1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR"

Transcript

1 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1.1 Εισαγωγή Οι µεµβράνες µπορούν να τοποθετηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) είτε ως στάδιο τριτοβάθµιας επεξεργασίας µε σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία της εκροής των λυµάτων από τη βιολογική µονάδα επεξεργασίας είτε να ενσωµατωθούν στη δευτεροβάθµια επεξεργασία τους. Το σύστηµα µε τις µεµβράνες τοποθετηµένες στην δευτεροβάθµια µονάδα επεξεργασίας λυµάτων ονοµάζεται Βιοαντιδραστήρας Μεµβράνης και είναι ευρέως γνωστό µε τον όρο (MBR-Membrane Biological Reactor). Σύµφωνα µε τους Stephenson et al., 2000, ως µεµβράνη ορίζεται ένα υλικό µέσα από το οποίο µια ουσία µπορεί να περάσει ευκολότερα από µια άλλη, αποτελεί δηλαδή ένα µέσο διαχωρισµού. Η φιλοσοφία των συστηµάτων MBR βασίζεται στη χρησιµοποίηση ενός βιολογικού αντιδραστήρα και της διήθησης διαµέσου των µεµβρανών ως ένα ενιαίο σύστηµα για τη δευτεροβάθµια επεξεργασία των λυµάτων, αντί του ενιαίου συστήµατος του βιολογικού αντιδραστήρα και της δεξαµενής τελικής καθίζησης που χρησιµοποιείται στο κλασικό σύστηµα της ενεργού ιλύος (ΕΙ) (Metcalf & Eddy, 2003). Οι βιολογικές διεργασίες στα λύµατα πραγµατοποιούνται όπως και σε ένα συµβατικό σύστηµα βιολογικού καθαρισµού, αλλά ο διαχωρισµός της τελικής εκροής από τα στερεά πραγµατοποιείται µε τη διεργασία της διήθησης του υγρού διαµέσου των µεµβρανών. Η αρχή λειτουργίας των συστηµάτων MBR είναι παρόµοια µε αυτή των συµβατικών συστηµάτων ΕΙ. Η σηµαντικότερη και πλεονεκτικότερη όµως διαφορά µεταξύ των συστηµάτων αυτών είναι ότι στα συστήµατα ΜΒR καταργείται η ανάγκη χρησιµοποίησης δεξαµενής τελικής καθίζησης µε αποτέλεσµα την εξάλειψη προβληµάτων όπως είναι η κακή καθιζησιµότητα της ιλύος και τα συνεπαγόµενα αυτής προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζουν τα συµβατικά συστήµατα ΕΙ (Van der Roest et al., 2002). Αυτό συµβαίνει γιατί η µεµβράνη δρα ως εµπόδιο που κατακρατά εντελώς 1

2 τη βιοµάζα και απαγορεύει την διέλευση των αιωρούµενων στερεών (Jiang et al., 2005). Επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο εκροή υψηλής ποιότητας. Αν και η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ασχολείται µε την επεξεργασία αστικών λυµάτων µε σύστηµα MBR, τα συστήµατα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί και για την επεξεργασία διαφόρων άλλων ειδών υγρών αποβλήτων όπως τα βιοµηχανικά (κυρίως τα υγρά απόβλητα των βιοµηχανιών τροφίµων και ποτών), τα νοσοκοµειακά καθώς και για την επεξεργασία στραγγιδίων. Το παρακάτω διάγραµµα ( ιάγραµµα 1.1) δείχνει την παγκόσµια κατανοµή των MBR ανάλογα µε το είδος των λυµάτων που επεξεργάζονται (Stephenson et al., 2000). ΠΑΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ MBR ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Βιοµηχανικά Ενδοκτιριακά Οικιακά ηµοτικά Στραγγίδια ΧΥΤΑ ιάγραµµα 1.1: Παγκόσµια Κατανοµή των Συστηµάτων MBR Ανάλογα µε το Είδος των προς Επεξεργασία Λυµάτων (Stephenson et al., 2000) 1.2 Ιστορική Aναδροµή Σύµφωνα µε τους Stephenson et al., 2000, η πρώτη αναφορά για την αντικατάσταση της δεξαµενής τελικής καθίζησης µε σύστηµα µεµβρανών έγινε από τους Smith et al. το 1969, οι οποίοι δηµιούργησαν και εξέτασαν ένα σύστηµα που συνδύαζε ένα συµβατικό 2

3 σύστηµα ΕΙ και εξωτερική διήθηση. Αναφέρεται επίσης ότι το 1970 οι Hardt et al. διερεύνησαν το διαχωρισµό της ενεργού ιλύος µε µεµβράνες υπερδιήθησης. H τεχνολογία της χρησιµοποίησης µεµβρανών σε βιολογικούς αντιδραστήρες διείσδυσε πρώτα στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του Μέχρι το 1993, υπήρχαν 39 συστήµατα MBR τα οποία χρησιµοποιούνταν για την επεξεργασία των βιοµηχανικών και αστικών λυµάτων (Μαλαµής, 2005). Στα συστήµατα αυτά, οι µεµβράνες ήταν τοποθετηµένες εξωτερικά από τη δεξαµενή αερισµού γι αυτό και είναι γνωστά ως εξωτερικά συστήµατα MBR (External MBR). Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Καναδική εταιρεία Zenon Environmental Inc. άρχισε να δραστηριοποιείται στον τοµέα των MBR µε σκοπό την επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων. To πρώτο εµπορικά επιτυχηµένο σύστηµα MBR της Zenon κατασκευάστηκε το 1982 και ονοµάστηκε ZenoGem (Stephenson et al., 2000). Η καινοτοµία του συστήµατος αυτού ήταν ότι οι µονάδες των µεµβρανών ήταν τοποθετηµένες εντός της δεξαενής αερισµού και το σύστηµα αυτό είναι γνωστό ως εµβυθιζόµενο ΜΒR (Immersed MBR), (Metcalf & Eddy, 2003). Το 1989 η Ιαπωνική κυβέρνηση συνεργάστηκε µε αρκετές µεγάλες εταιρείες µε σκοπό να επενδύσει σηµαντικά σε νέες τεχνολογίες όπως είναι τα συστήµατα MBR και να τα εγκαταστήσει κυρίως σε µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων (Stephenson et al., 2000). Μία από τις εταιρείες που συµµετείχε σε αυτή την προσπάθεια ήταν η Kubota, η οποία έχει εξελιχθεί σε µία από τις µεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες συστηµάτων MBR στον κόσµο. Τα πρώτα ολοκληρωµένα συστήµατα MBR εµφανίστηκαν στη Β. Αµερική στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στην Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του Όµως οι µονάδες αυτές επεξεργάζονταν λύµατα µε πολύ µικρές παροχές. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων MBR στη Ευρώπη ξεκίνησε µετά τα µέσα της δεκαετίας του Έως το 2002 είχαν κατασκευασθεί και λειτουργούσαν πάνω από 1000 µονάδες 3

4 ΜΒR σε όλο τον κόσµο, ενώ πολλές άλλες έχουν κατασκευασθεί µέχρι σήµερα. Η συντριπτική πλειοψηφία (66%) ολοκληρωµένων εν λειτουργία συστηµάτων MBR βρίσκεται στην Ιαπωνία. Οι υπόλοιπες µονάδες βρίσκονται στη Βόρεια Αµερική (Καναδά και ΗΠΑ) και στην Ευρώπη (Stephenson et al., 2000). Στην Ευρώπη, την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη συστηµάτων MBR έχει προοδεύσει σηµαντικά από µικρά πιλοτικά συστήµατα σε πλήρους κλίµακας εγκαταστάσεις. Η συγκεκριµένη τεχνολογία χρησιµοποιείται στην πράξη σε χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία. Το εκέµβριο του 2003 άρχισε να λειτουργεί η µεγαλύτερη µονάδα MBR στον κόσµο, στο Κάαρστ της Γερµανίας. Αυτή η ΕΕΛ είναι γνωστή ως Nordkanal και µπορεί να εξυπηρετήσει έναν ισοδύναµο πληθυσµό περίπου 80,000 (Μαλαµής, 2005). 1.3 Αρχή Λειτουργίας Συστήµατος MBR Το κλασικό σύστηµα MBR είναι αυτό που επιτυγχάνει διαχωρισµό του υγρού από τα στερεά και η αρχή λειτουργίας του είναι απλή: η βιολογική επεξεργασία των λυµάτων λαµβάνει χώρα κανονικά στους αντιδραστήρες και το ανάµικτο υγρό διηθείται ώστε να διαχωριστεί η τελική εκροή των λυµάτων από την ιλύ. Η διήθηση πραγµατοποιείται είτε µε την εφαρµογή πίεσης στο ανάµικτο υγρό του αντιδραστήρα είτε µε την εφαρµογή χαµηλής πίεσης στο διήθηµα, ώστε το διήθηµα να περάσει µέσα από τη µεµβράνη ενώ τα στερεά να κατακρατηθούν από τις µεµβράνες. Η κατακράτηση των σωµατιδίων από τις µεµβράνες οφείλεται αποκλειστικά στο µεγαλύτερο µέγεθος των σωµατιδίων σε σχέση µε τους πόρους της µεµβράνης. Το µεγαλύτερο πρόβληµα του συστήµατος αποτελεί η έµφραξη των πόρων των µεµβρανών η οποία προκαλείται από την επικάθιση ουσιών στη µεµβράνη. Για την αντιµετώπιση της έµφραξης και την παράταση της ζωής της µεµβράνης εφαρµόζονται διάφορα µέσα καθαρισµού όπως είναι ο χηµικός και ο υδραυλικός καθαρισµός. Όµως και η σωστή λειτουργία του όλου συστήµατος συµβάλλει στον περιορισµό της έµφραξης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία της µεµβράνης και 4

5 το είδος καθαρισµού που απαιτείται εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το τη διάταξη των µεµβρανών. Είσοδος Λυµάτων ιήθηµα Έξοδος Βιοµάζας Βιοαντιδραστήρας Μεµβράνης Σχήµα 1.1 Γενική αρχή Λειτουργίας Βιοαντιδραστήρα Μεµβράνης Τα συστήµατα MBR που επιτελούν διαχωρισµό των στερεών από το υγρό διακρίνονται σε 3 συστήµατα ανάλογα µε το είδος της διάταξης: (1) στα εξωτερικά συστήµατα MBR (External Cross-Flow MBR), (2) στα εσωτερικά εµβυθιζόµενα συστήµατα MBR (Internally Submerged MBR) και (3) στα εξωτερικά εµβυθιζόµενα συστήµατα MBR (Internally Submerged MBR), όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήµα 1.2 (Van der Roest et al., 2002). Στα εξωτερικά συστήµατα οι µονάδες των µεµβρανών είναι τοποθετηµένες έξω από τους βιολογικούς αντιδραστήρες. Οι βιολογικές διεργασίες πραγµατοποιούνται κανονικά στους αντιδραστήρες και η βιοµάζα τροφοδοτείται, µετά, υπό πίεση σε ένα κύκλωµα ανακυκλοφορίας µέσα στο οποίο περιέχονται οι µονάδες των µεµβρανών και στο οποίο επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός των στερεών από το υγρό. Το διήθηµα αφαιρείται και αποτελεί την τελική εκροή, το µεγαλύτερο µέρος του συµπυκνώµατος επανακυκλοφορείται στον αντιδραστήρα, ενώ ένα µικρό µέρος του αφαιρείται ως περίσσεια ιλύς. Στα εσωτερικά εµβυθιζόµενα συστήµατα, η µεµβράνη είναι βυθισµένη µέσα στον αερόβιο αντιδραστήρα. Η διήθηση πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τις βιολογικές διεργασίες, ενώ δεν υπάρχει κύκλωµα ανακυκλοφορίας, καθώς η διήθηση λαµβάνει χώρα µέσα στον αντιδραστήρα. Το εξωτερικά εµβυθιζόµενο σύστηµα αποτελεί µια παραλλαγή των δύο άλλων διατάξεων καθώς οι µεµβράνες 5

6 βυθίζονται σε µία ανεξάρτητη δεξαµενή, η οποία τοποθετείται µετά τους βιολογικούς αντιδραστήρες. Το διήθηµα αφαιρείται από αυτή τη δεξαµενή, ενώ µέρος της βιοµάζας επανακυκλοφορείται από τη δεξαµενή της διήθησης στη δεξαµενή αερισµού. Στις εµβυθιζόµενες διατάξεις, η περίσσεια ιλύς αφαιρείται κατευθείαν από τη δεξαµενή όπου είναι τοποθετηµένες οι µεµβράνες (Van der Roest et al., 2002). Και οι τρεις διατάξεις MBR έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή υφιστάµενων ΕΕΛ. Σχήµα 1.2 Εναλλακτικές ιατάξεις για το Αερόβιο Σύστηµα ιαχωρισµού Στερεών / Υγρού (Van der Roest et al., 2002) 6

7 1.4 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων MBR Φορτίσεις και Χρόνοι παραµονής Ως οργανική φόρτιση ορίζεται ο λόγος της τροφής που παρέχεται στο σύστηµα προς τους µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται σε αυτό (λόγος F/M), και αποτελεί το πιο διαδεδοµένο κριτήριο σχεδιασµού. Η λειτουργία των συστηµάτων MBR συνήθως χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλές τιµές οργανικής φόρτισης (F/M<0,4). Αυτό συµβαίνει γιατί τα συστήµατα MBR λειτουργούν συνήθως σε υψηλές συγκεντρώσεις ανάµικτου υγρού στον αντιδραστήρα (MLSS>4000mg/l). Κάτι τέτοιο είναι εφικτό γιατί τα χαρακτηριστικά καθιζησιµότητας της ιλύος δεν έχουν καµία επίπτωση στην λειτουργία του συστήµατος MBR. Στις περισσότερες πειραµατικές και πιλοτικές εφαρµογές συστηµάτων ΜBR που επεξεργάζονται αστικά υγρά απόβλητα, η οργανική φόρτιση στα MBR κυµαίνεται µεταξύ 0,001-0,4 kg COD/kg MLSS-d. Τα συστήµατα MBR σαφώς και µπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλότερες οργανικές φορτίσεις, η λειτουργία τους όµως σε υψηλές συγκεντρώσεις ανάµικτου υγρού, και εποµένως σε χαµηλές οργανικές φορτίσεις, έχει το πλεονέκτηµα ότι απαιτεί µικρότερη δεξαµενή αερισµού γι αυτό και εφαρµόζεται. Η ογκοµετρική οργανική φόρτιση αποτελεί ένα εναλλακτικό κριτήριο σχεδιασµού πέρα από αυτό της οργανικής φόρτισης και ορίζεται ως η ποσότητα της οργανικής ύλης ανά m 3 δεξαµενής την ηµέρα. Σύµφωνα µε τους Stephenson et al., 2000, οι ογκοµετρικές φορτίσεις που παρατηρούνται στα MBR κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 0,2-3,5 kg COD/m 3 -d, µε πολύ καλές αποδόσεις στην αφαίρεση του COD (>90%). Οι τιµές των ογκοµετρικών παροχών στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες του συστήµατος ΕΙ, οι αποδόσεις όµως στην αποµάκρυνση του COD είναι πολύ καλύτερες για τις ίδιες φορτίσεις στο MBR, καθώς στο σύστηµα τις ΕΙ δεν ξεπερνούν το 80-85%. 7

8 Το σύστηµα MBR χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλούς χρόνους παραµονής της ιλύος θ c, οι οποίοι µπορούν να συνδυασθούν µε χαµηλούς υδραυλικούς χρόνους και να επιτύχουν έτσι πολύ υψηλά ποσοστά αποµάκρυνσης της οργανικής ύλης. Ο συνδυασµός αυτός καθίσταται δυνατός γιατί ο χρόνος παραµονής των στερεών είναι τελείως ανεξάρτητος από τον υδραυλικό χρόνο παραµονής, καθώς οι µεµβράνες δεν επιτρέπουν το πρόωρο ξέπλυµα των αιωρούµενων στερεών (Liu et al., 2004). Η επιλογή του χρόνου παραµονής των στερεών στον οποίο θα λειτουργεί το σύστηµα επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη συγκέντρωση ολικών και πτητικών στερεών στον αντιδραστήρα, την ποσότητα ιλύος που αφαιρείται από το σύστηµα και το µέγεθος των βιοκροκίδων. Πιο συγκεκριµένα, η αυξηµένη ηλικία της λάσπης έχει ως αποτέλεσµα η ποσότητα της περίσσειας ιλύος να είναι µειωµένη και το µέγεθος των βιοκροκίδων µικρότερο σε σύγκριση µε αυτό που παρατηρείται σε µικρότερους χρόνους παραµονής, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί σε συµβατικά συστήµατα ΕΙ (Huang et al., 2001). Στις περισσότερες εφαρµογές τα MBR λειτουργούν µε χρόνους παραµονής στερεών µεγαλύτερους από 20 ηµέρες (Melin et al., 2006) µε πολύ υψηλά ποσοστά αποµάκρυνσης του COD (>95%). Οι µεγάλοι χρόνοι παραµονής είναι πλεονεκτικοί γιατί επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων στερεών στο βιολογικό αντιδραστήρα µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι ολικές απαιτήσεις της δεξαµενής αερισµού σε όγκο, το οποίο µεταφράζεται σε µικρότερο κατασκευαστικό κόστος της ΕΕΛ. Οι υψηλοί χρόνοι παραµονής παρέχουν επίσης ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µικροοργανισµούς οι οποίοι αναπτύσσονται αργά, όπως είναι οι νιτροποιητές, και επιπλέον αυξάνεται η ικανότητα του συστήµατος να διασπά δύσκολα βιοδιασπάσιµες οργανικές ενώσεις. Η απόδοση του MBR δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από τον υδραυλικό χρόνο παραµονής θ, όταν αυτός κυµαίνεται µεταξύ 2-24h. Σύµφωνα µε τους Melin et al.,2006, συνήθως ο υδραυλικός χρόνος παραµονής των MBR κυµαίνεται από 1-9 h υπάρχουν όµως και εφαρµογές µε αρκετά µεγαλύτερες τιµές (Stephenson et al., 2000). 8

9 1.4.2 Συγκέντρωση Ανάµικτου Υγρού Στα κλασικά συστήµατα ΕΙ η συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού (MLSS) προκύπτει από τη βελτιστοποίηση του συνολικού όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα και της δεξαµενής τελικής καθίζησης. Η τιµή των MLSS κυµαίνεται συνήθως µεταξύ mg/l, ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις δεν συµφέρουν γιατί δυσχεραίνουν την καθιζησιµότητα της ιλύος, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µεγαλύτερη ΤΚ µε συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους κατασκευής. Στα συστήµατα MBR η ΤΚ καταργείται µε αποτέλεσµα τα χαρακτηριστικά καθιζησιµότητας της ιλύος να µην έχουν καµία επίπτωση στη λειτουργία του συστήµατος. Εποµένως τα συστήµατα MBR έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν αποδοτικά σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις του ανάµικτου υγρού, οι οποίες µπορεί να κυµαίνονται από έως mg/l (Stephenson et al., 2000). Η λειτουργία του MBR σε υψηλές συγκεντρώσεις ανάµικτου υγρού είναι πλεονεκτική γιατί µειώνονται οι ολικές απαιτήσεις των δεξαµενών σε όγκο µε αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά η συνολική έκταση της ΕΕΛ. Αυτό επιφέρει µειώσεις τόσο στο κόστος αγοράς της γης όσο και στο συνολικό κατασκευαστικό κόστος της ΕΕΛ. Πρέπει να τονιστεί ότι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις MLSS (> mg/l) δεν θεωρούνται λειτουργικές σε µεγαλύτερης κλίµακας MBR καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης αναερόβιων συνθηκών λόγω της δυσκολίας µεταφοράς του οξυγόνου στη βιοµάζα. Επιπλέον αυξάνεται πολύ το ενεργειακό κόστος, λόγω της λιγότερο αποδοτικής µεταφοράς του οξυγόνου στη βιοµάζα αλλά και λόγω του εντατικότερου καθαρισµού που απαιτείται. Για το λόγο αυτό οι προτεινόµενες συγκεντρώσεις λειτουργίας είναι από mg/l (Melin et al., 2006) Αποµάκρυνση Αιωρούµενων Στερεών Η αποµάκρυνση αιωρούµενων στερεών από το σύστηµα MBR είναι πλήρης ανεξάρτητα από τις λειτουργικές συνθήκες που επικρατούν στο βιολογικό αντιδραστήρα. Η κατακράτηση των αιωρούµενων στερεών είναι πλήρης, καθώς οι βιοκροκίδες όσο µικρές 9

10 και αν είναι, είναι πάντα µεγαλύτερες από τους πόρους των µεµβρανών µικροδιήθησης και υπερδιήθησης οι οποίες συνήθως κυµαίνονται µεταξύ 0,02µm 4 µm (Van der Roest et al., 2002). Η πλήρης κατακράτηση των TSS, συντελεί και στη σηµαντική µείωση του ολικού COD, του οργανικού αζώτου και του ολικού φωσφόρου της τελικής εκροής, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας σχεδόν σε όλες τις ποιοτικές παραµέτρους Αποµάκρυνση Οργανικής Ύλης Τα συστήµατα MBR αποµακρύνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις οργανικές ουσίες. Οι αποδόσεις στην αποµάκρυνση του COD κυµαίνονται µεταξύ 90-98%, ενώ πολύ σπάνια είναι κάτω από 85% (Stephenson et al., 2000). Από τιµές που έχουν καταγραφεί παρατηρείται ότι το COD της τελικής εκροής σπάνια ξεπερνά τα 40mg/l, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 20-25mg/l. Ο Huang et al., 2001 αναφέρει µέση αποµάκρυνση COD κοντά στο 90%. Ο Al Malack, 2006 λειτουργώντας σύστηµα εµβυθιζόµενου MBR για περισσότερο από ένα χρόνο, βρήκε ότι η αποµάκρυνση COD του συστήµατος κυµάνθηκε µεταξύ 80 98% και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αποµάκρυνση COD δεν παρουσιάζει σηµαντική αύξηση όταν αυξάνονται τα MLSS του συστήµατος. Οι Masse et. al., 2006, µελέτησαν πειραµατικά την αποµάκρυνση οργανικής ύλης σε σύστηµα εµβυθιζόµενου MBR και τη συνέκριναν µε αυτή σε συµβατικό σύστηµα ΕΙ, χρησιµοποιώντας ίδιο χρόνο παραµονής ιλύος και τον ίδιο τύπο οικιακών υγρών αποβλήτων. Βρέθηκε ότι για το smbr η αποµάκρυνση οργανικού φορτίου σε όρους ολικού COD (TCOD) κυµαινόταν από 90,8-94,2% ενώ για το σύστηµα ΕΙ η αποµάκρυνση κυµαινόταν από 87,4 90,3%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην ολική κατακράτηση των αιωρούµενων στερεών από το σύστηµα MBR. Για το BOD 5 δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταγεγραµµένες µετρήσεις, όµως από τις υπάρχουσες φαίνεται ότι το BOD 5 της τελικής εκροής δεν ξεπερνά τα 5mg/l. Αυτό δείχνει ότι η ποιότητα της εκροής είναι τέτοια που τηρεί µε άνεση το κριτήριο των 25mg/l που απαιτείται από την Οδηγία 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 83-93% των δειγµάτων. 10

11 Η πολύ µεγάλη µείωση του οργανικού φορτίου οφείλεται τόσο στη επιτυχηµένη βιολογική επεξεργασία όσο και στη διήθηση του ανάµικτου υγρού που αφαιρεί τελείως από την τελική εκροή όλα τα αιωρούµενα σωµατίδια που θα µπορούσαν να την επιβαρύνουν µε οργανικό φορτίο καθώς και τις οργανικές ουσίες µε µεγάλο µοριακό βάρος. Με βάσει τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι το COD της τελικής εκροής από συστήµατα MBR αποτελείται κυρίως από πολύ δύσκολα βιοδιασπάσιµα οργανικά, από ουσίες που ενώ οξειδώνονται χηµικά δεν διασπώνται βιολογικά και από διαλυµένες οργανικές ουσίες που δεν κατακρατούνται από τις µεµβράνες Χαρακτηριστικά βιοµάζας Η µελέτη της βιολογικής λειτουργίας των ετεροτροφικών µικροοργανισµών στο σύστηµα MBR δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σύγκριση µε τη λειτουργία των µικροοργανισµών αυτών στα συµβατικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων. Στο σύστηµα της ΕΙ, µετά την προσρόφηση και υδρόλυση των οργανικών ουσιών στη βιοµάζα, µέρος των οργανικών ουσιών οξειδώνεται µε συνέπεια την παραγωγή ανόργανων ενώσεων (CO 2 +H 2 O) και ενέργειας, ενώ παράλληλα ένα άλλο ποσοστό της οργανικής τροφής χρησιµοποιείται για τη σύνθεση νέας βιοµάζας µε την κατανάλωση της παραγόµενης ενέργειας. Τέλος, µέρος της παραγόµενης βιοµάζας µετατρέπεται σε νεκρή οργανική ύλη, µέσω της διεργασίας της ενδογενούς αναπνοής. Στο MBR, εκτός από τις διεργασίες της προσρόφησης στη βιοµάζα, της υδρόλυσης, της ανάπτυξης και της ενδογενούς αναπνοής των µικροοργανισµών, υπάρχει και µία άλλη σηµαντική διεργασία που πρέπει να ληφθεί υπόψη και είναι αυτή της αποθήκευσης οργανικών ουσιών και/ή της συντήρησης των κυττάρων. Σε συνθήκες χαµηλών οργανικών φορτίσεων, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των συστήµατος MBR, λόγω της µεγάλης έλλειψης τροφής, οι µικροοργανισµοί οι οποίοι µπορούν να αποθηκεύσουν τροφή αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η αποθήκευση είναι µια διεργασία που απαιτεί ενέργεια, την οποία πιθανόν στερούνται οι µικροοργανισµοί για την ανάπτυξή τους (Gunder, 2001). Οι κινητικές εξισώσεις που περιγράφουν την κατανάλωση του υποστρώµατος και την ανάπτυξη της ετεροτροφικής βιοµάζας στα συστήµατα MBR είναι οι κινητικές πρώτης 11

12 τάξης που χρησιµοποιούνται και στα συµβατικά συστήµατα της ΕΙ. Αυτό επιβεβαιώνεται από συγκεκριµένες ερευνητικές προσπάθειες (Yoon et al., 2004; Huang et al, 2001). Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις τιµές των παραµέτρων των κινητικών και στοιχειοµετρικών εξισώσεων και κυρίως στην ταχύτητα φθοράς των ετεροτροφικών µικροοργανισµών b H. Επιπλέον σηµαντικές έρευνες έχουν γίνει για τον προσδιορισµό του συντελεστή µετατροπής της βιοµάζας Υ Η. Στον Πίνακα 1.1 δίνονται τιµές των κινητικών και στοιχειοµετρικών παραµέτρων που έχουν υπολογισθεί για συστήµατα MBR που επεξεργάζονται αστικά και/ή οικιακά λύµατα. Πίνακας 1.1 Παρουσίαση Τιµών Κινητικών και Στοιχειοµετρικών Παραµέτρων που έχουν Υπολογισθεί για Συστήµατα MBR που Επεξεργάζονται Αστικά Λύµατα (Mαλαµής, 2005) Παράµετρος Συµβολισµός Μονάδες Τιµή Βιβλιογραφία Συντελεστής Παραγωγής Ιλύος Ταχύτητα θανάτου ετεροτροφικών µ/ο Y H mgmlvss /mg COD 0,33 0,36 0,34 0,27 0,56 b H d -1 0,028 0,05-0,32 0,08 Huang et al., 2001 Wisniewski et al., 1999 Pitter & Chubota, 1999 Cicek et al., 1999a Wen et al., 1999 Huang et al., 2001 Nagaoka et al., 1998 Wen et al., 1999 Οι τιµές του Υ Η είναι παρόµοιες µε τις συνήθως παρατηρούµενες τιµές Υ Η στα συστήµατα της ΕΙ (0,25-0,5 mgvss/mgcod) που επεξεργάζονται οικιακά λύµατα, όχι όµως και του b H το οποίο εµφανίζεται πολύ αυξηµένο στο MBR σε σύγκριση µε τις τιµές που εµφανίζει στα συστήµατα της ΕΙ (0,04-0,075d -1 ). Ο Al Malack, 2006 σηµειώνει ότι οι τιµές του Υ Η που υπολόγισε (0,487 0,583 mg/mg )εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένες σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα µόνο όταν το σύστηµα MBR λειτουργούσε σε υψηλές φορτίσεις MLSS (15000mg/l). Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η αυξηµένη τιµή της ταχύτητας φθοράς στο σύστηµα οφείλεται στα αυξηµένα επίπεδα αερισµού στο MBR, λόγω της παροχής αέρα και για τη µείωση της έµφραξης. Αυτό επιταχύνει τη διεργασία 12

13 της ενδογενούς αναπνοής και εποµένως µειώνει την παραγωγή ιλύος (Huang et al., 2001) Χαρακτηριστικά Ιλύος Στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της ιλύος φαίνεται ότι υπάρχει κάποια συµφωνία στα αποτελέσµατα, όµως στην εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών επικρατεί αρκετή σύγχυση, κυρίως σε σχέση µε την επιρροή των λειτουργικών συνθηκών (θ c ) και της διεργασίας της διήθησης. Οι περισσότερες µελέτες του συστήµατος ΜΒR δείχνουν ότι παράγεται λιγότερη ιλύς σε σύγκριση µε όλα τα συµβατικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων. Αυτό οφείλεται στους αυξηµένους χρόνους παραµονής των στερεών στους οποίους µπορούν να λειτουργήσουν τα MBR και στις συνεπαγόµενες χαµηλές οργανικές φορτίσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του ενδογενούς µεταβολισµού στο σύστηµα. Οι εκτιµήσεις σε σχέση µε το ποσοστό µείωσης της παραγόµενης ιλύος διαφέρει και κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 20-50%. Οι Stephenson et al., 2000, αναφέρουν ότι τα συστήµατα MBR συνήθως ελαττώνουν την ποσότητα της περίσσειας ιλύος σε λιγότερη από τη µισή σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συστήµατα της ΕΙ. Το µέγεθος των βιοκροκίδων στο MBR επηρεάζεται καταλυτικά από το χρόνο παραµονής των στερεών αλλά και από άλλες παραµέτρους όπως η διεργασία της διήθησης και το είδος της διάταξης MBR. Σύµφωνα µε τους Masse et al.,2006, επειδή το MBR συνήθως λειτουργεί σε υψηλούς χρόνους παραµονής των στερεών είναι λογικό το µέγεθος των βιοκροκίδων να είναι µικρό, λόγω της αύξησης φαινοµένων αποκροκίδωσης και η ιλύς να έχει δυσµενή χαρακτηριστικά καθίζησης. Όσον αφορά τη διάταξη, εάν η διάταξη εισάγει µεγάλες διατµητικές τάσεις στη βιοµάζα (όπως συµβαίνει στα εξωτερικά MBR), τότε το µέσο µέγεθος των βιοκροκίδων µειώνεται. Αντιθέτως, εάν δεν πραγµατοποιείται ανακυκλοφορία της βιοµάζας, (όπως συµβαίνει στα βυθισµένα MBR που δεν πραγµατοποιούν αποµάκρυνση θρεπτικών) απουσιάζουν οι διατµητικές τάσεις και εποµένως οι βιοκροκίδες είναι µεγαλύτερες. 13

14 Ο διαχωρισµός των στερεών από το υγρό µε διήθηση διαµέσου των µεµβρανών και όχι µε καθίζηση επηρεάζει σηµαντικά τους µικροοργανισµούς γιατί οι συσσωµατούµενοι µ/ο (floc-formers) που µπορούν να καθιζάνουν εύκολα χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τους νηµατοειδείς µ/ο (Gunder, 2001). Επιπλέον οι νηµατοειδείς µ/ο αποκτούν διπλό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε βάρος των συσσωµατούµενων µ/ο λόγω του υψηλού θ c που δηµιουργεί συνθήκες έλλειψης τροφής. Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις µετάλλων στην ιλύ που προέρχεται από συστήµατα MBR, δεν αναµένονται ιδιαίτερες διαφορές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε ιλύ από συµβατικά συστήµατα. Εποµένως στο MBR δεν υπάρχει επικίνδυνος εµπλουτισµός της ιλύος µε τοξικές και άλλες ρυπαντικές ουσίες και η χρήση της ιλύος στη γεωργία αλλά και σε άλλες εφαρµογές (π.χ. αναπλάσεις χώρων, κηπουρική) είναι δυνατή, εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η απαραίτητη επεξεργασία της, όπως συµβαίνει και µε την ιλύ του κλασικού συστήµατος της ΕΙ (Gunder, 2001). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιδιότητες της ιλύος που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τα µετέπειτα έργα επεξεργασίας της ιλύος και κυρίως την αφυδάτωση. Στη βιβλιογραφία συναντάµε συγκεχυµένες απόψεις στο κατά πόσο η ιλύς που προέρχεται από MBR αφυδατώνεται και φιλτράρεται πιο εύκολα από την ιλύ που προέρχεται από ένα συµβατικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τους Murakami et al.1999, η ιλύς που προέρχεται από MBR µπορεί να αφυδατωθεί πιο εύκολα και σε αυτό συµβάλει η αυξηµένη ηλικία της ιλύος. Οι Lee et al.2001, βρήκαν ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις αιωρούµενων στερεών της ιλύος από MBR καλυτερεύουν τις ιδιότητες διήθησης της ιλύος. Αντιθέτως, οι Stephenson et al., 2000 βρήκαν ότι η αυξηµένη συγκέντρωση SS της ιλύος έχει αρνητική επίδραση στις ιδιότητες φιλτραρίσµατος της ιλύος γιατί αυξάνει το ιξώδες Αποµάκρυνση Αζώτου Η αποµάκρυνση του αζώτου σε ΕΕΛ πραγµατοποιείται µε την µετατροπή του σε αέριο άζωτο, καθώς το αµµωνιακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικό άζωτο µε τη διεργασία της νιτροποίησης και εν συνεχεία σε αέριο άζωτο µε τη διεργασία της απονιτροποίησης µέσα 14

15 από µια σειρά χηµικών αντιδράσεων. Επιπλέον ένα µικρό ποσοστό του αζώτου αφαιρείται µε τη βιοµάζα, καθώς το άζωτο χρησιµοποιείται για τη σύνθεση νέου κυτταροπλάσµατος. H νιτροποίηση γίνεται µε τη βοήθεια δύο κατηγοριών χηµικοσυνθετικών αυτοτροφικών βακτηριδίων (Nitrosomonas και Nitrobacter) και επιτελείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο το αµµωνιακό άζωτο οξειδώνεται µε τη βοήθεια του Nitrosomonas σε νιτρώδες άζωτο σύµφωνα µε την αντίδραση: NH /2 O 2 NO H + + H 2 O (1.1) Κατά το δεύτερο στάδιο το νιτρώδες άζωτο οξειδώνεται σε νιτρικό άζωτο µε τη βοήθεια του Nitrobacter σύµφωνα µε την αντίδραση: NO - + ½ O 2 NO 3 - (1.2) Σαν αυτοτροφικοί οργανισµοί, τα βακτηρίδια αυτά έχουν ανάγκη ανόργανου άνθρακα, τον οποίον παίρνουν µε την µορφή του CO 2 από τα λύµατα, ενώ την απαραίτητη ενέργεια την προσλαµβάνουν από την οξείδωση της αµµωνίας. Η ποσότητα του αζώτου που χρησιµοποιείται για την σύνθεση του νέου πρωτοπλάσµατος των νιτροποιητικών οργανισµών είναι αµελητέα ( 2% του αρχικού αµµωνιακού αζώτου) και έτσι η προσφορά της σύνθεσης στην αποµάκρυνση του αζώτου από τα λύµατα είναι σχεδόν µηδενική. Η ταχύτητα νιτροποίησης εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης τόσο του Nitrosomonas όσο και του Nitrobacter. Υπό κανονικές συνθήκες η ταχύτητα ανάπτυξης του Nitrosomonas είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτή του Nitrobacter και εποµένως είναι αυτή που ρυθµίζει την ταχύτητα της αντίδρασης. Γίνεται γενικά δεκτό ότι η κινητική που περιγράφει ικανοποιητικά την ανάπτυξης του Nitrosomonas είναι η κινητική Monod (Ανδρεαδάκης, 1986): ταχύτητα 15

16 ^ µ * N µ = (1.3) KΝ + N Η νιτροποίηση είναι µια ευαίσθητη διεργασία που εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από παράγοντες όπως το ph των λυµάτων, την παρουσία κατάλληλου δότη ηλεκτρονίων (οξυγόνο), την παρουσία κατάλληλου δέκτη ηλεκτρονίων (αµµωνιακό άζωτο), το χρόνο παραµονής των στερεών και τη θερµοκρασία των λυµάτων. Εάν κάποια από αυτές τις παραµέτρους δεν είναι ευνοϊκή, τότε υπάρχει κίνδυνος αναχαίτισης της νιτροποίησης λόγω της ευαισθησίας των νιτροποιητών. Σύµφωνα µε τους Gao et al., 2004 η δυσκολία έγκειται στη διατήρηση ικανού αριθµού νιτροποιητών µέσα στη δεξαµενή αερισµού έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επιθυµητός βαθµός νιτροποίησης. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει τόσο στα συµβατικά συστήµατα ΕΙ όσο και στα συστήµατα MBR. Όµως το σύστηµα του MBR θεωρείται πιο αποδοτικό στη νιτροποίηση γιατί λειτουργεί σε υψηλότερους χρόνους παραµονής της ιλύος και επιτρέπει στους αργά αναπτυσσόµενους νιτροποιητές να παραµείνουν στο σύστηµα και να επιτελέσουν έτσι την επιθυµητή νιτροποίηση. Επιπλέον οι µεµβράνες κατακρατούν το σύνολο των αιωρούµενων στερεών µέσα στον αντιδραστήρα, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του συστήµατος και τη σταθερότητα των διεργασιών όπως είναι η νιτροποίηση. Οι Rosenberger et. αl., 2002, παρατήρησαν ότι χρειάστηκαν 30 περίπου ηµέρες για να εµφανιστεί και να σταθεροποιηθεί η νιτροποίηση στο πιλοτικό MBR σύστηµα που µελετούσαν επιτυγχάνοντας νιτροποίηση της τάξεως του 80 83%.Ο Huang et al., 2001 αναφέρει µέση αποµάκρυνση αµµωνιακού αζώτου κοντά στο 90% ενώ οι Jin et al., 2005, αναφέρουν µέση απόδοση νιτροποίησης 94,8% για το δικό τους σύστηµα. Η νιτροποίηση στις περισσότερες εφαρµογές είναι πλήρης, ενώ στην µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων κυµαίνεται άνω του 97,5%. Η αυξηµένη νιτροποιητική δραστηριότητα στο MBR µπορεί να συνδέεται µε το µικρότερο µέγεθος των βιοκροκίδων που παρατηρείται στo ΜΒR και επιτρέπει την καλύτερη διάχυση των νιτρικών στο εσωτερικό της βιοκροκίδας όπως επίσης και στη διατήρηση υψηλών χρόνων παραµονής της ιλύος. Η ηλικία της ιλύος έχει πολύ σηµαντική επιρροή στη νιτροποίηση τόσο στα συµβατικά συστήµατα όσο και στο MBR. Οι Cote et al. έδειξαν ότι µε αύξηση του θ c από 10 σε 50 ηµέρες, η απόδοση στην 16

17 αποµάκρυνση της αµµωνίας αυξανόταν από 80% σε 99% (Cote et al., 1997). Οι Fan et al. βρήκαν ότι µε διπλασιασµό του θ c από 5 σε 10 ηµέρες, η απόδοση της νιτροποίησης αυξανόταν από 94 σε 99% (Fan et al., 1996). Στο MBR µπορεί να υπάρξουν και µη ευνοϊκές συνθήκες για την οξείδωση της αµµωνίας, οι οποίες οφείλονται στην υψηλή συγκέντρωση MLSS και εποµένως στην αυξηµένη ζήτηση σε οξυγόνο για ενδογενή µεταβολισµό σε συνδυασµό µε την αυξηµένη δυσκολία στη διάχυση του οξυγόνου (Gunder, 2001). Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος αναχαίτισης της διεργασίας της νιτροποίησης υπάρχει γενικά στα συστήµατα MBR, εάν κάποια από τις σηµαντικές παραµέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω λάβει µη επιθυµητές τιµές. Για παράδειγµα οι Kishino et al. παρατήρησαν ότι η απόδοση της νιτροποίησης µειωνόταν δραµατικά σε θερµοκρασίες κάτω των 13 ο C (Kishino et al., 1996), ενώ οι Wang et al. µεταβάλλοντας την τιµή του διαλυµένου οξυγόνου (DO) στη δεξαµενή αερισµού βυθισµένου MBR, παρατήρησαν ότι η απόδοση αποµάκρυνσης του NH 4 -N µειώνεται από 98-99% για DO = 3 mg/l σε 40-50% για DO = 0,5 mg/l (Wang et al., 2004). Οι Muller et al. σύγκριναν την οξειδωτική ικανότητα της αµµωνίας σε ένα MBR και ένα EI τα οποία λειτουργούσαν υπό τις ίδιες συνθήκες και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ παρόµοιες (Muller et al., 1995). Αντιθέτως, οι Zhang et al. έδειξαν ότι η µέση νιτροποιητική δραστηριότητα σε σύστηµα MBR είναι πολύ υψηλότερη από αυτή σε αντίστοιχο σύστηµα ΕΙ: 2,28g NH 4 -N/kg MLSS-d για το ΜΒR συγκρινόµενο µε 0,96 g NH 4 -N/kgMLSS-d του συστήµατος ΕΙ (Zhang et al., 1997). Όµως τα αποτελέσµατα των Zhang et al. βασίζονται σε ιλύ από συστήµατα MBR και από ΕΙ µε τελείως διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, µε τα συστήµατα MBR να χαρακτηρίζονται από αυξηµένους χρόνους παραµονής της ιλύος. Η απονιτροποίηση στο MBR δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή των κλασικών συστηµάτων ΕΙ και πραγµατοποιείται σε ανοξικές δεξαµενές οι οποίες είναι συνήθως τοποθετηµένες ανάντη των δεξαµενών αερισµού. Καταλυτικό ρόλο στην απόδοση της απονιτροποίησης διαδραµατίζει ο λόγος COD/N (ή BOD 5 /N), που δείχνει τη 17

18 διαθεσιµότητα οργανικής ύλης η οποία αποτελεί τον δότη ηλεκτρονίων. Όπως και στο κλασικό σύστηµα ΕΙ, εάν ο λόγος αυτός είναι χαµηλός (<4-5), τότε η οργανική ύλη δεν επαρκεί για να αναχθούν τα νιτρικά σε αέριο άζωτο. Η συνολική αποµάκρυνση αζώτου σε διάφορα συστήµατα MBR εµφανίζει διακυµάνσεις αλλά συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 75-85% µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες ανοξικές συνθήκες. Συµπερασµατικά τα επίπεδα νιτροποίησης στα ΜΒR φαίνονται ότι είναι πολύ υψηλά και οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη διατήρηση υψηλών χρόνων παραµονής της ιλύος. Τα συµβατικά συστήµατα της ΕΙ παρουσιάζουν προβλήµατα καθιζησιµότητας όταν η λειτουργία γίνεται σε υψηλά θ c. Εποµένως, ακόµα και εάν το πλεονέκτηµα της αποδοτικότερης αποµάκρυνσης του αµµωνιακού αζώτου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους υψηλούς χρόνους παραµονής των στερεών, αυτό θεωρείται ως πλεονέκτηµα του συστήµατος ΜΒR από τη στιγµή που τα συµβατικά συστήµατα αδυνατούν να ανταποκριθούν σε τόσο υψηλά θ c. Η αποµάκρυνση του αζώτου στο σύστηµα MBR πραγµατοποιείται όπως και σε ένα συµβατικό σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων. Πρέπει να υπάρξουν αερόβιες και ανοξικές συνθήκες στους βιοαντιδραστήρες ώστε να πραγµατοποιηθούν οι διεργασίες της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης αντιστοίχως. Στο ιάγραµµα 1.2 δίνεται ως ποσοστό η συχνότητα της ολικής αποµάκρυνσης COD, BOD 5 και ΝΗ 4 -Ν για συστήµατα MBR µέσα από εργαστηριακές, πιλοτικές και βιοµηχανικές εφαρµογές. 18

19 Συχνότητα Εµφάνισης (%) COD BOD5 NH4-N ,5 97,5-100 Ποσοστό Αποµάκρυνσης (%) ιάγραµµα 1.2: Αποµάκρυνση COD, BOD 5 και ΝΗ 4 -Ν σε MBR Στην ολική αποµάκρυνση αζώτου υπάρχει κάποια διακύµανση στην απόδοση καθώς κυµαίνεται µεταξύ 60-90%, µε συνηθέστερη τιµή γύρω στα 70-85%. Η απονιτροποίηση στα MBR δεν φαίνεται γενικά να διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τα κλασικά συστήµατα ΕΙ. Πρόσφατα ορισµένοι ερευνητές έχουν δοκιµάσει και το σύστηµα της ταυτόχρονης νιτροποίησης-απονιτροποίησης µε τη διατήρηση του διαλυµένου οξυγόνου σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (DO=1mg/l), τα οποία επιτρέπουν και τις δύο διεργασίες να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα µέσα στην ίδια δεξαµενή. Αυτό είναι κατορθωτό λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων του ανάµικτου υγρού που επιτρέπει τη δηµιουργία τόσο ανοξικών όσο και αερόβιων ζωνών µέσα στον ίδιο αντιδραστήρα. Λειτουργώντας ένα τέτοιο σύστηµα οι Wang et al. υπολόγισαν την αποµάκρυνση COD, ΝΗ 4 -Ν και ΤΝ, 96%, 95% και 92% αντιστοίχως για DO = 1,0 mg/l (Wang et al., 2004). Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι το σύστηµα MBR µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στην αποµάκρυνση του αζώτου, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται και στα συµβατικά συστήµατα. Η απόδοση της απονιτροποίησης εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη 19

20 επαρκούς ποσότητας οργανικής ύλης, µε την απόδοση να µειώνεται όταν ο λόγος COD/N είναι χαµηλός, όπως συµβαίνει και στο κλασικό σύστηµα της ΕΙ. Η απονιτροποιητική ικανότητα στα συστήµατα MBR είναι στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτή στα κλασικά συστήµατα ΕΙ. Ο Gunder σηµειώνει ότι σε γενικές γραµµές δεν αναµένεται υψηλότερη απόδοση των MBR σε ότι αφορά την ολική αποµάκρυνση αζώτου (Gunder, 2001). Από τα παραπάνω καθίσταται αναγκαίο να εξεταστεί το κατά πόσο η νιτροποίηση ευνοείται στο MBR λόγω των αυξηµένων χρόνων παραµονής στο σύστηµα και/ή λόγω της παρουσίας των µεµβρανών διήθησης και ποια είναι η σχετική συνεισφορά της καθεµιάς παραµέτρου. Επιπλέον πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ του MBR και του συστήµατος ΕΙ σε σχέση µε τις κινητικές παραµέτρους και τη µικροβιακή σύσταση που αφορούν την αυτοτροφική βιοµάζα. Για να απαντηθούν τα παραπάνω πρέπει να γίνει σύγκριση των δύο συστηµάτων κάτω από τις ίδιες λειτουργικές παραµέτρους (ίδιο θ c ) και για την ίδια σύσταση λυµάτων. Λίγες συγκριτικές ερευνητικές προσπάθειες των δύο συστηµάτων έχουν πραγµατοποιηθεί και σχεδόν όλες µε διαφορετικούς χρόνους παραµονής των δύο συστηµάτων (Cicek et al., 1999). Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκαν δύο ερευνητικές µελέτες που είχαν ως στόχο την άµεση σύγκριση MBR και ΕΙ λειτουργώντας τα δύο συστήµατα παράλληλα και ακριβώς κάτω από τις ίδιες λειτουργικές συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, οι Manser et al. βρήκαν ότι η διεργασία της διήθησης διαµέσου των µεµβρανών δεν επηρεάζει το µικροβιακό πληθυσµό των νιτροποιητών ούτε τη διεργασία της νιτροποίησης, καθώς και τα δύο συστήµατα είχαν παρόµοια µέγιστη µικροβιακή δραστηριότητα. Η σύνθεση και η ανοµοιοµορφία των νιτροποιητών καθώς και η σταθερότητα της διεργασίας φαίνεται ότι εξαρτώνται από άλλους παράγοντες όπως είναι η σύνθεση των λυµάτων και η ηλικία της λάσπης. Οι Manser et al. κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η διήθηση αυτή καθαυτή δεν προάγει την απόδοση της νιτροποίησης ούτε αυξάνει την ασφάλεια σε πιθανό ξέπλυµα της βιοµάζας και εποµένως η συµβολή των µεµβρανών στη νιτροποιητική δραστηριότητα µπορεί να παραβλεφθεί. Εποµένως τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα της ενεργού ιλύος µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο MBR (Manser et al., 2004). 20

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Εισαγωγικά Ο τριτοβάθμιος καθαρισμός γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα δυο προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της λειτουργίας

Παρακολούθηση της λειτουργίας Παρακολούθηση της λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Για τον έλεγχο της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού ιαχείριση Α οβλήτων Υποµονάδες βιολογικού καθαρισµού υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων χρησιµοποιούνται στην πράξη κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, οι υποµονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 107 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Αντικείμενα της βιολογικής επεξεργασίας αποτελούν η συσσωμάτωση και η απομάκρυνση της μη καθιζάνουσας κολλοειδούς ύλης και η σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ Π.Κ. Γκότσης 1, Ε.Ν. Πελέκα 1, Α.Ι. Ζουµπούλης 1, Μ. Μήτρακας 2,. Ζαµπούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων Μπαμπατσούλη Παναγιώτα Χημικός Μηχανικός Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά Στόχοι διδακτορικής διατριβής A. η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγ. ΑναστάσιοςΙ. Ι. Καράµπελας Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Εθνικό Εθνικό Κέντρο Ερευναςκαι και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕΘΟ ΟΣ MBR

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕΘΟ ΟΣ MBR ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕΘΟ ΟΣ MBR M. Zαχαρίας Π-Μ & Α.Τ-Μ Μέλος της Ε.Ε.Ε. Υδραυλικών & Υδατικών Πόρων του Τ.Ε.Ε. Περιληψη Η τεχνολογία επεξεργασίας λυµάτων συνεχώς εξελίσσεται. Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Σαρανταπόρου 9, 155 61 Χολαργός - ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 65 26 392, 3, 4 Fax: 210 65 47 784 Web: www.chalimas.gr e-mail: chalimas@internet.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Καθηγ.. Α. Α Ι. Καράµπελας Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηµερίδα Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών Ποιότητα πόσιµου νερού στην Κεντρική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Από τη βασική γνώση στην πρακτική λύση Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείου Δημήτρης Βαγενάς Καθηγητής Ανάπτυξη Καινοτομία Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα