Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού"

Transcript

1 Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Οδηγίες χρήσης Μάιος 2014

2

3 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συμβόλων Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις Προειδοποιήσεις! Συστάσεις προσοχής! Σηµειώσεις Περιγραφή λειτουργίας Χρήση για την οποία προορίζεται Τεχνική περιγραφή Οδηγίες λειτουργίας Εφαρµογή της βαλβίδας εκπνοής Αφαίρεση του κορδονιού Επανατοποθέτηση του κορδονιού Σύνδεση στην παροχή αναλγητικού αερίου οκιµή πριν από τη χρήση Τοποθέτηση µιας βαλβίδας εκπνοής Τοποθέτηση µιας βαλβίδας εκπνοής (AGSS) Λειτουργία Μετά από τη χρήση Καθαρισμός και απολύμανση Μετά από κάθε χρήση Υποψία µόλυνσης Συντήρηση Συντήρηση και επιθεώρηση από τον χρήστη Προδιαγραφή συσκευής Αντιμετώπιση προβλημάτων Λίστα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών λεπτομέρειες Διανομέας... 13

4 1. Περιγραφή συμβόλων Προειδοποίηση! Προσοχή! Σηµείωση Υποδεικνύει µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποτραπεί, πιθανόν να προκαλέσει τραυµατισµό στον χρήστη ή σε άλλους. Υποδεικνύει µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποτραπεί, πιθανόν να προκαλέσει ζηµιά στον εξοπλισµό ή υλικές ζηµιές. Επισηµαίνει σηµεία που µπορεί να καταστήσουν δυνατή την πιο εξυπηρετική ή αποτελεσµατική λειτουργία του εξοπλισµού. Προσοχή, συµβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα Μη χρησιµοποιείτε λάδι 0120 CE Marked to Medical Device Directive 93/42/EEC modified by directive 2007/47/CE Μην καπνίζετε Για µία µόνο χρήση ή για χρήση σε ένα µόνον ασθενή Ηµεροµηνία επικείµενου σέρβις 1304X12345 YYMM Ηµεροµηνία προσδιορισµού κατασκευής Χρήση από 2. Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις 2.1. Προειδοποιήσεις! ιαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση ή την επίδειξη της χρήσης αυτής της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης,σε άλλα άτοµα. Όπως ισχύει και για όλο τον ιατρικό εξοπλισµό, εάν επιχειρήσετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή χωρίς να έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός του ασθενούς ή του χρήστη. Το αέριο O 2 /N 2 O 50%/50% κ.ό., το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως αναλγητικό αέριο, είναι ή θα πρέπει να θεωρείται φάρµακο και θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τη συνταγή ενός ιατρού ή εξουσιοδοτηµένου κλινικού επιστήµονα και σύµφωνα µε την επισήµανση του φαρµακευτικού προϊόντος. Η συνεχής έκθεση σε αυξηµένα επίπεδα υποξειδίου του αζώτου µπορεί να είναι επιβλαβής. Θα πρέπει να εφαρµόζονται τα εθνικά πρότυπα ως προς τα επίπεδα έκθεσης [χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή (TWA)], εάν διατίθενται. Μπορεί να είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων ελέγχου του 2

5 κινδύνου όπως είναι ο επαρκής εξαερισµός της αίθουσας, η εγκατάσταση συστήµατος απαγωγής αερίων ή/ και ο έλεγχος του περιβάλλοντος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή αναλγητικού αερίου είναι επαρκής για την προτεινόµενη θεραπεία και ότι παρέχεται εντός του εύρους πίεσης που αναφέρονται στις προδιαγραφές της συσκευής. Εάν ως παροχή χρησιµοποιείται φιάλη αερίου, ελέγχετε τακτικά τον µετρητή περιεχοµένου της φιάλης. Αυτή η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης προορίζεται αποκλειστικά για χρήση µε αναλγητικό αέριο ιατρικού τύπου. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η φιάλη ή η παροχή προορίζεται για αναλγητικό αέριο ιατρικού τύπου. Χρησιµοποιείτε νέα βαλβίδα εκπνοής για κάθε νέο ασθενή ή µετά από 30 ηµέρες χρήσης για τον ίδιο ασθενή. Στη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης έχουν προσαρτηθεί σύνδεσµοι που είναι ειδικοί για τη χορήγηση αερίου. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τους συνδέσµους ώστε να είναι κατάλληλοι για χρήση άλλα αέρια ή συστήµατα σύνδεσης. Το µίγµα αναλγητικού αερίου οξυγόνου και υποξειδίου του αζώτου δεν είναι εύφλεκτο. Ωστόσο, η παρουσία του θα αυξήσει σηµαντικά το ρυθµό και την ένταση της καύσης. Το λάδι ή/ και το γράσο γίνονται εξαιρετικά εύφλεκτα παρουσία ατµόσφαιρας εµπλουτισµένης µε οξυγόνο. εν πρέπει να επιτρέπετε την επαφή του αναλγητικού αερίου µε λάδι, γράσο ή άλλες ουσίες που έχουν ως βάση τους το πετρέλαιο. Μη χρησιµοποιείται λάδι ή γράσο σε αυτή τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης. Μη χρησιµοποιείτε και µη φυλάσσετε αναλγητικό αέριο κοντά σε χώρο µε υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία (>50 C/125 F) ή µε θερµοκρασία χαµηλότερη από 10 C (50 F). Να ανατρέχετε πάντοτε στις συστάσεις των προµηθευτών ιατρικού αερίου. Μην καπνίζετε κοντά σε εξοπλισµό αναλγητικού αερίου. Η αποσυναρµολόγηση ή η συναρµολόγηση αυτής της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που εργάζεται υπό ελεγχόµενες συνθήκες. Αποσυναρµολογήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισµό. Μην εµβαπτίζετε τη συναρµολογηµένη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης σε οποιοδήποτε υγρό. Μη χρησιµοποιήσετε αναλγητικό αέριο ως µέσο πίεσης για την εκκένωση φραγµένων αγωγών ή εξοπλισµού, για τη χρήση πνευµατικών εργαλείων ή για την αύξηση της πίεσης στις δεξαµενές. Στερεώστε τις φιάλες σε τοίχο, βάση στήριξης ή σε τροχήλατο, σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς ασφαλείας. Εάν χρησιµοποιείτε φιάλη και ρυθµιστή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη στον ρυθµιστή και ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει ανοίξει σωστά πριν από την έναρξη της θεραπείας. Μην επιτρέπετε ποτέ την απότοµη είσοδο πεπιεσµένων ιατρικών αερίων σε ρυθµιστή πίεσης. Ανοίγετε πάντοτε αργά τη βαλβίδα της φιάλης. Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, αποσυνδέστε τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης από την παροχή του αερίου. Όταν η πηγή του αναλγητικού αερίου είναι φιάλη αερίου, κλείνετε πάντοτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου όταν δεν χρησιµοποιείται η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης και αποσυνδέετε τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης από τον ρυθµιστή πίεσης. ιευθετήστε προσεκτικά τον εύκαµπτο σωλήνα αερίου για να αποτρέψετε την πρόκληση ζηµιάς στον εύκαµπτο σωλήνα και το ενδεχόµενο να σκοντάψει κάποιος πάνω του. Μην τραβάτε και µην εφαρµόζετε ποτέ υπερβολική δύναµη στον εύκαµπτο σωλήνα αερίου. Εάν ο εύκαµπτος σωλήνας παρουσιάζει διαρροή µπορεί να δηµιουργηθούν υψηλές τοπικές συγκεντρώσεις οξυγόνου και υποξειδίου του αζώτου και αυξηµένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 3

6 2.2. Συστάσεις προσοχής! Η απόδοση της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης µπορεί να επηρεαστεί εάν φυλάσσεται ή µεταφέρεται σε θερµοκρασία εκτός του εύρους -20 C έως +60 C (-4 F έως +140 F). Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης δεν είναι κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Το εξάρτηµα χεριού προστατεύεται από τυχόν µόλυνση κατά τη φυσιολογική χρήση από µία βαλβίδα εκπνοής που προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή. Η βαλβίδα εκπνοής που προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή δεν είναι κατάλληλη για καθαρισµό. Εάν η βαλβίδα εκπνοής φαίνεται να έχει λερωθεί ή αποχρωµατιστεί θα πρέπει να αντικατασταθεί Σηµειώσεις Η µέγιστη ροή διαµέσου της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης µπορεί να παρεµποδίζεται, µε αποτέλεσµα αυξηµένο αναπνευστικό έργο για τον ασθενή στις παρακάτω περιπτώσεις: o Εάν ο ρυθµιστής αναλγητικού αερίου ή η παροχή αναλγητικού αερίου που χρησιµοποιείται δεν πληροί τις προδιαγραφές. o Εάν χρησιµοποιείται εύκαµπτος σωλήνας προέκτασης διαφορετικός από αυτούς που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο για χρήση µε βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης. 3. Περιγραφή λειτουργίας 3.1. Χρήση για την οποία προορίζεται Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Ultraflow προορίζεται για χρήση κατά την αυτοχορήγηση O 2 /N 2 O 50%/50% κ.ό., το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως αναλγητικό αέριο, ως απάντηση στην εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Το αναλγητικό αέριο είναι ή θα πρέπει να θεωρείται φάρµακο και θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς υπό την εποπτεία ιατρού και, στη συνέχεια, κατ' αυστηρή εφαρµογή των οδηγιών του. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε όλους τους τύπους κλινικών συνθηκών. Να ανατρέχετε πάντοτε στην επισήµανση προϊόντος του ιατρικού αερίου Τεχνική περιγραφή Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αποτελείται από δύο κύρια εξαρτήµατα. Ένα εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης και µία βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν ασθενή (παρέχεται ξεχωριστά). Η βαλβίδα εκπνοής προορίζεται για χρήση σε έναν ασθενή, ώστε να αποτραπεί η διασταυρούµενη µόλυνση µεταξύ ασθενών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από έναν ασθενή για έως και 30 ηµέρες. Το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης έχει σχεδιαστεί για επαναχρησιµοποίηση και µπορεί να καθαριστεί και να απολυµανθεί, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη η τακτική απολύµανση, καθώς προστατεύεται από τυχόν µόλυνση από τη βαλβίδα εκπνοής που προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή. Το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης περιέχει έναν ειδικά σχεδιασµένο µηχανισµό µε ανακλινόµενη βαλβίδα που ανοίγει όταν το διάφραγµα που βρίσκεται στο πίσω µέρος του εξαρτήµατος χειρός της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης µετακινείται προς τα εµπρός, ως αποτέλεσµα της εισπνοής του ασθενούς. Όταν ανοίγει η ανακλινόµενη βαλβίδα, το αέριο, που βρίσκεται υπό πίεση πίσω από την ανακλινόµενη βαλβίδα, διέρχεται διαµέσου του εξαρτήµατος χεριού και εισπνέεται από τον ασθενή. Όσο βαθύτερη είναι η αναπνοή του 4

7 ασθενούς, τόσο µεγαλύτερος όγκος αερίου χορηγείται. Όταν ο ασθενής εκπνέει, το διάφραγµα µετακινείται προς τα πίσω, η ανακλινόµενη βαλβίδα κλείνει, και δεν χορηγείται περαιτέρω ποσότητα αερίου. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης προσφέρει πολύ χαµηλή αντίσταση στη ροή κατά τη διάρκεια τόσο της εισπνοής όσο και της εκπνοής των ασθενών, γεγονός που σηµαίνει µικρότερη προσπάθεια για τον ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται από τον µοναδικό, κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, σχεδιασµό της βαλβίδας εκπνοής που εκτρέπει το εκπνεόµενο αέριο διαµέσου µιας ειδικής βαλβίδας, εξαλείφοντας µε αυτό τον τρόπο την ανάγκη εκπνοής του ασθενούς διαµέσου φίλτρου ασθενούς µε υψηλή αντίσταση, όπως ισχύει µε άλλα συστήµατα βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης µπορεί να δροµολογηθεί απευθείας από την τερµατική µονάδα ενός συστήµατος αγωγών ιατρικού αερίου ή από φιάλη ιατρικού αερίου, µέσω κατάλληλου ρυθµιστή πίεσης. Ένας εύκαµπτος σωλήνας αερίου που συµµορφώνεται µε το πρότυπο BS EN ISO 5359 µεταφέρει το αέριο από την πηγή παροχής αερίου προς τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης θα πρέπει να χρησιµοποιείται είτε µε επιστόµιο είτε µε προσωπίδα. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης διαθέτει ένα ιικό φίλτρο που επιτρέπει τη ροή εισπνεόµενου αερίου προς τον ασθενή και αποτρέπει τη µόλυνση του εξαρτήµατος χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης από την εκπνοή του ασθενούς. 4. Οδηγίες λειτουργίας 4.1. Εφαρµογή της βαλβίδας εκπνοής Χρησιµοποιείτε νέα βαλβίδα εκπνοής για κάθε νέο ασθενή ή µετά από 30 ηµέρες χρήσης για τον ίδιο ασθενή. Εάν η βαλβίδα εκπνοής λερωθεί ή αποχρωµατιστεί θα πρέπει να αντικατασταθεί Αφαίρεση του κορδονιού Το κορδόνι συµβάλλει στην αποτροπή της πτώσης της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης από τον ασθενή όταν δεν χρησιµοποιείται ενεργά. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής δεν θέλει το κορδόνι, τότε αυτό µπορεί να αφαιρεθεί. Για να αφαιρέσετε το κορδόνι, απλά τραβήξτε το εξάρτηµα συγκράτησης του κορδονιού προς τα κάτω µέχρι να απελευθερωθεί από το διαµορφωµένο κάλυµµα και ανασηκώστε το κορδόνι προς τα επάνω. Στη συνέχεια, τοποθετήστε εκ νέου το εξάρτηµα συγκράτησης κορδονιού Επανατοποθέτηση του κορδονιού 1. Για να τοποθετήσετε και πάλι το κορδόνι, τραβήξτε απλώς προς τα έξω το εξάρτηµα συγκράτησης κορδονιού. 2. Εφαρµόστε το κορδόνι µέσα στη σχισµή του καλύµµατος του εξαρτήµατος χεριού. 3. Εφαρµόστε εκ νέου το εξάρτηµα συγκράτησης κορδονιού φροντίζοντας να το ευθυγραµµίσετε µε τις εγκοπές του εξαρτήµατος συγκράτησης κορδονιού. 5

8 4.4. Σύνδεση στην παροχή αναλγητικού αερίου Πριν από τη χρήση, ελέγξτε οπτικά τόσο τον εύκαµπτο σωλήνα όσο και τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης για τυχόν ζηµιά ή µόλυνση. Μη συνδέετε ή χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την κατάστασή της. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης παρέχεται µε σύνδεσµο που είναι ειδικός για το αέριο και είναι σχεδιασµένος για σύνδεση σε αντίστοιχη έξοδο αερίου. Οι έξοδοι αερίου µπορεί να αποτελούν µέρος µιας τερµατικής µονάδας στο σύστηµα αγωγών ιατρικού αερίου ή να αποτελούν µέρος µιας εξόδου ρυθµιστή πίεσης σε µία φιάλη αερίου. Εάν χρησιµοποιείτε παροχή µέσω φιάλης, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόµενο της φιάλης επαρκεί για την προγραµµατισµένη θεραπεία. Συνδέστε τον σύνδεσµο εισόδου που είναι ειδικός για το αέριο στην αντίστοιχη έξοδο αερίου. Προειδοποίηση! Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύνδεσµος που είναι ειδικός για το αέριο συνδέεται σε συνδετήρα µε σπείρωµα (π.χ. DISS CGA V5 1240), βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι καλά σφιγµένη πριν από την ενεργοποίηση της πίεσης παροχής. Για ακροφύσια µε ταχυσυνδέσµους (π.χ. BS, SIS, AFNOR), βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει σωστά µε ήπιο τράβηγµα του εύκαµπτου σωλήνα αερίου, πριν από την ενεργοποίηση της πίεσης παροχής οκιµή πριν από τη χρήση Επιβεβαιώστε τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης πριν από την έναρξη της θεραπείας, µε το πάτηµα του κουµπιού δοκιµής. Το αέριο θα πρέπει να ρέει ελεύθερα όταν πατηθεί το κουµπί δοκιµής και θα πρέπει να σταµατήσει να ρέει όταν απελευθερωθεί το κουµπί δοκιµής. Εάν η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε τη χρήση της και ανατρέξτε στην ενότητα αντιµετώπισης προβληµάτων προς το τέλος αυτού του φυλλαδίου Τοποθέτηση µιας βαλβίδας εκπνοής Χρησιµοποιείτε νέα βαλβίδα εκπνοής για κάθε νέο ασθενή ή µετά από 30 ηµέρες χρήσης. Εάν η βαλβίδα εκπνοής λερωθεί ή αποχρωµατιστεί θα πρέπει να αντικατασταθεί. 1. Τοποθετήστε τη βαλβίδα εκπνοής στο εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην ασκείτε καθόλου δύναµη σε αυτό το στάδιο. 2. Περιστρέψτε τη βαλβίδα εκπνοής µέχρι να «κουµπώσει» στη θέση της και κατόπιν πιέστε προς τα κάτω. 3. Πιέστε το κλιπ ασφάλισης προς τα κάτω και στις δύο πλευρές, για να ασφαλίσει στη θέση της. 6

9 4. Εφαρµόστε µια προσωπίδα ή ένα επιστόµιο Τοποθέτηση µιας βαλβίδας εκπνοής (AGSS) 1. Τοποθετήστε τον προσαρµογέα AGSS* επάνω από τη βαλβίδα εκπνοής, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μην ασκείτε καθόλου δύναµη σε αυτό το στάδιο. 2. Πιέστε τον προς τα κάτω µέχρι να «κουµπώσει» στη θέση του. 3. Εφαρµόστε µία προσωπίδα ή ένα επιστόµιο. *AGSS = Σύστηµα απαγωγής αναισθητικών αερίων 4.8. Λειτουργία Ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετήσει το επιστόµιο στο στόµα του ή την προσωπίδα γύρω από τη µύτη και το στόµα του και να εισπνεύσει. Όσο βαθύτερη είναι η αναπνοή του ασθενούς, τόσο µεγαλύτερος όγκος αερίου χορηγείται. Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης έχει σχεδιαστεί για αυτοχορήγηση αναλγητικού αερίου και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για περιόδους µεγαλύτερες από αυτές που έχουν συνταγογραφηθεί. Μην εφαρµόζετε την προσωπίδα µε ιµάντες ή ταινίες κεφαλής. Συνεχίστε να παρακολουθείτε το περιεχόµενο της φιάλης αερίου (εάν εφαρµόζεται) κατά τη διάρκεια της χρήσης της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης και έχετε υπόψη σας ότι ο εύκαµπτος σωλήνας µπορεί να συνιστά κίνδυνο πτώσης Μετά από τη χρήση Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, αποσυνδέστε τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης από την παροχή αερίου. Σε περίπτωση χορήγησης του αναλγητικού αερίου από µία φιάλη, απενεργοποιήστε τη φιάλη και αποσυµπιέστε το εξάρτηµα χεριού πριν από την αποσύνδεση πατώντας το κουµπί δοκιµής µέχρι να αποµακρυνθεί όλη η ποσότητα του αερίου. Φυλάσσετε τη βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον µεταξύ των χρήσεων. 7

10 5. Καθαρισμός και απολύμανση Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης είναι αποσυνδεδεµένο από την παροχή αερίου, προτού επιχειρήσετε να το καθαρίσετε. Προσοχή! Η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης δεν είναι κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Το εξάρτηµα χεριού προστατεύεται από τυχόν µόλυνση κατά τη φυσιολογική χρήση από µία βαλβίδα εκπνοής που προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή Μετά από κάθε χρήση Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του εξαρτήµατος χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης και του εύκαµπτου σωλήνα παροχής αερίου µε µαντιλάκι µε αλκοόλη ή απολυµαντικό Υποψία µόλυνσης Εάν υποψιάζεστε ότι το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης είναι µολυσµένο διακόψτε τη χρήση και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού. Μην εµβαπτίζετε το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης σε οποιοδήποτε υγρό και µην επιχειρείτε να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήµατα ενόσω συναρµολογείται το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης. 6. Συντήρηση 6.1. Συντήρηση και επιθεώρηση από τον χρήστη Όλες οι βαλβίδες κατ' επίκληση χορήγησης θα πρέπει να επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται σε ετήσια βάση για να επιβεβαιωθεί η σωστή απόδοση. Το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης πρέπει να υποβάλλεται σε σέρβις κάθε 4 έτη, για να διασφαλιστεί ότι συνεχίζει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις λεπτοµέρειες των συνιστώµενων απαιτήσεων σέρβις στο εγχειρίδιο σέρβις. Το σέρβις πρέπει να διενεργείται από κατάλληλα καταρτισµένο άτοµο, το οποίο θα εργάζεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον. Εάν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης είναι µολυσµένο µπορεί να απολυµανθεί µε χρήση διαδικασίας ψυχρής απολύµανσης, αλλά θα πρέπει πρώτα να αποσυναρµολογηθεί. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο αποσυναρµολόγησης, καθαρισµού και απολύµανσης της συσκευής στο εγχειρίδιο σέρβις. Μπορείτε να αποκτήσετε το εγχειρίδιο σέρβις από τον τοπικό διανοµέα της BPR Medical Ltd, ενώ σχετικές λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 8

11 7. Προδιαγραφή συσκευής Προδιαγραφή Εισπνευστική αντίσταση Πίεση παροχής 1 υνατότητα ροής παροχής 1 Μέγιστη ροή βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης Περιβαλλοντική Νοµοθετική ρύθµιση Τιµή <1,5 kpa (0,22 psi) στα 200 l/min <0,25 kpa (0,036 psi) στα 10 l/min Μέγιστη 600 kpa (87 psi) Ελάχιστη 310 kpa (45 psi) >120 l/min >200 l/min Θερµοκρασία µεταφοράς και φύλαξης: -20 C έως +60 C (-4 F έως +140 F) Θερµοκρασία λειτουργίας: +5 C έως +40 C (+41 F έως +104 F) Υγρασία: σχετική υγρασία 0-100%, χωρίς συµπύκνωση υδρατµών CE: Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ - Ενεργό Ιατροτεχνολογικό Προϊόν Κατηγορία llα Εφαρµοζόµενα πρότυπα BS BS BS EN ISO BS EN ISO 5359 BS EN ISO BS EN ISO BS EN ISO NF S DIN SS CGA V-5 Αναισθησίας και αναλγητικών µηχανές. Προδιαγραφές για διαλείπουσα (ζήτηση) ροή αναλγητικό µηχανήµατα για χρήση µε 50/50% (V / V), το υποξείδιο του αζώτου και το οξυγόνο Ακροφύσια (ταχυσύνδεσµοι) για χρήση µε συστήµατα αγωγών ιατρικού αερίου Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισµός. Κωνικοί σύνδεσµοι. Κώνοι και υποδοχές ιατάξεις εύκαµπτων σωλήνων χαµηλής πίεσης για χρήση µε ιατρικά αέρια Ιατρικές συσκευές. Εφαρµογή της διαχείρισης κινδύνου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισµός. Συµβατότητα µε οξυγόνο Ιατρικές συσκευές. Τα σύµβολα που πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιατρική ετικέτες συσκευή, την επισήµανση και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται. Γενικές απαιτήσεις Ιατροχειρουργικός εξοπλισµός. Τερµατικές µονάδες και σχετικά ακροφύσια για ιατρικά υγρά Συστήµατα παροχής για ιατρικά αέρια. Μέρος 2: ιαστάσεις και κατανοµή ακροφυσίων και σηµείων σύνδεσης ειδικών για το αέριο, για τερµατικές µονάδες για ιατρικά αέρια υπό πίεση και υποπίεση Συστήµατα αγωγών ιατρικού αερίου. Σύνδεσµοι για ιατρικά αέρια DISS Σύστηµα ασφάλειας διαµέτρου-δείκτη 1 Υποδηλώνει την ελάχιστη πίεση παροχής στην αναφερόµενη τιµή ροής αερίου. Με βάση αναπνοή ενηλίκων ίση µε 30 αναπνοές/ λεπτό, µε αναπνεόµενο όγκο 1 λίτρο και λόγο εισπνοής:εκπνοής (I:E) 1:2 9

12 8. Αντιμετώπιση προβλημάτων Σφάλµα Πιθανή αιτία Λύση εν υπάρχει ροή αερίου Ακούγεται διαφυγή αερίου Συνεχής ροή αερίου Ανεπαρκής ροή αερίου Η βαλβίδα εκπνοής δεν εφαρµόζει ή δεν παραµένει µέσα στο σώµα της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης. Το εξάρτηµα χεριού της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης δεν έχει συνδεθεί σωστά. Η φιάλη αερίου είναι άδεια. Η τερµατική µονάδα ιατρικού αερίου στο σύστηµα αγωγών είναι αποµονωµένη. Το ακροφύσιο της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης έχει αποφραχθεί. Τρύπα στο διάφραγµα της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, η βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης θα λειτουργεί µε το κουµπί δοκιµής αλλά όχι όταν χρησιµοποιείται συµβατικά µε την εισπνοή διαµέσου του επιστοµίου ή της προσωπίδας. Έχει αποφραχθεί η βαλβίδα ή το διάφραγµα. Η ανακλινόµενη βαλβίδα έχει φθαρεί, καµφθεί ή σπάσει. Η ανακλινόµενη βαλβίδα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει αποφραχθεί. Η ανακλινόµενη βαλβίδα έχει υποστεί ζηµιά. Το διάφραγµα έχει διατρηθεί. Η πίεση παροχής είναι πολύ χαµηλή ή/ και έχει σχεδόν αδειάσει η φιάλη αερίου. Οι προεξοχές τοποθέτησης της βαλβίδας εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή έχουν υποστεί ζηµιά. Ελέγξτε την παροχή αερίου. Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το ακροφύσιο που είναι ειδικό για το αέριο. Αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου. Αναζητήστε συµβουλή από κάποιον που είναι εξουσιοδοτηµένος να χειρίζεται τις βαλβίδες αποµόνωσης του συστήµατος αγωγών ιατρικών αερίων. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Αφαιρέστε τη βαλβίδα εκπνοής και ελέγξτε ότι το διάφραγµα είναι επίπεδο και ότι µετακινείται προς τα εµπρός και προς τα πίσω όταν πατηθεί το κουµπί δοκιµής. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Απαιτείται επισκευή ή σέρβις. Ελέγξτε την παροχή αερίου ή/ και αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου. Ελέγξτε το κάτω µέρος της βαλβίδας εκπνοής µίας χρήσης για να δείτε εάν οι προεξοχές τοποθέτησης έχουν καµφθεί η έχουν υποστεί άλλη ζηµιά. Είναι σηµαντικό να περιστραφεί η βαλβίδα εκπνοής µίας χρήσης µέχρι να εφαρµόσει στο περίβληµα της βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης, προτού την πιέσετε προς τα κάτω και την δεσµεύσετε στις λαβές τοποθέτησης. Η προσπάθεια βίαιης τοποθέτησης της βαλβίδας εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή, προτού εφαρµόσει σωστά, θα προκαλέσει ζηµιά της βαλβίδας εκπνοής η οποία δεν θα επιδέχεται επισκευής. Τοποθετήστε µία νέα βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή. 10

13 9. Λίστα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών Aριθµός είδους της Περιγραφή Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - σύνδεσµος BS Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - σύνδεσµος BS Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - σύνδεσµος BS Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - σύνδεσµος BS Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - σύνδεσµος BS Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - σύνδεσµος AFNOR (NF S ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - σύνδεσµος AFNOR (NF S ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - σύνδεσµος AFNOR (NF S ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - σύνδεσµος AFNOR (NF S ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - σύνδεσµος AFNOR (NF S ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - σύνδεσµος Nordica AGA (SS ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - σύνδεσµος Nordica AGA (SS ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - σύνδεσµος Nordica AGA (SS ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - σύνδεσµος Nordica AGA (SS ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - σύνδεσµος Nordica AGA (SS ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - σύνδεσµος DISS (CGA V ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - σύνδεσµος DISS (CGA V ) Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - σύνδεσµος DISS (CGA V ) Αναλώσιµα Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή, µε επιστόµιο (10) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή, µε επιστόµιο (100) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή, για χρήση µε προσωπίδα (10) EN (22mm) 11

14 Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή, για χρήση µε προσωπίδα (100) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή (AGSS) για χρήση µε προσωπίδα (10) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή (AGSS) για χρήση µε προσωπίδα (50) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή (AGSS), µε επιστόµιο (10) EN (22mm) Βαλβίδα εκπνοής για χρήση σε έναν µόνο ασθενή (AGSS), µε επιστόµιο (50) EN (22mm) Μάσκα προσώπου για χρήση σε έναν µόνο ασθενή (κουτί 40 τεµαχίων) EN (22mm) Ανταλλακτικά και Κιτ σέρβις Κάλυµµα βαλβίδας κατ επίκληση χορήγησης αναλγητικού Μπλε Κορδόνι βαλβίδας κατ επίκληση χορήγησης Εργοστασιακό σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - AFNOR Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - AFNOR Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - AFNOR Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - AFNOR Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - AFNOR Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - Nordica AGA Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - Nordica AGA Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - Nordica AGA Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - Nordica AGA Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - Nordica AGA Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - BS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 3 m - BS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 4 m - BS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 5 m - BS 12

15 Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 6 m - BS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - DISS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - DISS Κιτ σέρβις βαλβίδας κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού - εύκαµπτος σωλήνας 2 m - DISS 10. λεπτομέρειες Διανομέας Linde -Hadjikyriakos Gas Ltd 260 Limassol Avenue 2029 Strovolos Nicosia T: F:

16 BPR Medical Limited T: +44 (0) Hamilton Way, Mansfield F: +44 (0) Nottinghamshire NG18 5BU, United Kingdom

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0

Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0 Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0 Φορητή μονάδα Spirit Προειδοποιήσεις Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Stroller. Sprint S T R O L L E R S P R I N T Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η

Stroller. Sprint S T R O L L E R S P R I N T Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η Stroller S T R O L L E R Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η Sprint S P R I N T Προειδοποιήσεις Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σας. Η μονάδα περιέχει υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι χρήστες του συστήματος TORNADO πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συντρέχουν στο χώρο εργασίας πριν από τη χρήση του εξοπλισμού και πρέπει να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ

Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Κιτ καλωδίου και προσαρμογέα εξαρτημένης μονάδας ΗΚΓ Οδηγός χρήσης Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Slimline λαβή Keeler Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 97050831 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 52 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΛΑΒΉ KEELER C 13A 13B ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Λαβή Keeler C Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδ. 1.2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 5. STANDARD 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τα πίσω ECE R44 04 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Ομάδα Βάρος Ηλικία

τα πίσω ECE R44 04 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Ομάδα Βάρος Ηλικία Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 !! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B E F G C D H I J 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 95-105 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: 77Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λάρισα : 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 29798 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα