Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "01.07.2006 30.06.2007"

Transcript

1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την απόφαση 7/372/ ΠΑΙΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σελίδα 1. Μήνυµα Προέδρου 2 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» από 1η 2. 4 Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη εταιρείας 5 4. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη οµίλου 6 5. Πρόσκληση µετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση 7 6. Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 8 7. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» για την εταιρεία και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 8. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας Φορολογικός έλεγχος Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπαριθµ.5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σηµαντικά στοιχεία για την εταιρεία Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ικαιώµατα µετοχών µετόχων Μερισµατική πολιτική Φορολογία µερισµάτων Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Εγγυήσεις και εµπράγµατα βάρη επί των παγίων Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 28 ΕΝΟΤΗΤΑ Β 1. Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία της εταιρείας Οργανόγραµµα Οργανωτική δοµή Συµµετοχές των µελών του.σ. και των κύριων µετόχων στο κεφάλαιο ή στη ιοίκηση άλλων εταιρειών 38

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία εµπορεύµατα - υποκαταστήµατα Σύντοµο ιστορικό Αντικείµενο δραστηριότητας - προϊόντα Συµβάσεις αντιπροσωπείας διανοµής ίκτυο προώθησης πωλήσεων και διανοµής ίκτυο διανοµής µουσικών οργάνων ίκτυο διανοµής µουσικών βιβλίων ίκτυο διανοµής ηχητικών συστηµάτων ίκτυο διανοµής Multimedia (Πολυµέσων) Προώθηση µουσικής εκπαίδευσης Πελάτες Μισθωµένα ακίνητα 72 ΕΝΟΤΗΤΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 ης Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) 1. Οικονοµικές Καταστάσεις 74 Κατάσταση Ισολογισµού 75 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 76 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Εταιρεία 77 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Όµιλος 78 Κατάσταση ταµιακών ροών Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Μετάβαση στα ΠΧΠ Πληροφόρηση κατά τοµέα Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 97 Ενσώµατα πάγια 97 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 99 Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις 100 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 101 Αποθέµατα 101 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 102 Λοιπές απαιτήσεις 102 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 103 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 103 Λοιπά αποθεµατικά 104 Συναλλαγµατικές διαφορές 104

4 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 104 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 105 Αναβαλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 106 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 107 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 107 Πωλήσεις 108 Άλλα έσοδα 108 Κόστος πωληθέντων κόστος λειτουργίας 109 Άλλα έξοδα 109 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 110 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 110 Φόρος εισοδήµατος 111 Κέρδη ανά µετοχή Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία Μερίσµατα 112 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 112 εσµεύσεις 113 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 113 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 115 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 1. Συνδεδεµένες εταιρείες ιεταιρικές συναλλαγές Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας µε τις 118 συδεδεµένες προς αυτήν επιχειρήσεις 4. Πληροφορίες άρθρου 10 του ν / ιαθεσιµότητα ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, πιστοποιητικών ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεων ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 η Ιουλίου 2006 έως 30 Σεπτεµβρίου Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 η Ιουλίου 2006 έως 31 εκεµβρίου Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 η Ιουλίου 2006 έως 31 Μαρτίου Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α

6 1. Μήνυµα Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Η εταιρεία µας µέσα στη χρήση που διανύσαµε κινήθηκε µέσα στα πλαίσια του σκοπού της προσαρµοζόµενη συνέχεια στις κρατούσες συνθήκες της αγοράς και τον υφιστάµενο ανταγωνισµό. Tο αποτέλεσµα κρίνεται πολύ ικανοποιητικό. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω: (α) Μεταφορά του καταστήµατος της Κηφισιάς σε νέο κατάστηµα διπλάσιας επιφάνειας 300 τ.µ., σε απόσταση 300 µέτρων από το παλιό µε µεγαλύτερες δυνατότητες πωλήσεων. Το παλιό κατάστηµα ανακαινίστηκε για την λειτουργία του νέου τµήµατος NAKAS PAPER. (β) Πρόσθεση ορόφου και κατασκευή της αίθουσας συναυλιών χωρητικότητας 100 ατόµων µέσα στο ίδιο κτίριο, στο ωδείο της Κέρκυρας. (γ) Αγορά ορόφου 129,50 τ.µ. στην οδό Ιπποκράτους 39, δίπλα στο ωδείο «Φίλιππος Νάκας», το Μάρτιο του 2007 για την επέκταση του ωδείου. (δ) Αγορά οικοπέδου τ.µ. στην Παιανία που συνορεύει µε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας για δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. (ε) Ανάθεση στην εταιρεία DIMAND της µελέτης για τη λήψη άδειας, µελέτης εφαρµογής και ανάθεσης κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στην Παιανία, αποθηκών τ.µ. περίπου για τις ανάγκες του τµήµατος NAKAS PAPER. (στ) Ανάθεση στην εταιρεία DIMAND της µελέτης, εφαρµογής και παρακολούθησης κατασκευής των νέων καταστηµάτων NAKAS PAPER στην Κηφισιά και στην οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα. (ζ) Ίδρυση του Ι.Ε.Κ. «Φίλιππος Νάκας» Ε.Π.Ε. µε προοπτική λειτουργίας τον Σεπτέµβριο 2008 ή 2009, ανάλογα µε το χρόνο εύρεσης και διαµόρφωσης του κατάλληλου χώρου. (η) Ανάληψη αντιπροσωπείας των Γερµανικών πιάνων SAUTER. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (α) Με την ίδρυση του νέου τµήµατος της εταιρείας NAKAS PAPER, στόχος µας είναι η εισαγωγή, εµπορία και διακίνηση όλων των ειδών χαρτικών, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ειδών σχεδίου, αναλωσίµων Η/Υ, όλων των κατηγοριών βιβλίων από σχολικά µέχρι λογοτεχνικά και ειδικές εκδόσεις καθώς και όλων των ειδών δώρων και παιχνιδιών. (β) Η δραστηριότητα του NAKAS PAPER θα ακολουθεί ένα πολύµορφο σχήµα ανάπτυξης και marketing που συνίσταται από τα παρακάτω: - ηµιουργία καταστηµάτων λιανικής µε το λογότυπο NAKAS PAPER. - ιαδικτυακό κατάστηµα nakaspaper.com. - Χονδρική πώληση στο δίκτυο βιβλιοχαρτοπωλείων σε όλη την Ελλάδα. - Πώληση ειδών γραφείου και αναλωσίµων στις επιχειρήσεις. (γ) Έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων καταστηµάτων NAKAS PAPER στην Κηφισιά στη θέση του παλιού καταστήµατος µουσικών οργάνων και στο κέντρο της Αθήνας στο ήδη υπάρχον κατάστηµα της οδού Ναυαρίνου. 2

7 (δ) Άνοιγµα και άλλων 4 καταστηµάτων NAKAS PAPER εντός της νέας χρήσης σε περιοχές που έχουν επιλεχθεί και θα ανακοινωθούν αργότερα. (ε) Ανακαίνιση ωδείου Κηφισιάς. (στ) Έναρξη λειτουργίας νέου ορόφου στο παράρτηµα του ωδείου στην Κέρκυρα, συµπεριλαµβανοµένης και της αίθουσας συναυλιών 100 ατόµων. (ζ) Αγορά του τελευταίου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 39 για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο το κτίριο για τις ανάγκες επέκτασης του ωδείου «Φίλιππος Νάκας». 3

8 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» ΑΠΟ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 (έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 135 του ΚΝ2190/1920 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσεις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα.λ.π.) Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις και έχουν δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στις στις εφηµερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ & ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και την στην τοπική εφηµερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ παρέχουν µια γενική ενηµέρωση για ορισµένα οικονοµικά στοιχεία. ιεύθυνση έδρας εταιρείας: 19 ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, Τ.Κ Ηµεροµηνία σύστασης: 8/9/1980 ιάρκεια εταιρείας: 60 έτη Αριθµός Μητρώου Ανώνυµης Εταιρείας: 3769/06/Β/86/68 Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, /νση Ανωνύµων Εταιρειών Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: /.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: Εκτελεστικά Μέλη: Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Γεώργιος Φ. Νάκας Ανδρέας Θ. Τσιτάκης Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη: Ηµεροµηνία λήξης χρήσεως: 30 Ιουνίου 2007 Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 28/9/2007 Ελεγκτική Εταιρεία: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Στυλιανός. Βασιλάκης ηµήτριος Παπαθεοδωρόπουλος Σπύρος Μπαρµπάτος Νίκος Χατζηγεωργίου ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Ρούσσος Μιχ. Ανδρέας Με σύµφωνη γνώµη θέµα έµφασης (Το θέµα έµφασης αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις) 4

9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/ /6/2006 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,80 Αποθέµατα , ,64 Απαιτήσεις από πελάτες , ,54 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,52 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,72 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,62 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,77 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , ,39 Μετοχικό κεφάλαιο ( µετοχές, 0,60 έκαστη) , ,00 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας , ,33 Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) , ,72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /06/2006 Κύκλος Εργασιών , ,90 Κόστος Πωλήσεων , ,65 Μικτά Κέρδη , ,25 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,12 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,24 Κέρδη προ φόρων , ,43 Μείον Φόροι , ,03 Κέρδη µετά από φόρους , ,40 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,40 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 0,088 0,16 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,080 0,14 5

10 4. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/ /6/2006 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,32 Αποθέµατα , ,70 Απαιτήσεις από πελάτες , ,52 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,22 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,23 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,78 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , ,01 Μετοχικό κεφάλαιο ( µετοχές, 0,60 έκαστη) , ,00 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας , ,21 Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) , ,21 ικαιώµατα µειοψηφίας ,03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) , ,22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /06/2006 Κύκλος Εργασιών , ,96 Κόστος Πωλήσεων , ,34 Μικτά Κέρδη , ,62 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , ,29 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,52 Κέρδη προ φόρων , ,34 Μείον Φόροι , ,93 Κέρδη µετά από φόρους , ,41 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,34 ικαιώµατα Μειοψηφίας 641, , , ,41 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 0,088 0,14 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,080 0,14 6

11 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας το ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου 2007 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία, 19ο. χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα.π.χ.π. της εταιρικής χρήσης 2007 ( ) µε τις επ αυτών εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσεως έως Έγκριση διανοµής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των µερισµάτων των κερδών της χρήσεως έως Έγκριση αµοιβών και µισθών που χορηγήθηκαν στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την χρήση έως και προέγκριση αµοιβών και µισθών των προαναφεροµένων για τη χρήση Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση έως ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών από αφορολόγητα έσοδα. 7. ιάφορα θέµατα ανακοινώσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 19ο. χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής τις βεβαιώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν 2396/96, για τη δέσµευση των µετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και κάθε νοµιµοποιητικό έγγραφο, εξουσιοδότηση συµµετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου για νοµικά πρόσωπα. Παιανία, 28 Σεπτεµβρίου 2007 Το ιοικητικό Συµβούλιο 7

12 6. EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Α.Ε. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 30ής Ιουνίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30ή Ιουνίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8

13 Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 8.23 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις που έκλεισαν την και και της θυγατρικής της εταιρείας «Nakas Music Cyprus LTD» από τη σύστασή της, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκτούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΙΧ. ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ

14 7. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουµε την Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 του κωδ. Ν.2190/1920 καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και ενοποιηµένες, για τη χρήση Α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω: (α) Μεταφορά του καταστήµατος της Κηφισιάς σε νέο κατάστηµα διπλάσιας επιφάνειας 300 τ.µ., σε απόσταση 300 µέτρων από το παλιό µε µεγαλύτερες δυνατότητες πωλήσεων. Το παλιό κατάστηµα ανακαινίστηκε για την λειτουργία του νέου τµήµατος NAKAS PAPER. (β) Πρόσθεση ορόφου και κατασκευή της αίθουσας συναυλιών χωρητικότητας 100 ατόµων µέσα στο ίδιο κτίριο, στο ωδείο της Κέρκυρας. (γ) Αγορά ορόφου 129,50 τ.µ. στην οδό Ιπποκράτους 39, δίπλα στο ωδείο «Φίλιππος Νάκας», το Μάρτιο του 2007 για την επέκταση του ωδείου. (δ) Αγορά οικοπέδου τ.µ. στην Παιανία που συνορεύει µε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας για δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. (ε) Ανάθεση στην εταιρεία DIMAND της µελέτης για τη λήψη άδειας, µελέτης εφαρµογής και ανάθεσης κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στην Παιανία, αποθηκών τ.µ. περίπου για τις ανάγκες του τµήµατος NAKAS PAPER. (στ) Ανάθεση στην εταιρεία DIMAND της µελέτης, εφαρµογής και παρακολούθησης κατασκευής των νέων καταστηµάτων NAKAS PAPER στην Κηφισιά και στην οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα. (ζ) Ίδρυση του Ι.Ε.Κ. «Φίλιππος Νάκας» Ε.Π.Ε. µε προοπτική λειτουργίας τον Σεπτέµβριο 2008 ή 2009, ανάλογα µε το χρόνο εύρεσης και διαµόρφωσης του κατάλληλου χώρου. (η) Ανάληψη αντιπροσωπείας των Γερµανικών πιάνων SAUTER. Β. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (α) Με την ίδρυση του νέου τµήµατος της εταιρείας NAKAS PAPER, στόχος µας είναι η εισαγωγή, εµπορία και διακίνηση όλων των ειδών χαρτικών, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ειδών σχεδίου, αναλωσίµων Η/Υ, όλων των κατηγοριών βιβλίων από σχολικά µέχρι λογοτεχνικά και ειδικές εκδόσεις καθώς και όλων των ειδών δώρων και παιχνιδιών. (β) Η δραστηριότητα του NAKAS PAPER θα ακολουθεί ένα πολύµορφο σχήµα ανάπτυξης και marketing που συνίσταται από τα παρακάτω: - ηµιουργία καταστηµάτων λιανικής µε το λογότυπο NAKAS PAPER. - ιαδικτυακό κατάστηµα nakaspaper.com. - Χονδρική πώληση στο δίκτυο βιβλιοχαρτοπωλείων σε όλη την Ελλάδα. - Πώληση ειδών γραφείου και αναλωσίµων στις επιχειρήσεις. 10

15 (γ) Έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων καταστηµάτων NAKAS PAPER στην Κηφισιά στη θέση του παλιού καταστήµατος µουσικών οργάνων και στο κέντρο της Αθήνας στο ήδη υπάρχον κατάστηµα της οδού Ναυαρίνου. (δ) Άνοιγµα και άλλων 4 καταστηµάτων NAKAS PAPER εντός της νέας χρήσης σε περιοχές που έχουν επιλεχθεί και θα ανακοινωθούν αργότερα. (ε) Ανακαίνιση ωδείου Κηφισιάς. (στ) Έναρξη λειτουργίας νέου ορόφου στο παράρτηµα του ωδείου στην Κέρκυρα, συµπεριλαµβανοµένης και της αίθουσας συναυλιών 100 ατόµων. (ζ) Αγορά του τελευταίου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 39 για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο το κτίριο για τις ανάγκες επέκτασης του ωδείου «Φίλιππος Νάκας». Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα χιλ. και παρουσιάζει µικρή αύξηση συγκριτικά µε το ποσό των χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων χιλ. µειώθηκαν κατά 14,12% συγκριτικά µε χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. µειωµένα κατά 33,75% συγκριτικά µε χιλ. της ενοποιηµένης προηγούµενης χρήσης και τέλος τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφιών ανήλθαν σε 554 χιλ. µειωµένα κατά 37,9% συγκριτικά µε 892 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Η µείωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων του οµίλου κατά 9,72%, ενώ ο κύκλος εργασιών παρέµεινε σχεδόν σταθερός. 2. Εταιρικά αποτελέσµατα Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε χιλ. και παρουσιάζει αύξηση 1,13% συγκριτικά µε χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων χιλ. µειώθηκαν κατά 15,43% συγκριτικά µε χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε χιλ., µειωµένα κατά 38% συγκριτικά µε χιλ. της προηγούµενης χρήσης και τέλος τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 564 χιλ. µειωµένα κατά 43% συγκριτικά µε 990 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Η µείωση των κερδών και εδώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων κατά 9%, ενώ ο κύκλος εργασιών παρέµεινε σταθερός. 11

16 . ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1/7/06-30/6/07 ΟΜΙΛΟΣ 1/7/05-30/6/06 1/7/06-30/6/07 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/05-30/6/06 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων , , (EBITDA) Ποσοστό % στα έσοδα 7,35% 8,63% 7,36% 8,81% ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,55 0,46 0,55 0,46 Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ. κεφαλαίων 0,36 0,32 0,36 0,31 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν / τρέχ. υποχρεώσεις) Άµεση (ταµειακή) ρευστότητα (διαθέσιµα / τρέχ. υποχρεώσεις) 2,03 2,34 2,04 2,36 0,08 0,09 0,06 0,08 Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ναυαρίνου 13 Αθήνα, εκτάσεως 156,14 τ.µ. εµπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 5 ορόφων 927 τ.µ., εµπορικής αναπόσβεστης αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Μαυροµιχάλη 22, Αθήνα εκτάσεως 128,50 τ.µ. εµπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 3 ορόφων 492 τ.µ. εµπορικής αναπόσβεστης αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 41, Αθήνα, εκτάσεως 258,71 τ.µ. εµπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 7 ορόφων 1.120,20 τ.µ. εµπορικής αναπόσβεστης αξίας , ύο γραφεία της εταιρείας επί του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 11, εκτάσεως 90 τ.µ. αναπόσβεστης εµπορικής αξίας ,00. Η εµπορική αξία της αναλογίας του οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των , Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του ήµου Παιανίας, εκτάσεως τ.µ. εµπορικής αξίας ,00. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη κτίριο γραφείων και αποθηκευτικών χώρων 5.675,93 τ.µ. αναπόσβεστης εµπορικής αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του ήµου Παιανίας, έκτασης 979,80 τ.µ. εµπορικής αξίας , Ένα διαµέρισµα γραφείων, 5 ου ορόφου, επιφάνειας 70 τ.µ. επί της οδού Ιπποκράτους 39, Αθήνα, µε αναλογία οικοπέδου 13,30 τ.µ., εµπορικής αξίας ,00 και αξίας διαµερίσµατος ,00. Άπαντα τα ακίνητα είναι απαλλαγµένα από κάθε βάρος. 12

17 ΣΤ. ΙΑΦΟΡΑ 1. εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. 2. Πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εµπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία µεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Η Εταιρεία παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση των χρεωστών συνεχώς και προσαρµόζει την πιστωτική πολιτική της αναλόγως. Μεγάλο µέρος των απαιτήσεών της από εµπορικές συναλλαγές είναι ασφαλισµένο έναντι πιστωτικού κινδύνου σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζηµιές προερχόµενες από αποµείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριµένων πιστωτικών κινδύνων. 3. εν υπάρχουν δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης διότι το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας δεν το απαιτεί. Κατόπιν τούτων, σας παρακαλώ όπως, εγκρίνετε την παρούσα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, της χρήσης από έως , καθώς και αυτές τις ίδιες τις Οικονοµικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιηµένες, της χρήσης από έως που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα.π.χ.π. Παιανία, 28 Σεπτεµβρίου 2007 Το ιοικητικό Συµβούλιο 13

18 8. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας. Στον παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, 19ο. χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, τηλ.: (υπεύθυνος κ. Στέλιος Βασιλάκης, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985, της Απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νο.5/204./ και Νο.7/372/ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας, ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Παιανίας, 19ο. χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, τηλ.: (210) ο κ. Στέλιος Βασιλάκης, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάτοικος Παιανίας, 19ο. χλµ. Λεωφ. Λαυρίου τηλ.: (210) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος δελτίου και µαζί µε τους συντάκτες βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ανδρέας Μ. Ρούσσος της «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ( ιεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ.: ). 14

19 9. Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων κ.λ.π.) από τις αρµόδιες δηµόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες µέχρι και τη χρήση 30 Ιουνίου 2005, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της εταιρείας και του ίδιου και ότι η εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 15

20 10. Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αριθµ. 3/347/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ αριθµ. 3/347/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από την λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Π.. 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από την στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως ορίζετε στο άρθρο 2 του Π.. 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, µόνον εφ όσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµεροµηνία της συναλλαγής». ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 3/347/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κων/νος Φιλίππου Νάκας, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Φιλίππου Νάκας, Αντιπρόεδρος Ανδρέας Θεοδώρου Τσιτάκης, Μέλος Στυλιανός ηµητρίου Βασιλάκης, Μέλος Παπαθεοδωρόπουλος ηµήτριος, Μέλος Μπαρµπάτος Σπύρος, Μέλος Χατζηγεωργίου Νίκος, Μέλος ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αποστολία Γερογιάννη ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ Κώστας Γκιόκας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μαρία Π. Χατζηγεωργίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Φιλοθέη Κ. Λαψάνη ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ανδρέας Μιχ. Ρούσσος (Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Στέλιος Π. Σενής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αγγελική Α. Τσαγκαράκη έσποινα Γ. Στειροπούλου Νάκα 16

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα