Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Transcript

1

2 Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα, 22/03/2011

3 Απόφαση του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ανάληψη από την ΕΥΔΑΠ (1992) : Της αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό των έργων αποχέτευσης στην Αττική, Την συμβολή της στην υλοποίηση των συναφών έργων Ανάληψη από την ΕΥΔΑΠ της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με βάση : Την εμπειρία της λειτουργίας των Κ.Ε.Λ.Ψ. και Κ.Ε.Λ.Μ. Την τήρηση των αυστηρότερων εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών Την αξιολόγηση και επιλογή των προσφορότερων λύσεων χωροθέτησης των έργων με σεβασμό στο περιβάλλον και στις απαιτήσεις των κοινωνιών

4 Από το Κ.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων, με πρόταση χωροθέτησης στη θέση «Πλατύ Χωράφι» του τ. Δ. Σπάτων. Εξυπηρετούμενοι είναι οι τ. Ο.Τ.Α. Ανθούσας, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Αρτέμιδας, Ραφήνας, και τμήματα των Παιανίας, Σπάτων, Πεντέλης και Ν. Μάκρης. Από το Κ.Ε.Λ. Α/Δ ή Κεντρικών Μεσογείων, με εκδοθείσα Απόφαση χωροθέτησης σε χώρο ΝΑ του Α/Δ Ελ. Βενιζέλος και με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (από το 2009) του συνόλου των έργων αποχέτευσης στην περιοχή. Εξυπηρετούμενοι είναι τμήματα των τ. Ο.Τ.Α. Παιανίας, Κορωπίου, Σπάτων και Μαρκοπούλου. Από το Κ.Ε.Λ. Νοτίων Μεσογείων, με πρόταση χωροθέτησης στη θέση «λατομεία» της Π. Φώκαιας (υπάρχει Προέγκριση Χωροθέτησης από το 2000). Εξυπηρετούμενοι είναι οι τ. Ο.Τ.Α. Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Π.Φώκαιας, και τμημάτα της Κρωπίας και των Καλυβίων Θορικού.

5

6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο Ολοκληρωμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει το σύνολο των έργων : 1. τους κεντρικούς / πρωτεύοντες συλλεκτήρες προς κάθε Κ.Ε.Λ., 2. Τα Κ.Ε.Λ. 3. Τους αγωγούς διάθεσης με εκβολή στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου, καθώς και 4. Τους δευτερεύοντες αγωγούς των δικτύων πόλης. Στόχοι του ολοκληρωμένου σχεδιασμού : 1. Η προχωρημένη / τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων στα Κ.Ε.Λ. για καθαρές εκροές στο θαλάσσιο περιβάλλον 2. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ποσότητας των εκροών για άρδευση και δευτερεύουσες χρήσεις 3. Η πλήρης επεξεργασία της λάσπης (με αφυδάτωση) και η απομάκρυνσή της για ξήρανση 4. Η ενεργειακή εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου 5. Η περιβαλλοντικά ορθή ένταξη των έργων στο ευρύτερο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (περιφερειακές οδοί, διατάξεις απόσμησης, ισχυρές δενδροφυτεύσεις κ.λ.π.)

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα για τη προστασία των θαλασσών με σειρά ερευνών και ελέγχων, ώστε να προσδιορισθούν οι θέσεις εκβολής στη θάλασσα του Ν. Ευβοϊκού. Σε συνεργασία με το Ε.Κ.Θ.Ε. προχώρησε στην διερεύνηση του θαλασσίου οικοσυστήματος της Α-ΝΑ Αττικής από τον όρμο Μαραθώνα ως τον όρμο της Αναβύσσου. Σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. προχώρησε στην μαθηματική προσομοίωση της υδροδυναμικής δίαιτας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου. Στη συνέχεια προσδιορίσθηκαν ακριβέστερα οι θέσεις των εκροών, σε περιοχές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραπάνω ερευνών, με αγωγούς διάθεσης που εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές και σε ικανοποιητικά βάθη. Από τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης προέκυψε ως απαραίτητη η υιοθέτηση συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας με ταυτόχρονη απομάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου στα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής. Για λόγους μεγαλύτερης προστασίας, καθώς πρόκειται για κολυμβητικές ακτές και παρά το γεγονός ότι ο ευρύτερος Ευβοϊκός Κόλπος δεν έχει χαρακτηρισθεί μέχρι σήμερα ως ευαίσθητος αποδέκτης, υιοθετήθηκε τελικά συντηρητικότερος σχεδιασμός, που περιλαμβάνει και την πλήρη απομάκρυνση του φωσφόρου, ώστε τελικώς τα λύματα να έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη.

8 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Το 1 ο στάδιο αφορά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων Το 2 ο στάδιο αφορά στην ένταξη για την συγχρηματοδότηση των έργων από την Ε.Ε. (ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Αττικής ). Το 3 ο στάδιο αφορά στη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων μέχρι τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων και την θέση τους σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία στα πλαίσια των εργολαβιών κατασκευής, με την συμβολή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Το 4 ο στάδιο περιλαμβάνει την ανάληψη της συνεχούς και αδιάλειπτης διαχείρισής των συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων των εξυπηρετουμένων περιοχών για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στις 25 Οκτωβρίου 2007 η χώρα μας είχε καταδικαστεί στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, που αφορά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την απουσία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε 24 οικισμούς μεταξύ των οποίων και οι της ανατολικής Αττικής Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο και Νέα Μάκρη. Το 2007, μετά την ευρωκαταδίκη, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν στην Επιτροπή ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με ταχείες διαδικασίες, ενώ επιπροσθέτως το ΥΠΕΧΩΔΕ υποσχέθηκε ότι αποχέτευση και βιολογικοί καθαρισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί το Η Κομισιόν από το 2009 απηύθυνε στην Ελληνική Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, διότι οι ως άνω οικισμοί δεν διέθεταν τα απαιτούμενα δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

10 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Για τα έργα των Β. Μεσογείων αναθεωρείται ο σχεδιασμός προκειμένου να περιλάβει τα όσα υπέδειξε το Συμβούλιο Επικρατείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις. Τα έργα των Κεντρικών Μεσογείων έχουν δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και ευρίσκονται στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Δ. Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όπου η Εταιρεία μας θα συμβάλλει σε όλα τα στάδια εξέλιξης των έργων. Τα έργα των Ν. Μεσογείων (περιοχής Σαρωνικού) έχουν λάβει από το 2000 Προέγκριση Χωροθέτησης, όμως λόγω αντιρρήσεων των Ο.Τ.Α της περιοχής για τις θέσεις του Κ.Ε.Λ. και του αγωγού διάθεσης, δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες.

11 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ α/α ΚΕΛ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΦΑΣΗ Α 2020 Χειμώνας Καλοκαίρι ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΦΑΣΗ Β ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

12 ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

13 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΗθέσητουΚ.Ε.Λ. Β. Μεσογείων βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής και σε σημαντική απόσταση από γειτνιάζοντες οικισμούς ώστε να μην προκαλούνται περιβαλλοντικές οχλήσεις σε αυτούς. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 199/2003, (ΖΟΕ Μεσογείων) η θέσηπου έχει εγκριθεί για την εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων Μεσογείων βρίσκεται στην ζώνη Γ1 που χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη. Τα προς επεξεργασία λύματα στο ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων είναι σχεδόν αμιγώς οικιακά με δεδομένο ότι η συνεισφορά των βιομηχανικών αποβλήτων στην παροχή εισόδου των εγκαταστάσεων είναι μικρή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, τα βιομηχανικά απόβλητα γίνονται δεκτά στο δίκτυο μόνον εφόσον ικανοποιούν τα θεσμοθετημένα όρια εκροής τους, τα οποία επιτυγχάνονται εφόσον έχουν υποστεί την απαιτούμενη προεπεξεργασία στο χώρο παραγωγής.

14 ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Η πορεία εξέλιξης των μέχρι σήμερα διαδικασιών αφορούσε : Στην έκδοση των περιβαλλοντικών όρων των έργων με την υπ αρ / Κοινή Υπουργική Απόφαση, εναντίον των οποίων προσέφυγαν ο τ. Δήμος Αρτέμιδας και δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής στο Συμβούλιο Επικρατείας, Στη συνέχεια το Ε Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας (6 χρόνια μετά, με την με αρ / 2008 απόφασή του) έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή και έθεσε ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων την προηγούμενη οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας που διέρχεται από την περιοχή. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Αττικής επανασχεδιάζει τα έργα ώστε : Να χωροθετηθεί το Κ.Ε.Λ. σε μεγαλύτερο χώρο στη θέση «Πλατύ Χωράφι» του τ. Δ. Σπάτων, νέα έκταση περί τα 137 στρέμματα όπου τα 80 στρέμματα είναι ελεύθεροι χώροι. Να γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων Να επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν για επαναχρησιμοποίηση εκροών, διάθεση στη θάλασσα, απόσμηση μονάδων, ενεργειακή αυτονομία, διαχείριση της αφυδατωμένης λάσπης, κ.λ.π. Να προωθηθεί η σε σύντομο χρόνο έγκριση του σχεδιασμού, ηέναρξηκαι υλοποίηση των έργων με τη συγχρηματοδότησή τους από την Ε.Ε

15 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ειδικότερα : Προτείνεται η εφαρμογή προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας σε σύστημα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών και απολύμανση με στόχο την σε κάθε περίπτωση παραγωγή ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων κατάλληλων για απεριόριστη άρδευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Προτείνεται η κατασκευή μονάδας αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου των χωνευτών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προς ιδιοκατανάλωση. Προτείνονται συμπληρωματικά μέτρα και επεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών οχλήσεων όπως οσμές, ηχητική και οπτική ρύπανση. Όπως η απόσμηση με κάλυψη των μονάδων εσχάρωσης, αφυδάτωσης και πρωτοβάθμιας καθίζησης, πάχυνσης ιλύος, φρεατίων ιλύος και η χρήση συστήματος απόσμησης με χημειοπλυντηρίδα 3 σταδίων - η ηχομόνωση των φυσητήρων η διάταξη περιφερειακής οδού οι ισχυρές δενδροφυτεύσεις Τροποποιείται η αρχική χωροθέτηση των έργων λαμβάνοντας υπόψη την ζώνη οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας

16 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τα βιολογικά επεξεργασμένα λύματα με πρόσθετη απομάκρυνση θρεπτικών (αζώτου, φωσφόρου) θα διοχετεύονται μέσω υποβρυχίου αγωγού και διαχυτήρα στον Ευβοϊκό κόλπο (ακρωτήριο Βελάνι). Ο αγωγός διάθεσης έχει μήκος 2000 μ. στη θάλασσα (απόσταση από την ακτή) και εκβάλλει σε βάθος περί τα 50 μ. αποτελείται από 2 σωλήνες των 1000 χλστ. Η παραγόμενη ιλύς θα είναι αναερόβια σταθεροποιημένη και αφυδατωμένη και κατάλληλη για διάθεση σε χωματερή η αξιοποίηση με τη μορφή λιπάσματος / βελτιωτικού εδάφους στη γεωργία (στο βαθμό που από τις απαιτούμενες αναλύσεις μετάλλων στην ιλύ και τα εδάφη, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, επιβεβαιωθεί η καταρχήν διαφαινόμενη καταλληλότητά της). Προβλέπεται και η μεταφορά της στη μονάδα ξήρανσης του Κ.Ε.Λ.Ψ.

17 Χαρακτηριστικά των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων Χαρακτηριστική παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις BOD 10 mg/l 80% COD TSS Ολικό Άζωτο Ολικός φωσφόρος Ολικά κολοβακτηριοειδή Ολικά κολοβακτηριοειδή *Με χημική απομάκρυνση φωσφόρου 60 mg/l 10 mg/l 10 mg/l 4 mg/l (1 mg/l*) <2/100 ml <20/100 ml 80% 80% μέση ετήσια τιμή μέση ετήσια τιμή 90% Για περισσότερα από ένα δείγμα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών

18

19 Κ.Ε.Λ. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

20 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας». Το έργο έχει προϋπολογισμό ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Αττικής Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει: - Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της πόλης του Κορωπίου, συνολικού μήκους περίπου 81 χιλιομέτρων. - Τους βασικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Δήμου Παιανίας και την πόλη του Κορωπιού και τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τις ήδη υπάρχουσες ή προβλεπόμενες βιομηχανικές περιοχές ή πάρκα στην περιοχή Κορωπίου - Παιανίας.

21 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου - Παιανίας, δυναμικότητας περίπου ισοδυνάμων κατοίκων. Η εγκατάσταση πέραν της δευτεροβάθμιας θα περιλαμβάνει και τριτοβάθμια επεξεργασία, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των εκροών. - Τον αγωγό από το ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας έως την παραλιακή περιοχή νοτίως της Χαμολιάς, στην Αρτέμιδα και τον υποβρύχιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (μήκους 1000μ.) στη θάλασσα στην εν λόγω περιοχή. Στη χάραξη αυτού του αγωγού υπάρχει η σήραγγα διέλευσης αγωγών. Επίσης περιλαμβάνεται ο αγωγός από το ΚΕΛ Μερέντας του Δήμου Μαρκόπουλου, ο οποίος συμβάλλει στον προαναφερθέντα αγωγό από το ΚΕΛ Αεροδρομίου.

22 ΚΕΛ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ

23 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΚΕΛ

24 ΖΩΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Βιομηχανικές Βιοτεχνικές Εγκ/σεις - Ι1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΚΕΛ

25 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Κ.Ε.Λ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Το Κ.Ε.Λ. Νοτίων Μεσογείων, για ισοδύναμο πληθυσμό κατοίκων, με πρόταση χωροθέτησης στη θέση «λατομεία» της Π. Φώκαιας (υπάρχει Προέγκριση Χωροθέτησης από το 2000). Εξυπηρετούμενοι είναι οι τ. Ο.Τ.Α. Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Π.Φώκαιας, και τμημάτα της Κρωπίας και των Καλυβίων Θορικού. Το σύστημα επεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων περιλαμβάνει προεπεξεργασία (εσχάρωση, εξάμμωση), πρωτοβάθμια καθίζηση, βιολογική επεξεργασία με το σύστημα της ενεργούς ιλύος για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, του αζώτου και του φωσφόρου, δεξαμενές τελικής καθίζησης και τριτοβάθμια επεξεργασία μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων με διύλιση και απολύμανση. Τα έργα επεξεργασίας της παραγόμενης λάσπης είναι η πάχυνση, αναερόβια χώνευση, μεταπάχυνση και αφυδάτωση προκειμένου το τελικό προϊόν να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται πχ. ως βελτιωτικό εδάφους. Προβλέπεται ένας κεντρικός αποχετευτικός αγωγός που ακολουθεί την παραλιακή λεωφόρο από Αγ. Μαρίνα μέχρι την Π. Φώκαια, όπου τοποθετείται το ΚΕΛ. Στον αγωγό αυτό καταλήγουν οι συλλεκτήρες που μεταφέρουν τα λύματα των αποχετευόμενων περιοχών.

26 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Κ.Ε.Λ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Λόγω της μικρής (ως και αρνητικής) κατά μήκος κλίσης της παραλιακής λεωφόρου έχουν προβλεφθεί εννέα (9) αντλιοστάσια ανύψωσης λυμάτων κατά μήκος του κεντρικού ( παραλιακού) αγωγού. Τα λύματα των παραπάνω περιοχών Σαρωνικού Κόλπου μετά την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις Π. Φώκαιας οδηγούνται στη θάλασσα μέσω του αγωγού διάθεσης, αποτελούμενου από χερσαίο τμήμα και υποθαλάσσιο τμήμα. Το χερσαίο τμήμα αυτού είναι αγωγός υπό πίεση που ακολουθεί την παραλιακή λεωφόρο, περατούται στο βόρειο άκρο του όρμου Τουρκολίμανο σε φρεάτιο από το οποίο ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και έχει μήκος μ. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης έχει διάμετρο Φ1000 και μήκος 400μ., εκβάλλειδεσεβάθος26μ. περίπου. Στο πέρας αυτού τοποθετείται ο διαχυτήρας, το άκρο του οποίου βρίσκεται σε βάθος 32 μ. περίπου και σε απόσταση 539μ. από το φρεάτιο αρχής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.

27 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ Αποφυγή επιβολής προστίμων λόγω της έγκαιρης υλοποίησης των έργων αποχέτευσης Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. των ιδιαίτερα δαπανηρών έργων Άμεση βελτίωση του αστικού, περιαστικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος Άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Οικονομικό όφελος υπηρεσιών από τις υψηλού επιπέδου παροχής Συμβολή στην ανάπτυξη των εξυπηρετούμενων περιοχών.

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

29 ΚΕΛΘΡΙΑΣΙΟΥΠΕΔΙΟΥ Έχει ολοκληρωθεί το 2010 από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ : Α 4 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα. Μ.ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008. Προς: 1) Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 2Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 3) Κύριο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα