Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη"

Transcript

1 Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής

2 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού, για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων *Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων (Μονή και Ύψωνας) *Επέκταση δικτύου για κάλυψη ολόκληρης της περιοχής Λ/σου * Αντιπλημμυρικά έργα (SUDs, λίμνες κατακράτησης ομβρίων κ.α)

3 1. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων 2. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας 3. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένης Λάσπης 4. Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Ομβρίων

4 Παγκόσμια Μέρα Νερού Η Κύπρος έχει επίσημα χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως χώρα με «Περιορισμένους Υδάτινους Πόρους». Η διασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων του νησιού μας είναι μέγιστης σημασίας. Το ΣΑΛΑ συμβάλει με το δικό του τρόπο στην επίτευξη του στόχου αυτού

5 Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων

6 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΓΙΑΤΙ; ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΚ για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Άρθρο 12: «Τα επεξεργασμένα λύµατα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιµο». Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι , Ν 106(Ι)/ Περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμός 2003, ΚΔΠ 772/2003. Περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευαίσθητες Περιοχές σε Απορρίψεις Αστικών Λυμάτων) Διάταγμα 2004, ΚΔΠ 111/2004. Περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Σταθμούς Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων) Διάταγμα 2005, ΚΔΠ 269/2005. Περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στην Γεωργία), ΚΔΠ 517/2002 Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων (Αρ. 60/2008) από Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Άδεια Εκπομπής Αερίων (Αρ. 1/2009) από Υπουργείο Εργασίας. Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ΚΔΠ 263/2007.

7 Επεξεργασία Λυμάτων Προεπεξεργασία Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Δευτεροβάθμια Επεξεργασία Τριτοβάθμια Επεξεργασία Αμμόφιλτρα Απολύμανση Επεξεργασία Λάσπης Χλωρίωση Αποθήκευση Διανομή

8 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΠΟΥ; Άρδευση - Άμεση -Έμμεση Φράγμα Πολεμιδιών Κατά τους χειμερινούς μήνες όταν δεν υπάρχει ζήτηση και λόγω περιορισμών στο μέγεθος των αγωγών προς το Φράγμα Πολεμιδιών μερικές ποσότητες απορρίπτονται στη θάλασσα

9 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΠΟΥ; Αρδευόμενες Περιοχές Ανατολική Λεμεσός:*Αναδασμοί Παρεκκλησιάς, Μονής, Μοναγρουλίου, Πύργου, Πεντακώμου, Μαρί * Οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις Λ/σου, Ακτή Κυβερνήτη, Κοινοτικοί χώροι πρασίνου Δυτική Λεμεσός: *Τραχώνι, Ζακάκι, Φασούρι Αρδευόμενα Είδη Εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, αμπέλια, ελιές, κτηνοτροφικά φυτά και χώροι πρασίνου Το ανακυκλωμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση όλων των τύπων καλλιεργειών, μόνιμων και εποχιακών, εκτός από φυλλώδη λαχανικά, βολβούς και κονδύλους που τρώγονται ωμοί. Οι τρόποι, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό διαφέρουν ανάλογα με το είδος της φυτείας όπως καθορίζεται από τον κώδικα ορθής γεωργικής χρήσης, ο οποίος κοινοποιείται σε όλους τους καλλιεργητές όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούν νερό αυτού του τύπου.

10 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Παραγόμενες Ποσότητες (m 3 ) Άρδευση (m 3 ) Φρ. Πολεμιδιών (m 3 ) Θάλασσα (m 3 ) Εμπλουτισμός Υπόγειου Υδροφορέα Ακρωτηρίου: Τοπικές ενστάσεις Προβολή στο Μέλλον Αναμένεται μέχρι το 2013 θα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής πέραν των 12 εκ.m 3, δηλαδή σχεδόν ίση με τη χωρητικότητα του φράγματος Γερμασόγειας.

11 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων % Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων ανά Κατηγορία (2009)

12 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράμετρος Συχνότητα Ελέγχου Όρια Άδειας Απόρριψης Μέσες Τιμές 2010 BOD 5 (mg/l) 15 μέρες 10 5 COD (mg/l) 15 μέρες SS (mg/l) 15 μέρες Ηλ. Αγωγιμότητα(μS/cm) 15 μέρες Tot. -N (mg/l) 15 μέρες Tot. -P (mg/l) 15 μέρες Cl (mg/l) Μηνιαίως Λίπη και Έλαια mg/l) Μηνιαίως 5 4 Zn (mg/l) 2 φορές ετησίως Cu (mg/l) 2 φορές ετησίως Pb (mg/l) 2 φορές ετησίως Cd (mg/l) 2 φορές ετησίως Hg (mg/l) 2 φορές ετησίως Cr (mg/l) 2 φορές ετησίως Ni (mg/l) 2 φορές ετησίως B (mg/l) 2 φορές ετησίως Ολικά Κολοβακτηρίδια/100 ml 15 μέρες 50 2 Αυγά Εντερικών Παρασίτων/ 1000ml Κάθε 3 μήνες 0 0 Υπολειμματικό Χλώριο(mg/l) 15 μέρες ph 3 φορές εβδομάδα

13 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΤΙΜΗ Το ΣΑΛΑ χρεώνει το ΤΑΥ 0,152 /m 3 για επανάκτηση του κόστους επεξεργασίας. Συγκριτικά η προτεινόμενη τιμή για νερό Άρδευσης από Κρατικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) είναι 6,61 σαν χρεούμενο πάγιο ανά δεκάριο ετησίως, και 0,24 ( / m 3 ) σαν ογκομετρική χρέωση. Εκτός ΚΥΕ, εφόσον το χρηματοοικονομικό κόστος καλύπτεται από τον ιδιώτη, η επιπρόσθετη χρέωση θα αφορά μόνο το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (0,11 /m 3 ). Για να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους αγρότες να χρησιμοποιήσουν το ανακυκλωμένο νερό και να διασφαλιστεί η εξοικονόμηση φυσικών υδάτινων πόρων, η τιμή του έχει διαμορφωθεί στο 75% της τιμής του φρέσκου αδιύλιστου νερού άρδευσης.

14 1. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού συμβάλει στην αειφόρο και ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ανακυκλωμένο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία αφού, αποτελεί τη μοναδική μόνιμη, οικονομική πηγή νερού που υπάρχει και που δεν επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Το κόστος τριτοβάθμιας επεξεργασίας για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης είναι πολύ χαμηλότερο από εναλλακτικές πηγές αρδεύσιμου νερού. Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με την άντληση υπόγειου νερού, εισαγωγή ή αφαλάτωση. Μείωση της απόρριψης θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον και της απώλειας γλυκού νερού στη θάλασσα. Έλεγχος της υπεράντλησης υπόγειων και επιφανειακών νερών Εμπλουτισμός υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και βελτίωση της ποιότητας και ποσότητάς τους.

15 Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας

16 2. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Ο όγκος της λάσπης αποτελεί το 1-2 % του συνολικού όγκου των λυμάτων, εντούτοις η επεξεργασία της απαιτεί το 25-50% του συνολικού κόστους κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης Στόχος μείωση όγκου => μείωση κόστους επεξεργασίας μετατροπή σε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί Η ποσότητα αφυδατωμένης λάσπης 2010 (80% Ολικά Στερεά) ήταν 2460 τόνοι.

17 Επεξεργασία Λυμάτων Προεπεξεργασία Πρωτοβάθμια Επεξεργασία/ Καθίζηση Δευτεροβάθμια/ Βιολογική Επεξεργασία Τριτοβάθμια Επεξεργασία Επεξεργασία Λάσπης Απολύμανση

18 Επεξεργασία Λάσπης Πάχυνση Σταθεροποίηση/ Χώνευση Αφυδάτωση Ψεκασμός Ξήρανση Επεξεργασία Λυμάτων

19 2. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας ΜΕΘΟΔΟΣ Επεξεργασία Λυμάτων Λάσπη Πάχυνση Σταθεροποίηση /Χώνευση Αποξήρανση Βιοαέριο Ηλεκτρική Ενέργεια Θερμότητα

20 2. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας *Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο και αργότερα οδηγείται στις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. *Μέση ημερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 4500 κιλοβατώρες, η οποία χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, καλύπτοντας το 30%-40% των ενεργειακών αναγκών της Μονάδας. *300 KW ( KJ) παραγωγή Θερμικής Ενέργειας από γεννήτριες, η οποία χρησιμοποιείται ως εναλλακτική πηγή Θερμότητας για τη Χώνευση της λάσπης. *Το κόστος επένδυσης ανήλθε στα 2 εκ. ( χορηγία από σχέδιο αξιοποίησης ΑΠΕ Κυβέρνησης). *Με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το ΣΑΛΑ εξοικονομεί περίπου 200, ετησίως και αναμένεται το κόστος επένδυσης να καλυφθεί σε λιγότερο από 6 χρόνια.

21 2. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Περιβαλλοντικά Βραβεία για Επιχειρήσεις ο Βραβείο «Τεχνολογίας ή Παραγωγικής Διαδικασίας» ΟΦΕΛΗ Λόγω της ελεγχόμενης παραγωγής βιοαερίου τα επίπεδα εκπομπής ρύπων βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα Η συγκέντρωση των εκπεμπόμενων καυσαερίων από το φουγάρο της μηχανής εσωτερικής καύσης είναι πολύ πιο χαμηλή από τα καθορισμένα όρια

22 3. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένης Λάσπης ΟΦΕΛΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η αποξηραμένη και σταθεροποιημένη λάσπη,ελέγχεται για περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων (Οδηγία 86/278/ΕΚ). Η επεξεργασμένη λάσπη χρησιμοποιείται ως: εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία συμπλήρωμα καύσιμης ύλη στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού περαιτέρω διαχείριση από ιδιωτική εταιρεία για κομποστοποίηση. Το 2010 διατέθηκαν 2460 τόνοι αφυδατωμένης λάσπης» 1640 τόνοι στη Γεωργία» 820 τόνοι για κομποστοποίηση Η λάσπη διατίθεται δωρεάν

23 Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων

24 4. Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων (ΑΣΑΟ) ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Τα ΑΣΑΟ αποτελούν σύνολο σειράς πρακτικών διαχείρισης και κατασκευαστικών έργων που αποσκοπούν στην αποχέτευση και έλεγχο των επιφανειακών νερών με πιο αειφόρο τρόπο σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Σκοπός είναι η επίλυση του προβλήματος στην πηγή με έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικά έργα Κατά το σχεδιασμό των έργων αυτών λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο ο όγκος αλλά και η ποιότητα των ροών Ομβρίων Υδάτων

25 4. Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων (ΑΣΑΟ) ΓΙΑΤΙ Αστικοποίηση Αλόγιστες επεμβάσεις ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον Συνεχής καταστροφή οικοσυστημάτων Έλλειψη αναγκαίας υποδομής Αύξηση αδιαπέρατων επιφανειών (στέγες, δρόμοι) Αύξηση απορροής Μείωση εμπλουτισμού υπογείων υδάτων Αύξηση θαλάσσιας ρύπανσης Υποβάθμιση φυσικών αυλακιών ποταμών Αύξηση ροής αιχμής Αύξηση κινδύνου πλημμύρας

26 4. Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων (ΑΣΑΟ) ΟΦΕΛΗ Άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων Καλύτερος έλεγχος της έντασης απορροής Ποιοτικήβελτίωση των Ομβρίων Υδάτων Έργα φιλικά προς το περιβάλλον που ικανοποιούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας Δυνατότητα διατήρησης πανίδας και χλωρίδας στις αστικές περιοχές και τα υδατορρεύματα Εμπλουτισμός των Υπόγειων Υδάτων, όπου είναι δυνατό Χαμηλότερο Κόστος

27 4. Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων (ΑΣΑΟ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας σε συνεργασία με τους πέντε Δήμους της μείζονος Λεμεσού πρωτοπορεί στην εφαρμογή ΑΣΑΟ. Το ΣΑΛΑ σαν η Αρμόδια Αρχή για την διαχείριση ομβρίων : Κατασκεή 4 Λιμνών Κατακράτησης Ομβρίων: Πολεμίδια ( m 3 ) Αγία Φύλα ( m 3 ) Βαθιά ( m 3 ) Ζακάκι ( m 3 ). Χρήση υδροπερατών υλικών για μεγιστοποίηση της προσρόφησης (έργο ομβρίων Μίλτωνος). Σχάρες αφαίρεσης στερεών (έργο ομβρίων Μίλτωνος).

28 4. Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων (ΑΣΑΟ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Αυστηρή εφαρμογή νομοθεσίας για απαγόρευση εναπόθεσης υλικών οικοδομής στα πεζοδρόμια κατά την διάρκεια κατασκευαστικών ή οικοδομικών έργων Όροι στις νέες άδειες οικοδομής ώστε να μειώνονται τα νερά που καταλήγουν στους δρόμους Κατασκευή απορροφητικών λάκκων ομβρίων σε όλα τα νέα υποστατικά, σε ανοικτούς χώρους, υπόγεια ή ημιυπόγεια Κατασκευή υδροπερατών πλακόστρωτων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Κατασκευή χωμάτινων αυλακιών Σε υφιστάμενα υποστατικά που συνδέονται με το αποχετευτικό, ζητείται η διατήρηση των απορροφητικών λάκκων και η μετατροπή τους σε χώρο κατακράτησης ομβρίων. Στα επόμενα χρόνια αναμένεται η σύνδεση 20,000 υποστατικών, κατ επέκταση διασφάλιση χώρου δυναμικότητας 150, ,000 m 3 Ετοιμασία ομοιόμορφου πλαισίου όρων, προδιαγραφών και κώδικα ορθής πρακτικής για χρήση από τις Αρμόδιες Αρχές, με στόχο την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης Άρση παράνομων ή ανεπαρκών κατασκευών Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου ώστε κάθε ανάπτυξη να παρέχει λύσεις αποχέτευσης ομβρίων με σκοπό την μέγιστη δυνατή απορρόφηση ποσοτήτων από το υπέδαφος

29 Ευχαριστώ Ιάκωβος Παπαιακώβου Γενικός Διευθυντής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι,

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι, Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Η παρούσα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας γίνεται μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας μας για διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ M.Sc., Ph.D. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ M.Sc. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού έχει προκαλέσει πληθώρα περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ : Α 4 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα. Μ.ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Περιεχόμενα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Περιεχόμενα Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή (Βιο-κεντρικό Σύστημα Αξιών Ενιαίο Οικοσύστημα Κύπρου) 2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος 3. Σύμβαση Άαρχους 4. Βιοποικιλότητα Φύση 2000 5.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα