Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες"

Transcript

1 Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες

2 Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων τις οποίες έχει συνάψει μαζί σας στη Σύμβαση Πελάτη καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες και τα συμφωνητικά της. Επίσης, σε αυτό το έντυπο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους γενικούς και συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τις επενδύσεις. Σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη σας τις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να επενδύσετε με υπεύθυνο τρόπο. Οι Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες αποτελούν μέρος της Σύμβασης Πελάτη. Λέξεις οι οποίες γράφονται στο παρόν έντυπο Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες με κεφαλαίο γράμμα έχουν τη σημασία η οποία καθορίζεται στη Σύμβαση Πελάτη ή όπως εξηγούνται παρακάτω στο παρόν έγγραφο. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις και /ή προτάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών και το Γραφείο Λήψης Εντολών της εταιρείας DEGIRO αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ή τηλεφωνήστε στο Είμαστε στη διάθεση σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 μ.μ.. Έγγραφα Οι Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες αποτελούνται από τα ακόλουθα έγγραφα: Webtrader Συμμετοχές Επενδυτικές Υπηρεσίες (το παρόν έγγραφο) Εντολές και Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Εταιρικές Πράξεις Χρεώσεις Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι των Χρηματοοικονομικών Μέσων Καθαρή Αξία Ρευστοποίησης, Κίνδυνος, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα 2/10

3 Επενδυτικές Υπηρεσίες 1. Απλή Εκτέλεση Η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας DEGIRO γίνεται βάσει της «Απλής Εκτέλεσης». Μέσω της πρόσβασής σας στο WebTrader έχετε τη δυνατότητα να δίνετε Εντολές μόνοι σας. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία DEGIRO δεν παρέχει καμία επενδυτική συμβουλή ούτε διαχειρίζεται τις επενδύσεις σας. Εάν επιθυμείτε συμβουλές ή διαχείριση πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας έναν σύμβουλο ή έναν διαχειριστή επενδύσεων. Στη σχέση σας με την εταιρεία DEGIRO, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επιλογές των επενδύσεων, τα είδη επενδύσεων, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας και τους σχετικούς κινδύνους. Έλεγχος Καταλληλότητας Προτού σας παράσχει τις υπηρεσίες της, η εταιρεία DEGIRO σας ζητά να συμπληρώσετε το έντυπο για Έλεγχο Καταλληλόλητας. Mε τον Έλεγχο Καταλληλότητας σας ζητάμε να παρέχετε στοιχεία σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία σας σχετικά με τις επενδύσεις σε διάφορα Χρηματοοικονομικά Μέσα και σας προειδοποιούμε αν θεωρούμε ότι η γνώση και η εμπειρία σας δεν είναι επαρκείς. Η εταιρεία DEGIRO δεν ελέγχει εάν εσείς στη συνέχεια περιορίζεστε σε επενδύσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα στα οποία, κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης του εντύπου Ελέγχου Καταλληλότητας, έχετε επαρκή γνώση και εμπειρία. Στην υπηρεσία Απλή Εκτέλεση ορίζετε πάντα μόνοι σας πού επενδύετε και η Εντολή σας εκτελείται αυτόματα από τα συστήματά μας, χωρίς να μπορούμε να αξιολογήσουμε προσωπικά κάθε Εντολή. Σας συμβουλεύουμε ρητά να διεξάγετε με μεγάλη προσοχή συναλλαγές για τις οποίες δεν έχετε επαρκή γνώση και εμπειρία και των οποίων τους κινδύνους ίσως δεν κατανοείτε επαρκώς. Επενδύοντας σε Χρηματοοικονομικά Μέσα στα οποία έχετε ανεπαρκή γνώση και εμπειρία ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιές, των οποίων το ύψος δεν είστε σε θέση να εκτιμήσετε εκ των προτέρων και επαρκώς. Οι κίνδυνοι των Εντολών μπορούν να ποικίλλουν. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι «όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη απόδοση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα σημαντικών ζημιών». 2. Διατήρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων H διατήρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων γίνεται πάντα «σε άυλους τίτλους», με την πίστωσή τους σε ένα λογαριασμό. Έτσι, η εταιρεία DEGIRO δε διατηρεί τα Αξιόγραφά σας «σε έντυπη μορφή» (σε θυρίδα ασφαλείας). Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη ακόμη παλιοί όροι όπως «Κατάθεση Αξιογράφων» και «φυσική παράδοση», τα Αξιόγραφα δεν τηρούνται πλέον εδώ και πολλά χρόνια σε έντυπη μορφή, αλλά όπως τα χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ως «καταθέσεις όψεως». Έτσι γίνεται όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά πλέον σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν για παράδειγμα επενδύετε μέσω της εταιρείας DEGIRO σε Ιαπωνικές μετοχές, οι μετοχές δεν αποστέλλονται από την Ιαπωνία με το ταχυδρομείο στη DEGIRO, αλλά εφαρμόζεται η εξής διαδικασία: λαμβάνετε τις Ιαπωνικές μετοχές στο Λογαριασμό Αξιών σας στη Stichting DeGiro. Το Ίδρυμα Giro Επενδυτική με τη σειρά του λαμβάνει τις Ιαπωνικές μετοχές στο λογαριασμό αξιών του, παραδείγματος χάριν στην Τράπεζα KAS Bank. Η KAS Bank με τη σειρά της λαμβάνει μία πίστωση στις σχετικές μετοχές στο λογαριασμό αξιών της, για παράδειγμα στην Τράπεζα HSBC. Η HSBC διατηρεί έναν λογαριασμό σε μία Ιαπωνική τράπεζα και αυτή η Ιαπωνική τράπεζα διατηρεί τις μετοχές ως «καταθέσεις όψεως» στο Ιαπωνικό εθνικό αποθετήριο («Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών»). Μία ακολουθία δικαιωμάτων, στην 3/10

4 οποία εσείς είστε ο «τελικός επενδυτής», ο τελικός δικαιούχος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διατηρούν όλες οι επενδυτικές εταιρίες και τράπεζες θέσεις σε μετοχές για πελάτες. To Ίδρυμα Stiching DeGiro Τα Χρηματοοικονομικά Μέσα τηρούνται με τέτοιον τρόπο για εσάς από την εταιρεία DEGIRO, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε πιστωτές της DEGIRO, ακόμη και σε περίπτωση πτώχευσης της DEGIRO. Αυτό ονομάζεται «διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων» και χρησιμεύει στην προστασία των επενδύσεων των πελατών. Η πιο ασφαλής μορφή του διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων είναι η χρήση ενός ξεχωριστού νομικού προσώπου, από τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν να γίνει αποκατάσταση των ζημιών ενός προσώπου με τα κεφάλαια ενός άλλου προσώπου. Η εταιρεία DEGIRO χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό το Ίδρυμα Giro Επενδυτική. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα Χρηματοοικονομικά Μέσα διατηρούνται από τη DEGIRO για εσάς στη Stichting DeGiro. Η Stichting DeGiro δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από την παθητική διατήρηση επενδύσεων για λογαριασμό τρίτων. Η πιθανότητα πτώχευσης για το λόγο αυτό είναι πολύ μικρή. Άλλωστε, η Stichting DeGiro δε μπορεί να δημιουργήσει χρέη καθώς δε διενεργεί καθόλου εμπορικές δραστηριότητες για δικό της λογαριασμό και όλα τα καθήκοντα της εταιρείας Stichting DeGiro επιτελούνται από την εταιρεία DEGIRO. Συνεπώς η Stichting DeGiro είναι ένα Ίδρυμα και ένα Ίδρυμα δεν έχει καθόλου μετόχους. Έτσι η εταιρεία DEGIRO δεν είναι μέτοχος (ιδιοκτήτης) του Ιδρύματος Stichting DeGiroς με αποτέλεσμα η Stichting DeGiro να είναι ακόμη και από αυτήν την άποψη όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητη από τη DEGIRO. Εγγυήσεις υπέρ Τρίτων Οι Πελάτες της εταιρείας DEGIRO μπορούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε Παράγωγα και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα και Χρεωστικού Υπολοίπου σε Αξιόγραφα. Η Stichting DeGiro, με τη σειρά της, διατηρεί τις θέσεις αγοράς (long) και πώλησης (short) σε Παράγωγα των πελατών της σε τρίτους, όπως βασικούς παρόχους χρηματιστηριακών υπηρεσιών (για παράδειγμα το Τμήμα Εκκαθάρισης της Τράπεζας ABN AMRO) και θεματοφύλακες (για παράδειγμα την Τράπεζα KAS Bank), δανείζει χρήματα και κάποιες φορές Αξιόγραφα αυτών των τρίτων για τις υπηρεσίες Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα και Χρεωστικού Υπολοίπου σε Αξιόγραφα. Για αυτό το λόγο οι τρίτοι απαιτούν εγγυήσεις (συχνά αυτό ονομάζεται περιθώριο ασφάλισης-margin ). Η εταιρεία DEGIRO προσφέρει αυτές τις εγγυήσεις δίνοντας στους σχετικούς συμβαλλόμενους δικαιώματα εμπράγματης εξασφάλισης ενός μέρους των χρημάτων και των Αξιογράφων τα οποία η Stichting DeGiro διατηρεί σε τρίτους. Το ύψος της εγγύησης η οποία παρέχεται από τη Stichting DeGiro είναι διαρκώς περιορισμένο στο απαιτούμενο από τους σχετικούς τρίτους ποσό εγγύησης, για τις θέσεις οι οποίες έχουν κρατηθεί για τους πελάτες της DEGIRO. Η εταιρεία DEGIRO φροντίζει διαρκώς ώστε να ενεχυριάζει μόνο τα χρήματα και τα Αξιόγραφα τα οποία διατηρούνται για τους πελάτες οι οποίοι διατηρούν θέσεις σε αυτή σε Παράγωγα, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα. Επειδή οι εγγυήσεις οι οποίες συνδέονται με αυτούς τους τρίτους αναφέρονται αποκλειστικά στις υποχρεώσεις της Stichting DeGiro, οι επενδύσεις των πελατών παραμένουν προστατευμένες από την πιθανότητα κατάρρευσης της εταιρείας DEGIRO. Οι εγγυήσεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τους τρίτους για χρέη της ίδιας της DEGIRO. Σε περίπτωση που η Stichting DeGiro διατηρεί σε έναν τέτοιο τρίτο ανοιχτές θέσεις αγοράς σε Αξιόγραφα όσο και Παράγωγα, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα, τότε η εταιρεία DEGIRO φροντίζει ώστε αυτές οι θέσεις (ανοιχτές θέσεις αγοράς σε Αξιόγραφα έναντι Παραγώγων και χρεωστικές θέσεις μαζί με τις σχετικές εγγυήσεις) να 4/10

5 διατηρούνται σε διαφορετικούς λογαριασμούς και ότι ο τρίτος δέχεται ότι δεν γίνεται χρήση ενός λογαριασμού για κάλυψη ελλείμματος σε άλλο λογαριασμό. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα Αξιόγραφα τα οποία διατηρεί η Stichting DeGiro για πελάτες της DEGIRO από αστοχίες πελατών της DEGIRO, οι οποίοι επενδύουν μέσω της DEGIRO σε Παράγωγα ή επενδύουν με Αρνητικό Υπόλοιπο σε Χρήματα ή Αρνητικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα. Χρήση από Τρίτους Οι τρίτοι οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω διατηρούν κατά κανόνα, με τη σειρά τους, τις θέσεις σε Παράγωγα και Αξιόγραφα επίσης σε τρίτους. Ένας βασικός πάροχος χρηματιστηριακών υπηρεσιών ή ένας εκκαθαριστής διατηρεί τις θέσεις σε Παράγωγα κατά κανόνα (άμεσα ή έμμεσα) σε ένα κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Ακόμη και αυτός ο αντισυμβαλλόμενος θα απαιτεί εγγύηση για τις θέσεις σε Παράγωγα οι οποίες διατηρούνται - έμμεσα για τους πελάτες της εταιρείας DEGIRO. Για αυτό το λόγο, οι τρίτοι απαιτούν από τη DEGIRO, εν μέρει, να τους επιτρέπει νομικά να χρησιμοποιούν τις επενδύσεις τις οποίες διατηρούν για τη Stichting DeGiro. Παρ όλο που, όλες οι θέσεις σε Αξιόγραφα τις οποίες διατηρεί η Stichting DeGiro σε τρίτους και σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών των τρίτων διατηρούνται, όπου αυτό είναι δυνατόν, χωριστά από τα περιουσιακά τους στοιχεία (και έτσι είναι προστατευμένες από τυχόν υποχρεωτική εκκαθάριση αυτών των τρίτων), η προστασία αυτή ακυρώνεται εξαιτίας του δικαιώματος χρήσης από τους τρίτους. Η εταιρεία DEGIRO περιορίζει τον κίνδυνο ο οποίος συνδέεται με αυτό όσον το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Μεταξύ άλλων επιλέγοντας προσεκτικά αυτούς τους τρίτους (οι σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι στους οποίους η Stichting DeGiro διατηρεί θέσεις είναι οι Τράπεζες KAS Bank και ABN AMRO) και απαιτώντας δικαίωμα συμψηφισμού σε περίπτωση πτώχευσης του εν λόγω τρίτου. Εκχώρηση Αξιογράφων Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η εταιρεία DEGIRO έχει ορίσει το δικαίωμα να της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί Αξιόγραφα τα οποία η Stichting DeGiro διατηρεί για τους πελάτες της DEGIRO. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να συμβεί προκειμένου η DEGIRO να μπορέσει να εκκαθαρίσει (δηλαδή να κάνει παράδοση Αξιογράφων έναντι μίας αμοιβής) μία συναλλαγή ανοιχτής πώλησης (μία συναλλαγή κατά την οποία ένας πελάτης πουλά Αξιόγραφα τα οποία δε διαθέτει ο ίδιος). Η εταιρεία DEGIRO χρησιμοποιεί μετά Αξιόγραφα τα οποία διατηρεί η Stichting DeGiro για τον πελάτη A προκειμένου να μπορεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή ανοιχτής πώλησης του πελάτη B. Με τον τρόπο αυτό, η DEGIRO μπορεί να καταστήσει δυνατή την υπηρεσία Χρεωστικού Υπολοίπου σε Αξιόγραφα. Από τη στιγμή κατά την οποία η εταιρεία DEGIRO εκχωρεί Αξιόγραφα, η Stichting DeGiro δεν θα έχει αρκετά Αξιόγραφα του σχετικού είδους. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτό το έλλειμμα να οδηγήσει σε ζημιά του πελάτη, είναι πραγματικά πολύ περιορισμένος. Πρώτον, γιατί η εταιρεία DEGIRO (και όχι ο δανειζόμενος) είναι πάντα ο αντισυμβαλλόμενος της Giro Eπενδυτική και έτσι εγγυάται την έγκαιρη επιστροφή των Εκχωρημένων Αξιογράφων με Ίδια Κεφάλαια. Επιπλέον, η εταιρεία DEGIRO απαιτεί εγγυήσεις από τον δανειζόμενο. Εάν ο δανειζόμενος είναι πελάτης της DEGIRO, ο δανειζόμενος παρέχει εγγυήσεις με δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας της εταιρείας DEGIRO στο Λογαριασμό Αξιών του και η εκχωρημένη θέση αποτελεί μέρος του συστήματος συνεχής παρακολούθησης κινδύνου της DEGIRO. Σε άλλες περιπτώσεις, ο δανειζόμενος πρέπει να παρέχει εγγυήσεις στη Stichting DeGiro με τη μορφή χρημάτων ή Αξιογράφων τα οποία η Stichting DeGiro θα 5/10

6 χρησιμοποιήσει για να αγοράσει πίσω τα εκχωρημένα Αξιόγραφα σε περίπτωση πτώχευσης του δανειζόμενου. Μοναδική, λοιπόν, περίπτωση για να προκύψει ζημιά για τον πελάτη, του οποίου τα Αξιόγραφα έχουν εκχωρηθεί, είναι όταν τόσο ο δανειζόμενος, όσο και η εταιρεία DEGIRO δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (δηλαδή: βρίσκονται υπό υποχρεωτική εκκαθάριση) και η Αξία των Εγγυήσεων είναι μειωμένη ή η αξία των εκχωρημένων Αξιογράφων έχει αυξηθεί. Το ύψος της ζημίας περιορίζεται, λοιπόν, στη διαφορά ανάμεσα στην αξία των εκχωρημένων Αξιόγραφων και των εγγυήσεων οι οποίες παρέχονται από το δανειζόμενο. 3. Διατήρηση Χρημάτων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Cash Fund Η εταιρεία DEGIRO δεν είναι τράπεζα αλλά επενδυτική επιχείρηση. Μία τράπεζα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα χρήματα τα οποία διατηρούν σε αυτή πελάτες για δικές της επενδύσεις, για δάνεια σε τρίτους και άλλες επενδύσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργήσει σωστά, τα χρήματά σας εξαφανίζονται. Επομένως, στην τράπεζα διατρέχετε κίνδυνο. Για τον κίνδυνο αυτόν υπάρχει το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Επειδή η εταιρεία DEGIRO δεν είναι τράπεζα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα χρήματα των πελατών της για δικές της επενδύσεις. Όλα τα κεφάλαια τα οποία εσείς μεταφέρετε διακινούνται μέσω της Stichting DeGiro. Τα χρήματα στον Κεντρικό Λογαριασμό της Stichting DeGiro μετατρέπονται άμεσα από την εταιρεία DEGIRO σε Συμμετοχές σε ένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Cash Fund του οργανισμού FundShare (επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: για περισσότερες πληροφορίες. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε και τα ενημερωτικά φυλλάδια). Αυτά είναι επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν ως στόχο με όσο το δυνατόν λιγότερο κίνδυνο 1 να πετύχουν αποδόσεις οι οποίες είναι ελαφρώς χαμηλότερες από το κανονικό επιτόκιο της αγοράς στο σχετικό νόμισμα. Όλες οι θέσεις εντός των Cash Funds διατηρούνται τελείως χωριστά από έναν ανεξάρτητο θεματοφύλακα και διαχειριστή και δε διατρέχουν κανέναν κίνδυνο σε περίπτωση υποχρεωτικής εκκαθάρισης της εταιρείας DEGIRO ή του διαχειριστή. Τα χρήματά σας λοιπόν στη DEGIRO είναι τόσο ασφαλή όσο οι επενδύσεις σας. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Margin Cash Fund Εάν διατηρείτε στη Stichting DeGiro θέσεις σε Παράγωγα, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα ή Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα, τα χρήματα τα οποία λαμβάνονται από ή για εσάς μπορούν να επενδυθούν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Margin Cash Fund. Τα Margin Cash Funds έχουν δικαίωμα να ενεχυριάζουν τις θέσεις τους σε τρίτους στους οποίους η Stichting DeGiro διατηρεί για εσάς τις σχετικές θέσεις σε Παράγωγα, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα ή Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα (αναφέρεται παραπάνω στην ενότητα Εγγύηση υπέρ Τρίτων ). Σημείωση: 1 Σημειώσατε ότι η φράση " όσο το δυνατόν λιγότερο κίνδυνο " δεν υπονοεί ότι οι επενδύσεις είναι με μηδενικό ρίσκο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στα FundShare Cash Funds, παρακαλούμε διαβάστε το ενημερωτικό έγγραφο «FundShare EUR Cash Fund - Key Investor Information of the Fund». 6/10

7 4. Τραπεζικός Λογαριασμός Προκειμένου να προστατεύσει τις θέσεις των πελατών της όσο το δυνατόν καλύτερα, η εταιρεία DEGIRO λειτουργεί πάντα με ένα σταθερό Τραπεζικό Λογαριασμό. Αυτός ο σταθερός Τραπεζικός Λογαριασμός πρέπει να είναι λογαριασμός στο όνομά σας σε μία τράπεζα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατό να γίνει μεταφορά χρημάτων μόνο από αυτόν τον σταθερό Τραπεζικό Λογαριασμό στην εταιρεία DEGIRO και από τη DEGIRO μόνο σε αυτόν το σταθερό Τραπεζικό Λογαριασμό. Όποτε επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον Τραπεζικό Λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών. Στη συνέχεια, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι μια νέα κατάθεση από τον νέο Τραπεζικό σας Λογαριασμό. Μόλις η εταιρεία DEGIRO επαληθεύσει ότι ο νέος Τραπεζικός Λογαριασμός έχει τα ίδια στοιχεία με τον υφιστάμενο Τραπεζικό Λογαριασμό, αυτός θα τροποποιηθεί. 5. Κεντρικός Λογαριασμός Το Ίδρυμα Stichting DeGiro διατηρεί ως Κεντρικό Λογαριασμό τον ακόλουθο λογαριασμό: Κωδικός BIC: DEUTNL2A IBAN: NL60DEUT στο όνομα Stichting De Giro Παρακαλώ, προσέχετε να διενεργείτε πάντα τις πληρωμές σας από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει. 6. Υπηρεσίες Αξιόγραφα Στην εταιρεία DEGIRO μπορείτε να επενδύσετε σε Αξιόγραφα. Τα Αξιόγραφα είναι μεταξύ άλλων μετοχές, ομόλογα, συμμετοχές σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης αγοράς (Warrants) κτλ. Για μία περαιτέρω περιγραφή των χαρακτηριστικών και των κινδύνων των Αξιογράφων σας παραπέμπουμε στο κεφάλαιο «Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι των Χρηματοοικονομικών Μέσων» στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Παράγωγα Στη εταιρεία DEGIRO μπορείτε να επενδύσετε σε Παράγωγα, εφόσον η DEGIRO σας εγκρίνει αυτήν την υπηρεσία. Τα Παράγωγα, και ιδιαίτερα οι συνδυασμοί Παραγώγων, είναι συχνά περίπλοκα προϊόντα και για το λόγο αυτό δεν είναι κάθε επενδυτής σε θέση να προβλέψει τη συμπεριφορά τους. Για μία περαιτέρω περιγραφή των χαρακτηριστικών και των Κινδύνων των Παραγώγων σας παραπέμπουμε στο κεφάλαιο Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι των Χρηματοοικονομικών Μέσων που βρίσκεται στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα Εάν διατηρείτε Αξιόγραφα στην εταιρεία DEGIRO και εφόσον η DEGIRO σας εγκρίνει αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να δανειστείτε χρήματα από τη DEGIRO για να πραγματοποιήσετε με αυτά 7/10

8 επιπλέον επενδύσεις. Επενδύσεις με πίστωση χρημάτων συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο. Άλλωστε, είστε υποχρεωμένοι να επιστρέφετε τα χρήματα τα οποία δανειστήκατε, ακόμη και όταν η αξία των επενδύσεων σας μειωθεί. Επειδή με τη χρήση πίστωσης μπορείτε να επενδύσετε περισσότερο από το ποσό της δικής σας κατάθεσης, ενδέχεται να χάσετε περισσότερα από το κεφάλαιο σας. Πρέπει πάντα να διατηρείτε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων ως εγγύηση στο υπόλοιπο λογαριασμού σας. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας των θέσεων σας, ενδέχεται να υποχρεωθείτε να μειώσετε την πίστωση σας και έτσι να αναγκαστείτε να κλείσετε τις θέσεις σας σε μία στιγμή η οποία ίσως να μην είναι ευνοϊκή. Τέλος, η εταιρεία DEGIRO ενδέχεται να προβεί σε αλλαγές στο ποσό των χρημάτων το οποίο μπορείτε να δανειστείτε βάσει μίας συγκεκριμένης Αξίας Εγγυήσεων. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση ίσως αναγκαστείτε να ρευστοποιήσετε τη θέση σας. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα «Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα» ή «Θέση Ανοιχτής Πώλησης» (going short), σημαίνει ότι πουλάτε Αξιόγραφα τα οποία δεν κατέχετε. Η εταιρεία DEGIRO σε μία τέτοια περίπτωση σας δανείζει εγκαίρως τα Αξιόγραφα τα οποία χρειάζεστε για την εκπλήρωση της Συναλλαγής Ανοιχτής Πώλησής. Με τη σειρά της, η DEGIRO δανείζεται αυτά τα Αξιόγραφα από έναν επενδυτή ο οποίος διαθέτει αυτά τα Αξιόγραφα στο χαρτοφυλάκιό του. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να επιστρέψετε πάλι τα Αξιόγραφα και για το λόγο αυτό πρέπει στο μέλλον να επαναγοράσετε αυτά τα Αξιόγραφα. Ενδεχομένως να προσδοκάτε μία χαμηλότερη τιμή, ωστόσο είναι πολύ πιθανό η τιμή επαναγοράς να είναι υψηλότερη. Η στιγμή κατά την οποία θα αγοράσετε πάλι τα Αξιόγραφα ορίζεται τις περισσότερες φορές από εσάς, ωστόσο είναι εξίσου πιθανό, οποιαδήποτε άλλη στιγμή ο δανειστής των αξιογράφων να τα ζητήσει πίσω από την εταιρεία DEGIRO. Εάν σε μία τέτοια περίπτωση δε βρείτε κάποιον άλλο επενδυτή ο οποίος να προτίθεται να σας δανείσει τα Αξιόγραφα, θα πρέπει να τα επαναγοράσετε σε μία στιγμή η οποία ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για σας. Τη στιγμή που θα πρέπει να αγοράσετε πάλι τα Αξιόγραφα, η ρευστότητα τους ενδέχεται να μην είναι υψηλή, ωστόσο θα πρέπει να τα επαναγοράσετε, ίσως και σε υψηλότερη τιμή από την αναμενόμενη. Μπορεί να αναγκαστείτε ακόμα και να αγοράσετε τα Αξιόγραφα μία στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχει καμία οργανωμένη αγορά στην οποία να μπορείτε να τα αγοράσετε. Εάν δεν καταφέρετε να επιστρέψετε τα αξιόγραφα, ενδέχεται να χρεωθείτε με μία επιπλέον επιβάρυνση ή μια αγορά τύπου «buy in» όπου τα σχετικά Αξιόγραφα αγοράζονται ανεξάρτητα από την τιμή της αγοράς. H ζημία την οποία ενδέχεται να υποστείτε σε μία θέση ανοιχτής πώλησης σε Αξιόγραφα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από την αρχική αξία των Αξιογράφων. Οι θέσεις ανοιχτής πώλησης είναι λοιπόν κατάλληλες μόνο για επενδυτές με επαρκή χρηματοοικονομική γνώση και γνώση της χρηματιστηριακής αγοράς και των συνθηκών της. Για να μπορείτε να έχετε ένα Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα πρέπει να διατηρείτε εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλίζετε ότι είστε σε θέση να αγοράσετε τα σχετικά Αξιόγραφα. Η Αξία Εγγυήσεων και του χαρτοφυλακίου σας ενδέχεται να επηρεαστεί εξαιτίας μεταβολών των τιμών. Για το λόγο αυτό η εταιρεία DEGIRO ενδέχεται να σας ζητήσει ή να σας αναγκάσει να επαναγοράσετε τα Αξιόγραφα τα οποία δανειστήκατε. 7. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας DEGIRO ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων εντός του ίδιου του οργανισμού της DEGIRO, ανάμεσα στη DEGIRO και εταιρείες του ομίλου της DEGIRO, ανάμεσα στη DEGIRO και έναν ή περισσότερους από τους πελάτες της ή ανάμεσα στους πελάτες της μεταξύ τους. Στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία DEGIRO προλαμβάνει αυτές τις συγκρούσεις 8/10

9 συμφερόντων. Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η εταιρεία DEGIRO όταν γίνεται λόγος για σύγκρουση συμφερόντων. Όμιλος LPE Η εταιρεία DEGIRO είναι μέρος του Ομίλου LPE («ο Όμιλος») και δεσμεύεται από την «Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων» η οποία ισχύει εντός του Ομίλου. Η βασική αρχή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να προλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερο. H διοίκηση του Ομίλου φροντίζει ώστε οι συνεργάτες του Ομίλου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα όλες τις δυνατές συγκρούσεις συμφερόντων. Οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν άμεσα κάθε κατάσταση όπου υφίσταται το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων στον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης. Για τις καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν, ο υπεύθυνος αυτός λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων. Οργανωτικά και Διοικητικά Μέτρα Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τόσο οργανωτικά, όσο και διοικητικά μέτρα. Εδώ περιλαμβάνονται τα εξής: η πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, ο Κώδικας Συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού ιδιωτικών συναλλαγών όπως και των διαδικασιών σχετικά με τις ευαίσθητες πληροφορίες ικανές για χειραγώγηση της αγοράς), η πολιτική Αντιμετώπισης Περιστατικών, η πολιτική Ανταμοιβών και η ρύθμιση και σχεδιασμός των κανόνων περιορισμού ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων. Αυτοί οι περιορισμοί, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως Chinese Walls, περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό προσωπικού, τον φυσικό διαχωρισμό μεταξύ τμημάτων και τον λειτουργικό διαχωρισμό καθηκόντων, συστημάτων και αρμοδιοτήτων. Κώδικας Συμπεριφοράς Όλοι οι συνεργάτες του Ομίλου χαρακτηρίζονται ως «κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών» με την έννοια του Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (WFT). Ως αποτέλεσμα, οι συνεργάτες υπάγονται σε έναν κανονισμό ιδιωτικών συναλλαγών ο οποίος αποτελεί μέρος του Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου, και ο οποίος επιβλέπει τις συναλλαγές οι οποίες διεξάγονται από τους συνεργάτες σε Χρηματοοικονομικά Μέσα για δικό τους λογαριασμό. Ίση Μεταχείριση Οι Πελάτες σε παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της εταιρείας DEGIRO είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της αυτοματοποιημένη και έτσι η πιθανότητα ένας Πελάτης, σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, να αντιμετωπιστεί με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο εξαιτίας υποκειμενικών λόγων σε σχέση με έναν άλλο Πελάτη, είναι ελάχιστη. Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων Οι Πελάτες μπορούν να δηλώνουν άμεσα στην εταιρεία DEGIRO κάθε κατάσταση όπου σύμφωνα με τη γνώμη του Πελάτη υφίσταται (η πιθανότητα για) σύγκρουση συμφερόντων. Οι συνεργάτες της DEGIRO και του Ομίλου είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν άμεσα κάθε κατάσταση όπου υφίσταται (η πιθανότητα για) σύγκρουση συμφερόντων. H διοίκηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που αρμόζουν στις εκάστοτε καταστάσεις και πληροφορεί όλους τους σχετικούς συμβαλλόμενους για αυτά τα μέτρα. 9/10

10 Καταγραφή Σύγκρουσης Συμφερόντων Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου διατηρεί αρχεία τα οποία σχετίζονται με τις πιθανές καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν, σε περίπτωση που υπάρξει (ή που υπήρξε) σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα τα οποία είναι πιθανό να ληφθούν. Έλεγχος και Αξιολόγηση H πολιτική η οποία σχετίζεται με συγκρούσεις συμφερόντων αποτελεί μέρος της ετήσιας αξιολόγησης από τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται φαίνεται να είναι ανεπαρκή και μία σύγκρουση συμφερόντων φαίνεται να είναι αναπόφευκτη, η εταιρεία DEGIRO καταγράφει τη διαπιστωμένη σύγκρουση συμφερόντων και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, η DEGIRO πληροφορεί τους εμπλεκόμενους για τη σύγκρουση συμφερόντων η οποία προέκυψε δηλώνοντας επίσης τις λεπτομέρειες της. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης μπορεί να λάβει μία ενημερωμένη απόφαση σχετικά τις επενδυτικές υπηρεσίες που του παρέχονται. 10/10

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα