ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ. 1. Περιφερειακές /νσεις Εκπ/σης όλης της χώρας 2. ιευθύνσεις, Γραφεία /θµιας Εκπ/σης και Γραφεία Ε.Ε όλης της χώρας 3. ιευθυντές των Γυµνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ όλης της χώρας (µέσω των αρµόδιων /νσεων, Γραφείων /θµιας Εκπ/σης και Γραφείων Ε.Ε ) ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος » Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσµατική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται έγκαιρος, ακριβής, ουσιαστικός και ολοκληρωµένος προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι προσφερόµενες δυνατότητες, να προλαµβάνονται τα λάθη και να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών και µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, παρακαλούµε να σχεδιαστεί ο ετήσιος προγραµµατισµός του σχολικού έτους µε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα παρακάτω: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι εγγραφές των µαθητών στα σχολεία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου Μαθητές που για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν µπόρεσαν να εγγραφούν σε αυτό το χρονικό όριο καθώς και οι παραπεµπόµενοι σε επανεξέταση µαθητές για το Σεπτέµβριο (Ν. 2817/2000, άρθρο

2 7, παρ. 3 και Π.. 104/79, άρθρο 8, παρ. 9) µπορούν να εγγραφούν µετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσµάτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Οι κάθε είδους εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου σε όλα τα σχολεία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος προγραµµατίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τις 10 Σεπτεµβρίου Για το Γυµνάσιο οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Π.. 123/87, Φ.ΕΚ. 68, τ. Α / Για το Γενικό Λύκειο οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Π.. 60/06, Φ.Ε.Κ. 65, τ. Α / Για το ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. και το Β κύκλο Τ.Ε.Ε., πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα Π.. 50/08, Φ.Ε.Κ. 81, τ. Α / , Π.. 51/08 Φ.Ε.Κ. 82 Α / και Π.. 323/03, Φ.Ε.Κ. 272, τ. Α / Το χρονικό διάστηµα διενέργειας των εξετάσεων µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης ή του Γραφείου της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΙΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ, ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έως την 5 η Σεπτεµβρίου 2008 θα πρέπει να καταρτιστεί το ωρολόγιο πρόγραµµα της κάθε σχολικής µονάδας και να αποσταλεί έως τις 6 Σεπτεµβρίου 2008 στο αρµόδιο Γραφείο ή ιεύθυνση /θµιας Εκπ/σης. Μετά την επεξεργασία του προγράµµατος, οι /νσεις /θµιας Εκπ/σης παρακαλούνται να αποστείλουν το ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολικών µονάδων και τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τις πιθανές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, στις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ώστε έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2008 να έχει ενηµερωθεί η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, προκειµένου να καλυφθούν άµεσα οι ελλείψεις αυτές. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να συντάξουν πριν από την έναρξη των µαθηµάτων αναλυτικό σχέδιο προγραµµατισµού της ύλης, ανά τρίµηνο για το Γυµνάσιο και ανά τετράµηνο για το Λύκειο και το ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα. Αντίγραφα των σχεδίων προγραµµατισµού της ύλης θα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Σχολικών Συµβούλων της οικείας ιεύθυνσης και

3 στη συνέχεια στον Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που αναλαµβάνουν τµήµατα της ίδιας τάξης, χρήσιµο είναι να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε κοινό προγραµµατισµό. Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες αντιµετωπίσουν προβλήµατα στη σύνταξη των σχεδίων προγραµµατισµού της ύλης των µαθηµάτων τους ή έχουν ερωτήµατα για την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας, να απευθύνονται στο Σχολικό Σύµβουλο ειδικότητας ή στον Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της αρµόδιας ιεύθυνσης. Στην προγραµµατισµένη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου ιδασκόντων έως την 11 η Σεπτεµβρίου, µετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση αποφασίζονται τα παρακάτω: η ανάθεση αρµοδιοτήτων στα µέλη του Συλλόγου ο ορισµός των εφηµεριών των εκπαιδευτικών η καταγραφή στα πρακτικά των αναλυτικών σχεδίων προγραµµατισµού της ύλης των µαθηµάτων τα οποία προηγουµένως θα έχουν υπογραφεί από τον ιευθυντή ο ορισµός των ηµερών ενηµέρωσης γονέων - κηδεµόνων για τη φοίτηση και επίδοση των µαθητών. ο προγραµµατισµός της δηµιουργίας τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα πρέπει να αποσταλούν µέσω της οικείας ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στη ιεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2008 ο προγραµµατισµός των πάσης φύσεως προβλεπόµενων µετακινήσεων των µαθητών εντός και εκτός της χώρας, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο περιπάτων, εκδροµών, επισκέψεων, εγκεκριµένων προγραµµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εγκεκριµένων διαγωνισµών,σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως αυτή αναφέρεται στο συνηµµένο στο µε αρ. πρ /Γ2/ έγγραφο πίνακα και ο σχεδιασµός των πολυήµερων εκδροµών : χρόνος πραγµατοποίησης, στόχος εκδροµών, συνοδοί καθηγητές σύµφωνα µε την Υ.Α 13324/Γ2/ (ΦΕΚ 206/τ. Β / ) ο προγραµµατισµός της διεξαγωγής των εκλογών των µαθητικών κοινοτήτων,το αργότερο µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου (παρ. 10 άρθρου 3 της Υ. Α. 2361/6/Γ2/4094/86 (ΦΕΚ 619 Β / ). η διερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης χώρου στις σχολικές µονάδες για τη δηµιουργία Εργαστηρίου Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων και Τεχνολογίας, έτσι ώστε, σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους των αντίστοιχων ειδικοτήτων, να

4 λειτουργήσει το εργαστήριο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο των µαθηµάτων των Καλλιτεχνικών και της Τεχνολογίας. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα µαθήµατα σε όλα τα σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρχίζουν την Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου Την ηµέρα αυτή θα γίνει ο αγιασµός σε όλα τα σχολεία. Οι ιευθυντές των σχολικών µονάδων καλό θα ήταν να µεριµνήσουν για την πρόσκληση εκπροσώπων των συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων και άλλων τοπικών φορέων. Μετά τον αγιασµό θα διανεµηθούν τα βιβλία στους µαθητές και θα δοθεί το Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ Ως προς τη διαµόρφωση των τµηµάτων ανά τάξη, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία για τη δηµιουργία και την αριθµητική σύνθεσή τους σύµφωνα µε τη ιυπουργική Απόφαση 68419/Γ2/ (ΦΕΚ 984 Β ). Όσον αφορά στη λειτουργία των τµηµάτων Γενικής Παιδείας, αυτά πρέπει να συγκροτούνται από τους µαθητές όλων των κατευθύνσεων που λειτουργούν στο ΓΕ.Λ. και οι µαθητές να κατανέµονται σε αυτά σύµφωνα µε την απόλυτη αλφαβητική τους σειρά. Η κατανοµή µε βάση αυτή την αρχή γίνεται προκειµένου να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνάφεια των µαθητών όλων των κατευθύνσεων σε ένα τµήµα Γενικής Παιδείας. Για τη δηµιουργία τµηµάτων µε αριθµό µαθητών µικρότερο από τα προβλεπόµενα µε την παραπάνω νοµοθεσία, οι ιευθυντές των Γυµνασίων θα πρέπει να αποστείλουν µέχρι 20 Σεπτεµβρίου 2008 και οι ιευθυντές των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ µέχρι 16 Οκτωβρίου 2008, τα απαραίτητα στοιχεία στον Περιφερειακό ιευθυντή µέσω της οικείας ιεύθυνσης, προκειµένου να εγκριθεί η λειτουργία τους. Όπου απαιτείται διάσπαση τµήµατος 31 µαθητών (Γυµνάσια Γενικά Λύκεια) ή 26 µαθητών (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ), θα πρέπει οι ιευθυντές, µέσω της οικείας ιεύθυνσης, να αποστέλλουν τα στοιχεία στον Περιφερειακό ιευθυντή για την τελική έγκριση. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ, ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι µαθητές του Γυµνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την

5 οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α τάξη Γυµνασίου προσκοµίζοντας υπογεγραµµένη από τους κηδεµόνες τους δήλωση που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το ηµοτικό Σχολείο, σύµφωνα µε την 45365/Γ2/ Εγκύκλιο. Τη συγκεκριµένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν και στις επόµενες τάξεις, σύµφωνα µε την αριθµ.πρωτ.4637/γ2/ εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Οι µαθητές της Γ Τάξης του Γυµνασίου θα πρέπει να δηλώσουν µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων και την επίδοση της βαθµολογίας του σχολικού έτους , το µάθηµα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυµούν να διδαχθούν ως πρώτη Ξένη Γλώσσα στην Α Λυκείου, ή τον κύκλο µαθηµάτων συναφών επαγγελµατικών τοµέων, εφόσον επιθυµούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους µαθητές από το ιευθυντή του Γυµνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραµµένες από τους γονείς κηδεµόνες, εφόσον οι µαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους ιευθυντές των Γυµνασίων στους ιευθυντές των Λυκείων κατά τη διαδικασία εγγραφής των µαθητών. Οι µαθητές της Α και Β τάξης του Γενικού Λυκείου καθώς και της Α και Β τάξης των ΕΠΑΛ πρέπει, µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων και την επίδοση της βαθµολογίας του σχολικού έτους , να δηλώσουν στη ιεύθυνση του σχολείου τους µε υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραµµένες από τους κηδεµόνες τους, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυµούν να ακολουθήσουν, σύµφωνα µε την Υ.Α Γ2/4521/ (ΦΕΚ 1168/τ.Β / ) ή τον τοµέα ή την ειδικότητα που επιθυµούν, σύµφωνα µε τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ) ως εξής: οι µαθητές της Α τάξης Γενικού Λυκείου, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυµούν να ακολουθήσουν στη Β τάξη του ΓΕ.Λ. οι µαθητές της Β Τάξης Γενικού Λυκείου, το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν στη Γ τάξη του ΓΕ.Λ. και την κατεύθυνση, µόνο σε περίπτωση που επιθυµούν να αλλάξουν κατεύθυνση. οι µαθητές της Α τάξης ΕΠΑΛ, τον τοµέα που επιθυµούν να διδαχθούν στη Β τάξη του ΕΠΑΛ. και οι µαθητές της Β Τάξης ΕΠΑΛ, την ειδικότητα που επιθυµούν να διδαχθούν στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ. Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους µαθητές του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραµµατισµό του σχολείου.

6 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ Γονείς κηδεµόνες και µαθητές πρέπει να ενηµερωθούν από το ιευθυντή και το Σύλλογο ιδασκόντων µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2008 σε προγραµµατισµένη συνάντηση, στην οποία παρίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό ο Σχολικός Σύµβουλος που έχει τη γενική Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, για τα παρακάτω θέµατα: Τις µετεγγραφές και τα χρονικά όριά τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εγγραφές αλλοδαπών µαθητών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή τα δελτία ταυτότητας, πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, ώστε να αποφεύγονται λάθη, τόσο στην καταχώριση των στοιχείων στα ατοµικά δελτία, όσο και στους απολυτήριους τίτλους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και µετεγγραφών πρέπει να κατατεθούν πρόσφατα πιστοποιητικά προκειµένου να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων όλων των µαθητών. Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αντιµετώπιση περιπτώσεων µαθητών που για λόγους υγείας, οι οποίοι µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, παρέχεται η δυνατότητα ένταξής τους στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων µαθητών. Κατ ιδίαν διδαχθέντες µαθητές είναι δυνατό να διδάσκονται κατ οίκον µε αίτηση προς τη /νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και να εξετάζονται κατ οίκον µε αίτηση προς το τµήµα Γ της /νσης Σπουδών. Ε. του ΥΠΕΠΘ. Το σχολείο θα πρέπει να ενηµερώσει για τον τρόπο εξέτασης και προαγωγής των µαθητών αυτών, καθώς και το χρονικό όριο κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών. Την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας, τη δηµιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων, που έχουν στόχο την εξάλειψη της µαθητικής διαρροής και αφορούν µαθητές που αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες κατά την ένταξή τους σε τάξεις. Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία, µόνιµη ή προσωρινή σωµατική βλάβη κ.λ.π (για το Γυµνάσιο, άρθρο 9 του Π.. 420/1978 ΦΕΚ 86 Α / και άρθρο 4 του Π.. 465/1981 ΦΕΚ 129 Α / για το Γενικό Λύκειο άρθρο 27 του Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 Α ,για το ΕΠΑΛ, Π. 50/08,ΦΕΚ 81 Α / , για τις ΕΠΑΣ, Π. 51/08 ΦΕΚ 82 Α / και για τα ΤΕΕ, Π. 323/03, ΦΕΚ 272, Α / ). Την αντιµετώπιση συµπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 26 του Π. 104/79. Τη µη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους

7 µαθητές,για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων καθώς και τις κυρώσεις, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση /Γ2/ Την ενηµέρωση για τις µόνιµες βλάβες του καπνίσµατος σε καπνιστές και παθητικούς καπνιστές και την απαγόρευσή του στους χώρους του σχολείου κατ εφαρµογή της υγειονοµικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ /29/07/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β ) του Υπουργείου Υγείας. Για τα θέµατα αυτά πρέπει να συνταχθεί από το ιευθυντή σε συνεργασία µε το Σύλλογο ιδασκόντων και να µοιραστεί σε µαθητές και κηδεµόνες σχετικό ενηµερωτικό έντυπο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο στον προγραµµατισµό των ωριαίων υποχρεωτικών δοκιµασιών και των τεστ όσο και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι γραπτές δοκιµασίες έχουν στόχο την εµπέδωση της ύλης. Εξετάζουν σηµαντικές διδακτικές ενότητες και προγραµµατίζονται έτσι ώστε να µην επιβαρύνουν υπερβολικά τους µαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Ο ιευθυντής έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιµασιών, σύµφωνα µε πρόγραµµα που του κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια περισσότερων από µία την ηµέρα και τρεις την εβδοµάδα. Στο Γυµνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π. 409/ 1994 (ΦΕΚ 226/ ) και οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, µία σε κἀθε µάθηµα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριµήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούµενο µάθηµα η σχετική ανακεφαλαίωση. Στο Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε το Π. 60/ 2006 (ΦΕΚ 65 Α/ ). Αντίγραφα των θεµάτων των τεστ, των πρόχειρων διαγωνισµάτων καθώς και της ύλης στην οποία εξετάστηκαν οι µαθητές θα κοινοποιούνται στο Σχολικό Σύµβουλο ειδικότητας, ο οποίος θα συντάσσει µηνιαία έκθεση µε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις πιθανές παρεµβάσεις του, την οποία και θα διαβιβάζει στον Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, αφού λάβει γνώση των εκθέσεων,θα τις διαβιβάζει στον Περιφερειακό ιευθυντή. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων πρέπει να αξιοποιείται µε τον

8 προσφορότερο τρόπο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας να συµµετέχουν στο διδακτικό έργο. Oι ιευθυντές και οι Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να τηρούνται πιστά η Υ.Α 69598/Γ2 ΦΕΚ και η εγκύκλιος 82154/Γ2/ , που αφορούν στην ανάθεση της διδασκαλίας µαθηµάτων. Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών σε γειτονικές σχολικές µονάδες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σας επισηµαίνουµε τη σηµασία της λειτουργίας των Σχολικών Συµβουλίων για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του σχολείου. Το Σχολικό Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του Ν.1566/85 και του άρθρου 2 του Ν.2621/98. Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει µέχρι και την 15η Οκτωβρίου Στην συνεδρίαση αυτἠ θα υποβληθούν προτάσεις για καινοτόµες δράσεις σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των σχολείων. Οι συγκεκριµένες προτάσεις θα συµπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Σχολείων, η οποία θα υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ, µέσω των οικείων ιευθύνσεων /θµιας Εκπ/σης, το αργότερο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2008, ώστε να γίνει έγκαιρα η επεξεργασία τους. Στη συνεδρίαση αυτή τα µέλη του σχολικού συµβουλίου θα επεξεργαστούν επίσης προτάσεις, για να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα αναπληρωθούν οι χαµένες διδακτικές ώρες που πιθανόν θα προκύψουν από καιρικά φαινόµενα ή άλλες αιτίες σύµφωνα µε την 22143/Γ2/ Υ.Α. Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. Εσωτ. ιανοµή /νση Σπουδών /θµιας Εκπ/σης Τµήµατα Α Β, Γ και Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 14 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα