ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Τηλέφωνο : FAX : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του ν. 4186/ (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α 118). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου του Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 4. Την με αρ. πρωτ /Γ2/ (Β 1336) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β, Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ, Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» 5. Την με αρ. 48/ Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» ( Β 1618) 1

2 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται ως εξής: Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών Τομέας Πληροφορικής : Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Β Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) ΠΕ17 (04,08) 2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 3Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) ΠΕ 12 (06, 10) 5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20 6. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 2

3 Γ Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 4. Εφαρμογή και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+5Ε ΠΕ19, ΠΕ20 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 5. Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 3

4 Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Β Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ 12 (06, 10) 2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) ΠΕ17 (04,08) 2Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 4

5 Γ Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 3. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+5Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 4. Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 5. Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 5

6 Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Β Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 5. Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 1Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ 12 (06, 10) 6. Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων 2Θ+3Ε ΠΕ19, ΠΕ20 6

7 Γ Τάξη Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου & Κινητών Συσκευών 4. Ανάπτυξη και Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών 1Θ+5Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 2Θ+2Ε ΠΕ19, ΠΕ20 5. Πληροφορική σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1Ε ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12 (06, 10) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 7

8 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ : Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Β Τάξη 1. Κατεργασίες Μετάλλων - Συγκολλήσεις 3Θ+4Ε ΠΕ12 (04, 07, 08) TE01 (02, 23) ΠΕ Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) TE Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε ΠΕ12 (04, 07, 11) TE01 (01, 02) ΠΕ18 (31, 32) 4. Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών 5. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΠΕ Θ ΠΕ12 (04, 07, 11) ΠΕ Θ+3Ε ΠΕ12 (04, 07, 08) ΠΕ12.08 ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) TE Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 8

9 Γ Τάξη 1. Θερμορευστομηχανική 4Θ ΠΕ12 (04, 07) 2 Στοιχεία Μηχανών 4Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18, 31, 32) 3. Εργαλειομηχανές 2Θ+3Ε ΠΕ12 (04, 07) TE Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 TE01.02 TE Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ 2Ε ΠΕ Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 2Θ ΠΕ

10 Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Β Τάξη 1. Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι 3Θ+5Ε ΠΕ12.04, ΠΕ12.07 ΠΕ17 (02, 06, 12) TE01 (02, 04) 2. Θερμάνσεις Ι - Τεχνολογία Καυσίμων 3Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ17 (02, 06, 12) 3. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων 2Θ+3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02, 06, 12) TE Σχέδιο Ειδικότητας (και με Η/Υ) 3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02, 06, 12) 5. Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης Εξοικονόμηση Ενέργειας 2Θ ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02, 06, 12) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 10

11 Γ Τάξη 1. Θερμορευστομηχανική 4Θ ΠΕ12 (04, 07) 2. Στοιχεία Μηχανών 4Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31,32) 3. Θερμικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 3Θ+4Ε ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02, 06, 12) TE01 (02, 04) 4. Θερμάνσεις ΙΙ 2Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ17 (02, 06, 12) 5. Συσκευές Αερίων Καυσίμων 2Θ+2Ε ΠΕ12.04 TE Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ 2Ε ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02, 06, 12) ΠΕ17 (02, 06, 12) 11

12 Ειδικότητα : Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Β Τάξη 1. Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις 4Θ+4Ε ΠΕ12.04 TE Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων 2Θ+3Ε ΠΕ12 (04, 08) TE01 (02, 23) 3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+3Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) TE Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε ΠΕ12.04 TE01.02 TE Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 12

13 Γ Τάξη 1. Θερμορευστομηχανική 4Θ ΠΕ12 (04, 07) 2. Στοιχεία Μηχανών 4Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31,32) 3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού 4Θ+4Ε ΠΕ12.04 TE01.04 TE Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη 2Θ ΠΕ Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 2Ε ΠΕ12.04 TE01.02 TE Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17.03 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ12 (06, 10) 13

14 Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων Β Τάξη 1. Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 TE Τεχνολογία Συστημάτων Οχημάτων 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 TE Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων 3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 TE Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας 2Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 TE Βασική Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων 2Θ+2Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ18.18 ΤΕ01 (03, 06) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 14

15 Γ Τάξη 1. Θερμορευστομηχανική 4Θ ΠΕ12 (04, 07) 2. Στοιχεία Μηχανών 4Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31,32) 3. ΜΕΚ - Συστήματα Ψεκασμού - Έλεγχος Εκπομπής Ρύπων - Εναλλακτικά Καύσιμα 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 TE Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 1Θ+2Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ18.18 ΠΕ12.04 TE Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.18 ΠΕ12 (05,06,10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) TE

16 Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών Β Τάξη 1. Αρχές Αεροδυναμικής Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών 2Θ ΠΕ12.04 ΠΕ Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών 3Θ+4Ε ΠΕ12.04 ΠΕ18.32 TE Κινητήρες Αεροσκαφών Ι 3Θ+4Ε ΠΕ12.04 TE01.02 ΠΕ18.32 TE Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε ΠΕ12.04 TE01.28 ΠΕ Συγκολλήσεις 1Θ+2Ε ΠΕ12.04 TE01.23 ΠΕ18.32 TE Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 16

17 Γ Τάξη 1. Θερμορευστομηχανική 4Θ ΠΕ12 (04, 07) 2. Στοιχεία Μηχανών 4Θ ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ12.11, ΠΕ18 (18,31,32) 3. Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 TE01.28 ΠΕ Συντήρηση Συστημάτων Αεροσκαφών 3Θ+3Ε ΠΕ12.04 TE01.28 ΠΕ Μετρήσεις - Όργανα Μετρήσεων 1Θ+2Ε ΠΕ12.04 TE01.28 ΠΕ

18 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού : Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Β Τάξη 1. Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα 2Θ+3Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ Ηλεκτρονικές Διατάξεις 2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ Ηλεκτρονικές κατασκευές 2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 18

19 Γ Τάξη 1. Ηλεκτροτεχνία 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 2. Ψηφιακά Συστήματα 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6Ε ΠΕ12 (06, 10) 4. Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων 5. Διαχείριση και Εγκατάσταση- Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και, Δικτύων Συστημάτων 6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας ΤΕ Θ+2Ε ΠΕ12 (06, 10) 1Θ+4Ε ΠΕ12 (06, 10) 1Θ+2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.07 ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ

20 Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Β Τάξη 1. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος- Ηλεκτρομαγνητισμός 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι 4Θ+4Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας 1Θ+3Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ01.06 ΤΕ Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 3Σ ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ Αγγλικά ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 20

21 Γ Τάξη 1. Ηλεκτροτεχνία 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 2. Ψηφιακά Συστήματα 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 3. Ηλεκτρικές Mηχανές 3Θ ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) 4. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 3Θ+3Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών 3Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 1Θ+4Ε ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ

22 Ειδικότητα : Τεχνικός Αυτοματισμού Β Τάξη 1. Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 4. Αισθητήρες - Ενεργοποιητές 5. Ηλεκτρονικές κατασκευές 1Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 1Θ+2Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ01.07 ΤΕ01 (06, 07) ΤΕ01 (06, 07) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 22

23 Γ Τάξη 1. Ηλεκτροτεχνία 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 2. Ψηφιακά Συστήματα 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6Ε ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ Ηλεκτρονικά Ισχύος 1Θ+2Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΤΕ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου- Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 1Θ+4Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Μηχατρονική 1Θ+2Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΠΕ

24 Ειδικότητα : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Β Τάξη 1. Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) ΤΕ Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες 4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων 2Θ+3Ε ΠΕ12 (06, 10) 2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ19, ΠΕ20 5. Ηλεκτρονικές κατασκευές 2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΤΕ Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 24

25 Γ Τάξη 1. Ηλεκτροτεχνία 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 2. Ψηφιακά Συστήματα 3Θ ΠΕ12 (05, 06, 10) ΠΕ17 (03, 04, 07, 08) 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6Ε ΠΕ12 (06, 10) 4. Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων 5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα- Εφαρμογές Τηλεματικής 6. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας ΤΕ Θ+2Ε ΠΕ12 (06, 10) 1Θ +4Ε ΠΕ12 (06, 10) 1Θ+2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ19, ΠΕ20 ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΤΕ

26 Τομέας Δομικών Έργων Ειδικότητα : Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Β Τάξη Μαθήματα Ώρες Α ΑΝΑΘΕΣΗ Β ΑΝΑΘΕΣΗ 1. Οικοδομικό Σχέδιο 4Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΤΕ01 (01, 05) ΠΕ17 (01, 05, 11) 2. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 4Θ+2Ε ΠΕ12.01 ΠΕ12 (02, 03) ΠΕ17 (01, 05) ΤΕ Τοπογραφία και Πολεοδομία 2Θ+2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΤΕ Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 5Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΤΕ01 (01, 05) 5. Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΤΕ01 (01, 05) 6. Αγγλικά ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 26

27 Γ Τάξη Μαθήματα Ώρες Α ΑΝΑΘΕΣΗ Β ΑΝΑΘΕΣΗ 1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΤΕ01 (01, 05) ΠΕ17 (01, 05, 11) 2. Οικοδομική 3Θ+2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΤΕ Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού 2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΤΕ01 (01, 05) 4. Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής ΠΕ17 (01, 05, 11) 6Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΠΕ18.22 ΤΕ01 (01, 05) 5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΤΕ01.05 ΠΕ17 (01, 05, 11) 6. Σχέδιο Έργων Υποδομής 2Ε ΠΕ12 (01, 02, 03) ΤΕ01 (01, 05) ΠΕ17 (01, 05, 11) ΠΕ

28 Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας : Ειδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Β Τάξη 1. Λογιστικές Εφαρμογές 2Θ+4Ε ΠΕ09, ΠΕ18.03 ΠΕ18 (02, 35) 2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+4Ε ΠΕ18.02 ΠΕ09, ΠΕ13 ΠΕ18 (03,35,40) 3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού) 4Θ ΠΕ13 ΠΕ09, ΠΕ10 ΠΕ Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ ΠΕ03, ΠΕ09 ΠΕ18 (02, 03) 5. Σύγχρονες Συναλλαγές 1Θ+1Ε ΠΕ09, ΠΕ13 ΠΕ18 (02, 03) ΠΕ10 ΠΕ18 (35, 40) 6. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ ΠΕ06 28

29 Γ Τάξη 1. Πολιτική Οικονομία 4Θ ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13 2. Δεοντολογία Επαγγέλματος - Ηθική Επιχειρήσεων 4Θ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) 3. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε ΠΕ09, ΠΕ18.03 ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 35, 40) 4. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2Θ+2Ε ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 3Θ ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18.40 ΠΕ18 (03, 35, 40) ΠΕ09 ΠΕ18 (03, 35) ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ ΠΕ06 29

30 Ειδικότητα : Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού Β Τάξη 1. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 2Θ+3Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (35, 40) ΠΕ18 (02, 03) 2. Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 2Θ+3Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (35, 40) ΠΕ18 (02, 03) 3. Έλεγχος Ποιότητας 2Θ+2Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (35, 40) ΠΕ18 (02, 03) 4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού) 4Θ ΠΕ13 ΠΕ09, ΠΕ10 ΠΕ Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ ΠΕ03, ΠΕ09 ΠΕ18 (02, 03) 6. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ ΠΕ06 30

31 Γ Τάξη 1. Πολιτική Οικονομία 4Θ ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13 2. Δεοντολογία Επαγγέλματος - Ηθική Επιχειρήσεων 4Θ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) 3. Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 5Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (35, 40) ΠΕ18 (02, 03) 4. Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 4Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (35, 40) ΠΕ18 (02, 03) 5. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2Θ+2Ε ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03) ΠΕ18 (35, 40) 6. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ ΠΕ06 31

32 Ειδικότητα : Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης Β Τάξη 1. Εισαγωγή στο Marketing 3Θ+3Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,35) ΠΕ Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3Θ+2Ε ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.40 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,35) 3. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 3Θ ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18.40 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,35) 4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού) 4Θ ΠΕ13 ΠΕ10, ΠΕ09 ΠΕ Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ ΠΕ03, ΠΕ09 ΠΕ18 (02, 03) 6. Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ ΠΕ06 32

33 Γ Τάξη 1. Πολιτική Οικονομία 4Θ ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13 2. Δεοντολογία Επαγγέλματος - Ηθική Επιχειρήσεων 4Θ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) 3. Εφαρμογές Marketing 4Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,35) ΠΕ Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 5Ε ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2Θ+2Ε ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03) ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,35) ΠΕ18 (35, 40) 6. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ ΠΕ06 Ειδικότητα : Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Β Τάξη 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό 3Θ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18 (02,03,40) 2. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΠΕ Θ+4Ε ΠΕ09 ΠΕ18 (02, 35) ΠΕ18 (03, 40) 3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού-Τουριστικού) 2Θ+3Ε ΠΕ09, ΠΕ18 (02, 35) ΠΕ18 (03, 40) 5Θ ΠΕ13 ΠΕ09, ΠΕ10 ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας I 2Θ ΠΕ06 6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ ΠΕ05 ή ΠΕ07 33

34 Γ Τάξη 1. Πολιτική Οικονομία 4Θ ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13 2. Δεοντολογία Επαγγέλματος - Ηθική Επιχειρήσεων 4Θ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) 3. Εφαρμογές στον Τουρισμό 6Ε ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03,40) 4. Γεωγραφία Τουρισμού 5Θ ΠΕ18.35 ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 5. Αγγλικά Ειδικότητας II 2Θ ΠΕ06 6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ ΠΕ05 ή ΠΕ07 ΠΕ18 (02,03,40) 34

35 Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Ειδικότητα : Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Β Τάξη 1. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας ΠΕ18.12 ΤΕ01.33 ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36) 2. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΤΕ01.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30,36) 3. 2Θ+3Ε ΠΕ14.04 Γεωργική Μηχανική Ι ΠΕ18.15 ΤΕ01.35 ΠΕ18 (12,13,14,16,17, 30,36) 4. Φυτοπροστασία ΠΕ18.12 ΤΕ01.33 ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36) 5. Φυτική Παραγωγή ΠΕ18.12 ΤΕ01.33 ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36) 6. 1Θ+1Ε ΠΕ14.04 Αμπελουργία ΠΕ18.12 ΤΕ01.33 ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36) 35

36 Γ Τάξη Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Περιβάλλον & Γεωργία Ανθοκομία Λαχανοκομία Δενδροκομία Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) ΠΕ18 (12, 30) ΤΕ Θ+2Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18.12 ΠΕ18.15 ΤΕ01.35 ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,36) ΤΕ01.33 ΠΕ18 (13,14,15,16, 17,30,36) ΤΕ01.33 ΠΕ18 (12, 13, 14, 16, 17, 30, 36) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 36

37 Ειδικότητα : Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Β Τάξη 1. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΤΕ01.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30,36) 2. Γεωργική Μηχανική ΙΙ ΠΕ18.15 ΤΕ01.35 ΠΕ18 (12,13,14,16,17, 30,36) 3. Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΠΕ18.13 ΤΕ01.34 ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36) 4. 4Θ+2Ε ΠΕ14.04 Πτηνοτροφία - Χοιροτροφία ΠΕ18.13 ΤΕ01.34 ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36) 5. 2Θ+1Ε ΠΕ14.04 Ζωική Παραγωγή ΠΕ18.13 ΤΕ01.34 ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36) 6. 2Θ ΠΕ14.04 Μελισσοκομία - Σηροτροφία ΠΕ18.13 ΤΕ01.34 ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36) 37

38 Γ Τάξη Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Περιβάλλον & Γεωργία Βοοτροφία Αιγοπροβατοτροφία Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Βιολογική Διατροφή Ζώων 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) 3Θ+3Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18.13 ΤΕ01.34 ΠΕ18 (13, 36) 2Θ+1Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13, 36) ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30,36) ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30) ΤΕ01.34 ΠΕ18 (12,14,15,16,17, 30) ΤΕ Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 38

39 Ειδικότητα : Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Β Τάξη 1. Ενυδρεία - Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών Ι ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30,36) 2. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΤΕ01.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30,36) 3. 2Θ+3Ε ΠΕ14.04 Αλιευτικές Κατασκευές ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30,36) ΤΕ Υδατοκαλλιέργειες ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30,36) 5. Αλιευτική Τεχνολογία ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12, 13, 15, 16, 17, 30,36) ΤΕ Θ ΠΕ14.04 Επεξεργασία - Μεταποίηση Αλιευμάτων ΠΕ18 (14, 36) ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30) 39

40 Γ Τάξη Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Περιβάλλον & Γεωργία Ιχθυοπαθολογία 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) ΠΕ18 (12, 13, 15, 16, 17, 30, 36) 4. Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων Ειδών και Γλυκών Νερών II 3Θ+2Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30,36) 5. Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού ΠΕ18.14 ΠΕ18 (12,13,15,16,17, 30,36) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 40

41 Ειδικότητα : Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Β Τάξη 1. Θερμοκήπια & Εξοπλισμοί ΠΕ18.30 ΤΕ01.32 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 17,36) ΤΕ Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΤΕ01.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30,36) 3. 2Θ+3Ε ΠΕ14.04 Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ ΠΕ18.15 ΤΕ01.35 ΠΕ18 (12,13,14,16,17, 30,36) 4. Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία ΠΕ18.30 ΤΕ01.32 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17, 36) 5. Μηχανήματα & Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων ΠΕ18.15 ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30, 36) ΤΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου 2Θ ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 17,30,36) 41

42 Γ Τάξη 1. 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) 2. Περιβάλλον & Γεωργία ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) 3. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας ΠΕ18.15 ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30, 36) ΤΕ01 (32, 35) 4. 3Θ+2Ε ΠΕ14.04 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΠΕ18.30 ΤΕ01.32 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17, 36) 5. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ 2Θ+2Ε ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (16, 30) ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36) ΤΕ Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 42

43 Ειδικότητα : Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Β Τάξη 1. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36) ΤΕ Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών 3Θ+1Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) 3. 2Θ+3Ε ΠΕ14.04 Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας ΠΕ18.15 ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30,36) ΤΕ ΠΕ12.04 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΤΕ Παραγωγή & Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων ΠΕ18 (12, 36) ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30) 6. Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών 2Θ ΠΕ14.04 ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) 43

44 Γ Τάξη 1. 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) 2. Περιβάλλον & Γεωργία ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) 3. Επεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 3Θ+2Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13, 36) ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30) 4. Επεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 3Θ+2Ε ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12, 36) ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30) 5. 2Θ+1Ε ΠΕ14.04 Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17,30) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 44

45 Ειδικότητα : Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Β Τάξη 1. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία ΠΕ18.17 ΤΕ01.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36) 2. 2Θ+3Ε ΠΕ14.04 Δασικές Κατασκευές ΠΕ18.16 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) ΤΕ Οργάνωση Δασικής Παραγωγής 2Θ+2Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 4. Αρχές Δασικής Οικολογίας 2Θ+2Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 5. Παραγωγή Δασικών Φυτών 2Θ+2Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 6. Δασικοί Χάρτες 1Θ+1Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 45

46 Γ Τάξη 1. 3Θ+1Ε ΠΕ14 (04, 05) Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ18 (12,13,14, 15,16,17,30,36) 2. Περιβάλλον & Γεωργία ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36) 3. Δασικά Οικοσυστήματα 3Θ+1Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 4. Διαχείριση Πανίδας - Εκτροφεία Θηραμάτων 2Θ+2Ε ΠΕ18.16 ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30,36) 5. Διαχείριση Αστικών & Περιαστικών Αλσυλλίων 2Θ+3Ε ΠΕ14 (04, 05) ΠΕ18 (12, 16) ΠΕ18 (13,14,15,17,30,36) 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ ΠΕ06 46

47 Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Πλοιάρχων : Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Β Τάξη 1. Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ+3Ε ΠΕ Ευστάθεια Μεταφορά Φορτίων 2Θ+2Ε ΠΕ12.07 ΠΕ18.23 ΠΕ12.04 ΠΕ Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες 3Θ+2Ε ΠΕ18.23 ΠΕ Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι 2Θ+2Ε ΠΕ Ναυτικές Επικοινωνίες ΠΕ12 (06, 10) 2Θ+1Ε ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας Ι 2Θ ΠΕ06 47

48 Γ Τάξη 1. Ναυσιπλοΐα ΙΙ 3Θ+2Ε ΠΕ Μεταφορά Φορτίων ΠΕ12.07 ΠΕ Θ+1Ε ΠΕ18.23 ΠΕ Ναυτικό Δίκαιο Διαχείριση Πλοίου 3Θ ΠΕ13 ΠΕ18.23 ΠΕ09 4. Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 2Θ+3Ε ΠΕ Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 1Θ+2Ε ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ 3Θ ΠΕ06 48

49 Τομέας Μηχανικών : Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Β Τάξη 1. Μηχανές Πλοίου I ΠΕ12 (04, 07) TE Θ+3Ε 2. Βοηθητικά Μηχανήματα I ΠΕ18.31 ΠΕ12.07 ΠΕ Θ+3Ε ΠΕ18.31 ΠΕ17 (02,06) TE Μηχανολογικό Σχέδιο ΠΕ12 (04, 07) TE Ε ΠΕ Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου I 2Θ ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I ΠΕ12 (04, 07) TE Ε ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας Ι 3Θ ΠΕ06 49

50 Γ Τάξη 1. Μηχανές Πλοίου II ΠΕ12 (04, 07) TE Θ+3Ε 2. Βοηθητικά Μηχανήματα II ΠΕ18.31 ΠΕ12.07 ΠΕ Θ+3Ε ΠΕ18.31 TE Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II 2Θ ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) ΠΕ Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ ΠΕ12 (04, 07) 2Ε ΠΕ Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II ΠΕ12 (04, 07) TE Ε ΠΕ Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ 3Θ ΠΕ06 Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α ή Β ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 50

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναλυτικό πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Αθήνα, 25-09- 2008 Αριθ. Πρωτ.1122482/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΦΕΚ Β 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ Β 1938 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα