Με μια ματιά Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες"

Transcript

1

2 Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την παραγωγή και εμπορία σωλήνων χαλκού, καλωδίων, προϊόντων έλασης και διέλασης χαλκού και ορειχάλκου, καθώς και προϊόντων έλασης ψευδαργύρου. Στην παραγωγική βάση της ΧΑΛΚΟΡ και των θυγατρικών της εταιριών εντάσσονται 9 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ο Όμιλος αποτελείται από 19 εταιρίες και έχει διεθνή εμπορικό προσανατολισμό, ο οποίος αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ενοποιημένου κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στις εκτός Ελλάδος αγορές. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 6 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική Προϊόντα Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ Έρευνα και Ανάπτυξη Ανθρώπινο Δυναμικό Οικονομικά Στοιχεία Εταιρική Διακυβέρνηση Διευθυντικά Στελέχη ΧΑΛΚΟΡ Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 38 Το χαρτί του Απολογισμού έχει παραχθεί από δάση και φυτείες βιώσιμης διαχείρισης FSC και περιέχει 60% πολτό από ανακυκλωμένο χαρτί

4 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Ο Όμιλος κατάφερε μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον όχι μόνο να αυξήσει σημαντικά τους συνολικούς όγκους πωλήσεων, αλλά και να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων του.

5 Οι στρατηγικές κινήσεις της ΧΑΛΚΟΡ που είχαν ξεκινήσει το 2009 και με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκαν και στο 2010 για την ανάπτυξη και επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας του Ομίλου σε χώρες εκτός Ελλάδος και για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους ξεκίνησαν να αποδίδουν αποτελέσματα μέσα στην οικονομική χρήση που πέρασε. Ο Όμιλος κατάφερε μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον όχι μόνο να αυξήσει σημαντικά τους συνολικούς όγκους πωλήσεων, αλλά και να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων του. Σε ότι αφορά τις διεθνείς αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, μέσα στο 2010 εμφανίσθηκαν τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα βελτίωσης, σε κάθε περίπτωση όμως η δυναμική ανόδου είναι περιορισμένη προς το παρόν, κυρίως εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης. Οι τιμές των μετάλλων, ακολούθησαν ανοδική πορεία μέσα στο 2010 με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη μεταβλητότητα. Οι πιο σημαντικοί λόγοι που συντέλεσαν στην ενίσχυση των τιμών ήταν η αυξημένη ζήτηση που υπήρξε από τις αναδυόμενες αγορές καθώς και οι επενδυτικές κινήσεις στις διεθνείς χρηματαγορές. Ειδικότερα, η μέση τιμή του χαλκού κατά το 2010 διαμορφώθηκε σε ευρώ ανά τόνο, υψηλότερη κατά 54,9% σε σχέση με το 2009, ενώ η μέση τιμή του ψευδάργυρου ανήλθε το 2010 σε ευρώ ανά τόνο αυξημένη κατά 37,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων, ο Όμιλος κατάφερε μέσα στο 2010 να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων του κατά 19,9%, ενώ ο κύκλος εργασιών του σε επίπεδο αξιών αυξήθηκε κατά 53,8% και ανήλθε σε 1.044,3 εκ. ευρώ. Το μείγμα πωλήσεων διαφοροποιήθηκε σε ότι αφορά τους όγκους στο 2010 υπέρ των σωλήνων χαλκού και των προϊόντων διέλασης χαλκού και σε βάρος των προϊόντων διέλασης ορείχαλκου. Στα λοιπά μεγέθη των αποτελεσμάτων υπήρξε βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, λόγω τόσο της ενίσχυσης του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όσο και των επιτυχημένων προσπαθειών περαιτέρω συγκράτησης του λειτουργικού κόστους του Ομίλου. Αξίζει να τονιστεί, ότι η αρνητική επίδραση από την απώλεια εσόδων στην ελληνική αγορά, αντισταθμίστηκε από την ενισχυμένη δραστηριότητα στις αγορές του εξωτερικού. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στη χρήση 2010 σε 43,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 59,5% και διαμορφώθηκαν σε 32,5 εκ. ευρώ, ενώ βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα μετά από 03 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

6 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Στα λοιπά μεγέθη των αποτελεσμάτων υπήρξε βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, λόγω τόσο της ενίσχυσης του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όσο και των επιτυχημένων προσπαθειών περαιτέρω συγκράτησης του λειτουργικού κόστους του Ομίλου.

7 φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 19,4 εκ. ευρώ στη χρήση Στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης της συνολικής παραγωγικής του βάσης αλλά και με δεδομένη την είσοδο της ΧΑΛΚΟΡ σε μια περίοδο περιορισμένων επενδυτικών δαπανών και επικέντρωσης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 2010 ανήλθαν σε 13,3 εκ. ευρώ περίπου και περιελάμβαναν κυρίως αναβαθμίσεις υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, 3,6 εκ. ευρώ αφορούσαν αναβαθμίσεις στις μονάδες των Οινοφύτων, 4,3 εκ. ευρώ στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της SOFIA MED στη Σόφια Βουλγαρίας, 4 εκ. ευρώ στις μονάδες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στην Ελλάδα και 1,4 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο καλωδίων της ICME ECAB στο Βουκουρέστι Ρουμανίας. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ, παραμένοντας προσηλωμένος στη δέσμευσή του για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες του, προχώρησε εντός του 2010 στην ίδρυση της θυγατρικής Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., τα πρώτα οφέλη από τη λειτουργία της οποίας αντικατοπτρίζονται στο νέο, πρωτοποριακό προϊόν TALOS DUAL. Το TALOS DUAL, αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό των ιδιοτήτων του χαλκού και του αλουμινίου σε ένα σωλήνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά την τρέχουσα χρήση, στις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου συγκαταλέγονται η συνέχιση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσματικότητας, η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών, η διατήρηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η αποτελεσματική είσοδος σε νέες αγορές με ελκυστικά περιθώρια κερδοφορίας, η αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού. Αιχμή του δόρατος της επιχειρηματικής παρουσίας του Ομίλου και στο 2011 παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αφήνουν κάποια ενθαρρυντικά περιθώρια θετικών προβλέψεων για τη χρήση του Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ παραμένει αφοσιωμένος στην προσεκτική εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού, έχοντας δημιουργήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του. Δρ. Περικλής Σαπουντζής Γενικός Διευθυντής ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εταιρία Χώρα Καταστατικής Συμμετοχή Έδρας (Άμεση & Έμμεση) ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ελλάδα ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 78,71% ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 52,83% AKΡΟ ΑΕΒΕ Ελλάδα 95,74% SOFIA MED S.A. Βουλγαρία 100,00% METAL AGENCIES LTD Ηνωμένο Βασίλειο 92,98% BELANTEL HOLDINGS LTD Κύπρος 100,00% METAL GLOBE D.O.O. Σερβία 53,61% COPPERPROM ΕΠΕ Ελλάδα 71,49% FITCO A.Ε. (πρώην ΣΥΛΛ.ΑΝ. Α.Ε.) Ελλάδα 100,00% TECHOR A.E. Ελλάδα 68,97% ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Ελλάδα 100,00% ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 33,33% ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ Α.Ε. Ελλάδα 30,90% S.C. STEELMET ROMANIA S.A. Ρουμανία 40,00% TEPRO METAL AG Γερμανία 36,99% ENERGY SOLUTIONS S.A. Βουλγαρία 38,60% ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. (πρώην ΕΠΕ) Ελλάδα 26,67% ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Ελλάδα 70,00%

9 ΟΌμιλος ΧΑΛΚΟΡ μέσα από ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχήμα 19 εταιριών σε 7 χώρες και 9 εργοστασιακών μονάδων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου, καθώς και καλωδίων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών του να πραγματοποιείται εκτός των ελληνικών συνόρων ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας πολυεθνικός επιχειρηματικός οργανισμός με σημαντική εμπορική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα. Στις εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου παράγεται μια αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει από σωλήνες χαλκού για δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και εγκαταστάσεις κλιματισμού, μέχρι φύλλα χαλκού για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της ΧΑΛΚΟΡ και των θυγατρικών της είναι καθόδια χαλκού, χελώνες ψευδαργύρου σκραπ χαλκού και ορειχάλκου, καθώς και σύρμα αλουμινίου. Ο κύριος όγκος των πρώτων υλών προέρχεται από τη Βουλγαρία, την Χιλή και το Καζακστάν. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής σκραπ χαλκού, το οποίο αποτελείται από αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκανίων. Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρίες της ΧΑΛΚΟΡ είναι οι ακόλουθες: SOFIA MED: Η παραγωγική μονάδα της SOFIA MED στη Σόφια Βουλγαρίας δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων έλασης χαλκού, ορείχαλκου και τιτανιούχου ψευδάργυρου, καθώς επίσης και στην παραγωγή προϊόντων διέλασης χαλκού. FITCO: Στο εργοστάσιο της FITCO στα Οινόφυτα παράγονται ράβδοι, προφίλ, σύρματα και σωλήνες ορείχαλκου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Με παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, στη Θήβα και στη Λιβαδειά, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων, συρμάτων περιελίξεων και μονωτικών μειγμάτων ελαστικού. ICME ECAB: Στο εργοστάσιο της ICME ECAB στο Βουκουρέστι Ρουμανίας παράγονται καλώδια διαφόρων τύπων, αγωγοί χαλκού και αλουμινίου, καθώς επίσης και πλαστικά και ελαστικά μείγματα. Οι μετοχές της μητρικής Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ, καθώς και της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εταιρίες που εντάσσονται στον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ στο τέλος της χρήσης 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10 3. Γεγονότα σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ

11 1937 Τίθεται σε λειτουργία στον Ταύρο Αττικής το πρώτο εργοστάσιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥ. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία καθώς αποτελεί την αρχή της παραγωγικής βάσης της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Σήμερα το εργοστάσιο του Ταύρου εντάσσεται στις παραγωγικές μονάδες της ΧΑΛΚΟΡ Ιδρύεται η ΧΑΛΚΟΡ και τίθεται σε λειτουργία το Χυτήριο της Εταιρίας στα Οινόφυτα Απορρόφηση των κλάδων έλασης και διέλασης χαλκού της ΒΙΕΜ από την ΧΑΛΚΟΡ. Με αυτό τον τρόπο η ΧΑΛΚΟΡ αποκτά πρόσβαση στην ισχυρή τεχνογνωσία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, την οποία και μετουσιώνει σε κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα Η ΧΑΛΚΟΡ εισφέρει τον παραγωγικό εξοπλισμό του κλάδου ελάσεως στην Εταιρία ΒΕΚΤΩΡ, η οποία μέσα στα επόμενα χρόνια 1995 εισέρχεται δυναμικά στην έλαση, εξέλαση και κοπή προϊόντων χαλκού και άλλων κραμάτων. Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων της ΒΕΚΤΩΡ συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή facon προϊόντων, τόσο για την ΧΑΛΚΟΡ, όσο και για άλλες εταιρίες Ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΒΕΚΤΩΡ στο Χρηματιστήριο Αθηνών Η ΒΕΚΤΩΡ συγχωνεύεται δια απορροφήσεως με την ΧΑΛΚΟΡ και μετονομάζεται σε ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Η ΧΑΛΚΟΡ αποκτά ποσοστό συμμετοχής 4,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην Εταιρία ICME ECAB, η οποία με έδρα το Βουκουρέστι δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων και πλαστικών και ελαστικών μιγμάτων Η ΧΑΛΚΟΡ αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, το οποίο ενισχύει σταδιακά μέσα στα επόμενα έτη. Ξεκινά η υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2010, με συνολικό κόστος που ξεπέρασε τα 350 εκ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος ήταν η αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην βελτίωση των κοστολογικών δεδομένων και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τίθεται σε λειτουργία η παραγωγική μονάδα της θυγατρικής SOFIA MED στη Σόφια Βουλγαρίας, μετά την εξαγορά του πάγιου ενεργητικού της Εταιρίας KOZM. Ο Όμιλος λαμβάνει την στρατηγική απόφαση μεταφοράς της παραγωγής προϊόντων έλασης χαλκού και ορείχαλκου στο εργοστάσιο της SOFIA MED Ξεκινά η παραγωγή προϊόντων έλασης ψευδαργύρου στο εργοστάσιο της ΧΑΛΚΟΡ στον Ταύρο. Ολοκληρώνεται η μεταφορά της παραγωγής των προϊόντων έλασης χαλκού και ορειχάλκου στην μονάδα του Ομίλου στη Βουλγαρία. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επενδύσεων στην γραμμή επένδυσης σωλήνων με PVC και ξεκινά η εμπορική τοποθέτηση των πρωτοποριακών σωλήνων CUSMART Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε επενδύσεις 50 εκ. ευρώ για την ανανέωση βελτίωση του παραγωγικού του εξοπλισμού Με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Ομίλου πραγματοποιείται απόσχιση του κλάδου ράβδων και σωλήνων ορείχαλκου από τη ΧΑΛΚΟΡ και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Εταιρία FITCO. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές παραγωγές του TALOS DUAL, ενός καινοτόμου σωλήνα, ο οποίος συνδυάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας του χαλκού με τα φυσικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αλουμινίου. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ ιδρύει την θυγατρική Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον κλάδο παραγωγής προϊόντων χαλκού. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική

13 Κύριο χαρακτηριστικό της αναπτυξιακής πορείας που έχει ακολουθήσει ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ καθ όλη της διάρκεια της λειτουργίας του είναι η προσήλωση της Διοίκησης στην συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Oι βασικοί πυλώνες της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Διατήρηση μιας ουσιαστικής πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Διαρκής αναβάθμιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές. Προστασία και σεβασμός του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Διασφάλιση ενός ασφαλούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ είναι οι ακόλουθες: Ανάπτυξη & εμπορική τοποθέτηση νέων προϊόντων Παρουσίαση νέων καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες του Ομίλου, μέσα από τις συντονισμένες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΛΚΕΜΕ και της Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Έμφαση στην προώθηση των νέων διμεταλλικών σωλήνων από χαλκό TALOS DUAL (ψύξη, θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακές εφαρμογές) στις αγορές, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Έμφαση στην εμπορική τοποθέτηση καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης μετά την επιτυχή δοκιμή του καλωδίου 400kV PQ. Περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσματικότητας Αξιοποίηση της αναδιοργάνωσης των παραγωγικών μονάδων που πραγματοποιήθηκε μέσα στη χρήση Αποτελεσματική εφαρμογή αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία. Περαιτέρω μείωση του σταθερού κόστους παραγωγής. Βελτίωση του συντελεστή επιστροφής. Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής. Κατανάλωση περισσότερου scrap. Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργιών σε επίπεδο παραγωγής μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου. Ενίσχυση εμπορικής παρουσίας Δημιουργία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων εκτός Ελλάδος. Διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (όπως σωλήνες χαλκού, προϊόντα έλασης & διέλασης χαλκού και ειδικά κράματα). Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου. Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργιών σε εμπορικό επίπεδο μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου. Διατήρηση της ηγετικής θέσης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενίσχυση της θέσης του Ομίλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σε αγορές όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και οι σκανδιναβικές χώρες. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14 5. Προϊόντα

15 Εισαγωγή ΟΌμιλος ΧΑΛΚΟΡ δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων χαλκού και ορείχαλκου καθώς και προϊόντων έλασης χαλκού, ορείχαλκου, τιτανιούχου ψευδάργυρου και ειδικών κραμάτων. Επιπρόσθετα, παράγει προϊόντα διέλασης χαλκού και ορείχαλκου, καλώδια διαφόρων τύπων και σύρματα περιελίξεων. Τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ και των θυγατρικών της εταιριών καλύπτουν μια αρκετά μεγάλη γκάμα αναγκών καθώς χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, σε ποικίλες αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη ναυπηγική, σε δίκτυα μεταφοράς ισχύος και σε δίκτυα μεταφοράς δεδομένων. Στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ συγκαταλέγονται η διαρκής προσήλωση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η εξελιγμένη, κάθετα ολοκληρωμένη παραγωγική του βάση, η οποία του επιτρέπει να παράγει ένα αρκετά διευρυμένο φάσμα προϊόντων. Έμπρακτη απόδειξη των ανωτέρω αποτελούν τα ίδια τα καινοτόμα προϊόντα που έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά ο Όμιλος μέσα στην τελευταία δεκαετία: Στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ συγκαταλέγονται η διαρκής προσήλωση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η εξελιγμένη, κάθετα ολοκληρωμένη παραγωγική του βάση. Το 2003 παρουσιάστηκαν οι επενδυμένοι σωλήνες χαλκού TALOS ECUTHERM, οι οποίοι υπερέχουν στον τομέα της μόνωσης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Το 2005 παρουσιάστηκαν οι σωλήνες χαλκού CUSMART, οι οποίοι αποτελούν μια νέα κατηγορία εύκαμπτων σωλήνων με επικάλυψη από ειδικό μείγμα PE και χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος και σημαντικά ποιοτικά πλεονεκτήματα. Το 2010 παρουσιάστηκε ο σωλήνας TALOS DUAL, ο οποίος συνδυάζει τη δύναμη και την αξιοπιστία του χαλκού με τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου. Αποτελείται από ένα εσωτερικό στρώμα από χαλκό και ένα εξωτερικό στρώμα από αλουμίνιο, τα οποία είναι ενοποιημένα άνευ ραφής και συμπεριφέρονται ως ένας ομοιογενής σωλήνας. Επιπρόσθετα, η ΧΑΛΚΟΡ είναι από τις λίγες εταιρίες στην Ευρώπη που είναι σε θέση να παράγει σωλήνες χαλκού (ACR) με εσωτερικές ραβδώσεις (INNER GROOVED) με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 0,28mm. Οι συγκεκριμένοι σωλήνες αποτελούν προϊόν υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία συσκευών κλιματισμού. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16 5. Προϊόντα Οι οικογένειες προϊόντων της ΧΑΛΚΟΡ και των θυγατρικών της αναλύονται ακολούθως: Σωλήνες Σωλήνες Χαλκού Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ παράγει σωλήνες χαλκού, οι οποίοι διατίθενται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τις εμπορικές ονομασίες TALOS και CUSMART. Οι κυριότερες χρήσεις των σωλήνων χαλκού αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου, σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού και σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα, οι σωλήνες χαλκού χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κλιματιστικών, εναλλακτών θερμότητας, ακροδεκτών καλωδίων και σε αρκετές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Η σχετική κατηγορία περιλαμβάνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σωλήνας TALOS TALOS Επενδυμένοι TALOS GAS TALOS MED TALOS ECUTHERM TALOS ECUTHERM 2 TALOS ECUTHERM SOLAR CUSMART TALOS DUAL ACR TALOS ACR TALOS INNER GROOVED TALOS SOLAR Plus Χρήση Δίκτυα Ύδρευσης, Θέρμανσης, Φυσικού Αερίου, Πυρόσβεσης, Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Δίκτυα Ύδρευσης, Θέρμανσης, Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης, Φυσικού Αερίου Δίκτυα Φυσικού Αερίου Δίκτυα Ιατρικών Αερίων Δίκτυα Ύδρευσης, Θέρμανσης, Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Ψύξης, Ηλιακά Συστήματα, Δίκτυα Ατμού, Βιομηχανικά Δίκτυα Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Ψύξης, Ηλιακά Συστήματα Ηλιακές Εγκαταστάσεις Ύδρευση, Θέρμανση, Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Δροσισμός Βιομηχανικές Εφαρμογές Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Ψύξης Εναλλάκτες θερμότητας, Συσκευές κλιματισμού και Ψύξης Ηλιακοί Απορροφητές Σωλήνες Ορείχαλκου Η προϊοντική κατηγορία σωλήνων ορείχαλκου περιλαμβάνει: - Σωλήνες ορείχαλκου χωρίς ραφή, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στην παραγωγή εξαρτημάτων, σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, σε εφαρμογές εσωτερικής διακόσμησης, στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και σε έπιπλα, φωτιστικά, αντλίες, κουπαστές και εναλλάκτες θερμότητας. - Σωλήνες ορείχαλκου με ραφή για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη ναυπηγική, σε εναλλάκτες θερμότητας, στη χημική βιομηχανία και σε υδραυλικά εξαρτήματα. Εξαρτήματα TALOS Η ΧΑΛΚΟΡ παράγει και διαθέτει τα κολλητά και πρεσσαριστά χάλκινα εξαρτήματα TALOS FITTINGS, τα οποία χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις χαλκοσωλήνων σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αερίων καυσίμων.

17 Προϊόντα Έλασης Η οικογένεια προϊόντων έλασης περιλαμβάνει, ταινίες, φύλλα, δίσκους και πλάκες χαλκού, φύλλα και ταινίες τιτανιούχου ψευδάργυρου, καθώς και ειδικά κράματα χαλκού: Προϊόντα έλασης χαλκού για αρχιτεκτονικές εφαρμογές Τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαλκού, όπως η αντοχή στο χρόνο, οι περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και η μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τον καθιστούν ιδανική επιλογή για μια σειρά αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Η ΧΑΛΚΟΡ παράγει και διαθέτει φύλλα και ταινίες χαλκού με την εμπορική ονομασία DOMA, τα οποία χρησιμοποιούνται σε στέγες, εξωτερικές επενδύσεις, υδρορροές, καπνοδόχους και φεγγίτες. Τα σχετικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1652 και EN Επιπρόσθετα, τα φύλλα χαλκού DOMA χρησιμοποιούνται σε συσκευές ηλιακής ενέργειας (συλλέκτες), boilers και ειδικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές κατασκευές. Προϊόντα έλασης τιτανιούχου ψευδάργυρου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές Τα προϊόντα τιτανιούχου ψευδαργύρου είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές εφαρμογές, καθώς χαρακτηρίζονται από πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ευελιξία στην εγκατάσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση. Η ΧΑΛΚΟΡ παράγει και διαθέτει φύλλα και ταινίες τιτανιούχου ψευδαργύρου DOMA, τα οποία έχουν ευρεία χρήση σε στέγες, εξωτερικές επικαλύψεις ή εσωτερικές επενδύσεις. Επίσης, τα φύλλα και οι ταινίες τιτανιούχου ψευδαργύρου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τη μεταποιητική βιομηχανία. Προϊόντα έλασης χαλκού και ορείχαλκου για βιομηχανικές εφαρμογές Τα βιομηχανικά προϊόντα έλασης χαλκού και ορείχαλκου βρίσκουν μια σειρά εφαρμογών μεταξύ άλλων στην παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελατηρίων, εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία, λεβήτων, ηλιακών συλλεκτών και στοιχείων, περιελιγμένων καλωδίων υψηλής συχνότητας και πυρομαχικών. Επίσης χρησιμοποιούνται σε ναυτικές εφαρμογές, στην αμυντική, πετροχημική, ηλεκτρική, πυρηνική και ιατρική βιομηχανία, στην παραγωγή μαγειρικών σκευών, καθώς και σε καλλιτεχνικές και διακοσμητικές εφαρμογές. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18 5. Προϊόντα Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ μέσα από τις θυγατρικές του εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και ICME ECAB δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση καλωδίων και αγωγών διαφόρων τύπων, συρμάτων περιελίξεων και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

19 Η ΧΑΛΚΟΡ κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα έλασης χαλκού και ορείχαλκου για βιομηχανική χρήση με τη μορφή ταινιών, φύλλων δίσκων και πλακών, τα οποία παράγονται ανά περίπτωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1652, EN 1653, EN και EN Ειδικά κράματα Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ παράγει κράματα χαλκού με ψευδάργυρο, τα οποία προορίζονται για χρήση σε κυάθια και δίσκους, καθώς και κράματα χαλκού-νικελίου, χαλκού-νικελίου-ψευδαργύρου και χαλκούαλουμινίου-νικελίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κερμάτων. Προϊόντα Διέλασης Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ παράγει μια σειρά από προϊόντα διέλασης χαλκού και ορείχαλκου τα οποία χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εφαρμογές και στη διακόσμηση. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει λάμες και ράβδους χαλκού καθώς και λάμες, ράβδους και προφίλ ορείχαλκου. Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει και σύρμα χαλκού, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή καλωδίων τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας καθώς και για σύρματα περιέλιξης μαγνητών. Καλώδια Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ μέσα από τις θυγατρικές του εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και ICME ECAB δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση καλωδίων και αγωγών διαφόρων τύπων, συρμάτων περιελίξεων και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων. Η θυγατρική Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αποτελεί τον μοναδικό παραγωγό συρμάτων εμαγιέ στην Ελλάδα. Η διάθεση των προϊόντων καλωδίων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό πραγματοποιείται με την εμπορική επωνυμία CABLEL. Τα κυριότερα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην οικογένεια προϊόντων καλωδίων είναι τα ακόλουθα: - Καλώδια ισχύος: καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, καλώδια ελέγχου, καλώδια βιομηχανικών χρήσεων και εξωτερικών εγκαταστάσεων, καλώδια βραδύκαυστα-πυράντοχα-ελεύθερα αλογόνων, καλώδια μέσης τάσης, καλώδια υψηλής τάσης, καλώδια πλοίων και αγωγοί Cu (γειώσεως), Al, ACSR. - Καλώδια τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων: συμβατικά τηλεφωνικά καλώδια, καλώδια τηλεφωνικών κέντρων, καλώδια μεταφοράς δεδομένων, καλώδια οπτικών ινών (μονότροπων και πολύτροπων) καθώς και καλώδια σηματοδότησης. - Σύρματα περιελίξεων: η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει σύρματα περιελίξεων για ηλεκτροκινητήρες και μετασχηματιστές, καθώς και σύρματα χαλκού για γειώσεις και κυτιοποιία. - Πλαστικά και ελαστικά μείγματα: η προϊοντική γκάμα μειγμάτων περιλαμβάνει πλαστικά μείγματα με βάση το PVC, πλαστικά μείγματα με βάση τις πολυολεφίνες και ελαστικά μείγματα. Οι κυριότερες χρήσεις των μειγμάτων είναι για την παραγωγή καλωδίων και σωλήνων καθώς και για την παραγωγή εύκαμπτων ελαστικών και πλαστικών προφίλ. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 6. Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ Υλοποιήθηκαν εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα στα εργοστάσια του Ομίλου, το συνολικό κόστος των οποίων, για την περίοδο , ξεπέρασε τα 350 εκ. ευρώ.

21 Ηπαραγωγή των προϊόντων της ΧΑΛΚΟΡ και των θυγατρικών της εταιριών πραγματοποιείται σε 9 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η Διοίκηση του Ομίλου, έχοντας θέσει υψηλά στις προτεραιότητές της την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσματικότητας, σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά από εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα στα εργοστάσια του Ομίλου, το συνολικό κόστος των οποίων, για την περίοδο , ξεπέρασε τα 350 εκ. ευρώ. Παραγωγική Μονάδα Τοποθεσία Αντικείμενο Παραγωγής 1. Εργοστάσιο Χυτηρίων ΧΑΛΚΟΡ Οινόφυτα Ημιέτοιμα προϊόντα (μπιγέτες και πλάκες), Σύρμα Φ8 mm, Χελώνες ορειχάλκου 2. Εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού ΧΑΛΚΟΡ Οινόφυτα Σωλήνες χαλκού για θέρμανση, ύδρευση, ψύξη, μεταφορά φυσικού αερίου κλιματισμό και βιομηχανική χρήση 3. Εργοστάσιο Διέλασης Ράβδων Οινόφυτα Έτοιμα προϊόντα ορειχάλκου (ράβδοι, προφίλ, λάμες, και Σωλήνων Ορείχαλκου FITCO σύρματα και σωλήνες) 4. Εργοστάσιο Έλασης Τιτανιούχου Αθήνα Προϊόντα έλασης τιτανιούχου ψευδαργύρου Ψευδαργύρου ΧΑΛΚΟΡ 5. Εργοστάσιο Επεξεργασίας Σόφια Πλατέα προϊόντα χαλκού, ορείχαλκου και ειδικών κραμάτων, Χαλκού SOFIA MED (Βουλγαρία) ράβδοι και λάμες χαλκού 6. Εργοστάσιο Ηλεκτρικών Καλωδίων Θήβα Καλώδια ελέγχου, εσωτερικών εγκαταστάσεων, καλώδια πλοίων και Οπτικών Ινών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και καλώδια ισχύος 7. Εργοστάσιο Χάλκινων Αγωγών και Λιβαδειά Αγωγοί γειώσεως, εναέριοι αγωγοί και σύρματα εμαγιέ Συρμάτων Εμαγιέ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8. Εργοστάσιο Πλαστικών και Ελαστικών Οινόφυτα Ελαστικά και πλαστικά για την τροφοδοσία των γραμμών μόνωσης, Μιγμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ γόμωσης και μανδυών για τα τελικά καλώδια 9. Εργοστάσιο Καλωδίων ICME ECAB Βουκουρέστι Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, ενέργειας, ελέγχου, βιομηχανικών (Ρουμανία) χρήσεων και εξωτερικών εγκαταστάσεων, βραδύκαυστα, πυράντοχα καθώς επίσης και πλαστικά και ελαστικά μείγματα ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22 6. Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ Εργοστάσιο Χυτηρίων ΧΑΛΚΟΡ (Οινόφυτα) Συνολική έκταση: τ.μ. Επιφάνεια κτιρίων: τ.μ. Παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Κύριο αντικείμενο εργασιών του Χυτηρίου της ΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα είναι η παραγωγή ημιέτοιμων προϊόντων, όπως μπιγέτες και πλάκες. Τα ημιέτοιμα αυτά προϊόντα τροφοδοτούν τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου, στα εργοστάσια των οποίων πραγματοποιείται και η τελική τους επεξεργασία. Στο Χυτήριο λειτουργούν συνολικά οι ακόλουθες γραμμές παραγωγής: 1 γραμμή ημισυνεχούς τήξεως και χυτεύσεως μπιγετών ορείχαλκου (τόσο για μολυβδούχους όσο και για καθαρούς ορείχαλκους). 2 γραμμές για τη παραγωγή πλάκας από ειδικά κράματα. 1 γραμμή ημισυνεχούς τήξεως και χυτεύσεως πλακών τιτανιούχου ψευδαργύρου. 1 γραμμή συνεχούς κατακόρυφης τήξεως και χυτεύσεως μπιγετών χαλκού. 1 γραμμή συνεχούς τήξεως, χυτεύσεως και εν σειρά ελάσεως για τη παραγωγή σύρματος χαλκού Φ8, το οποίο είναι τελικό προϊόν για την ΧΑΛΚΟΡ αλλά αποτελεί την πρώτη ύλη για τη βιομηχανία καλωδίων. 1 γραμμή συνεχούς χύτευσης ταινίας ψευδαργύρου. Το Χυτηρίο της ΧΑΛΚΟΡ φέρει πιστοποίηση ISO 9001 : 2000 και λειτουργεί με φυσικό αέριο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων και σωματιδίων. Εντός του εργοστασίου λειτουργεί κέντρο συλλογής και διαλογής σκραπ μεταλλεύματος χαλκού και κραμάτων χαλκού, το οποίο συλλέγει τις σχετικές ύλες και τις προωθεί για ανακύκλωση. Εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού ΧΑΛΚΟΡ (Οινόφυτα) Συνολική έκταση: τ.μ. Επιφάνεια κτιρίων: τ.μ. Παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Στο εργοστασίο σωλήνων της ΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα παράγονται σωλήνες για εφαρμογές θέρμανσης ύδρευσης, ψύξης, μεταφοράς φυσικού αερίου, κλιματισμού καθώς και σωλήνες για βιομηχανική χρήση. Ειδικότερα, στο Σωληνουργείο παράγονται: Σωλήνες χαλκού σε ευθύγραμμα μήκη και ρόλους, σκληροί, ημίσκληροι ή μαλακοί. Επενδυμένοι σωλήνες χαλκού. Σωλήνες χαλκού ειδικών χρήσεων. Οι εγκαταστάσεις του Σωληνουργείου καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της σχετικής παραγωγικής διαδικασίας, ενώ είναι από τις ελάχιστες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σωλήνων με

23 εσωτερικές ραβδώσεις και μικρού πάχους τοιχώματα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εναλλακτών θερμότητας. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται μπιγέτες χαλκού, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιείται από το Χυτήριο της ΧΑΛΚΟΡ. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου θεωρείται από τους πιο αποδοτικούς πανευρωπαϊκά, ενώ το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Σωληνουργείου είναι πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο ISO 9001:2000. Εργοστάσιο Διέλασης Ράβδων και Σωλήνων Ορείχαλκου FITCO (Οινόφυτα) Συνολική έκταση: τ.μ. Επιφάνεια κτιρίων: τ.μ. Παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Το εργοστάσιο διέλασης ράβδων και σωλήνων ορείχαλκου παράγει κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: Ράβδους ορείχαλκου μασίφ και διάτρητους (στρογγυλοί εξάγωνοι τετράγωνοι). Προφίλ ορείχαλκου μασίφ και διάτρητα. Σύρματα ορείχαλκου. Σωλήνες ορείχαλκου άνευ ραφής διαφόρων διατομών. Σωλήνες ορείχαλκου με ραφή στρογγυλής διατομής (συγκόλληση με υψίσυχνο ρεύμα). Μέσα στη χρήση 2010 και με γνώμονα την περαιτέρω αναβάθμιση της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας πραγματοποιήθηκε απόσχιση του κλάδου ράβδων και σωλήνων ορείχαλκου από τη ΧΑΛΚΟΡ και εισφορά του στη θυγατρική Εταιρία FITCO. Η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου περιλαμβάνει τόσο την θερμή όσο και την ψυχρή διέλαση κραμάτων ορείχαλκου με πρώτη ύλη κυρίως σκραπ ορείχαλκου σε μορφή μπιγέτας. Τα παραγόμενα προϊόντα πληρούν τις κυριότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές προδιαγραφές ποιότητας (EN, DIN, BS, NF, ASTM). Η παραγωγική μονάδα της FITCO στα Οινόφυτα φέρει πιστοποιήσεις ISO 9002, 9001, 9001:2000 και Εργοστάσιο Έλασης Τιτανιούχου Ψευδαργύρου ΧΑΛΚΟΡ (Αθήνα) Συνολική έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Το εργοστάσιο της ΧΑΛΚΟΡ στον Ταύρο Αττικής έχει συμπληρώσει περισσότερα από 70 χρόνια δραστηριότητας και αποτελεί την πρώτη παραγωγική μονάδα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1937 με αντικείμενο την παραγωγή σωλήνων, οικιακών σκευών και υδραυλικών ειδών. Σήμερα η μονάδα διαθέτει θερμό και ψυχρό έλαστρο και δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή προϊόντων έλασης τιτανιούχου ψευδαργύρου (ZnTiCu), όσο και στην τελική επεξεργασία με κοπτικά μηχανήματα προϊόντων των λοιπών θυγατρικών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5.

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5. 12 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10 5. Προϊόντα 13 6. Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Το 2011 με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αποτελείται από 19 εταιρίες στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση 2008

Εταιρική Παρουσίαση 2008 Εταιρική Παρουσίαση Μάϊος 2008 1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η µητρική εταιρία του µεγαλύτερου µεταλλουργικού συγκροτήµατος στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στους τοµείς του Χάλυβα, του Αλουµινίου και του Χαλκού, ενώ πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2014 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2013 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6 Περιεχόμενα 1. Περί Απολογισμού 1 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4 4. Οικονομική Επίδραση 6 5. Περιβαλλοντική Επίδραση 20 6. Κοινωνική Επίδραση 32 7. Πίνακας Αντιστοίχισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Απρίλιος 2010 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιµαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών. Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 5 Μαΐου, 2008 Agenda Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί Στόχοι Εξέλιξη Μετοχής 1 Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2012 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 2 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ICME ECAB S.A 23

14.1 ICME ECAB S.A 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά... 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4 3. Ιστορική Αναδρομή 4 4. Όραμα Αποστολή - Αξίες 5 5. Φιλοσοφία και Στρατηγική 6 6.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr .. 1 31 2008 1). 2). 3) 4). 5). 6) 10.3401/2005 1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr 2 .. «..» /. 1 31 2008, 3556/2007 2008.,, &,..,..,,.., STEELMET S.A. Plovdiv AM 115252741 U,, STEELMET S.A.

Διαβάστε περισσότερα

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Προφίλ 06 1.1 Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 06 1.2 Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 10 1.3 Διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2009) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2009 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2009) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2009) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά... 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4 3. Ιστορική Αναδρομή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 εκεµβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

company profile ΒIOMETAΛ

company profile ΒIOMETAΛ company profile ΒIOMETAΛ 1 Η εταιρι α «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», ει ναι η μεγαλύτερη εταιρι α παραγωγής υδροροών στα Βαλκάνια και σι γουρα μια από τις μεγαλύτερες εταιρι ες της Ευρώπης. Ει ναι μια επιχει ρηση που

Διαβάστε περισσότερα