Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ"

Transcript

1 Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/ επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους τους Δήμους Μέλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ζητήθηκε, ενόψει και της αναθεώρησης του (ΠΕ.Σ.Δ.Α), από όσους Δήμους επιθυμούν να καταρτίσουν έγκαιρα τα τοπικά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων τους. Εν συνεχεία, και κατόπιν της υπ αριθ. πρωτ. 798/ επιστολής του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., έγινε γνωστό ότι έχει προχωρήσει η ανάθεση της Μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. να στείλει τις αρχικές θέσεις και προτάσεις του για το θέμα, εφόσον συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Με την υπ αριθ. πρωτ. 34/ εκ νέου επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους τους Δήμους Μέλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με δεδομένες τις ασφυκτικές προθεσμίες που ορίζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, καθώς και βάσει της υπ αριθ. 6/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., ζητείται από τους Δήμους που επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύνταξη των τοπικών τους σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων να τα στείλουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. το αργότερο μέχρι τις 31/03/2015. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η μετάβαση από την σημερινή κατάσταση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων απαιτεί οργανωμένο σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις, συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και βεβαίως των πολιτών, σας καλώ να καταθέσετε προτάσεις επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και να συνδιαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και λειτουργικό σχέδιο για τον Δήμο μας. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Ν. 4042/2012 προβλέπει την αναθεώρηση του υπάρχοντος ΠΕ.Σ.Δ.Α, ο οποίος συντάχθηκε το Το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει να ενσωματώσει τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΚ/98/2008 και ο Ν. 4042/2012 για την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανάκτηση, μέσα από ποσοτικούς στόχους που τίθενται σε Εθνικό επίπεδο. Η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α είναι μια διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής τόσο των Δήμων όσο και των φορέων (περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.α), αλλά κυρίως των πολιτών, και θα αποτελέσει τον οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων τα επόμενα χρόνια. Στον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α θα περιγράφεται και το σύνολο των απαιτούμενων έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανά διαχειριστική ενότητα ή Δήμο.

2 Σημειώνεται ότι στην νέα προγραμματική περίοδο στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), δεν θα συγχρηματοδοτηθεί κανένα έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α, αφού αποτελεί αιρεσιμότητα (δηλαδή προαπαιτούμενο). Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 συστήθηκε ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συγκροτήθηκε σε σώμα το 2013 και έκτοτε λειτουργεί. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 όλοι οι υφιστάμενοι Φο.Δ.Σ.Α (11 συνολικά στην Περιφέρειά μας) θα συγχωνευθούν στον ενιαίο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και η διάσπαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 2 Φο.Δ.Σ.Α διαφορετικών νομικών μορφών (Σύνδεσμος & Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α) και κατ επέκταση 2 ταχυτήτων, με συντριπτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων (Εκτελεστικής Επιτροπής & Διοικητικού Συμβουλίου), ξεκίνησε στο τέλος του 2014 η διαδικασία μετατροπής της νομικής μορφής του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α από Σύνδεσμος σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. Η διαδικασία αυτή, μετά από διαβούλευση τριών (3) μηνών και αποφάσεις του συνόλου των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειάς μας, αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την μετατροπή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α, ως ο καθ ύλη αρμόδιος για την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012, ζήτησε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης. Η Περιφέρεια προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης και με έγγραφο προς τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α ζήτησε την πρότασή του, τόσο για τα απαιτούμενα έργα όσο και για την κατάρτιση των τοπικών σχεδίων των Δήμων καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου στην τριμελή επιτροπή κατάρτισης του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Η ανάθεση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α έχει καθορισμένο και ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, αφού θα πρέπει έγκαιρα να ολοκληρωθεί, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί οποιαδήποτε δράση στο νέο ΣΕΣ. Στην τελευταία διευρυμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίστηκε, και προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα τα τοπικά σχέδια και να ενσωματωθούν στον υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α, αυτά να εκπονηθούν μέχρι την 31 η Μαρτίου Στη συνέχεια, τα τοπικά σχέδια θα ενσωματωθούν στον σχεδιασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α μέχρι 15 Απριλίου 2015 και θα σταλούν για ενσωμάτωση στον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Η εκπόνηση των τοπικών σχεδίων των Δήμων έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τις δράσεις, τις οποίες μπορεί και πρέπει να αναπτύξει ο κάθε Δήμος αλλά και για τις συνέργειες που πρέπει να έχει με τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α και τις εγκαταστάσεις που θα διαχειρίζεται (ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ). Υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικού Φο.Δ.Σ.Α 11 ης Δ.Ε. (Νομού Φωκίδας) Ο Δήμος Δελφών συμμετέχει με τον Δήμο Δωρίδος στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, δηλ. τον Φο.Δ.Σ.Α Νομού Φωκίδας. Οι Δύο Δήμοι συνθέτουν την 11 η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Νομού Φωκίδας), σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. Η διαχείριση των απορριμμάτων των προαναφερόμενων Δήμων γίνεται, για τον μεν Δήμο Δωρίδος από τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον δε Δήμο Δελφών έχει προγραμματιστεί η μεταφορά των απορριμμάτων κατά 50% στον ΧΥΤΑ

3 Λαμίας και το υπόλοιπο 50% στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, σύμφωνα με την ΚΥΑ 54658/4266 (ΦΕΚ 3242/Β / ) για την μεταφορά των απορριμμάτων και το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ. Ο σχεδιασμός του Φο.Δ.Σ.Α Νομού Φωκίδας περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην θέση «Βαρτός» της Δ.Ε. Άμφισσας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Η κατασκευή του έργου, του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα. Επίσης, προβλέπεται η χωροθέτηση κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα όρια της 11 ης Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το ένα σημείο χωροθέτησης βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών, και πιο συγκεκριμένα στην ίδια θέση με αυτή της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, δηλαδή στη θέση«βαρτός» της Δ.Ε. Άμφισσας. Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί τον πρώτο καιρό -και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ- ως Σταθμός Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων, προκειμένου αυτά να μεταφέρονται στους αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης των όμορων Δήμων και στη συνέχεια (μετά την ολοκλήρωση των έργων) θα χρησιμοποιηθεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης του Ανακυκλώσιμου Υλικού, προκειμένου αυτό να μεταφέρεται στο ΚΔΑΥ Λαμίας ή όπου αλλού. Ο δεύτερος ΣΜΑ θα χωροθετηθεί στα όρια ευθύνης του Δήμου Δωρίδος και θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας Ν. Φωκίδας. Επικαιροποίηση του σχεδιασμού του τοπικού Φο.Δ.Σ.Α Ν. Φωκίδας Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) με προδιαλογή των οργανικών αποβλήτων στην πηγή και την παραγωγή compost. Ειδικότερα, για την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός επιπλέον ρεύματος στην πηγή (καφέ κάδος). Ο καφέ κάδος των οργανικών, ο μπλε κάδος των ανακυκλώσιμων καθώς και ο πράσινος κάδος για το υπόλειμμα θα οδηγούνται στην ΜΕΑ για περεταίρω επεξεργασία. Στην ΜΕΑ θα οδηγούνται και οι κάδοι από τυχόν ανάπτυξη επιπλέον ρευμάτων στην πηγή από τους Δήμους (χαρτί, χαρτόνι, γυαλί κ.α). Η λειτουργία της ΜΕΑ με την μέθοδο της αερόβιας ζύμωσης, η οποία έχει επιλεγεί, για παραγωγή compost θεωρείται η πλέον φιλική περιβαλλοντικά τεχνολογία. Ο νεότερος σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικού έργου αναερόβιας ζύμωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης των βιοστερεών. Ο όρος βιοστερεά αφορά στην ιλύ (παραγόμενη λάσπη) των μονάδων βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των Δήμων. Η συνέργεια αυτή, εκτός της αξιοποίησης του βιοαερίου που περιέχεται στα βιοστερεά απόβλητα θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην μείωση της απαιτούμενης δαπάνης από τους Δήμους για την διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων. Τα έσοδα από την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, μέσω της ΜΕΑ θα προέρχονται από τα παρακάτω. - Πώληση του παραγόμενου βιοαερίου - Πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών - Επιδότηση των ανακυκλώσιμων υλικών ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Τα Τοπικά σχέδια διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν οι Δήμοι από μόνοι τους ή σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Ο Δήμος Δελφών συμμετέχει στον σχεδιασμό των απαιτούμενων

4 έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ, του Φο.Δ.Σ.Α Φωκίδας, όπως είναι η ΜΕΑ και ο νέος ΧΥΤΥ. Πέραν όμως αυτών, ο Δήμος Δελφών οφείλει να περιγράψει και να εκπονήσει ένα επίσης ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω : Ι. Ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων αποβλήτων -πέραν των τριών προγραμματισμένων (πράσινου, μπλε & καφέ κάδου)- όπως χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί κ.α. α) Αφορά στην ανάπτυξη κάδων συγκέντρωσης του χαρτιού-χαρτονιού σε σημεία μαζικής παραγωγής (supermarket, εμπορικά καταστήματα, μανάβικα κ.α), όπου παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων, αλλά και στο σύνολο των μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στα σχολεία θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα χωριστής συγκέντρωσης/διαλογής χαρτιού, χαρτονιού, αλουμινίου και πλαστικού στην αρχή της ανταποδοτικότητας, δίνοντας δηλαδή οικονομικά κίνητρα στους μαθητές όλων των βαθμίδων για την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί κάδοι των προαναφερόμενων ειδικών ρευμάτων αποβλήτων και τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών θα δίνονται εξολοκλήρου στα σχολεία για κάλυψη των αναγκών τους. β) Αφορά στην ανάπτυξη ειδικών μπλε κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (καμπάνες) σε σημεία μαζικής εστίασης και διασκέδασης, όπου επίσης παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων. γ) Θα διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης μικρών κομποστοποιητών των οργανικών απορριμμάτων σε σημεία μαζικής εστίασης. (π.χ μεγάλα κέντρα διασκέδασης εκτός του πολεοδομικού ιστού) Οι κάδοι των προαναφερόμενων διακριτών ρευμάτων θα οδηγούνται στην ΜΕΑ, η οποία θα λειτουργεί και ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Το τυχόν υπόλειμμα από την διαλογή στην ΜΕΑ θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ. Οι κάδοι όλων των ρευμάτων (καφέ, μπλε, πράσινος) θα πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αυτοκινούμενο πλυντήριο. ΙΙ. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Αφορά στην διανομή οικιακών κάδων κομποστοποίησης από τον Δήμο σε νοικοκυριά, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται σε πρώτη φάση, η προμήθεια και η δωρεάν διανομή 500 κάδων των 330 lt σε ισάριθμα νοικοκυριά για οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, με την ταυτόχρονη διανομή κατάλληλου ενημερωτικού υλικού. Ο Δήμος θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης (καταγραφή των οργανικών που εκτρέπονται) και του ποσοστού μείωσης των απορριμμάτων. Το πρόγραμμα θα έχει συνέχεια και η επιπλέον ζήτηση οικιακών κάδων θα καλύπτεται από την προμήθεια νέων. ΙΙΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Αφορά στην αδειοδότηση χώρων, στους οποίους θα γίνεται συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.α), ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κ.α), κλαδεμάτων κ.α. (όχι όμως των οργανικών αποβλήτων). Ο Δήμος

5 θα χωροθετήσει και θα αδειοδοτήσει τρεις (3) τέτοιους χώρους (πράσινα σημεία) στις Δημοτικές Ενότητες: - Άμφισσας - Ιτέας - Γραβιάς Σε ότι αφορά τα κλαδέματα, προβλέπεται η χρήση του ρυμουλκούμενου θρυμματιστή σε φορτηγό, που ήδη έχει προμηθευτεί ο Δήμος, με τον οποίο θα γίνεται θρυμματισμός των κλαδεμάτων στα σημεία συγκέντρωσης (πράσινα σημεία) αλλά και σε επιμέρους σημεία συγκέντρωσης μεγάλου όγκου κλαδεμάτων (πάρκα κ.λπ.). Ειδικότερα, για τα αστικά κέντρα του Δήμου (Άμφισσα, Ιτέα, Γαλαξίδι, Δελφοί κ.λπ.) προβλέπεται η συγκέντρωση των προαναφερομένων κατηγοριών αποβλήτων (ογκώδη, κλαδέματα κ.α) από τα σημεία παραγωγής τους, με ειδικά φορτηγά με αρπάγη και η μεταφορά τους στα αδειοδοτημένα πράσινα σημεία. Ως εναλλακτική ή συμπληρωματική πρόταση δημιουργίας πράσινων σημείων, τίθεται η προμήθεια ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων με διαχωρισμό ανά κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία θα μεταβαίνουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου και θα συγκεντρώνουν τα ογκώδη αντικείμενα και τα προς ανακύκλωση υλικά (κινητό πράσινο σημείο), τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται στη ΜΕΑ για περεταίρω επεξεργασία ή διάθεση (ανακύκλωση). V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αφορούν σε δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, είναι επαναλαμβανόμενες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω: - Ενημερώσεις σε σχολεία. - Διανομή φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού. - Διαφημιστικά spot σε ραδιόφωνα, τηλεόραση ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. - Ημερίδες. - Συνέδρια Περιφερειακού ή Εθνικού επιπέδου. - Συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων και ανταλλαγή εμπειριών. - Δράσεις καθαρισμού δημόσιων χώρων. - Ετήσιες και επαναλαμβανόμενες δράσεις την ημέρα περιβάλλοντος. - Συσχετισμός και συνέργεια με άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων, όπως συσκευασίες φαρμάκων κ.α. - Δημιουργία ειδικής θέσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για διαρκή ενημέρωση, ανακοινώσεις, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των δράσεων επίτευξης των στόχων αλλά και ανταλλαγής απόψεων των πολιτών. Οι δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργασία με αυτές του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν μια πλήρη εικόνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών θα επιδιωχθούν ευρύτερες συνέργειες με φορείς, επιχειρήσεις και επιστημονικά ιδρύματα. Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο και διαρκές πρόγραμμα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους. VI.ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Αφορούν δράσεις σε δεύτερο στάδιο που σχετίζονται με τα παρακάτω: - Τοπικά σχέδια ανταποδοτικότητας προς τους πολίτες, ανάλογα με τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις στα ανακυκλώσιμα υλικά (συσχετισμός με τον καθορισμό των Δημοτικών τελών κ.λπ.). - Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος (π.χ. οικιακής κομποστοποίησης, ανταποδοτικότητας σε γειτονιές κ.λπ.) σε ένα Δημοτικό Διαμέρισμα ή μια Δημοτική Ενότητα και επέκτασή του στο μέλλον στο σύνολο του Δήμου.

6 - Επέκταση του προγράμματος κομποστοποίησης και τοποθέτηση κομποστοποιητών σε όλα τα σημεία μαζικής παραγωγής βιοαποδομήσιμων (σημεία εστίασης κ.ά.) - Ευρύτερες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος που συνδυάζονται με την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. VII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δημιουργία Μονάδας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΜΑΕΚΚ) στον χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΜΕΑ, ΧΥΤΥ) στη θέση «Βαρτός» της Δ.Ε. Άμφισσας ή σε κάποιον από τους χώρους των μη αποκατεστημένων λατομείων, όπου θα γίνεται η διαχείριση αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων. Η συγκέντρωση των αδρανών υλικών θα γίνεται με containers ανοιχτού τύπου (σκάφες), τα οποία θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στις Δημοτικές Ενότητες και τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου και θα μεταφέρονται με ειδικό φορτηγό όχημα στον χώρο επεξεργασίας. Από την επεξεργασία θα διαχωρίζονται τα προς ανακύκλωση υλικά, το υπόλειμμα, το οποίο θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ, ενώ η επεξεργασία θα οδηγεί στην παραγωγή διαβαθμισμένων υλικών (σκύρα, χαλίκι, άμμος), τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην οδοποιία του Δήμου. Σημειώνεται ότι η κατασκευή μονάδας διαχείρισης, αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, δεν προβλέπεται ως επιλέξιμη δαπάνη και δεν χρηματοδοτείται ως δημόσια επένδυση. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα επιδιωχθεί η κατασκευή μονάδας από ίδιους πόρους ή σε συνεργασία με ανάλογο εγκεκριμένο σύστημα. Ως εναλλακτική πρόταση θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση κινητού εξοπλισμού προσαρμοζόμενου σε μηχανήματα του ΧΥΤΥ (σπαστήρες) και χρήση του παραγόμενου υλικού για επικάλυψη των απορριμμάτων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - Από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το νέο ΕΣΠΑ. - Από το Πράσινο Ταμείο. - Από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). - Από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α, στον προϋπολογισμό του οποίου θα προβλεφθούν ανάλογες δράσεις. - Από ίδιους πόρους του Δήμου. - Από κάθε πρόσφορη πηγή. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αφορά στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων των λοιπών κατηγοριών (αγροτικά, κτηνοτροφικά, βιομηχανικά επικίνδυνα και μη, κ.ά.), για τα οποία δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των στερεών αποβλήτων. Παρόλο που η αρμοδιότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών στερεών αποβλήτων είναι -σύμφωνα με την νομοθεσία- του παραγωγού, κατόχου ή νομέα, αυτά τα απόβλητα παράγονται στις περιοχές των Δήμων και πολλές φορές καταλήγουν στο περιβάλλον. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α αναγνωρίζοντας αυτό το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα, ενσωμάτωσε ομόφωνα στο καταστατικό την δυνατότητα ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α να ασχολείται και με την διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 3 ης Μαρτίου 2015, αποφασίστηκε ομόφωνα να υπάρξει ένα πρώτο επεξεργασμένο σχέδιο για την διαχείρισης των αποβλήτων όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων εκτός των αστικών. Ένα σημαντικό ρεύμα αποβλήτων που συναντάται στο Δήμο μας και χρήζει άμεσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι αυτό των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα ρύπανσης και ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα στον χώρο των γεωργικών βιοµηχανιών. Το κόστος της

7 εγκατάστασης των µέχρι σήµερα προτεινόµενων συστηµάτων αποθαρρύνει τους ελαιοπαραγωγούς να αλλάξουν την υφιστάµενη πρακτική διαχείρισης που ακολουθούν, δηλαδή την απόρριψη σε παρακείµενους υδάτινους αποδέκτες (χείµαρρους, θάλασσα κλπ.) ή την χρήση απορροφητικών τάφρων και lagoons. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι τα περισσότερα ελαιουργεία, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι επιχειρήσεις µικρής κλίµακας, δεν µπορούν να αντέξουν το κόστος εγκατάστασης συστηµάτων επεξεργασίας του. Το κυριότερο αίτιο του προβλήµατος είναι το ιδιαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο τους, το οποίο δεν βιοαποδοµείται εύκολα, ενώ από την άλλη οι υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολικών ενώσεων οδηγούν στην εµφάνιση βιοτοξικών φαινοµένων και υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος. Σήµερα, όµως, ένας µεγάλος αριθµός µελετών έχει αποδείξει ότι ορισµένες από τις ουσίες αυτές είναι υπεύθυνες για την ιδιαίτερη διατροφική αξία του ελαιολάδου αφού εµφανίζουν αντιοξειδωτικές και αντιµικροβιακές ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό οι ουσίες αυτές είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή σκευασµάτων µε αξιόλογη κυκλοφορία και οικονοµικό ενδιαφέρον. Η εφαρµογή των διαφόρων μορφών τεχνολογίας πάνω στο θέμα αυτό οδηγεί στην παραγωγή: Καθαρού νερού κατάλληλου για: τελική διάθεση σε υδάτινο φυσικό αποδέκτη υπεδάφια διάθεση άρδευση αξιοποίηση στην ίδια την µονάδα που θα εφαρµόζει την αναπτυχθείσα τεχνολογία για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών της σε κατανάλωση νερού. Πολυφαινολών (υδροξυτυροσόλη κλπ.) σε µορφή και καθαρότητα κατάλληλη για χρήση ως πρώτη ύλη σε διάφορες εφαρµογές: παραγωγή φαρµάκων παρασκευή καλλυντικών παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής κλπ. Φυσικού εδαφοβελτιωτικού (compost). Προκειµένου να είναι βιώσιµη η εφαρµογή τέτοιου είδους τεχνολογιών, απαιτείται η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες θα εξυπηρετούν τα ελαιουργεία που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Κατά αυτόν τον τρόπο τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων θα επεξεργάζονται συνολικά µε συνέπεια τόσο το πάγιο κόστος της εγκατάστασης όσο και το λειτουργικό να είναι σηµαντικά χαµηλότερο σε σχέση µε την περίπτωση που η εν λόγω τεχνολογία εφαρµόζονταν σε κάθε ένα από τα ελαιουργεία. Για το συγκεκριμένο ζήτημα επεξεργασίας αυτού του είδους των ρευμάτων αποβλήτων, το οποίο έτσι και αλλιώς αποτελεί προσέγγιση πέραν του Δήμου μας, θα υπάρξουν εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, αφού αφορά συνεργασίες περισσοτέρων του ενός Δήμου και βεβαίως τον τρόπο χρηματοδότησης, αφού όπως είναι γνωστό για αυτήν την κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων δεν προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Η πρόταση που κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζεται στις παρακάτω αρχές και παραμέτρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο περιβαλλοντικά όφελος και οι αναγκαίες οικονομίες πόρων που επιβάλλουν οι περιστάσεις. 1) Δίνεται βάρος στην εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων, που αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των απορριμμάτων, με την χρήση ενός επιπλέον κάδου (καφέ), καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

8 2) Αξιοποιείται το βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (αναερόβια ζύμωση). Η αξιοποίηση του βιοαερίου αφενός θα δημιουργήσει έσοδα στο Δήμο, αφού επιδοτείται η παραγωγή αυτής της μορφής ενέργεια ως ανανεώσιμη, και αφετέρου θα συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, άμεσα διότι δεν θα έχουμε έκλυση του παραγόμενου βιοαερίου στο περιβάλλον και έμμεσα διότι θα αποφευχθεί η κατανάλωση συμβατικού ορυκτού καυσίμου (λιγνίτη) για την παραγωγή ισόποσης ενέργειας. 3) Παράγεται compost (αερόβια ζύμωση). Η παραγωγή compost σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο, αυτόν της αερόβιας διαδικασίας στην ΜΕΑ, προκρίνεται όχι μόνο διότι προηγείται η αξιοποίηση του βιοαερίου και έχει ήδη αδρανοποιηθεί το προς κομποστοποίηση υλικό αλλά και διότι αποφεύγεται η κατασκευή νέων υποδομών ανοιχτής κομποστοποίησης σε κλειστού ή ανοιχτού τύπου σειράδια, με τα γνωστά προβλήματα αντίθεσης των τοπικών κοινωνιών στην χωροθέτηση της αερόβιας κομποστοποίησης, λόγω της όχλησης από την λειτουργία της. 4) Προωθείται αποτελεσματικά η ανακύκλωση των επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, χαρτόνι & γυαλί), η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων στις πηγές συγκέντρωσης αυτών των κατηγοριών, επιτυγχάνοντας την επίτευξη των στόχων, αφού εκεί παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων. 5) Η διαχείριση της παραγόμενης, από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Δήμου, ιλύος, μέσω της αναερόβιας ζύμωσης στη ΜΕΑ, θα λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη διαχείρισή της χωρίς επιπλέον κόστος για τον Δήμο, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ένα επιπλέον έσοδο από την παραγωγή βιοαερίου και την μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια. 6) Η δημιουργία «σταθερών» ή «κινητών» πράσινων σημείων θα δώσει μια οριστική λύση στη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και την επεξεργασία των κλαδεμάτων στο Δήμο,διευκολίνοντας τους πολίτες και προστατεύοντας το περιβάλλον. 7) Η επίσης στοχευμένη δράση, στο σύνολο των μονάδων εκπαίδευσης του Δήμου, όλων των βαθμίδων, συμβάλλει όχι μόνο στην ανακύκλωση συγκεκριμένων υλικών αλλά και στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση των παιδιών, θέτοντας τις βάσεις για περισσότερο ευαισθητοποιημένους μελλοντικά πολίτες. 8) Τα ήδη ενταγμένα και προγραμματισμένα με δημόσια χρηματοδότηση έργα, αλλά και η διεκδίκηση ένταξης των υπολοίπων με επίσης δημόσια χρηματοδότηση, θα δώσει την οικονομική δυνατότητα στην διαμόρφωση μιας τιμολογιακής πολιτικής προς όφελος των πολιτών. Η αποτελεσματικότητα των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων θα έχει επιτυχία εάν συνδυαστεί με την εναρμόνιση σε αυτά του κανονισμού καθαριότητας, έτσι ώστε ο τελευταίος να λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με το όλο πρόγραμμα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται ένα καλά οργανωμένο αλλά συνάμα και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειμένου να οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και ότι η ζητούμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να χτιστεί βήμα βήμα.

9 Το Φορτηγό με Αρπάγη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κ.ά), καθώς και για τη μεταφορά κλαδεμάτων, τη μετακίνηση αντικειμένων κ.λπ

10 Κάδος οικιακής κομποστοποίησης, χωρητικότητας 330lt, με αποσπώμενο πάτο, καπάκι και πλαϊνή θυρίδα του έτοιμου compost.

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο ΤΟΣΔΑ Δήμου Τριφυλίας αποδίδει τον καταστατικό ρόλο που οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Α. Το πλαίσιο Με το ν. 4042/2012 επιχειρήθηκε η ενοποίηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (εξαιρούνται ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση. 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος)

Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση. 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος) Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος) Α. Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι συνέπειες του «Καλλικράτη»

Διαβάστε περισσότερα