NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007"

Transcript

1 EN ISO 9001:2000 Νο BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D Berlin, Germany url: IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url:

2 «ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» ΕΠΕΜ Η έκδοση του 1 ου Ενηµερωτικού ελτίου της Ε.ΠΕ.Μ. για το 2007 συνεχίζει την ενηµέρωση των πελατών και συνεργατών µας, σχετικά µε τις δραστηριότητες της ΕΠΕΜ και του ικτύου των Συνεργατών της και επιχειρεί, µεταξύ άλλων, να θέσει προβληµατισµούς που προέκυψαν µέσω των εµπειριών από τις πρόσφατες δουλειές της ΕΠΕΜ, όπως καταγράφονται από τα στελέχη µας. Με το Ενηµερωτικό ελτίο του Οκτωβρίου 2006, σηµατοδοτήθηκε η µετατροπή της ΕΠΕΜ σε «ίκτυο Συνεργατών», µε σηµαντική δραστηριοποίηση στη Γερµανία (BC Berlin Consult GmbH) και την Ουγγαρία (IES Consulting Ltd). Ταυτόχρονα, συνέπιπτε µε το ξεκίνηµα της λειτουργίας της Ε.ΠΕ.Μ. Engineering Α.Ε., η οποία ήδη µετακόµισε στα καινούρια της γραφεία, στο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Αχαρνών 141. Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι το ίκτυο Συνεργατών της ΕΠΕΜ έχει εµπλουτιστεί µε την παρουσία της ASE Synergy Consulting Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών, τεχνικών και νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέµατα Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ). Στη συνέχεια θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα από την εµπειρία που αποκόµισαν τα στελέχη της ASE και της ΕΠΕΜ στην πρώτη απόπειρα ένταξης, στη διαδικασία των Σ ΙΤ, έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης, µε ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνουµε και για την ένταξη της FACE 3 TS στο ίκτυο των Συνεργατών µας. Η FACE 3 TS δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών και στελεχώνεται από στελέχη µε σηµαντικές ακαδηµαϊκές διακρίσεις και µεγάλη εµπειρία σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα της ΕΠΕΜ στην Κύπρο, η οποία αφορά στη διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων, καθώς και η µελέτη που εκπόνησε η IES Consulting σχετικά µε την εφοδιαστική αλυσίδα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ουγγαρία. Ελπίζουµε ότι το Ενηµερωτικό ελτίο µας θα σας φανεί ενδιαφέρον και χρήσιµο και θα ήταν µεγάλη µας χαρά αν αποτελούσε έναυσµα για γόνιµο προβληµατισµό και διάλογο σε θέµατα που αφορούν στην αγορά περιβάλλοντος. Τιτίκα Τσαµοπούλου Υπεύθυνη Μάρκετινγκ

3 ΥΠΑΡΧΕΙ Ε ΑΦΟΣ ΓΙΑ Σ ΙΤ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Το Σεπτέµβριο του 2005 ψηφίστηκε ο Ν.3389, µε τον οποίο εντάσσονται οι Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) στην υλοποίηση έργων και στην παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για µια νέα (στην Ελλάδα) µέθοδο προκήρυξης και υλοποίησης έργων που περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση τµήµατος ή ακόµα και ολόκληρου του έργου από ιδιωτικά κεφάλαια. Ο νόµος αυτός «φούντωσε» τις ήδη έντονες κουβέντες και ανησυχίες στην Ελληνική αγορά για το αν και κατά πόσο µπορούν ιδιωτικά κεφάλαια να συνεισφέρουν στην υλοποίηση αναγκαίων έργων περιβάλλοντος, αφού η αποπληρωµή των κεφαλαίων του ιδιώτη (µε το ανάλογο φυσικά κέρδος) θα γίνει µέσα από τη λειτουργία του έργου, στην οποία θα συµµετέχει κι ο ίδιος ενεργά. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια υτικής Ελλάδος (Π Ε) ανέθεσε στην ΕΠΕΜ την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο: «Συµπράξεις ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδος». Στόχος της µελέτης ήταν ο προσδιορισµός των έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που µπορούν να υλοποιηθούν µε Σ ΙΤ στην Π Ε και η ανάπτυξη των εργαλείων και διαδικασιών για να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα από αυτά για να υλοποιηθούν µε Σ ΙΤ. Η ανταπόκριση των δηµοσίων φορέων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες του εγχειρήµατος, όπως π.χ. ότι οι Σ ΙΤ αφορούν υλοποίηση έργων δηµοσίου ενδιαφέροντος µε ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και ότι η εκπόνηση της µελέτης συνέπεσε χρονικά µε προεκλογική περίοδο για τους ΟΤΑ. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Π Ε απέκτησε ένα πλαίσιο στρατηγικής αξιοποίησης των Σ ΙΤ σε έργα περιβάλλοντος, ενώ έδειξε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πεδίο ανάπτυξης τους στα έργα περιβάλλοντος Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να τηρούνται οι αρχές και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Σ ΙΤ, όπως η κατανοµή του επιχειρηµατικού κινδύνου µεταξύ του Ιδιωτικού και ηµοσίου τοµέα (risk allocation), καθώς και η µεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα (value for money) των πόρων του ηµοσίου. Πληροφορίες: Χάρης Καµαριωτάκης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Σ ΙΤ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ Το Φεβρουάριο κατατέθηκε στην Ειδική Γραµµατεία για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ), ο απαιτούµενος φάκελος για την ένταξη του έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Απορριµµάτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» στον κατάλογο των προτεινόµενων Σ ΙΤ. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα ένταξης στη διαδικασία των Σ ΙΤ, έργου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Ο φάκελος κατατέθηκε από τη ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. και τον τεχνικο-οικονοµικό σύµβουλό

4 της, την ASE Synergy Consulting Α.Ε. Η ΕΠΕΜ συνεργάστηκε στενά µε την ASE, κυρίως σε τεχνικά θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε θέµατα προϋπολογισµού του έργου, πραγµατικού κόστους λειτουργίας, τιµολογιακής πολιτικής και καταγραφής και κατανοµής κινδύνων µεταξύ Ιδιωτικού και ηµοσίου Τοµέα. Πληροφορίες: Γιάννης Γιάνναρος Χάρης Καµαριωτάκης ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Σ ΙΤ ΣΕ ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΕΜ παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβούλου κατά την υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας για τη Σύµπραξη του ήµου Ραφήνας µε τον ιδιωτικό τοµέα, όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία συστήµατος αποχέτευσης του ήµου. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία µε την εταιρεία ASE Synergy Consulting Α.Ε. Ήδη έχει καταρτιστεί µοντέλο ταµειακών εισροών εκροών σε ετήσια βάση και έχει Πληροφορίες: Βαγγέλης Μιχαλόπουλος Ηλίας Ταρναράς Στη συνέχεια, και µετά την έγκριση από την ΕΓΣ ΙΤ και την ένταξη στον κατάλογο των προτεινόµενων Σ ΙΤ, ο φάκελος θα προωθηθεί στη ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ ( ΕΣ ΙΤ), η οποία θα δώσει και την τελική έγκριση για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου µε τη διαδικασία των Σ ΙΤ. υπολογιστεί ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR), µε τη µέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Η ροή του µοντέλου έγινε για τα οικονοµικά δεδοµένα κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων, που προέκυψαν από τις σχετικές µελέτες του ήµου Ραφήνας και από τη µελετητική εµπειρία των συµβούλων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Σ.Α. ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΟΤΑΜΘ Μία πρωτοποριακή Συµφωνία-Πλαίσιο, η πρώτη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Νόµου 3316, υπογράφηκε µεταξύ του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης (ΣΟΤΑΜΘ) και σύµπραξης µελετητών, της οποίας ηγείται η ΕΠΕΜ. οδηγήσει σε δηµοπράτηση έργων επεξεργασίας Α.Σ.Α. στο νοµό, ο οποίος παρουσιάζει, σε εθνικό επίπεδο, τη δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγή απορριµµάτων, µετά την Αττική. Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΟΤΑΜΘ στοχεύει στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στις δύο διαχειριστικές ενότητες του νοµού (Νοτιοανατολική και Βορειοδυτική), αλλά και στη µελετητική «ωρίµανση» των αντίστοιχων έργων. Αξίζει να σηµειωθεί η τεράστια σηµασία της εν λόγω Σύµβασης, αφού τελικά θα Πληροφορίες: Ρούλα Σκουλάξινου

5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ... Η ΕΠΕΜ ανέλαβε, από τον Οκτώβριο του 2006, τη δράση του Τεχνικού Συµβούλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Project Manager), στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Ταµείου Συνοχής. Η διάρκεια της συµβουλευτικής δράσης ανέρχεται σε 19 µήνες, ενώ το αντικείµενο της αφορά: τον έλεγχο της πορείας των έργων σε όλα τα στάδιά τους (από τη δηµοπράτηση ως την υλοποίηση και τη δοκιµαστική λειτουργία τους), την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κατασκευών αποπληρωµών, την προετοιµασία και παρακολούθηση διαγωνισµών που αφορούν εγκεκριµένα υποέργα, την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης των έργων και την υψηλού επιπέδου υποστήριξη της Περιφέρειας σε τεχνικά θέµατα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας. Το υψηλό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών της ΕΠΕΜ διασφαλίζεται από τη µεγάλη εµπειρία της σε ανάλογα έργα, από τη µόνιµη εγκατάσταση συνεργατών της στα γραφεία της Περιφέρειας, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήµατα «εν τω γεννάσθαι», µε τη διαρκή παρουσία της (on the field) στα έργα, καθώς και µε την αδιάλειπτη συνεργασία και διαβούλευση µε τη ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Πληροφορίες: Νίκος Σελλάς και Γιώργος Φιρφιλιώνης ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Στο πλαίσιο σύµβασης µε τη ΕΥΑ Χρυσούπολης, Ν. Καβάλας, η ΕΠΕΜ παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για το έργο «Επέκταση ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων της Χρυσούπολης», σε όλα τα στάδια του έργου: από τη δηµοπράτηση έως και τη δοκιµαστική λειτουργία του. Το έργο είναι Πληροφορίες: Αρετή Καµηλάκη ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.). Η υποστήριξη της ΕΠΕΜ παρέχεται σε θέµατα τεχνικά, οικονοµικά, νοµικά, καθώς και σε θέµατα πολύπλοκων διαδικασιών, και έχει στόχο τη διασφάλιση της οµαλής υλοποίησης του έργου και την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων του φορέα προς το Ε.Π.ΠΕΡ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VACUUM Η ΕΠΕΜ υποστηρίζει το ήµο Αλεξάνδρειας, Ν. Ηµαθίας, στην κατασκευή έργου αποχέτευσης που στηρίζεται στην τεχνολογία vacuum (αντλίες κενού). Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που κατασκευάζεται σε ιδιαίτερα επίπεδη περιοχή µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Η υποστήριξη προς το ήµο παρέχεται κυρίως σε θέµατα τεχνολογίας αιχµής, νοµικής φύσης και πολύπλοκων διαδικασιών. Παράλληλα, η ΕΠΕΜ καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων του φορέα προς τις µονάδες ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες: Ηλίας Ταρναράς

6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Η ΕΠΕΜ ολοκλήρωσε τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Επιχειρησιακά Προγράµ- µατα της περιόδου , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια των έργων, η ΕΠΕΜ συνεργάστηκε στενά µε τις δύο Περιφέρειες, προκειµένου να καθοριστούν οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες και στόχοι των Περιφερειών και να Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης Κέλλη Παπαπαύλου αναπτυχθούν περιβαλλοντικοί δείκτες για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ). Στη συνέχεια, κάθε µέτρο του ΕΠ αναλύθηκε ως προς τους δείκτες που αναπτύχθηκαν, προκειµένου να καθοριστούν οι αναµενόµενες επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που απαιτείται εκπόνηση ΣΜΠΕ προκειµένου να εγκριθούν τα ΕΠ των Περιφερειών από την Ε.Ε. ΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Στα τέλη του 2006 έκλεισε ο πρώτος χρόνος εφαρµογής του συστήµατος εµπορίας ρύπων στην Ελλάδα. Η ΕΠΕΜ έχει αναπτύξει το CO 2 NTROL, ένα συνδροµητικό προϊόν παροχής υπηρεσιών στις υπόχρεες εγκαταστάσεις. Στο έτος που πέρασε 17 υπόχρεες εγκαταστάσεις χρησιµοποίησαν το συγκεκριµένο προϊόν, προκειµένου να οργανώσουν την παρακολούθηση και την αναφορά των αερίων θερµοκηπίου που εκπέµπουν κατά τη λειτουργία τους. Παράλληλα, εντός του 2006, η ΕΠΕΜ εξέδωσε 4 ενηµερωτικές εκθέσεις για τα θέµατα εµπορίας ρύπων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και µια έκθεση για την πορεία εφαρµογής των άλλων δύο ευέλικτων µηχανισµών του Κυότο (JI & CDM). Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του CO 2 NTROL διασφαλίζεται από την εµπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της ΕΠΕΜ, από την επίσηµη συνεργασία της µε µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και εταιρίες και από τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων µέσω της συµµετοχής της σε διεθνή fora, όπως το London Climate Change Services (www.londonclimatechange.com). Επιπλέον, η ΕΠΕΜ προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή χρηµατιστήρια ρύπων τόσο στη spot αγορά, όσο και σε εξειδικευµένα παράγωγα προϊόντα, όπως τα συµβόλαια CO 2 µελλοντικής εκπλήρωσης. Και το 2007, υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για το CO 2 NTROL από την ελληνική βιοµηχανία. Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης και Κατερίνα Μακρινού

7 WASTE EXCHANGE Σηµαντικό πρόβληµα των µονάδων παραγωγής χάλυβα και προϊόντων χάλυβα αποτελεί η παραγωγή σκωρίας κατά την τήξη στον ηλεκτρικό κλίβανο, στο φούρνο κάδο και στις σκάφες συνεχούς χύτευσης. Επί του παρόντος, στην Ελλάδα υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων, για την ανάκτηση του περιεχόµενου σιδήρου και την παραγωγή αντιολισθητικών υλικών, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν στην οδοποιία. Η ΕΠΕΜ διερεύνησε τη δυνατότητα σύναψης συµφωνίας ανταλλαγής αποβλήτων (waste exchange) για την αξιοποίηση της σκωρίας σε βιοµηχανικές µονάδες σε χώρες της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης αυτής, η ΕΠΕΜ είχε επανειληµµένες συνεννοήσεις µε τους Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης ενδιαφεροµένους, προκειµένου αρχικά να αποσαφηνιστεί η καταλληλότητα της παραγόµενης σκωρίας για την προβλεπόµενη χρήση. Το αποτέλεσµα της διερεύνησης ήταν εξαιρετικά θετικό, αφού κατέστη σαφές ότι υπάρχουν δυνατότητες και επιθυµία αξιοποίησης της σκωρίας που παράγεται από µονάδες παραγωγής χάλυβα. Η προτεινόµενη λύση διαχείρισης της σκωρίας συνάδει πλήρως µε την Ευρωπαϊκή στρατηγική για προώθηση της αξιοποίησης αποβλήτων, ενώ µπορεί να αποφέρει έσοδα για τις µονάδες παραγωγής χάλυβα, οι οποίες µέχρι σήµερα έψαχναν τρόπους για να «ξεφορτωθούν» το παραγόµενο ρεύµα αποβλήτων, µε το µικρότερο κόστος. ΛΥΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΕΠΕΜ ανέλαβε την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την αξιοποίηση παραπροϊόντος που παράγεται κατά την παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του µαγγανίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TOSOH ΕΛΛΑΣ AΒE, στη Θεσσαλονίκη. περιβαλλοντική αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριµµάτων, θα αποτελούσε µια καλή λύση, η οποία θα ανακούφιζε την εγκατάσταση απορροφώντας µεγάλες ποσότητες του παραπροϊόντος. Το παραπροϊόν αυτό είναι πλούσιο σε µαγγάνιο, σίδηρο και ασβέστιο και αφού υποστεί επεξεργασία (εξουδετέρωση) αποθηκεύεται προσωρινά εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων από την αποθήκευση του εν λόγω παραπροϊόντος, είναι προφανές ότι η υφιστάµενη πρακτική διαχείρισης δεν είναι βιώσιµη τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από λειτουργική (για την εγκατάσταση) άποψη. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιµήθηκε ότι η πιθανή αξιοποίηση του παραπροϊόντος στην Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης Σηµειώνεται ότι στόχος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. είναι η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, και εποµένως η αξιοποίηση του υλικού για το σκοπό αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού είναι δυνατή η αξιοποίηση µεγάλων ποσοτήτων του.

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜ Η δραστηριότητα της ΕΠΕΜ στην Κύπρο, εµπλουτίστηκε µε την εµπλοκή της στη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Σε συνεργασία µε την Κυπριακή εταιρεία I.A.CO Σύµβουλοι Περιβάλλοντος και Υδατικών Έργων Ltd, η ΕΠΕΜ ανέλαβε, για λογαριασµό της EPIPHANIOY SCRAP METALS Ltd που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορία δευτερογενών Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης προϊόντων, την εκπόνηση τεχνικόοικονοµικής έκθεσης και ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας ΑΗΗΕ. Η τεχνικό-οικονοµική µελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί, κατέδειξε ότι η πλέον βιώσιµη για την εταιρεία πρακτική επεξεργασίας ΑΗΗΕ είναι η απορρύπανση (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας), ο τεµαχισµός των ΑΗΗΕ και η ανάκτηση των σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων (ιδιαίτερα από τις µεγάλες οικιακές συσκευές). Η εµπορία των ανακτώµενων δευτερογενών προϊόντων, σε συνδυασµό µε το τέλος διαχείρισης, το οποίο θα επιβάλλει η εταιρεία στους προµηθευτές της, αναµένεται να της επιφέρει σηµαντικά έσοδα. Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Η IES CONSULTING Ltd ολοκλήρωσε τη µελέτη «Waste Logistics in Hungary», στο πλαίσιο του έργου «Characterization of the Waste Management Market and Market Players in Europe», το οποίο ανέλαβε η Γερµανική εταιρεία Prognos AG από την Deutsche Bahn AG. δραστηριοποιούνται στην Ουγγρική αγορά αποβλήτων. Η µελέτη περιελάµβανε την ανασκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων, την επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, τη µεταφορά, καθώς και τους κύριους «παίκτες» που Πληροφορίες: Christina Borsos και Νίκος Γκάργκουλας

9 ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στην Ουγγαρία, η ΕΠΕΜ συµµετείχε στις εργασίες του Ελληνο-Ουγγρικού Οικονοµικού Φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, στους χώρους του Investment and Trade Development Agency (28/3/2007). Κύριοι οµιλητές ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Υφυπουργός για θέµατα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Μεταφορών της Ουγγαρίας, κ. Miklós Merényi. Η εκδήλωση έγινε µε αφορµή την παρουσία Ελληνικής επιχειρηµατικής αποστολής, η οποία συνόδευε τον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, κατά τη διάρκεια τριήµερης επίσηµης επίσκεψής του, στην Ουγγαρία. Η ΕΠΕΜ ήταν υποστηρικτής της ηµερίδας που πραγµατοποίησε στις 14 Μαρτίου 2007, στο ξενοδοχείο Park, η Ελληνική Εταιρεία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ). Θέµα της ηµερίδας ήταν η «Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & ιαχείριση Βιοαποδοµήσιµων». Η εκδήλωση, στην οποία συµµετείχαν εξέχοντες οµιλητές από όλο τον κόσµο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των δηµόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται µε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο Πρόεδρος της ΕΕ ΣΑ, κ. Αντώνης Μαυρόπουλος, στην εισαγωγική του οµιλία τόνισε ότι στόχος της ηµερίδας ήταν να παρουσιαστούν σύγχρονες τεχνολογίες σχεδιασµού και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, καθώς και να διεξαχθεί ένας γόνιµος διάλογος µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων που θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιµα στο σχετικό ελτίο Τύπου (Νέα), στο site της ΕΕ ΣΑ (www.eedsa.gr/). Πληροφορίες: Τιτίκα Τσαµοπούλου Στις 6 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Το αποτέλεσµα που προέκυψε, µετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, είναι: Πρόεδρος: Ανδρέας Κουσκούρης, Α Αντιπρόεδρος: Αθηνά Μπούρκα, Β Αντιπρόεδρος: Χρήστος ρακόπουλος, Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος Αλέγρας, Ταµίας: Κων/νος Ιωαννίδης, Σύµβουλος Επιστηµονικών Θεµάτων: Κω/νος Αραβώσης και Σύµβουλος ηµοσίων Σχέσεων: Ελένη Πολυχρονοπούλου. Το Σ του συνδέσµου ξεκίνησε την εκπόνηση του επιχειρησιακού του σχεδιασµού για τη διετία , κατά θεµατική ενότητα και κλάδο που τον απασχολούν (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, επεξεργασία νερού, βιοµηχανική ρύπανση κ.α.). Ο ΠΑΣΕΠΠΕ συνδιοργανώνει µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εταιρειών ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Παροχής Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών (FEAD), το ετήσιο συνέδριο, (18-19/10/2007), όπου Έλληνες, Κοινοτικοί και άλλοι εµπειρο-γνώµονες θα εισηγηθούν για τα πιο καυτά θέµατα που απασχολούν την Ευρώπη και τη χώρα µας.

10 Από το Μάρτιο του 2007, η ΕΠΕΜ είναι «Gold Member» της International Solid Waste Association (ISWA, Στελέχη της ΕΠΕΜ συµµετέχουν ενεργά στις ακόλουθες Οµάδες Εργασίας: Biological Treatment of Waste, Hazardous Waste και Sanitary Landfill. Πληροφορίες: Τιτίκα Τσαµοπούλου Στις 26 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, ηµερίδα µε θέµα «Revision of the EU Waste Framework Directive: Deregulation?». ιοργανωτές της ηµερίδας ήταν οι: International Solid Waste Association (ISWA), European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD), Council of European Municipalities and Regions (CEMR) και European Environmental Bureau (EEB). Η ηµερίδα, την οποία παρακολούθησαν περίπου 140 ενδιαφερόµενοι (από την ΕΠΕΜ οι Α. Μαυρόπουλος και Ν. Γκάργκουλας), µεταξύ των οποίων και πολλοί εκπρόσωποι της Ε.Ε., επικεντρώθηκε στα ακόλουθα: Ιεράρχηση στη διαχείριση αποβλήτων, µε µικρές δυνατότητες απόκλισης (five step hierarchy): Πρόληψη και Μείωση, Επαναχρησιµοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Περιβαλλοντικά Ασφαλής ιάθεση Εισαγωγή εναρµονισµένων και δεσµευτικών στόχων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης ιαλογή στην πηγή Εισαγωγή πολιτικής για τα βιοαποδοµήσιµα Έµφαση στο ρόλο των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων Κατηγοριοποίηση των µονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων (ανάκτησης / διάθεσης), και ζητήµατα µεταφοράς αποβλήτων Προγράµµατα πρόληψης και εναρµονισµένοι στόχοι σταθεροποίησης της συνολικής παραγωγής αποβλήτων Εισαγωγή πολιτικής για τα επικίνδυνα απόβλητα Εισαγωγή εναρµονισµένων και δεσµευτικών στόχων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης Στην ηµερίδα, προφανώς, δεν προσεγγίστηκαν µε λεπτοµέρεια όλα τα παραπάνω θέµατα. Ο διάλογος επικεντρώθηκε, από τη µια πλευρά, στην κοινωνία της ανακύκλωσης, όπου κύριο σκοπό αποτελεί η ανακύκλωση υλικών µε υψηλούς εναρµονισµένους στόχους ανακύκλωσης, και από την άλλη πλευρά, στη στρατηγική για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, υποστηριζόµενη από εργαλεία όπως τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα είναι διαθέσιµες στο site της ISWA (http://www.iswa.org), ενώ πληροφορίες σχετικά µε την Αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα είναι διαθέσιµες στο σχετικό ελτίο Τύπου (Νέα), στο site της ΕΕ ΣΑ (www.eedsa.gr/).

11 Ο Ανδρέας Κουσκούρης παρουσίασε τις «Εξελίξεις των Σ ΙΤ στη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων», κατά τη διάρκεια ηµερίδας του Πανελληνίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), στο πλαίσιο του Money Show (Ιανουάριος HILTON). Επιπλέον, ο κ. Κουσκούρης, ήταν εισηγητής στην ηµερίδα «Η συµβολή της αειφορίας στην Τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση για την προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθήνας, το εκέµβριο του Η εισήγηση του κ. Κουσκούρη είχε θέµα «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από τον ανταγωνισµό για την προστασία του περιβάλλοντος».

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα