Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι ο σχεδιασµός και η µελέτη τριών ανιχνευτών φάσης-συχνότητας. Ο σχεδιασµός τους έγινε µε τεχνολογία UMC 0.18µm CMOS. Ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει την διαφορά όχι µόνο της φάσης αλλά και της συχνότητας των σηµάτων που δέχεται στην είσοδό του. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς του χρησιµοποιείται ευρέως σε συνθέτες συχνότητας και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του βρόχου κλειδώµατος φάσης. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η λειτουργία του βασικού βρόχου κλειδώµατος φάσης και παραθέτονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο βρόχος θεωρείται κλειδωµένος. Με την βοήθεια των κυµατοµορφών γίνεται ακόµη πιο κατανοητή η συµπεριφορά του βρόχου κατά την διάρκεια που είναι κλειδωµένος. Ακόµα αναλύεται η απόκριση του συστήµατος στον θόρυβο φάσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά περιγράφεται λεπτοµερώς το κάθε στοιχείο από τα οποία αποτελείται ο βρόχος κλειδώµατος φάσης δηλαδή ο ανιχνευτής φάσης, το χαµηλοπερατό φίλτρο, ο ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση και ο διαιρέτης συχνότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται δυο δοµές του βρόχου κλειδώµατος φάσης που χρησιµοποιούνται ως εξελιγµένοι τύποι σε συστήµατα υψηλών απαιτήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τα είδη των ανιχνευτών φάσης. Έτσι αναφέρεται ο αναλογικός ανιχνευτής φάσης, η λογική πύλη EXOR και ένα flip-flop ως ανιχνευτής φάσης και τέλος ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας. Στο τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται οι ανιχνευτές φάσηςσυχνότητας που σχεδιάστηκαν για τον σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Τα συγκεκριµένα κυκλώµατα εξετάζονται ως προς τη κατανάλωση, τους χρόνους απόκρισης των εξόδων τους στις αντίστοιχες αλλαγές των εισόδων τους, το εύρος της νεκρής ζώνης (dead zone), τον θόρυβο φάσης και τον θόρυβο στην έξοδο. Με την βοήθεια του προγράµµατος Cadence, έχουν προσοµοιωθεί και οι τρεις ανιχνευτές φάσης-συχνότητας και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης αναλύονται στα συγκεκριµένα κεφάλαια. Στο έκτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και προκύπτουν συµπεράσµατα για το ποιο κύκλωµα πετυχαίνει τις καλύτερες επιδόσεις. ii

3 Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Layout ενός από τους τρεις ανιχνευτές φάσης-συχνότητας. Τέλος θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή µου κ. Σίσκο Στυλιανό για την καθοδήγηση και την υποστήριξή του καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας και για την ευκαιρία που µου έδωσε να συνεργαστώ µαζί του. Καθώς επίσης και τον υποψήφιο διδάκτορα Βασίλη Καλεντερίδη για την πολύτιµη βοήθειά του. iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι ο σχεδιασµός και η µελέτη τριών ανιχνευτών φάσης-συχνότητας. Ο σχεδιασµός τους έγινε µε τεχνολογία UMC 0.18µm CMOS. Ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει την διαφορά όχι µόνο της φάσης αλλά και της συχνότητας των σηµάτων που δέχεται στην είσοδό του. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς του χρησιµοποιείται ευρέως σε συνθέτες συχνότητας και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του βρόχου κλειδώµατος φάσης. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η λειτουργία του βασικού βρόχου κλειδώµατος φάσης και παραθέτονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο βρόχος θεωρείται κλειδωµένος. Με την βοήθεια των κυµατοµορφών γίνεται ακόµη πιο κατανοητή η συµπεριφορά του βρόχου κατά την διάρκεια που είναι κλειδωµένος. Ακόµα αναλύεται η απόκριση του συστήµατος στον θόρυβο φάσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά περιγράφεται λεπτοµερώς το κάθε στοιχείο από τα οποία αποτελείται ο βρόχος κλειδώµατος φάσης δηλαδή ο ανιχνευτής φάσης, το χαµηλοπερατό φίλτρο, ο ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση και ο διαιρέτης συχνότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται δυο δοµές του βρόχου κλειδώµατος φάσης που χρησιµοποιούνται ως εξελιγµένοι τύποι σε συστήµατα υψηλών απαιτήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τα είδη των ανιχνευτών φάσης. Έτσι αναφέρεται ο αναλογικός ανιχνευτής φάσης, η λογική πύλη EXOR και ένα flip-flop ως ανιχνευτής φάσης και τέλος ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας. Στο τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται οι ανιχνευτές φάσηςσυχνότητας που σχεδιάστηκαν για τον σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Τα συγκεκριµένα κυκλώµατα εξετάζονται ως προς τη κατανάλωση, τους χρόνους απόκρισης των εξόδων τους στις αντίστοιχες αλλαγές των εισόδων τους, το εύρος της νεκρής ζώνης (dead zone), τον θόρυβο φάσης και τον θόρυβο στην έξοδο. Με την βοήθεια του προγράµµατος Cadence, έχουν προσοµοιωθεί και οι τρεις ανιχνευτές φάσης-συχνότητας και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης αναλύονται στα συγκεκριµένα κεφάλαια. Στο έκτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και προκύπτουν συµπεράσµατα για το ποιο κύκλωµα πετυχαίνει τις καλύτερες επιδόσεις. Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Layout ενός από τους τρεις ανιχνευτές φάσης-συχνότητας. iv

5 Τέλος θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή µου κ. Σίσκο Στυλιανό για την καθοδήγηση και την υποστήριξή του καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας και για την ευκαιρία που µου έδωσε να συνεργαστώ µαζί του. v

6 ABSTRACT A Phase Frequency Detector (PFD) is proposed in this paper. The design is used to be implemented for a phase lock loop (PLL). The schematic designs of the circuit are carried out using UMC 0.18µm CMOS technology. At the first and second chapter the function and the kind of the phase lock loop circuit are analyzed. The great demand of high quality systems made this loop so famous and more and more advanced PLLs are created. Two of them are mentioned in these chapters. Three phase frequency detectors are proposed in this paper to show the effect of the dead zone and the time, which need to correspond in a signal. The main purpose of these three PFD is to achieve low power consumption and a high maximum operating frequency. Next this paper will cover the subject of the phase noise and the output noise of the three designs. The spectrum of the noise will be showed by diagrams, which are the simulation results. The simulations was carried out to check the performance of the circuit not only in typical situation but also in nontypical like different temperature and delays. The last chapter will show a layout of one of the three phase frequency detectors. At the end, I would like to thank my advisor Profesor Siskos Stilianos, who gave me the opportunity to work with him, in addition to supplying me with guidance and support. vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Του Συστήµατος Phase Lock Loop (PLL) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ PLL Ανιχνευτής Φάσης Χαµηλοπερατό Φίλτρο Ταλαντωτής Ελεγχόµενος Από Τάση (VCO) ιαιρέτης Συχνότητας (frequency divider) Εξελιγµένα PLL Ως Συνθέτες Συχνότητας Integer-N συνθέτης συχνότητας Fractional-n συνθέτης συχνότητας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ Αναλογικός Ανιχνευτής Φάσης Λογική Πύλη Εχοr Flipflop ως Ανιχνευτής Φάσης Ανιχνευτής Φάσης και Συχνότητας AΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Ανιχνευτής Φάσης-Συχνότητας Με D-flipflop [4] Ανιχνευτής Φάσης-Συχνότητας Με Flip-Flop Και Αντιστροφείς Ανιχνευτής Φάσης-Συχνότητας Με Τρανζίστορ ιέλευσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΦΑΣΗΣ Μεταφορά Θορύβου Φάσης Στην Έξοδο Προσοµοιώσεις Θορύβου Φάσης Υπολογισµός Θορύβου Στον Χρόνο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ LAYOYT...43 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...44 vii

8 1 Εισαγωγή Τελευταία, πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί στον τοµέα των ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Πολλές από αυτές αφορούν στην βελτίωση κυκλωµάτων που αποτελούν δοµικά στοιχεία του δέκτη σε ένα κανάλι επικοινωνίας και είναι γνωστά ως κυκλώµατα σύνθεσης συχνότητας (frequency synthesizer). Οπουδήποτε είναι απαραίτητη η αποδιαµόρφωση σηµάτων, τα κυκλώµατα σύνθεσης συχνότητας καλούνται να παράγουν ένα καθαρό, σταθερό και προγραµµατιζόµενο τοπικό ταλαντούµενο σήµα. Η επίδραση του θορύβου στο λαµβανόµενο σήµα είναι ζωτικής σηµασίας διότι από αυτόν τον παράγοντα διασφαλίζεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό η ποιότητα και η αξιοπιστία της µεταφερόµενης πληροφορίας. Ένα από τα πιο δηµοφιλή κυκλώµατα που πραγµατοποιούν αποδιαµόρφωση σηµάτων είναι ο αποδιαµορφωτής µε βρόχο κλειδώµατος φάσης (Phase Lock Loop, PLL), η λειτουργία του οποίου αναλύεται στην παρούσα εργασία. Η ευρεία χρήση του βρόχου κλειδώµατος φάσης σε πολλά είδη κυκλωµάτων για επεξεργασία αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις και στην ευκολία κατασκευής του µε τη χρήση φθηνών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αναπόσπαστο κοµµάτι του παραπάνω συστήµατος αποτελεί ο ανιχνευτής φάσης και συχνότητας ( Phase-Frequency Detector, PFD ). Στην συγκεκριµένη εργασία έχουν σχεδιαστεί τρεις διαφορετικοί ανιχνευτές φάσης και συχνότητας χρησιµοποιώντας τεχνολογία UMC 0.18µm CMOS. Οι διαστάσεις των τρανζίστορ που χρησιµοποιήθηκαν υπολογίστηκαν έτσι ώστε να επιτύχουµε την καλύτερη λειτουργία. Οι επιδόσεις και η λειτουργία των τριών κυκλωµάτων αναλύονται στην συνέχεια της εργασίας µε την βοήθεια των προσοµοιώσεων που έχουν διεξαχθεί γι αυτό τον σκοπό. Αρχικά θα αναφερθούµε στην λειτουργία του βρόχου κλειδώµατος φάσης και στην συνέχεια θα αναλύσουµε λεπτοµερώς κάθε κύκλωµα ξεχωριστά. 1.1 Περιγραφή Του Συστήματος Phase Lock Loop (PLL) Το PLL είναι ένα σύστηµα µε ανατροφοδότηση, το οποίο διαχειρίζεται την φάση και την συχνότητα των περιοδικών σηµάτων που δέχεται στην είσοδο. Αυτό το χαρακτηριστικό του έρχεται σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κυκλώµατα που χρησιµοποιούν ανάδραση, στα οποία η τάση και το µέγεθος του ρεύµατος είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ένας απλός βρόχος αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία όπως φαίνεται στο σχήµα 1.1: έναν ανιχνευτή φάσης (PF), ένα χαµηλοπερατό φίλτρο (LPF), έναν ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση (VCO) και σε ορισµένες περιπτώσεις από ένα διαιρέτη συχνότητας (FD). Ο 1

9 ανιχνευτής φάσης λειτουργεί ως ένας ενισχυτής σφάλµατος, το οποίο µειώνεται στην πορεία του υπόλοιπου κυκλώµατος. Ο βρόχος θεωρείται ότι είναι κλειδωµένος όταν η διαφορά φάσης µεταξύ του σήµατος εισόδου και του σήµατος εξόδου είναι σταθερή σε σχέση µε τον χρόνο και οι συχνότητες των δυο σηµάτων είναι ίσες. Στην συγχρονισµένη κατάσταση, όλα τα σήµατα στον βρόχο βρίσκονται σε µια σταθερή κατάσταση. Σχήµα 1.1 Βασικός phase-locked loop Η λειτουργία του PLL είναι η ακόλουθη. Ο ανιχνευτής φάσης δέχεται ως είσοδο το σήµα αναφοράς V in και το σήµα εξόδου του ταλαντωτή V out. Στη συνέχεια παράγει στην έξοδο ένα σήµα σφάλµατος V PD, του οποίου η dc τιµή του είναι ανάλογη της διαφοράς φάσης µεταξύ του σήµατος αναφοράς V in και εξόδου V out. Το χαµηλοπερατό φίλτρο αποτρέπει την διέλευση ανεπιθύµητων συνιστωσών του σήµατος σφάλµατος µε υψηλές συχνότητες, επιτρέποντας την dc τιµή της τάσης ελέγχου (V cont ) να ρυθµίσει την συχνότητα του ελεγχόµενου από τάση ταλαντωτή (VCO). Ανάλογα µε την τιµή της τάσης ελέγχου παράγεται η αντίστοιχη συχνότητα εξόδου. Όσο η φάση ή η συχνότητα του σήµατος εισόδου V in και εξόδου V out θα διαφέρει, ο ταλαντωτής θα συνεχίσει να αυξάνει ή να µειώνει ανάλογα την συχνότητα εξόδου έτσι ώστε να εξαλειφθεί το σφάλµα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυµατοµορφές των σηµάτων στα βασικά σηµεία του PLL. Στο Σχήµα 1.1 εµφανίζεται ένα σήµα εισόδου V in και ένα σήµα εξόδου V out που έχουν ίσες συχνότητες αλλά διαφέρουν στη φάση κατά φ ο. Έτσι ο ανιχνευτής φάσης παράγει παλµούς (V PD ) µε πλάτος που εξαρτάται από τα παραπάνω σήµατα. Οι παλµοί αυτοί φιλτράρονται από το χαµηλοπερατό φίλτρο για να παράγουν την dc τιµή της τάσης ελέγχου (V cont ), η οποία ρυθµίζει την λειτουργία του ταλαντωτή στην απαιτούµενη συχνότητα ώστε το PLL να κλειδώσει. 2

10 Σχήµα 1.2 Κυµατοµορφές στο PLL σε κατάσταση «κλειδώµατος» Εάν η είσοδος του PLL έχει µια σταθερή διαφοροποίηση στη φάση αν δηλαδή είναι αυστηρά περιοδική αλλά το σφάλµα φάσης εισόδου-εξόδου µεταβάλλεται µε το χρόνο, τότε ο βρόχος δεν είναι «κλειδωµένος». Η κατάσταση αυτή του βρόχου είναι ανεπιθύµητη επειδή η έξοδος δεν µπορεί να εντοπίσει την είσοδο ή η σχέση µεταξύ τους είναι πολύ περίπλοκη για να είναι χρήσιµη. Από την λειτουργία του κυκλώµατος προκύπτει το συµπέρασµα ότι το PLL είναι ένα σύστηµα µε µνήµη. Η έξοδός του απαιτεί ένα καθορισµένο χρόνο για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στην είσοδο. Η φάση εξόδου του ταλαντωτή δεν µπορεί να καθοριστεί µόνο από την παρούσα τιµή της τάσης ελέγχου αλλά εξαρτάται και από τις προηγούµενες τιµές της. Έτσι η φάση εξόδου του ταλαντωτή θεωρείται ως µια ανεξάρτητη µεταβλητή όταν µελετάται το PLL στον χρόνο. Ακόµα όταν ο βρόχος είναι κλειδωµένος οι συχνότητες των σηµάτων εισόδου πρέπει να είναι ακριβώς ίσες ακόµα και αν η διαφορά φάσης δεν είναι µηδέν. Επιπλέον σε διάφορα σηµεία του βρόχου έχουµε την εναλλαγή φάσης µε τάση και πιο συγκεκριµένα ο ανιχνευτής φάσης µετατρέπει την φάση σε τάση, η οποία διέρχεται από το χαµηλοπερατό φίλτρο στην µορφή που είναι και πάλι µετατρέπεται σε φάση από τον ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση. Εφόσον το PLL διαχειρίζεται την φάση των σηµάτων είναι ευαίσθητα στον θόρυβο φάσης. Εάν το σήµα εισόδου ή τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το PLL εµφανίζουν θόρυβο φάσης τότε και το σήµα εξόδου θα υποφέρει από θόρυβο φάσης. Οι κύριες πηγές θορύβου είναι η φάση από το σήµα αναφοράς, θ ref και η φάση από τον ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση, θ VCO. Για να µελετήσουµε το βαθµό στον οποίο επηρεάζουν το σήµα αρκεί να µελετήσουµε τις χαρακτηριστικές µεταφοράς για το καθένα. Χρησιµοποιώντας τον µετασχηµατισµό Laplace, οι χαρακτηριστικές µεταφοράς κλειστού βρόχου είναι 3

11 ( ) ( ) ( ) θout s 1 s = = θ s 1+ K s N s+ω vco o c ( ) ( ) ( ) ( ) θout s Ko sn ωc = = N θ s 1+ K sn s+ω ref o c (1.1) (1.2) όπου Ν είναι ο αριθµός µε τον οποίο διαιρείται η συχνότητα εξόδου στον διαιρέτη, K ο είναι το κέρδος ανοιχτού βρόχου και υπολογίζεται από το γινόµενο των κερδών του ανιχνευτή (Κ pd ), του φίλτρου (K lpf ) και του ταλαντωτή (K vco ) και ω c είναι η συχνότητα αποκοπής του PLL δηλαδή η συχνότητα για την οποία το κέρδος του ανοιχτού βρόχου είναι 0 db[1]. Αρχικά θα µελετήσουµε την χαρακτηριστική µεταφοράς για τον θόρυβο φάσης που προκαλείται στον ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση. Σχήµα 1.3 Χαρακτηριστική Θορύβου Φάσης Για Τον Θόρυβο Στον Ταλαντωτή Όπως διαπιστώνεται από το διάγραµµα η χαρακτηριστική µεταφοράς θορύβου φάσης είναι υψηλοπερατή στην έξοδο του PLL. Οι υψηλές συχνότητες θορύβου περνάνε ανεπηρέαστες διότι το κέρδος ανάδρασης του βρόχου είναι πολύ µικρό έτσι ώστε να τις εµποδίσει. Για χαµηλότερες συχνότητες η λειτουργία της ανάδρασης του βρόχου αποτρέπει τον θόρυβο να περάσει στην έξοδο. Στο διάγραµµα επίσης εµφανίζονται τρεις περιοχές. Για µεγάλες αποκλίσεις συχνότητας ο θόρυβος στην έξοδο αυξάνεται ραγδαία µε την απόκλιση (ω -2 ). Αυτός ο θόρυβος εµφανίζεται στην πραγµατικότητα εξαιτίας του θερµικού θορύβου της συσκευής, ο οποίος εµφανίζεται σε συχνότητες κοντά στο φέρον σήµα. Για συχνότητες κοντά στην συχνότητα του φέροντος ο θόρυβος µεταβάλλεται κατά 1/ω ορίζοντας την περιοχή ω -3. Η µεταβολή αυτή οφείλεται σε µη γραµµικότητες του PLL στην συγκεκριµένη περιοχή και συνεπώς δεν παίρνει τιµές 1/ω 3. Ο θόρυβος που προέρχεται από το σήµα αναφοράς έχει χαµηλοπερατή χαρακτηριστική µεταφοράς όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.4Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 4

12 βρέθηκε. για την ίδια συχνότητα αποκοπής του PLL. Ο θόρυβος φάσης όµως περνώντας µέσα από το PLL πολλαπλασιάζεται µε τον παράγοντα Ν µε τον οποίο διαιρείται η συχνότητα εξόδου του VCO στον διαιρέτη συχνότητας. Σχήµα 1.4 Χαρακτηριστική Θορύβου Φάσης Από Σήµα Αναφοράς 5

13 2 Βασικά Στοιχεία Του PLL Ανιχνευτής Φάσης Ένας ιδανικός ανιχνευτής παράγει ένα σήµα εξόδου, του οποίου η dc τιµή του έχει γραµµική εξάρτηση από την διαφορά φάσης των δυο περιοδικών σηµάτων που εφαρµόζονται στην είσοδο όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.1.Πιο συγκεκριµένα η σχέση που συνδέει τα µεγέθη είναι: v% = K φ (1.3) out όπου K PD είναι το κέρδος του ανιχνευτή φάσης και φ είναι η διαφορά φάσης στην είσοδο. Στην πραγµατικότητα όµως για µεγάλες διαφορές φάσης η χαρακτηριστική δεν είναι γραµµική. PD Σχήµα 2.1 Χαρακτηριστική ιδανικού ανιχνευτή φάσης Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ανιχνευτών φάσης: ο αναλογικός, ο ψηφιακός ανιχνευτής φάσης και ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας. Ο αναλογικός ανιχνευτής ή πολλαπλασιαστής πραγµατοποιεί µίξη των σηµάτων εισόδου και η dc τιµή του σήµατος εξόδου του αποτελεί µέτρο της διαφοράς φάσης. Ο ψηφιακός ανιχνευτής φάσης αποτελείται από λογικές πύλες ή εναλλακτικά από µανδαλωτές (flipflops), οι οποίοι σκανδαλίζονται όταν τα σήµατα εισόδου µεταβαίνουν σε άλλη κατάσταση. Η τελευταία κατηγορία, ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας έχει διπλή λειτουργία διότι ανιχνεύει και την φάση αλλά και την συχνότητα των σηµάτων που δέχεται στην είσοδο. Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο Χαμηλοπερατό Φίλτρο Ο σχεδιασµός του φίλτρου καθορίζει πολλές παραµέτρους του PLL. Επιπλέον πόλοι και µηδενικά στην χαρακτηριστική µεταφοράς του φίλτρου επηρεάζουν το θόρυβο και τη δυναµική λειτουργία του βρόχου. Για τις ανάγκες του PLL χρησιµοποιείται ένα χαµηλοπερατό φίλτρο Σχήµα 2.2. Σκοπός του φίλτρου είναι να κόβει την διέλευση σηµάτων υψηλών συχνοτήτων που προέρχονται από την έξοδο του ανιχνευτή φάσης και στη συνέχεια να δηµιουργεί την τάση που 6

14 ρυθµίζει την συχνότητα του ταλαντωτή. Από την χαρακτηριστική µεταφοράς του προκύπτει ότι εάν στην είσοδο έχουµε µια µικρή διαφοροποίηση της φάσης τότε και στην έξοδο η µεταβολή θα είναι µικρή, ενώ εάν η φάση στην είσοδο µεταβάλλεται γρήγορα, η µεταβολή στην έξοδο θα γίνεται αργά [2]. Σχήµα 2.2 Χαµηλοπερατό φίλτρο Τα PLLs που µετά από τον ανιχνευτή φάσης ακολουθεί χαµηλοπερατό φίλτρο είναι γνωστά ως τύπου I, ενώ τα PLLs που αποτελούνται από ανιχνευτή φάσης-συχνότητας και συνδυάζονται µε µια αντλία φορτίων (charge-pump) είναι γνωστά ως τύπου II. Η θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στους δύο τύπους PLL είναι ότι η χαρακτηριστική µεταφοράς για ανοιχτό βρόχο του τύπου I έχει έναν µόνο πόλο στο όρισµά της, ενώ το PLL τύπου II έχει 2 πόλους. Αυτό σηµαίνει ότι το PLL τύπου II είναι πιο σταθερά όταν λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες Ταλαντωτής Ελεγχόμενος Από Τάση (VCO) Ο ταλαντωτής σε ένα PLL λειτουργεί στις υψηλότερες συχνότητες που υπάρχουν στο βρόχο και συνήθως παράγει τον µεγαλύτερο θόρυβο στην έξοδο του συστήµατος. Σκοπός του συγκεκριµένου στοιχείου είναι να παράγει µια συχνότητα εξόδου ίση και συµφασική µε τη συχνότητα του σήµατος εισόδου του PLL. Η συχνότητα εξόδου καθορίζεται από την τάση ελέγχου που προέρχεται από την έξοδο του φίλτρου. Ο πιο διαδεδοµένος ταλαντωτής που χρησιµοποιείται στα συστήµατα PLL είναι ο κυκλικός ταλαντωτής (ring oscillator). Το περιοδικό σήµα εξόδου παράγεται από έναν κλειστό βρόχο από τρεις ή περισσότερους αντιστροφείς. Ο αριθµός τους θα πρέπει να διασφαλίζει την απαραίτητη ταλάντωση και να είναι πολύ συγκεκριµένος διότι οι επιπλέον αντιστροφείς περιορίζουν την µέγιστη συχνότητα εξόδου. Η περίοδος του εξερχόµενου σήµατος είναι 2n*T d, όπου n είναι ο αριθµός των αντιστροφέων που συµµετέχουν στον κύκλο και T d είναι ο χρόνος καθυστέρησης που εισάγει στο κύκλωµα ο ένας αντιστροφέας. Η περιοχή συχνοτήτων που καλύπτει ο συγκεκριµένος ταλαντωτής είναι πολύ µεγάλη και οφείλεται στην µεταβολή του ρεύµατος που φορτίζει την χωρητικότητα στην έξοδο του αντιστροφέα. Οι κυκλικοί ταλαντωτές είναι κατάλληλοι για την τεχνολογία CMOS και είναι ικανοί να λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες. Η χρήση τους όµως περιορίζεται όταν πρόκειται για 7

15 συστήµατα υψηλής ποιότητας εξαιτίας του µεγάλου θορύβου φάσης που δηµιουργούν. Η έλλειψη φιλτραρίσµατος του θορύβου και η λειτουργία των αντιστροφέων σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση που εισάγουν προκαλούν την δηµιουργία υψηλού θορύβου φάσης. Για κυκλώµατα υψηλής ποιότητας χρησιµοποιούνται οι LC-ταλαντωτές που παράγουν µεγάλες συχνότητες εξόδου και σε σχέση µε άλλους ταλαντωτές µικρό θόρυβο φάσης. Η συχνότητα εξόδου του συγκεκριµένου ταλαντωτή καθορίζεται από ένα πηνίο και έναν πυκνωτή. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ένα παθητικό φίλτρο και εποµένως ο θόρυβος είναι περιορισµένος Διαιρέτης Συχνότητας (frequency divider) Ο διαιρέτης συχνότητας µαζί µε τον ταλαντωτή είναι τα µόνα στοιχεία του PLL που λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες. Σκοπός του είναι να υποβιβάζει την υψηλή συχνότητα που προέρχεται από τον ταλαντωτή έτσι ώστε να δηµιουργήσει ένα σήµα που να µπορεί να συγκριθεί µε την συχνότητα αναφοράς που εφαρµόζεται στην είσοδο του ανιχνευτή φάσης. Στην ουσία είναι ένας µετρητής, όπου η κατάσταση εξόδου του αλλάζει εφόσον έχει µετρήσει έναν προκαθορισµένο αριθµό περιόδων στην είσοδο. Ο πιο απλός διαιρέτης είναι ένα flip-flop, το οποίο µειώνει στo µισό την συχνότητα εισόδου. Υπάρχουν δυο είδη διαιρετών συχνότητας, ο ασύγχρονος και ο σύγχρονος διαιρέτης. Ο ασύγχρονος διαιρέτης αποτελείται από µια σειρά από flip-flops, οι έξοδοι των οποίων τροφοδοτούν το ρολόι εισόδου του επόµενου διαιρέτη. Το σήµα εισόδου σε αυτόν τον διαιρέτη σκανδαλίζει το πρώτο flip-flop, αυτό µε την σειρά του το επόµενο και ούτω καθεξής. Ο σύγχρονος διαιρέτης αποτελείται και αυτός από µια σειρά flip-flops αλλά αυτή την φορά όλα τα flip-flop σκανδαλίζονται ταυτόχρονα από το σήµα εισόδου. Στον ασύγχρονο µετρητή επειδή το σήµα διέρχεται από ολόκληρη την αλυσίδα των flip-flop, το τελικό σήµα στην έξοδο προκύπτει µε σηµαντική καθυστέρηση. Στο Σχήµα 2.3 απεικονίζεται ένας σύγχρονος µετρητής που αποτελείται από JK flip-flop. Στη συγκεκριµένη τοπολογία όλα τα flip-flop σκανδαλίζονται ταυτόχρονα µε την ακµή του ρολογιού. 8

16 Σχήµα 2.3 ιαιρέτης Συχνότητας Με JK flipflops Σε πολλά κυκλώµατα σύνθεσης συχνότητας είναι απαραίτητο η συχνότητα εξόδου και εποµένως και η λειτουργία του διαιρέτη να είναι προγραµµατιζόµενη. Για κυκλώµατα που λειτουργούν σε χαµηλές συχνότητες, η διαίρεση συχνότητας γίνεται µε προγραµµατιζόµενους µετρητές ενώ για υψηλές συχνότητες χρησιµοποιούνται διαιρέτες µε ρυθµισµένη κλίµακα διαίρεσης (prescaler). Ένας προγραµµατιζόµενος µετρητής είναι ρυθµισµένος έτσι ώστε να µετράει παλµούς εισόδου µέχρι έναν προκαθορισµένο αριθµό P και στη συνέχεια να παράγει ένα σήµα και να αρχίζει πάλι από την αρχή. Η κλίµακα διαίρεσης σε αυτήν την περίπτωση είναι ίση µε P. Εάν η συχνότητα εισόδου του διαιρέτη είναι πολύ υψηλή τότε χρησιµοποιούνται prescaler. Αυτοί διαιρούν την συχνότητα µε µια καθορισµένη τιµή, αποφεύγοντας τα προβλήµατα καθυστέρησης που υπάρχουν στους προγραµµατιζόµενους µετρητές. Το κύριο µειονέκτηµα είναι ότι για να εφαρµοστούν σε ένα PLL συνήθως απαιτείται και η µείωση της συχνότητας αναφοράς στην είσοδο του. Για έναν τέτοιο διαιρέτη που διαιρεί κατά παράγοντα Ν το µικρότερο βήµα συχνότητας του PLL µπορεί να είναι Ν*f ref, όπου f ref η συχνότητα του σήµατος αναφοράς στην είσοδο του PLL. 2.2 Εξελιγμένα PLL Ως Συνθέτες Συχνότητας Ένας συνθέτης συχνότητας που λειτουργεί σε µεγάλες συχνότητες έχει ως βασική λειτουργία να παράγει µια συγκεκριµένη συχνότητα εξόδου. Η ακρίβεια που απαιτείται θέτει ιδανικά τα PLLs ως συνθέτες συχνότητας. Όταν το PLL βρίσκεται σε κατάσταση «κλειδώµατος» η συχνότητα εξόδου του έχει µια ακριβή σχέση µε την συχνότητα εισόδου. Όταν η µικρότερη συχνότητα εισόδου σε ένα PLL είναι f 1 τότε το εύρος ζώνης συχνοτήτων του βρόχου πρέπει να είναι µικρότερο από το ένα δέκατο της f 1 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήµατος και να αποκλείονται ανεπιθύµητα σήµατα στην είσοδο. Εξαιτίας 9

17 αυτής της προϋπόθεσης, περιορίζεται η δυναµική λειτουργία του βρόχου. Σε µια προσπάθεια να ισοσταθµιστούν αυτοί οι δυο παράγοντες έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές δοµές κυκλωµάτων σύνθεσης συχνότητας που χρησιµοποιούν PLLs, γνωστά ως integer-n και franctional-n συνθέτες συχνότητας Integer-N συνθέτης συχνότητας Τα συγκεκριµένα κυκλώµατα πέρα από το βασικό βρόχο PLL περιλαµβάνουν και έναν διαιρέτη συχνότητας, ο οποίος τις περισσότερες φορές αποτελείται από έναν διαιρέτη µε προκαθορισµένο αριθµό διαίρεσης (prescaler) και από προγραµµατιζόµενους µετρητές. Σε αυτά τα κυκλώµατα, η συχνότητα εξόδου από τον ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της συχνότητας εισόδου. Όπως προκύπτει και από το Σχήµα 2.4 η συχνότητα εξόδου είναι: f o = N*f (1.4) τότε ο διαιρέτης συχνότητας θα διαιρέσει το σήµα εξόδου του ταλαντωτή κατά έναν παράγοντα Ν έτσι ώστε να προκύψει η συχνότητα αναφοράς. Το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης δοµής είναι ότι το εύρος ζώνης του βρόχου είναι περιορισµένο διότι η συχνότητα αναφοράς θα πρέπει να είναι ίση µε το εύρος των καναλιών. ref Σχήµα 2.4 Integer-N συνθέτης συχνότητας Fractional-n συνθέτης συχνότητας Στον fractional-n συνθέτη συχνότητας η συχνότητα εξόδου από τον ταλαντωτή δεν είναι µόνο ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της συχνότητας αναφοράς αλλά διαφέρει και κατά έναν σταθερό παράγοντα. Η συχνότητα εξόδου εδώ παίρνει την ακόλουθη µορφή: 10

18 ( ) f = N+ A Q f (1.5) 0 r Επειδή ο διαιρέτης συχνότητας µπορεί να διαιρέσει µόνο κατά ένα ακέραιο πολλαπλάσιο, εδώ ο διαιρέτης θα διαιρέσει µε Ν+1 συγκεκριµένο αριθµό Α περιόδων και µε Ν περιόδους (Q-A). Έτσι η µέση τιµή της κλίµακας διαίρεσης θα είναι Α/Q όπως προκύπτει και από την σχέση (1.5). Με αυτή την µέθοδο επιτυγχάνεται µεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων, συµβάλλοντας σε πιο γρήγορη µετάβαση στην κατάσταση «κλειδώµατος». Επιπλέον, η µικρότερη τιµή διαίρεσης µειώνει την επίδραση του θορύβου φάσης. 11

19 3 Αναλυτική Περιγραφή Του Ανιχνευτή Φάσης Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του PLL είναι ο ανιχνευτής φάσης. Αποτελεί το κύκλωµα εισόδου του PLL και υπολογίζει την διαφορά φάσης που υπάρχει ανάµεσα σε δύο σήµατα, του σήµατος αναφοράς και του σήµατος που προέρχεται από τον ταλαντωτή ελεγχόµενο από τάση. Η έξοδος του ανιχνευτή είναι ανάλογη µε την υπάρχουσα διαφορά φάσης. Υπάρχουν πολλά είδη ανιχνευτών φάσης, ορισµένοι από αυτούς αναλύονται παρακάτω. 3.1 Αναλογικός Ανιχνευτής Φάσης Ένας αναλογικός ανιχνευτής φάσης πολλαπλασιάζει τα δυο σήµατα εισόδου του και παράγει µια τάση εξόδου u pd. Εάν έχουµε δυο εισόδους Α 1 *sin(ω 1 +θ 1 ) και Α 2 *sin(ω 2 +θ 2 ) τότε η έξοδος του ανιχνευτή θα είναι: ( ( ) ( ) ) upd = APD sin ω1 ω2 t+θ1 θ 2 + sin ω 1+ω 2 * t+θ 1+θ2 (1.6) Όταν οι δυο συχνότητες είναι ίσες τότε η dc τιµή της εξόδου είναι ίση µε Α PD *sin(θ 1 -θ 2 ). Ο αναλογικός ανιχνευτής είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε εφαρµογές όπου το εύρος ζώνης συχνοτήτων του βρόχου είναι αρκετά στενό ώστε να αποτρέπει αποτελεσµατικά την διέλευση ανεπιθύµητων σηµάτων. Το µειονέκτηµά του είναι ότι καταναλώνει πολύ ενέργεια και το κέρδος του εξαρτάται από το πλάτος των εισόδων του [3]. Επιπλέον δεν µπορεί να ανιχνεύσει τα σφάλµατα στις συχνότητες των εισόδων. 3.2 Λογική Πύλη Εχοr Μια λογική πύλη exor µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ανιχνευτής φάσης όπως φαίνεται στo Σχηµα 3.1. Η λειτουργία της πύλης που απεικονίζεται µε τις κυµατοµορφές αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία η διαφορά φάσης µεταξύ των εισόδων Α και Β είναι αρνητική. Η µέση τιµή της εξόδου C είναι ένα µέτρο για την διαφορά φάσης. Στο τελευταίο διάγραµµα του Σχήµατος 3.1 έχουµε την χαρακτηριστική µεταφοράς της πύλης. Παρατηρούµε ότι γύρω από την µηδενική διαφορά φάσης υπάρχει µια γραµµική εξάρτηση εξόδου C- θ, η οποία ξεκινάει από π/2 και φτάνει µέχρι +π/2. Το µειονέκτηµα του συγκεκριµένου ανιχνευτή είναι ότι όταν και οι δυο είσοδοί του είναι ασύµµετρες η τιµή του σήµατος εξόδου παίρνει µικρότερες τιµές από τις ακραίες π/2 και π/2 µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κέρδος του βρόχου στο PLL και η δυνατότητα κλειδώµατος. 12

20 Σχήµα 3.1 Exor πύλη ως ανιχνευτής φάσης και χαρακτηριστική λειτουργίας 3.3 Flipflop ως Ανιχνευτής Φάσης Ένα JK flipflop µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ανιχνευτής φάσης. Οι είσοδοι Α και Β καθορίζουν την έξοδο και σε αυτή την περίπτωση έχουν αρνητική διαφορά φάσης. Η διαφορά µε την exor πύλη φαίνεται στην χαρακτηριστική µεταφοράς. Εδώ η µέση τιµή C της εξόδου έχει πριονωτή µορφή. Η γραµµική περιοχή λειτουργίας του κυκλώµατος αντιστοιχεί σε µια ολόκληρη περίοδο. Συγκρίνοντας το JK flipflop µε τον exor ανιχνευτή προκύπτει το συµπέρασµα ότι η περιοχή γραµµικής λειτουργίας του πρώτου είναι διπλάσια από του άλλου, αλλά το flipflop είναι πιο ευαίσθητο στα παρασιτικά σήµατα. 13

21 Σχήµα 3.2 JK flipflop ως ανιχνευτής φάσης και χαρακτηριστική λειτουργίας 3.4 Ανιχνευτής Φάσης και Συχνότητας Ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας είναι ένας ανιχνευτής φάσης µε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που είναι η λειτουργία µνήµης. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο ως ανιχνευτής φάσης αλλά και ως ανιχνευτής συχνότητας. Σε ένα PLL µετά από τον ανιχνευτή ακολουθεί ένα ενδιάµεσο κύκλωµα πριν από το φίλτρο, γνωστό ως αντλία φορτίων (chargepump). Η τοπολογία είναι όπως φαίνεται στο Σχήµα

22 Σχήµα 3.3 κύκλωµα charge-pump UP DWN Πίνακας 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 0 ΙΒ παρέχει ρεύµα στο φίλτρο αυξάνοντας την V IB αντλεί ρεύµα από το φίλτρο µειώνοντας την V Και οι δυο διακόπτες είναι κλειστοί και δεν υπάρχει αλλαγή στην V 0 Ο ανιχνευτής φάσης-συχνότητας έχει δυο εξόδους, Up και Dn και αποτελούν τις εισόδου της charge-pump. Όταν η τιµή του σήµατος Up είναι «ψηλά» δηλαδή παίρνει την µεγαλύτερη τιµή τάσης, η έξοδος της charge-pump διοχετεύει ρεύµα στο φίλτρο, αυξάνοντας την τάση ελέγχου στον ταλαντωτή και κατά συνέπεια την συχνότητά του. Το σήµα Dn έχει ακριβώς την αντίθετη λειτουργία. Όταν το σήµα είναι «ψηλά», η charge-pump τραβάει ρεύµα από το φίλτρο, µειώνοντας την τάση ελέγχου. Μια τρίτη κατάσταση είναι όταν κανένα από τα δυο σήµατα δεν είναι ενεργά. Τότε το ρεύµα εξόδου είναι µηδέν και η έξοδος της charge-pump θεωρείται κόµβος υψηλής αντίστασης. Οι καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί απεικονίζονται στο λογικό διάγραµµα Σχηµα

23 Σχήµα 3.4 Λογικό ιάγραµµα Ανιχνευτή Φάσης-Συχνότητας Η λειτουργία του ανιχνευτή φάσης-συχνότητας και της charge-pump φαίνεται αναλυτικά στο Σχήµα 3.5. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το κύκλωµα του ανιχνευτή σκανδαλίζεται στην αρνητική παρυφή των σηµάτων εισόδου. Στην αρχική κατάσταση παρατηρούµε ότι το σήµα εισόδου Div ακολουθεί στην φάση το σήµα εισόδου Ref. Έτσι παράγεται ένας παλµός Up µε σκοπό να αυξηθεί η συχνότητα στο VCO. Στη συνέχεια, και οι δυο ακµές συµβαίνουν ταυτόχρονα και το ρεύµα στο φίλτρο παραµένει σταθερό. Από το διάγραµµα είναι φανερό ότι το σήµα εισόδου Div έχει µεγαλύτερη συχνότητα από σήµα εισόδου Ref και έτσι παράγεται ένα Dn παλµός µε αυξανόµενο πλάτος. Αυτό έχει ως συνέπεια όλο και περισσότερο ρεύµα να αντλείται από το φίλτρο, µειώνοντας συνεχώς την συχνότητα εξόδου. Η γραµµική περιοχή λειτουργίας είναι τώρα 4π rad και είναι διπλάσια από την περιοχή λειτουργίας του ανιχνευτή φάσης µε flipflop. Επιπλέον όταν ο βρόχος είναι «κλειδωµένος» η τάση ελέγχου διατηρεί απλά την τιµή της. Η απουσία παλµών στην τάση ελέγχου συµβάλει στον περιορισµό των ανεπιθύµητων σηµάτων. 16

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ:: ΑΣΚΕΡΙΙ ΗΣ ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών Ντετερμινιστικά Συστήματα Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 1.1 Δυναμικά συστήματα 1.1.1 Ορισμοί Κάθε σύστημα του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα