μια διαφορετική προσέγγιση, υιοθετώντας το προτεινόμενο σύστημα αναπροσαρμογής του νομοσχεδίου, με τροποποίηση της σχετικής διάταξης, έτσι ώστε, πέραν του πληθωρισμού, να μην λαμβάνεται όλη η αύξηση που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης σε εκείνα τα τιμολόγια ΑΠΕ, τα οποία είναι υψηλότερα από το πλήρες κόστος συμβατικών σταθμών, περιλαμβανομένου του κόστους των ρύπων, όπως αυτό αντανακλάται στην ΟΤΣ. Πέραν της ετήσιας αναπροσαρμογής των τιμών, βάσει πληθωρισμού, να προβλεφτεί σαφώς σε επίπεδο νόμου η περιοδική αναπροσαρμογή των τιμών βάσης, ήτοι των τιμών του σχετικού πίνακα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον νόμο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική εξέλιξη σε κάθε τεχνολογία ΑΠΕ καθώς και η εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Η σαφής οριοθέτηση της περιόδου αυτής, πχ κάθε 2 χρόνια για τεχνολογίες των οποίων το κόστος εγκατάστασης μεταβάλλεται ταχύτατα, ή κάθε 5 χρόνια για πιο ώριμες τεχνολογίες, όπως επίσης και η σαφής αναφορά των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη για αυτή την περιοδική αναπροσαρμογή, προάγουν τη ζητούμενη επενδυτική ασφάλεια εξασφαλίζοντας την προβλεπτικότητα της εξέλιξης των τιμών στον ορίζοντα της επένδυσης, ήτοι χρόνια. Η αναθεώρηση των τιμών θα πρέπει να γίνεται από επιτροπή, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν παραπάνω από ένας οργανισμοί (ΚΑΠΕ, ΡΑΕ, ΣΕΕΣ, εκπρόσωποι Συνδέσμων Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, Καταναλωτές) ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια του νόμου τηρούνται Προσαύξηση τιμολογίων αιολικών σε ΜΔΝ με αυτοτελές έργο σύνδεσης (άρθρο 5 παρ. 2) Η πρόβλεψη για την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε νησιά και συνδέονται στο σύστημα με ανεξάρτητη διασύνδεση θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχεδιασμό θεσμικού πλαισίου για τις διασυνδέσεις, δεδομένου ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποιος επιβαρύνεται το σχετικό κόστος και κατασκευάζει τα έργα. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο κεντρικού σχεδιασμού το ζήτημα των διασυνδέσεων των νησιών για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών των νησιών μακροπρόθεσμα και τα σχέδια ιδιωτών για ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα νησιά με ανεξάρτητη διασύνδεσή τους στο Σύστημα να συνάδουν με το σχεδιασμό αυτό. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς που προτείνουν διασύνδεση νησιών για την εξυπηρέτηση των σταθμών τους, να σχεδιάζουν διασυνδέσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα μείωσης της λειτουργίας ή και παύσης των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών στα νησιά, καθώς και υπερδιαστασιολόγηση των διασυνδέσεων ώστε να δοθεί ηλεκτρικός χώρος για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από τοπικούς φορείς και κατοίκους. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να περιληφθούν στο νομοσχέδιο οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 18

19 »1. Η διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το Σύστημα με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησής τους μακροχρόνια και την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ της ευρύτερης περιοχής των νησιών και των βραχονησίδων της ελληνικής επικράτειας, αποτελεί έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και βασική προτεραιότητα του κράτους. Για τον σκοπό αυτό, εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Στρατηγικός Σχεδιασμός Διασυνδέσεων Νησιών, ο οποίος εντάσσεται στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος (ΜΑΣΜ) και εγκρίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου ζ του άρθρου 15 του ν. 2773/99. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να εξειδικεύεται για συγκεκριμένα έργα και να τροποποιείται με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει την αδειοδότηση έργων για ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ σε νησιά, βραχονησίδες ή σε θαλάσσιες περιοχές τα οποία διασυνδέονται στο Σύστημα, εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη χορήγηση των σχετικών αδειών παραγωγής, ότι δεν αντιστρατεύονται τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Διασυνδέσεων Νησιών. 2. Έργα διασυνδέσεων νησιών μπορούν να κατασκευάζονται είτε από τον Κύριο ή τον Διαχειριστή του Συστήματος, είτε από παραγωγούς ΑΠΕ που αιτούνται τη χορήγηση άδειας παραγωγής για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στις περιοχές αυτές, είτε από τρίτους μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της ΡΑΕ. Για την κυριότητα και διαχείριση των έργων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος. 3. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς από ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και βραχονησίδες της ελληνικής επικράτειας, και οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα μέσω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, τιμολογείται με βάση την τιμή του στοιχείου α για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όπως εκάστοτε ισχύει. Η τιμή αυτή μπορεί να προσαυξάνεται έως και κατά 10%, αν διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη διασύνδεση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ηλεκτροδότησή των νησιών μακροπρόθεσμα, και επιτρέπει την παύση και την σταδιακή αποξήλωση των τοπικών θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το ύψος της προσαύξησης καθώς και η πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζονται από τη ΡΑΕ στο στάδιο της χορήγησης των οικείων αδειών παραγωγής, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διαχειριστών Συστήματος και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006, θεσπίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνεται η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στα οποία περιλαμβάνεται το όφελος που προκύπτει για την εθνική οικονομία από τη διασύνδεση, λόγω της μείωσης της παραγωγής ή και της παύσης των τοπικών σταθμών παραγωγής με συμβατικά καύσιμα στα διασυνδεόμενα νησιά.[εναλλακτικά, οι παραγωγοί να λαμβάνουν τα τέλη χρήσης Συστήματος για την ενέργεια που διακινείται στη διασύνδεση για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών]. 4. Η τιμή με την οποία αμείβονται οι παραγωγοί σταθμών ΑΠΕ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, προσαυξάνεται έως και 10%, σε περίπτωση που η ικανότητα μεταφοράς της προτεινόμενης διασύνδεσης υπερβαίνει την απαιτούμενη ικανότητα μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των οικείων σταθμών ΑΠΕ και μπορεί να διατεθεί για την ανάπτυξη πρόσθετων σταθμών ΑΠΕ. Η προσαύξηση είναι ανάλογη με το λόγο της συνολικής ικανότητας μεταφοράς της διασύνδεσης 19

20 προς την απαιτούμενη ικανότητα μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των οικείων σταθμών ΑΠΕ, έτσι ώστε να λάβει τη μέγιστη τιμή της 10% για τιμή του λόγου αυτού ίση με 2. Ο προσδιορισμός του λόγου αυτού γίνεται στο στάδιο της χορήγησης των οικείων αδειών παραγωγής, με βάση και την εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος. 5. Σε περίπτωση διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και βραχονησίδων στο Σύστημα με έργα δικτυακών υποδομών που κατασκευάζονται με ευθύνη και επιμέλεια του Κυρίου ή του Διαχειριστή του Συστήματος και τα οποία εντάσσονται στη ΜΑΣΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ζ του άρθρου 15 του ν. 2773/99, μέρος του κόστους των έργων αυτών δύναται να ανακτάται από τους παραγωγούς τυχόν συνδεόμενων σταθμών ΑΠΕ που κατασκευάζονται λόγω των έργων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται με πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και το ύψος της ανακτώμενης δαπάνης, λαμβανομένης υπόψη της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ σε σχέση με την ικανότητα μεταφοράς των έργων διασύνδεσης, καθώς και το όφελος που προκύπτει για την εθνική οικονομία από τη διασύνδεση λόγω της μείωσης της παραγωγής ή και της παύσης των τοπικών σταθμών παραγωγής με συμβατικά καύσιμα στα διασυνδεόμενα νησιά.» 5.3 Αποζημίωση της απορριπτόμενης ενέργειας (άρθρο 5 παρ. 4) Η ρύθμιση για την αποζημίωση της απορριπτόμενης ενέργειας σταθμών ΑΠΕ, εφόσον αυτή είναι δυνατό να υπολογιστεί, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο μιας γενικότερης ρύθμισης που θα εισάγει: α) το σύστημα περικοπών (βάσει και των σχετικών προτάσεων της ΡΑΕ 5 ) που σχετίζονται αποκλειστικά με την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος και β) τον τρόπο υπολογισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για το ζήτημα των περικοπών. Προσέγγιση Α. Στο πλαίσιο της βασικής επιλογής που αντιμετωπίζεται των θέμα του κορεσμού με μηχανισμούς της αγοράς Αναφέρεται κατ αρχήν ότι η πρόβλεψη για αποζημίωση του παραγωγού για ενέργεια που δεν παράγεται, λόγω αποφάσεων του Διαχειριστή του Συστήματος, είναι οικονομικά αναποτελεσματική, εφόσον ο καταναλωτής πληρώνει για κάτι που δεν λαμβάνει. Επειδή όμως μπορεί να επηρεάζεται η βιωσιμότητα των μονάδων ΑΠΕ, απαιτείται μια συνθετική λύση, που θα εξασφαλίζει και την ουδετερότητα του Διαχειριστή, αλλά και την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών και των παραγωγών ΑΠΕ. Προς τούτο θα μπορούσε να εξεταστεί ως λύση η δημιουργία κοινού ταμείου μεταξύ των μονάδων ΑΠΕ, στο οποίο και θα εισφέρουν όλοι βάσει της παραγόμενης ενέργειας τους και των εσόδων τους, το οποίο και θα χρησιμοποιείται για την αποζημίωση των μονάδων ΑΠΕ που θα χρειαστεί να διακόψουν την παραγωγή τους για λόγους ασφαλείας του Συστήματος. Η 5 Επισημαίνεται ότι από τη ΡΑΕ (μετά από συνεργασία με το ΔΕΣΜΗΕ) είχε προταθεί το 2008 προκειμένου να εισαχθεί στο ν η ρύθμιση της παραγράφου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η

Διαβάστε περισσότερα

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 04/05/2011 11:10 ZE3 To cc bcc Subject res_consultation@rae.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το

Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο ΥΑ για τις Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 1. Απαντήσεις στα σχόλια του ΕΣΣΗΘ Ως προς το γενικό σχόλιο που επισημαίνει ο ΕΣΣΗΘ, σημειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

cc bcc 10/05/ :57 ZE3 > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

cc bcc 10/05/ :57 ZE3 > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 10/05/2011 09:57 ZE3 To cc bcc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν.

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυνατότητα Αξιοποίησης ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σταδιακή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ηµήτριος Τσαλέµης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/07/2014 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: 1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 517/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 517/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 517/2016 Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα

Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα Κοινοπ.: 1. Υπουργό ΠΕΚΑ κο Γ.Παπακωνσταντίνου 2. Πρόεδρο ΡΑΕ κο Ν. Βασιλάκο 3. Αντιπρόεδρο ΔΕΗ Α.Ε κ. Ν.Χατζηαργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΕΛΕΤΑΕΝ Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά:

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008

Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008 Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008 Διεθνές Κυρίες και Κύριοι, Θέλω πρώτα απ όλα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Των 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη 2. 3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2007 Α. Κατσαρός Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ-MSc-ΜΒΑ Επικεφαλής Μονάδας Περιεχόμενα Η κατάσταση σήμερα - εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα