E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:"

Transcript

1 Customer Communications Management E-INVOICES i-docs is a member of: George V. Kappas Sales Manager ADACOM Enterprise Software (i-docs TM ) 1

2 At a glance I-DOCS OVERVIEW SOLUTIONS PORTFOLIO 2

3 Customer Communications Management Definition of CCM * a convergent set of Information Technology solutions that provide marketing communication professionals the ability to advance the way they communicate with end-customers. all communications send to customers / merchants o Statements, Bills, Invoices o Newsletters o Correspondence o Letters documents o Contracts o Notifications and alerts via all available channels o Electronic (portals, s, ATMs, etc.) o Mobile (SMS, apps) o Tablets o Paper (post-office, courier) CCM is about your most valuable asset the End-Customers 3 * Based on Gartner Group, Forrester Research and Madison Advisors

4 CCM pain points examples (Business & IT) We have too many statement related inquiries to our Customer Service; How can we reduce waiting queues? We spend huge amounts of money for sending bills and statements to our customers and we heavily depend on printing formats and printing houses; How can we reduce these costs? We produce unfriendly statements and bills difficult to read and understand; How can we redesign our communication documents and automatically create layouts targeted to specific groups of customers or individually? We send too many documents to the same customer; How can we generate convergent and global statements to decrease communication costs? We have limited up/cross sell, no personalization and increasing churn rate; How can we replace expensive advertising inserts with personalized and targeted content? How can we utilize our statements to create new revenues? How can we enable TransPromo? 4

5 CCM pain points examples cont.(business & IT) We have a Repository with millions of large documents that should be served as fast as possible; How can we optimize archiving and serving processes? How can we ensure confidentiality and protection of sensitive information? We need to provide statements in electronic form to our customers; How can we create and deliver statements in different forms and via different channels? We need to offer to our customer s with multiple products the ability to see in the web their timeline of transactions as well as future commitments (e-wallet) We need to notify our customers, upon ( certain) transactions authorization; How easy can we integrate such solution to our CMS or core banking infrastructure? We need to push collections Can we automate certain payment reminder messages? We need to respond quickly to customers complaints in a controlled way that follows organization s policies WCM 5

6 FACT: Customer Communication It is an excellent opportunity for Cost Savings while enriching Customer Experience & Communication Channels: Free from Printing Costs Free from color limitation Faster delivery to customer Establish new communication channels Enable Marketing Utilize customer info and data 6

7 The Market Today Keep customer Loyal by providing innovative surrounded services Focus on: Convergence on product level Separation on Customer Type (Residential & Corporate) Customer Value (influencer, big spender etc) Channel (e-channel & Traditional) 7

8 i-docs CCM Solution Portfolio e-invoices CCM Traditional Applications Output Management Document Management e-invoices Network Alerts & Notifications Smart PIN Delivery CCM Extensions (Business Enablers) Loyalty Systems Campaign Management Personalized Interactive Communication On-line Data Presentment Correspondence Management CCM Extensions (Infrastructure Enablers) Central Archive Data Transformation User Portals E-Merchants (acquirers) 8

9 i-docs chain of functions (Business) GUI: ICE GUI: Web Personalizer 9

10 i-docs chain of functions (technical) Core Banking Billing CRM / ERP Card Management System POS / epos Collections HSM / Emboss Other Systems Data Preparation Data Collection Data Validation Data Enrichment Data Transformation Document Composition Personalization Engine Web Personalizer (Actions or Conditions) 10

11 How to create powerful documents ASCII Art Channel s Separation / Emphasis Different content per channel or customer s wish Optimized Global Archiving Optimizing Sizes / Images / Fast Retrieval Marketing Functions to Marketers Specialized Portal for Marketing / Monitoring Marketing s efficiency Embedded ETL Real-time Data Mining / Collection / Transformation Real Art 11

12 Specialized channels for specialized audiences Web Application Campaign Mmt. ICE Client (Windows, Mac, Linux) Interactive Portal Used by: IT administrators or similar Functions: Configuration of business flows Document designer To place in production Web (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) or Native (2breleased 2011) Used by: Operators, CSRs Functions: Initiate processes Monitor processes Get documents Used by: end-users Functions: Retrieve documents Get statistics View Analysis Charts Used by: Marketing Functions: Create campaigns Launch campaigns Monitor campaigns 12

13 Adacom Profile Business Units: * i-docs (Software) * IT Security (Software & Consulting) 13

14 Indicative Clients & SPS 14

15 Partnerships and Associations 15

16 Sample Performance/Reliability Statistics bills in 12 hours (archived, printed, distributed) pages daily 99.99% availability during the last 5 years in all customers 4500 users managed through xuser (User Management) Integrated with Siebel, Custom Portals, SAP * Never crashed the last 3 years in any customer Stopped only for scheduled maintenance AJAX, JAVA, XSLT, HIBERNATE, XML, ECLIPSE, SPRING, GWT * Major Integration Examples FSPs: T24 (Temenos), Altamira (Alnova), i-flex (Oracle), Card Management Systems, ATM - Base24, Embossing Systems, HSMs BILLING: BSCS (LHS/Ericsson), Geneva (Convergys), HighDeal (SAP), BRM (Oracle), Jupiter (Convergys), Metratech (Metranet), SAP IS-U CRM and ERP: Siebel CRM, SAP R/3 Transformer Designer Personaliser Archiver Visualiser Dispatcher User Portals Post Production 16

17 Next Stop: i-docs 17

18 At a glance E-INVOICES IN GREECE 18

19 Τι είναι Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Η αντικατάσταση των παραδοσιακών χάρτινων τιμολογίων με ηλεκτρονικά που προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους εκδότες, τους παραλήπτες και τις ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για paperless διαδικασία: Ηλεκτρονική έκδοση (χωρίς μελάνι, χαρτί και εκτύπωση) Ηλεκτρονική ταχύτατη διαβίβαση (χωρίς χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αυτοματοποιημένη επεξεργασία, με ακρίβεια και οικονομικά Ηλεκτρονική αποθήκευση και ευκολία αναζήτησης Απαιτούμενα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (ΕΛΛΑΔΑ): Συμφωνία αποδοχής τους από τον παραλήπτη - πελάτη Το ηλεκτρονικό πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο με το χάρτινο τιμολόγιο Η αυθεντικότητα του διασφαλίζεται με την ηλεκτρονική υπογραφή (Ελλάδα -> ΕΑΔΦΣΣ) Αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς νομιμότητας Διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μαζί με τα αρχεία a.txt & b.txt 19

20 ΕΥΡΩΠΗ Νομικό Πλαίσιο Εννοιολογική θεμελίωση Ηλεκτρονικών Υπογραφών -> Οδηγία 1999/93/ΕΚ Καθιέρωση των Προηγμένων Ηλεκτρονικών Υπογραφών ως μέσου διασφάλισης των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων -> Οδηγία 2001/115/ΕΚ ΕΛΛΑΔΑ Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές -> Προεδρικό Διάταγμα 2001/150 Αναγνώριση Ηλεκτρονικών Υπογραφών για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση -> Νόμος 2003/3193 Καθιέρωση Ε.Α.Δ.Φ.Σ.Σ. (Φορολογικός Μηχανισμός) για δημιουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών -> ΠΟΛ. 1049/

21 ΠΟΛ. 1049/ ΕΑΔΦΣΣ Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου που εκδίδεται μηχανογραφικά και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα, από τον επιτηδευματία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του ίδιου Κώδικα, για την παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω της χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΑΥΟΟ /549/0015/ ΠΟΛ 1082/ και ΑΥΟΟ /1474/0015/ΠΟΛ 1135/ Για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής διαβίβασης των κατά τα ανωτέρω εκδιδομένων τιμολογίων, υποχρεωτικά αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου (αρχείο «*_a.txt») και της ψηφιακής σήμανσης (αρχείο «*_b.txt»). Όταν τα τιμολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί με χειρόγραφο τρόπο ή νομίμως χωρίς τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, αποθηκεύονται και διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ως στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή ως δικαιολογητικά εγγραφής, τότε η γνησιότητά τους και η ακεραιότητα των δεδομένων τους, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της περίπτωσης αυτής θα καθορισθούν με νεότερη Υπουργική Απόφαση. 21

22 Προοπτική Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Στην Ευρώπη από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης προβλέπεται1 : Συνολική μείωση κόστους (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) 243 δισεκατομμύρια ανά έτος Στην Ελλάδα κάθε έτος διακινούνται περισσότερα από 250εκ. Τιμολόγια αλλά Η διείσδυση της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης σήμερα είναι μικρότερη από 5% 2 1 European 2 Έρευνα Commission Informal Task Force on e-invoicing, Final Report, ELTRUN Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

23 Ηλεκτρονικό vs Χάρτινο τιμολόγιο 23

24 Σημαντικότερα Οφέλη Ηλ. Τιμολόγησης Δραματική μείωση κόστους από την διακοπή χρήσης χάρτινων τιμολογίων Κόστος αποστολής (ταχυδρομείο, courier) Κόστη εκτύπωσης εμφακέλωσης Αυτοματοποίηση διαδικασιών που συνεπάγεται: Εξάλειψη λαθών Εξοικονόμηση χρόνου Άμεση διαβίβαση τιμολογίων σε αντίθεση με τα παραδοσιακά (5-7 ημέρες) : Ταχύτερη ενημέρωση οφειλών προς τους παραλήπτες Βελτίωση cash flow Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και εξοικονόμηση χρόνου Αποτελεσματικότερη ταχύτερη διεξαγωγή ελέγχων Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση της εταιρικής εικόνας 24

25 At a glance E-INVOICES IN GREECE FEATURES & EXTENSIONS THE HUB BUSINESS CASE 25

26 My E-invoices at a glance 26

27 Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά (Εκδότες) Όλα τα παραγόμενα τιμολόγια αρχειοθετούνται και μπορούν να ανακτηθούν ηλεκτρονικά Μόνο τα τιμολόγια που απευθύνονται σε παραλήπτες εγγεγραμμένους για ηλεκτρονική τιμολόγηση θα διαβιβαστούν με (μαζί με α.txt & β.txt) Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν να υπογραφούν και ηλεκτρονικά με προηγμένο ψηφιακό πιστοποιητικό Εναλλακτικά, για λόγους ασφάλειας, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μαζί με τα αρχεία txt μπορούν να παρέχονται στο μέσω link που οδηγεί σε «πιστοποίηση» του παραλήπτη (username, password) Το λογιστήριο και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μπορούν ανά πάσα στιγμή να: Ελέγξουν ποια s δεν έχουν παραδοθεί καθώς και το λόγους αποτυχίας Ελέγξουν ποια s δεν έχουν αναγνωστεί από τους παραλήπτες Αποστείλουν υπενθυμίσεις ( , SMS) Διευθετήσουν Τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς με τους πελάτες εύκολα και αυτοματοποιημένα μέσω λήψης ερωτήσεων αμφισβητήσεων και δυνατότητες workflow 27

28 Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά (Παραλήπτες) Δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης με διάφορους τρόπους ηλεκτρονικά (συμπεριλαμβανομένου του self-registration) Τοπική αρχειοθέτηση των τιμολογίων που λαμβάνονται ηλεκτρονικά ή ανακτώνται μέσω του portal πελάτη Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν αν γίνουν αποδεκτά ή να αμφισβητηθούν Αποδοχή του τιμολογίου σημαίνει ότι αυτό θεωρείται έγκυρο Αμφισβήτηση σημαίνει ότι ο παραλήπτης δύναται να επικοινωνήσει με αυτόματο τρόπο με τον εκδότη υποβάλλοντας σχόλια ερωτήσεις με δυνατότητες για παρακολούθηση και workflow Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλειας με πρόσβαση στα διαβιβαζόμενα τιμολόγια μόνο κατόπιν εισαγωγής ονόματος και κωδικού χρήστη 28

29 Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά - Επεκτάσεις Ολοκληρωμένη λύση με αυτοματοποιημένη ή ημι-αυτοματοποιημένη εισαγωγή των δεδομένων (EDI) σε 3 α συστήματα (ERP) E-Invoice HUB για Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς: δημιουργία, αρχειοθέτηση, αποστολή και διευθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων και λογαριασμών, μεταξύ και για λογαριασμό των εταιρικών πελατών σας Τεράστιες δυνατότητες για Marketing και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω προσωποποίησης των τιμολογίων, παροχή συγκρίσεων και άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Βελτίωση του cash flow μέσω υπενθυμίσεων και δυνατότητας αποστολής μηνυμάτων όχλησης για ανεξόφλητα υπόλοιπα Προηγμένο Ψηφιακού Πιστοποιητικό - Ακεραιότητα δεδομένων αφού είναι τεχνικά αδύνατο να παρέμβει κανείς στη διαβίβαση του τιμολογίου και στο ίδιο το αρχείο (προϋπόθεση η χρήση προηγμένου ψηφιακού πιστοποιητικού για την υπογραφή των τιμολογίων) 29

30 Configurable DocTypes and Business Flows 30

31 Efficient archiving Easy search and retrieval 31

32 My E-invoices bportal example One-click away Tree or widget view Highlight of non read e-invoices One click access (thumbnails) Save Print Communication with Issuer (interactivity) Profile Management Viewing area 32

33 Filter My E-invoices iportal example Open tabs Configurable commands Working Area Accordion Area (functional widgets) Personalization & Loyalty Area 33

34 My E-invoices B2B... The HUB puzzle E-invoice Issuers E-invoice HUB E-invoice Recipients Payments Reconciliation 34

35 HUB indicative Steps/Use case Issuer & Recipient Issuer Logs in to My E-Invoices B2B JCCSmart Login to a Web portal (with your credentials) Upload billing/invoicing data Upload recipients (end-customer) address data (tbd) Issuer Submits e-invoicing request Submits the data uploaded Perform Online data validations where needed (tbd) VAS can be offered (select invoice template, apply personalization, full colour invoices, etc.) Preview and finalize (tbd) i-docs My E-invoices are generated / archived i-docs is triggered to generate e-invoices (or can run as a service always checking for new received billing records) Metadata are collected for every e-invoice Generated e-invoices are archived at JCC secure server and made available JCCSmart through Web Services i-docs My E-invoices are dispatched/ monitored s are prepared and sent (with a link that redirects to JCCSmart SMS also supported) EDI can be offered for direct input of e-invoice data in recipients ERP system s delivery status (and SMS) is monitored Depending on the delivery status, various actions can be taken (re-sending, paper delivery, etc.) i-docs My E-invoices are received / viewed by recipients Recipient receives the and logs in at JCCSmart (using his/her credentials) to view the e-invoice and archive it - past e-invoices are also available VAS can be offered such as e-invoices acceptance / dispute / notification enablement / etc. Recipient pays the invoice using JCC payment services Reminder ( or SMS) is sent for unpaid invoices following invoice expiration i-docs My e-invoices Reporting Report for delivery status of s / SMS is generated and sent to issuer Reports for e-invoices read / paid / disputed / etc. can be provided (process to be defined) 35

36 YOUR BANK My B2B E-Invoices 36

37 The B2B HUB e-invoicing process Import Process E-Invoices Issuers Input Data Optional VAS (template selection, Personalization, etc.) Export Process E-Invoice Generation Archiving E-Invoice Dispatching Final searchable digital document Data Validation Data Enrichment Metadata extraction Doc Composition e-documents portal (specific or integrated) Web Doc Viewer Notifications/ alerts JCC Customer Care Internal users E-invoices Recipients Optional Digital Signing & Time Stamping 37

38 Benefits of the HUB solution All in one JCCSmart My B2B E-Invoices portal Issuers sends e-invoices and receives payments Recipient receives e-invoices and pays them JCC facilitates payments and proper reporting Faster and easier invoicing process Faster payment collection Cash Flow improvement Faster internal procedures and better customer service (reconciliation, dispute management, alerts & reminders) Diminishes Administration bottlenecks through automated or workflow processes that also enabling reminders Diminishes invoicing mistakes through validations / automated or workflow processes that also enabling reminders Ensures security of the process using PKI services and digital signing if needed Offers electronic archiving and retrieval to facilitate Issuers Recipients Auditors Think Green Strategy with important environmental benefits Huge potentials with innovative VAS that can be offered to issuers (payment collections, personalization of invoices, etc.) 38

39 Ηλεκτρονική Υπογραφή (προαιρετική) Η υπογραφή των τιμολογίων με χρήση προηγμένου ψηφιακού πιστοποιητικού αποδεικνύει: Ο εκδότης του ηλ. τιμολογίου μπορεί να αναγνωριστεί (Authenticity) Το ηλ. τιμολόγιο δεν έχει παραχαραχθεί αλλαχθεί χωρίς ενημέρωση (Integrity) Ο υπογράφων το ηλ. τιμολόγιο δεν μπορεί να το απαρνηθεί (Non repudiation) 39

40 Πλεονεκτήματα Λύσης Παραδοσιακά Τιμολόγια Ηλεκτρονικά Τιμολόγια 40

41 At a glance E-INVOICES IN GREECE...OUTGOING E-INVOICES 41

42 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Α ERP Αρχεία φορολογικού (a,b.txt) Αρχεία Pdf χωρίς φορολογική σήμανση Άλλα συστήματα Ηλεκτρονική Υπογραφή Αρχειοθέτηση E-invoices Ηλεκτρονική αποστολή e-invoices Αποστολή εκτυπώσιμων σε φυσικό εκτυπωτή Αναζήτηση/ Εμφάνιση/ Επανεκτύπωση 42

43 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Α 1. Το σύστημα back office του λογιστηρίου (ERP) παράγει: I. Το εκτυπώσιμο αρχείο (spool file) και II. Το παραστατικό σε μορφή pdf 2. Το εκτυπώσιμο αρχείο αποστέλλεται στον φορολογικό μηχανισμό σήμανσης. 3. Ο φορολογικός μηχανισμός: I. Προσθέτει την φορολογική σήμανση II. Δημιουργεί τα αρχεία a, b.txt 43

44 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Α 4. To i-docs συνδυάζει τα αρχεία a,b.txt και το pdf που δημιουργήθηκε από το ERP και: I. Eισάγει τα παραπάνω σε συμπιεσμένο αρχείο (zip) II. Προαιρετικά υπογράφει ψηφιακά το συμπιεσμένο αρχείο III. Αρχειοθετεί το συμπιεσμένο, με χαρακτηριστικά που εξάγει από το a.txt IV. Προσθέτει εικόνα background στο pdf, εάν είναι απαραίτητο V. Προσθέτει την σήμανση στο pdf VI. Με βάση προϋποθέσεις, αποστέλλει ηλεκτρονικά ( ) τα παραστατικά (einvoices) VII. Με βάση προϋποθέσεις, αποστέλλει στον φυσικό εκτυπωτή τα παραστατικά που πρέπει να εκτυπωθούν 5. Αναζήτηση/ Εμφάνιση Παραστατικών I. Αναζήτηση με βάση κριτήρια που εξάγονται από το παραστατικό II. Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων 44

45 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Β ERP Φορολογικός Μηχανισμός Αρχεία φορολογικού (a,b) i-docs virtual printer (VPD) Άλλα συστήματα Ηλεκτρονική Υπογραφή Αρχειοθέτηση E-invoices Ηλεκτρονική αποστολή e-invoices Αποστολή εκτυπώσιμων σε φυσικό εκτυπωτή Αναζήτηση/ Εμφάνιση/ Επανεκτύπωση 45

46 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Β 1. Το σύστημα back office του λογιστηρίου (ERP) παράγει το εκτυπώσιμο αρχείο (spool file) 2. Το εκτυπώσιμο αρχείο αποστέλλεται στον φορολογικό μηχανισμό σήμανσης 3. Ο φορολογικός μηχανισμός: I. Προσθέτει την φορολογική σήμανση II. Δημιουργεί τα αρχεία a, b.txt III. Αποστέλλει το εκτυπώσιμο αρχείο στον i-docs εικονικό εκτυπωτή (VPD) 46

47 Εξερχόμενα Παραστατικά Λύση Β 4. To i-docs συνδυάζει τα αρχεία a,b.txt και το pdf που δημιουργήθηκε από το VPD και: I. Eισάγει τα παραπάνω σε συμπιεσμένο αρχείο (zip) II. Προαιρετικά υπογράφει ψηφιακά το συμπιεσμένο αρχείο III. Αρχειοθετεί το συμπιεσμένο, με χαρακτηριστικά που εξάγει από το a.txt IV. Προσθέτει εικόνα background στο pdf, εάν είναι απαραίτητο V. Προσθέτει την σήμανση στο pdf VI. Με βάση προϋποθέσεις, αποστέλλει ηλεκτρονικά ( ) τα παραστατικά (e-invoices) VII. Με βάση προϋποθέσεις, αποστέλλει στον φυσικό εκτυπωτή τα παραστατικά που πρέπει να εκτυπωθούν 5. Αναζήτηση/ Εμφάνιση Παραστατικών I. Αναζήτηση με βάση κριτήρια που εξάγονται από το παραστατικό II. Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων 47

48 At a glance E-INVOICES IN GREECE...INCOMING E-INVOICES 48

49 Εισερχόμενα αρχεία ηλ/κού ταχυδρομείου «αναμονή» Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αρχειοθέτηση όλων των μηνυμάτων ( s) Αναζήτηση/ Εμφάνιση Τροποποίηση Χαρακτηριστικών 49

50 Εισερχόμενα αρχεία ηλ/κού ταχυδρομείου «Αναμονή» ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αρχειοθέτηση όλων των μηνυμάτων με συνημμένα Εξαγωγή γενικών χαρακτηριστικών Τίτλος Αποστολέας, Αποδέκτες Μέρος του σώματος του μηνύματος ( body) Ονόματα συνημμένων Ενημέρωση των μηνυμάτων ως επεξεργασμένα Εμφάνιση / Αναζήτηση Αναζήτηση με βάση κριτήρια που εξάγονται από το παραστατικό Επιλογή χαρακτηρισμένων ή όχι εισερχόμενων Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων με βάση τα παραπάνω κριτήρια Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων με βάση τα δικαιώματα χρήστη 50

51 Εισερχόμενα αρχεία ηλ/κού ταχυδρομείου Τροποποίηση Χαρακτηριστικών (metadata) Ενημέρωση επιπλέον χαρακτηριστικών Διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη (Ενημέρωση, Διαγραφή) Διαγραφή μη χρήσιμων αρχείων 51

52 Εισερχόμενα αρχεία στο δίσκο (filesystem) Φάκελος στο δίσκο Αρχειοθέτηση περιεχομένων Αναζήτηση/ Εμφάνιση Τροποποίηση Χαρακτηριστικών 52

53 Εισερχόμενα αρχεία στο δίσκο (filesystem) Φάκελος (Hot folder): Αρχειοθέτηση όλων των περιεχομένων Μεταφορά επεξεργασμένων σε άλλο φάκελο Αναζήτηση/ Εμφάνιση Αναζήτηση με βάση κριτήρια που εξάγονται από το παραστατικό Επιλογή χαρακτηρισμένων ή όχι εισερχόμενων Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων με βάση τα παραπάνω κριτήρια Εμφάνιση λίστας αποτελεσμάτων με βάση τα δικαιώματα χρήστη Τροποποίηση Χαρακτηριστικών Ενημέρωση επιπλέον χαρακτηριστικών Διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη (Ενημέρωση, Διαγραφή) Διαγραφή μη χρήσιμων αρχείων 53

54 @-statements or just paper-statements via web? YOUR PATH IN THE NEW ERA OF CCM e-statements Basic e-statements Digital Signature e-statements personalized e-statements Premium E-Statements on-line data presentment e-statements sealed e-statements PIC 54

55 ... The Challenge: - How can we improve e-banking s / Ebill penetration rate? - How can we improve our Cash Flow?... The Solution: - Introduce InfoPortals / e-statements (no security considerations from end-customers) promote your e-services! - Send and SMS notifications again & again!

56 InfoPortal indicative features 1. Accordion area (widgets of all options available tree view of statements per product/date/etc.) 2. Value history diagram (easy comparison of charges over time) 3. Customer Profile area where information about the client are presented 4. Statement Summary Actions (summarized information of the last issued statement is presented + various actions like view / Pay / Print / Save and optional like view digital signed statement, Export in CSV, XLS, etc. 5. Personalization area (simple OR fully personalized advertisements) 6. Tab Navigation area (actions opened in tabs to offer full control and an easy to use service 56

57 Notification Services again & again ( / SMS) Utilize s & SMS: Statements issuing Payment Reminders Dunning letters Personalized Bodies Multilanguage Support Single for multiple documents Link pointing to the last document Payment Gateways calling 57

58 SMS Alerts and Notifications Use SMS alerts for: - Information purposes (ex. statement is issued and uploaded) - Reminding purposes (ex. when due date is near or passed) 58

59 Notification Services monitoring If failed detailed log is capture.. mailbox full Statements can be delivered to multiple recipients Automate process..if with E-statement is not delivered: send statement for printing notify CSR to call the customer initiate other flows Monitor responses for each recipient in real time (after delivery CSR and customer will monitor each s status) 59

60 Smart Registration options Via Traditional Channels Via Smart Channels Self Registration (via Web GUI) Through OTP printed on the statement Through OTP via SMS Through existing portal (Web services) 60

61 E-statements... The Challenge: Are you ready for less marketing exposure by not using paper inserts/leaflets? E-statements... The Solution: Advanced Personalization to enable Transpromo and PIC! 61

62 Single Portal, Multiple Usages Personalization Portal is the way to personalize all communication channels the same way. Messages are pushed in all channels that customer is subscribed to. It is used by all stakeholders of the operator eg. Partners, Marketers etc. 62

63 Typical Transpromo 63

64 De-coupled Campaign Management Management by Partner (via Designer - Static) Management by Customer s Legal Dept. via Web Personalizer (dynamically based on campaigns) Management by Merchant A via Web Personalizer (dynamically based on campaigns) Management by Merchant B via Web Personalizer (dynamically based on campaigns) 64

65 Innovative E-ssues (Personalized Interactive Communication) 65

66 What is Personalised Interactive Communication (PIC) Is about pre-selecting the important topics that customer (shopper, card-holder, subscriber, investor, etc.) would search for Is about correlating information you know in order to address the shopper in a Personalised way Is about declaring to the customer «we know your needs» and «we will address them saving your time trying to do this» 66

67 Consider PIC for Personalized Magazines Personalized newsletters Personalized Direct Mailing But also for: Rule-based contracts Rule-based correspondence Data Driven Tailored Documents 67

68 About YOU Up-sell / Cross-sell (by knowing what you have you buy more) About Contract Statistics Relevancy at it s best Relative Articles Each page a small surprise 68

69 Personalized s = dynamically retrieved values Naming Conversion Bill Information Payment gateway Web Services Advertisement Leased Space 69

70 ... The Challenge: How can we improve our Marketing Campaigns?... The Solution: Premium Viewer with Customer Profile Concentrator that measures customer behavior for proper reporting (efficiency and effectiveness) 70

71 Premium viewer for Marketing Go to Page Print this page Forward (micro site) Thumbnails generated automatically (type of Google books ) Customer Profile Concentrator 71

72 Interactivity at it s best We measure: Clicks Views of each page Time spent in each page We use this to: Up-sell Cross-sell Keep customer more in YOUR content LOYAL!! 72

73 I have a dream.... The Challenge: How can we improve our Customers Experience?... The Solution: Transactional Portal (tportal), also known as PFM for Banks EBPP for Telcos

74 Enhanced User Experience PDF - Digital personalized copies of statements (either identical to personalized oldfashioned hard-copies or enhanced) Premium - Extends the functionality of Basic with innovative services that can analyze the effectiveness of a Marketing campaign and monitor customers behavior when they read their statements Digitally Signed (complies with EU directive) that can legally replace paper/printed statements utilizing alternative communication channels Sealed that protects the documents even more by encrypting it against unauthorized access and by placing a centralized access mgt server 74

75 PFM / ExPP > Graphs, Stats, Reports 75

76 PFM > Premium Analytics / Self Care Various / configurable reporting elements Profile management User Management Account Structure User Subscriptions Cost center allocation Ideal for corporate customers (cards) 76

77 PFM > Self Care / Customer Experience Dispute a transaction Facilitate workflows Upload POS receipt or other document and assign to a specific transaction Categorize your transactions Personalized messages 77

78 PFM Customer Experience MAP of transactions TIMELINE of transactions 78

79 ... The Challenge: How can we optimize the e-statements channel?... The Solution: Enable Multichannel Delivery Serve all Touch Points! (infoportals, e-banking, mobile, tablets) 79

80 Multi-channel Statement (Paper or file (Off-line Portal 80

81 Multi-channel Tablet 81

82 E-Statements Basic indicative RoI 82

83 At a glance INDICATIVE SUCCESS STORIES 83

84 Karcher (e-invoices) Seamless integration with Greek Tax machines & SAP notifications including mandatory a.txt & b.txt attachments Flexibility to dispatch either e-invoices or hard copy invoices Archiving all invoices regardless dispatching method Legal / Accounting Copies provision 84

85 Alpha Bank (e-statements) Statements- generation Archiving Design Reprints Notifications 85

86 Go Green 86

87 Go Green Strategy of EFG Eurobank 87

88 Societe General e-services Statements- generation Archiving SMS Alerts 88

89 Banka Romaneasca > Output Mgmnt Document composition Not provided for confidentiality purposes Archiving & Retrieval statements delivery Production Printing 89

90 Vojvodanska Banka > Output Mgmnt Document composition Archiving & Retrieval Not provided for confidentiality purposes statements delivery Production Printing 90

91 Vodafone Bill Composition Bill Archiving Bill Design Legal Reprints EBPP Integration Loyalty System 91

92 Redesigned Vodafone The subscriber request was loud and clear:..we need clear, easy to read and personalized bills. No more generic Leaflets which we don t read 92

93 Wind (Orascom Group) Ad-hoc Queries/Reports Get your Bill Digitally signed What-You-See-is-What-you-Got approach Build your own cost structure (groups) Create your users and assign them to the desired level/group (top-down approach) Stop exchanging lists. Every user is able to see his own part of the corporate bill 93

94 Data Globul (Part of DT Goup) Special Campaign for a new 100% error free bill supported by the TÜV certification including extended data validation mechanisms. Additionally, Digital Signature Supported for e- bills 94

95 Vivacom, BG Bill Composition Bill & contract related scanned documentation archiving Bill Design Web Personaliser Legal Reprints Integration with Billing & CRM systmems Personalised Messages (evaluated: Language, Style, Customer Type, Marketing id) 95

96 Invoice Viewer through Siebel Invoice List Loaded to Siebel through Journals 96

97 Q&A s 97

98 THANK YOU! George V. Kappas i-docs TM Sales Manager ADACOM Enterprise Software 98

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

360 Payment solutions

360 Payment solutions 360 Payment solutions Niki Zachariadi Project Leader / Viva Payments June 2016 VIVA PAYMENTS Viva Payments Services SA is a licensed e-money institution for operations in the EEA-31 region by the Bank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Moosend. Email Marketing In E-Commerce. MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide

Moosend. Email Marketing In E-Commerce. MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide Moosend Email Marketing In E-Commerce MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide Τι είναι το Email Marketing Wikipedia: Email Marketing: directly marketing a commercial message to a group of people using

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

A browser-based digital signing solution over the web

A browser-based digital signing solution over the web A browser-based digital signing solution over the web Fotis Loukos Charalampos Tsipizidis Dimitris Daskopoulos The problem Contents Proposed solution Architecture Native Messaging Host Native Messaging

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Speakers: Κώστας Κατσιμπόκης Anytime Online Μάνος E. Λίτινας Digital Ecosystems 2008 η Ελλάδα μπαίνει στην ύφεση 2010:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Daily & Automated Data Sharing in your Distribution Channel

Daily & Automated Data Sharing in your Distribution Channel Daily & Automated Data Sharing in your Distribution Channel Νίκος Σαχίνης, Εμπορικός Διευθυντής Retail@Link Find us @ www.retail-link.gr Η Retail@Link με μια ματιά Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Διασύνδεση EDI

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 William Drakos Managing Director Information Systems IMPACT 1 www.impact.gr Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

edcm: Παρακολούθηση Δικτύου Αντιπροσώπων. Find

edcm: Παρακολούθηση Δικτύου Αντιπροσώπων. Find R@L edcm: Παρακολούθηση Δικτύου Αντιπροσώπων Find us @ www.retail-link.gr Η Ανάγκη: Συλλογή Sell-Out Data Δικτύου Γνώση του καταναλωτή Η έννοια του καταναλωτή δεν είναι πλέον «θεωρητική» Η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit 2016 Γεώργιος Λεκάκος Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής Περιεχόμενο νέες προτεραιότητες σε κάθε είδους επικοινωνία Oι βασικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Hosted Exchange Set Up Instructions

CYTA Hosted Exchange Set Up Instructions CYTA Hosted Exchange Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Hosted Exchange Initial Setup To proceed with the initial setup of your Hosted Exchange fist login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

EGEE-SEE HELPDESK HG-04-CTI-CEID

EGEE-SEE HELPDESK HG-04-CTI-CEID EGEE-SEE HELPDESK HG-04-CTI-CEID Manos Varvarigos Research Academic Computer Technology Institute (RACTI) & Computer Engineering and Informatics, Univ. of Patras (CEID) EGEE-SEE HELPDESK Ορισµός των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ M.I.S Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ «Webizmo Merchant» ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about.

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about. APOSTOLIS AIVALIS Innovation & Strategy Mentor facebook.com/tolisaivalis linkedin.com/in/aivalis twitter.com/aivalis (@aivalis) about.me/αivalis STRATEGY Online Marketing & Communication REALITY Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου»

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα