Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας"

Transcript

1 Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

2 Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Στην Κάτω Σαξονία εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια οι αντιπρόσωποι [φορείς αξιωµάτων] για πάνω από δύο χιλιάδες δηµοτικές αντιπροσωπείες (περιφερειακή συνέλευση [Regionsversammlung], επαρχιακά συµβούλια [Kreistage], δηµοτικά συµβούλια, κοινοτικά συµβούλια, δηµοτικά συµβούλια ένωσης δήµων/κοινοτήτων [Samtgemeinderäte], περιφερειακά δηµοτικά συµβούλια [Stadtbezirksräte] και τα συνοικιακά συµβούλια [Ortsräte]). Σε δήµους χωρίς επαρχίες εκλέγεται µόνο το συµβούλιο του δήµου. Στο Αννόβερο και στο Μπράουνσβαϊκ προσδιορίζεται επιπρόσθετα η σύνθεση των περιφερειακών δηµοτικών συµβουλίων. Οι ψηφοφόροι καλούνται σε πολλές κοινότητες να εκλέξουν άµεσα περιφερειάρχες και δηµάρχους. Στις κοινότητες, που ανήκουν σε νοµούς, καλούνται οι πολίτες να ψηφίσουν το ανώτερο σε πέντε διαφορετικές εκλογές: Σε κοινότητες-µέλη ένωσης δήµων/κοινοτήτων [Samtgemeinden] για την εκλογή επαρχιακού συµβουλίου [Kreiswahl], εκλογή συµβουλίου ένωσης δήµων/κοινοτήτων, εκλογές κοινοτικού συµβουλίου καθώς και εκλογή δηµάρχου και επάρχου [Landratswahl], Στις ενιαίες κοινότητες για την εκλογή επαρχιακού συµβουλίου, εκλογή κοινοτικού συµβουλίου, καθώς και εκλογή δηµάρχου, επάρχου και ενδεχοµένως την εκλογή συνοικιακού συµβουλίου Ποιος έχει το δικαίωµα του εκλέγειν; ικαίωµα εκλογής (το γνωστό δικαίωµα του εκλέγειν) έχουν οι Γερµανοί ή οι υπήκοοι άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συµπλήρωσαν κατά την ηµέρα της εκλογής το 16. έτος της ηλικίας τους και διαµένουν τουλάχιστον τρεις µήνες στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια, στην οποία θέλουν να ψηφίσουν (π.χ. στην επαρχία για την εκλογή του επαρχιακού συµβουλίου), δεν τους αφαιρέθηκε το εκλογικό δικαίωµα βάσει ποινικής ή πολιτικής απόφασης ενός δικαστηρίου, είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο [Wahlschein]. Οι εκλογικοί κατάλογοι τηρούνται από δήµους/κοινότητες (ενώσεις δήµων ή κοινοτήτων). Κανονικά στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται αυτόµατα οι έχοντες το εκλογικό δικαίωµα. Αυτό φυσικά γίνεται εφόσον δεν έχετε ξεχάσει να δηλωθείτε (έγκαιρα) στην κοινότητα ή στο δήµο σας! Ποιος έχει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι; ηµοτικές αντιπροσωπείες ικαίωµα εκλογής (το γνωστό δικαίωµα του εκλέγεσθαι) έχουν όσοι κατά την ηµέρα εκλογών

3 συµπλήρωσαν το 18 ο έτος της ηλικίας τους, διαµένουν τουλάχιστον έξι µήνες στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια (π.χ. στην κοινότητα ή στο δήµο για την εκλογή του κοινοτικού ή δηµοτικού συµβουλίου), είναι Γερµανοί ή υπήκοοι ενός άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν απώλεσαν το εκλογικό δικαίωµα βάσει ποινικής ή πολιτικής απόφασης ενός δικαστηρίου. Άµεσες εκλογές Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι ως δήµαρχος ή έπαρχος έχουν όσοι την ηµέρα των εκλογών συµπλήρωσαν το 23 ο όµως όχι ακόµα το 65 ο έτος της ηλικίας τους, είναι Γερµανοί ή υπήκοοι ενός άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απώλεσαν το εκλογικό δικαίωµα βάσει ποινικής ή πολιτικής απόφασης ενός δικαστηρίου και παρέχουν τα εχέγγυα ότι είναι υπέρ της ελεύθερης δηµοκρατικής τάξης υπό την έννοια του συνταγµατικού χάρτη. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτούν οι προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι τη διαµονή του υποψηφίου στην εκλογική περιοχή, στην οποία πολιτεύεται. Ποιος δύναται να καταρτίσει εκλογικές προτάσεις [λίστες]; Προτάσεις εκλογής δύναται να υποβάλουν πολιτικά κόµµατα, οµάδες ατόµων που έχουν δικαίωµα ψήφου (οµάδες εκλογέων) καθώς και µεµονωµένα άτοµα. Σχετικά µε τη θέση στόχων των οµάδων εκλογέων, την οργανωτική τους µορφή, το µέγεθος κλπ. δεν εµπεριέχουν οι διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας καµία αξίωση. Ακόµα και χαλαρές συνδέσεις εκλογέων µπορούν να παρουσιάζονται ως εκλογικές οµάδες και να πραγµατοποιούν προτάσεις εκλογής για τις δηµοτικές εκλογές. Πως µπορεί κανείς να πραγµατοποιεί εκλογικές προτάσεις; Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας, δύναται να είναι υποψήφιος της λίστας (= εκλογικής πρότασης) ενός πολιτικού κόµµατος, όταν δεν είναι µέλος ενός άλλου κόµµατος ή όταν δεν ανήκει σε κανένα κόµµα, να επιδιώκει µαζί µε άλλους πολίτες τα ίδια ή παρόµοια συµφέροντα, να δηµιουργεί µια εκλογική οµάδα και να καταρτίζει µαζί µε αυτούς τους πολίτες µια κοινή λίστα ή να θέτει υποψηφιότητα σαν ανεξάρτητος υποψήφιος. Ο προσδιορισµός των υποψηφίων και η σειρά τους στην εκλογική λίστα ενός πολιτικού κόµµατος ή µιας οργανωµένης οµάδας µε µέλη (= παρόµοια δοµή όπως ενός κόµµατος µε καταστατικό και πρόγραµµα) πρέπει να γίνεται σε µυστική ψηφοφορία από την εκάστοτε συνέλευση µελών ή αντιπροσώπων του κόµµατος ή της εκλογικής οµάδας.

4 Στην µυστική ψηφοφορία επιτρέπεται να λάβουν µέρος µόνο Γερµανοί µε δικαίωµα ψήφου και πολίτες της Ένωσης που είναι µέλη του κόµµατος ή της οργανωµένης εκλογικής οµάδας µε ιδιότητα µέλους. Η µυστική ψηφοφορία είναι έγκυρη, µόνο όταν έλαβαν µέρος σε αυτήν τουλάχιστον τρία άτοµα µε δικαίωµα ψήφου. Για την ίδρυση µιας εκλογικής οµάδας αρκούν σε κανονική περίπτωση τρία άτοµα, που έχουν το δικαίωµα ψήφου. Η ανάδειξη των υποψηφίων στην εκλογική πρόταση (λίστα) µιας εκλογικής οµάδας, που δεν είναι οργανωµένη µε την ιδιότητα µελών, πρέπει να γίνεται σε µια συνέλευση των οπαδών της εκλογικής οµάδας. Για τη σύγκληση µιας τέτοιας συνέλευσης δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτεροι τύποι. Εντούτοις πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους οπαδούς της εκλογικής οµάδας, ώστε να καθίσταται δυνατή η συµµετοχή τους σε αυτή τη συνέλευση. Και εδώ ισχύει ο κανόνας του προσδιορισµού των υποψηφίων στην εκλογική λίστα µε µυστική ψηφοφορία. Όποιος θέλει να λάβει µέρος στις εκλογές ως µεµονωµένος (ανεξάρτητος) υποψήφιος µπορεί να αυτοπροταθεί. Κόµµατα, εκλογικές οµάδες και µεµονωµένοι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις εκλογικές τους προτάσεις, µόνο όταν υποστηρίζονται από έναν ορισµένο αριθµό εκλογέων της αντίστοιχης εκλογικής περιοχής (βλέπε επεξηγήσεις στο κεφάλαιο "Πως ψηφίζουµε" σε αυτή τη σελίδα) µε µια υπογραφή σε ένα επίσηµο έντυπο. Από αυτή την υποχρέωση αποδεσµεύεται µόνο όποιος αντιπροσωπεύεται ήδη στην εκπροσώπηση της εκλογικής περιοχής (π.χ. κοινοτικό/δηµοτικό συµβούλιο) ή στο γερµανικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο ή στη τοπική βουλή του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας. Τα επίσηµα έντυπα για την συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης δίδονται από τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών της αντίστοιχης εκλογικής περιοχής. Εκεί µπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, π.χ. για τον αριθµό των υπογραφών υποστήριξης που πρέπει να συγκεντρώσετε. Για την υποψηφιότητα σε µια εκλογική λίστα για την εκλογή ενός (σε έµµισθη υπηρεσία) δηµάρχου ή επάρχου ισχύουν αντίστοιχα οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις. Πως ψηφίζουµε; Οι εκλογείς λαµβάνουν για κάθε εκλογή, στην οποία συµµετάσχουν, από ένα ψηφοδέλτιο (π.χ. ένα για την εκλογή του επαρχιακού συµβουλίου (Kreistag) και ένα για την εκλογή του συµβουλίου της κοινότητά τους, ενδεχοµένως και ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή επάρχου ή δηµάρχου). Για την εκλογή των αντιπροσωπειών (π.χ. επαρχιακού συµβουλίου (Kreistag), δηµοτικού/κοινοτικού συµβουλίου) ισχύει το εκλογικό δικαίωµα των τριών ψήφων µε την δυνατότητα της συσσώρευσης και της ψήφισης υποψηφίων ανεξαρτήτως συνδυασµού. Οι εκλογείς έχουν το δικαίωµα σε αντίθεση µε τις οµοσπονδιακές εκλογές ή εκλογές σε επίπεδο κρατιδίων να βάλουν τρεις σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο. Μπορούν να ψηφίσουν και µε τις τρεις ψήφους µια λίστα στο σύνολό της (ενιαία λίστα) ή να ψηφίσουν έναν µοναδικό υποψήφιο µιας λίστας (συσσώρευση). Οι ψήφοι όµως µπορούν να µοιραστούν επίσης και περισσότερες ενιαίες λίστες και/ή σε περισσότερους υποψηφίους της ιδίας λίστας ή διαφορετικών λιστών (ψήφιση υποψηφίων ανεξαρτήτως συνδυασµού). Το εκλογικό σύστηµα προϋποθέτει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο ψηφοδέλτιο. Επειδή µια µοναδική λίστα υποψηφίων για το σύνολο της εκλογικής περιοχής (π.χ. δήµο/κοινότητα, επαρχία) θα περιελάµβανε ένα πολύ µεγάλο αριθµό υποψηφίων, γίνεται ένας

5 καταµερισµός της εκλογικής περιοχής σε κατά προσέγγιση ίδιους στο µέγεθος εκλογικούς τοµείς µε αντίστοιχα διαφορετικές λίστες υποψηφίων. Όταν πραγµατοποιείται η εκλογή ενός δηµάρχου ή ενός επάρχου σε µια εκλογική περιοχή, τότε πραγµατοποιείται αυτή µε τις αρχές του πλειοψηφικού συστήµατος. Για κάθε άµεση εκλογή διαθέτουν οι εκλογείς µόνο µια ψήφο (σταυρό) που µπορούν να δώσουν σε ένα υποψήφιο βάζοντας σταυρό στο ψηφοδέλτιο. Πως γίνεται η καταµέτρηση των ψήφων; ηµοτικές αντιπροσωπείες Η κατανοµή των εδρών για τις δηµοτικές αντιπροσωπείες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της απλής αναλογικής, συνδυασµένης µε την προσωπική εκλογή. Η κατανοµή εδρών γίνεται βάσει της αναλογικής διαδικασίας που ονοµάστηκε έτσι από τον άγγλο Thomas Hare και το γερµανό πανεπιστηµιακό καθηγητή Horst Niemeyer. Εδώ µεταβιβάζεται αναλογικά η σχέση ψήφων προς της σχέση εδρών. Εδώ πολλαπλασιάζεται ο συνολικός αριθµός των εδρών που θα κατανεµηθούν στην αντίστοιχη αντιπροσωπεία µε τον αριθµό ψήφων µιας εκλογικής πρότασης και διαιρείται µε τον συνολικό αριθµό των ψήφων. Αυτός ο υπολογισµός δίδει αναλογικούς αριθµούς. Κάθε φορέας πρότασης εκλογικής υποψηφιότητας λαµβάνει αρχικά τόσες έδρες, όσες πλήρεις έδρες προκύπτουν για αυτόν βάσει του δικού του αναλογικού αριθµού. Τις έδρες, που πρέπει ακόµα να κατανεµηθούν στη συνέχεια, θα τις λάβουν τα κόµµατα ή οι εκλογικές οµάδες µε τα υψηλότερα αριθµητικά κλάσµατα. Στα πλαίσια των λιστών κοµµάτων και εκλογικών οµάδων εκλέγονται οι υποψήφιοι εν µέρει βάσει της αρχής της προσωπικής εκλογής (σειρά σύµφωνα µε τον αριθµό ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος), εν µέρει σύµφωνα µε την αρχή της εκλογής λιστών (σειρά σύµφωνα µε την αναγραφή στη λίστα). Στις δηµοτικές εκλογές δεν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός ψήφων ("απαγορευτικό όριο") για τη συµµετοχή στη διαδικασία κατανοµής. Άµεσες εκλογές Οι άµεσες εκλογές για δηµάρχους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του πλειοψηφικού συστήµατος. Εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ή ως υποψήφιος της µοναδικής επιτρεπόµενης λίστας ψηφίστηκε τουλάχιστον από ποσοστό 25 τοις εκατόν των εκλογέων και έλαβε την πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Που γίνονται οι εκλογές; Για την ψηφοφορία δηµιουργούνται εκλογικές περιφέρειες. Μικρές κοινότητες (όχι πάνω από κατοίκους) αποτελούν µια εκλογική περιφέρεια, ενώ µεγάλες κοινότητες διαιρούνται σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Οι δήµοι/κοινότητες προσδιορίζουν τον αριθµό των εκλογικών περιφερειών καθώς και ένα εκλογικό κέντρο για κάθε εκλογική περιφέρεια. Όποιος είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους λαµβάνει αυτόµατα ειδοποίηση για τις εκλογές. Πάνω σε αυτήν αναγράφεται, σε ποιο εκλογικό κέντρο ψηφίζει ο εκλογέας. Όποιος παρεµποδίζεται να παραβρεθεί στο εκλογικό κέντρο ή χωρίς δική του ευθύνη δεν έχει εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, µπορεί να αιτηθεί ένα εκλογικό βιβλιάριο [Wahlschein] και να κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου.

6 Ποιος διεξάγει τις εκλογές; Για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών υπεύθυνοι είναι κατά πρώτο λόγο οι δήµοι/κοινότητες, των οποίων οι εκλογικές υπηρεσίες είναι επιφορτισµένες µε τα κυρίως οργανωτικά καθήκοντα. Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ. κατάρτιση και η τήρηση των εκλογικών καταλόγων, ειδοποίηση των εκλογέων σχετικά µε το δικαίωµα εκλογής, έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων [Wahlscheine] και εντύπων για την επιστολική ψήφο, προσδιορισµός και προετοιµασία των εκλογικών κέντρων (εκλογικών τµηµάτων), διορισµός των µελών του προεδρείου εκλογών και εκπαίδευσή τους, προµήθεια των ψηφοδελτίων συγκέντρωση των εκλογικών αποτελεσµάτων από τις ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες, φύλαξη των εντύπων εκλογών. Σηµαντικά µέτρα και αποφάσεις δεν λαµβάνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά από ανεξάρτητα εκλογικά όργανα. Αυτά είναι οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών στις επαρχίες, οι δήµοι/κοινότητες και ενώσεις δήµων/κοινοτήτων (Samtgemeinden), οι εφορευτικές επιτροπές που πρέπει να δηµιουργηθούν για κάθε εκλογική περιοχή (πχ. επαρχία, δήµος/κονότητα ) καθώς και τα προεδρεία εκλογών που θα διοριστούν για την ηµέρα των εκλογών. Καθήκον των εφορευτικών επιτροπών είναι κυρίως ο έλεγχος και η αποδοχή των λιστών που κατατέθηκαν και ο προσδιορισµός του τελικού εκλογικού αποτελέσµατος. Τα προεδρεία εκλογών είναι υπεύθυνα για την άψογη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα των µεµονωµένων εκλογικών περιφερειών καθώς και για την διαπίστωση των εκλογικών αποτελεσµάτων. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών και των εκλογικών προεδρείων συγκαλούνται από τους έχοντες το εκλογικό δικαίωµα της αντίστοιχης εκλογικής περιοχής και εργάζονται αµισθί. Για την αποδοχή ενός τέτοιου αµισθί καθήκοντος υποχρεούται κάθε εκλογέας. Για όλο το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας απαιτούνται για τις δηµοτικές εκλογές περίπου άτοµα µε αµισθί εργασία.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα