ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64) 75% 64% (2010) 59,9% (2011) 55,3% (2012) 70% Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%) κάτω από 10% 13,7% (2010) 13,1% (2011) 11,4% (2012) 9,7% Ολοκλήρωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (%) Τουλάχιστον 40% των νέων ηλικίας ,4% (2010) 28,9% (2011) 30,9% (2012) 32% Μείωση αριθµού ατόµων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισµού 20 εκατοµµύρια (2008) (2010) (2011) (2012) (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ ) Πίνακας 2: Επισκόπηση βασικών µεγεθών για την περίοδο (%) Αύξηση ΑΕΠ 3,5-0,2 p -3,1 p -4,9 p -7,1 p -7,0 p -3,9 p Απασχόληση (20-64) 66 66,5 65, ,9 55,3 53,2 Ανεργία (15-64) 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 Ανεργία νέων (16-24) Μακροχρόνια ανεργία (ως % του ενεργού πληθυσµού) Πληθυσµός που ανήκει σε νοικοκυριά ανέργων (p:provisional) 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3 58,3 4,1 3,6 3,9 5,7 8,8 14,4 18,4 8 7,5 8,5 10,3 13,7 17,5 Πίνακας 3: Ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή οµάδα ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

2 Πίνακας 4: Μεταβολή του αριθµού απασχολουµένων ανά κλάδο δραστηριότητας (χιλ. άτοµα) Μεταβολή ( ) Εργατικό δυναµικό 5.021, , ,90-59,10 Απασχολούµενοι 4.427, , ,10-633,90 % του συνόλου του εργατικού δυναµικού 88,2 83,7 76,4-11,80 Kατά κλάδο: Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 551,7 509, ,70 Oρυχεία και λατοµεία 13,4 10,4 10,3-3,10 Μεταποίηση 483, ,5-123,60 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερ ου, ατµού και κλιµατισµού 27,6 22,7 26-1,60 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 32,3 28,1 20,3-12,00 εξυγίανσης Κατασκευές ,2 213,5-116,50 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µη ανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλ 801,1 772,9 679,4-121,70 Μεταφορά και αποθήκευση 204,8 205,5 182,7-22,10 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 302,2 303,8 275,1-27,10 Ενηµέρωση και επικοινωνία 87,6 79,5 72,2-15,40 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 115,1 111,9 122,4 7,30 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 6,5 4,5 6,5 0 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 215,2 212,4 220,5 5,30 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 74,1 81,7 72,3-1,80 ηµόσια διοίκηση και άµυνα υποχρεωτική -50,70 374,4 365,9 323,7 κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση 331, ,3-24,80 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 247,8 238, ,80 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 49 48,4 41,8-7,20 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 87,1 87,6 75,9-11,20 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 91,3 78,6 58,4-32,90 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 1,5 2 2,2 0, , ,80 574,80 % του συνόλου του εργατικού δυναµικού 11,8 16,3 23,6 11,80 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα µε αριθµούς, 2013 (τα στοιχεία αναφέρονται στο β τρίµηνο του έτους αναφοράς) Πίνακας 5: Ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους σύµβασης εργασίας στο σύνολο των συµβάσεων που κατατέθηκαν ( ) Πηγή : ΣΕΠΕ 2

3 Πίνακας 6: Αριθµός µετατροπών συµβάσεων από πλήρη εργασία σε µερική, σε εκ περιτροπής µε συµφωνία µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και σε εκ περιτροπής ύστερα από µονοµερή απόφαση των εργοδοτών ( ) Πηγή : ΣΕΠΕ Πίνακας 5: Ποσοστά αδήλωτης εργασίας ανά φύλο, (15/9/ /3/2014) Πηγή: ΣΕΠΕ Πίνακας 7: Ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή οµάδα ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Πίνακας 8: Ποσοστό ατόµων ηλικίας που διαµένουν σε νοικοκυριά ανέργων ΕΛΛΑ Α ΕΕ e 9.2 e

4 Πίνακας 9: Το Εργατικό υναµικό στις περιφέρειες της χώρας Περιφέρειες (σε Εργατικό υναµικό 2013 Εργατικό υναµικό χιλ.) Απασχολούµενοι Ανεργίας λούµενοι % Απασχο- Χώρας 4.951, , ,2 27,4-6,8-242,0 235,1 Ανατολική ,4 66,6 26,3-3, ,6 Μακεδονία & Θράκη Κεντρική Μακεδονία ,2 246,5 29, ,6 υτική Μακεδονία ,9 38,5 32,3-1,0-5,2 4,2 Ήπειρος 154,1 112,3 41,9 27,2-0, ,1 Θεσσαλία 318,5 237,1 81,4 25,6 0,4-16,1 16,5 Ιόνια Νησιά 102,6 78,8 23,8 23,2-0,7-8,0 7,3 υτική Ελλάδα ,0-0, ,3 Στερεά Ελλάδα 234,8 169,1 65,7 28,0-3,2-10,5 7,3 Αττική 1.872, ,5 527,5 28,2-2, Πελοπόννησος 258,9 204,2 54,7 21,1 3,7-2,4 6,1 Βόρειο Αιγαίο 83,4 63,7 19,6 23,5 2, ,7 Νότιο Αιγαίο 131,0 99,2 31,8 24,3 1,5-12,3 13,8 Κρήτη 272,7 201,1 71,7 26,3-3, ,1 Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.Α,Τ ΕΕ 2012, 2013 Α' τριµήνου. Σχήµα 1: Περιφερειακές µεταβολές ανεργίας 4

5 Πίνακας 10: Σχετικός κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις κατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο (%) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Εργαζόµενοι 11,9 13,2 10,1 Mη εργαζόµενοι 28,0 28,2 27,9 από τους οποίους: 44,0 48,4 39,0 Συνταξιούχοι 19,9 20,2 19,5 Λοιποί µη οικονοµικά ενεργοί 30,0 28,3 30,4 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελλάδα σε αριθµούς 2013, EU-SILC 2011 Πίνακας 11: Ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 2012 (γ τρίµηνο) 2013 (γ τρίµηνο) Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 21,7 28,9 24,8 23,8 31,3 27,0 ιδακτορικό ή 12,3 13,0 12,6 14,6 17,2 15,7 µεταπτυχιακό Τριτοβάθµια 12,3 21,7 17,2 15,3 22,1 18,8 Εκπαίδευση Πτυχίο Ανώτερης 22,4 34,2 28,0 22,4 39,1 30,2 Τεχνολογικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Απολυτήριο 23,3 32,6 27,1 25, ,4 ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Απολυτήριο 24,3 34,1 27,6 30,0 35,5 31,9 Γυµνασίου Απολυτήριο 25,1 23,5 24,5 26,0 26,4 25,8 ηµοτικού Μερικές τάξεις 29,7 23,9 27,6 32,3 55,1 39,6 ηµοτικού εν πήγε καθόλου σχολείο 32,8 52,7 41,0 34,8 45,3 38,3 Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ, Γ τρίµηνο 2013 Πίνακας 12: Ανεργία (%), κατά φύλο και οµάδες ηλικιών Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 23,6 20,8 27,3 27,1 24,1 31, ,9 46,8 62,1 59,0 54,2 65, ,8 35,0 38,9 44,4 41,7 47, ,3 19,3 26,1 25,5 21,8 30, ,0 14,8 17,9 18,9 17,6 20, ,2 3,6 5,6 11,3 13,5 5,5 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (τα στοιχεία αναφέρονται στο β τρίµηνο του έτους αναφοράς) 5

6 Πίνακας 13: Βασικά στοιχεία αγοράς εργασίας Απασχολού µενοι Οικονοµικά µη ενεργοί Ανεργία (%) Άρρενες Γυναίκες Ποσοστό ανεργίας, ανά ηλικιακή οµάδα ,9 11 7,4 22,1 10,4 5,9 4,1 2,9 1, ,8 13,2 9,5 24,3 13 7,9 6,4 4, ,5 31,9 16,4 10,5 8,6 5,9 1, ,4 17,7 42,6 24,9 14,6 12,2 8,7 2, ,1 28, , ,5 18,6 13,9 4, ,1 27,6 55,1 36,2 24,1 20,5 14,8 12,5 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιούλιος 2013 Πίνακας 14: Πληθυσµός 15 και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, ηλικία και φύλο (2013 γ τρίµηνο) (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού υναµικού, Επεξεργασία στοιχείων, δεικτών Γ.Γ.Ι.Φ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κατάσταση απασχόλησης ΑΝ ΡΕΣ Κατάσταση απασχόλησης Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ Εργατι κό υναµ ικό Απασχ ολούµ ενες Άνεργες Οικονοµ ικά µη ενεργές 280,8 20,2 4,6 15,6 260,6 249,8 112,0 44,6 67,5 137,8 312,6 254,2 134,1 120,1 58, ,7 979,7 676,8 302,9 253, ,3 741,9 583,9 158,0 774, ,9 17,1 16,2 0, ,8 Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ Εργατικό υναµικό Απασχολ ούµενοι Οικονοµικ ά µη ενεργοί 272,2 23,3 8,2 15,1 248,9 259,6 146,0 71,7 74,3 113,6 345,6 310,9 183,5 127,4 34, , ,3 970,0 270,4 46, , ,8 904,7 189,1 371,4 967,9 41,7 37,6 4,1 926, ΓΥΝΑΙΚΕΣ είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού ΑΝ ΡΕΣ είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχή % % Οικονοµικά Οµάδες ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχή Ποσοστό στο Απασχόλησης Ανεργίας µη ενεργές ηλικιών στο Απασχόλησης Εργατικό Εργατικό υναµικό υναµικό Οµάδες ηλικιών Ποσοστό Ανεργίας Οικονοµικά µη ενεργοί ,2 1,6 77,2 92, ,6 3,0 64,6 91, ,8 17,8 60,2 55, ,3 27,6 50,9 43, ,3 42,9 47,2 18, ,0 53,1 41,0 10, ,1 31,8 51,2 34, ,5 42,2 44,1 24, ,5 54,9 30,9 20, ,4 75,4 21,8 3, ,9 38,5 21,3 51, ,7 61,7 17,3 25, ,4 1,3 5,2 98, ,3 3,9 9,7 95, είκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ είκτης EUROPE ,7 40,2 31,5 41,3 43,5 31, είκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ είκτης EUROPE ,6 58,9 24,0 22,4 63,4 23,8 6

7 Ηλικιακές οµάδες Πίνακας 15: Νέοι 15-29, απασχολούµενοι ή σε εκπαίδευση και NEETS (2013 β τρίµηνο) Απασχολο ύµενοι ή σε εκπαίδευσ η Άτοµα που δεν εργάζονται ούτε είναι σε εκπαίδευση Αναζητο ύν αλλά δεν είναι διαθέσιµ α Θα ήθελαν να εργάζοντ αι Άλλοι µη ενεργοί ΝΕΕΤ ΝΕΕΤ ως % σύνολο της ηλικιακ ής οµάδας , , , , ,54 Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ Πίνακας 16: Νέοι 15-16, και ανά περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ (στοιχεία β τριµήνου 2013) 7

8 Πίνακας 17: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%) κατά φύλο και καθεστώς απασχόλησης Φύλο Άνδρες 18,5 18,3 16,5 16,1 13,7 12,7 Γυναίκες 10,9 10,6 10,8 10,1 9,1 7,8 14,8 14,5 13,7 13,1 11,4 10,2 Καθεστώς απασχόλησης Απασχολούµενοι 9,6 8,9 7,2 5,8 4,3 3,5 Μη απασχολούµενοι 5,2 5,6 6,5 7,3 7,1 6,8 Άτοµα που επιθυµούν να εργαστούν 2,7 3,1 3,7 4,8 4,9 5,0 Άτοµα που δεν επιθυµούν να εργαστούν 2,5 2,5 2,8 2,5 2,1 1,8 Πίνακας 18: Συµµετοχή στην µη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά ηλικιακή κατηγορία (%). Ηλικιακή Κατηγορία ,8 36,9 34,2 28,9 23, ,6 20,5 18,6 16,2 14, ,2 13,3 12,1 10,4 9, ,2 4,8 3,6 3,1 4, ,2 3,7 2,9 2,3 3, ,4 2,9 2,4 1,7 2,2 Πίνακας 19: Ανεργία (%) στους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης ,0 5,6 10, ,6 6,7 12, ,3 9,7 16, ,9 14,8 23, ,3 16,6 29, ,0 19,0 30,9 8

9 Πίνακας 20: Ολοκλήρωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (%) των νέων ηλικίας Φύλο Άνδρες 23,4 24,0 25,7 26,2 27,6 30,5 Γυναίκες 27,9 29,1 31,4 31,7 34,2 39,0 25,6 26,5 28,4 28,9 30,9 34,6 Πίνακας 17: Συµµετοχή (%) ενηλίκων σε προγράµµατα διά βίου µάθησης κατά φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο και κατάσταση απασχόλησης. 4,9 3,8 3,4 2,7 2,7 2,7 Οικονοµικά µη ενεργοί 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 *ISCED 5-6, **ISCED 3-4, ***ISCED Φύλο Άνδρες 2,8 3,2 3,1 2,6 3,1 3,0 Γυναίκες 3,1 3,3 2,9 2,3 2,7 2,9 2,9 3,3 3,0 2,4 2,9 2,9 Εκπαιδευτικό επίπεδο Καθεστώς απασχόλησης Απόφοιτοι γ βάθµιας * 6,0 6,9 6,3 4,7 5,7 5,6 Απόφοιτοι µεταδευτεροβάθµιας** 3,5 3,8 3,4 2,9 3,3 3,2 Απόφοιτοι α βάθµιας και β βάθµιας*** 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Απασχολούµενοι 2,7 3,1 2,8 2,0 2,8 2,8 9

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ Τεύχος 163, Ιούλιος - Αύγουστος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι επιπτώσεις στον κόσμο της μισθωτής (και όχι μόνο) εργασίας, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

H EλλAδα. με αριθμους

H EλλAδα. με αριθμους H EλλAδα με αριθμους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ 2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει Hστη δημοσιότητα μερικά επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Τελική Έκθεση Μάρτιος 2015 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Σχήματα... 5 Πίνακες... 6 1 Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση... 9 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Copyright 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Βασ. Σοφίας 49, 106 76

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα