Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται από σπίτια, εµπορικά καταστήµατα, βιοµηχανίες και από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. Ως βιοµηχανικά απόβλητα µπορούν να χαρακτηριστούν υγρές απορρίψεις που περιέχουν σωµατίδια από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τα βιοµηχανικά απόβλητα µπορεί να περιέχουν νερό, οργανικούς διαλύτες (λάδια), αιωρούµενα στερεά σωµατίδια και διαλυµένα χηµικά συστατικά. Ως προς την προέλευσή τους τα ακάθαρτα νερά µπορούν να ταξινοµηθούν σε: Απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, Απόβλητα βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, Απόβλητα γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ιαρροές από σκουπιδότοπους, Απορροές από εδάφη και καλλιέργειες, Απορρίψεις από τουαλέτες κ.ά. Τα λύµατα είναι ένα θολό υγρό που συνίσταται κατά 99,9% από νερό και περιέχει σύµπλοκα οργανικά και ανόργανα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά εµφανίζονται ως αιωρούµενα στερεά σωµατίδια ή πολύ λεπτοµερή στερεά κολλοειδή σωµατίδια, ως διαλυµένα συστατικά και ως µικροοργανισµοί. Η δυσάρεστη οσµή και το χρώµα τους, κατά µεγάλο µέρος, προκαλείται από το οργανικό υλικό που υφίσταται αναερόβια βακτηριακή διάσπαση. Τα οργανικά υλικά στα λύµατα είναι συνήθως χαρτί, κόπρανα, ούρα, σαπούνια, απορρυπαντικά, λίπη, έλαια και υπολείµµατα τροφών. Στα ανόργανα συστατικά τους περιλαµβάνονται άµµος, άργιλος, αµµωνία και άλατα αµµωνίου, που προέρχονται από τη διάσπαση των ούρων, των µεταλλικών νιτρικών, φωσφορικών και άλλων αλάτων. Σε γενικές γραµµές, τα οικιακά και αστικά λύµατα προέρχονται από τις χρήσεις του νερού που καταναλώνει ο άνθρωπος για τις ανάγκες του. Επειδή τα λύµατα είναι πλούσια σε οργανικά θρεπτικά συστατικά, όταν ρίχνονται σε κλειστούς κόλπους, σε 1

2 λίµνες ή σε αργά κινούµενα ποτάµια, δηµιουργούν µεγάλες απαιτήσεις οξυγόνου, προκειµένου να διασπαστούν αερόβια από βακτήρια ή µύκητες. Στην περίπτωση που το οξυγόνο είναι αρκετό για την αποσύνθεση των οργανικών συστατικών του νερού, δεν δηµιουργούνται δυσοσµία και ιζήµατα. Αυξανόµενες όµως συγκεντρώσεις των θρεπτικών αυτών ουσιών στο νερό, επιταχύνουν τους ρυθµούς αύξησης των φυτών. Το πρόσθετο όµως αυτό οργανικό φορτίο για να αποικοδοµηθεί απαιτεί περισσότερο οξυγόνο, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο συνθήκες αναερόβιας διάσπασης και καταστάσεις δυσάρεστες για το περιβάλλον. H συνύπαρξη των λυµάτων µε το νερό προκαλεί µείωση του οξυγόνου, πράγµα που συνεπάγεται τη θανάτωση οποιασδήποτε µορφής ζωής. Επεξεργασία λυµάτων Η επεξεργασία λυµάτων είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύµατα, ώστε το νερό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο περιβάλλον. Τα λύµατα µεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισµού µέσω των υπονόµων, µερικές φορές και µε χρήση ειδικών βυτιοφόρων οχηµάτων. Προέλευση και είδη Ο όρος λύµατα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύµατα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας πόλης (αστικά λύµατα). Όταν τα υγρά απόβλητα µιας πόλης περιέχουν και σηµαντικές ποσότητες υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων τότε ονοµάζονται υγρά αστικά απόβλητα. Τα οικιακά λύµατα παράγονται από τις ανάγκες των ανθρώπων όπως η αφόδευση, η χρήση του µπάνιου, η προετοιµασία του φαγητού κ.α. Κατά µέσο όρο παράγονται λίτρα ανά άτοµο κάθε ηµέρα. Τα αστικά λύµατα παράγονται από δηµόσια κτήρια, νοσοκοµεία κ.λ.π. Η ποιότητα και η ποσότητα των βιοµηχανικών αποβλήτων µεταβάλλεται συνεχώς και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, αφού πολλές βιοµηχανίες ρίχνουν - παρανόµως - ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους στο αποχετευτικό δίκτυο µιας πόλης. Σύνθεση των λυµάτων Η σύνθεση των λυµάτων µπορεί να προσδιορισθεί χρησιµοποιώντας φυσικές, χηµικές και βιολογικές διαδικασίες κ.α. Από τι µολύνεται το νερό Το µη επεξεργασµένο νερό περιέχει ρύπους, οι οποίοι δίνουν στο νερό χρώµα γεύση και οσµή. Αυτοί οι ρύποι περιλαµβάνουν ζωντανούς µικροοργανισµούς (ιούς, βακτήρια), οργανικά υλικά και ανόργανες ενώσεις. Μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες όπως γαστρεντερίτιδα, ηπατίτιδα, τυφοειδή πυρετό και δηλητηρίαση. 2

3 Υπάρχουν τρία είδη µικροοργανισµών στο νερό: Ανθρώπινης Προέλευσης, από αγροτικές φάρµες και από τα φυτά τα δάση και γενικότερα την φύση. Βιολογικός Καθαρισµός Κατά το βιολογικό καθαρισµό, η βιολογική διεργασία πραγµατοποιείται µέσα σε µία δεξαµενή, τον βιοαντιδραστήρα, όπου διοχετεύονται τα απόβλητα, αφού προηγουµένως έχει γίνει κατακράτηση των στερεών υλών που περιέχονται σε αυτά. Μέσα στον βιοαντιδραστήρα υπάρχει µεγάλος αριθµός µικροοργανισµών, (που αποτελούν ουσιαστικά τη λάσπη), ενώ παράλληλα, µέσω ενός συστήµατος αερισµού, διοχετεύεται στη µάζα των αποβλήτων αέρας, που είναι απαραίτητος για τη διεργασία. Ταυτόχρονα γίνεται συνεχής ανάδευση του νερού και της βιολογικής µάζας. Συχνά, αντί για αέρας, διοχετεύεται καθαρό οξυγόνο, κάτι που αυξάνει την απόδοση του βιοαντιδραστήρα. Οι µικροοργανισµοί διασπούν τους οργανικούς ρύπους τρεφόµενοι από αυτούς, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται. Όταν καταναλώσουν όλη την ποσότητα των οργανικών ουσιών, που έχουν την ικανότητα να διασπάσουν, και ολοκληρωθεί η βιολογική διεργασία, αρχίζουν να καταναλώνουν το δικό τους οργανικό υλικό, οπότε µειώνεται ο αριθµός τους. Τότε, τα απόβλητα διοχετεύονται σε µία δεξαµενή καθίζησης, στην οποία οι µικροοργανισµοί, που έµειναν, διαχωρίζονται και ξαναδιοχετεύονται στον βιοαντιδραστήρα, ενώ το καθαρισµένο νερό «επιστρέφει» στο περιβάλλον ή περνάει από µια τρίτη βαθµίδα επεξεργασίας. Μετά τον διαχωρισµό των µικροοργανισµών, στη δεξαµενή καθίζησης παραµένει ένα υπόλειµµα «λάσπης» από οργανικές ουσίες που δεν αποικοδοµήθηκαν, νεκρούς µικροοργανισµούς κ.λ.π. Η λάσπη αυτή πρέπει να αδρανοποιηθεί, πριν εναποτεθεί στο περιβάλλον. 3

4 Στάδια Βιολογικού Καθαρισµού Ο βιολογικός καθαρισµός πραγµατοποιείται σε 3 στάδια: 1) Ο καθαρισµός του πρώτου σταδίου περιλαµβάνει την κατακράτηση µεγάλων στερεών ποσοτήτων άµµου και λιπών. Η εγκατάσταση αυτή συνήθως περιλαµβάνει µια σχάρα, που κρατάει τα στερεά, και µια δεξαµενή, στην οποία καθιζάνει η άµµος και κατακρατούνται τα λίπη. 2) Στο δευτεροβάθµιο στάδιο κατακρατούνται οι οργανικές ουσίες, που καταναλώνουν το οξυγόνο της θάλασσας. 3) Τέλος, στο τρίτο στάδιο γίνεται η απαραίτητη χλωρίωση. Στην αρχή της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού βρίσκεται ένα φρεάτιο εισόδου, από το οποίο εισέρχεται ένας αγωγός γύρω στα δύο µέτρα. Με µια αντλία µεταφέρονται όλα τα λύµατα στο σηµείο όπου γίνεται το «κοσκίνισµα». Γι αυτήν τη διαδικασία, συνήθως, χρησιµοποιούνται µεταλλικοί σωλήνες πάχους από 5 ως 50 χλσ., ώστε το πλέγµα να «κρατάει» όλα τα µεγάλα στερεά σώµατα που υπάρχουν. Σε ένα δεύτερο σηµείο πραγµατοποιείται η αφαίρεση της άµµου και των χαλικιών (φθείρουν τις αντλίες και τους σωλήνες). Ένα φρεάτιο είναι αρκετό για να ισοκατανέµει τις ποσότητες νερού στις δεξαµενές. Εκεί, κατακάθονται τα στερεά υλικά, ενώ τα λύµατα πηγαίνουν στο επόµενο στάδιο. Σε αυτό υπάρχει µια δεξαµενή, στην οποία διοχετεύεται οξυγόνο, το οποίο ουσιαστικά «αναγκάζει» τους µικροοργανισµούς να µειωθούν αισθητά. Από εκεί, τα 4

5 νερά ξαναδιοχετεύονται σε δεξαµενές Β καθίζησης, όπου και πάλι καθιζάνουν τα στερεά υλικά που έχουν µείνει στο νερό. Φεύγοντας και πάλι το νερό από εκει, πάει κατ ευθείαν στο επόµενο σηµείο, στο οποίο έρχεται σε επαφή µε το χλώριο. Το χλώριο βοηθάει στη θανάτωση των µικροοργανισµών που υπάρχουν στο νερό. Τέλος, το νερό περνά σε έναν ειδικό θάλαµο, στον οποίο γίνεται κατακράτηση του χλωρίου και στη συνέχεια, διοχετεύεται στη θάλασσα. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι πόλεις µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους υποχρεούνται να εγκαταστήσουν µονάδες βιολογικού καθαρισµού για την επεξεργασία των λυµάτων τους, ενώ την ίδια υποχρέωση έχουν δήµοι και κοινότητες µε πληθυσµό από έως κατοίκους. H εγκατάσταση τοπικών συστηµάτων επεξεργασίας µε αυτόνοµη λειτουργία, για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών οµάδων κτιρίων ή κατοικιών, προσφέρει υψηλή αυτονοµία και ευελιξία για την επίλυση λειτουργικών προβληµάτων (π.χ. αποµόνωση του συστήµατος, που χρήζει συντήρησης, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των υπολοίπων, µη ταυτόχρονη εκκίνηση των συστηµάτων που εξυπηρετούν διαφορετικές οµάδες κατοικιών σε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα ή θέσεων σε κάµπινγκ, ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα πλήρωσής τους κατά τη διάρκεια µιας σεζόν κτλ.). Εξαλείφονται, έτσι, σηµαντικά µειονεκτήµατα των κεντρικών µονάδων που εξυπηρετούν ένα σύνολο κατοικιών. Αν ληφθούν υπόψιν και οι δυσοίωνες προβλέψεις για το µελλοντικό κλίµα και την επάρκεια νερού, η υψηλή ποιότητα του συστήµατος εγγυάται την καταλληλότητα χρήσης του νερού για άρδευση (και όχι µόνο) κάνοντας έτσι ακόµα πιο ελκυστική την ιδέα του βιολογικού καθαρισµού. 5

6 Στάδια επεξεργασίας λυµάτων Υπάρχουν συνήθως τρία βασικά στάδια επεξεργασίας λυµάτων: Πρωτοβάθµια επεξεργασία Στοχεύει κυρίως στην αφαίρεση του αιωρούµενου υλικού (οργανικού και ανόργανου). Περιλαµβάνει, συνήθως, την Προεπεξεργασία και την Πρωτοβάθµια Καθίζηση. Η Προεπεξεργασία περιλαµβάνει την Εσχάρωση, τους Πολτοποιητές και τα Τριβεία, την Εξάµµωση, καθώς και την µέτρηση ή/και την εξισορρόπηση της παροχής. Στόχος της είναι η αποµάκρυνση σωµάτων που επιπλέουν ή βρίσκονται σε αιώρηση στα λύµατα και εγκυµονούν κινδύνους έµφραξης των αγωγών, καταστροφής του µηχανολογικού εξοπλισµού(π.χ αντλίες) και τελικώς δυσλειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας που ακολουθούν.η Πρωτοβάθµια Καθίζηση περιλαµβάνει δεξαµενές καθίζησης (συνήθως κυκλικής διατοµής) που συχνά αναφέρονται εν συντοµία ΠΚ ( εξαµενές Πρωτοβάθµιας Καθίζησης)και έχει ως σκοπό να αποµακρύνει τα αιωρούµενα οργανικά και ανόργανα στερεά (10-1 έως 10-2 mm), ώστε να µειωθεί το ρυπαντικό φορτίο που προορίζεται για τα επόµενα στάδια 6

7 επεξεργασίας. Η πρωτοβάθµια καθίζηση αφαιρεί τα καθιζάνοντα στερεά υπό µορφή Πρωτοβάθµιας Ιλύος(Λάσπης) και το υπερκείµενο υγρό αποτελεί την πρωτοβάθµια επεξεργασµένη εκροή, που είναι διαθέσιµη προς περαιτέρω επεξεργασία. ευτεροβάθµια Επεξεργασία Βιολογικός καθαρισµός στον οποίο αφαιρούνται οι οργανικές ουσίες µε την βοήθεια αερισµού (οξυγόνωσης) Τριτοβάθµια Επεξεργασία Σκοπός της είναι η αφαίρεση βαρέων µετάλλων και τοξικών ή άλλων συστατικών. Το στάδιο αυτό είναι επιθυµητό όταν η παρουσία βιοµηχανικών αποβλήτων στα λύµατα είναι σηµαντική και ο στόχος είναι η επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων (π.χ στην βιοµηχανία, για άρδευση ή για χώρους αναψυχής). Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνονται επεξεργασίες όπως η κροκίδωση - ιζηµατοποίηση, η διύλιση, η προσρόφηση από ενεργό άνθρακα και διεργασίες µε µεµβράνες. Αρχικό στάδιο καθαρισµού Στο αρχικό στάδιο καθαρισµού αποµακρύνονται υλικά όπως τα λίπη και τα έλαια και η άµµος. Εδώ εφαρµόζεται µηχανική µέθοδος. Κατόπιν, αφαιρούνται τα µεγάλα αντικείµενα, όπως τα ξύλα, τα σίδερα, κουτιά κ.α. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού αν αυτά τα υλικά περάσουν στο εσωτερικό. Εδώ χρησιµοποιούνται σχάρες για την κατακράτηση των στερεών υλικών. Ύστερα γίνεται η ιζηµατοποίηση. Σε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις υπάρχει αυτό το στάδιο. Εκεί τα βαρέα λύµατα ανεβαίνουν στην επιφάνεια (κόπρανα, λάσπη), ώστε να αφαιρεθούν. εύτερο στάδιο Στο δεύτερο στάδιο καθαρισµού αφαιρούνται βιολογικά απόβλητα, όπως το ανθρώπινα απόβλητα, οι σάπωνες και τα απορρυπαντικά. Η πλειονότητα των βιολογικών εγκαταστάσεων χρησιµοποιεί αερόβια αποικοδόµηση. Για να είναι αποτελεσµατική η µέθοδος οι οργανισµοί που θα εκτελέσουν την αποικοδόµηση απαιτούν οξυγόνο και ένα υπόστρωµα για να ζήσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να γίνει αυτό. Σε όλες τις µεθόδους τα βακτήρια και τα πρωτόζωα (αποικοδοµητές γενικότερα) καταναλώνουν υλικά όπως ζάχαρη. Αναερόβια χώνευση Η αναερόβια χώνεψη είναι µια διαδικασία η οποία πραγµατοποιείται µε την απουσία οξυγόνου. Η διαδικασία µπορεί να είναι είτε θερµόφιλη χώνευση, στην οποία η λάσπη βρίσκεται υπό ζύµωση µέσα σε δεξαµενές σε θερµοκρασία 55 C. Ονοµάζεται θερµόφιλη εξαιτίας των µικροοργανισµών που παίρνουν µέρος στην διαδικασία, οι οποίοι περιέχουν ένζυµα τα οποία λειτουργούν σε υψηλές θερµοκρασίες. Αυτά τα ένζυµα έχουν µεγάλη σηµασία σε πολλές εφαρµογές της βιοτεχνολογίας. Επίσης, η διαδικασία µπορεί να είναι είτε µεσόφιλη δηλαδή σε θερµοκρασία 36 C. Κατά την αναερόβια χώνευση παράγεται βιοαέριο µε υψηλή περιεκτικότητα σε µεθάνιο, το 7

8 οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την θέρµανση των δεξαµενών καθώς και για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων. Σε µεγάλες µονάδες επεξεργασίας λυµάτων µπορεί να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της µονάδας. Τα πλεονεκτήµατα της αναερόβιας διαδικασίας είναι η παραγωγή του µεθανίου και τα µειονεκτήµατα είναι η µεγάλη χρονική περίοδος που χρειάζεται η διαδικασία (ως 30 ηµέρες) καθώς και το υψηλό κόστος. Αεροβική χώνευση Η αεροβική χώνευση είναι µια βακτηριακή διαδικασία, η οποία λαµβάνει χώρα παρουσία οξυγόνου. Κάτω από αερόβιες συνθήκες, τα βακτήρια καταναλώνουν µε γρήγορο ρυθµό την οργανική ύλη, µετατρέποντας την σε διοξείδιο του άνθρακα. Αφού η οργανική ύλη καταναλωθεί, τα βακτήρια πεθαίνουν και καταναλώνονται από άλλα βακτήρια. Τα πλεονεκτήµατα της αερόβιας διαδικασίας είναι ότι πραγµατοποιείται πολύ ταχύτερα, έχοντας έτσι µικρότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, δηλαδή αποδίδει περισσότερο. Το λειτουργικό κόστος, όµως, είναι πολύ µεγαλύτερο, εξαιτίας του ενεργειακού κόστους για τον αερισµό που χρειάζεται για την προσθήκη οξυγόνου στην διαδικασία. Τριτοβάθµια (Χηµική) Επεξεργασία Η τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων αφαιρεί σχεδόν όλο το ποσοστό των παθογόνων ουσιών κυρίως µε χηµικές διαδικασίες. εν µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας λυµάτων εξαιτίας του υψηλού κόστους του εξοπλισµού. Κύριος σκοπός είναι η αφαίρεση του φωσφόρου και του αζώτου. Το άζωτο µπορεί να βρίσκεται στο νερό µε την µορφή αµµωνίας, η οποία είναι τοξική για τα ψάρια. Οι ενώσεις του φωσφόρου (άλατα) µπορούν να προκαλέσουν ευτροφισµό στις λίµνες ή στη θάλασσα. Μη συµβατικές µέθοδοι επεξεργασίας λυµάτων Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα: Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι η µετάδοση της ενέργειας στο χώρο µε τη χρήση ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τη συχνότητα, το κενό το µήκος κύµατος, η την ενέργεια των φωτονίων. Για τον καθαρισµό του νερού τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στην χαµηλότερη θέση της υπεριώδους δεσµίδας θα έχουν ως αποτέλεσµα την θέρµανση του νερού. ιαχείριση Λάσπης Η λάσπη (ιλύς) που θα προέλθει από τα λύµατα πρέπει να υποστεί διαχείριση και επεξεργασία µε αποτελεσµατικό και ασφαλή τρόπο. Ο σκοπός της χώνευσης της λάσπης είναι η µείωση της οργανικής ύλης και των παθογόνων µικροοργανισµών. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι επεξεργασίας της λάσπης είναι η αναερόβια χώνευση, η αερόβια χώνευση και η σύνθεση. 8

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ : Α 4 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα. Μ.ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ M.Sc., Ph.D. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ M.Sc. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού έχει προκαλέσει πληθώρα περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ο ΗΓΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (500-5.000 ισοδύναµων-κατοίκων) Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2. ΚΟΜΠΟΣΤ(A) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι γεωργικές πρακτικές σήµερα εξακολουθούν κατά κανόνα να απηχούν την παραδοσιακή άποψη ότι το έδαφος είναι µία αδρανής µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα