Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: , FAX.: Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου με προμήθεια των ανταλλακτικών τους Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. Τις διατάξεις: 1. του ΠΔ 28/198 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/6) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 29 του Ν. 3463/6, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/7 3. του Ν.3852/21 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 5. την υπ αριθμ. 3513/739/ (ΦΕΚ1291Β) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. 6. τις διατάξεις του ΠΔ 113/21 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7. το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους ,65 η οποία και θα βαρύνει τα Κ.Α.: , , , , , , , , , , , , , , του προϋπολογισμού του Ο.Ε B)Τις αποφάσεις 1. την 75/213 απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας των ανταλλακτικών -συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για το έτος την 123/213 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α) η δαπάνη και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 213 και β) οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ανά κατηγορία (ομάδα) εργασίας για κάθε ομάδα αυτοκινήτων, η οποία θα προκύπτει ύστερα από υπολογισμό της συνολικά χαμηλότερης τιμής με εφαρμογή στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ αριθμ. 18/213 σχετικής μελέτης και των προσφερομένων εκπτώσεων ως εξής : 1

2 α)ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια των ανταλλακτικών που θα απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου, η οποία θα αφορά στις τιμές του καταλόγου των γνησίων ανταλλακτικών αυτών από την αντιπροσωπεία των οχημάτων / μηχανημάτων έργου και β) ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ ΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡ ΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ ΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ( ) ( /ΩΡΑ) ( ) ( ) ( ) ( ) (4) x (5) (3) + (6) (7) x,23 (7) + (8) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ Α1 1., 12 35, 4.2, 14.2, 3.266, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & Β1 15., 3 35, 1.5, 25.5, 5.865, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Γ1 3., 6 35, 2.1, 5.1, 1.173, 6.273, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ1 3., 12 35, 4.2, 7.2, 1.656, 8.856, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ε1 2., 8 35, 2.8, 4.8, 1.14, 5.94, ΜΗΧΑΝΟΛΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΣΤ1 6., Ζ1 1., 1 35, 3.5, 9.5, 2.185, , 2 35, 7, 1.7, 391, 2.91, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & Α2 Β2 2., 5 35, 1.75, 3.75, 862, ,5 3., 14 35, 4.9, 7.9, 1.817, 9.717, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Γ2 Δ2 Ε2 1.5, 3 35, 1.5, 2.55, 586, ,5 1.5, 3 35, 1.5, 2.55, 586, ,5 1., 3 35, 1.5, 2.5, 471, ,5 2

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΣΤ2 Ζ2 1., 3 35, 1.5, 2.5, 471, ,5 2, 1 35, 35, 55, 126,5 676,5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Α3 Β3 Γ3 Δ3 Ε3 5., 4 35, 1.4, 6.4, 1.472, 7.872, 5., 8 35, 2.8, 7.8, 1.794, 9.594, 2., 2 35, 7, 2.7, 621, 3.321, 2., 2 35, 7, 2.7, 621, 3.321, 1.6, 2 35, 7, 2.3, 529, 2.829, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΣΤ3 Ζ3 Α4 Β4 Γ4 Δ4 Ε4 ΣΤ4 Ζ4 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 2, 5 35, 175, 375, 86,25 461,25 2., 3 35, 1.5, 3.5, 71, ,5 6., 7 35, 2.45, 8.45, 1.943, ,5 1., 2 35, 7, 1.7, 391, 2.91, 3., 3 35, 1.5, 4.5, 931, ,5 1., 2 35, 7, 1.7, 391, 2.91, 1., 3 35, 1.5, 2.5, 471, ,5 5, 1 35, 35, 85, 195,5 1.45,5 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΝΤΕΡ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΝΤΕΡ & Α5 Β5 4., 2 35, 7, 4.7, 1.81, 5.781, 4., 2 35, 7, 4.7, 1.81, 5.781, 3

4 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΝΤΕΡ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΝΤΕΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΝΤΕΡ Γ5 Δ5 Ε5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Α6 Β6 Γ6 Δ6 Ε6 ΣΤ6 1., 2 35, 7, 1.7, 391, 2.91, 1., 2 35, 7, 1.7, 391, 2.91, 2., 3 35, 1.5, 3.5, 71, ,5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 1., 1 35, 35, 1.35, 31,5 1.66,5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α7 Β7 Γ7 2., 4 35, 1.4, 21.4, 4.922, , 2., 4 35, 1.4, 21.4, 4.922, , 4., 1 35, 35, 4.35, 1.,5 5.35,5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ7 4., 2 35, 7, 4.7, 1.81, 5.781, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΔΙΚΥΚΛΑ Ε7 ΣΤ7 Ζ7 2., 1 35, 35, 2.35, 54,5 2.89,5 2., 1 35, 35, 2.35, 54,5 2.89,5 5, 8 35, 28, 78, 179,4 959,4 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Α8 Β8 Ε8 ΣΤ8 15., 4 35, 14., 29., 6.67, 35.67, 16., 4 35, 14., 3., 6.9, 36.9, 2., 1 35, 3.5, 5.5, 1.265, 6.765, 1., 1 35, 3.5, 4.5, 1.35, 5.535, 4

5 ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ & ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Α9 Β9 Γ9 Ε9 ΣΤ9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ - ΦΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤ ΩΝ 17 5, 8.5, 8.5, 1.955, 1.455, 12 5, 6., 6., 1.38, 7.38, 5 5, 2.5, 2.5, 575, 3.75, 1 5, 5, 5, 115, 615, 1 5, 5, 5, 115, 615, ΣΑΡΩΘΡΑ 1 15., 2 35, 7., 22., 5.6, 27.6, ΣΥΝΟΛΟ 21., , , , ,65 Η εν λόγω ομαδοποίηση αυτοκινήτων και εργασιών για την παρούσα μελέτη είναι ως εξής: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΟ- ΛΟΓΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟ- ΛΟΓΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4. ΦΑΝΟ- ΠΟΙΕΙΑ ΟΜΑΔΑ 5. ΤΑΧΟ- ΓΡΑΦΟΙ & ΚΟΝΤΕΡ ΟΜΑΔΑ 6. ΚΛΙΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΔΑ 7. ΕΛΑ- ΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔ Α 8. ΥΠΕΡ- ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗ ΟΜΑΔΑ 9. ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑ- ΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΟΦΟΡΑ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 & Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 ΠΥΡΟΣΒΕ- Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 ΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ- ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 ΣΤ4 ΣΤ6 ΣΤ7 ΣΤ8 ΣΤ9 ΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΚΥΚΛΑ- Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ7 ΔΙΚΥΚΛΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΜΑΔΑ 1 Η ομάδα των σαρώθρων περιλαμβάνει και τα ελαστικά για τα σάρωθρα διότι τα ελαστικά αυτά είναι ειδικού τύπου και δεν διατίθενται από τα συνηθισμένα συνεργεία ελαστικών αλλά από τους αντιπροσώπους εισαγωγείς ανταλλακτικών σαρώθρων. 5

6 Με την ανωτέρω ομαδοποίηση αυτοκινήτων και εργασιών, ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των αυτοκινήτων του μετά την ολοκλήρωση των συμβάσεων που είναι σήμερα σε ισχύ με αναδόχους σχετικών υπηρεσιών, π.χ. ελαστικά, υπερκατασκευές, κλπ. Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής που περιλαμβάνει κάθε ανωτέρω Ομάδα και ενδεικτικά περιγράφονται στη συνέχεια. Ομάδα 1 - Μηχανολογικά (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Οι εργασίες με τα σχετικά ανταλλακτικά που συμπεριλαμβάνει η εν λόγω ομάδα, περιληπτικά, είναι ως εξής: Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων Συμπλέκτης Εμπρόσθιο σύστημα Σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες, κλπ) Αεροσυμπιεστής Διαφορικό Μηχανισμός και Επισκευή καμπίνας Αναλυτικότερα, οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Μηχανολογικές Εργασίες και Ανταλλακτικά, είναι ως εξής: Κινητήρας Επισκευή καπακιού κινητήρα Αλλαγή δακτυλιδιών διωστήρων και εφαρμογή πείρων Αλλαγή εδράνων ολίσθησης (κουζινέτων) εκκεντροφόρου και εφαρμογή Αλλαγή οδηγών βαλβίδων Αλλαγή εδρών βαλβίδων Φλάντζες-Τσιμούχες Αλλαγή ελατηρίων Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων Ρύθμιση βαλβίδων Επισκευή αντλίας νερού Αλλαγή αντλίας νερού Επισκευή ψυγείου νερού Αλλαγή ψυγείου νερού Έλεγχος-επισκευή αντλίας καυσίμου Αλλαγή αντλίας καυσίμου Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού καυσίμου Επισκευή υπερσυμπιεστή Αλλαγή φίλτρων λαδιού-αέρα-καυσίμου, κλπ Έλεγχος καυσαερίων Αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση κινητήρα 1. Κιβώτιο ταχυτήτων Αλλαγή φουρκετών Αλλαγή συγχρονιζέ Αλλαγή τριβέων (ρουλεμάν) Αλλαγή γραναζιών Επισκευή αργού - γρήγορου Αλλαγή φλαντζών - τσιμουχών 6

7 Επισκευή πρωτεύοντος άξονα κομπλέ Επισκευή δευτερεύοντος άξονα κομπλέ Επισκευή ημιαξονίου Σταυροί Επισκευή αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων 2. Συμπλέκτης Επισκευή τρόμπας συμπλέκτη (master-slave) Αλλαγή σετ δίσκου-πλατώ-ρουλεμάν Αλλαγή φερμουίτ Επισκευή δίσκου Επισκευή πλατώ Αλλαγή φυσούνας 3. Εμπρόσθιο σύστημα Επισκευή ακραξονίου Αλλαγή ρουλεμάν και πείρων ακραξονίου Αλλαγή ρουλεμάν και τσιμουχών πλήμνης (μουαγιέ) Αλλαγή ροδελών Αλλαγή ταπών πειροδακτυλίων Γρασσαδοράκι (ακρόμπαρα ή μουαγιέ) Αλλαγή ακρόμπαρων μικρής-μεγάλης μπάρας Έλεγχος-επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης Έλεγχος-επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού Έλεγχος-αλλαγή ελαστικών σωλήνων (μαρκουτσιών) πιέσεως 4. Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ) Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή - επισκευή σουστών Αλλαγή μπρακέτων Αλλαγή ελαστικών παρεμβυσμάτων (σινεμπλόκ) Αλλαγή κόντρα - σουστών 5. Αεροσυμπιεστής Επισκευή στροφάλου Αλλαγή ρουλεμάν Αλλαγή ελατηρίων κόφλερ (σετ) Αλλαγή δακτυλιδιών Αλλαγή διωστήρων Αλλαγή φλαντζών (σετ) Αλλαγή ελατηρίων (σετ) Βαλβίδα ασφαλείας (σκάστρα) κόφλερ Αλλαγή φλαντζών κόφλερ (σετ) Αλλαγή ελατηρίων κόφλερ (σετ) Αλλαγή βαλβίδας κόφλερ Αλλαγή χιτωνίου κόφλερ Αλλαγή φίλτρων 6. Διαφορικό Επισκευή - αντικατάσταση πηνίου κορώνας - ρουλεμάν Επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων Αντικατάσταση φλαντζών - τσιμουχών 7

8 7. Μηχανισμός & Επισκευή καμπίνας Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση αντλίας ανύψωσης Επισκευή - αντικατάσταση μηχανισμού έδρασης καθίσματος Αντικατάσταση πλευρικών υαλοπινάκων Αντικατάσταση μπαρμπρίζ Ομάδα 2 - Ηλεκτρολογικά (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Ανταλλακτικά είναι: 2.1 Ηλεκτρικό σύστημα Επισκευή μίζας Αντικατάσταση μίζας Έλεγχος-επισκευή δυναμό Αντικατάσταση δυναμό Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος (καλώδια, προβολείς, μπαταρία, κόρνα κ.λ.π.) Αντικατάσταση προβολέων Αντικατάσταση μπαταρίας Αντικατάσταση κόρνας 2.2 Ηλεκτρονικά συστήματα Έλεγχος - επισκευή συστημάτων ABS, ASR, κλπ Έλεγχος - επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων κινητήρα Έλεγχος - επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων πλαισίου. Επισκευή - αντικατάσταση κλειδαριών-μηχανισμού ασφάλισης θυρών Επισκευή - αντικατάσταση πίνακα οργάνων Αντικατάσταση οργάνων Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος (καλώδια, προβολείς, μπαταρία, κόρνα κ.λ.π.) Ομάδα 3 Σύστημα Πέδησης (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Σύστημα Πέδησης (Εργασίες και Ανταλλακτικά) είναι: Έλεγχος δικτύου αέρος - υδραυλικού Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας Έλεγχος - αλλαγή φυσούνας τροχού Έλεγχος - αλλαγή ρυθμιστών (ρεγουλατόρων) φρένων Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων Έλεγχος - επισκευή δίσκων Αντικατάσταση δίσκων Έλεγχος σιαγώνων - φερμουίτ Αλλαγή σιαγώνων - φερμουίτ Λίπανση - αντικατάσταση ρουλμάν τροχών πλήμνης (μουαγιέ) Αλλαγή τσιμουχών - δακτυλιδιών Ομάδα 4 Φανοποιεία (Εργασίες και Ανταλλακτικά) 8

9 Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Φανοποιεία (Εργασίες και Ανταλλακτικά) είναι: Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών-οροφής και πλευρών καμπίνας Αντικατάσταση ελαστικού πατώματος καμπίνας Επισκευή άρθρωσης καμπίνας στο πλαίσιο Επισκευή καθισμάτων (αλλαγή επικάλυψης, αλλαγή αφρώδους υλικού, ελατηρίων, κλπ) Αντικατάσταση αλεξηλίων Επισκευή αρθρώσεων θυρών Επισκευή-αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης-καταβίβασης παραθύρων Φανοποιία (επισκευή-αντικατάσταση προφυλακτήρων, επισκευή σκαλοπατιών, θυρών, επισκευή-αντικατάσταση λοιπών μεταλλικών μερών αμαξώματος, αποκατάσταση ζημιών μεταλλικών μερών αμαξώματος, βαφή κ.λ.π.) Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων θυρών (τσιμούχες) Ομάδα 5 Ταχογράφοι & Κοντέρ (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Ταχογράφοι & Κοντέρ (Εργασίες και Ανταλλακτικά) είναι: Επισκευή ταχογράφου / κοντέρ Αντικατάσταση ταχογράφου / κοντέρ Ομάδα 6 Κλιματισμός (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Κλιματισμός (Εργασίες και Ανταλλακτικά) είναι: Επισκευή συστήματος παροχής θερμού αέρα (καλοριφέρ) Επισκευή συστήματος κλιματισμού Ομάδα 7 Ελαστικά (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Αφορά τα ελαστικά για κάθε είδους αυτοκίνητο ή μηχάνημα έργου του δήμου εκτός σαρώθρων. Οι κυριότερες ενδεικτικές εργασίες της ομάδας Ελαστικά (Εργασίες και Ανταλλακτικά) είναι: Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ελαστικών Επισκευή ελαστικών Ομάδα 8 Υπερκατασκευή (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευής οχήματος καθώς και των συστημάτων και υποσυστημάτων αυτής, δηλαδή Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής Εργασίες υδραυλικών συστημάτων Εργασίες συστημάτων νερού (πυροσβεστικά οχήματα) Έλεγχος - επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής 9

10 Έλεγχος - επισκευή λοιπών ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ.) Επισκευή - Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων Αναλυτικότερα: 8.1 Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής Επισκευή μεταλλικών τμημάτων (σταθερών ή κινούμενων) Αντικατάσταση μεταλλικών τμημάτων (σταθερών ή κινούμενων) Συγκόλληση ελασμάτων Αντισκωριακή προστασία και βαφή μεταλλικών τμημάτων 8.2 Εργασίες υδραυλικών συστημάτων Έλεγχος - επισκευή - αντικατάσταση βάκτρων Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση αντλιών Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση γραμμών υδραυλικού (σωλήνες, μαρκούτσια κλπ) Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση βαλβίδων, χειριστηρίων, κλπ 8.3 Εργασίες συστημάτων νερού Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση αντλιών Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση γραμμών πίεσης (σωλήνες, κλπ) Έλεγχος επισκευή - αντικατάσταση βαλβίδων, χειριστηρίων, κεφαλών πλύσης, κλπ 8.4 Έλεγχος - επισκευή μηχανικών/πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής 8.5 Έλεγχος-επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής 8.6 Στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ) 8.7 Επισκευή - Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμματοφόρων Ομάδα 9 Πλύσιμο - Γρασάρισμα (Εργασίες και Αναλώσιμα) Πλύσιμο και γρασάρισμα Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Πυροσβεστικών, Λεωφορείων και Μηχανημάτων του Δήμου. Ομάδα 1 Σάρωθρα (Εργασίες και Ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου των ελαστικών, για τα σάρωθρα του δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων Συμπλέκτης Εμπρόσθιο σύστημα Σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ) Αεροσυμπιεστής Διαφορικό Μηχανισμός καμπίνας Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά συστήματα 1

11 Σύστημα πέδησης Φανοποιεία Επισκευή καμπίνας Ελαστικά Αναλώσιμα σαρώθρων (σκούπες, κλπ) Οι παραπάνω εργασίες και επισκευές είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση κάθε άλλη σχετική εργασία ή επισκευή που τυχόν θα απαιτούνταν και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/6) και του ΠΔ 28/198 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» Δεκτές γίνονται προσφορές διαγωνιζομένων που θα αφορούν το σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση εργασιών, όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Και ανάδοχος της εργασίας, ανακηρύσσεται εκείνος, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία και είδος εργασίας για κάθε ομάδα εργασιών και αυτοκινήτων. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η) ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 18/213 ΜΕΛΕΤΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3/7/213 ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Άγιος Στέφανος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 9.3 π.μ. Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 1. π.μ. 2) Τεύχη Δημοπράτησης Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη β) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) η τεχνική περιγραφή ε) η τεχνική έκθεση 3) Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαιολογητικά 11

12 1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 2) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινής αποκλεισμού. 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, των υποομάδων οχημάτων για τις οποίες κατέθεσε προσφορά ο διαγωνιζόμενος, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για ενενήντα (9) ημέρες, από την επομένη διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 1.2 Οι προσφορές, με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 12

13 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία και ειδικότερα, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά, κατάλογοι κλπ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 3. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. 4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 2) Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης για το σύνολο ή το μέρος των προς εκτέλεση εργασιών για το οποίο προσφέρει ο συμμετέχων. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 13

14 Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις υποομάδες του προϋπολογισμού μελέτης που ανακηρύχθηκε μειοδότης, µη συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης που επιτεύχθηκε κατά την δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και ολόκληρο τον χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτός ορίστηκε από τον πάροχο με την υποβολή της προσφοράς του. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 2) Έλεγχος δικαιολογητικών 1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. 3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους 14

15 λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους. 3) Αποσφράγιση των Προσφορών 1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 4) Ανακήρυξη αναδόχου 1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 5) Ενστάσεις 1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία ή στο δήμο ή στην κοινότητα, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο ή στην κοινότητα πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασίας. 2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 1) Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Τόπος εκτελέσεως των επισκευαστικών εργασιών: είτε το συνεργείο του αναδόχου (το οποίο θα βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 5Km από το Δήμο), εφόσον το όχημα δύναται να μεταβεί εκεί, είτε στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεται ακινητοποιημένο το όχημα σε περίπτωση που αυτό δεν δύναται να κινηθεί ή εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας μετακίνησης αυτού. Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς οχήματος, αυτή θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 15

16 3) Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 4) Τρόπος Πληρωμής Οι τιμές μονάδος της προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών και εφ όσον η αρμόδια Επιτροπή δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά. Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο σχετική εντολή νόμιμης επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης ανταλλακτικού από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 3373/39/ απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιοι υπάλληλοι Μυλωνάς Χαράλαμπος και Κεϊσίδου Δήμητρα, τηλέφωνα και φαξ ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος πρέπει να είναι συνεργείο: πιστοποιημένο κατά ISO 91 σε ισχύ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, το οποίο θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μεταφρασμένο και κατάλληλα επικυρωμένο και με εμπειρία στην επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου στις κατηγορίες εργασιών της μελέτης. Η εν λόγω εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται με δελτία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών τα οποία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο αυτών ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει ατελώς τη μεταφορά του οχήματος / μηχανήματος έργου στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα 16

17 έχουν πιστοποίηση ως γνήσια-αυθεντικά, εργοστασιακής προέλευσης ή επίσημου εργοστασιακού προμηθευτή, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση. Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ήµο «ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή αυτής, την αναγκαία συντήρηση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τιμοκαταλόγους των υλικών/ανταλλακτικών που απαιτούνται με την τιμή της αντιπροσωπείας και την τελική τιμή, υπολογίζοντας την προσφερόμενη δική του έκπτωση, ανάλυση των απαιτούμενων εργατοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση επισκευή. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων. Αφού λάβει την έγκριση (εντολή), ο ανάδοχος προχωρά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και κατόπιν επισκευάζει το όχημα σε χρόνο δύο ημερών εκτός εάν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο. Λοιπά Στοιχεία Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που θα αφορούν το σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση εργασιών της παρούσας μελέτης, π.χ. Ομάδα 1 έως και Ομάδα 1, ή Ομάδα 1 και Ομάδα 2 μόνο, ή Ομάδα 1 μόνο, δηλαδή μόνο τις Εργασίες και ανταλλακτικά κάθε είδους επί των Μηχανολογικών των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Πυροσβεστικών και Λεωφορείων του Δήμου. Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις εφημερίδες, Ημερησία, Γενική Δημοπρασιών, Δημότης Ανατολικής Αττικής και Αττικό Βήμα. Επιπλέον, όλη η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου ώστε, να παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ αυτά. Επομένως, περιορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και τη διενέργεια αυτού από πενήντα δύο (52) σε σαράντα (4) ημέρες. Η δαπάνη δημοσίευσης καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις 17

18 πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμαρχος Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Δημάρχου 2 Τμήμα Προμηθειών 3. Τμήμα Λογιστηρίου 4. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ιωάννης Καλαφατέλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18 /

19 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: , ΦΠΑ 23%: ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,65 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 19

20 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε κατάλληλο γενικό συνεργείο αυτοκινήτων (μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένα, φανοποιεία, ψυκτικού, ελαστικών, υπερκατασκευών) τις εργασίες τακτικής συντήρησης service και επισκευής βλαβών λειτουργίας όλων των οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, λεωφορεία, κλπ) και μηχανημάτων έργου (πυροσβεστικά, σάρωθρα, εκσκαφείς φορτωτές, πολυμηχανήματα, κλπ). Η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω οχημάτων / μηχανημάτων έργου περιλαμβάνει και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με τις απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης αυτών. Η παρούσα μελέτη αφορά όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του δήμου, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα, καθώς επίσης και όσα ακόμη τυχόν αυτοκίνητα μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, με βάση την παρούσα μελέτη, εκτός εάν λόγω υποχρέωσης για να ισχύει η εγγύησή τους τα οχήματα αυτά πρέπει να συντηρούνται σε, άλλα, εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (399.94,65 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α , , , , , , , , , , , , , του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 213. Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Άγ. Στέφανος, Ο Συντάξας Άγ. Στέφανος Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Τ.Υ. Άγ. Στέφανος Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Τ.Υ. Απόστολος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Αγγελική Κουρουπάκη Τοπ/φος Μηχ/κός Άννα Αγγελίνα Πολιτικός Μηχανικός 2

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα