ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν, 40/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Έγγραφων εις 'Αστικός και 'Εμπορικός Υποθέσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. ι'ιαριθίμός 40 του 1983» ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟ ΔΑΠΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός περί της εν τη Αλλοδαπή Έίπιδόσεως Δικαστικών ικαί 'Ετέρων Έγ- τίτλος, γράφων ε'ίς Άστικάς Ικαί Έιμπορυκάς Ύίποθέσεις ('Κυρωτικός) Νόιμος του 'Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, διάφορος έννοια ί«σύμδασις» σηιμαίνει τήν 'Σύίμβασιν περί της! έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Έτερων Έγγραφων είς Άστικάς (και Έμπορυκάς Υποθέσεις, της οποίας το Μείμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Μέρος Ι τοο Πίνακος και έν Π(νας μεταφράσει ε'ις τήν έλληνικήν ε'ις το Μέρος 11 τοο Πίνακος. Μέρος ι Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμέ Μέ Ρ ς '' νων υπερισχύει το είς το Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή προσχώρη:σις της ΙΚυπριακής κύρωσις Δημοκρατίας απεφασίσθη: δια της υπ' αριθμόν και ήμερομηνίαν Συμβάσεως. 14η ; ν 'Νοεμβρίου, 1980, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυροΰται. (691)

2 Ν. 40/ Π Ι Ν ΑΞ ("Αρθρον Ζ) ΜΕΡΟΣ Ι CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS (THE HAGUE, 15 November 1965) The States signatory to the present Convention, Desiring to create appropriate means to ensure that judicial and extrajudicial documents to be served abroad shall be brought to the notice of the addressee in sufficient time, Desiring Jo.improve the.organisation of mutual judicial assistance for that purpose by simplifying' and expediting the procedure, Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon the following provisions : Article 1 The present Convention shall apply in all oases, in civil or commercial matters, where there is occasion to transmit a judicial or extrajudicial document for service abroad. This Convention shall not apply where the address of the person to be served wilth the document is not known. CHAPTER I JUDICIAL DOCUMENTS Article 2 Each contracting State shall designate a Central Authority which will undertake to receive requests for service coming from other con : tracking States and to proceed in conformity with the provisions of articles 3 to 6. Bach State shall organise the Central Authority in conformity with its own law. Article 3 The authority or judicial officer competent under the law of the State in which the documents originate shall forward to the Central Authority of the State addressed a request conforming to the model annexed to the present Convention, without any requirement of legalisation or other equivalent formality. The document to be served or a copy thereof shall be annexed to the request. The request and the document shall both be furnished in duplicate. Article 4 Tf the Central Authority considers that the request does not comply with the provisions of the present Convention it shall promptly inform the applicant and specify its objections to the request. Article 5.The Central Authority of the State addressed shall itself serve the document or shall arrange to have it served by an appropriate agency, either (a) by a method prescribed by its internal law for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory, or

3 693 Ν. 40/82 (b) by a particular method requested by the applicant, unless such a method is incompatible with the law of the State addressed. Subject to sub paragraph (b) of the first paragraph of this article, the document may always be served by delivery to an addressee who accepts it voluntarily. if the document is to be served under the first paragraph above, the Central Authority may require the document to be written in, or translated into, the official language or one of the official languages of the State addressed. That part of the request, in the form attached to the present Convention, which contains a summary of the document to be served, shall be served with the document. Article 6 The Central Authority of the State addressed or any authority which it may have designated for that purpose, shall complete a certificate in the form of the model annexed to the present Convention. The certificate shall state that the document has been served and shall include the method, the place and the date of service and the person to Whom the document was delivered. If the document has not been served, the certificate shall set out the reasons Which have prevented service. The applicant may require that a certificate not completed by a Central Authority or by a judicial authority shall be countersigned by one of these authorities. The certificate shall be forwarded directly to the applicant. Article 7 The standard terms in the model annexed to the present Convention shall in all oases be written either in French or in English. They may also be written in the official language, or in one of the official languages, of the State in which the documents originate. The corresponding blanks shall be completed either in the language of the State addressed or in French or in English. Article 8 Each contracting State shall be free to effect service of judicial documents upon persons abroad, without application of any compulsion, directly through its diplomatic or consular agents. Any State may declare that it is opposed to such service within its territory, unless the document is ito be served upon a national of the State in which the documents originate. Article 9 Each contracting State shall be free, in addition, to use consular channels to forward documents, for the purpose of service, to those authorities of another contracting State which are designated by the latter for this purpose. Each contracting State may, if exceptional circumstances so require, use diplomatic channels for the same purpose. Article 10 Provided the State of destination does not object, the present Convention shall not interfere with (a) the freedom to send judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad,

4 Ν. 40/ (b) the freedom of judicial officers, officials or other competent persons of the State of origin to effect service of judicial documents directly through the judicial officers, officials or other competent persons of the State of destination, (c) the freedom of 'any person interested in a judicial proceeding to effect service of judicial documents directly through the judicial officers', officials or other competent persons of the State of destination. Article 11 The present Convention shall not prevent two or more contracting States from agreeing to permit, for the purpose of service of judicial documents, channels of transmission other than those provided for in the preceding articles and, in particular, direct communication between their respective authorities. Article 12 The service of judicial documents coming from a contracting State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for the services rendered by.the State addressed. The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by (a) The employment of a judicial officer or of a person competent under the law of the State of destination, (b) the use of a particular method of service. Article 13 Where a request for service complies with the terms of the present Convention, the State addressed may refuse to comply therewith only if it deems that compliance would infringe its sovereignty or security. It may ndt refuse to comply solely on the ground that, under its internal law, it claims exclusive jurisdiction over the subject matter of 'the action or that its internal law would not permit the action upon which 'the application is based. The Central Authority shall, in case of refusal, promptly inform the applicant and state the reasons for the refusal. Article 14 Difficulties which may arise in connection with the transmission of judicial documents for service shall be settled through diplomatic channels. Article 15 Where a writ of summons or an equivalent document had to be transmitted abroad for the purpose of service, under the provisions of the present Convention, and the defendant has not appeared, judgment shall not be given until it is established that (a) The document was served by a method prescribed by the internal law of the State addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory, or (b) (the document was actually delivered to the defendant or to his residence by another method provided for by this Convention, and that in either of these oases the service or the delivery was effected in sufficient time to enable the defendant to defend.

5 695 Ν. 40/82 Each contracting State shall be free to declare that the judge, notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled * (a) The document was transmitted by one of the method's provided * for since the date of the transmission of the document, in this Convention, (b) a period of time of not less than six adequate by the judge in the particular months, case, considered has elapsed * (c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through 'Che competent authorities of the State addressed. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs Che judge may * order, in case of urgency, any provisional or protective measures. Article.16 When a writ of summons or an equivalent document had to be transmitted abroad for the purpose of service, under the provisions of 'the present Convention, and a judgment has been entered against a defendant who has not appeared, the judge shall have the power to relieve the defendant from the effects of the expiration of the time. for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled (a) The defendant, without any fault on Ms part, did not have knowledge of the document in sufficient time to defend, or knowledge of the judgment in sufficient time to appeal, and (b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the action on the merits. An application for relief may be filed only within a reasonable time after the defendant has knowledge of the judgment. l Bach contracting State may declare that the application will not be ρ entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated in the declaration, but which shall in no case be less than one year following the da'te of Che judgment. κ This article shall not apply to judgments concerning status or capacity of persons. ^ CHAPTER 11 EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS Article 17 Extrajudicial documents emanating from authorities and judicial officers of a contracting State may be transmitted for the purpose of service in another contracting State by the methods and under the provisions of the present Convention. CHAPTER III GENERAL CLAUSES Article 18 4 Each contracting State may designate other authorities in addition to the Central Authority and shall determine the extent of their competence. * The applicant shall, however, in all cases, have the right to address a request directly to the Central Authority. Federal States shall be free to designate more than one Central Authority.

6 Ν. 40/ Article 19 To the extent Chat the internal law of a contracting State permits methods of transmission, other than those provided for in the preceding articles, of documents coming from abroad, for service within its territory, the present convention shall not affect such provisions. Article 20 The present Convention shall not prevent an agreement between any two or more contracting States to dispense with (a) The necessity for duplicate copies of transmitted documents as required by the second paragraph of article 3, (b) the language requirements of the third paragraph of article 5 and article 7, (c) itthe provisions of the fourth paragraph of article 5, (d) the provisions of the second paragraph of article 12. Article 21 Each contracting State shall, at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, or at a later date, inform the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands of the following : (a) The designation of authorities, pursuant to articles 2 and 18, (b) the designation of the authority competent to complete the certificate pursuant to article 6, (c) the designation of the authority competent to receive documents transmitted by consular channels, pursuant to article 9. Each contracting State shall similarly inform the Ministry, where appropriate, of (a) opposition to the use of methods of transmission pursuant to articles 8 and 10, (b) declarations pursuant to the second paragraph of article 15 and the third paragraph of article 16, (c) all modifications of the above designations, oppositions and declarations. Article 22 Where Parties to the present Convention are also Parties to one or both of the conventions on civil procedure signed at The Hague on 17th July 1905, and on 1st March 1954, this Convention shall replace as between them articles 1 to 7 of the earlier Conventions. Article 23 The present Convention shall not affect the application of article 23 of the Convention on civil procedure signed at The Hague on 17th July 1905, or of article 24 of the Convention on civil procedure signed at The Hague on 1st March These articles shall, however, apply only if methods of communication, identical to those provided for in these Conventions, are used. Article 24 Supplementary agreements between Parties to the Conventions of 1905 and 1954 shall be considered as equally applicable to the present Convention, unless the Parties have otherwise agreed.

7 697 Μ. 40/82 Article 25 Without prejudice to the provisions of articles 22 and 24, the present : Convention shall not derogate from Conventions containing provisions on the matters governed by 'this Convention to which the contracting States are, or shall become, Parties. Article 26 The present Convention shall be open for signature by the" States represented at the Tench Session of the Hague Conference on Private International Law. It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with Che Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Article 27 ' l " ". ' ' " The present Convention shall enter into force on the sixtieth day after deposit of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of article 26. The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratifteation. Article 28. Any State not 'represented at the Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law may accede to the present Convention after it has entered into force in accordance with the first paragraph of article 27. The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs, of the Netherlands. The Convention shall enter into force for such a State in the absence of any objection from a State, which has ratified the. Convention before such deposit, notified to the Ministry of Foreign Affairs". of the Netherlands within a period of six months after the date on.. which the said Ministry has notified it of such accession. In the afesense of any such objection, the Convention shall enter. into force for the acceding State on the first day of the month following the expiration of the last of the periods referred to in the preceding paragraph. Article 29 Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that the present Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned. At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. The Convention shall enter into force for the territories mentioned in such an extension on the sixtieth day after the notification referred to in the preceding paragraph. Article 30 The present Convention shall remain in force for five years from, the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of article 27, even for States which have ratified it or acceded to' it subsequently. If there has. been no denunciation, it shall be renewed tacitly every five years.

8 Ν. 40/ Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands at least six months before the end if the five year period. It may be limited to certain of the territories to Which the Convention applies. The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other contracting States. Article 31 The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the States referred to in article 26, and to the States which have acceded in accordance with article 28, of the following (a) The signatures and ratifications referred to in article 26; (b) the date on which the present Convention enters into force in accordance with the first paragraph of article 27; (c) the accessions referred to in article 28 and the dates on which they take effect; (d) the extensions referred to in article 29 and the dates on which they take effect; (e) the designations, oppositions and declarations referred to in article 21; (f) the denunciations referred to in the third paragraph of article 30. In witness whereof the undersigned; being duly authorised thereto, have signed the present Convention. Done at The Hague, on the 15th day of November 1965, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States represented at the Tenth Session of the Hague Conference on Private International Law. ANNEX TO THE CONVENTION Forms REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS Convention on the service abroad of judicial documents in civil or commercial matters, signed at the Hague, 15th day of November, Identity and address of the applicant. Address of receiving authority. The unersigned applicant has the honour to transmit in duplicate the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (identity and address) (a) in accordance with the provisions of sub paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*. (b) in accordance with the following particular method (subparagraph (b) of the first paragraph of article 5)*:

9 699 Ν. 40/82 (c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5)* The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents and of the annexes* with a certificate as provided on the reverse side. List of documents * Delete if inappropriate. Done at, the Signature and/or stamp SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, the 15th day of November (article 5, fourth paragraph) Name and address of the requesting authority: Particulars ofj; he parties*: JUDICIAL DOCUMENT** Nature and purpose of the document: Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute : Date and place for entering appearance**: Court which has given judgment**: Date of judgment**: Time limits stated in the document** EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** Nature and purpose of the document:. Time limits stated in the document**: * If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. ** Delete if inappropriate. Reverse of the request CERTIFICATE The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention: 1. That the document has been served* the (date) at (place, street, number). in one of the following methods authorised by article 5 (a) in accordance with the provisions of sub paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention* (b) in accordance with the following particular methods*: (c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*. The documents referred to in the request have been delivered to: (identity and description of person). relationship to the addressee (family, business or other): 2. That the document has not been served, by reason of the following facts*:

10 Ν. 40/ In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement* Annexes Documents returned: In appropriate cases, documents establishing the service: * Delete if inappropriate. Done at, the Signature and/or stamp. ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ EN ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ Σ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τά υπογράφοντα την παροοσαν Σύμβασιν Κράτη, 'Επιθυμούντα να δημιουργήσουν κατάλληλα μέσα έξασφαλίζοντα δτι δικαστικά και έτερα έγγραφα προς έπίδοσιν εν τη αλλοδαπή θά περιέρχωνται εγκαίρως εις γνώσιν του προσώπου προς το όποιον απευθύνονται, 'Επιθυμούντα νά βελτιώσουν την προς τον σκοπόν τούτον όργάνωσιν της (αμοιβαίας δϋκαστυκής συνδρομής οι' απλοποιήσεως και επιταχύνσεως της διαδικασίας, 'Απεφάσισαν την προς τούτο σύναψιν Συμβάσεως, έχούσης ως έξης: "Αρθρον 1 Ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχάνη εφαρμογής εις πάσαα/ περίπτωσιν, επι ίάστι'κών ή ίέ)μπορυκών υποθέσεων, οσάκις ύίπάρχη ίοονάγ>κη επιδόσεως εν τή αλλοδαπή δικαστικού ή έτερου τινός έγγρόαρου. Ή παρούσα Σύμβασις δεν θά τυγχάνη εφαρμογής οσάκις ή διεύθυνσις του προσώπου εις το ίόίποΐον θά ιέπιοο'θή το ^γγραφον είναι άγνωστος. ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ "Αρθρον 2 "Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θά όρίση μίαν Κεντρικήν 'Αρχήν ή όποια θά άναλάβη νά δέχεται παρακλήσεις επιδόσεως προερχόμενος εξ ετέρων συμβαλλομένων Κρατών καινά ενεργή συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 3 εως 6. "Εκαστον Κράτος θά οργάνωση την Κεντρικήν [Αρχήν, συμφώνως προς το δίκαιον αύτου. "Αρθρον 3 ; " ' ' ' *' Ή αρμοδία αρχή ή ό αρμόδιος δικαστικός λειτουργός δυνάμει του δικαίου του Κράτους εκ του όποιου προέρχονται τά ένυρ^φ^ θά διαβιβάζη προς τήν Κεντρικήν 'Αρχήν του Κράτους οδτινος ζητεί

11 701 Ν. 40/82 ται ή συνδρομή παράκληση/ συνάδουσαν προς το προσηρτημένον τη παρούση Συμβάσει υπόδειγμα, άνευ ανάγκης νομιμοποιήσεως ή ετέρας Ισοδυνάμου διατυπώσεως. Το προς έπίδοσιν εγγραφον ή άντίγραφον τούτου θά προσαρτάται εις τήν παράκλησιν. Ή παράκλησις και το εγγραφον θά αποστέλλω νται αμφότερα είς διπλούν. "Αρθρον 4 'Εάν ή Κεντρική Αρχή θεωρή δτι ή παράκλησις δεν πληροί τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αϋτη θά πληροφορη αμέσως τον αιτητήν και θά άναφέρη τάς ενστάσεις κατά της παρακλήσεως. "Αρθρον 5 Ή Κεντρική 'Αρχή του Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή θά έπιδίδη' ή Ιδία το εγγραφον ή θά διευθετη τήν έπίδοσίν του ύπό αρμοδίας τινός υπηρεσίας εϊτε (α) >κατά τήν δι" ήίμεδαπάς άγωγάς προβλεπομένη ν ύπό του ιέισωτερυκου αύτοϋ 'δικαίου ίμέθοίδον έπιίδό'σιεως εγγράφων εις \πρόσω«πα άτινα ευρίσκονται έν τη 'επικράτεια αύτοο, είτε (β) κατά συγκεκριμένη ν τινά μέθοδον ζητουμένην υπό του α'ιτητου, εκτός εάν ή τοιαύτη μέθοδος αντίκειται προς τό δίκαιον του Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή. Ύπό τήν έπιφύλαξιν της ύποπαραγ. (β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τό εγγραφον δύναται πάντοτε νά επιδίδεται διά παραδόσεως εις τον παραλήπτην δστις αποδέχεται τοΰτο εκουσίως. Έάν τό εγγραφον πρόκειται νά έπιδοθή δυνάμει της ανωτέρω πρώτης παραγράφου, ή Κεντρική 'Αρχή δύναται νά ζήτηση δπως τό εγγραφον διατυπωθή ή μεταφρασθή είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή εις μίαν των επισήμων γλωσσών του Κράτους ούτινος ζητείται j συνδρομή. "^ Τό μέρος εκείνο της παρακλήσεως, εν τω τύπω τω. προσηρτημένω τη παρούση Συμβάσει, δπερ περιέχει περίληψιν του προς έπίδοσιν εγγράφου, δέον νά επιδίδεται μετά του έγγραφου. "Αρθρον 6 Ή Κεντ,ρϋκή 'Α,ρχή τοο Κράτους, ούτινος ζητείται ή συνδρομή ή οιουδήποτε προς τούτο οριζόμενη, ιάρχή 'θά συΐμπλη;ροΐ εν πιίστοποιητικόν έν τω τύπω του ύπο'&είγίματος του προσηιρτηιμένου τη παρούση Συμβάσει. Τό πιστοποιητικόν θά άναφέρη δτι τό εγγραφον έχει έπιδοθή και θά περιλαμβάνη τήν μέθοδον, τόν τόπον, τήν ήμερομηνίαν επιδόσεως και τό πρόσωπον είς τό όποιον παρεδόθη τό εγγραφον. Έάν τό εγγραφον δέν έχη έπιδοθή, τό πιστοποιητικόν θά έκθετη τους λόγους οιτινες παρημπόδισαν τήν έπίδοσιν. Ό αίτητής δύναται νά ζήτηση δπως πιστοποιητικόν τι, μή συμπληρούμενον ύπό Κεντρικής 'Αρχής ή ύπό δικαστικής αρχής, προσυπογράφεται ύπό μιας των έν λόγω άρχων. Τό πιστοποιητικόν θά αποστέλλεται απ' ευθείας προς τόν αιτητήν. "Αρθρον 7 Οι σταθεροί δροι του υποδείγματος του προσηρτημένου τη παρούση Συμβάσει δέον δπως έν πάση περιπτώσει γράφωνται είτε είς τήν Γαλλικήν είτε είς τήν Άγγλικήν. Δύνανται ωσαύτως νά γράφωνται είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή είς μίαν των επισήμων γλωσσών του Κράτους εκ του όποιου προέρχονται τά έγγραφα.

12 Ν. 40/ Τα αντίστοιχα κενά θα συμπληροΰνται εϊτε εις την γλώσσαν του Κράτους οδτινος ζητείται ή συνδρομή είτε εις την Γαλλικήν ή Άγγλικήν. "Αρθρον 8 "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος είναι ελεύθερον να ενεργή απ' ευθείας έπίδοσιν δικαστικών εγγράφων εις πρόσωπα εν τη άλ.λοδαπη, άνευ χρήσεως οιουδήποτε εξαναγκασμού, μέσω τών διπλωματικών ή προξενικών υπηρεσιών αυτού. Παν Κράτος δύναται να δηλώση δτι αντιτίθεται είς τήν τοιαότην έπίδοσιν εν τη επικράτεια του, έκτος έάν το εγγραφον πρόκειται νά έπιδοθη εις ύπήκοον του Κράτους έκ του όποιου προέρχεται τό εγγραφον. "Αρθρον 9 "Εκαστον συιμβαλλόΐμενον ίκράτος είναι ελεύθερον, επιπροσθέτως, νά χρησιμοποιη τήν προξενικήν όδόν διά τήν προώθησιν εγγράφων, προς τον σκοπόν επιδόσεως, προς τάς αρχάς έκείνας έτερου τινός συμβαλλομένου Κράτους αΐτινες ώρίσθησαν ύπό του τελευταίου προς τον σκοπόν τούτον. "Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, έάν εξαιρετικά! περιστάσεις ούτω απαιτούν, νά χρησιμοποιη τήν διπλωματικήν όδόν διά τον αυτόν σκοπόν. "Αρθρον 10 Ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό Κράτος προορισμού δεν ένίσταται, ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως περιορίζει (α) τήν έλευθερίαν αποστολής δικαστικών έγγραφων ταχυδρομικώς απ' ευθείας είς πρόσωπα έν τη αλλοδαπή, (β) τήν έλευθερίαν δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή έτερων αρμοδίων προσώπων του Κράτους προελεύσεως δίχως ενεργήσουν έπίδοσιν δικαστικών έγγραφων άπ* ευθείας μέσο τών δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή έτερων άρμο&ίων προσώπων του Κράτους προορισμού, (γ)ΐ τήν έλευθερίαν παντός προσώπου ενδιαφερομένου εις δικαστικήν διαδικασίαν, δπως ένεργήση έπίδοσιν δικαστικών εγγράφων άπ' ευθείας μέσω τών δικαστικών λειτουργών, ύτεαλίλήΐλων ή έτερων αρμοδίων προσώπων τοΰ 'Κράτους τεροορισμού. "Αρθρον 11 Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως εμποδίζει δύο ή πλείονα συμβαλλόμενα Κράτη δπως συμφωνήσουν νά επιτρέπουν, προς τόν σκοττόν επιδόσεως δικαστικών έγγραφων, οδούς διαβιβάσεως ετέρας ή τάς προβλεπομένας εις τά προηγούμενα άρθρα καί, ιδία, τήν άμε,σον έπικοινωνίαν μεταξύ τών αντιστοίχων αυτών αρχών. "Αρθρον 12 Ή έπίδοσις δικαστικών έγγραφων προερχομένων έκ συμβαλλομένου Κράτους δεν θά συνεπάγεται οιανδήποτε πληρωμήν ή άπ<5>δοσιν φόρων ή εξόδων διά τάς υπηρεσίας τάς παρασχεθείσας ύπό του Κράτους ούτινος ζητείται ή συνδρομή. Ό α'ιτητής θά καταβάλλη ή άποδίδη τά γενόμενα έξοδα ώς έκ (α) της χρησιμοποιήσεως δικαστικού λειτουργού ή έτερου itpoισώπου άριμοΐδίου 'δυνάμει τού (δικαίου τοΰ (Κιράτους π:ροορισμοΰ, (β) της χρησιμοποιήσεως ειδικής τίνος μεθόδου επιδόσεως.

13 703 Ν. 40/82 "Αρθρον 13 'Οσάκις ή παράκλησις προς έπίδοσιν πληροί τους δρους της παρούσης Συμβάσεως, το Κράτος ούτινος ζητείται ή συνδρομή δύναται νά άρνηθή να συμμορφωθη προς αύτη ν μόνον εάν θεωρη δτι ή τοιαύτη συΐμ'μόρφω'σις θά παρε'βίαζε την κυριαρχίαν ή τήν άισφάλίειαν αύτοΰ. Δέν δύναται νά άρνηθη συμμόρφωσιν απλώς και μόνον δια τον λόγον δτι, δυνάμει του εσωτερικού αύτοΰ δικαίου, διεκδικεί άποκλειστικήν δικαιοδοσίαν επί του επιδίκου θέματος ή δτι το έσωτερικόν αύτοΰ δίικαιον δεν θά ιέπέτρέπε την ιάγωγήν επί της όποιας έβασίσθη ή αίτησις. Ή Κεντρική 'Αρχή οφείλει, έν περιπτώσει αρνήσεως, νά πληροφόρηση ταχέως τον αίτητήν και νά άναφέρη τους λόγους της αρνήσεως. "Αρθρον 14 Δυσχέρειαι αιτινες δυνατόν νά προκύψουν έν σχέσει προς τήν διαβίβασιν δικαστικών εγγράφων προς έπίδοσιν θά διευθετώνται μέσω της διπλωματικής όδου. "Αρθρον Ί > Όσάκις είδει νά διαβυβασθη έν τη οίλλοδαπη κλήισίς τις ή άνάλογον έγγραφον προς τον σκοπόν έπιΐδό'σεως Ιδυνάμει τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και ό εναγόμενος δέν έχει έμφανισθή, ή άπόφσ.σις δέν δύναται νά έκδοθή έκτος έάν άποδειχθη δτι (α) το έγγραφον έπεδόθη διά τίνος μεθόδου προβλεπομένης ύπό τοΰ εσωτερικού δικαίου τοΰ Κράτους ούτινος ζητείται ή ΐσυνδρο'μή ιδιά τήν έπίδοσιν έγίγράφων εις ήΐμείδοοπάς (άγωγάς προς πρόσωπα άτινα ευρίσκονται έν τη επικράτεια αύτοΰ, ή (β), τό έγγραφον πράγματι παρεδόθη είς τον έναγόμενον ή ε'ις τήν.κατοΐ'κίαν αύτοΰ δι' ετέρας τινός :μεθό!δου' προβλεπομένης ύπό της παρούσης Συμβάσεως,, καΐ οτι είς έκατέραν τών περιπτώσεων τούτων ή έπίδοσις ή ή τταράδοισις ιέγένετο εις έίπαρκή χρόνον επιτρέποντα εΐίς τον έναγόμενον νά ύπερασπισθη. "Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ει ναι ελεύθερον νά δηλώση δτι ό δικαστής, παρά τάς διατάξεις της πρώτης παραγράφου τοΰ παρόντος άρθρου, δύναται νά έκδίδη άπόφασιν έστω και έάν ουδέν πιστοποιητικόν επιδόσεως ή παραδόσεως έχει ληφθή, έφ' δσον πληροΰνται απασαι αί κάτωθι προϋποθέσεις (α), τό έγγραφον διεβιβάσθη ; διά μιας τών έν τη παρούση Συμβάσει προβλεπομένων μεθόδων, (β), μία χρονική περίοδος ούχι μικρότερα τών εξ μηνών, θεωρούμενη, ύπό τοΰ δικαστού ως επαρκής διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, έχει παρέλθει άπό της ημερομηνίας της διαβιβάσεως τοΰ έγγραφου, (γ), ουδέν πιστοποιητικόν οιασδήποτε φύσεως έχει ληφθή, καίτοι κατεβλήθη πάσα εύλογος προσπάθεια εξασφαλίσεως του μέσω τών αρμοδίων άρχων τοΰ Κράτους οδτινος ζητείται ή συνδρομή. Παρά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων ό δικαστής δύναται νά διάταξη, έν έπειγούση περιπτώσει, οιαδήποτε προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα. "Αρθρον 16 Όσάκις ε'δει νά ιδιαβιβασθη έν τί αλλοδαπή κλήΐσίς τις ή άνάλογον ΐεγγραφον "προς τον οκοπόν επιδόσεως 'δυνάμει τών 'διατάξεων

14 Ν 40/ της παρούσης!συμβάσεως ικαι ή 'άότόφασις Ιέξείδόθη έρήΐμην του έναγο;μένου δ Ιδυκοοστής κέκτηται Ιέξοοσίοη/ νά ίό>π:αλλάξη τον ένοογόμενον'έ'κ ιτών 'συνεπειών της (έκτυνΐοης της ιπροθεσμίας 'εφέσεως 'κατά της ιάποφάσεως., Ιέ φ* όσον πληρούνται αϊ κάτωθι προϋποθέσεις 1 (α) ιό έναγόιμενος, άνευ οίασδή'ποτε ύπαιτιότητος έΐκ ίμερους ίτου, Ιδέν έλαιβε γνώσιν του (έγγραφου' είς επαρκή χρόνον ίδια ινά ύπερασπιίσθή, ή Ιδέν ελαφε γνώσιν της Ιάποφάσεως ε'ϊς επαρκή χρόνον Ιδια νά 'άσκηση φεΐσιν, :και ι(β) ιό ίένοίγό'μενος Ιάπεικάλυψεν ιέικ πρώτης δψεως ύπεράσπισιν ((iprima facie defence) ικατά 'της (αγωγής ΙέπΙ τής ουσίας. *Ή αίτησις Ιάπαλλαγής δύναται νά ικαταχωρηθή (μόνον εντός ευλόγου χρόνου ιάφ' ής ό ίέναγόιμενος εΐλάβε γνώισιν τής αποφάσεως. "Εκαστον συίμβαλλόΐμενον Κράτος 'δύναται νά ίδηλώση δτι ή αίτησις Ιδέν θά εξετάζεται έάν αυτή; ικαταχωρηθή ίμετά την Ιέκπνοήν προθεσμίας τινός καθοριζομένης έν τή 'δηλώσει,, ίάλλ' ή Οποία έν ουδεμία ιπερϋπτώσει θά είναι μι'κροτέρα του ενός έτους άπό 'τής ημερομηνίας τής αποφάσεως. Το 'παρόν άρθρον Ιδέν θά τυγχάνη ιέφαριμσγής εις αποφάσεις ιαφορώσας εΐς την νοίμυκήν κατάοίτασιν η ικανότητα (status or capacity) των προσώπων. ΚΕΦΑΛΑ I ON Μ ΕΦΕΡΑ ΜΗ ΔΙίΚιΑΣίΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ "Αρθρον 17 ΙΜή Ιδικαστυκά έγγραφα προερχόΐμενα παρά ιάρχών ίκαι (δϋκαστικών λειτουργών ισυιμβαλλο μένου' τινός Κ ράτοΐυς Ιθύνονται νά Ιδιαβιβάζωνται προς τόν σίκοπόν (επιδόσεως εϊς έτερον συμβαλλόμενον Κράτος Ιδια τών ιμεθόδων ικαι δυνάμει τών διατάξεων τής παρούσης (Σ υΐμβάσεως. ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III ΠΕΝΙΙΚΑΙ ΔΙΙΑΓΓΑΞ?Ε!ΐΙΣ "Αρθρον 18 "Ε'καίοτΓον συμ!βαλλό)μενον Κίράτος Ιδύναται νά ιόρίση, ( και ετέρας αρχάς Ιέπιπροσθέτως προς την ικεντρυκήν Αρχήν καθορίζον 'συνάμα και τήν έκτασιν : τής αρμοδιότητος των. 'Ό α'ιτηΐτής, Ιέν τούτοιίς, ΐε'ϊς πάσαν περίπτωσιν, θά εχη το ιδϋκαίωμα νά ίάπευθύνη αϊτηίσιν 'άπ' ευθείας προς την Κεντριίκήν 'Αρχήν. 'Τά 'Ομόσπονδα ΙΚράτη είναι Ιέλεύθερα νά ορίσουν πλείονας τής μιας Κεντρυκάς "Αρχάς. "Α]ρθρον 19 Είς ήν έκτασιν 'το Ιέσω'τεριΐκόν Ιδίκαιιον ενός ισυμβαλλοίμένου 'Κράτους επιτρέπει ιμεθόίδους διαβιβάσεως, ετέρας Ιή,,τάς προβλείποΐμένας είς )τά ττροηγοΰμενα Φρθρα, (έγγραφων προερχομένων Ιέ/κ τής αλλοδαπής προς έπίδοσιν έν Ιττ) ίέπυκρατεία αύτοο, ή παροϋσα Σύμβασις δέν ίέίπηρεάζει τάς τοιαύτας διατάξεις. "Αρθρον 20 Ή <παρουσα Σύμβασις Ιδέν 'απαγορεύει την σύ'ναψιν συμφωνίας τινός ιμεταξύ Ιδύο ή πλειόνων συΐμ'βαλλσίμένων Κρατών διά της οποίας ταύτα ^παραιτούνται: Ι(α) της Ιό^παι'τήοτεως 'αντιγράφων ιτών διάβϋδαζοιμένων έγγραφων ώς Ιέπιβάλλει ή δευτέρα "παράγραφος του άρθρου 3,

15 705 Ν. 40/82 '(β) των ως προς την γλώσσαν απαιτήσεων της. *τρίτης παραιγράφου του άρθρου 5 και 7, (7) των διατάξεων Ιτής τειτάρτης παραγράφου του άρθίρου 5, (δ) >τών διατάξεων της δευτέρας παραγράφου τοο άρθρου 12. "Αρθρον (21 "ίε'καστο,ν συμβαλλόμενον (Κράτος, 'κατά τον χρόνον καταθέσεως του οικείου αύτοΰ ίέγγράφου επικυρώσεως η προσχωρήσεως, η Χ εις μεταγενέστερον χρόνον, θα πληροφορη, fro Ύπουργείον Εξωτερικών της "Ολλανδίας περί τών 'ακολούθων: Ι (α) 1 τον διορισμόν 'άίρχών κατ' έφαρίμογήν των άρθρων 2 και (18,!(β) τόν διορισμόν της Ιάρχίης της άρ μοδίας δια την συιμπλήρω'σιν τοο πιστοποιηΐτικοο' ικατ' Ιέφαρ'μαγήν του άρθρου 6, (γ), (τον διοριΐοΐμόν της αρχής!τής αρμοδίας δια την παραλαβήν τών Ιέγγράφων τώ;ν διοίβι'βαζοιμένων δια της 'προξενικής όδοΰ (κατ' ίέφαριμογήν του άρθρου 9. "Εικαστον συΐμβάλιλόιμε.νον 'Κράτος όιμοίως θά πληροφορη το Ύπουργίεΐον, ένθα άριμόζει, περί ;(α) της 'ενστάσεως του εις τήν χρήσιν ίμεθόδων διαβιβάσεως. ικατ' 'εφαρμογή ν τών άρθρων 8 ίκαΐ 10, ((β) περί δηλώσεων γΐενο μένων κατ' εφαρμογήν της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 15 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 16, /( γ) πάσης διαφοροποιήσεως ε'ίς τους Ιάνωτέρω δυορισμούς, τάς Ιένστάσεις και δηλώσεις. "Αρθρον 22 "Όσάκις τά,συΐμΐβαλλόίμιενα Μέρη; της πqpoύσης Συ'μβάσεως εΐναι ωσαύτως συμβαλίλόίμενα Μέρη, της ιμιάς ή, Ιάμφοίτέρων τών Συιμβάσεων περί Πολιτικής Διικονο'μίας, αΐτινίες υπεγράφησαν ίέν Χάγη την 17ην 'Ιουλίου, 1905 και Ιη,ν Μαρτίου, 1954, ή παρούσα Σόμβασις θά άντικαταστή'στ], 6σον Ιάφορα εί'ις τάς μεταξύ τούτων σχέσεις, τά άρθρα 1 εως 7 τών πρώτων Συ μβάσεων. "Αρθρον. 23 Ή παρούσα Σύμβασις ουδόλως θίγει την lέφqpιμoγήv του άρθρου 23 της *Συ)μβάσεως περί Οσλιτυκής ΙΔικονοιμίας της υπογραφείσης έν Χάγη τήν. 17ηίν Ιουλίου '1905, ή: του άρθρου 24 [της ΙΣυιμδάσεως περί Πολιτικής Δικονομίας της υπογραφείσης'έν Χάγη την Ιην Μαρτίου ΙΤά έν λόγω άρθρα, έν τούτοις, θά τυγχάνουν έφαριμογής ιμόνον εάν χρησιμοποιοονται ιμέθοδαι ΊέπΟκοινωνίας παρόιμοιοι προς τάς προβιλεπομένας ύπό τών ίέν λόγω Συμβάσεων. "Αρθρον 24 )Συ'μπληρω'ματιΚαί συ!μφωνίαι Ιμεταξύ συιμβαλλοΐμένων Μερών τών ΣυΙμβάσεων του 1905 και 11954' θά θεωρώνται ιέ'ξ ίσου (εφαρμόσιμοι εις 'την παροοσαν Σύίμβασιν, (έκτος εάν τά Συ'μβαλλόΐμενα Μέρη συμφωνήσουν άλλως. "Αρθρον 25 "Ανευ επηρεασμού τών διατάξιεων τών άρθρων 22' και 24, ή παρούσα Σύμβασις δεν θίγει 'Συμβάσεις, αΐτινες περιέχουν διατάξεις περί θεΐμάτων διεπομένων ύπό της παρούσης 'Συμβάσεως και εις τάς όποιας τά συμβαλλόμενα 'Κράτη είναι ή θά καταστούν συιμβαίλλόΐμενα Μέρη.

16 Ν. 40/ "Αρθρον 26 Ή πσρο.ΰσα Σύμβασις θά ιεΐναι κχνοιίκτή προς υπογραφήν ύπό τών Κρατών άτινα 'άντεπρσσωπεύθηισαν 'κατά τήν Δβκάτην Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης έπι του Ιδιωτικού Διεθνούς ιδικαίου. ίαϋτη; 'δέον όπως Ιέίπιίκυρωθή, τά δε έγγραφα (επικυρώσεως δέον νά κατατεθούν πάρα τω Ύπουργείω "Εξωτερικών 'της ΌΙλ'λανδίας. "Αρθρον 27 Ή παρούσα Σύμβασις Ιθά τεθή Ιέν ΊΙσχύι την έξηικοστήν ήμέραν μετά την κατάθεσιν ιτου τρίτου 1 Ιέγγράφου επικυρώσεως ιώς άναφέ^ ρεται ιέν ίτη Ιδευτέρα παραγράφω του άρθρου 26. >Ή> Σΰμβασις τίθεται Ιέν ί'σχύι Ιδι" εν δκαστον απόγραψαν Κράτος, δπερ <μιεταγΐενεστέρως έπικυροΐ ταύτη,ν, 'την έξηικοστήν ή'μέραν,μετά την ικατάθεσιν του οϊκείου αύ'τοΰ 'έγγραφου επικυρώσεως. ' "Αρθρον 28 (Παν 'Κράτος ιμή άντιπροσωπευθέν :κατά την ίδεικάτην 'Σύνοδον της Διασκέψεως 'της.χάγης 'επί τοΰ ΊδιωτυκοΟ Διεθνοΰς; Δικαίου δύναται νά προσχώρηση είς την παροϋσαν Σύμβασιν ιμετά την εναρξιν ισχύος αυτής συ μφώνως προς την ίπρώτην παράγραφον τοσ άρθρου 27. Το εγγραφον προσχωρήσεως δέον νά ίκατατεθή παρά τω Ύπουργείω Εξωτερικών της "Ολλανδίας^ Ή Σΰμδασις θά τίθεται Ιέν Ισχύι διά το \Κράτος τοΰτο εν ελλείψει οιασδήποτε Ιένστάσεως Ιέκ μέρους 'Κράτους, 'όπερ έίχει Ιέπι'κυρώσει την ισύμβασιν προ της 'τοιαύτης καταθέσεως, γνωστοποιουιμένής εις το Ύπουργεΐον 'Έξωτερϋκών της "Ολλανδίας εντός περιόδου ξ μηνών ιμετά την ήϊμερο'μηνίαν ικαθ' ην (τό είρηιμένον Ύπουργεΐον έ'χει γνωστοποιήσει εΐις αυτό την τοιαύτην προσχώρησιν. "Εν ελλείψει οιασδήποτε τοιαύτης ίένστάσεως, ή Σύμδασις θά τίθεται!έν ΐσχύι διά τό προσχωρούν (Κράτος <κατά τήν πρώτην ήιμέραν του μηνός όστις έπεται της λήξεως της τελευταίας των έν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων περιόδων. "Αρθρον 29 ΙΠάν ΙΚράτος δύναται, 'κατά τον χρόνον της υπογραφής, επυκυρώσεως ή προσχωρήσεως, νά δήλωση δτι ή τταροϋσα 'ΣύμΚδασις θά έπεκταθη εις άπάσας τάς έδαφικάς επικρατείας διά τάς διεθνείς σχέσεις των 'όποιων φέρει την εύθύνην, ή είς ΐμίαν ή πλείονας έξ αυτών. Ή τοιαύτη: δήλωσις θά λαμβάνη ίσχύν ικατά την ή'μ&ροΐμηνίαν ενάρξεως Ισχύος της (Συμβάσεως διά τό (ένδιαφιερόϊμενον 'Κράτος. [Καθ 1 οιονδήποτε ιμεταγενέστερον χρόνον, αί τοιαυται επεκτάσεις θά γνωστοποιούνται ε'ίς τό Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών της Όλλανδίας. Ή Σύμβασις θά τίθεται >έν ισχύ ι διά τάς Ιέδαφυκάς Ιέπι'κρατείας αϊτινες ιμνηιμονεύονται εΐ'ς τήν τοιαύτην ίέπέ'κτασιν ίκατά την έξηικοστήν ήιμέραν ιμετά τήν ιέν τη ιπροηγιουμένη παραγράφω άναφεροΐμένην γνωστοποίησιν. "Αρθρον 30 Ή παρούσα Σύμ'βαίσις θά παραμείνη ιέν ΐσχύι ίέπί πενταετίαίν Ιάπό της ημερομηνίας ιένάρξεως ισχύος αυτής συιμφώνως 'προς τήν πρώτην παράγραφον του άρθρου 27, έτι ικαι Ιδια Κράτηι άτινα έπεκύρωσαν ταύτη,ν ή προσχώρησαν εις αυτήν μεταγενεστέρως. ΠΕάν δεν ύπαρξη καταγγελία, αϋτη θά ιάνανεουται σιωπηρώς ιάνά έκάστην πενταετίαν.

17 707 Ν. 40/82 ΙΠάσα καταγγελία 'δέον να γνωότοποιήται ειίς το Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Όλλοα/δίας τουλάχιστον εξ (μήνας προ τής λήξεως της πενταετούς περιόδου. ιαϋτη δύναται να περιορισθή εις ώρι'σμένας έκ των ιέδαφυκών επικρατειών εγις τάς ιόιποίας τυγχάνει εφαρμογής ή 'Σύμβαίσις. Ή ικαταγγείλία θα εχηί αποτέλεσμα (μόνον έναντι ΙτοΟ Κράτους ό'περ ιέγνωίστοίποίησε ταύτην. Ή Σύμβασις θα παροίμένη Ιέν Ισχύι διά τα ίλοιπά συμβαλλόμενα ίκράτη. '"Αρθρον 31 Το Ύ*πουργεΐον Εξωτερικών της 'Ολλανδίας θα γνωστοποιή εις τά ιεν άρθρω 26 αναφερόμενα Κιράτη, ώς >καί εις τα 'Κράτη, άτινα πρασεχώρησαν 'συμφώνως προς 'το "Αρθρον 28, τά 'ακόλουθα,: (α) τάς Ιέν άρθρω 26 άναφερόιμένας ύπογραφάς και επικυρώσεις' Ι (β) την ήΐμεροΐμηνίαν»καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις τίθεται εν Γυσχύι ΐσυιμφώνως προς την πρώτην παράγραφον τού άρθρου on- (γ) τάς ιέν άρθρω 28 'άναφερομένας (προσχωρήσεις ικαί τάς ημερομηνίας ικαθ'' ας αύται 'λαμβάνουν ισχύν' (Ιδ) τάς ιέν άρθρω 29 άναφερομέναςι επεκτάσεις και τάς ημερομηνίας ικαθ' άς αύται 'λαμβάνουν Ισχύν' (ε) ιτούς 'έν άρθρω 21 αναφερομένους (διορισμούς, τάς ενστάισεις ικαί δηλώσεις' (ιστ) τάς ιέν τη τρίτη (παραγράφω τοο άρθρου 30 άναφερομένας (καταγγείλίας. Ε'ίς μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο (εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροοσαν Σύμβασιν. Έγένετο έν Χάγη, την <Ί5ην 'Νοεμβρίου 19Θ5, είς την Αγγλική ν και ΐΓαλίλϋκήν γίλώίσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών» ε'ίς απλούν άντίγραφον το όποιον θά 'κατατεθή ειίς τά αρχεία της Κυβερνήσεως της 'Ολλανδίας <καί του οποίου κείκυρωμένον άντίγραφον θά αποστολή, διά της Ιδιίπλωιματυκής όδου, ε'ίς εν εκαστον τών ίκρατών άτινα άντε^προσωπεύθηΐσαν 'κατά την Δεκάτην Σύνοδον της Διασκέψεως της Χάγης ι έπί του 'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜ'ΒΑΣΕΩ'Σ Τύποι ΠΑΡΙΑΙΚ'ΛΗΣ,ΙιΣ Δ ΚΑ ΤΗΝ ΕΙΠΙΙΔΟΣ,ΙΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΛιΛΟΙΔΑΙΠΗ ΔΙΙΚΙΑΣΤΙΙΚΩΝ 'ΚΙΑΪ (ΕΤΕΡΩΝ ΕΙΡΓΡΑΦΩίΝ 'Σύμβασις ττερί τής Ιέν τη Αλλοδαπή "Επιδόσεως Διικαστυκών και Έτερων "Εγγράφων εις "Α'στϋκάς και Έΐμπορικάς Υποθέσεις, υπογραφείσα έν Χάγη τήν 15ην Νοεμβρίου Ταυτότης και διεύθυνσις αίτητου Διεύθυνσις της παραλαμβανούσης αρχής 'Ό υπογεγραμμένος αΐίτητής έχει τήν τιμήν νά διοοβιβάση, εΐς διπλούν, τά ικάτωθι αναφερόμενα έγγραφα ικαί, συμφώνως πιρός το άρθρον 5 της ώς άνω 'μνημονευομένης Συμβάσεως, αιτείται ταχεΐαν έπίΐδοσιν ενός ίάντιγράφ'ου αυτών προς τον παραλή^ττην, ήτοι (ταυτότης καΐ διεύθυνσις)

18 Ν. 40/ /(α) ισυΐμφών,ως προς τάς 'διατάξεις της υποπαραγράφου (α) ιτης πρώτης παραγράφου του άρθρου,5 της ΣυΙμβάσεως'* (Ρ) συ'μφώνως προς την :κάτωθι 'συγκεΐκίριΐμένην ιμέθοσον (υποπαράγραφος '((3) της πρώτης παραγράφου του άρθρου' 5)'* (γ) ίδια παραδόσεως είς τον παράλήπτην, Ιέάν οδτος άπαδέιχεται τοοτο έκου'σίως ((δευτέρα παράγραφος του άρθρου 5).* Ή ίάρχή παρακαλείται να έπιστρέψη ή να ιμερυμνήίση ώστε νά έπιοττραφη εις τον οίίιτητήν εν άντίγραφον των εγγράφων ικαι των έπι'συνηιμιμένων * ίμεθ' ενός πιστοποιητικοί) ώς προβλέπεται είς την όπι'σθίαν δψιν. ΙΚατάλογος έγγραφων 'Βγένετο Ιέ ν τήν Υπογραφή και/ή σφραγίς * Διαγράψατε το μη άρμόζον. ΠΈΡΙΙΛΗΨΪΙΣ "ΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΠΙ/ΔΟΣΙΙΝ ΕίΠΓΡΑΦΟΥ ισύμβασις περί της Ιέν τη 'Αλλοδαπή, 'Έπι'δόισεως Δικαστικών και Έτερων "Εγγράφων είς 'Αστίίκάς ικαι Έίμπορικάς Υποθέσεις, υπογραφείσα έν Χάγη, τήν 1 >ην Νιοείμβρίου ((άρθρον 5, τετάρτη παράγραφος) "Ονοιμα και "δυεύθυνοτς της παρακαλούσης ιάρχής: Πληροφσρίαι περί τών ενδιαφερομένων ίμερων*: ΔϋΚΑίΣΤΙΙΚΟΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ** Φύσις ικαί σκοπός του (εγγράφου: Φύσις 'καΐ ισκοπός της 'διαδικασίας 'καί, ένθα αρμόζει, το διαφιλονιικούμενον ποσόν:, Ή'μεροΐμηνία ικαι τόπος καταχωρήοεως εμφανίσεως** Δικαστήριον δπερ έξέδωίσεν άπόφασιν** : Ημερομηνία ιάποφάσεως ** : Πρ'οθεσμίαι τασσόμεναι Ιέν τω εγγράφω ** : ΕιΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Φύσις ικαι (σκοπός του έγγραφου: 'Προθεοΐμίαι τασσόιμεναι έν τω ΐέγγράφω ** : * "Εάν άρμάζη, ή ταυτότης 'και ή διεύθυνσις τοΰ προσώπου δπερ (ενδιαφέρεται Ιδια τήν ίδιαβίβασιν του ίέγγράφου. ** Διαγράψατε το ;μή άρμόζον. 'Οπίσθια δψις της παροοκλήΐσεως ΠΙιΣιΤΟίΠΌΙΒΤΙιΚΟΝ Ή υπογεγραμμένη αρχή έχει τήν τι μήν νά πιστοποίηση συ'μφώνως προς το άρθρον 6 της Συμβάσεως, (\1) δτι το έγγραφον έχει ιέπιδοθή * >τήν (ήμεροιμηνία): Ιέν (Ιτόπος, 'όιδός, αριθμός) κατά ιμίαν των 'ακολούθων ίμεθόδων έπιτρεποιμ&νων υπό του άρθρου 5

19 709 Ν. 40/82 (α) ουίμφώνως ιπρός τάς διατάξεις της ύπο!πα;ραγιράφου '(α) ιτης πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 της Συμβάσεως"* ;(β) 'συιμφώνως ττρός ικάτωίθι Όυγικεΐκιριιμένην >μέθοδον*:ι Ι (γ) δια παραδόσεως 'εις τον παραλήπτης, όστις απεδέχθη τοοτο εκουσίως*. Τα εν τη παρα'κίλή'σει (αναφερόμενα έγγραφα έχουν παραδοθη εις: Ι(ταυτότης ικαί ιπειριγραφή προ'σώίπου) ^σχέσις 'προς τον ίπαράλήπτη,ν (οικογένεια, Ιέργασία ίηι'έτέρα).: (2) ότι τό έγγραφον δεν έχει 'έπυδοθή, ένεκα των «ακολούθων γεγονότων* : > ('Συμφώνως προς την δευτέραν παράγραφαν του άρθρου' 12 της Συμβάσεως, ό άίτητής καλείται νά κατοίβάλη ή\ άποδώση τα έξοδα άτινα (εκτίθενται εν λεπτομέρεια ιείς την συνημμένη ν έκθεσιν.* Σ υνηίμμένοί "Επιστρεφόμενα έγγραφα:«εις κατάλληλους π&ριίπτώ'σεις, έγγραφα άποδειικνύοντα την (επί. δασιν: * Διαγράψατε τό μη άρμόζον. Έγένετο εν. την Υπογραφή ικαί/'η σφ;ραγίς Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της 'Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμος τοο 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως.

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως. E.E., Παρ. I. 1115 Ν. 84/79 "Αρ. 1563, 2.11.79 Ό περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986 E.E., Παρ. I, Αρ. 2189, 21.11.86 1655 Ν. 179/86 Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας με τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802, E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,18.6.93 247 Ν. 16(ΙΠ)/93 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης για τους έχοντες προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 63/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ 'Αρ. 1816 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως της Χάγης περί της 'Αναγνωρίσεως Διαζυγίων και Νομίμων Χωρισμών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ.,

ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ., ΑΝΩΤΑΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ 18 Φεβρουαρίου, 2011 (Πολιτική Έφεση Αρ. 123/2010) [ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ, /στές] ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ., ν. 1. Γ. & Κ. ΒΙΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 30(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3022 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 14(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1992 Τροποποιητικού της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 178/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3580 της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΙ Ν. 3(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΙ Ο περί της Σύμβασης Αναφορικά με την Πολιτική Δικονομία (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting) Τχης(ΕΜ) Σωτήριος Α. Γλυκοφρύδης ΔΙΔΕΑΠ/Τμήμα Β Θέματα Ενότητας 1. Υποχρεώσεις Αναφοράς 2. Τυποποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 173/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2455 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Πρωτοκόλλου της Πόλης της Γουατεμάλας και των Τεσσάρι Πρωτόκολλο)ν του Μόντρεαλ (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1 ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1 st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα