ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004 1"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ

2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους επενδυτές και στους συµβούλους τους να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της εταιρείας "ΕΤΕΜ Α.Ε." (η "Εταιρεία"). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αθήνα, (αρµόδιοι ο κ. Μάρκος Καλλέργης, Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος και ο κ. Παναγής Στρατιώτης, Οικονοµικός ιευθυντής) τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αποφάσεως 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Μάρκος Καλλέργης, Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αθήνα, τηλ Ο κ. Παναγής Στρατιώτης, Οικονοµικός ιευθυντής, Λεωφόρος Κηφισίας 115, Αθήνα, τηλ Οι παραπάνω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου. γ. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τον ετήσιο τακτικό έλεγχο των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 έχει διενεργήσει ο ορκωτός ελεγκτήςλογιστής κ. Ιωάννης-Φίλιππος Χριστοδουλίδης και της χρήσης 2003 ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γεώργιος Αληφαντής, αµφότεροι της Εταιρείας Εrnst & Young Ελλάς, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., 11 ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, Μεταµόρφωση Αττικής. (Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα, κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της ΕΤΕΜ Α.Ε. έγινε το 1998 και αφορούσε τις χρήσεις Αντικείµενο του ελέγχου αποτέλεσαν τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας (ΚΒΣ) οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, οι δηλώσεις ΦΠΑ κλπ. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις αυτές είναι οριστικός, τα δε αποτελέσµατά του κρίθηκαν ακριβή ειλικρινά και οριστικά. Από τον παραπάνω φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους δρχ. ( ,99 ) και επεβλήθησαν πρόστιµα συνολικού ύψους δρχ. (1.565,18 ). Το σύνολο των 2

3 παραπάνω φόρων έχει λογιστικοποιηθεί κατά τη χρήση 1998 και εµφανίζεται στη διανοµή της χρήσης αυτής. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Η Εταιρεία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών τον Ιούνιο του Οι µετοχές της είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Η τιµή της µετοχής στις 31/12/2003 διαµορφώθηκε στα 2,57 ανά µετοχή και η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας ανήλθε σε 77,1 εκ περίπου. Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της µετοχής της εταιρείας στο Χ.Α.Α. κατά το έτος 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί Μήνας Κλείσιµο σε (µ. όρος) Συνολικός όγκος (τεµάχια) Ιανουάριος 1, Φεβρουάριος 1, Μάρτιος 1, Απρίλιος 1, Μάιος 1, Ιούνιος 2, Ιούλιος 2, Αύγουστος 2, Σεπτέµβριος 2, Οκτώβριος 2, Νοέµβριος 2, εκέµβριος 2, ΣΥΝΟΛΟ

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Η ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων ιδρύθηκε το 1971 µε την µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης και το 1976 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία. Έχει έδρα το ήµο Αθηναίων Λεωφ. Κηφισίας 115, ενώ τα γραφεία της είναι στη Μαγούλα Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 1. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 7777/06/Β/86/17. Η διάρκεια της έχει ορισθεί για 50 έτη από τη µετατροπή της, και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικού και βιοµηχανικού προφίλ αλουµινίου και στην παραγωγή σύνθετων πάνελ (ETALBOND) και περιλαµβάνεται στον κλάδο Παραγωγή Αλουµινίου σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ. 91) O σκοπός της Εταιρείας, ο οποίος δεν έχει µεταβληθεί κατά την τελευταία τριετία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α. Η παραγωγή και κατεργασία πάσης φύσεως ελαφρών µετάλλων και δη η κατασκευή πάσης µορφής προϊόντων από αλουµίνιο, καθώς και κάθε συναφούς προς το σκοπό της Εταιρείας εµπορικής ή µη δραστηριότητας και β. Η συµµετοχή της σε επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς. Η ΕΤΕΜ Α.Ε., µέλος του βιοµηχανικού οµίλου εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έπειτα από µια σειρά σηµαντικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, κατάφερε να διευρύνει σηµαντικά την παραγωγική της δυναµικότητα και τη γκάµα των προϊόντων της, στοιχεία που την κατέστησαν µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουµινίου στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει λάβει τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεών της. 4

5 Ιστορική Αναδροµή Οι κυριότεροι χρονικοί σταθµοί στην πορεία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 1971 Ίδρυση µε την νοµική µορφή της Ε.Π.Ε Μετατροπή της Εταιρίας σε Α. Ε Εγκατάσταση µονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουµινίου 1983 Εγκατάσταση της µεγαλύτερης σε ωστική ικανότητα πρέσας των Βαλκανίων διελάσεως 2.750τόνων Είσοδος πρωτοποριακά στην αγορά µε νέες καταχωρηµένες σειρές (συστήµατα) Αλουµινίου αρχιτεκτονικής εφαρµογής ΣΕΙΡΕΣ Ε Ίδρυση εργοστασίου χυτηρίου αλουµινίου στον Άγιο Θωµά Βοιωτίας Εγκατάσταση γραµµής µηχανηµάτων κατεργασίας ράβδων αλουµινίου από σκληρά κράµατα Αντικατάσταση µε εκσυγχρονισµό των παρελκόµενων µηχανηµάτων των δύο γραµµών διελάσεως. (Τράπεζες ψύξεων, κλίβανοι γηράνσεως, κλίβανοι προθερµάνσεως Α ύλης και µητρών) 1994 Είσοδος στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 1995 A. Εγκατάσταση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας γραµµής µηχανηµάτων παραγωγής συνθέτων φύλλων Αλουµινίου - Πολυαιθυλενίου µε την κατοχυρωµένη εµπορική ονοµασία ALUPAN καταρχήν και εκ των υστέρων ETALBOND. B. Ανάληψη επιχειρηµατικού σχεδίου Ν. 2234, αρ. 23α πενταετούς διάρκειας µε στόχο την έναρξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας ύψους εκ. δραχµών (3.774 χιλ ) Στροφή προς βιοµηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας Λήψη πιστοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά EN-ISO Α. Εναρξη υλοποίησης Επενδυτικού σχεδίου Ν.2601/98. Β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και καταβολή µετρητών. Γ. Ιδρυση της Εταιρίας STEELMET S.A. ( U) στη Σόφια Βουλγαρίας µε συµµετοχή της ΕΤΕΜ Α.Ε. µε ποσοστό 33,32%. 5

6 1999 Α. Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής της ΕΤΕΜ στη Σόφια Βουλγαρίας STEELMET S.A. ( U) Β. Ιδρυση των Εταιρειών ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ Α.Ε. και ΕΚ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε µε συµµετοχή της ΕΤΕΜ Α.Ε. µε ποσοστό 7,5% και 14,3% αντίστοιχα Α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε µείωση ονοµαστικής αξίας, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και καταβολή µετρητών. Β. Ανάληψη του συνόλου της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρίας από την ίδια την ΕΤΕΜ Α.Ε Ίδρυση της εταιρίας INNOVAL SA µε σκοπό την επεξεργασία προϊόντων αλουµινίου και την ανάληψη διαφόρων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 2002 Α. Ολοκλήρωση της µεταφοράς των γραµµών παραγωγής ETALBOND στον Άγιο Θωµά Βοιωτίας και επέκτασης των χυτηρίων µε την λειτουργία νέων γραµών χύτευσης κραµάτων αλουµινίου. Β. Απόκτηση του 51% της Ιταλικής εµπορικής εταιρίας ALUBUILD S.R.L. Γ. Απόκτηση του 20% της Ρουµάνικης εµπορικής εταιρίας STEELMET ROMANIA S.A.. Ανέγερση νέων γραφείων και δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου στην Μαγούλα Α. Έγκατάσταση νέου λειτουργικού συστήµατος (SAP). Έναρξη λειτουργίας 01/01/2004. Β. Ολοκλήρωση εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας της νέας πρέσσας παραγωγικής δυναµικότητας τόννων. 6

7 Αντικείµενο Εργασιών Προϊόντα- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Η ΕΤΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικού και βιοµηχανικού προφίλ αλουµινίου, και µικροπροφίλ που χρησιµοποιούνται σαν πρώτη ύλη σε άλλες βιοµηχανίες. Τα τελευταία πέντε χρόνια παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό το σύνθετο φύλλο αλουµινίου ETALBOND, για εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις επιφανειών. Τα προϊόντα της ΕΤΕΜ Α.Ε. χωρίζονται στις παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες: Αρχιτεκτονικά προφίλ & συστήµατα αλουµινίου Ράβδοι & Βιοµηχανικά προφίλ και µικροπροφίλ αλουµινίου ETALBOND Τα αρχιτεκτονικά προφίλ χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή αλουµινένιων κουφωµάτων. Τα κουφώµατα αλουµινίου είναι ευρύτατα αναγνωρισµένα ως τα καλύτερα χάρις: στα µηχανικά τους χαρακτηριστικά, στη στεγανότητά τους σε αέρα και νερό, στις ευκολίες συναρµολόγησης και συντήρησης και τέλος στην αισθητική τους και κατέχουν περίπου 85% της αγοράς, ενώ τα ξύλινα και τα πλαστικά κουφώµατα µοιράζονται το υπόλοιπο 15%. Οι συνεχώς αυξανόµενες βιοµηχανικές εφαρµογές του αλουµινίου αποτελούν ένα αντίβαρο στα προβλήµατα αστάθειας της αγοράς του αρχιτεκτονικού προφίλ. Πρώτη η ΕΤΕΜ από τις ελληνικές εταιρίες διελάσεως ακολούθησε αυτό το νέο δρόµο µε την παραγωγή βιοµηχανικού προφίλ, γεγονός που της απέφερε ιδιαίτερη πείρα στον τοµέα των ειδικών προϊόντων. Σήµερα, το µέγεθός της, το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει επιτύχει και η ποιότητα των προϊόντων της, της επιτρέπουν να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις πολύ µεγαλύτερες εταιρίες του εξωτερικού και της δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω στον τοµέα του βιοµηχανικού προφίλ. Ταυτόχρονα µε τη στροφή προς τα βιοµηχανικά προϊόντα, ο αρχιτεκτονικός τοµέας εµπλουτίστηκε µε τα µεταλλικά σύνθετα φύλλα, τύπου σάντουϊτς, etalbond-αλουµίνιο, copperbond-χαλκός, inoxbondανοξείδωτο τα οποία βρίσκουν χρήση: στην επένδυση κτιρίων, σαν εσωτερικά χωρίσµατα, στην κατασκευή πινακίδων κ.α. Το σύνθετο πάνελ θεωρείται προϊόν υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, µε αποτέλεσµα να έχει υψηλό περιθώριο κέρδους. Η εφαρµογή του σε µεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπου αντικαθιστά µε επιτυχία το µάρµαρο, τον γρανίτη και τα κοινά φύλλα αλουµινίου, προωθεί την πιο διαδεδοµένη χρήση του και βελτιώνει την εικόνα της εταιρίας. Η σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά του προϊόντα, το φέρνει σε πλεονεκτική θέση, αφού η ανωτερότητά του είναι ξεκάθαρη: µικρό βάρος, µηχανικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε εκείνα του κοινού φύλλου αλουµινίου, εξαιρετικά εύκολη διαµόρφωση σε σύνθετα σχήµατα, ευκολία στην εγκατάσταση και τον καθαρισµό, θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες και τέλος, ασυναγώνιστη αισθητική. Από το 1997 η εταιρεία µας είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΝ-ISO Η πιστοποίηση έχει γίνει από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισµό IQNET. Ως γνωστόν, η τιµή του αλουµινίου καθορίζεται διεθνώς από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το αλουµίνιο διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων διεθνώς, κυριότερο των 7

8 οποίων είναι αυτό του Λονδίνου (London Metals Exchange). Η εταιρία χρησιµοποιώντας προγράµµατα hedging περιορίζει τους κινδύνους από τις απότοµες και σηµαντικές µεταβολές της τιµής του αλουµινίου. Ανάλογα δε της περίπτωσης, τέτοιες µεταβολές µπορούν να αποτελέσουν πηγή κέρδους ή διαπραγµατευτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την τιµή διάθεσης των προϊόντων της. Ο σηµερινός εξοπλισµός της ΕΤΕΜ αποτελείται από: Α. Εργοστάσιο εγκατεστηµένο στη βιοµηχανική ζώνη των Οινοφύτων (55 χλµ. Από την Αθήνα) αποτελούµενο από : α. ύο γραµµές χύτευσης αλουµινίου (φούρνοι) τόνων αλουµινίου / έτος. β. Μία µονάδα κάθετης ηµισυνεχούς χύτευσης σε µορφή µπιγιέτας ή πλάκας. γ. Μία µηχανή fil-machine Properzi παραγωγικής ικανότητας τόνων/έτος. δ. ύο µονάδες παραγωγής συνθέτων panels αλουµινίου ETALBOND συνολικής παραγωγικής δυνατότητας m 2 /έτος. Στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα πραγµατοποιείται η χύτευση πλακών και scrap αλουµινίου για την παραγωγή µπιγιετών, οι οποίες προωθούνται στη συνέχεια στο εργοστάσιο της Μαγούλας. Β. Εργοστάσιο ιελάσεως Αλουµινίου, εγκατεστηµένο στη βιοµηχανική ζώνη της Ελευσίνας (26 χλµ. Από την Αθήνα) αποτελούµενο από : α. Τρείς πλήρεις γραµµές διελάσεως (ισχύος τόνων, τόνων & τόνων) και παραγωγική ικανότητα τόνων/έτος. β. Μία γραµµή ψυχρής εξέλασης για παραγωγή µπαρών από κράµµα υψηλής αντοχής (παραγωγικής ικανότητας τόνων/έτος) γ. Μία µονάδα Κάθετης Ηλεκτροστατικής Βαφής µε παραγωγική δυνατότητα τόνων/έτος. Το εργοστάσιο της Μαγούλας αποτελούσε µέχρι την χρήση 2001 την βασική παραγωγική µονάδα της ΕΤΕΜ, στην οποία παράγονταν όλα τα προϊόντα της. Εντός του 2002 µέρος της παραγωγής (δύο γραµµές Etalbond) µεταφέρθηκε στην εγκατάσταση του Αγίου Θωµά Βοιωτίας. Επισηµαίνεται ότι ο βαθµός απασχόλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 70% περίπου. Οι πωλήσεις της Εταιρείας (σε τόνους) τα προηγούµενα τρία χρόνια ανά κατηγορία προϊόντος εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: (στοιχεία σε τόνους) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ETALBOND ΣΥΝΟΛΟ

9 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις της εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντων για τις χρήσεις (στοιχεία σε χιλ. ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ETALBOND ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Η κατανοµή των πωλήσεων της ΕΤΕΜ Α.Ε. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: (στοιχεία σε χιλ. ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ίκτυο ιανοµής Από το έτος 2000 και µετά οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς καλύπτονται απ ευθείας από την ΕΤΕΜ χωρίς την µεσολάβηση της ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Ταυτόχρονα, πρότυπα κέντρα διανοµής άµεσα ελεγχόµενα από την ΕΤΕΜ και ειδικής µορφής συνεργασίες µε τους κατά τόπους εµπόρους θα βελτιώσουν τους χρόνους παράδοσης και την ποιότητα των υπηρεσιών που η εταιρία παρέχει στον τελικό καταναλωτή. Το δίκτυο διανοµής της ΕΤΕΜ εξυπηρετεί περισσότερες από µικρού και µεσαίου µεγέθους µονάδες κατασκευής κουφωµάτων αλουµινίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, προσφέρει µια σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες και εξασφαλίζει την άµεση παράδοση των προϊόντων της. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά την χαρακτηρίζουν σαν µια από τις µεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες µονάδες διέλασης στην Ελλάδα. Η προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στις ξένες αγορές γίνεται απευθείας από το τµήµα εξαγωγών της εταιρίας ή µέσω αντιπροσώπων µε τους οποίους συνεργάζεται. Από τις εξαγωγές της ΕΤΕΜ το 47% περίπου έχει σαν αγορά προορισµού, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ισπανία) και το υπόλοιπο 53% σε Τρίτες Χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουµανία, Κύπρος, Γιουγκοσλαβία, Τσεχία, Η.Α.Ε., Λίβανος, Ισραήλ, ΗΠΑ κ.α.). 9

10 Ακίνητη περιουσία - Παραγωγικές εγκαταστάσεις Εξοπλισµός α. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης ευρίσκονται επί συνολικής εκτάσεως τ.µ. στην κοινότητα Μαγούλας του Νοµού Αττικής. Η αξία κτήσης αυτών µετά τις αναπροσαρµογές βάσει των ν.2665/88 και ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των ,89. Το σύνολο των εγκαταστάσεων κτιρίων συνολικής επιφάνειας τ.µ. και τεχνικών έργων, έχουν αξία που µετά και την αναπροσαρµογή βάσει του ν.2065/92 ανέρχεται στα ,45. β. Υποκατάστηµα της επιχείρησης, Χυτήριο Αλουµινίου, ευρίσκεται εγκατεστηµένο επί γηπέδων συνολικού εµβαδού τ.µ. στην Θέση Μαδαρό της κοινότητας Αγίου Θωµά του νοµού Βοιωτίας. Η αξία αυτών µετά τις αναπροσαρµογές των ν.2665/88 και ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των ,04. Η δε αξία των εγκαταστάσεων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας τ.µ. και των τεχνικών έργων, µετά και τις αναπροσαρµογές βάσει του ν.2065/92, ανέρχεται στο ποσόν των ,02. γ. Επίσης Υποκατάστηµα, όπου λειτουργεί το Εµπορικό τµήµα Βορείου Ελλάδας, είναι εγκατεστηµένο επί οικοπέδου τ.µ. στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης Αθηνών στη θέση Καλοχώρι µετά αποθηκών τ.µ. και γραφείων 252 τ.µ., συνολικής αξίας ,78. δ. Γήπεδο τ.µ. στη θέση Σκάλα της περιφέρειας Πύλη Θηβών µε βιοµηχανοστάσιο τ.µ. συνολικής αξίας ,24, µετά και την αναπροσαρµογή του ν.2065/92. ε. Οικόπεδο 471 τ.µ. µετά ισογείου ηµιτελούς οικίας 65 τ.µ. και υπογείου 55 τ.µ. στον οικισµό Πυργάκι της πρώην κοινότητας Μελισσίων Αιγιαλείας αξίας κτήσεως ,39, µετά και την αναπροσαρµογή του ν.2065/92. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι µεταβολές των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) της εταιρίας για την χρήση 2003: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2003 ΕΤΟΥΣ 2003 ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,29 0, , , ,45 0, , ,20 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της εταιρείας για τη χρήση 2003: 10

11 ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2002 ΑΓΟΡΕΣ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2003 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2003 ΒΙΟΜ/ΣΙΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ Ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,65 1. ΟΙΚΟΠΕ Α 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ , , , , , ,45 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , , ,02 4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,14 6. ΑΚΙΝΗΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.& ΠΡΟΚΑΤ , , , , ,66 ΣΥΝΟΛΟ , , ,41 0,00 0,00 0, ,47 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2002 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2003 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2003 ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΧΟΡΗΓ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2003 Ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,92 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , , , , , , ,85 0, , , ,61 0, , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,86 0,00 0, ,53 11

12 Εγγυήσεις Στις 31/12/2003η εταιρεία είχε λάβει εγγυητικές επιστολές ύψους ,48 Οι εγγυητικές επιστολές της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αφορούν ατελή εισαγωγή Α υλών. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. εγγυάται για λογαριασµό της ΕΤΕΜ ότι θα καταβληθούν οι αναλογούντες δασµοί και λοιποί φόροι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της ατελούς εισαγωγής αλουµινίου. Η ανάλυση των εγγυητικών επιστολών που είχε λάβει η εταιρεία την 31/12/03 έχει ως εξής : Ποσά σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,48 ΕΛΒΑΛ ΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 Επίσης η Εταιρεία είχε δώσει την 31/12/2003, εγγυητική επιστολή υπέρ της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ποσού ,00 µε την οποία εγγυάται για λογαριασµό της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε ότι θα καταβληθούν οι αναλογούντες δασµοί και λοιποί φόροι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της ατελούς εισαγωγής αλουµινίου. Η ΕΤΕΜ Α.Ε. καλύπτεται από πιθανούς κινδύνους µε ασφαλιστήρια συµβόλαια, τα οποία καλύπτουν όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και τον µηχανολογικό της εξοπλισµό. 12

13 Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά από την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 0,29 σε 0,31, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2002, ανέρχεται σε ,10 και διαιρείται σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,31 η κάθε µία. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα έχει ως εξής: 1. Τα αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε δέκα πέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δρχ ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (29,35 ) η κάθε µια. 2. Με την από 16/10/1976 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά τέσσερα εκατοµµύρια ( ) δρχ. ( ) µε την έκδοση 400 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (29,35 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ραχµές ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ, (29,35 ) η κάθε µία (ΦΕΚ 2815/1976). 3. Με την από 25/11/1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων Ν. 1249/82 κατά δέκα εννέα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. ( ) και διπλασιασµού της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων µετοχών από δρχ σε δρχ (58,69 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ραχµές ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ (58,69 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 4675/1982) 4. Με την από 27/6/1984 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά τριάντα οχτώ εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ ( ) µε την έκδοση 1940 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 2919/1884) 5. Με την από 25/4/1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά σαράντα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία και τιµή έκδοσης δρχ (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ραχµές ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 3052/1986) 6. Με την από 30/12/1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά είκοσι εκατοµµύρια ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση

14 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία και τιµή έκδοσης (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 776/1988) 7. Με την από 8/10/1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά τέσσερα εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση 240 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών υπέρ το άρτιο ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) και τιµής έκδοσης δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε ραχµές ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία.(φεκ 1073/1991) 8. Με την από 31/10/1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά τέσσερα εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση 240 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών υπέρ το άρτιο ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) και τιµής έκδοσης δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (58,69 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 2416/ ) 9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού βάσει του Ν. 1731/87 κατά εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δραχµές (58,69 ) σε δραχµές (88,04 ) προς κάλυψη κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας Ν. 1731/87. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 532/ ) 10. Με την από 6/11/1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά τρία εκατοµµύρια ( ) ραχµές (8.804 ) µε την έκδοση 100 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε και η µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε µετοχές εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυµες µετοχές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε µία.(φεκ 67/ ) 11. Με την από 14/12/1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δέκα επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση 580 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ ( ) κατανεµόµενο σε µετοχές, εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυµες ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ, (88,04 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ 67/ ) 12. Με την από 28/6/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω αναπροσαρµογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας (Ν. 2065/922 αρ. 23) και λόγω προσθήκης υπολοίπου Ν. 1731/87 ΚΕΦ. Β. αναπροσαρµογής αξίας παγίου µηχανολογικού 14

15 εξοπλισµού κατά εκατόν τριάντα οχτώ εκατοµµύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) ραχµές ( ) µε την έκδοση νέων µετοχών εκ των οποίων οι είναι κοινές ονοµαστικές ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυµες ονοµαστικής αξίας δρχ. (88,04 ) η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ (88,04 ) η κάθε µία εκ των οποίων οι είναι κοινές ονοµαστικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυµες µετοχές (ΦΕΚ 19337/1993) 13. Με την από 3/1/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών της Εταιρείας από δρχ (88,04 ) σε δρχ. 150 (0,44 ) ανά µετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε µία εκ των οποίων οι είναι κοινές ονοµαστικές, ενώ οι υπόλοιπες είναι κοινές ανώνυµες µετοχές. (ΦΕΚ 541/1994) 14. Με την από 28/2/1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής: α) Η µετατροπή όλων των µετοχών της Εταιρίας σε ανώνυµες µετοχές. β) Η εισαγωγή των µετόχων στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ ( ) µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών υπέρ το άρτιο ονοµαστικής αξίας δρχ. 150 (0,44 ) και µε τιµή διάθεσης δρχ (7,04 ) η κάθε µία. δ) Η παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης έτσι ώστε οι νέες µετοχές να διατεθούν µε δηµόσια εγγραφή στο επενδυτικό κοινό. Έτσι µετά από την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 150 δρχ (0,44 ) η κάθε µία. (ΦΕΚ.1307/1994) 15. Με την από 2/6/1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε οµόφωνα η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ ( ). Η αύξηση αυτή έγινε ως ακολούθως: α) Με κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων συνολικού ποσού δρχ. ( ) και την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε µία σε αναλογία 20 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές, οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους. β) Με καταβολή µετρητών συνολικού ποσού δρχ. ( ) και την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) και τιµής διάθεσης δρχ. (7,34 ) η κάθε µία. Οι µετοχές αυτές διατέθηκαν µε δικαίωµα προτίµησης στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές (πριν από τη διανοµή των δωρεάν µετοχών). 15

16 Μετά από την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ( ) διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 150 δρχ. (0,44 ) η κάθε µία. 16. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή τους στις 26 Ιανουαρίου 2000 και 7 Μαρτίου 2000 αποφάσισαν οµόφωνα τα εξής: α) Την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 150 σε δρχ (0,44 ) 100 (0,29 ). β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών ποσού δρχ. ( ) και εκτάκτων φορολογηµένων αποθεµατικών ποσού δρχ. ( ). γ) Την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (0,29 ) η κάθε µία οι οποίες θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία µία νέα µετοχή ανά µία παλαιά. δ) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών και τιµής διάθεσης 1000 δρχ. (2,93 ) η κάθε µία. Οι µετοχές αυτές θα διατεθούν µε δικαίωµα προτίµησης στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία 8 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές (πριν από τη διανοµή των δωρεάν µετοχών). Έτσι µετά από την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ 150 (0,44 ) σε δρχ 100 (0,29 ) και την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε καταβολή µετρητών, όπως αποφασίστηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας την 26η Ιανουαρίου 2000 και την 7η Μαρτίου 2000 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. ( ) κατανεµόµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δραχµών (0,29 ) η κάθε µία. 17. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή τους στις 18 Ιουνίου 2002 αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: α) Την µετατροπή σύµφωνα µε τον Ν. 2842/2000 του µετοχικού κεφαλαίου και την ονοµαστική αξία των µετοχών σε ευρώ, ως κατωτέρω : (Μετοχικό Κεφάλαιο ,45 και ονοµαστική αξία µετοχής 0,2935 ) β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,65 µε κεφαλαιοποίηση : 1) Αποθεµατικού από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 χρήσεως 2000, ποσού ,89 2) Μέρος Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεµατικού άρθρ.22 παρ.4 Ν.1828/89 χρήσης 1996, ποσού ,76 και αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής σε 0,31. Έτσι µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας την 18 Ιουνίου 2002 το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,10 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,31 εκάστη. 16

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 1 1 / 127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα