ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει" 3 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2 Ιικό Εκδόεων Έκδ Ημεμνί Εκδό Υπεύθυν Σύνξ Σχόλι 0.1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 1. Νμικό Πλίι Γι ν έκδ υ πόν εγχειιδίυ διδικιών υπβλή Δήλω Εφμγή ων δικιύχων υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) , ελήφθ υπόψ κόλυθ θεμικό πλίι: 1. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ, γι χμδό κινή γεωγική πλιική. 2. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 883/2006 Επιπή, χεικά με ι λεπμέειε εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ ε ό,ι φά ν ή ων λγιμών ων γνιμών πλωμών ι δλώει δπνών κι εόδων κι υ όυ επιφή ων δπνών πλίι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Εγγυήεων κι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Αγική Ανάπυξ. 3. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 885/2006 Επιπή, γι θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ χεικά με διπίευ ων γνιμών πλωμών κι άλλων γνιμών κι ν εκκθάι ων λγιμών υ ΕΓΤΕ κι υ ΕΓΤΑΑ. 4. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ γι ήιξ γική νάπυξ πό Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπω ππιμέν ιχύει. 5. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1974/2006 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 6. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 65/2011 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών διάξεων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 7. Η υπ ιθμ. E(2007) 6015/ Απόφ Ευωπϊκή Επιπή με ν πί εγκίθκε Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ γι ν πείδ πγμμιμύ (CCI No 2007GR06RPO001), όπω ιχύει κάθε φά. 8. Οι διάξει ων άθων 13 μέχι κι 29 υ Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α /1998) «Σύ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων», Σελίδ 2 πό 26

3 όπω ππιήθκν κι υμπλώθκν με άθ 4 υ Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999), άθ 24 υ Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α /2001), άθ 3 υ Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α /2006) κι άθ 32 κι 33 υ Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α /2008). 9. Ο Νόμ υπ ιθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διχείι, έλεγχ κι εφμγή νπυξικών πεμβάεων γι ν πγμμική πείδ » κι ειδικόε άθ 36 υύ. 10. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1205/Β /2007) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι υ Κννιμύ Διδικί Πλωμών υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ων ενιχύεων πυ βύνυν ν Ειδικό Λγιμό Εγγυήεων Γεωγικών Πϊόνων (ΕΛΕΓΕΠ)». 11. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 910/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Ογνωική Διάθω κι Λειυγί ων Υπειών υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.», όπω ιχύει κάθε φά. 12.Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1886/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Ανδιάθω, μδιόε κι κνμή πωπικύ Ειδικών Υπειών υ Υπυγείυ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά. 13. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 2038/Β /2007) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Διπίευ υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ω Ογνιμύ Πλωμών γι ι δπάνε ων γεωγικών μείων (Ε.Γ.Τ.Ε. κι Ε.Γ.Τ.Α.Α.)». 14. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 794/Β /2008) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Διδικιών Ελέγχων υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί «Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». 15. Η με ιθμ. 8932/ (ΦΕΚ. 2153/Β/ ) πόφ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Σύμ Διχείι κι Ελέγχυ υ Πγάμμ «Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά 16.Η με ιθμ /2008 Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Δμόι Διίκ κι Απκένω κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων «Ανάθε άκ μδιήων ΟΠΕΚΕΠΕ ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ». Σελίδ 3 πό 26

4 17.Η με ιθμ / Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων Εκχώ μδιήων υ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ω Ογνιμύ Πλωμών πλίι διχείι υ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ. 18. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ Β 2366) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμικών, Ανάπυξ, Ανγωνιικό & Νυιλί κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει» πλίι ιμένων δάεων υ μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) «Αλέξνδ Μπλζή», όπω ιχύει κάθε φά. 19. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2624/ ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 1.4. Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ κι Δά 2.3 Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κπνύ, υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) », όπω ιχύει κάθε φά. 20. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 2.3 (Β) «Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κχόευλων» υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) », όπω ιχύει κάθε φά. 21. Η ιθ. 2461/152242/ Εγκύκλι Δ/ν Χωξί κι Πί Πειβάλλν (Δ.Χ.Π.Π.) υ ΥΠ.Α.Α.Τ. πεί ένξ δεμεύεων ων δικιύχων πά. Συνεκιμών ν υέ πυ πήθκε ν διδικί ιικπί - λκλήω φά υπγφή υμβάεων ε κάπιε δάει, κι ων πίων διθωικών ενεγειών ν ΑΕΕ 2015 λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ, / εγκύκλι υπβλή δήλω εφμγή, όπω ππιήθκε με ν / εγκύκλι, ππιείι ω κλύθω. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκύκλι νφέει ύνλ ων δικιύχων ων Γεωγπειβλλνικών ενιχύεων πλίι όλων ων δάεων υ Μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) βάει ων υπ ιθ / , / κι 12805/ Κ.Υ.Α. όπω κάθε φά ιχύυν. Σκπό εγκυκλίυ είνι κθιμό διδικιών γι ν υπβλή εήι δήλω εφμγή ύμφων με ι υπχεώει πυ έχει νλάβει έκ δικιύχ, βάει ενεγή ύμβ κι ύμφων με ι εθνικέ κι κινικέ διάξει. Σελίδ 4 πό 26

5 Σ πλίι ων πνφεόμενων Κ.Υ.Α. ω φεί υλπί (ΦΥ) ίζνι ι Δ/νει Αγική Οικνμί & Κνιική (ΔΑΟΚ) ων ιεών Πειφεειών ή άλλε κά πείπω εξυιδμένε μόδιε υπείε. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γι λήψ κ έ ενίχυ ύμφων με νφεόμεν ι ιχύυε εθνικέ διάξει πεί διδικί χήγ ενίχυ, ι δικιύχι υπβάλλυν είω ί πλωμή φέ υμπλήω κι υπβλή Αί Ενιί Ενίχυ (ΑΕΕ), γόε μέχι ν 15 Μΐυ κάθε έυ εφμγή. Η ί λμβάνει λεκνικό πωόκλλ πό Ολκλωμέν Πλφικό Σύμ. Με υμπλήω ενό έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή, όπω ειδικά νφέει νά δά ν δμιπιθεί Πόκλ Εκδήλω Ενδιφέν όπω ππιμέν ιχύει κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών, ι δικιύχι υπβάλλυν Φ.Υ. δήλω εφμγή, ύμφων με πβλεπόμεν ν ιχύυ κά πείπω ΚΥΑ. Εξίε πελεί δήλω εφμγή υ πώυ έυ κι δεύευ έυ εφμγή γι ύνλ ων δάεων πί υπβάλλει ύμφων με υνμμέν πίνκ λμβάνν υπόψ ν υέ διδικί υπγφή υμβάεων, όπυ πεικνίζει μεμνί ένξ υπβλή δλώεων εφμγή νά δά. Γι επόμεν έ εφμγή κι γι λόγυ διύω με δεδμέν νίιχ ΑΕΕ : εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 2 Ινυίυ έω κι 15 Μΐυ, ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή ενό είκι (20) εγάιμων μεών με υμπλήω έκυ έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει , δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 16 Μΐυ έω κι 31 Δεκεμβίυ ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή πό ι 02 Ινυίυ υ επόμενυ έυ κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ. Η δήλω εφμγή υπβάλλει πό υ δικιύχυ λεκνικά Πλφικό Σύμ πυ υπίζει ν εφμγή κάθε δά λμβάνν λεκνικό πωόκλλ. Η διδικί Σελίδ 5 πό 26

6 υμπλήω κι ιικπί ων ιχείων δήλω εφμγή πειγάφει χεικό εγχειίδι χή. Επιμίνυμε όι κά ν διδικί υμπλήω - κχώ δήλω εφμγή πεδί θ εμφνίζνι πυμπλωμέν πό ν ελευί ιική ύμβ κι νίιχ ΣΠΔ. Μεά ν λεκνική υ υπβλή, ι δλώει εφμγή εκυπώννι πό πλφικό ύμ κι διβιβάζνι με ευθύν ων ενδιφεμένων πλήω υμπλωμένε κι υπγεγμμένε ε ένυπ μφή, με υνυπβλλόμεν πικά, υ μόδιυ Φ. Υ., όπυ κι λμβάνυν ιθμό πωκόλλυ υπεί κάθε. Οι δλώει εφμγή υπβάλλνι ε ένυπ μφή ενό 45 μελγικών μεών πό ν μεμνί λεκνική υπβλή δήλω εφμγή. Επιμίνει όι, όν λήξ πθεμί υμπίπει με γί, Σάββ ή Κυική, όε θεωείι όι υμπίπει με ν πώ επόμεν εγάιμ μέ. Μεά ν πλβή ένυπ δήλω εφμγή κι χήγ υπεικύ ιθμύ πωκόλλυ, ι Φ. Υ. κχωίζυν υπεικό πωόκλλ πλφικό ύμ. Σε πειπώει πυ πγωγό δεν επιθυμεί ν υπβάλλει ίδι λεκνικά δήλω εφμγή θ πευθύνει ν μόδι ΔΑΟΚ γι ν πλάβει ένυπ δήλω εφμγή. Σ' υό θ είνι πυμπλωμέν ιχεί βάει ιχύυ ύμβ κι ΣΠΔ. Ο δικιύχ θ υμπλώνει λιπά πιύμεν πεδί κι θ υπβάλλει ένυπ πλήω υμπλωμέν κι υπγεγμμέν με πί δικιλγικά ν ΔΑΟΚ λμβάνν υπεικό ιθμό πωκόλλυ. Σ υνέχει, υπεί θ πβίνει ε κχώ κι ιικπί δήλω εφμγή Πλφικό Σύμ όπυ κι θ λμβάνει λεκνικό πωόκλλ. Η πνφεόμεν διδικί θ πέπει ν έχει λκλωθεί ενό υ πβλεπόμενυ κά πείπω χνικύ διήμ. Σι πειπώει πυ πγωγό πυ έχει ενχθεί δά είνι «θνών» γι ιύμεν έ εφμγή κι : έχει υπβάλλει ί πλωμή «κλνόμ» όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» εφόν λκλωθεί διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ. Σε υή ν πείπω 20ήμε θ υπλγίζει με βά ν μεμνί μεβίβ. έχει υπβάλλει ί πλωμή «θνών», όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» όνμ υ θνόν πκμίζν χεικά δικιλγικά όπω υά πειγάφνι ιθ. 469/10916/ διευκινιικό έγγφ Δ.Χ.Π.Π. υ ΥΠ.Α.Α.Τ. Γι επόμεν έ εφμγή, εφόν λκλωθεί Σελίδ 6 πό 26

7 διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ, θ υπβλθεί ί πλωμή κι δήλω εφμγή πό ν κλνόμ. 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η δήλω εφμγή υνδεύει νά Δά με δικιλγικά όπω πειγάφνι πάμ Α πύ. Η ενίχυ πί νιιχεί ν πχή εχνική ήιξ, όπυ υή πβλέπει, κβάλλει εφόν εχνική ήιξ φά όλ έ εφμγή. Τ πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) θ πέπει ν πκμίζνι ν ΦΥ πωόυπ κι εξφλμέν. Αυά ελέγχνι κι ίθει ε υά φγίδ ή υμπλώνει χειόγφ όι «ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΑ ». Σ υνέχει δικιύχ ειμάζει έν φωνίγφ, υπάλλλ ΔΑΟΚ νιπβάλει φωνίγφ με πωόυπ κι βεβιώνει με ν υπγφή υ όι φωνίγφ είνι όμι με πωόυπ (κιβέ φωνίγφ). Τ νίγφ υνδεύει Δήλω Εφμγή ενώ πωόυπ κά δικιύχ. Σν υπεύθυν δήλω γι χή κπιά θ πέπει ν νγάφει κιβή πό, πέλευ κπιά π.χ. ν είνι ιδιπγόμεν, πό γά, πό διάθε, κλπ. κθώ κι είδ ζώυ πέλευ (πό Αιγπόβ, Βειδή, Χίυ ή Πυλεικά). 4.2 ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ Ειδικόε νά δά επιμίνυμε πκάω : 1.1-Βιλγική Γεωγί Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Ο πίνκ Α -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-, κι ι πίνκε Β, Γ, Δ, Ε, κι ΣΤ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι δήλω εφμγή. Σ πάμ Β πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Σελίδ 7 πό 26

8 Τ ιχεί υ πίνκ Β -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει γπειβλλνικύ, όε φέ όε κι ι μάδε Βιλγική Κνφί Τ ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ πό μόδι μήμ ΔΑΟΚ θ υπβάλλει μόν γι ιγπόβ. Γι βειδή θ χιμπιύνι ε όλ άδι ελέγχυ ιχεί Κνιική Βά Δεδμένων Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ Πί ων ευίθων νιικά πειχών Τ υπδείγμ χεδίυ λίπν κι εφμζόμεν άδευ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Γ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Τ ιχεί ων πινάκων 4Β, 5Β, κι 6Β θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει, όε φέ όε κι ι μάδε. Σ πάμ Δ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 2.3Α - Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Τ υπδείγμ πγάμμ λίπν, πγάμμ άδευ κι πγάμμ Φυπί μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Ε πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο δικιύχ υπχεύι ν υπβάλλει κάθε χόν: Αί ενιί ενίχυ ί πλωμή με νφά ν κωδικό πάλλλ δά γι ενγμέν μήμ εκμεάλλευ. Δήλω εφμγή Σελίδ 8 πό 26

9 Εκό πειπώεων νωέ βί κι εξιεικών πειπώεων, όπω νφένι ι νίιχε Κ.Υ.Α., υπβλή ί πλωμή κι δήλω εφμγή πέν ων κλκικών μεμνιών, δγεί ε μείω κά 1% νά εγάιμ μέ υ πύ πυ δικιύχ θ είχε δικίωμ ν λάβει, εάν ι ιήει είχν υπβλθεί εμπόθεμ. Σε πείπω κθυέ μεγλύε ων 25 μελγικών μεών ι ιήει θεωύνι μ πδεκέ. Μ ή νωέω υπχέω επιφέει πκλειμό πό ν ενίχυ γι υγκεκιμέν έ εφμγή. Η κ επνάλψ μ υπβλή ί πλωμή ή δήλω εφμγή θεωείι ω μνμεή δικπή ύμβ κι εφμόζνι ι πβλεπόμενε κά πείπω κυώει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Σελίδ 9 πό 26

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 03 πκύπει μιβή υ Ογνιμύ Ελέγχυ κι Πιπί Βιλγικών Πϊόνων Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 04 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 05 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει πγμπί χμικών νλύεων ε πείπω πυ έχυν 06 πγμπιθεί Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 07 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 08 ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών 09 εκάεων ή κινικών εκάεων 10 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ 02 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] 08 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Σελίδ 10 πό 26

11 Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 09 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 10 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 11 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 12 ενίχυ) 13 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 1.4 Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 05 υί νά γεμάχι Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 06 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων Πί ων ευίθων νιικά πειχών 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό κι εκό πγάμμ γεμάχι] Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 07 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 08 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 09 Υπόδειγμ χεδίυ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 10 Υπόδειγμ χεδίυ εφμθεί άδευ νίιχ έ εφμγή 2.3 Α Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σελίδ 11 πό 26

12 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Πιπιικό υμμόφω AGRO 2 05 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 06 υί νά γεμάχι 07 Υπόδειγμ πγάμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 08 Υπόδειγμ πγάμμ άδευ νίιχ έ εφμγή 09 Υπόδειγμ πγάμμ Φυπί γι έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό πγάμμ γεμάχι] Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 2.3 Β Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή ζχεύλων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Πόγμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή γι ενό 05 δά γεμάχι Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν 06 ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό δά γεμάχι] 07 Εήι χέδι πειβλλνική διχείι γι επόμεν έ εφμγή «Αί-δήλω πλφικό δελί ευλκλλιέγει» γι επόμεν έ 08 εφμγή, εφόν υπάχει Εήι ύμβ με ν ΕΒΖ γι έ εφμγή πυ φά ί πλωμή, με ν 09 εξίε υ πώυ έυ εφμγή 10 Πικά νόμιμ κχή ων ιδιόκων κι μικών γεμχίων (φά μόν 2 έ εφμγή (2013) ων δικιύχων πόκλ 16228/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ Σελίδ 12 πό 26

13 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Βεβίω εγγφή 08 γενελγικά βιβλί φυλή] 09 Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Γενελγικά πιπιικά] Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 10 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 11 ενίχυ) 12 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 4.1 Πί πδικύ Ελιών Άμφι 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 4.2 Διή μπελκμική πκική ν μπελών Ν. Θή 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Σελίδ 13 πό 26

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τπγφικά Χκιικά (υψόμε, νάγλυφ, κλί εδάφυ, κ..) Κλιμικά χκιικά (χκιμό κλιμική ζών, μέε κι κίε ιμέ θεμκί, ύψ βχόπω, μφιική υγί, επικύνε άνεμι, κλπ) Κά εδφικών πόων (διάβω, υμπίε, γνική υί, ξίνι, κλπ) Κά υδάινων πόων (εξάνλ, υπβάθμι, υφλμύω) Πειχέ Οδγί 91/679 ή Οδγί 92/43 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι ι μάδε κλλιέγει) Ομάδ Κλλιέγει:../ γεμχίων Μήν Κλλιεγική πέμβ Ειή (πόι, Πό Ειή Ύψ πγωγή (κεγί εδάφυ, λιπάμ, νεό, (νά Ha) πόιμ, λίπν, κάλιπ νκύκλω γνικών υππϊόν υλών) φυική κι ζωική πέλευ ) Σελίδ 14 πό 26

15 Πγμπιήθκε χή εξωεικών υλικών όπω: -Υλικό βιλγική πγωγή: : Ακιβή πό Πέλευ. kg -Φυικέ υίε ή υίε πυ πάγνι με φυικό όπ: Ακιβή πό Πέλευ kg -Ανόγν λιπάμ χμλή διλυό : Ακιβή πό Πέλευ kg -Χή υνθεικών χμικών λιπμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg -Χή βιδυνμικών κευμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg Σιχεί γι πλλπλιικό υλικό- πγή πέλευ... Πβλήμ κλλιέγει (ζιζάνι, θένειε, εχθί) Μήν Τόπ νιμεώπι Σελίδ 15 πό 26

16 Γ. Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (γι πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Δ. Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 16 πό 26

17 Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Ε. Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 17 πό 26

18 Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ ΣΤ. Εμπί (πϊόν ε πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Εμπί (πϊόν χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Σελίδ 18 πό 26

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Δά 2.1 : Σχέδι λίπν κι χέδι εφμζόμεν άδευ Σ ήλ «/ γεμχίυ» υμπλώνει ύξων ιθμό υ γεμχίυ όπω νγάφει Σχέδι Πειβλλνική Διχείι. Η ήλ «υήμ άδευ» υμπλώνει με ι κόλυθε ιμέ: ΣΤ: άγδν ΚΥ: κινιμό υψλό ΚΧ: κινιμό χμλό ΧΑ: χωί άδευ Α: άλλ Σχέδι λίπν 1. ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) 2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) Σελίδ 19 πό 26

20 ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ / γεμχίυ Κλί (%) Σύμ άδευ ΣΤ/ΚΥ/ΚΧ/ΧΑ/Α Δό άδευ Ημεμνί εφμγή Σελίδ 20 πό 26

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. - Δά 2.1 : Πίνκ 4Β: Βική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγ ει Αγ πε ιβλ λν ικών Ομάδ κλλιέ γει Αγπε ιβλλ νικώ ν Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφ μγή λίπ ν (. ) (1. =Ha/ 10) Τύπ λιπ άμ (Ν- P- K) Συ ν λι κή π ό λι πά μ (χ λγ ) Πό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Συν λι κή π ό κπ ι (χλγ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χλ γ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ Σελίδ 21 πό 26

22 Πίνκ 5Β: Επιφνεική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Ομάδ κλλιέγ ει Αγπει βλλνι κών Δ μ ικ ό Δι μέ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha/ 10) Τ ύ π λι π ά μ (Ν - P- K ) Συνλ ική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χ λ γ Ν /. ) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λι κ ή π ό κ π ι (χ λ γ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χλ γ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ ΛΜ =Λιπνικέ μνάδε Σελίδ 22 πό 26

23 Πίνκ 6Β: Εφμζόμεν λίπν εκό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγε ι Αγ πε ιβλ λνι κών Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha /10) Τύπ λιπάμ (Ν-P-K) Συν λική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λ ι κ ή π ό κ π ι ( χ λ γ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χ λγ Ν/ ) ΣΥΝΟ ΛΟ Σελίδ 23 πό 26

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. - Δά 2.3Α : Πόγμμ λίπν -. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Τπθεί. Α. Θέψ φυών Μήν- Τύπ Τόπ Πό Κιικέ υνθήκε πυ Χή κπιά μεμνί λιπάμ εφμγή εφμγή επικύν ν χόν εφμγή Έγινε χεδιμό ενλλγή κλλιεγειών (πειγφή) Πγμπιήθκε γμμική εφμγή υ λιπάμ μέω δευικύ (πειγφή) Η δό επιφνεική λίπν υπεβίνει 50 kgr/ha : Αν νι Χιμπιήθκε άζω γή πδέμευ : Ακιβή πό Kg. Πγμπιήθκε φυκάλυψ επιφνειών μεά υλλγή ων εινών : Δμιυγήθκν ζώνε νάχε γι ν πφυγή πών λιπμάων κά υ χειμεινύ μήνε. Τύπ λιπμδινμέ: Τόπ πθήκευ λιπμάων:. Β Πόγμμ Άδευ (πειγφή χεδίυ άδευ, όπ άδευ, ε πείπω γεώ ύπξ ή μ υδόμευ /υμπλώνει όε φέ ό κι γεμάχι) Σελίδ 24 πό 26

25 . Γ. Πόγμμ Φυπί (υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Ημε. Ώ εφμ. Μέθδ φυπί (κλλιεγική, μχνική, βιλγική) Τύπ φυπευι κύ κευάμ Σόχ κι ιιλγί εφμγή Συγκένω Κι υνλική πό (γι μίγμ) Όγκ ψεκικ ύ υγύ Τύπ ψεκικύ μχνήμ (είδ μπεκ, πίε, χύ, όνμ χειιή) Χόν νμνή πιν υγκμιδή Σελίδ 25 πό 26

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 1o έ 2 έ 3 έ 4 έ 5 έ 74/4119/ Βιλγική Γεωγί (5εί) / Βιλγική Γεωγί (2εί) με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 2 έ +υνλικά 180 εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά 120 υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +3 έ κι όχι νωίε πό 23/2/2015 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +4 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ 800/19605/ Βιλγική Κνφί 23/12/ υνλικά 300 2/1/2014+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/ / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (5εί) / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (2εί) 23/12/2013+ υνλικά 300 2/1/2014 +υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (3 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 250 εγάιμε 23/2/2015+υνλικά 1005/25729/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων μέε 100 εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά / Πί Πδικύ Ελιών Άμφι (2εί) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε / Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (2εί) με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 60 εγάιμε μέε 23/12/ υνλικά 60 εγάιμε μέε 23/12/2013+ υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ μεμνί ί ενίχυ + 2 έ+υνλικά 300 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 2 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2014+υνλικά 120 εγάιμε μέε 2/1/2014 +υνλικά 120 εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά 120 υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε πωκόλλυ ί ενίχυ +3 έ+50 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 3 έ κι όχι νωίε πό 23/2/2015 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +4 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 4 έ κι όχι νωίε πό 2/1/ /62192/ Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (5εί) 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2020 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 15/03/2014 +υνλικά 16228/ (Β) Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (1 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 240 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ / (Β)Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (2 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/ /03/2018 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2017 Σελίδ 26 πό 26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 23/3/2005 ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 262437/234 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Α πόφασης 450 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ & Τ ΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & Ε ΦΑ ΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα