ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει" 3 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2 Ιικό Εκδόεων Έκδ Ημεμνί Εκδό Υπεύθυν Σύνξ Σχόλι 0.1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 1. Νμικό Πλίι Γι ν έκδ υ πόν εγχειιδίυ διδικιών υπβλή Δήλω Εφμγή ων δικιύχων υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) , ελήφθ υπόψ κόλυθ θεμικό πλίι: 1. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ, γι χμδό κινή γεωγική πλιική. 2. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 883/2006 Επιπή, χεικά με ι λεπμέειε εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ ε ό,ι φά ν ή ων λγιμών ων γνιμών πλωμών ι δλώει δπνών κι εόδων κι υ όυ επιφή ων δπνών πλίι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Εγγυήεων κι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Αγική Ανάπυξ. 3. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 885/2006 Επιπή, γι θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ χεικά με διπίευ ων γνιμών πλωμών κι άλλων γνιμών κι ν εκκθάι ων λγιμών υ ΕΓΤΕ κι υ ΕΓΤΑΑ. 4. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ γι ήιξ γική νάπυξ πό Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπω ππιμέν ιχύει. 5. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1974/2006 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 6. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 65/2011 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών διάξεων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 7. Η υπ ιθμ. E(2007) 6015/ Απόφ Ευωπϊκή Επιπή με ν πί εγκίθκε Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ γι ν πείδ πγμμιμύ (CCI No 2007GR06RPO001), όπω ιχύει κάθε φά. 8. Οι διάξει ων άθων 13 μέχι κι 29 υ Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α /1998) «Σύ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων», Σελίδ 2 πό 26

3 όπω ππιήθκν κι υμπλώθκν με άθ 4 υ Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999), άθ 24 υ Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α /2001), άθ 3 υ Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α /2006) κι άθ 32 κι 33 υ Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α /2008). 9. Ο Νόμ υπ ιθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διχείι, έλεγχ κι εφμγή νπυξικών πεμβάεων γι ν πγμμική πείδ » κι ειδικόε άθ 36 υύ. 10. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1205/Β /2007) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι υ Κννιμύ Διδικί Πλωμών υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ων ενιχύεων πυ βύνυν ν Ειδικό Λγιμό Εγγυήεων Γεωγικών Πϊόνων (ΕΛΕΓΕΠ)». 11. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 910/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Ογνωική Διάθω κι Λειυγί ων Υπειών υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.», όπω ιχύει κάθε φά. 12.Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1886/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Ανδιάθω, μδιόε κι κνμή πωπικύ Ειδικών Υπειών υ Υπυγείυ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά. 13. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 2038/Β /2007) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Διπίευ υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ω Ογνιμύ Πλωμών γι ι δπάνε ων γεωγικών μείων (Ε.Γ.Τ.Ε. κι Ε.Γ.Τ.Α.Α.)». 14. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 794/Β /2008) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Διδικιών Ελέγχων υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί «Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». 15. Η με ιθμ. 8932/ (ΦΕΚ. 2153/Β/ ) πόφ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Σύμ Διχείι κι Ελέγχυ υ Πγάμμ «Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά 16.Η με ιθμ /2008 Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Δμόι Διίκ κι Απκένω κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων «Ανάθε άκ μδιήων ΟΠΕΚΕΠΕ ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ». Σελίδ 3 πό 26

4 17.Η με ιθμ / Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων Εκχώ μδιήων υ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ω Ογνιμύ Πλωμών πλίι διχείι υ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ. 18. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ Β 2366) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμικών, Ανάπυξ, Ανγωνιικό & Νυιλί κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει» πλίι ιμένων δάεων υ μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) «Αλέξνδ Μπλζή», όπω ιχύει κάθε φά. 19. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2624/ ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 1.4. Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ κι Δά 2.3 Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κπνύ, υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) », όπω ιχύει κάθε φά. 20. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 2.3 (Β) «Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κχόευλων» υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) », όπω ιχύει κάθε φά. 21. Η ιθ. 2461/152242/ Εγκύκλι Δ/ν Χωξί κι Πί Πειβάλλν (Δ.Χ.Π.Π.) υ ΥΠ.Α.Α.Τ. πεί ένξ δεμεύεων ων δικιύχων πά. Συνεκιμών ν υέ πυ πήθκε ν διδικί ιικπί - λκλήω φά υπγφή υμβάεων ε κάπιε δάει, κι ων πίων διθωικών ενεγειών ν ΑΕΕ 2015 λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ, / εγκύκλι υπβλή δήλω εφμγή, όπω ππιήθκε με ν / εγκύκλι, ππιείι ω κλύθω. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκύκλι νφέει ύνλ ων δικιύχων ων Γεωγπειβλλνικών ενιχύεων πλίι όλων ων δάεων υ Μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) βάει ων υπ ιθ / , / κι 12805/ Κ.Υ.Α. όπω κάθε φά ιχύυν. Σκπό εγκυκλίυ είνι κθιμό διδικιών γι ν υπβλή εήι δήλω εφμγή ύμφων με ι υπχεώει πυ έχει νλάβει έκ δικιύχ, βάει ενεγή ύμβ κι ύμφων με ι εθνικέ κι κινικέ διάξει. Σελίδ 4 πό 26

5 Σ πλίι ων πνφεόμενων Κ.Υ.Α. ω φεί υλπί (ΦΥ) ίζνι ι Δ/νει Αγική Οικνμί & Κνιική (ΔΑΟΚ) ων ιεών Πειφεειών ή άλλε κά πείπω εξυιδμένε μόδιε υπείε. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γι λήψ κ έ ενίχυ ύμφων με νφεόμεν ι ιχύυε εθνικέ διάξει πεί διδικί χήγ ενίχυ, ι δικιύχι υπβάλλυν είω ί πλωμή φέ υμπλήω κι υπβλή Αί Ενιί Ενίχυ (ΑΕΕ), γόε μέχι ν 15 Μΐυ κάθε έυ εφμγή. Η ί λμβάνει λεκνικό πωόκλλ πό Ολκλωμέν Πλφικό Σύμ. Με υμπλήω ενό έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή, όπω ειδικά νφέει νά δά ν δμιπιθεί Πόκλ Εκδήλω Ενδιφέν όπω ππιμέν ιχύει κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών, ι δικιύχι υπβάλλυν Φ.Υ. δήλω εφμγή, ύμφων με πβλεπόμεν ν ιχύυ κά πείπω ΚΥΑ. Εξίε πελεί δήλω εφμγή υ πώυ έυ κι δεύευ έυ εφμγή γι ύνλ ων δάεων πί υπβάλλει ύμφων με υνμμέν πίνκ λμβάνν υπόψ ν υέ διδικί υπγφή υμβάεων, όπυ πεικνίζει μεμνί ένξ υπβλή δλώεων εφμγή νά δά. Γι επόμεν έ εφμγή κι γι λόγυ διύω με δεδμέν νίιχ ΑΕΕ : εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 2 Ινυίυ έω κι 15 Μΐυ, ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή ενό είκι (20) εγάιμων μεών με υμπλήω έκυ έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει , δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 16 Μΐυ έω κι 31 Δεκεμβίυ ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή πό ι 02 Ινυίυ υ επόμενυ έυ κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ. Η δήλω εφμγή υπβάλλει πό υ δικιύχυ λεκνικά Πλφικό Σύμ πυ υπίζει ν εφμγή κάθε δά λμβάνν λεκνικό πωόκλλ. Η διδικί Σελίδ 5 πό 26

6 υμπλήω κι ιικπί ων ιχείων δήλω εφμγή πειγάφει χεικό εγχειίδι χή. Επιμίνυμε όι κά ν διδικί υμπλήω - κχώ δήλω εφμγή πεδί θ εμφνίζνι πυμπλωμέν πό ν ελευί ιική ύμβ κι νίιχ ΣΠΔ. Μεά ν λεκνική υ υπβλή, ι δλώει εφμγή εκυπώννι πό πλφικό ύμ κι διβιβάζνι με ευθύν ων ενδιφεμένων πλήω υμπλωμένε κι υπγεγμμένε ε ένυπ μφή, με υνυπβλλόμεν πικά, υ μόδιυ Φ. Υ., όπυ κι λμβάνυν ιθμό πωκόλλυ υπεί κάθε. Οι δλώει εφμγή υπβάλλνι ε ένυπ μφή ενό 45 μελγικών μεών πό ν μεμνί λεκνική υπβλή δήλω εφμγή. Επιμίνει όι, όν λήξ πθεμί υμπίπει με γί, Σάββ ή Κυική, όε θεωείι όι υμπίπει με ν πώ επόμεν εγάιμ μέ. Μεά ν πλβή ένυπ δήλω εφμγή κι χήγ υπεικύ ιθμύ πωκόλλυ, ι Φ. Υ. κχωίζυν υπεικό πωόκλλ πλφικό ύμ. Σε πειπώει πυ πγωγό δεν επιθυμεί ν υπβάλλει ίδι λεκνικά δήλω εφμγή θ πευθύνει ν μόδι ΔΑΟΚ γι ν πλάβει ένυπ δήλω εφμγή. Σ' υό θ είνι πυμπλωμέν ιχεί βάει ιχύυ ύμβ κι ΣΠΔ. Ο δικιύχ θ υμπλώνει λιπά πιύμεν πεδί κι θ υπβάλλει ένυπ πλήω υμπλωμέν κι υπγεγμμέν με πί δικιλγικά ν ΔΑΟΚ λμβάνν υπεικό ιθμό πωκόλλυ. Σ υνέχει, υπεί θ πβίνει ε κχώ κι ιικπί δήλω εφμγή Πλφικό Σύμ όπυ κι θ λμβάνει λεκνικό πωόκλλ. Η πνφεόμεν διδικί θ πέπει ν έχει λκλωθεί ενό υ πβλεπόμενυ κά πείπω χνικύ διήμ. Σι πειπώει πυ πγωγό πυ έχει ενχθεί δά είνι «θνών» γι ιύμεν έ εφμγή κι : έχει υπβάλλει ί πλωμή «κλνόμ» όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» εφόν λκλωθεί διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ. Σε υή ν πείπω 20ήμε θ υπλγίζει με βά ν μεμνί μεβίβ. έχει υπβάλλει ί πλωμή «θνών», όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» όνμ υ θνόν πκμίζν χεικά δικιλγικά όπω υά πειγάφνι ιθ. 469/10916/ διευκινιικό έγγφ Δ.Χ.Π.Π. υ ΥΠ.Α.Α.Τ. Γι επόμεν έ εφμγή, εφόν λκλωθεί Σελίδ 6 πό 26

7 διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ, θ υπβλθεί ί πλωμή κι δήλω εφμγή πό ν κλνόμ. 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η δήλω εφμγή υνδεύει νά Δά με δικιλγικά όπω πειγάφνι πάμ Α πύ. Η ενίχυ πί νιιχεί ν πχή εχνική ήιξ, όπυ υή πβλέπει, κβάλλει εφόν εχνική ήιξ φά όλ έ εφμγή. Τ πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) θ πέπει ν πκμίζνι ν ΦΥ πωόυπ κι εξφλμέν. Αυά ελέγχνι κι ίθει ε υά φγίδ ή υμπλώνει χειόγφ όι «ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΑ ». Σ υνέχει δικιύχ ειμάζει έν φωνίγφ, υπάλλλ ΔΑΟΚ νιπβάλει φωνίγφ με πωόυπ κι βεβιώνει με ν υπγφή υ όι φωνίγφ είνι όμι με πωόυπ (κιβέ φωνίγφ). Τ νίγφ υνδεύει Δήλω Εφμγή ενώ πωόυπ κά δικιύχ. Σν υπεύθυν δήλω γι χή κπιά θ πέπει ν νγάφει κιβή πό, πέλευ κπιά π.χ. ν είνι ιδιπγόμεν, πό γά, πό διάθε, κλπ. κθώ κι είδ ζώυ πέλευ (πό Αιγπόβ, Βειδή, Χίυ ή Πυλεικά). 4.2 ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ Ειδικόε νά δά επιμίνυμε πκάω : 1.1-Βιλγική Γεωγί Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Ο πίνκ Α -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-, κι ι πίνκε Β, Γ, Δ, Ε, κι ΣΤ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι δήλω εφμγή. Σ πάμ Β πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Σελίδ 7 πό 26

8 Τ ιχεί υ πίνκ Β -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει γπειβλλνικύ, όε φέ όε κι ι μάδε Βιλγική Κνφί Τ ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ πό μόδι μήμ ΔΑΟΚ θ υπβάλλει μόν γι ιγπόβ. Γι βειδή θ χιμπιύνι ε όλ άδι ελέγχυ ιχεί Κνιική Βά Δεδμένων Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ Πί ων ευίθων νιικά πειχών Τ υπδείγμ χεδίυ λίπν κι εφμζόμεν άδευ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Γ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Τ ιχεί ων πινάκων 4Β, 5Β, κι 6Β θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει, όε φέ όε κι ι μάδε. Σ πάμ Δ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 2.3Α - Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Τ υπδείγμ πγάμμ λίπν, πγάμμ άδευ κι πγάμμ Φυπί μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Ε πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο δικιύχ υπχεύι ν υπβάλλει κάθε χόν: Αί ενιί ενίχυ ί πλωμή με νφά ν κωδικό πάλλλ δά γι ενγμέν μήμ εκμεάλλευ. Δήλω εφμγή Σελίδ 8 πό 26

9 Εκό πειπώεων νωέ βί κι εξιεικών πειπώεων, όπω νφένι ι νίιχε Κ.Υ.Α., υπβλή ί πλωμή κι δήλω εφμγή πέν ων κλκικών μεμνιών, δγεί ε μείω κά 1% νά εγάιμ μέ υ πύ πυ δικιύχ θ είχε δικίωμ ν λάβει, εάν ι ιήει είχν υπβλθεί εμπόθεμ. Σε πείπω κθυέ μεγλύε ων 25 μελγικών μεών ι ιήει θεωύνι μ πδεκέ. Μ ή νωέω υπχέω επιφέει πκλειμό πό ν ενίχυ γι υγκεκιμέν έ εφμγή. Η κ επνάλψ μ υπβλή ί πλωμή ή δήλω εφμγή θεωείι ω μνμεή δικπή ύμβ κι εφμόζνι ι πβλεπόμενε κά πείπω κυώει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Σελίδ 9 πό 26

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 03 πκύπει μιβή υ Ογνιμύ Ελέγχυ κι Πιπί Βιλγικών Πϊόνων Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 04 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 05 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει πγμπί χμικών νλύεων ε πείπω πυ έχυν 06 πγμπιθεί Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 07 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 08 ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών 09 εκάεων ή κινικών εκάεων 10 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ 02 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] 08 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Σελίδ 10 πό 26

11 Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 09 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 10 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 11 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 12 ενίχυ) 13 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 1.4 Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 05 υί νά γεμάχι Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 06 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων Πί ων ευίθων νιικά πειχών 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό κι εκό πγάμμ γεμάχι] Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 07 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 08 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 09 Υπόδειγμ χεδίυ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 10 Υπόδειγμ χεδίυ εφμθεί άδευ νίιχ έ εφμγή 2.3 Α Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σελίδ 11 πό 26

12 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Πιπιικό υμμόφω AGRO 2 05 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 06 υί νά γεμάχι 07 Υπόδειγμ πγάμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 08 Υπόδειγμ πγάμμ άδευ νίιχ έ εφμγή 09 Υπόδειγμ πγάμμ Φυπί γι έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό πγάμμ γεμάχι] Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 2.3 Β Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή ζχεύλων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Πόγμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή γι ενό 05 δά γεμάχι Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν 06 ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό δά γεμάχι] 07 Εήι χέδι πειβλλνική διχείι γι επόμεν έ εφμγή «Αί-δήλω πλφικό δελί ευλκλλιέγει» γι επόμεν έ 08 εφμγή, εφόν υπάχει Εήι ύμβ με ν ΕΒΖ γι έ εφμγή πυ φά ί πλωμή, με ν 09 εξίε υ πώυ έυ εφμγή 10 Πικά νόμιμ κχή ων ιδιόκων κι μικών γεμχίων (φά μόν 2 έ εφμγή (2013) ων δικιύχων πόκλ 16228/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ Σελίδ 12 πό 26

13 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Βεβίω εγγφή 08 γενελγικά βιβλί φυλή] 09 Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Γενελγικά πιπιικά] Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 10 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 11 ενίχυ) 12 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 4.1 Πί πδικύ Ελιών Άμφι 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 4.2 Διή μπελκμική πκική ν μπελών Ν. Θή 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Σελίδ 13 πό 26

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τπγφικά Χκιικά (υψόμε, νάγλυφ, κλί εδάφυ, κ..) Κλιμικά χκιικά (χκιμό κλιμική ζών, μέε κι κίε ιμέ θεμκί, ύψ βχόπω, μφιική υγί, επικύνε άνεμι, κλπ) Κά εδφικών πόων (διάβω, υμπίε, γνική υί, ξίνι, κλπ) Κά υδάινων πόων (εξάνλ, υπβάθμι, υφλμύω) Πειχέ Οδγί 91/679 ή Οδγί 92/43 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι ι μάδε κλλιέγει) Ομάδ Κλλιέγει:../ γεμχίων Μήν Κλλιεγική πέμβ Ειή (πόι, Πό Ειή Ύψ πγωγή (κεγί εδάφυ, λιπάμ, νεό, (νά Ha) πόιμ, λίπν, κάλιπ νκύκλω γνικών υππϊόν υλών) φυική κι ζωική πέλευ ) Σελίδ 14 πό 26

15 Πγμπιήθκε χή εξωεικών υλικών όπω: -Υλικό βιλγική πγωγή: : Ακιβή πό Πέλευ. kg -Φυικέ υίε ή υίε πυ πάγνι με φυικό όπ: Ακιβή πό Πέλευ kg -Ανόγν λιπάμ χμλή διλυό : Ακιβή πό Πέλευ kg -Χή υνθεικών χμικών λιπμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg -Χή βιδυνμικών κευμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg Σιχεί γι πλλπλιικό υλικό- πγή πέλευ... Πβλήμ κλλιέγει (ζιζάνι, θένειε, εχθί) Μήν Τόπ νιμεώπι Σελίδ 15 πό 26

16 Γ. Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (γι πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Δ. Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 16 πό 26

17 Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Ε. Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 17 πό 26

18 Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ ΣΤ. Εμπί (πϊόν ε πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Εμπί (πϊόν χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Σελίδ 18 πό 26

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Δά 2.1 : Σχέδι λίπν κι χέδι εφμζόμεν άδευ Σ ήλ «/ γεμχίυ» υμπλώνει ύξων ιθμό υ γεμχίυ όπω νγάφει Σχέδι Πειβλλνική Διχείι. Η ήλ «υήμ άδευ» υμπλώνει με ι κόλυθε ιμέ: ΣΤ: άγδν ΚΥ: κινιμό υψλό ΚΧ: κινιμό χμλό ΧΑ: χωί άδευ Α: άλλ Σχέδι λίπν 1. ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) 2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) Σελίδ 19 πό 26

20 ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ / γεμχίυ Κλί (%) Σύμ άδευ ΣΤ/ΚΥ/ΚΧ/ΧΑ/Α Δό άδευ Ημεμνί εφμγή Σελίδ 20 πό 26

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. - Δά 2.1 : Πίνκ 4Β: Βική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγ ει Αγ πε ιβλ λν ικών Ομάδ κλλιέ γει Αγπε ιβλλ νικώ ν Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφ μγή λίπ ν (. ) (1. =Ha/ 10) Τύπ λιπ άμ (Ν- P- K) Συ ν λι κή π ό λι πά μ (χ λγ ) Πό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Συν λι κή π ό κπ ι (χλγ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χλ γ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ Σελίδ 21 πό 26

22 Πίνκ 5Β: Επιφνεική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Ομάδ κλλιέγ ει Αγπει βλλνι κών Δ μ ικ ό Δι μέ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha/ 10) Τ ύ π λι π ά μ (Ν - P- K ) Συνλ ική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χ λ γ Ν /. ) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λι κ ή π ό κ π ι (χ λ γ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χλ γ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ ΛΜ =Λιπνικέ μνάδε Σελίδ 22 πό 26

23 Πίνκ 6Β: Εφμζόμεν λίπν εκό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγε ι Αγ πε ιβλ λνι κών Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha /10) Τύπ λιπάμ (Ν-P-K) Συν λική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λ ι κ ή π ό κ π ι ( χ λ γ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χ λγ Ν/ ) ΣΥΝΟ ΛΟ Σελίδ 23 πό 26

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. - Δά 2.3Α : Πόγμμ λίπν -. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Τπθεί. Α. Θέψ φυών Μήν- Τύπ Τόπ Πό Κιικέ υνθήκε πυ Χή κπιά μεμνί λιπάμ εφμγή εφμγή επικύν ν χόν εφμγή Έγινε χεδιμό ενλλγή κλλιεγειών (πειγφή) Πγμπιήθκε γμμική εφμγή υ λιπάμ μέω δευικύ (πειγφή) Η δό επιφνεική λίπν υπεβίνει 50 kgr/ha : Αν νι Χιμπιήθκε άζω γή πδέμευ : Ακιβή πό Kg. Πγμπιήθκε φυκάλυψ επιφνειών μεά υλλγή ων εινών : Δμιυγήθκν ζώνε νάχε γι ν πφυγή πών λιπμάων κά υ χειμεινύ μήνε. Τύπ λιπμδινμέ: Τόπ πθήκευ λιπμάων:. Β Πόγμμ Άδευ (πειγφή χεδίυ άδευ, όπ άδευ, ε πείπω γεώ ύπξ ή μ υδόμευ /υμπλώνει όε φέ ό κι γεμάχι) Σελίδ 24 πό 26

25 . Γ. Πόγμμ Φυπί (υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Ημε. Ώ εφμ. Μέθδ φυπί (κλλιεγική, μχνική, βιλγική) Τύπ φυπευι κύ κευάμ Σόχ κι ιιλγί εφμγή Συγκένω Κι υνλική πό (γι μίγμ) Όγκ ψεκικ ύ υγύ Τύπ ψεκικύ μχνήμ (είδ μπεκ, πίε, χύ, όνμ χειιή) Χόν νμνή πιν υγκμιδή Σελίδ 25 πό 26

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 1o έ 2 έ 3 έ 4 έ 5 έ 74/4119/ Βιλγική Γεωγί (5εί) / Βιλγική Γεωγί (2εί) με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 2 έ +υνλικά 180 εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά 120 υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +3 έ κι όχι νωίε πό 23/2/2015 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +4 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ 800/19605/ Βιλγική Κνφί 23/12/ υνλικά 300 2/1/2014+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/ / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (5εί) / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (2εί) 23/12/2013+ υνλικά 300 2/1/2014 +υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (3 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 250 εγάιμε 23/2/2015+υνλικά 1005/25729/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων μέε 100 εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά / Πί Πδικύ Ελιών Άμφι (2εί) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε / Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (2εί) με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 60 εγάιμε μέε 23/12/ υνλικά 60 εγάιμε μέε 23/12/2013+ υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ μεμνί ί ενίχυ + 2 έ+υνλικά 300 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 2 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2014+υνλικά 120 εγάιμε μέε 2/1/2014 +υνλικά 120 εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά 120 υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε πωκόλλυ ί ενίχυ +3 έ+50 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 3 έ κι όχι νωίε πό 23/2/2015 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +4 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 4 έ κι όχι νωίε πό 2/1/ /62192/ Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (5εί) 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2020 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 15/03/2014 +υνλικά 16228/ (Β) Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (1 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 240 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ / (Β)Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (2 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/ /03/2018 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2017 Σελίδ 26 πό 26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

05 προκύπτει η αµοιβή του συµβούλου σε περίπτωση ύπαρξης συµβούλου

05 προκύπτει η αµοιβή του συµβούλου σε περίπτωση ύπαρξης συµβούλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Αντίγραφο (ενυπόγραφο) της αίτησης πληρωµής για το αντίστοιχο έτος εφαρµογής 02 Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/07 Παραστατικά Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ω, 28/02/ SYMV

ω, 28/02/ SYMV Η Γ Γ ω, 28/02/2014 14SYMV001926033 2014-03-17 ΔΓ ΗΕ υα α Φ: 278.656,50 πα α π Δ Η Η ΓΗ Ω Ω Η Θ Η Η ΗΕ εis 372838 πα αα Δαα α πααε, υα α α υπα Έ-υπα α φα πυ. o αα α, 28/02/2014 α ααυ, α αφα απυα α. απυα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 4(ΙΙ)/99 ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΩΤ ΤΗΣ ΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Α. 01 ς ς ΦΡΥΑΡΙΥ 1999 ΝΜΘΣΙΑ ΜΡΣ II πεί ϋπλγισμύ ς πιπής Κεφλιγάς Νόμς υ 1999 εκίει με μσίευσ σν πίσμ φμεί ς Κυπικής Δμκίς σύμφν με Αθ 2 υ Συνάγμς.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610 ΑΔΑ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

(πλήρης επωνυμία Ο.Π./ή μεμονωμένου μη μέλους παραγωγού) ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Καν(Ε.Ε)913/2014 & Καν(Ε.Ε)932/2014 της Επιτροπής

(πλήρης επωνυμία Ο.Π./ή μεμονωμένου μη μέλους παραγωγού) ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Καν(Ε.Ε)913/2014 & Καν(Ε.Ε)932/2014 της Επιτροπής ΑΙΤΗΣΗ (Ημερομηνία υποβολής) ΠΡΟΣ Δ.Α.Ο.Κ. (πλήρης επωνυμία Ο.Π./ή μεμονωμένου μη μέλους παραγωγού) (Τηλέφωνο επικοινωνίας) (FAX) (e-mail) (Νομός - Πόλη - Χωριό) ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Καν(Ε.Ε)913/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ 2014 ΦΟΡΕ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Δυτικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.6 Δυτικό Τμήμα Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον Ενιί ΜΠΚΕ Εάς Πάημ.6 Δυικό Τμήμ Χήεις Γης κι Κινωνικικνμικό Πειβάν ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα ουκ φ φυ για ζωοοοφέ χω μεαλλαγμένα Ειαγωγ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο Real Farm www.realfarm.gr ΕΔΟΣΗ Greenpeace ω Α ύ 78 10437. 210 3806374-5 www.greenpeace.gr Η π ύ έ ό π www.greenpeace.gr Ν έ 2014 Απ ό

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΘ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ. ENOTHTA 7 η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΘ.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΘ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ. ENOTHTA 7 η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΘ. ΔΙ ΒΙΥ ΜΘ Θ ΚΙΙ ΧΕΔΝ ΜΔΕΝΙΚ ΚΝΛΩ ΕΝΕΓΕΙ ΧΕΔΙΜ, ΜΕ ENOTHTA 7 η ΜΔΙΚ ΕΓΙ ΚΙΙ ΥΔΥΛΙΚ Θ ΜΔ 6η 6 η ΜΔ ΥΙ ΥΦΙΜΕΝΥ ΚΙΙΥ Έτος κατασκευής 1967 ρθογώνιο κτίριο 43,55 Χ 15,90 μ. υνολικό εμβαδό 2.468 μ2. 5 επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΧΩΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύυν πό 19-3-13) Οι ιμές μνάδς πυ φέρυν ην σήμνση [*] (συς πίνκς υ ΥΠΕΧΩΔΕ) πρπλύρως ης νγρφόμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα