Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡ.: Τι απολογείστε; Αρνούµαι την κατηγορία και αναφέροµαι στην από ένορκη κατάθεσή µου ως µάρτυρα ενώπιον του διενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτη Αθανασίου, που ελήφθη στο κατάστηµα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο Γερµανίας, το περιεχόµενο της οποίας επιβεβαιώνω ως αληθές. Επίσης αναφέροµαι στο περιεχόµενο του από απολογητικού µου υποµνήµατος. ΕΡ.: Με τι ασχολείσθε επαγγελµατικά; ΑΠ.: Είµαι τραπεζικός υπάλληλος στην τράπεζα BNP PARIBAS SUISSE στη Γενεύη Ελβετίας. ΕΡ.: Ποίο χρονικό διάστηµα εργασθήκατε στην Dresdner Bank και ποίο το αντικείµενο εργασίας σας; Ποίος ο λόγος αποχωρήσεώς σας από την ως άνω Τράπεζα; ΑΠ.: Στην τράπεζα DRESDNER BANK στη Γενεύη Ελβετίας απασχολήθηκα από το Μάιο του 2001 έως το Μάιο του 2005 ως τραπεζικός υπάλληλος. Αρχικά εργάσθηκα ως γραµµατέας και στη συνέχεια ασχολήθηκα µε τη διαχείριση λογαριασµών πελατών της Τράπεζας. Το Μάιο του 2005 αποχώρησα οικειοθελώς από την εν λόγω τράπεζα αφ ενός µεν διότι την περίοδο εκείνη η DRESDNER BANK αντιµετώπιζε προβλήµατα, αφ ετέρου δε διότι είναι σύνηθες στην Ελβετία η αλλαγή εργασίας σε τράπεζες ανά πενταετία περίπου για λόγους επαγγελµατικής ανέλιξης. ΕΡ.: Ποίο το αντικείµενο εργασιών του γραφείου που είχε ανοίξει η Τράπεζα Dresdner Bank στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 στην Αθήνα; Είχε µόνιµο προσωπικό; ΑΠ.: Το γραφείο που είχε ανοίξει η Τράπεζα DRESDNER BANK στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 στην Αθήνα, λειτουργούσε από πολλών ετών. Αρχικά αντιπροσώπευε την Τράπεζα DRESDNER BANK στη Γερµανία και κάποια στιγµή έπαψε αυτό να συµβαίνει και ανέλαβε την αντιπροσώπευση της DRESDNER BANK στην Ελβετία, από ό,τι γνωρίζω. Το γραφείο αυτό δεν έκανε τραπεζικές εργασίες

2 διότι δεν είχε τέτοιο δικαίωµα. Το αντικείµενο των εργασιών του ήταν συνήθως η έρευνα αγοράς για την ασφαλιστική εταιρεία Allianz, µεγαλοµέτοχο της τράπεζας DRESDNER BANK ή για την ίδια την DRESDNER BANK. Πολλές φορές απευθύνονταν σε αυτό Έλληνες πελάτες της τράπεζας DRESDNER BANK για διάφορα θέµατα που είχαν ανακύψει µε την τράπεζα στο εξωτερικό. Το γραφείο αυτό είχε τουλάχιστον τέσσερα άτοµα µόνιµο προσωπικό, από ό,τι θυµάµαι. ΕΡ.: Πόσες φορές το χρόνο επισκεπτόσαστε για επαγγελµατικούς λόγους την Ελλάδα και ποίο το αντικείµενο των ως άνω επισκέψεων; ΑΠ.: Την Ελλάδα την επισκεπτόµουν για επαγγελµατικούς λόγους πέντε έξι φορές το χρόνο τουλάχιστον. Αντικείµενο των πιο πάνω επισκέψεών µου ήταν κυρίως η επαφή µου µε τους πελάτες της Τράπεζας για ζητήµατα διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών στο εξωτερικό, θέµατα επενδύσεων κλπ. ΕΡ.: Έχετε γνωρίσει τον Πρόδροµο Μαυρίδη προσωπικά και αν ναι υπό ποίες περιστάσεις; ΑΠ.: Ουδέποτε είχα γνωρίσει τον Πρόδροµο Μαυρίδη, ούτε είχα έρθει σε καµία επαφή µαζί του ούτε προσωπική, ούτε καν τηλεφωνική. Και τούτο διότι ο Πρόδροµος Μαυρίδης δεν ήθελε να έχει καµία επαφή µε Έλληνες υπαλλήλους της Τράπεζας, σύµφωνα τουλάχιστον µε όσα αναφέρει ο Oswald. ΕΡ.: Είχατε κάποια σχέση µε τον Παναγιωτόπουλο Ιωάννη, πρώην βοηθό γενικού διευθυντή της Societe Generale στην Ελλάδα και εάν ναι, ποία; ΑΠ.: εν είχα καµία απολύτως σχέση µε τον Παναγιωτόπουλο Ιωάννη ούτε προσωπική, ούτε τηλεφωνική. Ο τελευταίος ήταν γνωστός του Oswald, από ό,τι γνωρίζω. ΕΡ.: Την περίοδο ήταν συνηθισµένη τραπεζική πρακτική η συγκέντρωση χρηµατικών ποσών σε µετρητά από τρίτους που ενδιαφέρονταν να τα εξάγουν σε τράπεζες του εξωτερικού και η παράδοση των µετρητών σε πελάτη της Τράπεζας, εν προκειµένω τον Πρόδροµο Μαυρίδη, εν αγνοία των τρίτων, και η εν συνεχεία µεταφορά ίσων ποσών από λογαριασµό του πιο πάνω πελάτη στους λογαριασµούς των τρίτων στο εξωτερικό; (αντισταθµιστικό µοντέλο). Είχατε προβεί σε παρόµοιες ενέργειες και µε άλλα πρόσωπα;

3 ΑΠ.: Το λεγόµενο «αντισταθµιστικό µοντέλο» για το οποίο µε ρωτάτε, ήταν ευρέως διαδεδοµένο την περίοδο εκείνη σε όλες τις Ελβετικές Τράπεζες. Μάλιστα, ορισµένες από τις τράπεζες αυτές είχαν και ορισµένα πρόσωπα, τα οποία είχαν επιφορτιστεί µε αυτή τη δουλεία και ειδικότερα χρηµατιστές ή χρηµατιστηριακές εταιρείες. Το µοντέλο αυτό το εφήρµοζαν οι Ελβετικές Τράπεζες όχι µόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία κλπ. Ορισµένες φορές πράγµατι είχα προβεί σε ανάλογες ενέργειες και µε άλλα πρόσωπα, φυσικά πάντοτε µε την συγκατάθεση των ιδίων. ΕΡ.: Σε ποίο πρόσωπο παραδίδατε τα χρήµατα που είχατε προηγουµένως παραλάβει σε µετρητά από τους τρίτους, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την µεταφορά χρηµάτων σε τραπεζικούς λογαριασµούς τους, που είχαν ανοιγεί σε αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύµατα; Πού στη συνέχεια παραδίδονταν τα χρήµατα αυτά; ΑΠ.: Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρήµατα τα παρέδιδαν οι ενδιαφερόµενοι στον Jean Claude Oswald. Μερικές φορές αυτό γινόταν επί τη παρουσία µου. Οι Έλληνες πελάτες συνήθως συνεννοούνταν µαζί µου εξ αιτίας της γλώσσας. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που ορισµένοι από αυτούς ενθυµούνται µόνο εµένα και όχι τον παριστάµενο Jean Claude Oswald. εν γνωρίζω σε ποιον παρέδιδε ο Oswald τα χρήµατα αυτά. ΕΡ.: Ενθυµείσθε µε ποιο από τα κατωτέρω πρόσωπα είχατε έλθει σε προσωπική επαφή για την µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικό ( ηµήτριος αµκαλίδης, Χρήστος Σιαφάκας, Κωνσταντίνος Κορµάς, Μάριος Νικολιδάκης, Μαρκόπουλος Χρήστος, Αντώνιος Περίσσιος, Αντώνιος Κάντας, Νικόλαος Ισµαήλος, Παναγιώτης Κουκουλοµµάτης, Hermann Joseph Kienast, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης); ΑΠ.: Από τα πρόσωπα που µου αναφέρετε, γνωρίζω τους ηµήτριο αµκαλίδη, Κωνσταντίνο Κορµά, Μάριο Νικολιδάκη, Μαρκόπουλο Χρήστο, Αντώνιο Περίσσιο, Αντώνιο Κάντα, Παναγιώτη Κουκουλοµµάτη και Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Αντιθέτως δεν γνωρίζω ούτε είχα κάποια επαφή µε τους Χρήστο Σιαφάκα, Νικόλαο Ισµαήλο και Hermann Joseph Kienast. Ήµουν παρών σε

4 παράδοση χρηµάτων του ηµητρίου αµκαλίδη, µε τον οποίο µάλιστα είχαµε πάει µαζί στη Eurobank Παλαιού Φαλήρου για την ανάληψη του ποσού που ήθελε να µεταφέρει στο εξωτερικό, καθώς και στις περιπτώσεις του Αντωνίου Κάντα, του Παναγιώτη Κουκουλοµµάτη και Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. ΕΡ.: Γνωρίζετε τον τρόπο εµπλοκής της Βελγικής εταιρείας Eurogold SA και της εταιρείας Prince Pacific Ltd στον ως άνω τρόπο µεταφοράς χρηµάτων στην Ελλάδα; Πώς εξηγείτε την ανάµειξη των πιο πάνω εταιρειών στην λειτουργία του ανωτέρω τρόπου µεταφοράς χρηµάτων, ενώ πρόκειται περί αλλοδαπών εταιρειών; Ειδικότερα, τι σχέση έχουν οι εταιρείες αυτές µε παράδοση µετρητών στην Ελλάδα; ΑΠ.: εν γνωρίζω τον τρόπο µε τον οποίον εµπλέκονται οι εταιρείες για τις οποίες µε ρωτάτε στην ως άνω διακίνηση χρηµάτων. Επίσης δεν µπορώ να γνωρίζω εάν και τι είδους σχέση είχε ο Πρόδροµος Μαυρίδης µε τις εταιρείες αυτές. ΕΡ.: Πώς ελάµβανε χώρα η διαδικασία για την µεταφορά από τους λογαριασµούς που τηρούσε ο Πρόδροµος Μαυρίδης ή οι εταιρείες Martha Holdings SA και Martha Overseas Ltd στην Τράπεζα Dresdner Bank στην Ελβετία των αντιστοίχων ποσών σε λογαριασµούς των τρίτων; Ποίος έδιδε τις σχετικές εντολές; Απ ευθείας ο Πρόδροµος Μαυρίδης ή δια µέσου του Jean Claude Oswald; ΑΠ.: Όταν ο Μαυρίδης ελάµβανε από τον Oswald τα χρήµατα σε µετρητά έδιδε έγγραφη εντολή µε την υπογραφή του για τη µεταφορά ισόποσου ποσού από το λογαριασµό που τηρούσε ο ίδιος ή οι εταιρείες συµφερόντων του στον αντίστοιχο λογαριασµό των τρίτων, για τον οποίο τον ενηµέρωνε προφανώς ο Oswald. ΕΡ.: Γνωρίζατε ότι οι λογαριασµοί που ετηρούντο στην Τράπεζα Dresdner Bank από τον Πρόδροµο Μαυρίδη ή τις εταιρείες Martha Holdings SA και Martha Overseas Ltd πιστώνονταν µε σηµαντικά χρηµατικά ποσά από την γερµανική εταιρεία SIEMENS AG; ΑΠ.: εν γνώριζα ότι οι λογαριασµοί του Μαυρίδη πιστώνονταν µε χρήµατα της γερµανικής εταιρείας SIEMENS.

5 ΕΡ.: Ποίος ήταν ο λόγος συστάσεως για λογαριασµό του Προδρόµου Μαυρίδη των δύο ιδρυµάτων PGE Children Foundation και MP Security Foundation, στα οποία ανήκαν οι εταιρείες PGE Children SA και MP Security SA µε έδρα τον Παναµά, δικαιούχες δύο λογαριασµών στην Dresdner Bank στην Ελβετία; ΑΠ.: Ο λόγος συστάσεως ιδρυµάτων στο εξωτερικό είναι κυρίως η διασφάλιση των συµφερόντων των δικαιούχων και των τέκνων αυτών µετά το θάνατο του δικαιούχου. Ουσιαστικά είναι ένα είδος διαθήκης (καταπιστεύµατος) του δικαιούχου. Γι αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο Πρόδροµος Μαυρίδης προέβη στη σύσταση των πιο πάνω ιδρυµάτων. ΕΡ.: Γνωρίζετε για ποίο σκοπό ο Πρόδροµος Μαυρίδης ζητούσε την καταβολή µετρητών στον ίδιο στην Ελλάδα; ΑΠ.: Ο λόγος για τον οποίον ο Πρόδροµος Μαυρίδης ήθελε χρήµατα σε µετρητά, από ό,τι µου είχε πει ο Oswald, ήταν διότι την περίοδο εκείνη ο Πρόδροµος Μαυρίδης έκτιζε µία πολυτελή κατοικία στην Εκάλη, την οποίαν µάλιστα, είχε επισκεφθεί ο Oswald, απ ό,τι ο ίδιος µε πληροφόρησε, και παραλλήλως είχε αγοράσει και ακίνητο στις Σπέτσες. Μάλιστα ο ισχυρισµός αυτός του Μαυρίδη φαινόταν απόλυτα πιστευτός διότι παραλλήλως είχε λάβει δάνειο τόσο από την Societe Generale όσο και από την DRESDNER BANK. Για την αποπληρωµή του δευτέρου έστελνε χρήµατα από την Ελλάδα στη Γενεύη. ΕΡ.: Ο Πρόδροµος Μαυρίδης είχε δώσει κάποια εξήγηση για ποίο λόγο δεν ήθελε η λήψη των χρηµάτων αυτών να γίνεται δια µέσου εµβασµάτων από την Ελβετία σε προσωπικό του λογαριασµό σε τράπεζα της Ελλάδος; ΑΠ.: εν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους ο Πρόδροµος Μαυρίδης δεν προέβαινε στη µεταφορά χρηµάτων από δικούς του λογαριασµούς σε λογαριασµούς που τηρούσε σε ελληνική τράπεζα απ ευθείας. ΕΡ.: Αναφέρετε στην κατάθεσή σας και σε προηγούµενη ερώτησή µας, ότι κατά πληροφορίες σας από τον Jean Claude Oswald, ο Πρόδροµος Μαυρίδης χρειαζόταν χρήµατα σε µετρητά για την κάλυψη των εξόδων ανεγέρσεως οικίας αυτού στην Εκάλη Αττικής και στις Σπέτσες. Το ύψος όµως των διακινηθέντων χρηµάτων σε µετρητά ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ, ποσό

6 που είναι υπερβολικό για την αντιµετώπιση των εξόδων ανεγέρσεως οικίας, εάν µάλιστα ληφθεί υπ όψιν ότι επί πλέον ο Πρόδροµος Μαυρίδης είχε λάβει δάνειο ύψους ευρώ από την ίδια τράπεζα. Τι έχετε να πείτε σχετικά; ΑΠ.: Εγώ γνωρίζω µόνο για τα ποσά που εγώ έλαβα από συγκεκριµένους ανθρώπους και τα παρέδωσα στον Oswald για να τα παραδώσει στον Μαυρίδη για την κατασκευή των οικιών του όπως µου έλεγε ο Oswald. Τα ποσά αυτά ανέρχονται περίπου σε ένα και πλέον εκατοµµύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα δύο εκατοµµύρια που µου λέτε δεν ξέρω ούτε από πού προέρχονταν, ούτε και πού πήγαιναν και για αυτά ακούω τώρα για πρώτη φορά. Μάλιστα σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες τραπεζικούς κανονισµούς στην Ελβετία µέχρι το έτος 2006 δεν ήταν αναγκαίο να γίνει κανένας απολύτως έλεγχος ή ερώτηση στον πελάτη για ποσά µέχρι ευρώ. ΕΡ.: Είχατε επαφές µε στελέχη της γερµανικής ή ελληνικής εταιρείες SIEMENS και εάν ναι, µε ποία; Σε καταφατική απάντηση ποίος ο λόγος των σχετικών επαφών; ΑΠ.: Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση επαγγελµατικής φύσεως µε στελέχη της ελληνικής ή γερµανικής εταιρείας SIEMENS. Επίσης δεν είχα καµία απολύτως επαγγελµατική σχέση µε στελέχη του ΟΤΕ. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, αναγνωσθείσα βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη λίστα σας η οποία κατασχέθηκε στο Βερετέκι αναγράφονται και δύο καταβολές 3 εκατομμύρια περίπου ελβετικά

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη λίστα σας η οποία κατασχέθηκε στο Βερετέκι αναγράφονται και δύο καταβολές 3 εκατομμύρια περίπου ελβετικά Τι απολογείσαι; Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες και αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω ενώπιον σας ως αληθινό. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΚ. HAUN, MÜHLENBECK, ΜΠΕΛΤΣΙΟ ΚΑΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΚ. HAUN, MÜHLENBECK, ΜΠΕΛΤΣΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19, 10 6 73 ΑΘΗΝ Α ΤΗΛ.: 210 360 79 13-4, 210 364 751 2, 210 360 394 3-4, 21 0 363 803 1 FAX : 21 0 36 0 798 3 Email: allykourezos@lykourezos.gr ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

«Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας C4Ι» για την παροχή δήθεν συµβουλευτικών υπηρεσιών, για τις οποίες αυτές οι εταιρείες θα ελάµβαναν προµήθειες ύψους

«Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας C4Ι» για την παροχή δήθεν συµβουλευτικών υπηρεσιών, για τις οποίες αυτές οι εταιρείες θα ελάµβαναν προµήθειες ύψους 1. SIEMENS Η εταιρεία SIEMENS, κυρίαρχη στον τοµέα εκτέλεσης τηλεπικοινωνιακών έργων, τουλάχιστον από τα τέλη Νοεµβρίου του 1990, είχε αναπτύξει και στην Ελλάδα, ένα ανωνυµοποιηµένο σύστηµα διεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.409 *ΦΜ: οοτυμ^δου: Θ ; ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα [19] του μηνός Ιουνίου του

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.409 *ΦΜ: οοτυμ^δου: Θ ; ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα [19] του μηνός Ιουνίου του ΛΕΝΑ ΛΕΪΛΠΕΣΗ-ΐΊΆΜΐΥ Κ ΑΗΙΜ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΆΦΟς ΩΛΕΝΙΟΥ I & ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 33 113 62 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 14.409 *ΦΜ: οοτυμ^δου: Θ ; ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα [19] του μηνός Ιουνίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (δια του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κατ άρθρο 291 παρ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (δια του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κατ άρθρο 291 παρ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (δια του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κατ άρθρο 291 παρ. 1 και 2 Κ.Π.Δ. Της Βασιλικής Τσοχατζοπούλου του Δημητρίου, νυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις Ζω στην Ελλάδα Τι πρέπει να γνωρίζω 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις σε θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα του µετανάστη κατά τη διαµονή του στη χώρα µας. www.imepo.gr Ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Η υπόθεση του ΟΤΕ

1. Η υπόθεση του ΟΤΕ 1. Η υπόθεση του ΟΤΕ Από την ίδρυση του ΟΤΕ το 1949 και µέχρι το 1977 η γερµανική εταιρεία Siemens σχεδόν µονοπωλούσε τις προµήθειες του ΟΤΕ σε τηλεπικοινωνιακό και υποστηρικτικό υλικό (ηλεκτροπαροχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1 Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων... 2 2 Άρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου... 14 3 Άρθρο του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ιδιώτες τα λεωφορεία

Σε ιδιώτες τα λεωφορεία Και στην έκδοση των 2 ευρώ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 200 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ Εντελώς δωρεάν για 5 ημέρες με την οικογένειά σας σε πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ Ψάξτε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για την Ανάπτυξη του Οικισμού του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου

Ημερίδα για την Ανάπτυξη του Οικισμού του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ», ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ. Ν.Π.Ι.. ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΑΦΜ: 997422011,.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος), 106 77 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 210 3802241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Αναλυτικά στις δηλώσεις τους οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτηρίου. Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα