ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Ενότητα κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Ενότητα κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ενότητα κατάρτισης Υποστηρικτικές τεχνολογίες Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενότητα κατάρτισης είναι προϊόν του έργου CP-PACK και αναπτύχθηκε σύμφωνα με την Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών γονέων και δασκάλων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, που προέκυψε από τα αποτελέσματα συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης (focus groups) και ερωτηματολογίων. Η ενότητα κατάρτισης παρέχει πρακτικές και λειτουργικές πληροφορίες και η συνεργασία εκπαιδευτή καταρτιζόμενων θα βοηθήσει στην ανταλλαγή ιδεών και συμβουλών σε πολλούς τομείς όπου η υποστηρικτική τεχνολογία είναι σημαντική. Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και πώς αυτή βοηθά τα παιδιά με Ε.Π., παράλληλα με πληροφορίες και τεχνικές διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για ειδικούς λειτουργικούς περιορισμούς της Ε.Π. Αντικείμενο της ενότητας κατάρτισης Υποστηρικτική τεχνολογία Ομάδα στόχος Γονείς και δάσκαλοι παιδιών με Ε.Π ετών. Στόχοι Οι γονείς και οι δάσκαλοι των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αναζητήσουν νέες συσκευές που προωθούν την προσβασιμότητα και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, της μάθησης, της κινητικότητας και των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν νέες τεχνολογικές λύσεις και πώς να βρίσκουν τις κατάλληλες υπηρεσίες για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Μαθησιακοί στόχοι Στο τέλος της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για: τον προσδιορισμό της υποστηρικτικής τεχνολογίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και διευκολύνει την ένταξη. την διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής των κατάλληλων τεχνολογιών για παιδιά με Ε.Π. να περιγράφουν και να επιδεικνύουν το πώς η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τις γλωσσικές δεξιότητες, την υποστηρικτική διδασκαλία, τις λειτουργικές ικανότητες και τις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. να διαθέτουν και να προβάλλουν γνώσεις για το πώς η υποστηρικτική τεχνολογία παρέχει στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση πρόσβαση στη μάθηση. 2

3 Περιεχόμενα (γενικά ή/ και λεπτομερή) 1. Βασικές αρχές της υποστηρικτικής τεχνολογίας Υποστηρικτική τεχνολογία και εγκεφαλική παράλυση Ορισμοί της υποστηρικτικής τεχνολογίας Τεχνολογικός γραμματισμός Ταξινόμηση Καθολικός σχεδιασμός 2. Ο ανθρώπινος παράγοντας Ζητήματα αναπηρίας Ποιότητα ζωής, αυτονομία και ενδυνάμωση Πλαίσια και περιβαλλοντικές μεταβλητές Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 3. Η τεχνική πλευρά Υποστηρικτική τεχνολογία για επικοινωνία Υποστηρικτική τεχνολογία για κινητικότητα Υποστηρικτική τεχνολογία για χειρισμούς Υποστηρικτική τεχνολογία για προσανατολισμό 4. Κοινωνικο οικονομικοί παράγοντες Παράγοντες επιλογής Παροχή υπηρεσιών Πηγές πληροφόρησης Απαιτούμενος χρόνος 8 ώρες Μεθοδολογία Δραστηριότητες εκπαίδευσης Χρήση μικτής μάθησης (LMS Moodle) για συνεχή υποστήριξη Εργαλεία συνεργασίας (Forum, γλωσσάρια και Wiki) Δραστηριότητες με βάση μελέτες περιπτώσεων Αξιολόγηση (καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, ενότητας κατάρτισης) Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων, λιστών ελέγχου και αυτοαξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης. Συμμετοχή σε δραστηριότητες με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως Μελέτη περίπτωσης Απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό κατάρτισης Έντυπο υλικό (άρθρα, παρουσιάσεις σε powerpoint) σενάρια για τις μελέτες περιπτώσεων και για μάθηση μέσω διερεύνησης προβλημάτων, διευθυνσιολόγιο ιστοσελίδων, αναφορές. Επικαιροποιημένη βιβλιογραφία για Υ.Τ. Ατομική τεκμηρίωση για συγκεκριμένες συσκευές και λογισμικό Κατευθυντήριες γραμμές από την Γενική Διεύθυνσή ΧΙΙΙ της 3

4 Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εφαρμογές τηλεματικής και Εκπαίδευση στις υποστηρικτικές τεχνολογίας για τους τελικούς χρήστες. Οδηγίες για τον εκπαιδευτή - έργο DE 3402 / Παραδοτέο D06.3 Εκπαιδευτικό περιβάλλον Αίθουσα συναντήσεων/ διαλέξεων για τις ομιλίες / παρουσιάσεις, χώρος κατάλληλος για εργασία σε ομάδες, μελέτες περιπτώσεων, εργαστήρια, εκπαιδευτικό δράμα, κλπ. Επίσης, projector συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη προβολής, πίνακας σεμιναρίων και σύνδεση με διαδίκτυο. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός για βιντεοσκόπηση και οπτικο ακουστικός εξοπλισμός, πίνακας και / ή ειδικός εξοπλισμός / συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επίσης, εικονικό περιβάλλον για συνεργατικές δραστηριότητες και πρόσθετη πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων και οπτικο ακουστικών μαθησιακών αντικειμένων. Προσόντα των εκπαιδευτών Οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν τεχνολογικό γραμματισμό και ευρεία γνώση της τρέχουσας κατάστασης της διεθνούς αγοράς προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας. 4

5 Κεφάλαιο 1: Βασικές αρχές της υποστηρικτικής τεχνολογίας 1 ώρα Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά με την Υποστηρικτική Τεχνολογία και τα διάφορα επίπεδα ταξινόμησης καθώς επίσης ενημέρωση για το ρόλο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε διάφορα πλαίσια, και κυρίως σε αυτό που αφορά την εγκεφαλική παράλυση. Μετά την κατάρτιση, θα μπορούν επίσης να συσχετίζουν την Υποστηρικτική Τεχνολογία με τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού, κυρίως σε ό,τι αφορά τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Μεθοδολογία Σε αυτή την ενότητα θα υπάρξουν πολλές παρουσιάσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν σε μια ελεύθερη συζήτηση, της μορφής καταιγισμού ιδεών (brainstorming), σχετικά με το ρόλο των τεχνολογιών στη ζωή τους και σε ό,τι αφορά τη καθημερινή ζωή του παιδιού τους με Ε.Π. Θα παρουσιαστούν διάφοροι ορισμοί της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας καθώς και ταξινομήσεις και μια λίστα διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο γνώσης. Θα παρουσιαστούν, μέσω φωτογραφιών και εικόνων, παραδείγματα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογίας για άτομα με Ε.Π. Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στον Καθολικό Σχεδιασμό και στη σχέση του με την Υποστηρικτική Τεχνολογία. Παρουσίαση της ενότητας κατάρτισης με χρήση του προγράμματος powerpoint. Θέματα Υποστηρικτική Τεχνολογία και εγκεφαλική παράλυση Δραστηριότητα: Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming). Ας σκεφτούμε διάφορες καταστάσεις στη καθημερινή ζωή των παιδιών με Ε.Π. όπου η Υποστηρικτική Τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη ποιότητα ζωής τους. Ορισμοί της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Δραστηριότητα: Ας συγκρίνουμε τους διαφορετικούς ορισμούς που παρουσιάστηκαν και ας προσπαθήσουμε να βρούμε παραδείγματα για το τι είναι και τι δεν είναι υποστηρικτική τεχνολογία. Τεχνολογικός γραμματισμός Δραστηριότητα: Φτιάξτε μια λίστα συσκευών χαμηλής τεχνολογίας και πιο προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για υποστηρικτικούς σκοπούς και σε διαφορετικά πλαίσια. Ταξινόμηση Δραστηριότητα: Μελετήστε και συγκρίνετε 3 Πίνακες κατάταξης (ISO 9999, MPT, Heart) και προσπαθήστε να εντοπίσετε τις πιο συνηθισμένες συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εγκεφαλική παράλυση. Καθολικός σχεδιασμός Δραστηριότητα: Εξηγήστε με παραδείγματα καταστάσεις που αφορούν τις επτά αρχές του καθολικού σχεδιασμού και βρείτε παραδείγματα για κάθε μια από αυτές. 5

6 Πρόσθετο υλικό κατάρτισης Classification and Terminology of Assistive Products: The Seven Principles of Universal Design: Center for Universal Design: Universal Design for Learning: National Centre on Universal Design for Learning : Designing Everyone In : Inclusive Design Research Center : Unleashing the Power of INNOVATION for Assistive Technology - National Centre for Technology Innovation, December 11th, 2009 Fundamentals of AT.pptx Universal Design.pptx Αξιολόγηση Σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με προτάσεις βελτίωσης. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle). 6

7 Κεφάλαιο 2 : Ο ανθρώπινος παράγοντας 1 ώρα Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ευρεία εικόνα σχετικά με τα θέματα που καλύπτουν τον τομέα της αναπηρίας (disability), της βλάβης (impairment) και της μειονεξίας (handicap), στο πλαίσιο των κοινωνικών μοντέλων και της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα αποκτήσουν επίσης μια τεκμηριωμένη ιδέα της διαδικασίας αξιολόγησης και των διαφόρων βημάτων της διαδικασία επιλογής Υ.Τ. Μεθοδολογία Αυτή είναι μια αναστοχαστική ενότητα, στην οποία με τη βοήθεια μεθόδων επίδειξης και ομαδικής συζήτησης, θα αναλυθούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της αναπηρίας στον άνθρωπο και το πώς η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει για να καλύψει το κενό μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, διευκολύνοντας την αυτονομία και την ενδυνάμωση. Η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το πρόβλημα της αποδοχής / απόρριψης της Υ.Τ. και τις έννοιες της προσαρμογής και της τροποποίησης. Θέματα Ζητήματα αναπηρίας Δραστηριότητα: Συζητήστε σε ομάδα τις έννοιες της αναπηρίας (disability), της βλάβης (impairment) και της μειονεξίας (handicap), και διευκρινίσετε τον ρόλο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Ποιότητα ζωής, αυτονομία και ενδυνάμωση Δραστηριότητα: Σκεφτείτε την στάση που πρέπει να υιοθετείται όταν επιλέγεται ένα αναπηρικό αμαξίδιο για ένα έφηβο με Ε.Π. Πλαίσια και περιβαλλοντικές μεταβλητές Δραστηριότητα: Σκεφτείτε σχετικά με τις ακόλουθες δηλώσεις: Δεν αξιοποιούνται επαρκώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Υ.Τ. Η μη επαρκής αξιοποίηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών προκαλείται από την έλλειψη γνώσης Κατά τη διαδικασία της αγοράς προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας, οι επαγγελματίες φροντίδας έχουν σημαντικό ρόλο. Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Δραστηριότητα: Απαριθμήστε τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ή την αποτυχία των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Πρόσθετο υλικό κατάρτισης International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): Classification and terminology of assistive products: 7

8 Special Needs Technology Assessment Resource Support Team (START): SETT Framework: Human Factors.pptx Αξιολόγηση Σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με προτάσεις βελτίωσης. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle). 8

9 Κεφάλαιο 3 : Η τεχνική πλευρά 1 ώρα Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες αναμένεται να γνωρίζουν πώς να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τις δυνατότητες των διαφόρων τύπων υποστηρικτικού εξοπλισμού και να διαθέτουν σχετικές επαρκείς γνώσεις για την λειτουργική διαδικασία επιλογής υποστηρικτικού εξοπλισμού για ένα παιδί με Ε.Π. Στον τομέα της επικοινωνίας οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (Alternative and Augmentative Communication, ή αλλιώς AAC). Θα διδαχθούν διάφορες στρατηγικές για προσαρμογή λογισμικού με στόχο την ευχρηστία και την προσβασιμότητα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες δωρεάν εξοπλισμού και θα ανακαλύψουν λύσεις για παροχή λογισμικού, προκειμένου να έχουν φυσική προσβασιμότητα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και υποβοήθηση στις διαδικασίες γραφής και ανάγνωσης. Στον τομέα της κινητικότητας αναμένεται να αναγνωρίζουν τον πιο σημαντικό εξοπλισμό για τα παιδιά με Ε.Π. και να διαθέτουν επάρκεια στην επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης για διαφορετικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία της προσβασιμότητας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και κάποιες τεχνικές λύσεις που διατίθενται, καθώς και τις κύριες διαδικασίες και χαρακτηριστικά του προσαρμοσμένου αθλητισμού για άτομα με Ε.Π. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν επίσης πρακτικές λύσεις για τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των παιδιών με Ε.Π. που διατίθενται στην αγορά, σε τομείς όπως το τάισμα, το ντύσιμο, η καθαριότητα, λύσεις οικιακού αυτοματισμού και στρατηγικές ελέγχου του περιβάλλοντος, καθώς και κατάλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές λύσεις για τα παιδιά / μαθητές τους. Μεθοδολογία Η ενότητα αυτή είναι εξολοκλήρου αφιερωμένη στον εξοπλισμό και τις συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας. Όπου είναι δυνατόν αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν άμεση πρόσβαση με συσκευές Υ.Τ. κυρίως όμως θα τις γνωρίσουν μέσα από εικόνες και αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η ενότητα χωρίζεται σε τέσσερα μέρα (σύμφωνα με το μοντέλο HEART): Επικοινωνία, Κινητικότητα, Χειρισμός και Προσανατολισμός. Βασικός στόχος, στον οποίο πρέπει να συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες, είναι η παρουσίαση να γίνει με τον πλέον λειτουργικό τρόπο και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με Ε.Π. 3.1 Επικοινωνία Στο τομέα της επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν διάφορα συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας και τις διάφορες εφαρμογές τους. Η εκπαιδευτική ενότητα θα εστιαστεί επίσης στους πολλούς τύπους εξοπλισμού για φυσική και εικονική προσβασιμότητα, καθώς και στις διαφορετικές στρατηγικές για την προσαρμογή των συστημάτων λειτουργίας στις ανάγκες των ατόμων με κινητικές, αισθητηριακές και νοητικές διαταραχές. Δραστηριότητες: Συζητήστε τις κύριες ανάγκες επικοινωνίας στην εγκεφαλική παράλυση (ομαδική συζήτηση) Συγκρίνετε την ίδια λέξη / σύμβολο στα συστήματα επικοινωνίας SPC, PECS και BLISS Εξασκηθείτε στην πρόσβαση στον Η/Υ χωρίς χέρια και χρησιμοποιώντας ένα ξυλάκι ( κινέζικο 9

10 τσοπστικ). Φτιάξτε ένα βοήθημα για γραφή χαμηλής τεχνολογίας (για το κράτημα του μολυβιού) 3.2. Κινητικότητα Στην ενότητα αυτή θα γίνει επίδειξη στους συμμετέχοντες διαφόρων ειδών συσκευών για την κινητικότητα, μηχανοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη μετακίνηση καθώς και προσαρμογές οχημάτων. Εντοπίζοντας κάποιους συνήθεις αρχιτεκτονικούς φραγμούς οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν λύσεις με τη χρήση Υ.Τ. Θα εξεταστούν επίσης αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής. Δραστηριότητες: Συζητήστε διάφορες λύσεις για να ξεπεραστεί η δυσκολία ανάβασης μίας σκάλας με αναπηρικό αμαξίδιο (ομαδική συζήτηση) Απαριθμήστε τους κυριότερους αρχιτεκτονικούς φραγμούς στη πόλη που ζείτε. Οργανώστε ένα παιχνίδι boccia για μια ομάδα ή παίκτες χαρακτηρισμένους ως BC 1 και BC Χειρισμός Γονείς και δάσκαλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρακτικές λύσεις για δραστηριότητες καθημερινής ζωής που προσφέρονται στην αγορά, σε τομείς όπως το τάισμα, το ντύσιμο, η φροντίδα του σπιτιού, κλπ. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν αυτοματισμούς σπιτιού και στρατηγικές ελέγχου περιβάλλοντος. Επίσης, θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες διασκέδασης για τα παιδιά ή τους μαθητές τους. Δραστηριότητες: Η ομάδα θα φτιάξει το τέλειο σπίτι (περιβάλλον) με τη βοήθεια αυτοματισμών για οικιακά περιβάλλοντα. 3.4 Προσανατολισμός Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν ορισμένα συστήματα προσανατολισμού και κινητικότητας, καθώς και λύσεις για την ασφάλεια με βάση την γεωαναφορά. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης έναν κατάλογο λογισμικού (ως επί το πλείστον δωρεάν διατιθέμενου) για γνωστικό προσανατολισμό και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όπως και στη περίπτωση των άλλων τεχνικών παραγόντων, οι συμμετέχοντες θα έχουν επαφή με λύσεις προσανατολισμού βασισμένες στα συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και θα αξιολογήσουν και θα συγκρίνουν διάφορους τύπους λογισμικού χρήσιμου για τη διαχείριση νοητικών διαταραχών. Δραστηριότητες: Βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοητική ανάπτυξη και καταγράψτε τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. Πρόσθετο υλικό κατάρτισης Επικοινωνία SID=U 10

11 Prices, Keyboards, Tobii:, Brain Control, Muscle-Computer, PC Accessibility, Boardmakershare, Dasher, Camera Mouse, AbilityNet, Accessibility in Apple Products, Accessibility in Microsoft Products, Assistive Technology Eye Tracking Mouse, Open Source Special Access to PC Software TCCommunication.pptx (Trainer`s Resources Κινητικότητα Assistive Technology Devices for Kids ehow.co.uk - Neatech Chair Models: Apple: Empowering Disabled Apple Users: Home Solutions: Handy - Occasion: ibot: Office Organix: TCMobility.pptx (Trainer`s Resources) Χειρισμός Ambient Assisted Living: Neater Eater: TCManipulation.pptx (Trainer`s Resources) Προσανατολισμός Trekker System: Animation: Mindmapping: Podcasting: Virtual reality: Wiki: Zaid Learning: TCOrientation.pptx (Trainer`s Resources) 11

12 Κεφάλαιο 4: Κοινωνικο οικονομικοί παράγοντες 1 ώρα Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναζητούν πληροφορίες σε σχέση με την χρηματοδότηση παροχών Υ.Τ. στη χώρα τους και να επιδεικνύουν δεξιότητες στο να καταρτίζουν ένα σχέδιο απόκτησής Υ.Τ. με βάση πληροφορίες που παρέχονται από εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Θα μπορούν επίσης να αξιολογούν τον εξοπλισμό Υ.Τ., τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεθοδολογία Αυτή η ενότητα αναγνωρίζει την ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες για Υ.Τ. στις διάφορες χώρες και για διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια. Στοχεύει στο να παράσχει χρήσιμες οδηγίες για πρόσβαση σε θεσμική ή κρατική υποστήριξη, μετά από προσεκτική και λογική διαδικασία επιλογής μεταξύ διαφορετικών εμπορικών προμηθευτών. Θέματα Παράγοντες επιλογής Παροχή υπηρεσιών Πηγές πληροφόρησης Δραστηριότητα: Αναζητήστε την εθνική σας βάση δεδομένων για τεχνικά βοηθήματα και υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οργανώστε το δικό σας φάκελο για συνταγογράφηση και χρηματοδότηση ενός πακέτου υποστηρικτικής τεχνολογίας για το παιδί ή το μαθητή σας στη χώρα σας. Πρόσθετο υλικό κατάρτισης Resna: SNOW: WATI: Unesco: 12

13 EASTIN: SEconomical.pptx (Trainer`s Resources) Αξιολόγηση: Σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με προτάσεις βελτίωσης. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle). 13

14 Βιβλιογραφία EUROPEAN COMMISSION DG XIII, Telematics Application Programme, Disabled and Elderly Sector, Education in Assistive Technology for End Users - Guidelines for Trainers, draft 3402 / eustatic - Deliverable D06.3 [DOC01] EUROPEAN COMMISSION, State of persons with disabilities in the enlarged European Union: the European Action Plan , Brussels, , COM (2005) 604 final Equal Opportunities for Persons with Disabilities: A European Action Plan - EUROPEAN COMMISSION - Brussels, COM (2003) 650 final - Communication from the Commission, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Lee KS, Thomas DJ, "Control of Computer-Based Technology for People with Physical Disabilities - An Assessment Manual", University of Toronto Press, D. Robinson, P. Morato, R. Martin, Clara HS, "New Technologies in Special Education: From Wonder to Reality", IV National Meeting of EE - Calouste Gulbenkian - Education Service, SHAW, Deborah. Libraries of the future: glimpses of a networked, distributed, collaborative, hyper, virtual world. Libri, v.44, n.3, p Sept Heerkens YF, Bougie T, de Kleijn-de Vrankrijker MW Classification and terminology of assistive products. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation. Available online: COOK, A., M. & HUSSEY, S. M. (2001). Assistive Technologies: Principles And Practice. ISBN: Mosby Inc - an academically-oriented book targeted primarily at undergraduate and graduate university students. It aims to provide a framework for assistive technology which is both broad in scope and specific in content. Hutinger, P.L., & Others. State of Practice: How Assistive Technologies Are Used in Educational Programs of Children With Multiple Disabilities.- a Final Report for the Project: Effective Use of Technology to Meet Educational Goals of Children with Disabilities. Washington, D.C.: Office of Special Education and Rehabilitation Services (1994). Bain & Leger (1997), Assistive technology: an interdisciplinary approach, written for rehabilitation service providers who are not necessarily AT specialists and as such has more of a practical applications bias. Church & Glennen - The handbook of assistive technology, focuses on the practical application of assistive technology and is intended to be used as a hand book and resource guide for professionals in their daily work.(1992), Fundamentals of assistive technology, RESNA (1999), is a resource manual designed to be used in conjunction with the RESNA Fundamentals in Assistive Technology Course. It contains twelve modules written by experts in the field along with other useful course materials. Azevedo L, Féria H, Nunes da Ponte M, Wänn J-E, Zato Recellado J (1994). European Curricula in Rehabilitation Technology Training. Report E.3.2, European Commission Heart Line E Rehabilitation Technology Training project. IMPACT consortium (1998). Increasing the IMPACT of assistive technology, WP2 deliverable, From dreams to realities. TELEMATE consortium (1998), Analysis of Assistive Technology (AT) training and User Needs. NOTE: this document is restricted to members of the TELEMATE consortium. World Health Organization, WHO (1980), International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. World Health Organisation, WHO (1997). ICIDH 2. International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of Dimensions of Disablement and Handicaps. Turner-Smith, A., Abrahamsson, B., and Wänn, J-E. (1995) Qualifications in Rehabilitation Engineering teaching processes in the UK and Sweden. In: I. P. Porrero and R. P de la Bellacasa, eds. The European Context for Assistive Technology, ,). Amsterdam: IOS press 14

15

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Υποστηρικτικές τεχνολογίες Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Υποστηρικτικές τεχνολογίες Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Rui Oliva Teles Miguel Santos 1 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές της υποστηρικτικής τεχνολογίας Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ. Ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Miguel Santos

Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ. Ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Miguel Santos Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Ποιότητα ζωής Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Christa Beeke Άλκης Ηρακλής Γινάτσης Ζωή Δαληβίγκα Βίκυ Δέτση Αγγελίνα Θεοδωρακοπούλου Βανέσσα Καπέτση Μιράντα Καραμιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Αικατερίνη Ρίβιου ΑΜ: ΜΕ/0415 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Developing elearning in Dialogue Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Συγγραφείς Επιμελητές Συντονισμός Έρευνας Roland Hallmeier, Michal Kulik,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πακέτο εργασίας 3, δραστηριότητα 3.3.1 Σχεδιασμός - προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης (προδιαγραφές κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου»

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΣΑΜΙΩΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΕΜ: 2203 Επιβλέπων Δρ. Μωυσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):803-810 Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα